Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover1

En foredragsholder som behandler aktuelle temaer fra en filosofisk vinkel

Anders Fogh Jensen foredrag

Anders Fogh Jensen

Filosof, dramatiker, forfatter og foredragsholder - Tankevækkende og inspirerende foredrag om mennesker og samfundet

Forespørg nemt på pris og dato
Uforpligtende forespørgsel på Anders Fogh Jensen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Anders

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Books icon

Bøger

Forespørg nemt på pris og dato

Anders Fogh Jensen er filosof og ivrig debattør i radio, aviser og på TV, hvor han giver sit besyv på aktuelle emner. Hans foredrag er yderst inspirerende og tankevækkende og han har en særlig evne til at ramme sin målgruppe.

Et foredrag med Anders Fogh Jensen giver jer:

  • Et kritisk blik på samtidens samfundstendenser leveret i visuelle foredrag
  • Tankevækkende og inspirerende oplæg om mennesker og samfundet
  • Et filosofisk blik på aktuelle emner

Et kritisk filosofisk blik på samfundstendenser

Anders Fogh Jensen er ph.d., filosof, forfatter og foredragsholder, samt en ivrig debattør.

Mere konkret er han forfatter til syv bøger omhandlende temaer som bl.a. magt, styring, organisering, projektsamfundet og eksistensfilosofi, og er derudover en yderst populær og erfaren foredragsholder, med flere hundrede foredrag bag sig, og har de seneste 20 år har arbejdet med formidling. Anders anvendes ofte som første taler på konferencer, da han leverer begreber til at forstå andre ekspertindlæg med.

Anders’ foredrag tager udgangspunkt i aktuelle og relevante temaer for de fleste organisationer, offentlige såvel som private, hvor han behandler temaerne fra et filosofisk perspektiv, men sat i en nutidig ramme, så foredragene er vedkommende og relevante for den målgruppe han holder foredraget for.

Når I booker Anders’ foredrag, vil I opleve at der vises billeder og der er ingen teksttunge PowerPoints. Anders bruger billeder og metaforer, der forklarer den tid vi lever i. Han er særegen til at gennemskue vores samtid og vise, hvad i den der er nyt, og i kraft af sit fag, hvad der også er tænkt længe før.

Se foredrag med Anders Fogh Jensen
Anders Fogh Jensen foredrag

Fastholdelse og rekruttering i projektsamfundet – et samfund præget af ubestemthed og midlertidighed

For stadig flere offentlige og private arbejdspladser er manglen på arbejdskraft et problem. Skoler, hospitaler og daginstitutioner, men også private arbejdspladser som restauranter, IT-virksomheder og alskens andre brancher, oplever, at gode medarbejdere skifter job, og at de har svært ved at rekruttere nye kompetente medarbejdere. Derfor er fastholdelse og rekruttering et højst aktuelt tema, i særdeleshed når man skuer mod de yngre generationer og undrer sig over, hvordan man rekrutterer og fastholder dem.

I dette foredrag vil filosof Anders Fogh Jensen give jer nye begreber til at forstå problematikken og til at forstå, hvilke præferencer, der får unge til at komme, skifte eller blive.

Ofte udråber selvbestaltede fremtidsforskere ungdommen til at være radikalt anderledes og stille meget store krav om mening, værdi og fleksibilitet. Anders mener dog ikke, at mennesket ændrer sig så hurtigt, men at det i stedet er en ændret social virkelighed, der er blevet etableret gradvist i løbet af de sidste 40 år, som unge navigerer ganske rationelt efter. Nøgleordene i denne kontekst er ubestemthed og midlertidighed, og følgerne af disse er ganske rationelle: Overbooking, en uvished omkring fremtiden og deraf følgende frygt for at lukke muligheder, samt bekymring for at gå glip af noget givende (FOMO), når de ser andre bevæge sig rundt i verden.

Med baggrund i sin forskning, sin ph.d.-afhandling og sine bøger “Projektmennesket” og “Projektsamfundet vil Anders i dette foredrag give sine bud på, hvad der er på spil, og hvordan man kan imødekomme disse bekymringer, så man både kan tiltrække nye medarbejdere og give dem lyst til at blive.

Anders Fogh Jensen foredrag

Hvorfor arbejder vi så meget? Fjern det overflødige arbejde - frisæt tiden til et bedre liv

Aldrig har vi haft flere effektiviseringer og digitale løsninger, der burde frisætte mere tid til kerneopgaven og aldrig har vi brugt vores tid på flere overflødige ting end nu. I hvert fald ifølge filosof Anders Fogh Jensen der sammen med antropolog Dennis Nørmark i 2018 udgiver bogen “Pseudoarbejde – hvordan vi fik travlt med at lave ingenting.

Baseret på interviews, statistik og forskning stiller Anders skarpt på alle de overflødige opgaver vi fylder arbejdstiden med. Alle de møder, rapporteringer, e-mails, registreringer, PowerPoint-præsentationer, målinger, policies og andre selvopfundne arbejdsopgaver, der forhindrer os i at udfylde vores reelle arbejdsfunktioner eller at få mere fritid og bedre liv.

Foredraget er en provokerende og øjenåbnende indsigt i de arbejdsopgaver, vi spilder hinandens tid med, og de forholdsvis simple ændringer medarbejdere og ledere kan indføre for at blive fri af administrative overflødigheder.

Det kræver bl.a. at vi gør op med arven fra industrisamfundet om at arbejde skal belønnes pr. tid og at vi tænker over, hvad der er vigtigt. Vi har alle travlt, men hvad har vi egentlig travlt med?

Anders Fogh Jensen foredrag

Tid til bæredygtighed

Vi lever i en klimakrise, og det må vi forholde os til. Vi lever i en tid, hvor bæredygtighed er på alles læber. Den sociale indignation synes at være overtaget af en bekymring for fremtidens klima. Hvad enten man er virksomhed eller offentlig institution, politiker, ansat eller leder, bliver man nødt til at forholde sig til, at bæredygtighedsbegrebet er i omløb og bliver taget alvorligt.

Filosoffen Anders Fogh Jensen tager jer i dette foredrag igennem bæredygtighedens historie og skærer bæredygtighed til i en anvendelig definition. Han kortlægger bæredygtighed inden for forskellige områder og anviser en ny vej til at tænke eksistentiel bæredygtighed.

I foredraget kommet Anders ind på:

  • Klimabekymringens historie og omfang
  • Definition af begrebet bæredygtighed og anvendelse
  • Lancering af en måde at tænke eksistentiel bæredygtighed
Anders Fogh Jensen foredrag

Mennesker og teknologi - hvad teknologien gør ved os

Teknologien har næsten altid delt vandende i tilhængere og modstandere. Og de teknologiske udviklinger har tilsvarende delt befolkningen i fremskridtsoptimister og naturromantikere. Vi venter ikke længere som under den kolde krig på at russerne eller kineserne kommer, men nu på at robotterne komme.

Men hvad er teknologi egentlig, og hvad er menneskets forhold til teknologi? Filosoffen Anders Fogh Jensen vil i dette foredrag gøre os lidt klogere på forskellene mellem redskab og teknologi, mellem teknik og teknologi, og han vil opridse, hvordan det hidtil er gået, når mennesket har fået ny teknologi, eller isenkram, som nogen ynder at omtale teknologien. Han vil også adressere, hvad det hidtil har gjort ved menneskers liv og de mellemmenneskelige forhold, når teknologien er flyttet ind

Anders Fogh Jensen foredrag

Hvad der gør os syge i dag

Tilsyneladende bliver vi stressede og syge af ting, der kommer udefra, som inficerer os eller som presser os. Filosof Anders Fogh Jensen viser i dette foredrag, at det er lige omvendt: Vi presser os selv og lider af indre overbelastninger. Det betyder ikke, at det er vores egen skyld, men vi sidder selv med nøglen til at ændre situationen.

I et let tilgængeligt sprog forklarer Anders, hvordan vi lider af opslidninger snarere end nedslidninger, og hvordan de i højere og højere grad skyldes tilgængelighed, ubestemthed og konstante pirringer. Vi lever i en kultur, hvor nej’et er forsvundet og hvor ja’et er blevet det belastende.

I dette foredrag får du igennem en samtidsdiagnose hjælp til at forstå, hvordan vores arbejdsliv og privatliv hænger sammen, og hvorfor de ord, vi bruger om vores stress er misvisende. For vi har alle for lidt tid og gør det aldrig godt nok, men hvordan hænger det sammen og hvad kan vi gøre?

Anders Fogh Jensen foredrag

Corona i kontekst - De store epidemier og hvad vi lærte af dem

Med Coronaen lærte vi alle karantænen at kende. Vi var uerfarne, men heldigvis var samfundet erfarent. Samfundet og staten var erfarne, fordi den havde lært en masse fra de tidligere epidemier på den hårde måde. Få Coronaepidemien og statens håndteringsstrategier sat i en historisk og filosofisk kontekst, og hør om hvorfor alle de ord, vi lærte at sige kommer fra Italien: karantæne, isolation, vaccine, influenza.

Epidemier har ligesom krige ikke bare været nedbrydende, men har også katalyseret udviklinger frem. I dette foredrag giver filosoffen Anders Fogh Jensen et overblik over epidemiernes historie og viser, hvordan epidemierne altid har været en provokation for befolkningerne, hvordan de har kastet lys over samfundenes måder at organisere sig på, samt hvad de har været med til at udvikle på et samfundsmæssigt plan. Foredraget tager udgangspunkt i bogen Anders’ bog “Epi-demos, En lille foredrag om store epidemier og sætter Coronaepidemien ind i en horisont.

Anders Fogh Jensen foredrag

Hvorfor er dannelse så vigtigt? Her er argumenterne

Dannelsen er altid truet, fordi den er noget ekstra. Den bliver betragtet som flødeskum eller luksus, og kan derfor altid skæres væk. I dette foredrag viser filosof Anders Fogh Jensen, hvorfor det er så farligt at misforstå sig på dannelse, og hvilke former for barbari, vi risikerer at få, hvis vi nedprioriterer dannelse.

Hvad er dannelse egentlig? Skoler, gymnasier og ikke mindst højskoler forholder sig til dannelse. Emma Gad gjorde det også. Dannelse er blevet et kampbegreb. I foredraget stiller vi skarpt på, hvad dannelse er, og hvad det ikke er. Og hvordan man kan arrangerer miljøer, hvor dannelsen kan hænde, når nu man ikke kan kontrollere den.

Foredraget er en hyldest til dannelsen, men det er også et skarpt oplæg til diskussion om, hvorfor det dannede menneske ikke bare er mere menneskelig, men også hvordan dannelse er forbundet til at have en human kultur og et hensynsfuldt samfund. Hør hvordan dannelsen står i spænd mellem det gode og det farlige.

Anders Fogh Jensen foredrag

Når virkeligheder støder sammen - eller hvorfor vi taler helt forbi hinanden

Med begrebet fake news er sandheden blevet sat på dagsordenen. I dette foredrag viser filosoffen Anders Fogh Jensen, hvordan virkeligheden altid kan beskrives på præcis fire ligeværdige måder.

Foredraget hjælper jer til at forstå de forskellige tilgange, der ind i mellem støder sammen i jeres virksomhed eller organisation. Og det hjælper til at forstå jeres virksomheds plads i den samfundsmæssige helhed. Med filosoffens overblik holdes perspektiverne adskilte.

Foredraget kan også bruges som et oplæg til et foredrag om, hvad etik er.

Anders Fogh Jensen foredrag

Forandring – og mening i en tid i forandring

Vi har længe vidst, at vi ikke kunne slå søm i en solnedgang, men solnedgangen har dog det over sig, at den kommer igen på en ny måde hver morgen, og at vi på den måde godt kan give slip på den og alligevel få den tilbage.

At vores tid er i forandring betyder ikke bare, at verden er ved at blive en anden og derfor ikke kan holdes fast med søm. Det betyder også mere radikalt, at vi ikke kan regne med gentagelsen, som vi kan med solnedgangen. Derfor bliver forsøget på at finde stabil plads i vores tid også et håbløst forehavende. Og denne håbløshed kan let følges af en meningsløshed, hvis ikke man forstår sig på forandringerne.

For os, ledere som medarbejdere og medmennesker, kan det synes nyt det hele, men for filosofien er det gamle, velkendte problemstillinger. Filosoffen Anders Fogh Jensen vil hjælpe os med at forstå, hvad det er for en tid, vi lever i, og særligt hvilke udfordringer konstante forandringer skaber for ledere som medarbejdere i dagens arbejdsliv.

Anders Fogh Jensen foredrag

Ledelse og styring i dag – 3 styresystemer i jeres organisation

Hvordan organiserer vi os i dag? Filosoffen Anders Fogh Jensen viser i dette foredrag, hvordan vores organiseringsformer kan koges ned til tre måder at tænke styring og rammesætning af ledelse på, som han kalder styresystemer. Ved eksempler fra både epidemibekæmpelsens historie, velfærdsstaten og den moderne liberale styring viser Anders, hvordan disse styresystemer går på tværs og arbejder sammen og er virksomme som skabeloner og tænkemåder i enhver organisation og virksomhed. Ikke mindst der, hvor vi ikke lægger mærke til dem.

Foredraget kan f.eks. benyttes som indgangsvinkel til at diskutere, hvordan magt udøves. Eller det kan bruges som oplæg til foredraget “Projektsamfundet. Foredraget om styresystemer har skabt genklang i alt fra pædagogiske institutioner over hospitaler og private virksomheder til forsvaret.

Referencer

Anders var velforberedt, lyttende til spørgsmål og bemærkninger. Han formidler på en meget rolig og alligevel kraftfuld måde

Ulrik Bollerup Thomsen

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Hvordan skal jeg leve mit liv, Kierkegaard?

Vi ønsker alle rådgivning i vores liv engang imellem. Filosoffen Anders Fogh Jensen vender sig dog mod en ret usædvanlig vejledningsguru: Søren Kierkegaard. “Hvordan skal jeg leve mit liv, Kierkegaard?” er en underholdende og lettilgængelig personlig fortælling om de svar han får på sit spørgsmål fra Kierkegaards skrifter og filosofi. Den verdensberømte filosof, teolog og digter Søren Kierkegaard (1813-1855) er måske ikke den oplagte person at stille sit spørgsmål til, men Anders Fogh Jensen står ved sit valg. “Hvordan skal jeg leve mit liv, Kierkegaard?” trækker på Kierkegaards filosofi, fordi han tænkte bedre end de fleste og fordi hele hans forehavende i livet handlede om at beskrive, hvad et menneske er, og hvordan det kommer til at leve et godt liv.

Anders Fogh Jensen (f. 1973) er en dansk filosof, forfatter ogforedragsholder. Han er cand. phil. i filosofi fra Odense Universitet,Diplomé d’Etudes Approfondies fra Université de Paris I,Panthéon-Sorbonne og Ph.D. fra Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.Anders Fogh Jensen arbejder som selvstændig filosof, han holder foredrag, filosofiske samtaler og kurser samt skriver bøger, artikler og essays.

Kilde: Forlagsbeskrivelse

Metaforens magt: Fantasiens fostre og fornuftens fødsler

Ved at betragte metaforer som kulturelle forståelsesmønstre, peger forfatteren på de sproglige billeder, hvormed vi bygger kultur, og tilbyder læseren nye redskaber til at forstå og fortolke sin verden med. Metaforkritikken føres fra forståelseskritik til kulturkritik og åbner derved forbindelseslinjer mellem antropologi, kulturanalyse, erkendelsesteori, lingvistik, moral, politik og naturvidenskab. Metaforens magt henvender sig derfor bredt til såvel humanistisk som naturvidenskabeligt og samfundsvidenskabeligt interesserede.

Anders Fogh Jensen (f. 1973) er en dansk filosof, forfatter ogforedragsholder. Han er cand. phil. i filosofi fra Odense Universitet, Diplomé d’Etudes Approfondies fra Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne og Ph.D. fra Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Anders Fogh Jensen arbejder som selvstændig filosof, han holder foredrag, filosofiske samtaler og kurser samt skriver bøger, artikler og essays.

Narrative samtaler: Forklaringer fra maskinrummet

Narrative samtaler — Forklaringer fra maskinrummet forklarer den narrative samtale både indefra og udefra. Indefra er bogen en lærebog i narrative samtaler, der tager dig med ind i det narrative univers og giver dig mulighed for at øve og lære de narrative greb og den narrative ånd i en samtale. Bogen giver ikke bare anvisninger til et hvordan, men forklarer også, hvorfor spørgsmål stilles på denne måde og i denne rækkefølge. Bogen hjælper såvel den nye som den erfarne narrative terapeut, leder eller konsulent ved at eksplicitere, hvad det er for usagte regler og vurderingskriterier, der huserer i det narrative univers. Som den første bog anskuer og forklarer den også narrative samtaler udefra, idet den viser den narrative samtales historiske opkomst, hvad det er for kampe, der kæmpes, og værdier, der værnes om. Den er en guide til narrativ kultur og sprog og kortlægger det narratives eget landskab. Bogen sætter lys på tabuiserede forudsætninger og omgængelige begreber som sandhed, viden, virkelighed, fortælling og pædagogik og reparerer disse med den filosofiske svensknøgle. Bogen forklarer endda, hvorfor den narrative samtale slet ikke er narrativ, hvorfor den alligevel kaldes det, og hvad den så er i stedet.

Anders Fogh Jensen (f. 1973) er filosof, Diplomé d’Études Approfondies fra Sorbonne og ph.d. fra Københavns Universitet. Han har i en årrække arbejdet som narrativ terapeut, supervisor og konsulent og arbejder i dag med filosofisk sparring til ledere, psykologer, psykoterapeuter og mange andre professionelle. Han er en hyppigt brugt foredragsholder og filosofisk stemme i radio, tv og aviser. Han er fader til tidsindrammende begreber som projektsamfundet og pseudoarbejde og har skrevet ti bøger, hvoraf flere er oversat til engelsk, bl.a. om Michel Foucault, metaforer, livsfilosofi og epidemier. Anders Fogh Jensen er en erfaren underviser ved landets universiteter og står bag Dannelsesrejser.dk og Filosofisk konfirmation. Se, hør og læs mere på www.filosoffen.dk.

The Project Society

Today work, leisure, love, health, holidays, schooling and self-development seem to be flowing together in one big, chaotic mess. But in this book, the philosopher Anders Fogh Jensen explains that this mess has its own order: the project. We are dealing with time, space and each other in new ways – marked by temporariness, uncertainty, ad hoc solutions, overbookings, cancellations and the absence of clear expectations to the individual. The temporary ‘yes’ dominates our daily lives as the passage from one thing to another has become a chronic condition. The logic of the project can be found e.g. in dancing, in administration, in health politics, in football, in our love lives, in corporate culture and in what used to be referred to as private life. The book delves into these highly diverse examples from everyday life – and arrives at a contemporary diagnosis on that backdrop, describing the possibilities and problems that are created by today’s project society.

Bordieu: Magtens kartografi

Bourdieu – Magtens kartografi handler om Bourdieus metode til at optegne kort over den sociale virkelighed. Et kort er en gengivelse af virkeligheden fra oven, som man anvender til at orientere sig fra neden. Bourdieu er, ligesom Foucault, optaget af at tegne kort over den sociale virkelighed. Det sociale aldrig er et tomrum, men altid har sine former og sine styrkeforhold. De sociale former kan være træge, men de er ustabile og dynamiske, fordi mennesker hele tiden vil noget med hinanden og griber ind i styrkeforholdene med deres forehavender. De spil, der opstår, når mennesker kaster deres energi ind i de gældende tanke- og styreformer, kan man kalde magt. Opgaven for magtens kartografer er da at tegne disse spils logik og dynamik. Det er der med Foucault og Bourdieu kommet to meget omfangsrige, men forskelligartede, tankeverdener ud af, hvis indflydelse på en lang række videnskaber er enorm.

Pest eller corona? Epidemiernes spørgsmål, civilisationernes svar

Epidemier har altid været en provokation til befolkningerne, der siger Organiser jer eller dø – hvad vil I gøre? Samfundene har svaretforskelligt, og det er disse forskellige svar, som epidemierne har fremprovokeret, der er denne bogs snit. Igennem ti korte veloplagtekapitler fortæller filosoffen Anders Fogh Jensen epidemiernes styringshistorie fra det 13. århundrede og frem til i dag. Bogen placerer coronapandemien i en historisk horisont, så man forstår, hvor de forskellige greb og indgreb kommer fra, og hvad der tænkes med det, der gøres.

Anders Fogh Jensen (f.1973) er filosof, Diploméd’Études Approfondies fra Sorbonne og Ph.D.fra Københavns Universitet. Han er dramatiker, foredragsholder, forfatter og fader til samtidsindrammendebegreber som projektsamfundet og pseudoarbejde. Han er en hyppigt brugt filosofisk stemme i radio, TV og aviser. Anders er forfatter til bøgerne Metaforens magt, Mellemting – Foucaults filosofi, Magtens kartografi– Foucault og Bourdieu, Projektsamfundet, Projektmennesket,Epi-demos, Hvordan skal jeg leve mit liv Kierkegaard?, Pseudoarbejde og senest Narrative samtaler – Forklaringer fra maskinrummet. Flere af disse bøger er også udkommet på engelsk. Anders har bl.a. skrevet teaterstykket De danser alene om projektmenneskets liv og færden i projektsamfundet. Han er en erfaren underviser ved landets universiteter og han står bag Dannelsesrejser.dk og Filosofisk konfirmation.

Kilde: Forlagsbeskrivelse

Uforpligtende forespørgsel på Anders Fogh Jensen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31

Foredragsemner med Anders Fogh Jensen