Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover2

Tryghed på skoler og institutioner – Relationer, selvværd og skånsom magtanvendelse

Niels Bräuner

Niels Braüner

Socialpædagog, leder og underviser

Forespørg nemt på pris og dato

4.75 ud af 5 stjerner

“I dag har vi haft temadag om Magtanvendelser på Fælleshåbsskolen. En meget spændende dag om bl.a. betydningen af stærke relationer, lovgivning og skånsom magtanvendelse. TAK til Niels Braüner fra MagtOgOmsorg for at formidle et vigtigt emne med en perfekt vægtning af alvor og humor. Vil lige sige, at personalet flere gange efter temadagen har rost den til skyerne”.

Vibeke Faber Mølholm, Skoleleder, Fælleshåbsskolen Se alle referencer

Et foredrag med Niels Braüner giver jer:

  • Tryghed hele vejen rundt – i relationen i brugen af skånsom magtanvendelse i hverdagen
  • Viden om lovgivning og redskaber til at udføre magtanvendelse korrekt og skånsomt
  • Et oplysende foredrag, der lægger op til diskussion om, hvordan I bedst muligt arbejder med magtanvendelse, omsorg og relationer
Uforpligtende forespørgsel på Niels Braüner

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Niels

Lecture icon

Foredrag

Video icon

Video

References icon

Referencer

Forespørg nemt på pris og dato

Statistikker og undersøgelser taler sit tydelige sprog. Alt for mange lærere og pædagoger er bange for – og udsatte for trusler og vold.  Faktisk er lærere og pædagoger de to faggrupper, der er mest udsatte for vold på jobbet – mere udsatte end fængselsbetjente og politifolk. Med et foredrag fra Niels Braüner kan I blive klogere på problematikken og undervejs lære, hvordan I bedst muligt håndterer de grænseoverskridende episoder.

Et foredrag med Niels Braüner giver jer:

  • Tryghed hele vejen rundt – i relationen i brugen af skånsom magtanvendelse i hverdagen
  • Viden om lovgivning og redskaber til at udføre magtanvendelse korrekt og skånsomt
  • Et oplysende foredrag, der lægger op til diskussion om, hvordan I bedst muligt arbejder med magtanvendelse, omsorg og relationer

Skab tryghed i magtanvendelsen i samarbejde med Niels Braüner

På en arbejdsplads, hvor der er risiko for voldsomme episoder, har ledelsen pligt til at instruere og oplære medarbejderne i at håndtere dem” – sætningen er taget direkte fra loven om arbejdsmiljø §17 og bekendtgørelse om arbejdets udførelse, § 18. Men dog er et højt antal børn i skolerne udsat for magtanvendelser. Hvert år finder mere end 6000 fastholdelser sted på børne – og ungeinstitutioner. Undersøgelser viser, at op mod 45 % af lærerne i almenskolen med specialklasser oplever vold mindst en gang om året og over 10% oplever vold en gang om måneden.

Tallene understreger behovet for viden og uddannelse inden for området om skånsom magtanvendelse, så lærere og pædagoger i de udsatte stillinger kan gå trygt på arbejde og bevare omsorg i børn- og unge-relationen. Der er nemlig ingen træning i magtanvendelse på hverken pædagog- eller læreruddannelsen. Mange lærere er også i tvivl om, eller misforstår lovgivningen for magtanvendelse, når de står i utrygge situationer. Også for at man som underviser kan komme i ansættelsesmæssige problemer, hvis man griber ind i en konflikt – og gør fejl. Utryghed er et gennemgående ord på skoler og døgninstitutioner.

Dette behov for viden vil Niels gerne være med til at levere. Niels er oprindeligt uddannet pædagog, og har i mere end 20 år beskæftiget sig med at samle erfaringer om emnet. Til dagligt driver han magtogomsorg.dk, der er hans egen konsulentvirksomhed, hvor han tilbyder kurser i korrekt håndtering og forebyggelse af voldsomme episoder med børn.

Book Niels til et foredrag, og bliv bedre rustet til opgaven med at forebygge voldsomme episoder og håndtere magtanvendelse korrekt.

Se foredrag med Niels Braüner
Foredrag med workshop - Niels Braüner

Skånsom magtanvendelse – Foredrag med workshop (3, 4 eller 5 timer)

Foredrag om skånsom magtanvendelse med en workshop, hvor I får mulighed for at arbejde videre med, hvordan de svære og potentielt voldsomme situationer i arbejdet med grænseoverskridende børn og unge bedst kan håndteres. Kurset er vægtet ligeligt på praktisk og teoretisk undervisning og I vil få viden om, samt redskaber til, hvad I som personale konkret skal gøre i pressede situationer med trusler og overgreb, og ikke mindst hvordan I kan forebygge, at de voldelige og utrygge situationer opstår.

På kurset vil I få en gennemgang af den relevante lovgivning for skoler og institutioner, da mange pædagoger og lærere er usikre på hvad loven reelt giver mulighed for, og hvordan man praktisk udfører en skånsom magtanvendelse uden relationen går tabt.

Efter kurset vil I være bedre rustet i konfliktnedtrapning og i sidste ende være bedre til at håndtere en magtanvendelse kortvarigt og skånsomt.

Kurset udbydes á enten 3 eller 4-timers foredrag med workshop, eller som en 5 timers Temadag.

I kommer konkret til at lære (afhængig af behov og relevans for målgruppen):At kæde lovtekst og praktik sammen. At udføre én fysisk følgeteknik uden magtbrug. At udføre én fysisk magtanvendelse uden smerte, og med fokus på relationen og omsorg. At frigøre sig stående og liggende (selvforsvar). At udfylde et indberetningsskema bedre og mere enkelt. At tænke sikkerhed under kørsel med en “urolig person”

Har din arbejdsplads oplevet trusler eller er der forhøjet risiko for vold, er det i visse situationer lovpligtigt at modtage undervisning i skånsom magtanvendelse, hvorfor dette kursus også her er meget velegnet.

OBS: Medvirken i øvelserne anbefales, men er naturligvis frivilligt.

Referencer

Vores oplevelse med Niels er gennemført positiv. Godt formidlet og i den grad forståeligt. Vi kan kun anbefale andre opholdssteder, bosteder etc. at gøre brug af muligheden for at erhverve sig viden omkring voksenansvarsloven og den skånsomme magtanvendelse.

Thomas Roll Petersen, forestander

Fonden Corvia

Kurset var sammensat enkelt, simpelt og målrettet. Niels udstråler sikkerhed og forståelse for materialet, hvilket smitter af på kursisterne. Alle tilmeldte var efter pensum sikre i deres sag og det er blevet et stort samtaleemne om at blive bedre sammen som enhed.

Bostedet Poseidon

Bostedet Poseidon

Jeg føler mig mere sikker, både i forhold til de unges og min egen sikkerhed, hvis der skulle opstå en situation som er ukontrollerbar – hvor man skal skride til fysisk handling, så er det dejligt at vide at der nogle simple metoder jeg kan bruge, for både at passe på mig selv men også på den unge. Dét er jeg rigtig tryg ved!

Pernille

Valdemarhus

Jeg syntes, at dagen har været fantastisk. Du har været god til, at tage al mystikken ud af lovgivningen. Du har givet mig ro. Det har været en rigtig god dag!

John

Valdemarhus

Det har været rigtigt spændende og lærerigt. Noget af det der har givet mig mest er, at have fået lov til at prøve de der øvelser. Og så få knyttet lidt teori på det også. Øvelserne er med respekt for den unge. Det giver så god mening! Vi har nu et fælles sprog som personale.

Anja & Heidi

Valdemarhus

Tusind tak for et godt kursus. Medarbejdergruppen var blæst bagefter, men med god energi. ”Nogen gange hjælper det at der er andre der kommer og understreger vigtigheden” Jeg er vild med din sætning ”du vil ikke være det svageste led”.

Henrik Bjarnskov, direktør

Fonden Forcen

Vi har haft fornøjelsen af Niels i forhold til et kursus omkring magtanvendelse. I en kombination af teori og praksis, formidler Niels således, at vi som institution har kunnet overføre det direkte til vores praksis. Vi kan varmt anbefale Niels Brãuner som kursusafholder.

Brian Engelund, leder

Opholdsstedet Østergaard

Jeg har anvendt magt&omsorg i forbindelse med et kursus til mit personale på mit socialpædagogisk dagtilbud, og det var fantastisk.

Thomas Schroll Kristensen, leder

Vesterlund Bornholm

Vi deltog som et team i 3 timers praktisk kursus i skånsom magtanvendelse. Det gav alle et klart bud på hvordan vi kan udfører en magtanvendelse korrekt og skånsomt. Et kursus , som vi alle har haft stort udbytte af og benytter i vores daglig arbejde.

Ulrik Christiansen, gruppeleder handikap

Guldborgsund Kommune

Vi havde på NordCare fornøjelsen af et kursus af Niels Bräuner. Emnet var magtanvendelser og håndtering af disse situationer. Kurset var præcist og meget veltilrettelagt, og til slut, da personalet selv skulle øve på hinanden gav det hele mening. Det hele var godt ”bundet sammen” af fortællinger fra Niels mangeårige praksis i det pædagogiske felt.

Morten Geisnæs, leder

NordCare

Vi havde behov for, at få afholdt kursus med kort varsel og fik planlagt og afholdt et kursus fra dag til dag. Kurset levede til fulde op til de beskrivelser som Niels havde givet. Kurset bar tydeligt præg af viden indenfor vores fagområde, og alle var yderst tilfredse med den viden de gik fra kurset med.

Marianne Christensen, leder og socialrådgiver

Opholdsstedet Moesgaard

Centerafdelingen på Englystskolen takker for en god og lærerig formiddag omhandlende kurset Skånsom fastholdelse. Niels førte os gennem både teori og praksis på en inspirerende og afvekslende måde. Han formidlede relevante og meningsgivende informationer – og guidede os samtidig gennem enkle og let-udførlige øvelser, som vil hjælpe os i at udføre vores arbejde bedst muligt. Størstedelen af formiddagen bestod af øvelser på gulvet, hvor der, grundet holdets størrelse, både var tid til at hjælpe og guide den enkelte kursist samt teamet som helhed. Niels gennemgik ligeledes, hvordan vi som personale opkvalificerer vores skriftlige dokumentation i forhold til de situationer, vi står i. Alle gik fra kurset med en ro og tryghed i forhold til, hvordan fastholdelsessituationer kan tackles bedst muligt. Både med henblik på at passe på eleven men også på personalet/hinanden. Vi kan varmt anbefale dette kursus til andre organisationer, som står med lignende arbejdsopgaver.

Lone Elisabeth Hardam, speciallærer

Englyst Skolen

Rigtig god dag, og meget godt undervist.

Charlotte K. Nielsen, souschef

Botilbuddet Bøgetoften

Et STORT tak for sidst. Det ramte lige plet! Fire meget givende timer, hvor Niels gjorde os alle klogere, fik os til at reflektere, udfordrede os og afprøvede “virkelige” situationer sammen med os. Her to og en halv måned efter viser statistikken et markant fald i antallet af både magtanvendeler og situationer med vold og trusler. Hvad der kan tilskrives hvad er uvist, men sikkert er det at Niels Braüner var med til at sætte fokus på området og starte en dialog og refleksion.

Lars Kromann Myhre, Skoleleder

Søndermarksskolen

Tak for et udbytterigt kursus. Vi var en blanding af lærere, pædagoger og ledelse fra både almen- og specialområdet, og indholdet var relevant for os alle. Vi blev skærpet på det lovmæssige grundlag og fik konkrete og brugbare anvisninger, der er anvendelige i det praktiske, pædagogiske arbejde”. Både ledelse og medarbejdere blev klogere.

Heidi Dalby, Afdelingsleder

Samsø Aftenskole

I dag har vi haft temadag om Magtanvendelser på Fælleshåbsskolen. En meget spændende dag om bl.a. betydningen af stærke relationer, lovgivning og skånsom magtanvendelse. TAK til Niels Braüner fra MagtOgOmsorg for at formidle et vigtigt emne med en perfekt vægtning af alvor og humor. Vil lige sige, at personalet flere gange efter temadagen har rost den til skyerne.

Vibeke Faber Mølholm, Skoleleder

Fælleshåbsskolen

Tusinde tak for et virkelig godt og relevant kursus i dag, hvor du fangede medarbejderne med relevant viden og nærværende case. Alle gik derfra med tasken fuld af refleksioner, tro på egen praksis og et styrket sammenhold.

Pia Tofte, Skoleleder

Paradisbakkeskolen

I sidste uge afholdte Ølandhus 2 kurser for medarbejdere med konsulent Niels Braüner. På kurset lærte vores medarbejdere at blive endnu bedre til at hjælpe vores børn, unge og voksne i svære situationer, og samtidig passe godt på sig selv. Super dag med praksisnære øvelser og tydelig teori.

Søren Brink, Ølandhus Direktør

§ 66/ 107

Kurset Magt & Omsorg levede fuldt ud op til forventningerne med en god balancegang imellem teori, eksempler og praktiske øvelser. Vores oplevelse var, at der blev lagt særlig vægt på det forbyggende. Og hvordan små ting i mødet med barnet eller den unge kan afgøre, om en situation udvikler sig til en magtanvendelse. Eller til at barnet/den unge føler sig mødt i det svære. Dette lige i vores ånd og det som vi gerne vil stå for som opholdssted.

Berit Mouridsen, Forstander

Det Blå Hus

Tak for et skønt kursus. Godt nok rart, at få kurset leveret med en god portion humor og forståelse for området!

Alexander Andersen, STU-leder

Krummebækgaard

Tusind tak for en godt kursus, det er altid lærerigt når du er her. Vi ses når vi skal have det genopfrisket.

Gitte Jensen, Forstander

Den Gl. Præstegård
Uforpligtende forespørgsel på Niels Braüner

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Niels Braüner
Niels Braüner

4.75 ud af 5 stjerner

“I dag har vi haft temadag om Magtanvendelser på Fælleshåbsskolen. En meget spændende dag om bl.a. betydningen af stærke relationer, lovgivning og skånsom magtanvendelse. TAK til Niels Braüner fra MagtOgOmsorg for at formidle et vigtigt emne med en perfekt vægtning af alvor og humor. Vil lige sige, at personalet flere gange efter temadagen har rost den til skyerne”.

Vibeke Faber Mølholm, Skoleleder, Fælleshåbsskolen Se alle referencer

Foredragsemner med Niels Braüner