Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover1

Tryghed på skoler og institutioner - Relationer, selvværd og skånsom magtanvendelse

Niels Bräuner

Niels Braüner

Niels Braüner er uddannet socialpædagog og har +20 års samlet erfaring som socialpædagog og leder, og underviser på landets skoler i skånsom magtanvendelse med fokus på tryghed og relationer.

Forespørg nemt på pris og dato
Uforpligtende forespørgsel på Niels Braüner

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Niels

Lecture icon

Foredrag

Video icon

Video

References icon

Referencer

Forespørg nemt på pris og dato

Statistikker og undersøgelser taler sit tydelige sprog. Alt for mange lærere og pædagoger er bange for – og udsatte for trusler og vold.  Faktisk er lærere og pædagoger de to faggrupper, der er mest udsatte for vold på jobbet – mere udsatte end fængselsbetjente og politifolk.

Samtidig er et højt, men ukendt antal børn i skolerne udsat for magtanvendelser. Hvert år finder mere end 6000 fastholdelser sted på børne – og ungeinstitutioner. Undersøgelser viser, at op mod 45 % af lærerne i almenskolen med specialklasser oplever vold mindst en gang om året og over 10% oplever vold en gang om måneden.

Et foredrag med Niels Braüner giver dig:

 • Tryghed hele vejen rundt – i relationen, i brugen af skånsom magtanvendelse og hermed i hverdagen.
 • Sikkerhed i lovgivningen samt viden om og redskaber til at udføre magtanvendelse korrekt og skånsomt.
 • Et oplysende foredrag, som lægger op til diskussion om, hvordan I arbejder med magtanvendelse, omsorg og relationer.

Tallene understreger behovet for viden og uddannelse inden for området om skånsom magtanvendelse, så lærere og pædagoger i de udsatte stillinger kan gå trygt på arbejde og bevare omsorg i børn- og unge-relationen. Der er nemlig ingen træning i magtanvendelse på hverken pædagog- eller læreruddannelsen. Mange lærere er også i tvivl om, eller misforstår lovgivningen for magtanvendelse, når de står i utrygge situationer. Også for at man som underviser kan komme i ansættelsesmæssige problemer, hvis man griber ind i en konflikt – og gør fejl. Utryghed er et gennemgående ord på skoler og døgninstitutioner. Foredraget giver lærerne den tryghed der mangler og det er vigtigt, fordi trygge lærere underviser bedre.

“På en arbejdsplads, hvor der er risiko for voldsomme episoder, har ledelsen pligt til at instruere og oplære medarbejderne i at håndtere dem” (Lov om arbejdsmiljø § 17 og bekendtgørelse om arbejdets udførelse, § 18.)

Se foredrag med Niels Braüner
Niels Braüner foredrag

Skånsom magtanvendelse på skoler og institutioner

Hvad betyder vold mod lærere og magtanvendelse på elever? Niels Braüner giver dig fakta fra undersøgelser og præsenterer materiale om vold og magtanvendelse i skolen for at I står bedst muligt rustet til både at forebygge voldelige og utrygge situationer samt håndtere og konfliktnedtrappe situationerne, når de opstår.

Foredraget indeholder aktuelle cases fra skoler og oplevelser fra lærere. Herunder eksempler på Best Practice procedure til inspiration.

Når mange lærerne oplever vold i deres arbejde, er det vigtigt at forstå den gældende lovgivning på området. Da de fleste lærerne og pædagoger også er usikre på, hvad loven reelt giver mulighed for inden for skånsom magtanvendelse, får I i foredraget en gennemgang og forståelse af nødværge og nødret i straffeloven, og hvordan registreringen af magtanvendelser og vold på skoler og institutioner kan optimeres.

Foredraget har til formål at skabe tryghed hos personaler i hverdagen og når de grænseoverskridende situationer opstår, og samtidig bliver der sat fokus på den gode trygge relation mellem lærer/pædagog og de unge. Niels kommer derfor i foredraget omkring betydningen og skabelsen af relationen mellem lærer og elev og lægger samtidig op til, hvordan vi skaber en kulturændring og flytter fokus fra selvtillid til selvværd hos de unge.

Foredrag med workshop med Niels Braüner

Skånsom magtanvendelse - foredrag med workshop

Foredraget om skånsom magtanvendelse kan med fordel udvides med en workshop, hvor personalet får mulighed for at arbejde videre med, hvordan de svære og potentielt voldsomme situationer i arbejdet med grænseoverskridende børn og unge bedst kan håndteres.

Kurset er vægtet ligeligt på praktisk og teoretisk undervisning og I vil få viden om samt redskaber til, hvad I som personale konkret skal gøre i pressede situationer med trusler og overgreb, og ikke mindst hvordan I kan forebygge, at de voldelige og utrygge situationer opstår.

På kurset vil I få en gennemgang af den relevante lovgivning for skoler og institutioner, da mange pædagoger og lærere er usikre på hvad loven reelt giver mulighed for, og hvordan man praktisk udfører en skånsom magtanvendelse uden relationen går tabt.

Efter kurset vil I være bedre rustet i konfliktnedtrapning og i sidste ende være bedre til at håndtere en magtanvendelse kortvarigt og skånsomt.

Deltagerne kommer konkret til at lære (afhængig af behov og relevans for målgruppen):

 • At kæde lovtekst og praktik sammen
 • At udføre én fysisk følgeteknik uden magtbrug
 • At udføre én fysisk magtanvendelse uden smerte, og med fokus på relationen og omsorg
 • At frigøre sig stående og liggende (selvforsvar)
 • At udfylde et indberetningsskema bedre og mere enkelt
 • At tænke sikkerhed under kørsel med en “urolig person”

Gør som mere end 1000 af dine kollegaer: Bliv klædt på, til et ansvarligt kompetenceniveau sammen med dine kollegaer. For børnenes og de voksnes skyld.

Praktisk: Kursets varighed er 3 timer med intensivt og specialdesignet indhold. For optimalt udbytte er deltagergrænsen sat til max 30 deltagere.

Medvirken i øvelserne anbefales, men er naturligvis frivilligt.

 

Referencer

Vores oplevelse med Niels er gennemført positiv. Godt formidlet og i den grad forståeligt. Vi kan kun anbefale andre opholdssteder, bosteder etc. at gøre brug af muligheden for at erhverve sig viden omkring voksenansvarsloven og den skånsomme magtanvendelse.

Thomas Roll Petersen, forestander

Fonden Corvia

Kurset var sammensat enkelt, simpelt og målrettet. Niels udstråler sikkerhed og forståelse for materialet, hvilket smitter af på kursisterne. Alle tilmeldte var efter pensum sikre i deres sag og det er blevet et stort samtaleemne om at blive bedre sammen som enhed.

Bostedet Poseidon

Bostedet Poseidon

Jeg føler mig mere sikker, både i forhold til de unges og min egen sikkerhed, hvis der skulle opstå en situation som er ukontrollerbar – hvor man skal skride til fysisk handling, så er det dejligt at vide at der nogle simple metoder jeg kan bruge, for både at passe på mig selv men også på den unge. Dét er jeg rigtig tryg ved!

Pernille

Valdemarhus

Jeg syntes, at dagen har været fantastisk. Du har været god til, at tage al mystikken ud af lovgivningen. Du har givet mig ro. Det har været en rigtig god dag!

John

Valdemarhus

Det har været rigtigt spændende og lærerigt. Noget af det der har givet mig mest er, at have fået lov til at prøve de der øvelser. Og så få knyttet lidt teori på det også. Øvelserne er med respekt for den unge. Det giver så god mening! Vi har nu et fælles sprog som personale.

Anja & Heidi

Valdemarhus

Tusind tak for et godt kursus. Medarbejdergruppen var blæst bagefter, men med god energi. ”Nogen gange hjælper det at der er andre der kommer og understreger vigtigheden” Jeg er vild med din sætning ”du vil ikke være det svageste led”.

Henrik Bjarnskov, direktør

Fonden Forcen

Vi har haft fornøjelsen af Niels i forhold til et kursus omkring magtanvendelse. I en kombination af teori og praksis, formidler Niels således, at vi som institution har kunnet overføre det direkte til vores praksis. Vi kan varmt anbefale Niels Brãuner som kursusafholder.

Brian Engelund, leder

Opholdsstedet Østergaard

Jeg har anvendt magt&omsorg i forbindelse med et kursus til mit personale på mit socialpædagogisk dagtilbud, og det var fantastisk.

Thomas Schroll Kristensen, leder

Vesterlund Bornholm

Vi deltog som et team i 3 timers praktisk kursus i skånsom magtanvendelse. Det gav alle et klart bud på hvordan vi kan udfører en magtanvendelse korrekt og skånsomt. Et kursus , som vi alle har haft stort udbytte af og benytter i vores daglig arbejde.

Ulrik Christiansen, gruppeleder handikap

Guldborgsund Kommune

Vi havde på NordCare fornøjelsen af et kursus af Niels Bräuner. Emnet var magtanvendelser og håndtering af disse situationer. Kurset var præcist og meget veltilrettelagt, og til slut, da personalet selv skulle øve på hinanden gav det hele mening. Det hele var godt ”bundet sammen” af fortællinger fra Niels mangeårige praksis i det pædagogiske felt.

Morten Geisnæs, leder

NordCare

Vi havde behov for, at få afholdt kursus med kort varsel og fik planlagt og afholdt et kursus fra dag til dag. Kurset levede til fulde op til de beskrivelser som Niels havde givet. Kurset bar tydeligt præg af viden indenfor vores fagområde, og alle var yderst tilfredse med den viden de gik fra kurset med.

Marianne Christensen, leder og socialrådgiver

Opholdsstedet Moesgaard

Centerafdelingen på Englystskolen takker for en god og lærerig formiddag omhandlende kurset Skånsom fastholdelse. Niels førte os gennem både teori og praksis på en inspirerende og afvekslende måde. Han formidlede relevante og meningsgivende informationer – og guidede os samtidig gennem enkle og let-udførlige øvelser, som vil hjælpe os i at udføre vores arbejde bedst muligt. Størstedelen af formiddagen bestod af øvelser på gulvet, hvor der, grundet holdets størrelse, både var tid til at hjælpe og guide den enkelte kursist samt teamet som helhed. Niels gennemgik ligeledes, hvordan vi som personale opkvalificerer vores skriftlige dokumentation i forhold til de situationer, vi står i. Alle gik fra kurset med en ro og tryghed i forhold til, hvordan fastholdelsessituationer kan tackles bedst muligt. Både med henblik på at passe på eleven men også på personalet/hinanden. Vi kan varmt anbefale dette kursus til andre organisationer, som står med lignende arbejdsopgaver.

Lone Elisabeth Hardam, speciallærer

Englyst Skolen

Rigtig god dag, og meget godt undervist.

Charlotte K. Nielsen, souschef

Botilbuddet Bøgetoften
Uforpligtende forespørgsel på Niels Braüner

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31

Foredragsemner med Niels Braüner