Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover1

Cand. Psych, foredragsholder. Ekspert i relationer i arbejdslivet med speciale i at undgå forråelse

Michael Danielsen

Michael Danielsen

Cand. Psych, foredragsholder. Ekspert i relationer i arbejdslivet med speciale i at undgå forråelse.

Forespørg nemt på pris og dato
Uforpligtende forespørgsel på Michael Danielsen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Michael

Lecture icon

Foredrag

Forespørg nemt på pris og dato

Michael Danielsen er kendt som en jovial, inddragende formidler der med skarphed og humor får sit publikum til at kigge ind ad og reflektere over sig selv en ekstra gang. Han er direkte og klar i sin formidling.

Michael store motivation er at lave noget der virker for dig i praksis. Det afspejler sig i de konkrete redskaber du får og sikkert vil kunne bruge straks. Hans specialer er teamsamarbejde, ledelse og arbejdsmiljø med udgangspunkt i at undgå forråelse og sikre arbejdsglæde, engagement og udvikling. Derudover er Michael stærkt optaget af de psykisk sårbare i samfundet og har lavet utallige uddannelser, kurser og foredrag om netop dette emne.

Et foredrag med Michael Danielsen giver dig:

  • Let anvendelige redskaber – blandt andet så I undgår forråelse
  • En foredragsholder, der har afprøvet sin viden i ”marken” og derved sikret sig at det virker
  • Indhold, der er 100% tilrettet til jeres møde, situation og ønsker

I et foredrag med Michael Danielsen er I garanteret, at metoderne er afprøvet i danske virksomheder, og samtidig går I fra foredraget med ny viden og nye måder at løse de svære situationer der opstår i arbejdslivet. Vi ved at redskaberne der gives, er let anvendelige. Michael Danielsens erfaringer strækker sig blandt andet over 12 år hos Psykiatrifonden (heraf 5 år som chefpsykolog). Han har altid beskæftiget sig med det gode arbejdsliv og har selv været både chef, afdelingsleder og koordinator.

Derudover har han afholdt foredrag, kurser og uddannelser i mere end 20 år.

Michael Danielsens foredrag tager udgangspunkt i begrebet forråelse. Forråelse er et begreb, der beskriver hvordan man som professionel og arbejdsfællesskab kan ende med at vende negative følelser mod dem, man arbejder med og for, hvis ikke fællesskabet tager ansvar for sig selv og hinanden.

Du er på vej mod forråelse når du ser tonen mellem Jer er blevet hård og rå. Når dine frustrationer går ud over kunder/borgere/patienter, når du føler at din arbejdsglæde er væk og du ikke længere er i stand til at give den kvalificerede støtte du normalt kan. Ovenstående kan resultere i mobning og konfliktadfærd og i sidste ende forråelse. Det er det Michael giver redskaber til at kunne undgå.

Alle Michael Danielsens foredrag kan også bookes som halve og hele dages kurser. Alle foredrag er tilpasset 100% til jeres møde, situation og ønsker. Alle foredrag kan desuden afholdes på engelsk.

Se foredrag med Michael Danielsen
Michael Danielsen foredrag

Undgå forråelse

Forråelse er når du – eller I – ukritisk vender negative følelser tilbage mod de mennesker, de negative følelser virkede til at komme fra. Risikoen for forråelse opstår, når et arbejdsfællesskab er i kollektiv krise eller afmagt. Det er en primitiv og (selv)destruktiv måde at prøve at tage vare på sig selv og sine kolleger på.

Du har et (med)ansvar for at forebygge forråelse ved at passe på dig selv i et arbejde med høje følelsesmæssige krav. Når du tager ansvar for dig selv får du det mod, der skal til for at løfte (arbejds)fællesskabet ud af forråelse.

På foredraget lærer du, hvordan forråelse ser ud i tanke, tale og handling. Hvordan det ser ud i hverdagens virkelighed. Hvordan en ’rå-hed’ kan snige sin ind i dig, ind i mellem dig og dine kolleger og op på dig og tynge dig. Ind i den måde du behandler dem omkring dig på – og de dig.

Du lærer, hvordan du og dine kolleger konkret kan forebygge forråelse. I tanke og i handling. Du får konkrete redskaber til at kunne ruste dit arbejdsfællesskab til at undgå forråelse.

Foredraget er til arbejdspladser, der skal håndtere høje, følelsesmæssige krav. Der skal håndtere kriser, fysisk/psykisk sygdom eller meget store og høje forventninger fra kunder/borgere/samarbejdspartnere.

Michael Danielsen foredrag

Styrk samarbejdet – starten på en ny kultur

Vores fælles kultur, for eksempel på en arbejdsplads, er det, der binder os sammen og det, der kendetegner os. Det er den måde vi ser os selv på og den måde som andre vil beskrive os på.

Kultur er på mange måder en meget lidt konkret størrelse. Og samtidig kan vi løfte os og skabe bedre fællesskab, performance og trivsel, når vi sætter os for at ville udvikle og forandre os ved at arbejde med den.

Kultur er alle de uformelle og formelle aftaler, vi har om, hvordan vi gerne vil være sammen. Og være over for hinanden.

Vores forskelligheder er vores styrke. Forskellighederne skaber dynamik, synergi og lyst til at skabe og udfolde. Men de kan også holde os tilbage hvis vi ikke tager hånd om den og former dem. Og gør det løbende. For kulturen står aldrig stille men formes af os og former os og vores muligheder for at lykkes.

På foredraget lærer du hvordan du sætter kulturen i spil og styrker fællesskabet gennem at bruge forskellighederne og den energi, de er kilde til. Hvordan du gennem tydeliggørelse og genforhandling af de formelle og uformelle aftaler styrker performance og trivsel.

Foredraget er til ambitiøse fællesskaber, der vil lykkes – sammen som en enhed men med forskellighederne i behold. Uanset om startstedet er et med underskud eller overskud.

Michael Danielsen foredrag

Vend konfliktadfærd til læring og udvikling

Forskelligheder mødes i fællesskaber. Arbejdslivet er en spændende arena for der skal vi kunne bruge vores forskelligheder til sammen at nå længere end vi ville have kunnet, hvis vi var meget ens. Arbejdslivet er også en arena, hvor langt de fleste får tilfredsstillet en række af deres helt grundlæggende og menneskelige behov.

Når opfyldelsen af de behov bliver truet eller bliver mindre, slår vi fra os. Det er ren natur. Og afhængigt af situationen slår vi fra os på mere eller mindre raffinerede måder.

Afhængigt af situationen slår vi fra os, så andres blå mærker bliver mere eller mindre tydelige. Men uanset hvor tydeligt eller voldsomt det sker, så flyttes fokus i arbejdsfællesskabet fra at have entydigt fokus på opgaven og til noget andet.

Med andre ord bliver vi som helhed dårligere til at løse vores opgaver. Fordi andre dagsordner får lov til at fylde og dominere. Konfliktadfærd kan være næsten usynlig: At overse, forglemme eller stille ignorere. Eller meget synlig som direkte aggressive talehandlinger og adfærd.

Uanset formen betyder konfliktadfærd, at drift og performance lider.

Foredraget handler om, hvordan du sætter opgaven i fokus og handler på synlige og usynlige former for konfliktadfærd. Og får sikret den nødvendige tydelighed til at kunne minimere konfliktadfærden.

Foredraget er til dig, der ønsker at vende konfliktadfærd til læring og udvikling – uanset hvor meget den står i vejen for at lykkes med det du vil som du vil.

Michael Danielsen foredrag

Lyt til dine følelser – vær tro mod dig selv og lykkes

Glæde og tilfredshed er dine pejlepunkter her i livet. Arbejdsmæssigt som holistisk. Når noget presser eller trykker glæden, er det et vigtigt signal til dig om, at der er noget vigtigt, du overhører. Noget vigtigt du ikke får handlet på.

Opskriften er egentlig ganske enkel: Når du lytter efter, hvad der trykker glæden, finder du ud af, hvad du skal gøre noget ved. Og opgaven bliver at beslutte dig for, hvad du vil gøre.

I foredraget bliver du præsenteret for de 5 menneskelige grundfølelser psykologisk forskning har defineret, og hvordan de er guides til dig: Glæde. Vrede. Tristhed. Frygt. Afsky.

Hver især har de noget at fortælle dig, når de melder sig på banen og presser glæden. Noget vigtigt du skal forholde dig til. Og i foredraget får du viden om, hvordan du afkoder og bedre forstår de mere komplekse og sammensatte følelser, der ofte er dem, der fylder i hverdagen som for eksempel frustration, irritation og stress.

Foredraget er både til dig som menneske og dig som en del af et arbejdsfællesskab. I kan få et konkret og underholdende udbytte både når I samles på tværs som mennesker, og når I samles som team eller arbejdsplads til at skabe mere arbejdsglæde, trivsel, engagement og innovation.

Michael Danielsen foredrag

Sådan møder du det psykisk sårbare

Rigtig mange mennesker lever med en psykisk sårbarhed. For nogle er den forbundet med (livs)kriser. For andre er deres sårbarhed noget de skal lære at leve med gennem meget af, og måske hele, livet.

Psykisk sårbarhed er det stressprægede, det ængstelige og det depressive, når disse reaktioner står i vejen for os. Den påvirker de kognitive evner og nedsætter evnen til at kunne udfolde sig, som man gerne vil. Og nogle gange skal.

Sårbarhedens mange forskellige og til tider usammenhængende udtryk stiller store krav til dig, der møder den enten gennem dit arbejde eller i andre sammenhænge.

På foredraget lærer du, hvordan du bedst møder sårbarhedens mange forskellige udtryk og krav. Du får konkrete modeller, redskaber og værktøjer til, hvordan du møder sårbarheden med både forståelse og forventning.

Du har et ansvar for at møde det sårbare på en understøttende og hjælpsom måde. Foredraget indeholder konkrete bud på, hvordan du bedst møder det sårbare ved at være tydelig omkring dine egne grænser og ved at stille rimelige krav til den anden.

Foredraget er til alle, der møder mennesker med psykiske lidelser, alvorlige livskriser, svær mistrivsel og dårligt mentalt helbred gennem deres arbejde eller som temaer i deres liv.

Referencer

Uforpligtende forespørgsel på Michael Danielsen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31

Foredragsemner med Michael Danielsen