Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover2

Klar og humoristisk formidling om at forebygge forråelse på arbejdspladsen

Michael Danielsen

Michael Danielsen

Cand. psych, og ekspert i relationer i arbejdslivet.

Forespørg nemt på pris og dato

4.75 ud af 5 stjerner

Michael er skarp på at inddrage publikum, og bruger humor og lune uden at det på noget tidspunkt bliver for meget. En god blanding af viden og konkrete værktøjer, og modet til at udfordrer deltagerne på en positiv måde, der også løbende giver anledning til refleksion over egen praksis og egen indflydelse og ansvar. Klar anbefaling herfra

Peter Bemøe Se alle referencer

Et foredrag med Michael Danielsen giver jer:

  • Let anvendelige redskaber – blandt andet til at undgå forråelse og opnå psykologisk tryghed
  • En foredragsholder, der har afprøvet sin viden i ”marken” og derved sikret sig at det virker
  • Indhold, der er 100% tilrettet til jeres møde, situation og ønsker
Uforpligtende forespørgsel på Michael Danielsen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Michael

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Forespørg nemt på pris og dato

Michael Danielsen er kendt som en jovial, inddragende formidler der med skarphed og humor får sit publikum til at kigge indad og reflektere over sig selv en ekstra gang. Han er direkte og klar i sin formidling. 

Et foredrag med Michael Danielsen giver jer:

  • Let anvendelige redskaber – blandt andet til at undgå forråelse og opnå psykologisk tryghed
  • En foredragsholder, der har afprøvet sin viden i ”marken” og derved sikret sig at det virker
  • Indhold, der er 100% tilrettet til jeres møde, situation og ønsker

Undgå forråelse på arbejdspladsen og opnå mere arbejdsglæde

Michaels store passion er at lave noget, der virker for jer i praksis. Det afspejler sig i de konkrete redskaber I får, og sikkert vil kunne bruge straks. Hans specialer er teamsamarbejde, ledelse og arbejdsmiljø, med udgangspunkt i at undgå forråelse og sikre arbejdsglæde, engagement, psykologisk tryghed og udvikling. Derudover er Michael stærkt optaget af de psykisk sårbare i samfundet, og har lavet utallige uddannelser, kurser og foredrag om netop dette emne.

I et foredrag med Michael er I garanteret, at metoderne er afprøvet i danske virksomheder, og samtidig går I fra foredraget med ny viden og nye måder at løse de svære situationer, der opstår i arbejdslivet. Vi ved at redskaberne der gives, er let anvendelige. Michaels erfaringer strækker sig blandt andet over 12 år hos Psykiatrifonden (heraf 5 år som chefpsykolog). Han har altid beskæftiget sig med det gode arbejdsliv, og har selv været både chef, afdelingsleder og koordinator. Derudover har han afholdt foredrag, kurser og uddannelser i mere end 20 år.

Michaels foredrag tager udgangspunkt i begrebet forråelse. Forråelse er et begreb, der beskriver hvordan man som professionel og arbejdsfællesskab, kan ende med at vende negative følelser mod dem, man arbejder med og for, hvis ikke fællesskabet tager ansvar for sig selv og hinanden.

Man er på vej mod forråelse når I ser tonen mellem jer er blevet hård og rå. Når frustrationer går ud over kunder/borgere/patienter, når I føler at arbejdsglæden er væk, og I ikke længere er i stand til at give den kvalificerede støtte I normalt kan. Ovenstående kan resultere i mobning og konfliktadfærd og i sidste ende forråelse. Det er det Michael giver redskaber til at kunne undgå.

Alle Michael Danielsens foredrag kan også bookes som halve og heldags-kurser. Alle foredrag er tilpasset 100% til jeres situation og ønsker – og kan også afholdes på engelsk.

Se foredrag med Michael Danielsen
Michael Danielsen foredrag

Undgå forråelse

Forråelse er når I ukritisk vender negative følelser tilbage mod de mennesker, de negative følelser virkede til at komme fra. Risikoen for forråelse opstår, når et arbejdsfællesskab er i kollektiv krise eller afmagt. Det er en primitiv og selvdestruktiv måde at prøve at tage vare på sig selv og sine kolleger på.

I har alle et medansvar for at forebygge forråelse ved at passe på jer selv i et arbejde med høje følelsesmæssige krav. Når I tager ansvar for jer selv får man det mod, der skal til for at løfte arbejdsfællesskabet ud af forråelse.

På foredraget lærer I, hvordan forråelse ser ud i tanke, tale og handling. Hvordan det ser ud i hverdagens virkelighed. Hvordan en rå-hed kan snige sin ind i jer og tynge. Ind i den måde I behandler dem omkring jer på – og omvendt.

I lærer, hvordan I konkret kan forebygge forråelse. I tanke og i handling. I får konkrete redskaber til at kunne ruste jeres arbejdsfællesskab til at undgå forråelse.

Foredraget er til arbejdspladser, der skal håndtere høje, følelsesmæssige krav. Der skal håndtere kriser, fysisk/psykisk sygdom eller meget store og høje forventninger fra kunder/borgere/samarbejdspartnere.

Michael Danielsen og Christoffer Hansen foredrag

Fra ventilering til forråelse

“Beklager, men kan jeg lige få lov at brokke mig et øjeblik? Jeg har noget, jeg skal have luftet.”

Har I nogensinde oplevet en situation som denne? Og har I nogensinde oplevet at dem der ventilerer, skal hjælpes og støttes mere, samtidig med at de bliver mere krævende og utaknemmelige for at man lytter?

Hvis ja, ved I hvad forråelse er? Hvorfor bliver vi forråede? Hvordan forebygger vi forråelse?

I et samtalende set-up debatterer pædagog og stifter af virksomheden “PLAY”, Christoffer Hansen, og Michael Danielsen forråelsen oprindelse og mange forskellige udtryk – kynisme, afstumpethed og forhærdelse. Udtryk, der kan vise sig i en udadvendt- som indadvendt form. Udadvendt når vi bliver vrede, irriterede og skælder ud. Indadvendt når vi gradvist mister motivationen, bliver apatiske og blot reagerer med et skuldertræk.

Christoffer og Michael har begge oplevet forråelsen i deres professionelle virke. I en kombination af ærlige personlige beretninger og teoretisk ballast, gives et bud på, hvorfor vi alle kan blive for rå og hvordan vi kan forebygge råhed. Råheden kommer snigende. Kernen er følelsen og oplevelsen af utilstrækkelighed og afmagt. Her kan vi, for at håndtere sådanne følelser, forsøge at skubbe ubehaget fra os ved at pege mod den anden med manglende forståelse, nysgerrighed og nænsomhed. Forråelse er en overlevelses- og forsvarsstrategi. Råheden kan og skal forebygges. Råhed ødelægger arbejdspladser.

Michael Danielsen foredrag

Lær at mentalisere – i praksis!

Det mentaliserende arbejdsliv er målet inden for mange typer arbejde, der handler om mødet med mennesker. For eksempel inden for rådgivning, undervisning, omsorgsarbejde og service.

At være mentaliserende er at være skarp, præcis, effektiv og tydelig i sin kommunikation og dermed blive bedre i sit arbejde. Med andre ord; at træne evnen til at være bevidst til stede i det, man gør i mødet med kunder/borgere/kolleger/medarbejdere.

Når man mentaliserer minimeres konfliktadfærd og fejlkommunikation. Jeres omgivelser lykkes med det I skal og gerne vil. At mentalisere er en evne, der kan trænes.

På dette kursus/foredrag lærer I en konkret metode til at træne jeres mentaliseringsevne, som I kan bruge til at træne andre i organisationen.

Michael Danielsen foredrag

Vend konfliktadfærd til læring og udvikling

Forskelligheder mødes i fællesskaber. Arbejdslivet er en spændende arena, hvor vi skal kunne bruge vores forskelligheder til sammen at nå længere end vi ville have kunnet, hvis vi var meget ens. Arbejdslivet er også en arena, hvor langt de fleste får tilfredsstillet en række af deres helt grundlæggende og menneskelige behov.

Når opfyldelsen af de behov bliver truet eller bliver mindre, slår vi fra os. Det er ren natur. Og afhængigt af situationen, slår vi fra os på mere eller mindre raffinerede måder. Således flyttes fokus i arbejdsfællesskabet fra at have entydigt fokus på opgaven, til noget andet.

Med andre ord bliver I som helhed dårligere til at løse jeres opgaver. Fordi andre dagsordner får lov til at fylde og dominere. Konfliktadfærd kan være næsten usynlig – eller meget synlig som direkte aggressive talehandlinger og adfærd.

Uanset formen betyder konfliktadfærd, at drift og performance lider.

Foredraget handler om, hvordan I sætter opgaven i fokus og handler på synlige og usynlige former for konfliktadfærd. Og får sikret den nødvendige tydelighed til at kunne minimere konfliktadfærden.

Foredraget er til jer, der ønsker at vende konfliktadfærd til læring og udvikling – uanset hvor meget den står i vejen for at lykkes med det I vil.

Michael Danielsen foredrag

Lyt til dine følelser – vær tro mod dig selv og lykkes

Glæde og tilfredshed er pejlepunkter her i livet. Arbejdsmæssigt som holistisk. Når noget presser eller trykker glæden, er det et vigtigt signal om, at der er noget vigtigt, der overhøres som kræver handling.

Opskriften er egentlig ganske enkel: Når I lytter efter, hvad der trykker glæden, finder I ud af, hvad der skal gøre noget ved.

I foredraget bliver I præsenteret for de fem menneskelige grundfølelser psykologisk forskning har defineret, og hvordan de er guides til jer: Glæde, vrede, tristhed, frygt, afsky.

Hver især har de noget at fortælle, når de melder sig på banen og presser glæden. Noget vigtigt der skal forholdes til. Og i foredraget får I viden om, hvordan I afkoder og bedre forstår de mere komplekse og sammensatte følelser, der ofte er dem, der fylder i hverdagen som for eksempel frustration, irritation og stress.

Foredraget er både til jer som mennesker og jer som en del af et arbejdsfællesskab. I kan få et konkret og underholdende udbytte både når I samles på tværs som mennesker, og når I samles som team eller arbejdsplads til at skabe mere arbejdsglæde, trivsel, engagement og innovation.

Michael Danielsen foredrag

Sådan møder du det psykisk sårbare

Rigtig mange mennesker lever med en psykisk sårbarhed. For nogle er den forbundet med livskriser. For andre er deres sårbarhed noget de skal lære at leve med gennem meget af, og måske hele, livet.

Psykisk sårbarhed er det stressprægede, det ængstelige og det depressive, når disse reaktioner står i vejen for os. Den påvirker de kognitive evner og nedsætter evnen til at kunne udfolde sig, som man gerne vil. Og nogle gange skal.

Sårbarhedens mange forskellige og til tider usammenhængende udtryk stiller store krav, enten gennem arbejde eller i andre sammenhænge.

På foredraget lærer I, hvordan I bedst møder sårbarhedens mange forskellige udtryk og krav. I får konkrete modeller, redskaber og værktøjer til, hvordan I møder sårbarheden med både forståelse og forventning.

I har et ansvar for at møde det sårbare på en understøttende og hjælpsom måde. Foredraget indeholder konkrete bud på, hvordan I bedst møder det sårbare ved at være tydelig omkring jeres egne grænser og ved at stille rimelige krav til den anden.

Foredraget er til alle, der møder mennesker med psykiske lidelser, alvorlige livskriser, svær mistrivsel og dårligt mentalt helbred gennem deres arbejde eller som temaer i deres liv.

Referencer

Der har været en god proces forud for selve foredraget, hvor vi har forventningsafstemt og planlagt, hvordan oplægget skulle være. Michael er en rigtig god formidler og god til at mærke efter i konteksten, om der er brug for justeringer eller ændringer. Mine medarbejdere har talt meget positivt om oplægget.

Pernille Hovaldt

Fjerritslev Skole

Det var et rigtig godt og spændende foredrag. Meget relevant!

Helle Rasmussen

Esbjerg Kommune

Michael er skarp på at inddrage publikum, og bruger humor og lune uden at det på noget tidspunkt bliver for meget. En god blanding af viden og konkrete værktøjer, og modet til at udfordrer deltagerne på en positiv måde, der også løbende giver anledning til refleksion over egen praksis og egen indflydelse og ansvar. Klar anbefaling herfra

Peter Bemøe

Try Efterskole

Vi havde et godt formøde inden oplægget, og vi fik også tilsendt relevante links og slides fra oplægget. Der var god kontakt undervejs i oplægget, og det var relevant for os.

Sigrid Abild Elkjær

Uddannelsesforbundet

Michael var meget professionel, Man kunne mærke han vidste hvad han talte om og til trods for at det var på Teams, så formåede han at "nå ud" til os alle i rummet.

Salle Refslund Havtorn

Jobcenter Viborg
Uforpligtende forespørgsel på Michael Danielsen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Michael Danielsen
Michael Danielsen

4.75 ud af 5 stjerner

Michael er skarp på at inddrage publikum, og bruger humor og lune uden at det på noget tidspunkt bliver for meget. En god blanding af viden og konkrete værktøjer, og modet til at udfordrer deltagerne på en positiv måde, der også løbende giver anledning til refleksion over egen praksis og egen indflydelse og ansvar. Klar anbefaling herfra

Peter Bemøe Se alle referencer

Foredragsemner med Michael Danielsen