Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover2

Rust børn og unge til livet

Sofie Münster

Rita Kuhlmann

Sofie Münster

Psykolog, Cand.psych., Cand.scient.pol. og stifter af Nordic Parenting.

Forespørg nemt på pris og dato

5 ud af 5 stjerner

"Tak for en formidabel præstation i går. Sjældent har jeg set så blændende en oplægsholder ift. både formidling af indhold og en form, der beamer af engagement og nærvær."

Tanja Krabbe, sekretariatschef - Daginstitutionernes Landsorganisation Se alle referencer

Et foredrag med Sofie Münster giver jer:

 • Nye perspektiver på børneopdragelse, hvor børns karakterdannelse er i fokus.
 • Konkrete redskaber til, hvordan I kan styrke børns indre og ruster dem til livet.
 • En levende og nærværende foredragsholder, der ikke taler med løftet pegefinger, men altid bruger humor og konstruktive eksempler.
Uforpligtende forespørgsel på Sofie Münster

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Sofie

Lecture icon

Foredrag

Video icon

Video

References icon

Referencer

Forespørg nemt på pris og dato

Sofie Münster har igennem mere end ti år specialiseret sig i arbejdet med børn og forældre. Hun har skrevet flere bøger om opdragelse – bestsellerne “Klog er noget, man øver sig på”, “Kærlighed er ikke nok” og “Den bedste start på livet .

Et foredrag med Sofie Münster giver jer:

 • Nye perspektiver på børneopdragelse, hvor børns karakterdannelse er i fokus.
 • Konkrete redskaber til, hvordan I kan styrke børns indre og ruster dem til livet.
 • En levende og nærværende foredragsholder, der ikke taler med løftet pegefinger, men altid bruger humor og konstruktive eksempler.

Få nye perspektiver på børneopdragelse og rust dem til livet

Sofie Münster står bag metoden ”tilknytningsbaseret opdragelse”, der handler om, hvordan børns følelsesmæssige tilknytning til voksne omkring dem har afgørende betydning for deres trivsel og udvikling. Sofie er også stifteren af den velbesøgte portal Nordic Parenting, der tilbyder forældre viden og artikler om opdragelse, kurser og en-til-en forløb for forældre. Derudover er hun fast børne- og forældrerådgiver på Go’ Morgen Danmark på TV 2.

Sofie er uddannet psykolog, men har også en kandidat i statskundskab. Derudover er hun i gang med at specialisere sig i tilknytningsbaserede programmer for både forældre og par. I 2018 blev hun udpeget som formand for Børne- og Socialministeriets opdragelsespanel. Sofie er selv mor til tre piger.

Sofies tilgang til børn bygger på 5 grundsten: (1) Det man kan selv, skal man selv – børn skal have lov til at udforske verden på egen hånd, for de vokser af selvstændighed og ansvar. (2) Børns indsats betyder mere end deres præstationer. (3) Børn er bedst sammen, og det er altid lige så vigtigt at være en god ven som en god elev. (4) Skammekroge og stuearrest er ikke vejen frem – vi behøver ikke at skælde ud eller straffe for at træde i karakter som voksne. (5) En lang barndom er en god barndom – den frie leg og fantasi skal dyrkes så længe som muligt.

Når I booker Sofie Münsters foredrag, kan de skræddersyes til at omhandle forskellige aldersgrupper og målgrupper og kan tilpasses både forældre og fagfolk. Indholdet kan også gøres mere generelt, så forskellige målgrupper kan slås sammen.

Læs mere på Sofie Münsters hjemmeside.

Se foredrag med Sofie Münster
Sofie Münster foredrag

Fællesnævneren for mistrivslen blandt børn - et nyt svar på en af tidens store udfordringer

Ny international forskning i psykisk sårbarhed tyder på, at der bag de mange velkendte former for mistrivsel, viser sig en form for “fællesnævner”: En følelsesregulering, der er ude af balance. Den viden åbner for en helt ny tilgang til arbejdet med børn og unge, der har det svært.

Forskningen tager udgangspunkt i det der kaldes for ”P-faktor modellen”, som peger på, at langt de fleste udfordringer for børns trivsel lader til at have rod i en tilegnet ubalance i barnets følelsesregulering, der hæmmer deres evne til at reagere både tilstrækkeligt og begrænset på deres følelser. Fordi denne ubalance påvirker, hvordan et barn har det med sig selv og andre, påvirker den også, hvordan det trives.

I et nyt foredrag introducerer Sofie Münster dermed en linse på mistrivsel, der åbner nye muligheder for at sætte tidligt og effektivt ind over for trivselsproblemer. Det betyder dog ikke, at alle børn skal mødes ens, da børn kan ofte have de samme problemer uden at have brug for den samme hjælp. Men modsat mange andre tilgange til mistrivsel, er denne tilgang generelt anvendelig, fordi den antager, at barnets adfærd – også den del vi normalt genkender som “problematisk” – er udtryk for det, man inden for psykologien kalder for “maladaptive” tilpasningsstrategier. Altså, at et barn gør som det gør, fordi det på et eller andet tidspunkt i dets liv har erfaret, at det var godt at gøre. Den er dog også personlig, fordi den lærer os at forstå det enkelte barn og årsagen bag dets tilpasningsstrategier, så vi kan arbejde sammenhængende på tværs af de kontekster, som barnet indgår i, hvad end det er i familien, skolen eller daginstitutionen.

Book dette foredrag med Sofie Münster til jeres arrangement og opnå dybere indsigt i, hvad P-faktor modellen kan bruges til samt få konkrete værktøjer til arbejdet med børn og familier, som har det svært.

Foredraget udbydes også som workshop og online kursusforløb.

Sofie Münster foredrag

0-5 årige: Den bedste start på livet

Intet har så afgørende betydning for børns udvikling og trivsel som den følelsesmæssige tilknytning til de voksne omkring dem. Det fastslår mere end 50 års forskning. Alligevel er denne viden aldrig blevet omsat til en konkret metode. I Den bedste start på livet introducerer Sofie Münster, som den første i Danmark, den tilknytningsbaserede opdragelse til forældre og tilknytningsbaseret pædagogik til fagfolk.

Foredraget kan vinkles til nedenstående tre målgrupper:

 • Foredrag til forældre: Den bedste start på livet – hvordan forældre knytter det stærkeste bånd til deres børn

Med afsæt i den vigtigste teori om menneskers udvikling, tilknytningsteorien, viser Sofie Münster med både humor og praktiske eksempler, hvordan forældre kan få den tættest mulige relation til deres børn.

I foredraget får forældre en grundlæggende indsigt i børns udvikling, så de ved, hvad man kan forvente, hvad der er normalt, og hvordan man kan afkode børnenes følelser, reaktioner og behov på en præcis måde. Samtidig lærer forældre, hvorfor børn ikke skal skånes for deres store og svære følelser, men derimod skal mødes i dem for at kunne lære at være i dem og vokse af dem. Det handler om at lære børnene at regulere følelserne – ikke om at fjerne dem eller løse dem.

Samtidig får forældre indsigt i, hvorfor grænser, rammer og styring faktisk er en central forudsætning for, at vi kan komme tæt på vores børn – og man lærer, hvad der får grænser til at virke.

Og så afliver vi en gang for alle myten om, at konflikter mellem børn og forældre er tegn på, at børnene er ”dårligt opdragede”. I stedet lærer forældre at se uoverensstemmelser som en del af den pris vi betaler for at kunne komme tæt på hinanden. En relation uden brydninger er jo konfliktsky. Målet er derfor ikke nødvendigvis færre konflikter, men derimod at lære, hvordan man kan håndtere dem på en tryg måde, så vi kan mindske intensiteten og varigheden og dermed passe på relationen.

Når vi har fokus på tilknytningen, mens vi opdrager, bliver opdragelse til det, som det hele tiden burde have været: At lære børn at gøre det rigtige, uden at de føler sig forkerte undervejs.

 • Foredrag til fagfolk: Hvordan trygheden i relationen skaber afsættet for barnets leg, læring og emotionelle udvikling

Relationer er omdrejningspunktet for det professionelle arbejde med børn. Men hvordan kan man bruge den nyeste tilknytningsforskning i arbejdet med at understøtte børnenes leg, emotionelle udvikling og det brede læringsbegreb? Med dette foredrag får fagfolk for alvor omsat den nyeste psykologiske forskning til konkrete pædagogiske værktøjer, man kan bruge i hverdagen. Der vil bl.a. være fokus på organiseringen, så legen bliver det gennemgående og tager afsæt i børnenes perspektiv, evaluering af kvaliteten af relationerne mellem børn og voksne og børnene imellem og inspiration til arbejdet med det brede læringsbegreb.

Der udleveres konkrete materialer, som deltagerne er velkomne til at benytte i det daglige arbejde efterfølgende, herunder værktøjer til evaluering af relationer, vurderingstrapper til arbejdet med det brede læringsbegreb samt karakteristika for det nære samspil.

Foredraget kan bookes både som et foredrag eller halv/hel temadag.

 • Foredrag for fagfolk med (professionel) tilknytning til børn i udsatte positioner: Hvordan man understøtter leg og læring hos børn, der ikke har trygge relationer med sig hjemmefra

Udsatte og utrygge børn kan nogle gange være svære at danne nære relationer til. De har ikke lært, hvordan man gør hjemmefra og er ofte vant til at være på vagt eller at reagere på måder, som nogle gange kan være svære at holde af. De slår måske eller er hårde over for de andre børn. Men forskning viser, at børn knytter sig til de voksne i deres liv – både ude og hjemme.

I dette foredrag bliver der derfor stillet skarpt på, hvordan pædagoger i praksis kan afkræfte de negative forventninger, som barnet møder den voksne med, så de kan danne nære relationer til børnene og understøtte børnenes leg, læring og udvikling. Der vil bl.a. være fokus på, hvordan man kan afkode og forstå børnene, som ofte ikke udtrykker deres behov direkte, ligesom deltagerne vil blive præsenteret for en række konkrete værktøjer til bl.a. at evaluere kvaliteten af relationen, understøtte børnenes leg og læring samt redskaber til pædagogisk refleksion.

Foredraget kan også målrettes plejeforældre. Det kan bookes både som et foredrag eller halv/hel temadag.

Sofie Münster foredrag

6-15 årige: Sådan ruster vi børn til livet

Sofie Münsters foredrag viser, hvordan vi som voksne ruster børn til livet – konkret og anvendeligt. Foredraget er baseret på den nyeste internationale forskning og er fyldt med massevis af konkrete eksempler på, hvordan man bygger børn op som mennesker, så de bliver rustet til at klare modstand, udfordringer og fejltagelser. Omdrejningspunktet er børnenes karakterdannelse, og hvordan børn lærer at stå fast på det, de tror på – også selvom deres omgivelser rykker i dem og presser dem til at gå på kompromis med sig selv. Det er noget alle børn har brug for i en tid med sociale medier, fokus på præstationer og undersøgelse efter undersøgelse, som viser at flere børn føler sig pressede, ensomme og stressede.

Foredraget kan vinkles til nedenstående tre målgrupper:

 • Foredrag til forældre: Hvordan forældre ruster deres børn til livet

Gennem massevis af eksempler får forældre inspiration til, hvordan de udvikler stærke værdier hos børnene, så de opbygger personlig integritet og selvværd og lærer at handle i forlængelse af, hvad der er rigtigt for dem, frem for at gå efter popularitet eller ydre anerkendelse. Sofie giver eksempler på, hvordan forældre er tydelige voksne, der sætter grænser og opstiller forventninger på en måde, som får børnene til at vokse og udvikle selvstændighed og selvreguleringsevne – og så børnene tager det til sig uden, at man behøver at skælde ud, blive vred, bruge straf eller ty til lange forhandlinger.

Sofie giver også værktøjer til, hvordan forældre via de nære relationer til børnene,  giver dem mod til at turde at fejle, prøve sig frem og spørge om hjælp, når de er i tvivl.

 • Foredrag til fagfolk: Hvordan skolen kan styrke børnenes karakterdannelse, så de rustes til både at lære og at leve

Med udgangspunkt i den nyeste internationale forskning og massevis af konkrete eksempler viser Sofie Münster, hvordan de personlige og emotionelle kompetencer spiller ind på børns læring, selvregulering og udvikling, ligesom hun kommer med nogle klare bud på, hvordan man som fagprofessionel kan understøtte børnene karakterdannelse i dagligdagen.

Sofie kommer med inspiration til, hvordan I gennem feedback, opmuntring og ros kan hjælpe børn til at få fokus på deres proces frem for deres resultater, og hvordan I gennem de fysiske rammer kan skabe et læringsmiljø, som understøtter børns karakterdannelse. I en tid med tests, fremlæggelser og lign. præstationsmålinger, hvordan kan man så ruste børnene til disse krævende læringssituationer?

Få også inspiration til, hvordan I gennem dialog og samtale kan styrke børnenes personlige og sociale kompetencer, og hvordan I ved at igangsætte aktiviteter kan styrke børns mod til at prøve sig frem og turde at fejle. Endelig kommer Sofie med gode råd til, hvordan forældresamarbejdet kan styrkes og forældrene kan bringes i spil i forhold til børnenes karakterdannelse.

Målgruppen for foredraget/temadagen er lærere, skoleledere, ungdomsskoler, SSP og andre der arbejder med skolerelaterede udfordringer.

 • Foredrag for fagfolk med (professionel) tilknytning til børn og unge i udsatte positioner

Udsatte børn og unge kan nogle gange være svære at danne nære relationer til. De har ikke lært, hvordan man gør hjemmefra, og er ofte vant til at være på vagt eller at reagere på måder, som nogle gange kan være svære at holde af. Men forskning viser, at børn knytter sig til de voksne i deres liv – både ude og hjemme.

I dette foredrag bliver der derfor stillet skarpt på, hvordan professionelle voksne i praksis kan afkræfte de negative forventninger, som barnet møder den voksne med, så de kan danne nære relationer til børnene og understøtte deres læring og karakterdannelse. Det handler om at skabe den psykologiske tryghed, der skal til for, at børnene tør sætte sig selv på spil, udfordre sig selv, bede om hjælp og udvikle sig som mennesker. Der vil bl.a. være fokus på, hvordan man kan afkode og forstå børnene, som ofte ikke udtrykker deres behov direkte, ligesom deltagerne vil få præsenteret for en række konkrete værktøjer til bl.a. at evaluere kvaliteten af relationen, understøtte børnenes læring og redskaber til pædagogisk refleksion.

Foredraget kan også målrettes plejeforældre. Det kan bookes både som et foredrag eller halv/hel temadag.

Sofie Münster foredrag

Præ-teens og teenagere: Sådan ruster vi teenagere til livet – og os selv til livet med dem 

Sofie Münster fortæller, hvordan I kan bevare den tættest mulige relation til jeres (store) børn i en periode, hvor de i bund og grund forsøger at løsrive sig fra jer.

Med humor og lettilgængelig viden får forældre en grundlæggende indsigt i og konkrete værktøjer til at støtte deres børn i de år før og under puberteten, der er den største forandring siden deres første leveår. En periode, der er en stor omvæltning – ikke kun for børnene, men også for os forældre.
På den ene side opstår nye bekymringer om børnenes trivsel, selvværd, store følelser og liv på egen hånd med venner, fester, alkohol, rygning og sociale medier. På den anden side har vi ikke længere den samme adgang til vores barns indre liv, som vi havde, da de var små. Det kan være en udfordring i mange familier, da der kan opstå konflikter, og mange forældre oplever en langt dårligere kontakt og negative dynamikker i forholdet til deres børn.

Så hvordan bevarer man en nær relation til et menneske, som i bund og grund forsøger at løsrive sig fra den? Foredraget tager dig igennem de mentale forandringer fra barn til næsten voksen og giver en forståelse af, hvad der er normalt, og hvad der ikke er normalt. Målet er at støtte dit barn i at turde stå ved sig selv og sine grænser, så det kan træffe nogle gode valg for sig selv.
Samtidig får forældre konkrete redskaber til bl.a. at kommunikere konstruktivt, så små ting ikke ender i store konflikter – og til at tage de svære snakke, så de unge får lyst til at dele deres liv med deres forældre, uanset om det handler om svære følelser, sex eller venskaber.
Og så afliver vi en gang for alle myten om, at teenagere er ligeglade med, hvad deres forældre siger. Foredraget vil derfor også byde på konkrete forslag til, hvordan du opstiller rammer for dit barn i forhold til pligter, tøj, lektier, alkohol, hjemkomsttidspunkter, deltagelse i familiebegivenheder osv.

Sofie Münsters tilgang til teenagere tager afsæt i en erkendelse, som er svær for mange forældre: Vi har ingen kontrol over vores præ-teen eller teenager. Vi kan højest håbe på indflydelse, og den skal vi endda gøre os fortjent til. Foredraget viser forældre, hvordan man gør det.

Sofie Münster video

Sofie Münster fortæller om ros fra voksne til børn

Se foredrag med Sofie Münster

Referencer

Tak for en forrygende aften om de herlige børn. Jeg har fra alle de forskellige parter, der deltog til foredraget, modtaget meget begejstrede og positive tilbagemeldinger. Forældre, pædagoger, ledere, forvaltningskolleger og chefer udtrykker alle, at de blev mødt af en vidende, engageret og top professionel formidler. Det komplicerede emne om børns dannelse til robuste og livsduelige mennesker blev formidlet med stor faglig autoritet og noget nær perfekt timing mellem teori og praksis. Selv om Sofie holdt foredrag for et stort publikum, skabte hun et nærværende og rigtig rart rum. Udfoldelsen af børneperspektivet blev sat på dagsorden, så vi alle spidsede øre, lyttede, spurgte og lærte.

Anne Mærkedahl, pædagogisk konsulent

Hørsholm Kommune

Positive tilbagemeldinger fra forældrene, som bl.a. udtalte: "Det har været meget tankevækkende og genkendeligt og helt sikkert noget, jeg kan tage med mig og gøre brug af" og "Det var virkelig godt. Fandt ud af min dreng bare er teenager som de fleste"

Pernille Moth

Frederikshavn Kommune

Virkelig et foredrag der bandt forskning, faglighed og daglig praksis sammen på en meget tilgængelig måde. Sofie Münster er en dejlig levende fortæller. Sjældent har jeg oplevet en så stille, lyttende og optaget forsamling.

Susanne Svarrer

Esbjerg Kommune

Super godt og brugbart. Lærere og pædagoger følte sig oplyste og inspirerede.

Betina Buhl Gaarde

Skovvejens Skole Holbæk

Tak for en formidabel præstation i går. Sjældent har jeg set så blændende en oplægsholder ift. både formidling af indhold og en form, der beamer af engagement og nærvær.

Tanja Krabbe, sekretariatschef

Daginstitutionernes Landsorganisation

Dit oplæg var spot on. Godt at også du oplevede en god aften og en god stemning. De sidste forældre gik hjem kl. 22.20 .. Høje, ja nærmest euforiske. Især dine 'hands on' eksempler, som er i dine slides, sætter sig fast.

Lars

Skov- og musikbørnehaven Koglerne

Det er altid en fornøjelse af have besøg at Sofie:)

Mette Jørgensen

Klostermarksskolen

Super levende og relevant foredrag.

Anette Westring

Børnehusene Humlebæk

Et super godt foredrag som optog både forældre og medarbejdere. Sofie var meget engageret.

Dorte Kristiansen

Børnehuset i Vallerød

Sofie rammer sit publikum helt præcist - og vores tilfælde forældre til teenagebørn. Hun er en levende og underholdende foredragsholder. Vi var meget tilfredse.

Charlotte Junggreen Have

Aabenraa Kommune

Sofie rammer sit publikum helt præcist - og vores tilfælde forældre til teenagebørn. Hun er en levende og underholdende foredragsholder. Vi var meget tilfredse.

Charlotte Junggreen Have

Aabenraa Kommune

Et meget levende og inspirerende foredrag. Mange havde lyst til at stille spørgsmål til Sofie.

Vendsyssel - fritid for alle

DOF Vendsyssel Aftenskole

Et meget levende og inspirerende foredrag. Mange havde lyst til at stille spørgsmål til Sofie.

Vendsyssel fritid for alle

DOF Vendsyssel Aftenskole
Uforpligtende forespørgsel på Sofie Münster

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Sofie Münster
Sofie Münster

5 ud af 5 stjerner

"Tak for en formidabel præstation i går. Sjældent har jeg set så blændende en oplægsholder ift. både formidling af indhold og en form, der beamer af engagement og nærvær."

Tanja Krabbe, sekretariatschef - Daginstitutionernes Landsorganisation Se alle referencer

Foredragsemner med Sofie Münster