Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover2

Den ukronede verdensmester i arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen

Jon Kjær Nielsen

Jon Kjær Nielsen

Forfatter, civilingeniør, inspirator og ekspert i arbejdskultur.

Forespørg nemt på pris og dato

4.75 ud af 5 stjerner

Dejligt med en foredragsholder, som gjorde det meget konkret, så det er nemt at tage med videre i hverdagen trods travlhed.

Lisbeth Rud - Faxe Kommune Se alle referencer

Et foredrag med Jon Kjær Nielsen giver jer:

 • Lærerige og energifyldte foredrag for både store og små organisationer
 • Indsigtsfulde foredrag med stof til eftertanke i forhold til jeres arbejdsglæde, vaner samt generelle tilgang til jobbet
 • Et vellykket arrangement og en god oplevelse, der vil blive husket lang tid efter
Uforpligtende forespørgsel på Jon Kjær Nielsen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Jon

Lecture icon

Foredrag

Course icon

Kurser

Video icon

Video

References icon

Referencer

Interviews icon

Artikler

Forespørg nemt på pris og dato

Jon Kjær Nielsen er et særdeles stærkt kort, når det gælder foredrag og peptalks, der har til hensigt at udvikle arbejdskulturen, arbejdsglæden og engagementet blandt medarbejdere. Jon Kjær Nielsen foredrag er utrolig underholdende, konkrete og værktøjsorienterede. Deltagerne præsenteres for en række idéer til ændringer, der nemt kan implementeres i deres hverdag.

Et foredrag med Jon Kjær Nielsen giver jer:

 • Lærerige og energifyldte foredrag for både store og små organisationer
 • Indsigtsfulde foredrag med stof til eftertanke i forhold til jeres arbejdsglæde, vaner samt generelle tilgang til jobbet
 • Et vellykket arrangement og en god oplevelse, der vil blive husket lang tid efter

Civilingeniør med speciale i ledelses- og organisationsudvikling

Jon, der er uddannet civilingeniør fra DTU, vidste godt, at han ikke var på jagt efter et klassisk ingeniørjob. Specialet var da også i ledelses- og organisationsudvikling, og siden da har han brændt for at skabe forbedringer i virksomhedskulturen og arbejdsforholdene ude på arbejdspladserne. Det har han gjort i blandt andet IT-branchen, medieverden, finanssektoren, sundhedssektoren og hos flere produktionsvirksomheder. Som Jon selv siger: ”Jeg vil skabe arbejdspladser, som medarbejderne vitterligt holder af, og ikke bare holder ud”.

Sammen med Alexander Kjerulf er Jon Kjær Nielsen medforfatter til bestselleren ”Arbejdsglæde på 6 uger”. Han har holdt foredrag i både Danmark og udlandet for små og store deltagergrupper herunder i Sverige, Finland, Island, Litauen, Rusland, Tyskland, Holland, Belgien, Østrig og ikke mindst på Bahamas.

Det er især kommuner, regioner, styrelser, ministerier og institutioner, der hyppigt anvender Jon Kjær Nielsens brede viden om arbejdsglæde og motivation. Dog har en lang række andre store og mindre virksomheder fået øjnene op for Jon, og han er nu også særligt populær i blandt andet detailbranchen, revisorbranchen og i den finansielle sektor.

Book Jon, hvis I ønsker et ærligt og meningsfuldt foredrag, der både kan sparke til jeres personlige effektivitet, arbejdsglæden på arbejdspladsen samt lære jer, at finde glæden ved forandringer.

Se foredrag med Jon Kjær Nielsen
Jon Kjær Nielsen foredrag

Personlig effektivitet – med glæde

Et energifyldt foredrag, der øger jeres personlige effektivitet – uden, at I mister pusten og arbejdsglæden – gennem enkle og konkrete redskaber. Mange mennesker oplever i dag, at der aldrig er tid nok til at færdiggøre arbejdet. Vi bliver konstant trukket i fra mange sider. Vi har omgivet os med smart teknologi. Teknologien lover at gøre tingene nemmere for os, men det har ikke givet os øget overblik, eller en følelse af at nå det, vi skal. Måske snarere tværtimod. For mange skaber det imidlertid stress, og ødelægger overblikket.

I foredraget “Personlig Effektivitet – Med Glæde” forklares de mekanismer, der gør, at vi godt kan glemme alt om nogensinde at “nå det hele”. Vi bør i stedet fokusere på at nå de rigtige ting, springe det overflødige over samt bevare energien og vores positive humør. Foredraget klæder derefter deltagerne på til at tage kontrollen over deres egen hverdag tilbage. Det gøres ved brug af enkle og effektive redskaber.

Deltagerne præsenteres for de principper, der modarbejder effektiviteten og forhindrer, at vi er hurtigt færdige: Myten om multitasking, Parkinsons lov, menneskelig forskellighed osv. Alle deltagere udstyres med et referenceark, der opsummerer værktøjerne til at øge den personlige effektivitet. Så er hjælpen altid ved hånden i hverdagen. Målsætningen er helt klar: En mærkbar reduktion i arbejdspresset allerede i ugen efter foredraget!

Jon Kjær Nielsen foredrag

Arbejdsglæde – helt enkelt!

I dette foredrag viser Jon Kjær Nielsen den helt konkrete vej til større arbejdsglæde og engagement.

Foredraget er først og fremmest engagerende og vedkommende, dernæst er det særdeles underholdende. Jon bevarer foredraget igennem aktiviteten og energien i top, og det kan roligt bookes umiddelbart efter frokosten eller som afsluttende peptalk. Foredraget er kendetegnet ved at have et markant fokus på praktiske fifs og værktøjer, som deltagerne kan bruge med det samme. Jon sigter efter, at deltagerne skal få det endnu bedre på jobbet – både alene og sammen med kollegerne.

Jons motto lyder: ”Jeg vil skabe arbejdspladser, som medarbejderne vitterligt holder af – ikke bare holder ud”. Foredraget er således struktureret omkring en række praktiske eksempler på arbejdspladser. Her er de gået foran med at skabe en kultur, hvor man har lyst til at komme på arbejde hver eneste morgen. Udgangspunktet i foredraget er et solidt teoretisk grundlag med viden fra den nyeste forskning. Alt sammen leveret i et nede-på-jorden sprog, uden konsulentsnak og TBF’er (Tre-Bogstavs-Forkortelser). Der trækkes på psykologi, sociologi, gruppedynamik, hjerneforskning og rent faktiske forsøg med og erfaring fra mennesker.

Deltagerne hører desuden om:

 • Hvad er det, der skaber arbejdsglæden i jobbet?
 • Hvorfor det ikke er underordnet med den der arbejdsglæde. Hvad får du ud af det, når du holder af     dit job?
 • Hvorfor arbejdsglæde og højt engagement er en rigtig god idé på arbejdspladsen.
 • Inspirerende historier fra dem, der gik foran.
 • Redskaber, tips, fifs og flere redskaber.

Jon Kjær Nielsen har holdt foredraget for særdeles blandede deltagergrupper. Fra 10 til 600 deltagere. Typisk har det været booket til afdelingsmøder, personaledage, gå-hjem-arrangementer, strategiseminarer, kick-offs og konferencer i ind- og udland.

Jon Kjær Nielsen foredrag

Find glæden i forandringen

Forandringer har det med at blive stemplet som noget negativt, frem for at blive forbundet med noget naturligt, spændende og meningsfyldt. Om forandringer og forandringsprocesser møder medvind eller modvind, afhænger af måden, vi anskuer forandringerne på, måden hvorpå vi omtaler forandringer og reagerer på forandringer. Uanset om vi er ledere eller medarbejdere, er vores indstillinger til forandringer meget forskellige. Det er her, vi finder forklaringen på, om en forandringsproces bliver en dundrende succes eller en total fiasko. Vælger vi at møde forandringerne som en naturlig del af vores eksistens og udvikling, eller vælger vi at italesætte forandringer som en negativ udfordring, vi skal overkomme?

I dette foredrag sætter Jon Kjær Nielsen fokus på de veldokumenterede mekanismer, der kan gøre forandringer nemmere at gennemføre. Han viser vejen til at skabe accept og vilje. Ængsteligheden for det nye bliver mindre, og lysten til det nye og uvisse bliver større.

Foredraget byder på en række konkrete værktøjer, der styrker den enkelte deltagers lyst og forudsætning for at kunne tage ansvar og bidrage positivt. Værktøjerne bakkes op af cases og tankevækkende indsigter fra psykologiens verden, hvor der er masser af inspiration at hente. Foredraget har til hensigt at motivere alle medarbejdere og ledere, der er berørte af forandringer. Jon sætter sine deltagere i stand til at tage konkret handling, der dramatisk øger chancerne for, at forandringerne gennemføres med succes.

Indholdet kan vinkles alt efter om målgruppen er ledere, medarbejdere eller begge dele.

Jon Kjær Nielsen foredrag

Når kerneopgaven viser vejen

Hvad har succesfulde arbejdspladser til fælles? De er gode til at gøre det, de er sat i verden for, hvilket kan siges at være selve definitionen på succes. Særligt i tider med store forandringer er det kritisk, at vi evner at holde for øje, hvad det er, vi prøver at opnå.

Der er nok af forhold, der kan bringe os ud af kurs. Regler, kontrol, love, politisk detaljestyring, nye konkurrenter, økonomisk pres og ny teknologi. Alt sammen noget, der distraherer fra det væsentlige: At vi formår at løse vores kerneopgave, bedst muligt. I enhver organisation er der en sådan kerneopgave, det der engang var eksistensgrundlaget. Og stadigt er det, inde bagved.

Foredraget illustrerer, hvordan vi frigiver skaberkraft og naturlig motivation. Det kan lykkes, når vi holder fokus på, hvad det egentligt er, vi prøver at udrette. Det er slut med at optimere driften for optimeringens skyld. Med inspirerende cases og indsigt fra psykologien viser Jon Kjær Nielsen, hvor vi kan skærpe vores fokus og tage livtag med selve kulturen i organisationen.

Jon er oprindeligt uddannet civilingeniør, og skrev sit speciale om, hvorfor organisationer ofte fejler med opgaven at lære og udvikle sig. Han har sidenhen brugt de sidste 15 år på at arbejde på løsninger og hjælpe virksomheder og medarbejdere videre. Foredraget vinkles efter, om målgruppen er ledere eller medarbejdere, ligesom en god briefing af jeres konkrete arbejdsområde gør, at Jon kan vælge de mest rammende eksempler og pointer. Foredraget kan også udvides til en workshop, hvor I arbejder konkret med at formulere jeres egen vej frem.

Jon Kjær Nielsen foredrag

Fra stress til trivsel

Danskernes arbejdstid har været støt faldende igennem hundrede år. Det kan vi desværre ikke sige om vores stress, der nu tager livet af fem gange så mange mennesker som trafikken. Der mangler ikke opmærksomhed på denne store udfordring. Alligevel fortsætter mange danskere i den forkerte retning, uagtet at både medarbejdere og arbejdsgivere har indsigt og værktøjer på området. Trivsel på jobbet er ikke en selvfølge. Den gode nyhed er heldigvis, at vi med enkelte ændringer i vores tilgang til arbejdsdagen faktisk kan ruste vores medarbejdere til at fremelske trivsel og arbejdsglæde. Steder, hvor der før var stress og frustration.

I foredraget fortæller Jon på en enkel og letforståelig facon om mekanismerne bag stress. Derefter giver han en række konkrete værktøjer og overlevelsesstrategier til en travl hverdag, inden han stiller skarpt på trivsel, og hvordan man bygger bro fra stress til trivsel.

Jon søger at skabe et bedre overblik for den enkelte deltager og den samlede gruppe. Han viser, hvordan deltagerne individuelt kan mindske deres oplevede stress, og hvordan de – sammen – kan skabe en arbejdskultur, hvor trivsel er toneangivende.

Jon Kjær Nielsen foredrag

Vaner

Vaner er en naturlig del af tilværelsen. Uden vaner og rutiner skulle vi dagligt genopfinde os selv. Men ligeså gavnlige vanerne er, ligeså frustrerende kan det være, når de holder os tilbage. I en omskiftelig virkelighed holder vanerne os nemlig fast i “plejer” og forhindrer os i at gøre tingene smartere.

I sit foredrag om vaner og vanebrud peger Jon på de mekanismer i både natur og kultur, som gør os til vanedyr, hjemme og på jobbet. Lær af inspirerende og sjove eksempler fra arbejdspladser såvel som forskning. Hør Jons egne erfaringer med at udfordre vaner, herunder knap to år uden fast bopæl. Få også svaret på, hvorfor det er meget nemmere at lære at spise mere chokolade end mindre, og hvordan dette kan hjælpe dig til succes med vanebrud.

I foredraget om vaner vil Jon indføre jer i de principper, der gør vanebrud lettere. Deltagerne får konkrete fifs til at bryde gamle vaner og skabe nye, så I får mere succes med jeres opgaver. Foredraget kan tilpasses, så det taler ind i jeres konkrete situation og hjælper jer med at lykkes at skabe succes med forandringer og omstillinger. Med jer får i Jons enkle værktøj til sammen at sætte mål og måle på vaneændringer.

Jon Kjær Nielsen foredrag

Robotterne kom mens vi sad i møde

Millioner af menneskelignende robotter vil snart udføre reelt arbejde. De kan bevæge sig frit rundt og bruge menneskers håndværktøj, de kan instrueres i direkte tale, arbejde uden pause og endda hente jeres kaffe. Men hvad kan den teknologiske udvikling gøre for jeres arbejdsplads? Hvordan møder I denne udvikling? Intet vil være så betydningsfuldt som indtoget af de menneskelignende robotter, hvis kommen nu er en uundgåelighed.

I dette inspirerende foredrag får I konkrete eksempler, der vil overbevise jer om, at robotterne kan hjælpe jer. I får et indblik i den teknologiske udvikling og hører hvordan teknologien har potentialet til at gøre jer mere effektive og fri, men også potentialet til at gøre os alle overflødige.

Jon Kjær Nielsen vil også gøre jer klogere på den menneskelige adfærd, når vi bliver udsat for teknologiske forandringer. Hør hvorfor nogle tøver, mens andre har nemt ved at omfavne den teknologiske udvikling.

Jon Kjær Nielsen kursus

Arbejdsglædeambassadøren

Få inspiration og konkrete værktøjer til at påvirke arbejdspladsen og jeres egen hverdag i en positiv retning – til glæde for mennesker og resultater. Dagskurset i arbejdsglæde er for jer der vil have mere overskud i hverdagen, og måske ligefrem stortrives på jobbet. Kurser leverer inspiration og konkrete værktøjer til at påvirke arbejdspladsen og jeres egen hverdag i positive retning. I rustes til at gå konstruktivt til de mange forandringer, I lærer at imødegå den ukonstruktive brok og I får greb til at engagere flere i et konstruktivt samarbejde. Jeres kolleger får en kollega med engagement, der aktivt spreder mere arbejdsglæde, til glæde for fællesskabet.

Kursusdagen i arbejdsglæde er perfekt til trivselsudvalg, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsfolk, teamledere, tovholdere, hele afdelinger og alle der gerne vil bidrage til en god arbejdsplads, uanset stilling. Fokus er på forbedringer i tiden umiddelbart efter kurset. Kurset undergår løbende udvikling og opdatering, og har været afholdt af Jon over 20 gange. Dagen kan bookes som en intern dag, ligesom der med mellemrum afholdes åbne hold.

Indhold i dagkurset kurset om arbejdsglæde

Over én intensiv dag veksles der mellem oplæg, øvelser og dialog i grupper. Indholdet bygger på både cases og redskaber fra arbejdspladser der er gået foran samt forskningsresultater fra psykologiens verden. Indholdet leveres af Jon Kjær Nielsen på en energifyldt og relevant måde, og målet er hele vejen igennem at I skal kunne anvende materialet i jeres hverdag. Det faglige levendegøres med cases og eksempler. Derudover er kurset fri for managementsnak og forkortelser, og fokus er på din hverdag.

Kurset kommer omkring:
– Hvad der giver et liv i trivsel – indsigt fra den positive psykologi
– Faktorerne der sikrer arbejdsglæde, herunder værdien af de relationelle såvel som engement, fordybelse og resultatskabelse.
– Sociale fælleskaber og mening i arbejdslivet.
– Arbejdsglæde som værn mod stress.
– Masser af øvelser og redskaber I kan bruge på jobbet straks, alene og i grupper.
– Omkostning ved brok og en negativ stemning, og hvordan vi kan påvirke det positivt.
– Anerkendelse og fejring af succeser i hverdagen.
– Om at gå foran – også uden formelt ledelsesansvar.

Ved kursets afslutning er I blevet rustet med et væld af praktiske redskaber, klar til at tage handling i jeres dagligdag.

Jon Kjær Nielsen kursus

Den effektive hverdag

Få indsigt i udfordringerne vi alle slås med og bliv bedre til at holde fokus, finde tiden til det væsentligste og undgå tidsrøverne. Nå mere på samme tid, og gå glad hjem.

Vil I også være bedre til at holde fokus på de vigtigste arbejdsopgaver? Være i stand til at navigere i forstyrrelser og afbrydelser? Undgå tidsrøvere og gå hjem fra arbejde med god samvittighed og overskud?

Jon Kjær Nielsen har sammensat et kursusprogram spækket med enkle redskaber til en bedre og mere effektiv hverdag. I får en håndgribelig værktøjssamling til at strukturere jeres arbejde, skabe bedre og mere effektive vaner og øge jeres arbejdsglæde. Kurset efterfølges af en konkret køreplan for ugerne efter, for at forankre de nye vaner.

Udbytte

På kurset lærer I at fokusere på jeres vigtigste opgaver og handle herudfra. I bliver bedre til at finde tiden til det væsentligste, så I hver dag kan forlade arbejdspladsen med god samvittighed. Samtidigt bliver I bedre til at håndtere afbrydelser, så I ikke afspores eller frustreres unødigt. I lærer også at reducere den tid, I bruger på e-mails, så I får mere for hånden.

Målgruppen

Kurset er særligt velegnet til dig, der til daglig holder mange bolde i luften. I løser sikkert forskelligartede opgaver med og uden deadlines. I har en del kontaktflader til andre mennesker, og I oplever sjældent, at jeres job muliggør otte timers ro til én opgave.

Kurset består af én intensiv dag samt et trin-for-trin efterforløb til bedre implementering. På kursusdagen veksles der mellem inspiration i oplæg, øvelser og gruppearbejde.

Fundamentet er en kombination af de mest nyttige redskaber fra danske virksomheder der har taget effektivitet alvorligt (flere har endda omfavnet den 4-dages arbejdsuge), de vigtigste klassiske redskaber fra Time Management feltet, forskningsresultater fra psykologiens verden samt indsigt i menneskers følelsesliv.

Kurset tager udgangspunkt i, at mennesker er særdeles fejlbarlige og alt for nemme at distrahere. Derfor skal vi indrette os således at gode løsninger bliver de nemmeste at udføre.

Indholdet leveres af Jon Kjær Nielsen på en relevant og nærværende måde. Hensigten er at I skal kunne anvende metoderne i jeres egen dagligdag, og faglige pointer levendegøres derfor med eksempler og cases – fokus er på dagligdagen.

 

Kurset kommer omkring

 • Derfor er det umuligt at nå det hele
 • Hvordan jeres tidsforbrug og jeres indsats fordeler sig i dag
 • Om værdien af prioritering og målsætninger 
 • Fokus på de vigtigste opgaver, på dagsbasis
 • Undgå at “haster” styrer jeres valg
 • Hvad er jeres tidsrøvere og overspringshandlinger
 • Digital stress og den tiltagende kamp om vores opmærksomhed
 • Reducering af forstyrrelser samt deres effekt når de dukker op
 • Redskaber til at øge fokus, fremdrift og jeres egen tilfredshed
 • E-mails og hvordan I undgår at befinde jer i indbakken dagen lang 
 • Arbejdsglæden som løftestang til en bedre og mere effektiv dag
 • Vores personlige rytmer og udsving i energiniveau, fra gode til dårlige timer
 • …samt en køreplan for trinvis implementering i ugerne efter kurset.

Efter kurset er I rustet med en række tilbage og praktiske redskaber og et trinvis forløb hjælper dig med at implementere nye vaner.

 

Jon Kjær Nielsen video

Foredrag med Jon Kjær Nielsen

Her ses en smagsprøve på et foredrag med Jon Kjær Nielsen.

Jon Kjær Nielsen video

Afholdelse af foredrag online

Jon Kjær Nielsen fortæller om, hvordan han har gjort det muligt, at afholde foredrag på en succesfuld måde online.

Se foredrag med Jon Kjær Nielsen

Referencer

Der findes mange folk i Danmark der kan lave peptalks…no doubt about that, men det JON kan er at fange en og holde en fanget i det han præsenterer, så man bliver efterladt med en følelse af, at man gerne vil høre endnu mere.

Danny Nielsen

DP Clean Tech Europe A/S

Foredraget ramte meget fint niveauet hos modtagerne. Jon kunne både teoretisk og i praksis vise vejen til mere arbejdsglæde. Meget fint med de konkrete værktøjer.

Lise Gregersen

TDC

Jon leverede et meget fint foredrag, og jeg er sikker på, at de, der deltog, fik noget med hjem.

Ina Willumsen

Gladsaxe Kommune

Jon gjorde det aldeles glimrende! Vi havde to gange 90 minutters præsentation. hvor der også blev sat lidt tid (dvs. ikke for meget tid, som ofte kan være tilfældet) af til indbyrdes diskussioner ~ Jon tog ansvar fra start til slut. Vi undgik post-it sessioner som sjældent fører noget godt med sig, men havde i stedet en kort papkorts session i solen til slut (med gode råd til éns fremtidige selv). Papkortene ligger faktisk på mit skrivebord nu. (post-it's ryger i skraldespanden).

Christian Vind

Novo Nordisk A/S

I stikordsform: * Levendende og engagerende uden at være "fjollet". * Yderst passende i en tid med store forandringer og potetielle kilder til stress. * Effektiv "vaccine" mod Offer-adfærd

Kim Lennert Simonsen

Novo Nordisk A/S

Jon gjorde en super indsats for at give os et oplæg tilpasset til vores situation og organisation. Kæmpe tak for et engageret samarbejde! Han er en dygtig, sjov og tankevækkende formidler. Vi har fået meget positiv feedback fra vores ledere.

Ritt Nygaard

Gribskov Kommune

Jon tror ikke det virker - han ved det virker!

Dorte T. Soltic

Glostrup Kommune

Dejligt med en foredragsholder, som gjorde det meget konkret, så det er nemt at tage med videre i hverdagen trods travlhed.

Lisbeth Rud

Faxe Kommune

Jon skulle først have været på 13.30, men vores første "taler" var forsinket, så han kastede sig over at gå på 13.00 - super fleksibelt og dejligt.

Pia Nielsen

ATP

Jon har givet vores ledere og tillidsvalgte et fremragende foredrag om, hvordan hver enkelt kollega selv kan fremme arbejdsglæden i hverdagen. Jon kommunikerer i øjenhøjde med den rette balance mellem humor og alvor, så hans budskaber går 100 % igennem. Alt i alt kan Jons foredrag om arbejdsglæde varmt anbefales.

Christina Helveg Nielsen

Ringsted Kommune

Vi er en blandet flok vejledere med mange forskellige baggrunde og Jon fik fat i os alle sammen, der har kun været positiv feedback . Det har givet rigtig god mening at Jon sendte noget materiale på forhånd, så vi havde gjort nogle lette positive indledende øvelser før besøget.

Olav Skårup Jensen

Ringsted Kommune

Jon havde en god balance mellem alvor og sjov. Det var nogle rigtig fine timer med konkrete og brugbare fif, og vi har efterfølgende fået gode tilbagemeldinger på Jons indlæg. Både indhold og Jons måde at gribe emnet an på var super godt.

Birgitte Bille

Danske Bank

Fantastisk foredrag og meget nærværende foredragsholder, der med både humor og alvor brænder igennem med sine budskaber. Meget inspirerende og lærerigt! Står du og mangler en oplægsholder om arbejdsglæde, har Jon Kjær Nielsen mine varmeste anbefalinger.

Camilla Kristensen

Aalborg Universitet

Godt og brugbart - meget praktiskorienteret.

Marie-Louise Freiberg

Handelsbanken

God til at tilpasse sig situationen - fik medarbejderne med.

Gwen Tremmel

Lolland Kommune

Samarbejdet med Jon har fungeret rigtig fint. Foredraget var godt, Jon var god til at sammensætte det efter vores behov, herunder blandt andet at lave fire videoopgaver til en kort workshop. Han sørgede for ekstramaterialer, folk kunne tilgå efter oplægget.

Sofie

Vejdirektoratet

Jon Kjær nielsens foredrag var spot on i forhold til vores situation lige nu.

Gitte Milling

Odense Kommune, Ældre og Handicapforvaltningen

Jon var yderst inspirerende og satte lige den stemning for dagen, som vi ønskede, hvilket gjorde, at vi kun fra dagen med et kæmpe udbytte, som vi kan arbejde videre med.

Tine Søbjerg

Odense Universitetshospital

Tak for sidst – må sige du er ualmindelig inspirerende og dygtig.

Tanja Hedegaard Sørensen

Eniro Danmark

Et fantastisk foredrag, som fik alle op af stolene, og som synligt har forandret stemningen og humøret i virksomheden. Budskabet er enkelt og indlysende rigtigt, og frem for alt brugbart af alle, uden at man skal bruge oceaner af tid og kræfter.....det må være formlen på succes. :-)

Alex Ludvigsen

Ammeraal Beltech Modular A/S

Jon var meget inspirerende, og vi har kun fået positive tilbagemeldinger fra vores kolleger. Stor tak for skubbet imod den rigtige 'arbejdsglæde-retning.'

Jeanette Willum

Sparekassen Himmerland

Godt gået! Mine klassekammerater og jeg grinte rigtig meget og sad helt fremme på stolen med lutter øre. Vi var enige om at Jon er meget inspirerende og opmuntrende at høre på.

Nikoline Andersen, 1.w

Borupgaard Amtsgymnasium

Rigtig god på engelsk

Jane Nagbøl

Københavns Universitet

Jeg vil gerne sige tak for en rigtig god eftermiddag i sidste uge. Jeg har fået mange positiv tilbagemeldinger, og flere gik tilbage til deres grupper med lyst til at arbejde på, hvordan deres arbejdsdag kunne blive bedre.

Lene Mølholm

Hillerød Kommune

Kontant, effektivt inspirerende og brugbart i en dagligdags kontekst.

Thomas Houe

Region Sjælland

Jon gav os et forrygende, underholdende og tankevækkende foredrag. Han er god til at få alles opmærksomhed med sine gode energi og forståelige tale.

Pernille Rasmussen

Region Sjælland

Virkelig inspirerende og underholdende foredragsholder.

Pia Meldal

MSD Danmark ApS

Jon var rigtig god til at kombinere vidensformidling med personlige eksempler og fine øvelser, der gav deltagerne mulighed for selv at gå i dybden med emnet.

Maria

Castberggård

i vores egen evaluering skorede Jon 4,44 hvor 5 er højeste skore

Susanne Elida Jensen

APVU

Jon ramte meget fint på indhold, i forhold til det vi ønskede

Lisbet Prenter

Rigshospitalet

Alt forløb som det skulle. Jon er god til at formidle ud til alle typer.

Bodil Bundgaard

Frederikssund Forsyning A/S

Jon fik hurtigt alle 19 mødedeltagere til at engagere sig i emnet, og vi har alle fået noget med, som vi kan bruge i dagligdagen. GODT GÅET, JON (thumbs up)

Trine Andreassen

Koppers Denmark

Overall rating: High (38%), relevance: high (40%), morning session: above average/high (33%), group work morning: above average (44%), afternoon session: medium (36%), group work afternoon: medium/above average (33%). Good presenter, good points, good impact. Not clear how morning session was related to afternoon session, instructions for solving small easy actions were lacking.

Maj-Britt Persson

Novo Nordisk

Kommentarer fra kollegaerne: Rigtig godt, spændende, relevant og inspirerende

Birgit Laursen

DONG Energy Thermal Power

Jon er meget inspirerende og ikke mindst underholdende. Han evner at holde folk interesseret og lyttende og 90 minutter virker ikke af lang tid, når han først ruller sig ud. Han har helt klart givet os nogle redskaber til at forbedre vores arbejdsmiljø.

Katja Vind

Tårnby Hjemmepleje

Selv om vi ikke havde snakket ret meget om foredraget, havde Jon alligevel forstået at inddrage den specielle kundegruppe, godt ind i sit foredrag. Jon kom i god tid, dejligt!

Anders Kristensen

Hornsyld Købmandsgaard A/S

Meget levende og for os som IT organisation, var det helt super at JON anlagde en lidt ingeniør/nørd tilgang/attitude

Keld Bruun

Bankdata

Foredraget var suverænt godt og har givet mange gode eftervirkninger hos deltagerne. Helt sikkert noget, vi vil bygge videre på.

Eva Mastrup

DuPont Nutrition Biosciences

Levede op til forventningerne.

Mia Ravn

HK Østjylland

Levende og let omsættelig i dagligdagen. Inspirerende

Trine Thomsen

Jobcenter Aarhus

Synes bare han ramte os rigtig flot, også i forhold til hvad vi havde arbejdet med, inden han kom.

Lotte Frandsen

Regionshospitalet Viborg

meget interessant, gode klare pointer, god vægtning af humor, meget seriøst, inspirerende

Bente Gaul

Sprogcenter Randers

Det var godt og underholdende.

Anne Therese Schultz

Jobcenter Hillerød

Jon var meget nærværende og var rigtig god til at inddrage publikum. Vi var ikke så mange, så det var muligt at der var dialog, hvilket fungerede godt. JOn ramte mange ting "lige på kornet" og kunne sætte tingene i et andet perspektiv.

Lene Mølholm

Uddannelsessektionen i Hillerød

Det var et livgivende og inspirerende foredrag.

Ellen Nygaard Schwarz

Jobigen

God til at inddrage deltagerne og dejligt at han udviste begejstring, når der var guldkorn fra deltagerne.

Berit Schilling

HK Privat Midt

Vores dag var sammen med butikscheferne i lufthavnen og Jon fik rigtig god feedback i vores undersøgelses skema efter mødet. Flere meldte tilbage at de følte sig klar til at gå ud og motivere deres medarbejdere endnu mere end de havde gjort før mødet. De følte at der lige blev sat fokus på arbejdsglæden og hvor vigtigt det er, så de var helt pjattet med foredraget.

Katja Lauritsen

Københavns Lufthavn

Rigtig godt med tid til gruppearbejde og refleksion imellem oplæg fra Jon. Super godt formidlet.

Lene Ditte Nielsen

Kost & Ernæringsforbundet

Skønt at møde Jon. Jon formår at få folk indraget i workshoppen. Mange af mine medarbejdere har givet god feedback. Rigtigt fint at se at flipover's stadig virker.

Gert

Novo Nordisk AS/DMS QA

Engagerende foredragsholder, der når helt ud til de bagerste rækker. De generelle arbejdsmæssige udfordringer runder han på en sjov og inspirerende måde.

Lone Caspersen

SOSU-ZBC

Dejligt indspark til forandringer i hverdagen. Vi har alle reflekteret efter fordraget, og indsparkene er blevet drøftet og kommenteret i frokostpauserne. Vi var flere som købte bogen. Den bliver også læst og går på tur.

Anette Sørensen

Nordvest administration amab

Sjovt og spændende foredrag med gode pointer.

Gitte Sejersen

Mediplast Kendan A/S

Meget kompetent og spændende nye vinkler af arbejdsglæde. Meget varieret program og forsskellig lærringsmetoder,

Malene

Sundhedstjenesten, Middelfart Kommune

Meget engageret og nærværende. Kommer helt klar ud over rampen og har sit publikum med sig. Har forberedt sig på, hvem vi var.

Pernille Leth

Vejle Sygehus

Endnu en gang tak for foredraget, det blev helt overvældende godt modtaget!

Frederikke Søvsø Stannov

Danske Bank Securities Execution

Det er altid en fornøjelse at samarbejde med Athenas - uanset hvem vi er i kontakt med omkring booking.

Jette Boel

Socialpædagogerne Østjylland

Jon Holdte sig til det aftalte emne - Arbejdsglæde. Jon var meget levende og afholdte foredraget med super energi, og kan kun anbefales. Stor ros herfra.

Liselotte Lund

Coop Danmark

Jon var intet mindre end fremragende! Han fangede hurtigt sit publikum og formidlede på bedste vis sit budskab om arbejdsglæde og hvordan vi alle kan bidrage til en god arbejdsplads. Det blev leveret med humor og et glimt i øjet. Bedste anbefalinger herfra.

Søren Møller Andersen

COWI A/S

Vi havde Jon ude og holde oplæg om frivillighed og motivation for foreningens unge frivillige. Jon var rigtig god til at fange og inddrage publikum med et spændende oplæg, som var perfekt tilpasset til vores organisation.

Thomas Hansen

Bloddonorerne i Danmark

Jon motiverede og gav stof til eftertanke hos vores knap 200 frivillige, som var samlet til landsmøde. Oplægget var fint målrettet og relevant, friskt og engagerende - rigtig mange roser herfra.

Malou Rode

Bloddonorerne i Danmark

Jon var rigtig god og energisk og fik formidlet sit budskab om arbejdsglæde, så det både var sjovt og brugbart.

Kristina Andersen

Helsingør Kommune

Han var yderst behagelig og talte om de rette ting i forhold til vores arrangement.

Pernille

PKA

Det var et meget inspirerende foredrag, som passede fint i forhold til vores daglige arbejde, hvor mange opgaver af meget forskelligartet karakter let kan føre til en stresset adfærd.

Tom Andersen

Lyngens Børnehave

Rigtig god præsentation. Højt niveau. God Energi. Lige den vitaminindsprøjtning vi havde brug. Fed personlighed. Gode eksempler, der var nemme at forstå og som nemt kan implementeres hos os.

David Neergaard

Hultafors Group Danmark A/S

Jon var meget inspirerende og engageret. Og det var virkelig spændende at høre ham tale.

Maibrit Osther Køng

Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S

Jon var utrolig inspirerende, og hans begejstring over det godt kollegaskab og glæde på arbejdspladsen var smittende. Vi fik en masse forslag til praktiske værktøjer, som vi kan gøre brug af i hverdagen.

Eva Hindberg Larsen

Løje, Arnesen & Meedom

Med sin lune humor, glimt i øjet og energiske fremtoning, får han folk med sig meget hurtigt. Han er medindragende, motiverende og hans engagement smitter af på alle omkring ham. Jon leverer et sublimt foredrag om glæden ved forandring og giver folk lyst til at reflektere, gå fra skepsis, til handling og giver dem fagligt kompetente værktøjer til brug fremadrettet. Det bliver absolut ikke sidste gang vi benytter os af Jon.

Sussi Holland Jensen

Beredskabsforbundet

Rigtigt fint foredrag, der var relevant for os, og som efterfølgende gav mulighed for en god dialog ud fra nogle inputs Jon havde sendt forud.

Anders Jul Pedersen

Berederskab Fyn

Jon gav et helt super foredrag på vores Team Day. Super god energi og mange gode take aways.

Mads Bjerre-Edberg

Falck

Jon holdt et supergodt foredrag om arbejdsglæde. Og glæde må man sige, at han kan skabe i et rum. Deltagerne har helt klart reflekteret over foredraget, og budskabet om arbejdsglæde blev brugt flittigt den efterfølgende Temadag, og selvfølgelig også efter at vi kommet tilbage på kontoret. Det var ligeledes hyggeligt, at Jon tog sig tid til at være lidt sammen med os både før og efter foredraget.

Lisa Belkvist

Serviceforbundet

ACI Forex Danmark meget tilfredse med indlægget og har udelukkende haft positiv feedback.

Jørn Sodborg

ACI Forex Danmark

Kun positive feedback fra kollegaer der var med til Jon´s foredrag. Det kan kun anbefales til andre og giver et frisk pust og energi til arbejdspladsen.

Lone Frandsen

Regionshospitalet Herning

Jon leverede et super godt og spot on foredrag. Alle var begejstrede og har rost ham efterfølgende. Ros og den bedste anbefaling herfra.

Henry Hansen

Inox

Meget fint og relevant foredrag som vi efterfølgende brugte i forbindelse med vores egne interne drøftelser af hvordan vi skaber endnu bedre arbejdsglæde og motivation for arbejdet.

Per M. Nikolajsen

Hærhjemmeværnsdistrikt

Virkelig dejlig uhøjtideligt og inspirerende med gode input til at øge både effektivitet og trivsel.

Marianne Stark

CELF

Godt og vedkommende foredrag. Jon er både udfordrende og vedkommende.

Søren Pedersen

Firkløverskolen

Fantastisk stærkt foredrag med budskab i øjenhøjde og masser af positiv energi og grin.

Jesper Wad Clausen

Nordania Leasing

Meget inspirerende foredragholder og god strategi til at bruge i praksis.

Kerly Servilieri

Apotekerkreds MidtØstjylland

Det var rigtig godt og brugbart, der var mange gode eksempler og forslag til brug i hverdagen. Generalt var tilbagemeldingen fra deltagerne, at det havde været rigtig godt, brugbart og vedkommende.

MajBritt Jørgensen

Link Medical

Gode redskaber og godt med tilsendte slides efterfølgende.

Jane Klausen

Nordiske Medier

Han var super til at få alle med, og holde det i et frisk tempo så fokus ikke forsvandt (selvom det var sidst på dagen).

Helle Søndergaard

MC Emballage

Meget opløftende og interessant foredrag med en masse god energi. God inddragelse af deltagerne.

Mogens Christensen

Ørsted A/S

Foredraget var super godt og inspirerende.

Mette Swain

SIRI

Foredraget var fyldt med energi, inspiration, gode ideer og værktøjer. Vi har fået en masse med hjem, som vi kan arbejde videre med.

Charlotte Jensen

Socialstyrelsen

Godt og inspirerende foredrag fortalt på en sjov og personlig måde.

Kim Mathiasen

Arbejdsmiljø organisationen

Vi var meget tilfredse med Jon, han levede til fulde op til vore forventning både på indhold og form. Han er super behagelig, fremfører rigtig vigtige pointer på en sjov og nærværende måde. Han fik hele salen med og brillierede ved at improvisere hen ad vejen. Alle deltagere har rost ham meget.

Lilian Andersen

KMD

God humor.

Helle Heidensleben

Y-mAbs Therapeutics A/S

Rigtig godt, god energi og god blanding af dialoger i grupper og oplæg.

Linea

Alka Forsikring

Et supergodt foredrag, og et godt samarbejde med Jon inden foredraget, hvor han var let at få fat i og aftale de nærmere detaljer med.

Catrine Wulff Ploug

Køge Kommune

Jon er en dygtig foredragsholder, der formår at holde opmærksomheden fanget hos sit publikum. Han underholdte en time, men det føltes som om at der kun var gået et øjeblik. Ydermere havde vi det ndtryk at der var meget mere at fortælle om emnet.

Kenneth Christiansen

DIS

Jon var fantastisk god til at “fange” folks opmærksomhed, samt fremlægge spændende og lærerigt viden. Ligeledes gav Jon os et godt materiale til det videre forløb på dagen.

Jens Lauritz Juhl

Org. Nordhøj

Relevant Medrivende Oplysende Aha-oplevelser Fremført med humor og smittende energi

Line Marie Lærkholm-Bengtsen

Arriva Danmark

God feedback fra vores medarbejdere om at der var nogle gode remindere om ting man selv kan gøre i hverdagen. God energi!

Jannie Rygaard

VID ApS

Jon, holdte en lærerig, tankevækkende og underholdende workshop i øjenhøjde. En dag med Jon kan kan helt klart anbefales!

Christina Larsen

University of Copenhagen

Det var meget inspirerende og brugbart - såvel i virksomheden som privat. Det jeg som leder hæftede mig meget ved var, at Jon brugte eksempler fra forskningen krydret med oplevelser og eksempler. Vi har siden hen brugt en del af hans budskaber blandt andet til møder, i dagligdagen med ros og anerkendelse og lige nu er jeg ved at få udarbejdet en plakat med nogle af de guldkorn og citater Jon kom med.

Mette Skadhauge

Regionshospitalet Gødstrup, kræftafdelingen

Jon var meget nærværende og havde en god energi. Vi har kun fået positive tilbagemeldinger og dem har vi fået mange af.

Peter Christensen

FTR kontoret Lejre

Relevant og underholdende.

Brian Lambrecht

Capio A/S

Et helt igennem vellykket arrangement, med masser af smil, grin og gode pointer. Jon var et muntert pust der formåede at gøre snakken om et problematisk arbejdsmiljø til en sjov aften.

Majbrit Hansen

OUH - afdeling V

Jon var super god. Foredraget havde en god balance mellem faglighed, humor og praktiske eksempler.

Sofie

Konsulenthuset ballisager

Jon var som altid super engageret og fuld af smittende energi!

Lena Engel Vad

Vestas Wind Systems A/S

Vi var 50 mand til foredraget med Jon. Jeg har efterfølgende fået feedback fra en stor del af mine kolleager, de var meget tilfredse med foredraget som både var sjovt, fængslende og gav stof til eftertanke. Alt i alt en positiv oplevelse og vi kan med garanti anbefale Jon til andre.

Morten Blomberg

Expedit A/S

Super godt og relevat oplæg om arbejdsglæde som var helt i tråd med den dialog som jeg forud for oplægget havde haft med Jon. Foredraget var på engelsk da vi havde udenlandske deltagere og det fungerede helt perfekt.

Per Hansen

DSV Solutions A/S

Det var et mega godt foredrag og Jons' engelsk var rigtig godt. Han fik hele sit publikum med sig. Det var en mega god oplevelse og absolut ikke sidste gang vi vil benytte Jon.

Birgitte Broe

Medtronic Danmark A/S

Aktuelt, relevant og meget nærværende. God formidling.

Morten Holten

Bornholms Brandforsikring A/S

Virkelig brugbart og inspirerende til vores emne Arbejdsglæde

Flemming Plank

Politiforeningen Sydsjælland

Jon er altid på højt niveau hvilket også afspejles i mine deltageres evaluering

Jens Gadensgaard Hermann

Vitec Scanrate

Vedkommende, øjenåbnende, dagligdags eksempler med videnskabelig dokumentation, humor hele vejen igennem.

Steen Bak Henriksen

Danmarks Lærerforening, Kreds 80

Et foredrag i den ekstremt seriøse kategori, som udover saglige og nøgterne facts også formidler bløde værdier samt træner publikum i kunsten at tage humor alvorligt og dermed lade sig inspirere i en sjældent set grad.

Pia Elisabeth Olesen

Mærsk Olie og Gas

Helt vildt tankevækkende og godt at blive opmærksom på arbejdsglæde! Og huske det på en sur dag.

Bente

Ishøj Bibliotek

Super godt seminar, var rigtig glad for at jeg var med. bare super ærgerligt at jeg var den eneste fra min arbejdsplads. Vil prøve at få sat noget i stand for resten af flokken her, evt med flere tandplejer rundt om os. Håber vi ses . godt gået også ros dig dig kære Jon :-)

Lene Thysgaard

Furesø kommunale tandpleje

Et foredrag, der både er inspirerende, positiv og "smitter" med livsglæde.

Margit Jacewicz

Nybolig, Landbrug Tønder

Fantastisk befriende og knaldhamrende rigtigt !!! Har allerede refereret denne kanonoplevelse til andre.

Torben Lyngs

Thy Bolig A/S

Har netop været til kursus, hvor Jon var dagens sidste indslag. En super dejlig afslutning på dagens - ellers lidt tunge program. Gik derfra med en god og postiv - og ikke mindst glad fornemmelse i kroppen. Helt klart et indslag/foredrag mange ville have godt af - både arbejdesmæssigt og privat :-)

Camilla Frølund

Westring Estate

Jon er konkret, relevant og fremsætter budskaberne med selvironi og humor. Det er super godt!

Irene Aggedam

FFV Energi & Miljø A/S

Meget inspirerende og underholdende. Tak for en god dag.

Per Bindesbøl

Lindab Profil A/S

Det var sprudlende samtidig med at det var dybt seriøst. Jon fik virkelig fat i de emner, vi havde bedt ham om at sætte fokus på.

Ayo Turri

Contra A/S

Jon leverede en fremragende præsentation på engelsk, yderst professionel og samtidig meget empatisk og morsom. Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger fra de ansatte.

Charlotte Cassandra Leth

Sanofi-Aventis Denmark A/S

Det var et super godt og relevant foredrag - pakket ind i rigtig god humor.

Tine Engsbye

Basware A/S

Det var en rigtig god oplevelse – folk tog det virkelig ind og har tænkt over det.

Gyda Bay

Agro Business Park

Spændende, relevant og vel-kommunikeret.

Mads Bjerre-Edberg

A. P. Møller Mærsk, Corporate Service Center

Super foredrag, enormt engagement i emnet.

Dennis Hansen

Stiftelsen Hofmansgave
22.12.2019

Interview med Jon Kjær Nielsen

Jon Kjær Nielsen er et særdeles stærkt kort, når det gælder foredrag og peptalks, der har til hensigt at udvikle arbejdskulturen, arbejdsglæden og engagementet blandt medarbejdere. Hans foredrag er særdeles underholdende, konkrete og værktøjsorienterede. Deltagerne præsenteres for en række idéer til ændringer, der nemt kan implementeres i deres hverdag.

1) Hvad er dit håb, at folk tager med sig fra dine foredrag?
Mit største håb er, at deltagerne efter et foredrag har fået en forståelse for, hvor meget vi selv kan påvirke i vores liv og vores hverdag. Det meste kan laves om eller forbedres, og det er ikke store, forkromede planer, der skal til. Det kræver derimod, at vi laver nogle små ændringer i dagligdagen, som vi holder fast i. Det forsøger jeg at inspirere til, både i foredrag og i mine bøger.

2) Hvad er din bedste oplevelse som foredragsholder?
Uha, svært at vælge. Jeg har engang holdt et simultantolket foredrag i Rusland, det var en fantastisk oplevelse. At være hovedtaler foran 1500 europæiske forskere og speciallæger i Bella Center var også en af de fede dage, men det kan også være de små ting. Når en deltager “ser lyset” eller bliver rørt af noget, jeg har sat fokus på, så har jeg en fabelagtig dag.

3) Hvordan forbereder du dig, når du skal ud at holde foredrag?
Der skal to ting til for mig. Dels så sørger jeg for at forstå deltagerne bedst muligt. Så jeg beder om en god briefing fra arrangøren på, hvem der kommer, og hvad der fylder meget hos dem. For at kunne ramme dem helt rigtigt. De skal virkelig føle at “det der, det passer på os”. Det andet, der er vigtigt for mig, er, at jeg er mentalt klar og skarp. Så det er noget med at være udhvilet og ikke have for meget andet om ørene den dag, så jeg er parat til at reagere på, hvad der måtte ske til foredraget.

4) Hvad oplever du af nye trends inden for arbejdsglæde og trivsel?
Tidligere har det handlet mest om at skabe en god arbejdsplads, hvor der både er høj trivsel og gode resultater. I dag fylder det mere at forandringerne går hurtigt, der kommer mange reformer, og vi har meget at se til. Flere og flere foredrag handler derfor om, hvordan man skaber en rigtig god arbejdsdag nærmest på trods af de mange forandringer. Hvad angår effektivitet, så kommer min næste bog faktisk til at handle om, hvordan man når mere uden at miste arbejdsglæden og uden at arbejde flere timer. For tre år siden var det ret få foredrag, der handlede om dette, men nu er det mindst ét af hver fire-fem stykker.

5) Har du så 3 gode råd om at bevare glæden, også når der er travlt?
Først og fremmest så handler det om at forstå, at man kan have en god dag, også selvom der er meget at se til. Glem idéen om, at det kun kan have været en god dag, hvis du har nået det hele og er blevet færdig.
Dernæst så vil jeg pege på kollegarelationerne, der for langt de fleste mennesker er den største kilde til arbejdsglæde – og den største dræner, når det ikke fungerer. Gør noget aktivt hver dag for at komme tættere på din kolleger. Det tredje er meget lavpraktisk, og det er, at man lader være med at læse emails som det første på jobbet. Lav i stedet dagens to-do og gå straks i gang med noget, der rykker noget. Det er en af hovedpointerne i bogen, som jeg er ved at skrive nu, og jeg glæder mig til, at jeg kan dele flere tips.

6) Hvor får du inspirationen til dine foredrag fra?
Som et personligt eksperiment har jeg rejst rundt i Europa uden fast bopæl i halvandet år nu. Det har vist mig mange andre måder, man kan leve på. Jeg har også kunne se, hvor mange vaner vi ikke nødvendigvis har valgt selv, men blot arvet fra familie og samfundet omkring os. Nu er jeg ved at flytte tilbage til Danmark, til et lille hus på landet, og jeg glæder mig meget til selv at vælge, hvordan mine nye daglige vaner skal være. Den store oplevelse er jeg begyndt at tage med i foredrag når vi taler om vaner, og det er fedt, at mine egne valg kan inspirere andre til at gøre op med “plejer” i deres liv.

5. januar 2016

Interview med Jon Kjær Nielsen om arbejdsglæde

Jon er et særdeles stærkt kort, når det gælder foredrag og peptalks, der har til hensigt at udvikle arbejdskulturen, arbejdsglæden og engagementet blandt medarbejdere. Hans foredrag er særdeles underholdende, konkrete og værktøjsorienterede.

Livet er for kort til et job, man ikke synes er fedt…

Hvad handler dit foredrag om?

Mit mest efterspurgte foredrag handler kort og godt om arbejdsglæde, og hvordan du skaber mere af det. Både for dig selv og for dine kolleger. Jeg belyser emnet med teori, samtidigt med at jeg gør det underholdende. For at gøre det relevant og levende, så er foredraget krydret med en konkrete eksempler på arbejdspladser og personer der har gjort noget særligt, og fået gode resultater af det. Dem udvælger jeg, så deltagerne kan se sig selv i det.

Hvorfor er arbejdsglæde vigtig?

Engang var indstillingen, at man skulle være taknemmelig, hvis man havde et arbejde. Sådan er det ikke mere, og gode medarbejdere søger derhen hvor man trives. Det giver rigtig god mening. Talrige undersøgelser har nemlig vist, at arbejdspladser med høj arbejdsglæde, de klarer sig langt bedre end gennemsnittet. Der er ganske enkelt penge i at sikre en god arbejdsplads, og det vil jeg gerne hjælpe med. Derudover, så tror jeg rent personligt på, at livet er for kort til et job man ikke synes er fedt. Derfor bør vi hver især gøre noget for det.

Hvad får man ud af at gå til et foredrag med dig?

Man får for det første en tro på, at det nytter noget at arbejde for en god, fælles arbejdsplads. Dernæst, så får man en lang række meget konkrete redskaber, så man kan tage fat med det samme. Jeg har selv modtaget for meget undervisning som ikke skulle eller kunne bruges til noget, så jeg er meget insisterende på, at deltagerne skal kunne anvende tingene straks. Nå ja, og så er det også rigtigt sjovt og en god oplevelse, hvilket kun fremmer deltagernes læring.

Hvordan adskiller det sig fra andres foredrag om samme emne?

Arbejdsglæde er et populært emne, og jeg har set mange konsulenter, coaches, skuespillere og sågar politikere forsøge sig med foredrag. Jeg synes jeg skiller mig ud ved mit knivskarpe fokus på konkret anvendelse. Det er da sjovt at høre en kendis fortælle gode minder fra et langt arbejdsliv der ikke ligner vore andres, men det er svært at bruge til noget. Jeg vil selv gerne have fakta, brugbare modeller og effektive værktøjer, så det er hvad jeg selv leverer. Jeg undrer mig ofte over hvorfor andre er så ukonkrete, når nu deltagerne efterspørger det.

Hvem henvender dine foredrag sig til?

Næsten uanset hvilket job man har, så har det mange flere ting til fælles med andre, end de fleste lige tror. Jeg ser de samme problem-stillinger gå igen i vidt forskellige brancher, og jeg har efterhånden prøvet dem alle. Jeg har stor respekt for offent-ligt ansatte og den indsats de leverer, og samtidigt er det også fedt at besøge private arbejdspladser, hvor der kan være en fed dynamik og et mere internationalt fokus. Jeg har også lavet særlige arrangementer for grupper af selv-stændige, for arbejdsløse og for studerende, og det har også været givende. Jeg har en særlig kærlighed for ledelse, og når jeg har chefgrupper alene i lokalet med mig, så kan jeg virkeligt give den gas.

Hvad får du personligt ud af at holde foredrag?

Jeg tror at jeg inderst inde brænder efter at forbedre ting. Det var nok baggrunden for at jeg valgte ingeniørstudiet, men allerede dengang faldt interessen på forbedringer af arbejdspladser og menneskers vilkår. Jeg provokeres, når jeg hører at noget ikke kan lade sig gøre, for det passer stort set aldrig. Regler, strukturer, procedurer og organisationsformer er alle sammen konstruktioner vi selv har fundet på, og hvis vi har viljen og ved hvor vi vil hen, så kan alt lade sig gøre.

Det er min overbevisning, at du kan tage hvilken som helt arbejdsplads, uanset hvor skidt det går, og fuldstændig vende den rundt på 12 måneder. Derfor fylder det mig med glæde når jeg møder mennesker som aktivt vil arbejde med at forbedre deres egen hverdag. Efter at have arbejdet med det i 10 år føler jeg mig stadigt meget privilegeret når de lukker mig indenfor i deres hverdag.

Sig STOP! når dårlig adfærd smadrer arbejdspladsen

Hvis du nu skulle vælge, hvor ville du så helst få et ildebefindende? På en bænk i Hovedbanegårdens travle ankomsthal, eller på en stille villavej, hvor eneste person i syne er en hundelufter på tur? Skal dit hjerte med andre ord komme i problemer, imens du er i blandt flokken, eller under fire øje?

Vælger du det sidste, har du bedst chance for at overleve (alt andet lige. Det betyder også noget hvor lange ambulancen skal køre). Der er nemlig langt større chance for at en enkeltperson der er vidne til en ulykke eller en forbrydelse vælger at reagerer, end der er for at en vilkårlig ”nogen” i en flok griber ind.

Det velkendte, psykologiske fænomen tilskuereffekten beskriver, hvad der foregår her. Effekten kan udtrykkes ret enkelt: Når vi observerer, at andre har observeret en hændelse, så tænker vi, at netop andre nok gør hvad der skal til. Jeg behøver derfor ikke.

Hvis nogen er sunket sammen på en bænk, tænker vi altså ”nogen har allerede ringet efter hjælp, jeg behøver ikke gøre noget”. Alternativt bliver de andres passivitet opfattet som bevis på, at personen bare sover: ”De andre gør tydeligvis ikke noget, så det må være fordi der ikke skal gøres noget”. Fænomenet ses også, hvis nogen råber på hjælp midt i om natten i en tæt bebyggelse. Dem der hører råbene er tilbøjelige til at tænke, at det kan mange høre, så nogen har selvfølgeligt allerede ringet til politiet. Jeg behøver ikke gøre noget.

Farlig passivitet på jobbet
Når danskerne bliver spurgt, hvad der er vigtigst for deres arbejdsglæde på jobbet, så svarer langt de fleste gode kolleger. Når jeg så spørger dem (senest i en undersøgelse med omkring 1000 svar) hvad der ødelægger deres arbejdsglæde, så er svaret en variation af det samme: Brok fra kollegerne.

Brok er én af de måder kronisk utilfredshed kommer til udtryk på en arbejdsplads som uheldig adfærd. Andre ubehageligheder inkluderer: Tydelig irritation over kunder eller borgere, et ukonstruktivt os-mod-dem syn på relationen mellem medarbejdere og ledelsen, et pessimistisk syn på markedet eller fremtiden, vrede mod strukturer eller regler, modvilje mod at hjælpe kolleger, bagtaleri, mobning, laden-stå-til samt amoralsk adfærd som tyveri og pjækkedage.

Fordi gode relationer er så vigtige for både vores samarbejde og vores personlige arbejdsglæde, så har den negative adfærd forbandet store omkostninger. Få, destruktive kolleger kan således smadre en afdeling eller en hel arbejdsplads. Samarbejdet kan ødelægges, innovationen udebliver, kunderne skræmmes væk, borgerne bliver sure. Samtidigt tvinger den dårlige adfærd alle andre ind i en rolle som at passive brokkerøve, da tavshed som bekendt er en form for støtte. Dalende arbejdsglæde er en næsten uundgåelig følgevirkning.

Sådan behøver det ikke være, men er det alt for ofte. Mere håndfaste problemer kan vi godt løse, det har vi systemer til. Hvis nogen er fysisk voldelige på en arbejdsplads, så er det ud med det samme, og måske politiet bliver involveret. Tyveri, druk, sexchikane, løgn og bedrag – alt kan vi håndtere. Men oplever vi uheldig adfærd som destruktiv brok, dårlig omtale af kunderne, modvilje mod ledelsen eller dårligt samarbejde, så tøver vi.

Det er her tilskuereffekten har sin relevans. For hvad sker der når vi observerer at Preben nu igen sidder og kværulerer over en kunde, eller en deadline, eller et urimeligt krav, eller chefen? Vi ser, at ingen gør noget, og så gør vi selv det samme. Og hvorfor gør ingen noget? Fordi ingen andre gør noget, fordi vi ikke gjorde noget i går, fordi vi aldrig gør noget. Snart bliver den en del af kulturen: Man kan da ikke tillade sig at gøre noget. For så havde vi jo gjort det for længst.

Det sidste er også velbeskrevet i den psykologiske litteratur: Vi handler på en sådan måde, at det bekræfter tidligere handlinger. ”Jeg siger ikke fra overfor Preben, fordi det gør andre nok” bliver til ”jeg siger ikke fra overfor Preben, for de plejer vi ikke”. Preben har nu frit løb i hans ubevidste indsat for at splitte arbejdspladsen ad.

Vejen ud af moradset er at den enkelte indser, at det er mig der skal gøre noget her. Ja, dig, kære læser. Du kan faktisk forvente med ret stor sikkerhed, at ingen andre gør det. Vælger du derimod at være den der siger Stop! Når adfærden er i gang med at ødelægge både din dag og arbejdspladsens resultater, så kan du opnå store ting.

Tænk sig hvad der ville ske, hvis du (ja, dig) konfronterede Preben næste gang han igen startede gyllesprederen op. Hvis du gjorde ham opmærksom på hvilken effekt det har for dig når han taler dårligt om nogen eller noget. Forklarede, at det ikke er i orden at andre skal behandles årligt i en professionel sammenhæng.

Følgende principper kan være gode at følge: Vær ærlig, og sig det som du oplever det. Overdriv ikke, men træk heller ikke fra, og pak ikke ind. Vær ikke sur eller personlig, men saglig og objektiv, så du går efter bolden (adfærden der kan ændres) i stedet for manden (Preben, som du nok ikke slipper af med). Vis gode hensigter, og tilbyd gerne din hjælp.

Mennesker er flokdyr, og det gælder også i positiv forstand. Siger du fra, og viser du en aktiv interesse i at skabe en god arbejdsplads med plads til konstruktiv dialog og en kultur præget af arbejdsglæde, så smitter det også af på de andre. Du kan med andre ord være positiv rollemodel, ligesom Preben er den negative udgave. Men så længe ingen gør noget, så vinder brokkerøvene.

A Happy Workplace Takes More Than Foosball Tables & Beanbag Chairs

In times of change like these, we are constantly hearing predictions about the future. What will it be like, what will come and what will go. Well, I have a prediction that’s backed up by science: More and more of the jobs that actually exist in the future (automation aside) will be jobs where the employees are actually thriving and happy, as opposed to miserable and just “going through the motions”. The reason is as simple as it gets: It makes for better business.

It also happens to be really good for you, but that’s a side note here.

Case in point: Nearsoft. At this Mexico-based IT company they solve programming jobs for clients and hire out staff to on-site projects. As such, they’re no different from the myriad of IT consultancies making a living in the field of programming and development. And yet, they consistently outperform competitors and have seen annual growth rates at around 30% for years, with well beyond 200 employees at four different locations.

How they’re different is in how they run the company. CEO Roberto Martines can be seen as a sort of “Unboss”, to borrow a phrase from author Lars Kolind in that he’s not the one making all the decisions. Along with co-founder Matt Pérez he’s created a workplace where the welfare and happiness of the employees is key, and so the whole thing is run democratically and with as much employee freedom as possible. The outstanding business results flow from this, and it’s also earned them a Top Ten award in 2016 for Best Place To Work in Mexico and put them on the WorldBlu list of democratic workplaces.

The Nearsoft example might be on the bright and shiny side, but every workplace can actually see massive gains by making by small and powerful changes to their culture. It has very little to do with overall strategy, and everything to do with how it actually feels to come to work on a random Wednesday. The data backing this is massive and undeniable, and I’ll share just a few finding from studies.

The seminal book, The Happiness Advantage, by Shawn Achor of Harvard University shares the finding that happy doctors are 19% faster at making an accurate diagnosis. This indicates that if employees felt that way coming to work we could see such a huge bump in productivity that they could be leaving the office two hours earlier. Or take every Friday off.

Other studies by Martin Seligman, author of Learned Optimism, show that a salesperson that is optimistic and feels assured that the next client will buy from them, they bring in on average 88% more revenue to the business. This makes them almost twice as productive as those among their colleagues who’re saying to themselves “this won’t work out” and then make that their reality.

A third source among hundreds is the studies referenced in the book The Service Profit Chain. Here it’s shown that that biggest driver of customer satisfactions is the happiness of the actual employees delivering the service. This is what they understand at Zappos.com, the online retailer famous for delivering killer service AND being an awesome workplace.

The short and sweet of it: Emotions matter! Happy people are more successful in their jobs, and companies where the employees flourish do better. It’s that simple.

Despite the evidence however, a focus on employee wellbeing and happiness is still seen in many places as fluffy, unprofessional, a luxury, or worse: Irrelevant to the everyday running of the company.

But it is far from irrelevant. Rather, it’s absolutely paramount if you’re a business leader that wants to create great results, or as an employee, for that matter, who wants to be happy and successful in your career and life in general. In my 2012 TEDx talk, I condensed the strategy into the sentence:

“Success lies down the road to happiness — it’s not the other way round”.

And what are the things makes us happy? Primarily, it’s actually not things, but what happens between people.

It’s about the coworker who expresses their gratitude when you help them — not the colorful beanbag chairs.

It’s being appreciated for your efforts — not the foosball table in the hallway.

It’s feeling that you can contribute to something meaningful — not the fancy espresso machine.

It’s belonging to a group with shared values — not having a corner office or a reserved parking space.

How do we make those connections that create a better workplace?

For the past decade I’ve had the privilege to work with and deliver keynotes and workshops at more than 600 workplaces. Along the way I’ve made note of specific initiatives that people have taken to impact their work lives, making for a varied selection of ideas to share. One was a the team leader who showed up to the office early one day to place flowers on each desk, along with small notes of appreciation. There’s another Head of Sales who — to celebrate closing the big deal — bought bags of frozen chickens and organized a game of Curling in the hallway (talk about making something memorable!).

Then there’s the many companies that let their people choses — and go crazy with — their own titles. Why? Because is really doesn’t matter to the client if the programmer is called “Senior Consultant” or not, but it matters a whole lot to said consultant that he can call himself Keeper of Truth, or Jedi Master or perhaps Big Wave Surfer.

These are just a few instances of the now more that 150 real-life examples and tools I share in seminars, articles, podcast episode and books. Yes, circumstances matter, but each of us has more control over our immediate environment that we think, and I work to empower more people to take charge of their work lives and the culture they exist in. Ideally, every CEO would be like Roberto Martinez and set their employees free to flourish. But let’s not wait for that.

Understand that each us can do a great many things to ensure that work is something that actually makes us happy, rather than just daily, 8-hour gaps in living.

So I’ll leave you with this charge: Do one thing tomorrow, big or small, that you think will positively impact your day, or the day of those around you. Then you too are on the road to happiness.

27. februar 2024

Naviger i forandringerne

Er forandringer et problem? Eller er det to problemer… Mon ikke du også har oplevet følgende: Nogen påpeger, at noget er et problem, hvorefter en irriterende kæk officer-type ytrer ord i retning af vi har ikke problemer, vi har udfordringer! Hensigten er god nok, men konsekvensen er, at det gode ord udfordringer ødelægges, da det […]

Læs mere
Se foredrag med Jon Kjær Nielsen
Uforpligtende forespørgsel på Jon Kjær Nielsen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Jon Kjær Nielsen
Jon Kjær Nielsen

4.75 ud af 5 stjerner

Dejligt med en foredragsholder, som gjorde det meget konkret, så det er nemt at tage med videre i hverdagen trods travlhed.

Lisbeth Rud - Faxe Kommune Se alle referencer

Foredragsemner med Jon Kjær Nielsen