Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover2

Et knivskarpt og professionelt billede af nutidens børn og unge

Søren Østergaard

Søren Østergaard

Ph.D., leder af Center for Ungdomsstudier (CUR), forfatter, og ekspert i børn, unge og betweenagere.

Forespørg nemt på pris og dato

4.75 ud af 5 stjerner

"Et meget veldokumenteret og inspirerende foredrag, formidlet med humor og engagement. Søren er et dejligt menneske, som udviser interesse for det sted, han kun skal opholde sig få timer - formår at skabe en god kontakt til tilhørerne. Flot."

Birgit Nielsen - Ferslev Skole Se alle referencer

Et Søren Østergaard foredrag giver jer:

  • En af landets førende eksperter på unge og ungdomskulturer
  • Viden om grundlæggende forudsætninger for at samarbejde kan lykkedes
  • Et foredrag og materiale baseret på nyeste viden og er derfor altid 100% opdateret
Uforpligtende forespørgsel på Søren Østergaard

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Søren

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Forespørg nemt på pris og dato

Søren Østergaard har siden 1995 primært forsket i børn og unges hverdag og værdier, deres deltagelse i fritids- og foreningsliv, deres voksenrelationer, samt trivsel. I dag er han en af de mest kompetente foredragsholdere på området, og formår altid at give sine erfaringer og konkrete værktøjer videre til publikum. 

Et Søren Østergaard foredrag giver jer:

  • En af landets førende eksperter på unge og ungdomskulturer
  • Viden om grundlæggende forudsætninger for at samarbejde kan lykkedes
  • Et foredrag og materiale baseret på nyeste viden og er derfor altid 100% opdateret

Viden om børn og unge, skolen og pædagogik

Søren Østergaard har skrevet en lang række bøger omkring børn og unge – hvoraf kan nævnes ”Unge i en præstationskultur”, ”Jagten på frirum – Perspektiver på unge, hverdagsliv og fællesskaber, samt ”Der sker hele tiden noget – det gør der bare!” – en undersøgelse med fokus på Generation Alpha, fritid, forældre og fællesskab.

Søren Østergaard er uddannet inden for samfundsvidenskab og teologi og har en ph.d.-grad i teologi fra Københavns Universitet om forandring i spændingsfeltet mellem tradition og kontekst. Derudover er han daglig leder af CUR (Center for Ungdomsstudier)

Book en foredragsholder til jeres næste event der kombinerer lærerige undersøgelser og fakta med en høj grad af underholdning!

Se foredrag med Søren Østergaard
Søren Østergaard foredrag

Der sker hele tiden noget. Det gør der bare ... – ind i hovedet på Generation Alpha

Med jævne mellemrum er der dog begivenheder, der kan betegnes som gamechangers, forstået som hændelser eller opfindelser, der meget håndgribeligt og helt grundlæggende ændrer præmisserne for vores liv som mennesker. En sådan begivenhed fandt sted i San Fransisco i 2007, da Steve Jobs præsenterede den første iPhone – og i den forbindelse proklamererede, at den ville ændre verden. Han fik i dén grad ret!

Særligt for den kommende generation af børn og unge – dem der er født efter 2007 og som betegnes som Generation Alpha- har lanceringen af iPhonen været generationsdefinerende. De har fået en iPad i hånden, før de kunne tale, og skærmene – i mange forskellige udgaver – er altid ved eller i hånden. Men hvad betyder de ændrede rammevilkår i forhold til f.eks. deres evne til at indgå i fællesskaber, værdier, drømme og forventninger til voksne?

Med afsæt i en undersøgelse foretaget blandt 1100 elever i 3-6.kl, samt deres forældre, er ambitionen med foredraget at vi sammen kommer ind hovedet på en generation af piger og drenge, der på en del områder vokser op under helt anderledes rammevilkår, end de voksne som de møder i deres hverdag.

Vi skal også se på de voksne funktion i Generation Alphas liv, for såvel hverdagen som store spørgsmål i livet kalder stadig på følgeskab og modspil af nysgerrige voksne, der er nogenlunde opdaterede på, hvad der er på spil, når man er 11-12 år gammel. Det kræver voksne, der –  selvom de med jævne mellemrum oplever at være helt væk – alligevel tør være nysgerrige og spørgende i forhold til arenaer og temaer, hvor de ikke umiddelbart er på hjemmebane. Det er denne proaktive nysgerrighed, som foredraget udfordrer til – og giver bud på hvordan det den kan praktiseres uden at det bliver akavet.

Søren Østergaard foredrag

Jagten på frirum – perspektiver på unge, hverdagsliv og fællesskab

På Center for Ungdomsstudier har vi siden 1995 hvert femte år spurgt udskolingseleverne om deres forventninger til voksne, hvad de lavede i deres fritid, hvad der var vigtigt når de gik til noget, samt hvilke forventninger de havde til fremtiden. Det var lige i  slipstrømmen af Murens fald. Verden var åben, mulighederne var mange og Poul Kjøller var Gud! Siden da er der sket meget!

Rammerne omkring ungdomslivet i 2020”erne er anderledes. Individualiseringen er blevet et grundvilkår. Sikkerhedsprocedurerne i lufthavne er en konkret reminder om, at resten af verden måske ikke er et helt  så sikker og åben, som vi troede. Klimaforandringerne udgør et noget dystert bagtæppe for vores forventninger til fremtiden.

I dette foredrag er der fokus på at forstå, hvilken betydning de ændrede rammevilkår har for unges arbejde med, at finde svar på de eviggyldige ungdomsspørgsmål : ”Hvem er jeg? Hvad skal jeg? & Hvem skal jeg det sammen med? Hvad betyder det at svarene på disse spørgsmål skal findes sammen med jævnaldrende venner, der er lige så kloge/dumme som en selv, og forældre der i nogen grad selv går og tumler med de samme spørgsmål? Hvilken rolle spiller den organiserede fritidsarena? Bliver de unge til nogen mens man går til noget, og er det primært i fritidslivet at de oplever frirum, eller er der også andre vigtige frikvarterer i deres liv?

Der er nogle af de spørgsmål der sættes fokus på i foredraget, der baserer sig på interviews og en spørgeskemaundersøgelse blandt 2000 elever i 7-9.kl.

Man skal helst være en succes på ALLE arenaer – perspektiver på unge og gymansieliv

Med afsæt i en undersøgelse foretaget i 2018 blandt 1100 gymnasieelever giver foredraget en introduktion til nogle af de udfordringer, man som gymnasieelev står over for i mødet med en uddannelsesinstitution, der pludselig stiller faglige krav.

Det handler om forældre, der trækker sig og primært overgår til afdelingen for logistik, lærere, der knap nok kender ens navn, gamle fællesskaber, der falder sammen og nye, der skal etableres og alle de andre skift, der er med i pakken når man vælger at gå på gymnasiet.

Foredraget giver også en række bud på, hvordan man kommer igennem gymnasiet uden at bukke under af stress, hvilke forventninger, der er til forældre og andre voksne, samt hvilke udfordringer foreningslivet står over for i mødet med en gruppe af gymnasieelever, der oplever at perioden på gymnasiet er en udfordrende tid.

Søren Østergaard foredrag

”Vi ønsker at lære spillerne at række hånden op på banen, i klassen og i livet” – et oplæg med fokus på hvordan foreningslivet bliver en intentionel øvebane for helt centrale livskompetencer

Med afsæt i erfaringer med at føre HB Køge Women fra serie til CL på fire år, samt fra Køge BK´s pigeafdeling der på et år er vokset fra 25 til 325 spillere, vil der i oplægget være fokus på hvordan fritidslivet bliver til meget mere end blot en aktivitet, som man går til et par gang om ugen.

I oplægget vil der bl.a. blive introduceret til:

Hvordan vi kan italesætte fritidslivets potentielle transferværdi i forhold til trivsel, relationelle færdigheder, samarbejde m.v.

Udfordringen med at gøre fritidslivet til en øvebane, hvor udøverne går fra at være præstations- til at blive mere vidensmotiverede…..

Vigtigheden af, at få aflivet begrebet fastholdelse – det er noget man bruger i Kriminalforsorgen! I fritidslivet graver vi vandhuller!

Hvorfor vi er nødt til at tænke anderledes omkring økonomi, så vi i stedet for at tage udgangspunkt i de tre der ikke kan betale, tager afsæt i de 17 der gerne vil betale mere, hvis de oplever at kvaliteten et god!

Hvordan vi skaffer  de ”frivillige” såvel som professionelle ”hænder” der er helt afgørende for at  lykkes!

Oplægget er skruet sammen så det giver mening på for alle aktører på fritidsarenaen  – idræt, musik- og billedskoler, spejdere, fritidsklubber m.v.

Søren Østergaard foredrag

”Siden 5.klasse har jeg frygtet den eksamen, jeg skal til nu til sommer” - ungdomsliv i en præstationskultur, hvor der er mere fokus på bestå end at forstå!

Danske unge oplever i stadigt stigende grad at være en del af en præstationskultur, hvor der undervises to the test, og hvor fokus er på bestå snarere end at forstå! De oplever, at de stadig tidligere skal præstere – de bliver løbende vurderet via nationale tests og i 6. klasse kommer UU-vejlederen første gang  og fortæller om uddannelsesparathed til elever, der er 12 år gamle! Og pigerne er et kapitel for sig selv – de lever i en verden, hvor det perfekte er blevet det normale, og hvor angsten for at fejle – dvs. få et 7-tal! – fylder rigtig meget!

Hvilke strategier anvender danske unge i forhold til at håndtere de mange krav? Hvad betyder det for de unges livskvalitet,  at de konstant skal præstere? Hvilke frikvarterer er der i deres liv? Hvad kan voksne gøre for at støtte unge så de håndterer det ydre pres på en sund måde? Det er nogle af de temaer, der sættes fokus på i dette oplæg, som baserer sig på en undersøgelse blandt 3000 elever i udskolingen og på landets ungdomsuddannelser.

Søren Østergaard foredrag

”Det skal skabe værdi for såvel skolen som foreningen” - muligheder i den åbne skole for såvel skole som foreninger

Hvis vi skal nå de 20% af eleverne, der pt. ikke  knækker uddannelseskoden og de 40%, der hver eneste dag møder mere mindre demotiverede ind i udskolingen – er vi nødt til at arbejde med en anderledes og mere varieret skoledag bl.a. åben skole. Skolereformen åbner op for en større grad af samarbejde med erhvervslivet, foreninger m.v. og en række udviklingsprojekter peger på dette samarbejde kan være med til dels at øge trivslen og fagligheden blandt eleverne, men også være med til at give foreningslivet flere medlemmer og gøre det nemmere for virksomheder at rekruttere fremtidens lærlinge.

I oplægget vil der blive introduceret til en række grundlæggende forudsætninger for at samarbejdet kan lykkedes, så det skaber værdi for alle de involverede parter og ikke mindst eleverne.

Søren Østergaard foredrag

”De opfører sig pænt, men de har det ikke særlig godt” – Et oplæg med fokus på unges trivsel og robusthed

Danske unge spiser stadig sundere, de dyrker mere motion, de drikker mindre, de er mindre kriminelle m.m. Samtidig viser en række undersøgelser også, at unges trivsel er under massivt pres – de er stadig mere kropsutilfredse, går til psykolog, sover mindre, spiser mere, medicinerer mere, er mere stressede osv. Udtrykt i overskriftsform så opfører det store flertal af danske unge sig rigtig pænt, MEN de har det ikke særlig godt!

I oplægget vil der være fokus på at identificere de faktorer der har betydning for, at danske unges trivsel er truet, og hvad der skal til for at udvikle robuste og livsduelige unge – herunder et specielt fokus på, hvad der kendetegner de voksne, som har en direkte betydning for at børn og unge udvikler en ”robusthed”, der gør, at de har mod på at give sig i kast med ungdomslivet.

Søren Østergaard foredrag

Generation ”fear of missing out” – børne og ungdomsliv i det virtuelle rum

I gamle dage legede man med dukker , i dag er man sammen omkring en virtuel avatar, men legen er i udgangspunkt den samme! – foredraget her bringer perspektiver på de digitale indfødte.

Nutidens børne- og ungdomsliv adskiller sig i udgangspunkt ikke væsentligt fra tidligere tiders børne- og ungdomsliv. De leger stadigvæk røvere og soldater, er sammen med deres venner, samler og bytter alt mellem himmel og jord. Derimod har rammen omkring disse aktiviteter ændret sig. Røvere og soldater er blevet til Call of Duty, de bytter YouTube-klip i stedet for glansbilleder, og reelt er de mere sammen end tidligere – men ofte ikke ansigt til ansigt.

Det store flertal navigerer i en ung alder hjemmevant i det digitale rum, de behandler hinanden ordentligt og deres primære frygt er ikke, at de møder klamme typer, men om de mister et level i et spil! Udfordringerne i det virtuelle er især, at en lille gruppe ikke agerer kompetent, at børn og unge ikke altid overvejer de spor de sætter, og at det virtuelle ofte er en voksenfri arena.

I oplægget vil der være fokus på en introduktion til, hvordan børn og unge færdes på nettet – herunder: Hvilke udfordringer møder de? Hvilke fodspor sætter de? Hvilken rolle har vi som forældre i forhold til, at vores børn bliver klædt godt på til deres færden i det virtuelle rum?

Søren Østergaard foredrag

”De er ordentligt zyge” – velkommen til generation Z & Y på arbejdsmarkedet

Hvorfor tager yngre medarbejdere ikke selvstændige initiativer – og hvad skal der til for at motivere dem til at tage ansvar i hverdagen? Hvad er baggrunden for, at de har højere sygefravær end ældre medarbejdere – er det fordi de er dovne, eller er der andre ting på spil? Hvilke arbejdspladser er det, de efterspørger? Hvilke former for ledelse efterspørger de? Hvordan får man dem til at arbejde sammen med medarbejdere, der har været i virksomheden i længere tid?

Med afsæt i en introduktion til de generelle kendetegn for Generation Y-Z vil der i oplægget være fokus på, hvordan man som en virksomhed kan rumme såvel elever som nye yngre medarbejdere, der ofte har helt andre forventninger til arbejdslivet, end de medarbejdere der har arbejdet i virksomheden gennem længere tid – herunder hvordan man skaber en virksomhedskultur, hvor generationerne gensidigt udfordrer hinanden.

Søren Østergaard foredrag

Problemet med venner er, at de jo altid giver én ret

Et foredrag med perspektiver på den gode voksne!

Med afsæt i en række undersøgelser af unges voksenforventninger og forældreroller, vil der i oplægget blive sat fokus på, hvordan man som forældre, lærere, pædagoger m.v. kan fremstå som en signifikant voksen i børn og unges liv. Hvordan kan man påtage sig funktionen som såvel en relevant samtalepartner som normsætter for børn og unge – samtidig med, at man som voksen også selv oplever, at der er mange ting til forhandling – herunder det forhold at man i nogen udstrækning spiller på den samme kulturelle spilleplade som de unge, man forsøger at være noget for?

Søren Østergaard foredrag

Fritids- og ungdomsklubber i en version 2.0

Ungdomsklubben blev født dengang de unge hang på gadehjørnet, men det gør de som bekendt ikke længere. Klubberne er nødt til at gentænke klubprojektet, samt sætte ord på hvad det egentlig er, man som klubmedarbejder kan i samværet med børn og unge – og helst i et sprog, som også giver mening uden for klubben.

I foredraget vil der blive sat fokus på, hvilke klubber børn og unge efterspørger, vigtigheden af at formulere et klubpædagogisk DNA, sammenhængen mellem struktur og pædagogik, samt vigtigheden af, at der i klubberne etableres såkaldte strukturerede frirum.

Søren Østergaard foredrag

I gamle dage gik man til fodbold og spejder for at være sammen med sine venner - det gør man ikke mere! - nye generationers forventninger til foreningslivet

Med afsæt i en kort introduktion til aktuelle ungdomskulturelle strømninger og en række undersøgelser omkring det frivillige B&U-arbejde, sættes der i foredraget fokus på, hvad der gør, at børn og unge melder sig hhv. ind og ud af frivillige organisationer. Foredraget præsenterer de unges forventninger til ledere, aktiviteter m.v., og hvordan man kommer i gang med konkrete fornyelsesprocesser i det frivillige B&U-arbejde – og foredraget indeholder med garanti ingen lette svar.

Referencer

Det var så spot on; Søren kontaktede mig samme formiddag, og det var tydeligt i oplægget, at han havde forstået, hvad vi var for en institution, og hvad vores opgave generelt er. Det passede virkelig godt ind i vores udfordringer/opgaver.

Heidi Møller

Esbjerg Ungdomsskole

Et meget vedkommende og up-to-date foredrag.

Helle Kronborg Krogsgaard

University College Nordjylland

Et super foredrag tilrettet vores ønsker og meget relevant for alle deltagere.

Tina Torp Staffe

University College Nordjylland

Humoristisk og med gode eksempler.

Sysser Nielsen

Aalborg Kommune

Fantastisk og vedkommende foredrag formidlet af en virkelig dygtig foredragsholder, der formår at bruge sig selv og en enorm datamængde, som gør at han rammer bredt hos publikum.

Trine Krause Larsen

Heibergskolen

Sørens indlæg og kontakt med publikum såvel de unge som pædagoger og foreningsfolk var super godt. Det var en fornøjelse at have Søren med i vores 3-timers program om børneliv 2.0.

Charlotte Mikkelsen

Fredericia Kommune

Et spændende foredrag som satte livet som vejledere i perspektiv. Hvordan rummer vi bedre den nye generation - er vi andre blevet for gamle eller kan vi drage nytte af hinanden. Søren Østergaard er god til at sætte tingene i perspektiv.

Trine Hebsgaard

Ringkøbing-Skjern Kommune

Søren satte rigtig mange gode spor den anden dag på Efterskoleforeningens årlige Vejlederkonference, som var en tirsdag morgen kl. 9.15 og en time frem. Sørens foredrag var sprudlende og nærværende. Det bandt faktisk indslagene fra 1. konferencedag sammen så flot at man skulle tro, at Søren havde været en flue på væggen. Som én tilhører sagde: vi jyder kan være lidt ”høhø” overfor en ”københavner”, og så oveni købet én der speedsnakker, MEN Søren tog os alle MED STORM. FLOT.

Lis Brok-Jørgensen

Efterskoleforeningen

God til at ramme en forskelligartet målgruppe. Klart budskab. God til at formulere sig.

Kirsten Storgaard

Ågård Efterskole

Super skarp og god til at formidle.

Jesper Emil Sørensen

Gudenaadalens Efterskole

Det var et fantastisk oplæg. Søren var meget levende (kom ud over "kanten" til de som hørte oplægget), nuanceret og fantastisk til at ramme det tema, som var aktuelt for os at vide mere om. Oplægget bar præg af et stort fagligt grundlag, interesse og erfaring. Kun positive roser.

Lene Winifred Larsen

Odense Universitetshospital

Et rigtig godt inspirerende og underholdende oplæg

Heidi Grejsen

Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling

Søren leverede et superinspirerende og veltilpasset foredrag om Generation Z og Y.

Ann Marie Sindt Lauridsen

Syddansk Universitet

Fantastisk fleksibilitet og kendskab til publikum.

Kim Øyan

VIA Campus Horsens

Fin og hurtig service.

Kim Christophersen

Esbjerg Kommune

Søren kom tidlig til skolen for at fornemme skolens elever og undervisningsmiljø mm - tydelig at mærke i det efterfølgende foredrag.

Tage Jepsen

Venø Efterskole

Søren Østergaard holdt et fremragende oplæg, hvor kan tegnede et godt og nuanceret billede af nutidens unge. Et billede, som vi kan bruge i vores daglige møde med de unge og som afsæt for at forstå dem bedre.

Elsebeth Nygaard

Roskilde Kommune

Vi var glade for at det lykkes at skabe en rigtig god dialog. Mange forældre udtalte sig særdeles positivt om foredraget.

Allan Haahr Hansen

Skjern Kristne Friskole

Stor ros til Søren Østergaard, som gav os et fantastisk foredrag, som vi også måtte være med til at give input til. Han var meget lydhør over for vores ønsker til fokus, og det jeg som en stor fordel.

Majken Bach Myhr

Randers Statsskole

Levende og involverende foredrag

Andreas Kjærgaard

Brøndby Kommune

God til at engagere folk i salen, særligt involvering af de unge mennesker som deltog - dem trak han ind som eksperter på området - det fungerede rigtig godt. De unge følte ham gik i øjenhøjde med dem - og kunne forstå deres verden.

Helle Bitsch Pedersen

Rebild Kommune

I forbindelse med det interne arrangement (2 dage), som oplægget var en del af, er der udarbejdet en intern evaluering. Mht. oplægget er der målt på om oplægget gav/var: fagligt udbytte, inspirerende, afvekslende, relevant for funktion, øget forståelse for elevgruppen og om pointerne kunne bruges i arbejdet med elever/kursister. Resultat var at fra 90-98% af besvarelserne lå i kategorierne 'enig' eller 'meget enig' (de to bedste kategorier). Så stor tilfredshed.

Jette Embord Nielsen

SOPU

Søren har ny og relevant viden om de unge lige nu. Han evner at sætte sin forskning i spil i et inspirerende foredrag, der på en venlig og humoristisk måde får fokus på de voksnes som rollemodeller og fokus på det ansvar for de rum vi skaber til de unge, at blive voksne i.

Helle Ibsen

Horsens Kommune

Østergaard er en blændende foredragsholder. Han er i den grad i stand til at fange de unge ind. Han er i øjenhøjde med dem og kan varmt anbefales!

Mette Born Djurhuus

Folkekirken

Utrolig vedkommende og aktuelt foredrag med en meget oplagt foredragsholder. God interaktion med publikum.

Lise Mejlholm

Folkekirken

FANTASTISK formidling og indhold

Sandra Rasmussen

SSP Odense

Søren er en fantastisk formidler- Han er vidende og underholdende.

Bente Mousten

Ringe Fri- og Efterskole

Fantastisk levende og vedkommende.

Line Høst

Svendborg Kommune, Sport & Uddannelse

Meget interessant og underholdende foredrag. Det var tydeligt, at Søren har en stor viden inden for ungdomskulturen.

Manja Rothenberg

Regionshospitalet Horsens

God dialog med Søren om indholdet og absolut relevant og nærværende for målgruppen.

Tommy Kristoffersen

DGI Badminton

Søren og ungepanelet spillede rigtig godt sammen. God dynamik. Deltagerne har rost oplægget.

Anne G. Mortensen

SSP

Vi lavede et dobbeltarrangement med Søren, hvor han holdt foredrag for hele vores udskoling og deres lærere om eftermiddagen og for deres forældre om aftenen. Søren, 680 elever, 40 lærere i en hal - noget af en opgave, og han løste den flot! Han er en dygtig formidler og har et superrelevant budskab til både elever og de voksne omkring dem, og han er god til at underbygge sine iagttagelser og anbefalinger med relevant forskning på en kompetent og troværdig måde.

Birgit Villebro

Nymarkskolen i Svendborg

Søren Østergaard var indlevende og energisk. Et oplæg man ikke kunne undgå at blive revet med af.

Kristine

Sekretariatet for Rammeaftaler

Søren var bare rigtig god - super inspirerende og god til at rumme alle de spørgsmål der var

Lene Christensen

Allerød Privatskole

Søren leverede et spændende, givende og brugbart foredrag til vores elever, forældre og personale. Med humor og alvor fik vi forskellige perspektiver på ungdomsliv, trivsel og digital dannelse i en præstationskultur!

Dan Simonsen Christiansen

Stige Friskole

Søren har fået mange fine tilbagemeldinger på hans foredrag og det var fint målrettet vores ønske. Gruppen var blandet af mange forskellige faggrupper.

Lene Skjelbo

Børne og Familieafdeling

Vi havde en kort men fyldestgørende dialog op til afholdelse af arrangementet. Søren var levende og meget opmærksom på, hvilket publikum han havde og var en ressource i forhold til sparring og afstikkere i lyset af publikums viden og interesse.

Henrik Rydahl

Skolen på Kasernevej 73

Vi var meget oplyste, inspirerede og begejstrede over Sørens foredrag. Jeg(forstander) brugte flere af pointerne i min velkomsttale til den nye årgang for elever og forældre. Vi kunne sagtens have hørt på ham længere.

Marianne Kjær Nielsen

Faaborgegnens Efterskole

Foredraget var særdeles relevant og vedkommende for begge skolers medarbejdere.

Brian Hoff Larsen

Nørre Nissum Efterskole

Det var særdeles inspirerende takket være en god dialog med Søren inden mødet.

Palle Friborg Kjeldgaard

Kulturskolen Viborg

Søren er så god til at tilpasse sit oplæg til målgruppen og fornemme i rummet, hvad der også giver mening.

Annie Johanson

Rødovre Kommune

Søren var fuldstændig fantastisk og meget nem at samarbejde med. Han gjorde oplægget vedkommende og tilpassede det til arrangementet og de deltagere der sad i salen. En perfekt afslutning på vores dag.

Dorthe Jensen

KL

Super spændende, meget underholdende, godt formidlet

Taja Lindby

Dansk Fjernvarme

Inspirerende og oplysende foredrag om relationer mellem voksne og børn og unge i klubber.

Hanne Beusch

Københavns Kommune BUF

Med afsæt i et foregående møde ramte Søren Østergaard meget præcist ned i de forventninger og hensigter, vi havde for hans oplæg. Det gav os meget at arbejde med efterfølgende.

Per Weile Bak

Billund Kulturskole

Godt vedkommende foredrag

Christina Vinter-Thomsen

Vestfyns Gymnasium

Skarp, underholdende og relevant!

Thue Thesbjerg

Aarhus Katedralskole

Søren Østergaard er fantastisk. Søren har et stort indblik i børne- og ungeområdet, han er klar i mælet, underholdende i sin form. Når Søren taler, har han alle med.

Holger R. Nissen

UngHerning

Det var et rigtig godt foredrag med Søren Østergård som omhandlede Generation Z. Der var lige del af humor og alvor, og Søren formåede at gøre oplægget relevant for vores skole, samt synet på de unge elever vi har på skolen. Det var virkelig godt.

Vibeke Andersen

Social- og Sundhedsskolen Fyn

Meget inspirerende. Formåede at nå ud til alle og det var godt med fokus på hvad vi kunne gøre også. Helt spontane reaktioner på dagen - "vi er flyvende" - "Det giver så god mening".

Inger Bach Henriksen

NIDO Regionshospital Gødstrup

Søren leverede et solidt foredrag omhandlende emner der er relevante for vores daglige arbejde. Søren fik på kort tid involveret hele personalegruppen med dialog og refleksioner. Generelt var det godt oplæg.

Sisse Christensen

Kobberbakkeskolen afd. Sjølund

Søren var god til at få budskaberne rettet mod de unge og få inddraget de fokuspunkter vi som opdragsholdere havde bedt om. Derudover anvendte han vores lokale data som reference ind i hans forskningsmæssige budskaber

Anja Johansen

Oxy Hvidovre

Meget relevant, super nærværende.

FGU Nordvest

FGU Nordvest Thisted

Søren er super nærværende og engageret og han er fantastisk til at indrage de ellers lidt “sky” elever.

Christel Møker

Esbjerg Realskole

Søren levere energisk og kompetent, et statistisk underbygget blik på ungdomslivet. Han kommer med klare pointer som er god basis for drøftelse af nye strategier og tilgang

Bo Albertus

Kasperskolen

Det var et interessant og relevant oplæg. Søren Østergaard er en god formidler.

Merete Jagd Esmarch

Herning HF og VUC

Det var meget brugbart og relevant for os - Søren var god til at formidle det nyeste viden til os. Og inddrage medarbejderne - det havde en rigtig god virkning

Louise Hansen

Ryomgaard Realskole

Super godt foredrag. Inspirerende, oplysende og nærværende for alle medarbejdere på efterskolen. Vi vil bestemt bruge Søren i anden sammenhæng. Fx til forældre og elever.

Svenstrup Efterskole

Svenstrup Efterskole

Søren var meget inspirerende og skabte som den første oplægsholder på konferencen en fantastisk god stemning, hvor deltagerne oplevede at være medinddraget. Som direkte konsekvens heraf var deltagerne aktive spørgere den restende del af konferencen. Sørens oplæg var relevant og på en fagligt højt niveau.

Tina Kramer

DASYS' Uddannelsesråd

Virkelig godt! Flot målrettet til os. Både informativt og underholdende.

Dorthe Bohlbro Simmelsgaard

Erhvervsakademi Aarhus

Professionelt og tilpasset vores målgruppe

Carina Nielsen

IFFD

Det var rigtig godt :)

Brian Heim

Vestegnens Privatskole

God og inspirerende og levede helt op til forventningerne.

Mogens Vestergård

Hørby Efterskole

Det var et super godt foredrag, hvor Søren kom godt i dialog med de deltagende elever og især forældre.

Søren Aagesen Goth

Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

Søren er en engageret underviser. Det var et foredrag, der blev holdt for en bred skare fra foreningslivet, og Søren havde inden sat sig ind i, fra hvilke foreninger deltagerne kom. Det var super og gjorde at alle følte sig set og hørt.

Kirsten Ærø

DOF Næstved Aftenskole

God optakt, afvikling og efterbehandling!

Hans Chr. Grau-Hansen

Klub Egedal

Meget lærerigt og fakta leveret med humor

Lisbeth Bagunck

Taulov menighed

Søren Østergaard formår at levere et oplæg som er indlevende og inddragende. Han fortæller levende om nogle meget tankevækkende dilemmaer.

Helene Olsen

Sankt Ansgars skole

Vanvittigt interessant og høj aktuel viden om ungdomskulturen

Nanna Blankschøn

Idrætshøjskolen Sønderborg

Et meget veldokumenteret og inspirerende foredrag, formidlet med humor og engagement. Søren er et dejligt menneske, som udviser interesse for det sted, han kun skal opholde sig få timer - formår at skabe en god kontakt til tilhørerne. Flot.

Birgit Nielsen

Ferslev Skole

Suveræn og meget inspirerende.

Niels Thiesen

Lyngby Tennis Klub

Et meget seriøst og informativt oplæg!

Finn Kanstrup Hansen

Selandia CEU

Relevant og nærværende.

Martin Hedegaard

Tirstrup Idrætsefterskole

Søren Østergaard var rigtig god til at indrage de lokale problematikker og målrette foredraget/debatten derhen hvor det gav rigtig god mening. Han udnyttede sin store baggrundsviden til at afdække rigtig mange problematikker og sætte gang i en givtig og fremadrettet debat. Deltagerne blev faktisk meget berigede og lidt glade i låget, selvom det var et fyraftensarrangement efter en lang arbejdsdag.

Niels Kristian Madsen

Faxe Ungdomsskole

Meget relevant emne, og fantastisk dygtig foredragsholder.

Hans Ulrik Munk

Agerskov Kristne Friskole
Uforpligtende forespørgsel på Søren Østergaard

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Søren Østergaard
Søren Østergaard

4.75 ud af 5 stjerner

"Et meget veldokumenteret og inspirerende foredrag, formidlet med humor og engagement. Søren er et dejligt menneske, som udviser interesse for det sted, han kun skal opholde sig få timer - formår at skabe en god kontakt til tilhørerne. Flot."

Birgit Nielsen - Ferslev Skole Se alle referencer

Foredragsemner med Søren Østergaard