Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover2

Et knivskarpt og professionelt billede af nutidens børn og unge

Søren Østergaard Foredrag

Søren Østergaard

Ph.d., leder af Center for Ungdomsstudier (CUR), forfatter, foredragsholder med ekspertise i børn, unge og betweenagere.

Forespørg nemt på pris og dato

4.75 ud af 5 stjerner

"Et meget veldokumenteret og inspirerende foredrag, formidlet med humor og engagement. Søren er et dejligt menneske, som udviser interesse for det sted, han kun skal opholde sig få timer - formår at skabe en god kontakt til tilhørerne. Flot."

Birgit Nielsen - Ferslev Skole Se alle referencer

Et Søren Østergaard foredrag giver dig:

 • Søren Østergaard er en af landets førende eksperter på unge og ungdomskulturer
 • Han har holdt et utal af foredrag og scorer topkarakterer hos vores kunder
 • Søren Østergaards foredrag og materiale baserer sig altid på nyeste viden og er derfor altid 100% opdateret
Uforpligtende forespørgsel på Søren Østergaard

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Søren

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Forespørg nemt på pris og dato

Søren Østergaard er en utrolig populær og erfaren foredragsholder med mere end 80 foredrag hvert år inden for områder som børn, unge og betweenagere. Oplev en foredragsholder, der kombinerer lærerige undersøgelser og fakta med en høj grad af underholdning!  

Et Søren Østergaard foredrag giver dig:

 • Søren Østergaard er en af landets førende eksperter på unge og ungdomskulturer
 • Han har holdt et utal af foredrag og scorer topkarakterer hos vores kunder
 • Søren Østergaards foredrag og materiale baserer sig altid på nyeste viden og er derfor altid 100% opdateret

Søren Østergaard har siden 1995 primært forsket i børn og unges hverdag og værdier, deres deltagelse i fritids- og foreningsliv, deres voksenrelationer, samt trivsel. I dag er han en af de mest kompetente foredragsholdere på området, og formår altid at give sine erfaringer og konkrete værktøjer videre til publikum. 

Han har skrevet en lang række bøger omkring børn og unge – hvoraf kan nævnes: “Jeg har brug for et break – gymnasie- og fritidsliv” (2010), “Aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder – måske!” (2010), “Problemet med venner er, at de jo altid giver én ret” (2012), “Bliv klogere på de unge – og bliv en endnu bedre træner” (2013) og “Børneliv version 2.0 – perspektiver på tweens, fritidsliv og trivsel” (2013) og ”Unge i en præstationskultur” (2016).

Søren Østergaard er uddannet inden for samfundsvidenskab og teologi og har en ph.d.-grad i teologi fra Københavns Universitet om forandring i spændingsfeltet mellem tradition og kontekst. Derdover er han daglig leder af CUR (Center for Ungdomsstudier).

Se foredrag med Søren Østergaard

  Søren Østergaard foredrag

  ”Siden 5.klasse har jeg frygtet den eksamen, jeg skal til nu til sommer” – ungdomsliv i en præstationskultur, hvor der er mere fokus på bestå end at forstå!

  • Danske unge oplever i stadigt stigende grad at være en del af en præstationskultur, hvor der undervises to the test, og hvor fokus er på bestå snarere end at forstå! De oplever, at de stadig tidligere skal præstere – de bliver løbende vurderet via nationale tests og i 6. klasse kommer UU-vejlederen første gang  og fortæller om uddannelsesparathed til elever, der er 12 år gamle! Og pigerne er et kapitel for sig selv – de lever i en verden, hvor det perfekte er blevet det normale, og hvor angsten for at fejle – dvs. få et 7-tal! – fylder rigtig meget!
  • Hvilke strategier anvender danske unge i forhold til at håndtere de mange krav? Hvad betyder det for de unges livskvalitet,  at de konstant skal præstere? Hvilke ”frikvarterer” er der i deres liv? Hvad kan ”voksne” gøre for at støtte unge så de håndterer det ydre pres på en sund måde? Det er nogle af de temaer, der sættes fokus på i dette oplæg, som baserer sig på en undersøgelse blandt 3000 elever i udskolingen og på landets ungdomsuddannelser.

  Søren Østergaard foredrag

  ”Det skal skabe værdi for såvel skolen som foreningen” – muligheder i den åbne skole for såvel skole som foreninger

  • Hvis vi skal ”nå” de 20% af eleverne, der pt. ikke  knækker ”uddannelseskoden” og de 40%, der hver eneste dag møder mere mindre demotiverede ind i udskolingen – er vi nødt til at arbejde med en anderledes og mere varieret skoledag bl.a. ”Åben Skole”. Skolereformen åbner op for en større grad af samarbejde med erhvervslivet, foreninger m.v. og en række udviklingsprojekter peger på dette samarbejde kan være med til dels at øge trivslen og fagligheden blandt eleverne, men også være med til at give foreningslivet flere medlemmer og gøre det nemmere for virksomheder at rekruttere fremtidens lærlinge.
  • I oplægget vil der blive introduceret til en række grundlæggende forudsætninger for at samarbejdet kan lykkedes, så det skaber værdi for alle de involverede parter og ikke mindst eleverne.

  Søren Østergaard foredrag

  ”De opfører sig pænt, men de har det ikke særlig godt” – Et oplæg med fokus på unges trivsel og robusthed

  • Danske unge spiser stadig sundere, de dyrker mere motion, de drikker mindre, de er mindre kriminelle m.m. Samtidig viser en række undersøgelser også, at unges trivsel er under massivt pres – de er stadig mere kropsutilfredse, går til psykolog, sover mindre, spiser mere, medicinerer mere, er mere stressede osv. Udtrykt i overskriftsform så opfører det store flertal af danske unge sig rigtig pænt, MEN de har det ikke særlig godt!
  • I oplægget vil der være fokus på at identificere de faktore,r der har betydning for, at danske unges trivsel er truet, og hvad der skal til for at udvikle robuste og livsduelige unge – herunder et specielt fokus på, hvad der kendetegner de voksne, som har en direkte betydning for at børn og unge udvikler en ”robusthed”, der gør, at de har mod på at give sig i kast med ungdomslivet.

  Søren Østergaard foredrag

  Generation ”fear of missing out” – børne og ungdomsliv i det virtuelle rum

  • I gamle dage legede man med dukker , i dag er man ”sammen” omkring en virtuel avatar, men legen er i udgangspunkt den samme!” – foredraget her bringer perspektiver på de ”digitale indfødte”.
  • Nutidens børne- og ungdomsliv adskiller sig i udgangspunkt ikke væsentligt fra tidligere tiders børne- og ungdomsliv. De leger stadigvæk ”røvere og soldater”, er sammen med deres venner, samler og bytter alt mellem himmel og jord. Derimod har rammen omkring disse aktiviteter ændret sig. ”Røvere og soldater” er blevet til Call of Duty, de bytter YouTube-klip i stedet for glansbilleder, og reelt er de mere sammen end tidligere – men ofte ikke ansigt til ansigt.
  • Det store flertal navigerer i en ung alder hjemmevant i det digitale rum, de behandler hinanden ordentligt og deres primære frygt er ikke, at de møder ”klamme typer”, men om de mister et ”level” i et spil! Udfordringerne i det virtuelle er især, at en lille gruppe ikke agerer kompetent, at børn og unge ikke altid overvejer de spor de sætter, og at det virtuelle ofte er en voksenfri arena.
  • I oplægget vil der være fokus på en introduktion til, hvordan børn og unge færdes på nettet – herunder: Hvilke udfordringer møder de? Hvilke fodspor sætter de? Hvilken rolle har vi som forældre i forhold til, at vores børn bliver klædt godt på til deres færden i det virtuelle rum?

  Søren Østergaard foredrag

  ”De er ordentligt zyge” – velkommen til generation Z & Y på arbejdsmarkedet

  • Hvorfor tager yngre medarbejdere ikke selvstændige initiativer – og hvad skal der til for at motivere dem til at tage ansvar i hverdagen? Hvad er baggrunden for, at de har højere sygefravær end ældre medarbejdere – er det fordi de er dovne, eller er der andre ting på spil? Hvilke arbejdspladser er det, de efterspørger? Hvilke former for ledelse efterspørger de? Hvordan får man dem til at arbejde sammen med medarbejdere, der har været i virksomheden i længere tid?
  • Med afsæt i en introduktion til de generelle kendetegn for ”Generation Y-Z” vil der i oplægget være fokus på, hvordan man som en virksomhed kan rumme såvel elever som nye yngre medarbejdere, der ofte har helt andre forventninger til arbejdslivet, end de medarbejdere der har arbejdet i virksomheden gennem længere tid – herunder hvordan man skaber en virksomhedskultur, hvor generationerne gensidigt udfordrer hinanden.

  Søren Østergaard foredrag

  Børneliv 2.0 – en aften med fokus på tweens, fritidsliv og trivsel

  • Hvad kendetegner aldersgruppen i 3.-5. klasse? Hvad optager disse børn? Hvordan ser deres fritidsliv ud? Hvilke voksne efterspørger de? I foredraget vil der blive introduceret til en aldersgruppe, der kan være svær at indfange og svær at kommunikere med som voksen. Der vil være fokus på betydningen af familie, venner, valg (og fravalg) af fritidsaktiviteter, livet i det virtuelle rum; hvad der opleves her er nemlig vigtigt. Samtidig fokuseres der på, hvad forældre og andre ”tror” der er vigtigt for børnene – og der er ikke nødvendigvis noget sammenfald!
  • Foredraget tager afsæt i to nationale undersøgelse blandt hhv. tweens og deres forældre foretaget i hhv. 2008 og 2012 – undersøgelser, der også er med til at illustrere de aktuelle udviklingstendenser blandt tweens – f.eks. det at man er mere i kontakt med hinanden men mindre sammen.

  Søren Østergaard foredrag

  “Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene”

  • Perspektiver på unge og hverdagsliv i en tid, hvor meget er til forhandling.
  • Når eleverne får fri fra skole går turen hjem foran skærmen, TV’et bliver tændt, iPod’en er i ørerne og mobilen er inden for rækkevidde – og måske runder de også lige køleskabet.
  • For fem år siden var dette primært ment som en karikatur af unges fritidsliv – i dag er det virkeligheden for det overvejende flertal. Man bruger mindre tid sammen ”F2F” – face to face – og når man går til fodbold eller spejder er det ikke primært for at være sammen med vennerne – dem kan man jo være sammen med på så mange andre måder.
  • Hvad betyder det faktum, at ungdomsliv i dag leves i tre rum – det offentlige, private og virtuelle rum – i forhold til syn på og forventninger i forhold til forældre, lærere, undervisning og fritidsaktiviteter – og hvilke konsekvenser har det i forhold til den gruppe af unge, der i forvejen hænger lidt? Det er nogle af de temaer, der vil blive taget under behandling i et oplæg, der har fokus på at stille skarpt på aktuelle udviklingstendenser blandt teenagere og unge, samt give nogle bud på konsekvenserne for de voksne, som de i hverdagen er sammen med – uanset om der er tale om forældre, lærere eller fodboldtræneren.

  Søren Østergaard foredrag

  Jeg har brug for et break! Om unge og gymnasieliv

  • Med afsæt i en undersøgelse foretaget i 2010 blandt 1100 gymnasieelever giver foredraget en introduktion til nogle af de udfordringer, man som gymnasieelev står over for i mødet med en uddannelsesinstitution, der pludselig stiller faglige krav.

  • Det handler om forældre, der trækker sig og primært overgår til afdelingen for logistik, lærere, der knap nok kender ens navn, gamle fællesskaber, der falder sammen og nye, der skal etableres og alle de andre skift, der er med i pakken når man vælger at gå på gymnasiet.
  • Foredraget giver også en række bud på, hvordan man kommer igennem gymnasiet uden at bukke under af stress, hvilke forventninger, der er til forældre og andre voksne, samt hvilke udfordringer foreningslivet står over for i mødet med en gruppe af gymnasieelever, der bare synes det er ”mega-hårdt” at gå på gymnasiet.

  Søren Østergaard foredrag

  Problemet med venner er, at de jo altid giver én ret

  • Et foredrag med perspektiver på den gode voksne!
  • Med afsæt i en række undersøgelser af unges voksenforventninger og forældreroller, vil der i oplægget blive sat fokus på, hvordan man som forældre, lærere, pædagoger m.v. kan fremstå som en signifikant voksen i børn og unges liv. Hvordan kan man påtage sig funktionen som såvel en relevant samtalepartner som normsætter for børn og unge – samtidig med, at man som voksen også selv oplever, at der er mange ting til forhandling – herunder det forhold at man i nogen udstrækning spiller på den samme kulturelle spilleplade som de unge, man forsøger at være noget for?

  Søren Østergaard foredrag

  Fritids- og ungdomsklubber i en version 2.0

  • Ungdomsklubben blev ”født” dengang de unge hang på gadehjørnet, men det gør de som bekendt ikke længere. Klubberne er nødt til at gentænke klubprojektet, samt sætte ord på hvad det egentlig er, man som klubmedarbejder kan i samværet med børn og unge – og helst i et sprog, som også giver mening uden for klubben.
  • I foredraget vil der blive sat fokus på, hvilke klubber børn og unge efterspørger, vigtigheden af at formulere et klubpædagogisk DNA, sammenhængen mellem struktur og pædagogik, samt vigtigheden af, at der i klubberne etableres såkaldte ”strukturerede frirum”.

  Søren Østergaard foredrag

  I gamle dage gik man til fodbold og spejder for at være sammen med sine venner – det gør man ikke mere! – nye generationers forventninger til foreningslivet

  • Med afsæt i en kort introduktion til aktuelle ungdomskulturelle strømninger og en række undersøgelser omkring det frivillige B&U-arbejde, sættes der i foredraget fokus på, hvad der gør, at børn og unge melder sig hhv. ind og ud af frivillige organisationer. Foredraget præsenterer de unges forventninger til ledere, aktiviteter m.v., og hvordan man kommer i gang med konkrete fornyelsesprocesser i det frivillige B&U-arbejde – og foredraget indeholder med garanti ingen lette svar.

  Søren Østergaard foredrag

  Det handler også om andet end at vinde – unge, idræt, frafald og fastholdelse

  • Når kampen eller konkurrencen er i gang, er der ingen tvivl om, hvad der er det vigtigste i livet – at vinde! Men hvis foreningsidrætten ikke skal ”sparkes til hjørne” i ungdomsårerne, må både foreninger og trænere være bevidste om, at ”idrætsarenaen” kun er én blandt mange ”arenaer” i unges liv.
  • Den organiserede foreningsidræt fylder meget i mange unges liv – faktisk så meget, at foreningsidrætten er den absolut største enkeltarena i unges liv. To ud af tre foreningsaktive unge peger på, at deltagelse i foreningsidræt udgør deres primære fritidsinteresse. Foreningsidrætten er dog hele tiden under pres i forhold til at rekruttere og fastholde unge. Der er konkurrence fra den selvorganiserede idræt, kommercielle udbydere, fritidsarbejde mv. Konkurrencen om de unges frie tid bliver således stadig hårdere, men opgaven med at fastholde unge i foreningsidrætten er på ingen måder håbløs.
  • Intentionen med oplægget er at klæde ledere- og ungdomstrænere endnu bedre på til opgaven med at skabe gode og udviklende idrætsmiljøer, der er præget af en solid faglighed såvel inden for som uden for banen. Det er nemlig i sådanne miljøer, at vi fastholder nutidens idrætsudøvere og former de fremtidige trænere, der i de kommende årtier skal træne de mange drenge og piger, der også i fremtiden vælger at dyrke idræt i en forening.

Referencer

Det var så spot on; Søren kontaktede mig samme formiddag, og det var tydeligt i oplægget, at han havde forstået, hvad vi var for en institution, og hvad vores opgave generelt er. Det passede virkelig godt ind i vores udfordringer/opgaver.

Heidi Møller

Esbjerg Ungdomsskole

Et meget vedkommende og up-to-date foredrag.

Helle Kronborg Krogsgaard

University College Nordjylland

Et super foredrag tilrettet vores ønsker og meget relevant for alle deltagere.

Tina Torp Staffe

University College Nordjylland

Humoristisk og med gode eksempler.

Sysser Nielsen

Aalborg Kommune

Sørens indlæg og kontakt med publikum såvel de unge som pædagoger og foreningsfolk var super godt. Det var en fornøjelse at have Søren med i vores 3-timers program om børneliv 2.0.

Charlotte Mikkelsen

Fredericia Kommune

Et spændende foredrag som satte livet som vejledere i perspektiv. Hvordan rummer vi bedre den nye generation - er vi andre blevet for gamle eller kan vi drage nytte af hinanden. Søren Østergaard er god til at sætte tingene i perspektiv.

Trine Hebsgaard

Ringkøbing-Skjern Kommune

God til at ramme en forskelligartet målgruppe. Klart budskab. God til at formulere sig.

Kirsten Storgaard

Ågård Efterskole

Super skarp og god til at formidle.

Jesper Emil Sørensen

Gudenaadalens Efterskole

Det var et fantastisk oplæg. Søren var meget levende (kom ud over "kanten" til de som hørte oplægget), nuanceret og fantastisk til at ramme det tema, som var aktuelt for os at vide mere om. Oplægget bar præg af et stort fagligt grundlag, interesse og erfaring. Kun positive roser.

Lene Winifred Larsen

Odense Universitetshospital

Søren leverede et superinspirerende og veltilpasset foredrag om Generation Z og Y.

Ann Marie Sindt Lauridsen

Syddansk Universitet

Søren kom tidlig til skolen for at fornemme skolens elever og undervisningsmiljø mm - tydelig at mærke i det efterfølgende foredrag.

Tage Jepsen

Venø Efterskole

Vi var glade for at det lykkes at skabe en rigtig god dialog. Mange forældre udtalte sig særdeles positivt om foredraget.

Allan Haahr Hansen

Skjern Kristne Friskole

I forbindelse med det interne arrangement (2 dage), som oplægget var en del af, er der udarbejdet en intern evaluering. Mht. oplægget er der målt på om oplægget gav/var: fagligt udbytte, inspirerende, afvekslende, relevant for funktion, øget forståelse for elevgruppen og om pointerne kunne bruges i arbejdet med elever/kursister. Resultat var at fra 90-98% af besvarelserne lå i kategorierne 'enig' eller 'meget enig' (de to bedste kategorier). Så stor tilfredshed.

Jette Embord Nielsen

SOPU

Søren har ny og relevant viden om de unge lige nu. Han evner at sætte sin forskning i spil i et inspirerende foredrag, der på en venlig og humoristisk måde får fokus på de voksnes som rollemodeller og fokus på det ansvar for de rum vi skaber til de unge, at blive voksne i.

Helle Ibsen

Horsens Kommune

Østergaard er en blændende foredragsholder. Han er i den grad i stand til at fange de unge ind. Han er i øjenhøjde med dem og kan varmt anbefales!

Mette Born Djurhuus

Folkekirken

Utrolig vedkommende og aktuelt foredrag med en meget oplagt foredragsholder. God interaktion med publikum.

Lise Mejlholm

Folkekirken

FANTASTISK formidling og indhold

Sandra Rasmussen

SSP Odense

Søren er en fantastisk formidler- Han er vidende og underholdende.

Bente Mousten

Ringe Fri- og Efterskole

Fantastisk levende og vedkommende.

Line Høst

Svendborg Kommune, Sport & Uddannelse

Meget interessant og underholdende foredrag. Det var tydeligt, at Søren har en stor viden inden for ungdomskulturen.

Manja Rothenberg

Regionshospitalet Horsens

God dialog med Søren om indholdet og absolut relevant og nærværende for målgruppen.

Tommy Kristoffersen

DGI Badminton

Vi lavede et dobbeltarrangement med Søren, hvor han holdt foredrag for hele vores udskoling og deres lærere om eftermiddagen og for deres forældre om aftenen. Søren, 680 elever, 40 lærere i en hal - noget af en opgave, og han løste den flot! Han er en dygtig formidler og har et superrelevant budskab til både elever og de voksne omkring dem, og han er god til at underbygge sine iagttagelser og anbefalinger med relevant forskning på en kompetent og troværdig måde.

Birgit Villebro

Nymarkskolen i Svendborg

Søren Østergaard var indlevende og energisk. Et oplæg man ikke kunne undgå at blive revet med af.

Kristine

Sekretariatet for Rammeaftaler

Søren leverede et spændende, givende og brugbart foredrag til vores elever, forældre og personale. Med humor og alvor fik vi forskellige perspektiver på ungdomsliv, trivsel og digital dannelse i en præstationskultur!

Dan Simonsen Christiansen

Stige Friskole

Søren har fået mange fine tilbagemeldinger på hans foredrag og det var fint målrettet vores ønske. Gruppen var blandet af mange forskellige faggrupper.

Lene Skjelbo

Børne og Familieafdeling

Vi havde en kort men fyldestgørende dialog op til afholdelse af arrangementet. Søren var levende og meget opmærksom på, hvilket publikum han havde og var en ressource i forhold til sparring og afstikkere i lyset af publikums viden og interesse.

Henrik Rydahl

Skolen på Kasernevej 73

Vi var meget oplyste, inspirerede og begejstrede over Sørens foredrag. Jeg(forstander) brugte flere af pointerne i min velkomsttale til den nye årgang for elever og forældre. Vi kunne sagtens have hørt på ham længere.

Marianne Kjær Nielsen

Faaborgegnens Efterskole

Foredraget var særdeles relevant og vedkommende for begge skolers medarbejdere.

Brian Hoff Larsen

Nørre Nissum Efterskole

Det var særdeles inspirerende takket være en god dialog med Søren inden mødet.

Palle Friborg Kjeldgaard

Kulturskolen Viborg

Søren er så god til at tilpasse sit oplæg til målgruppen og fornemme i rummet, hvad der også giver mening.

Annie Johanson

Rødovre Kommune

Et meget veldokumenteret og inspirerende foredrag, formidlet med humor og engagement. Søren er et dejligt menneske, som udviser interesse for det sted, han kun skal opholde sig få timer - formår at skabe en god kontakt til tilhørerne. Flot.

Birgit Nielsen

Ferslev Skole

Søren satte rigtig mange gode spor den anden dag på Efterskoleforeningens årlige Vejlederkonference, som var en tirsdag morgen kl. 9.15 og en time frem. Sørens foredrag var sprudlende og nærværende. Det bandt faktisk indslagene fra 1. konferencedag sammen så flot at man skulle tro, at Søren havde været en flue på væggen. Som én tilhører sagde: vi jyder kan være lidt ”høhø” overfor en ”københavner”, og så oveni købet én der speedsnakker, MEN Søren tog os alle MED STORM. FLOT.

Lis Brok-Jørgensen

Efterskoleforeningen

Suveræn og meget inspirerende.

Niels Thiesen

Lyngby Tennis Klub

Et meget seriøst og informativt oplæg!

Finn Kanstrup Hansen

Selandia CEU

Relevant og nærværende.

Martin Hedegaard

Tirstrup Idrætsefterskole

Søren Østergaard var rigtig god til at indrage de lokale problematikker og målrette foredraget/debatten derhen hvor det gav rigtig god mening. Han udnyttede sin store baggrundsviden til at afdække rigtig mange problematikker og sætte gang i en givtig og fremadrettet debat. Deltagerne blev faktisk meget berigede og lidt glade i låget, selvom det var et fyraftensarrangement efter en lang arbejdsdag.

Niels Kristian Madsen

Faxe Ungdomsskole

Meget relevant emne, og fantastisk dygtig foredragsholder.

Hans Ulrik Munk

Agerskov Kristne Friskole
Uforpligtende forespørgsel på Søren Østergaard

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Søren Østergaard
Søren Østergaard

4.75 ud af 5 stjerner

"Et meget veldokumenteret og inspirerende foredrag, formidlet med humor og engagement. Søren er et dejligt menneske, som udviser interesse for det sted, han kun skal opholde sig få timer - formår at skabe en god kontakt til tilhørerne. Flot."

Birgit Nielsen - Ferslev Skole Se alle referencer

Foredragsemner med Søren Østergaard