Henter Indhold ...

Tlf. 35 11 21 31

Alle hverdage mellem kl. 8.00 – 16.00
profile-cover-generic-06

Et knivskarpt og professionelt billede af nutidens børn og unge

søren-østergaard-foredrag-foredragsholder-pædagogik-unge

Søren Østergaard

Ph.d., leder af Center for Ungdomsstudier (CUR), forfatter, foredragsholder med ekspertise i børn, unge og betweenagere.

Forespørg nemt på pris og dato

4.75 ud af 5 stjerner

"Et meget veldokumenteret og inspirerende foredrag, formidlet med humor og engagement. Søren er et dejligt menneske, som udviser interesse for det sted, han kun skal opholde sig få timer - formår at skabe en god kontakt til tilhørerne. Flot."

Birgit Nielsen - Ferslev Skole Se alle referencer
Uforpligtende forespørgsel på Søren Østergaard

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Søren

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Forespørg nemt på pris og dato

Søren Østergaard er en utrolig populær og erfaren foredragsholder med mere end 80 foredrag hvert år inden for områder som børn, unge og betweenagere. Oplev en foredragsholder, der kombinerer lærerige undersøgelser og fakta med en høj grad af underholdning!  

Søren Østergaard har siden 1995 primært forsket i børn og unges hverdag og værdier, deres deltagelse i fritids- og foreningsliv, deres voksenrelationer, samt trivsel. I dag er han en af de mest kompetente foredragsholdere på området, og formår altid at give sine erfaringer og konkrete værktøjer videre til publikum. 

Han har skrevet en lang række bøger omkring børn og unge – hvoraf kan nævnes: “Jeg har brug for et break – gymnasie- og fritidsliv” (2010), “Aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder – måske!” (2010), “Problemet med venner er, at de jo altid giver én ret” (2012), “Bliv klogere på de unge – og bliv en endnu bedre træner” (2013) og “Børneliv version 2.0 – perspektiver på tweens, fritidsliv og trivsel” (2013) og ”Unge i en præstationskultur” (2016).

Søren Østergaard er uddannet inden for samfundsvidenskab og teologi og har en ph.d.-grad i teologi fra Københavns Universitet om forandring i spændingsfeltet mellem tradition og kontekst. Derdover er han daglig leder af CUR (Center for Ungdomsstudier).

Se foredrag med Søren Østergaard

  Søren Østergaard foredrag

  ”Siden 5.klasse har jeg frygtet den eksamen, jeg skal til nu til sommer” – ungdomsliv i en præstationskultur, hvor der er mere fokus på bestå end at forstå!

  • Danske unge oplever i stadigt stigende grad at være en del af en præstationskultur, hvor der undervises to the test, og hvor fokus er på bestå snarere end at forstå! De oplever, at de stadig tidligere skal præstere – de bliver løbende vurderet via nationale tests og i 6. klasse kommer UU-vejlederen første gang  og fortæller om uddannelsesparathed til elever, der er 12 år gamle! Og pigerne er et kapitel for sig selv – de lever i en verden, hvor det perfekte er blevet det normale, og hvor angsten for at fejle – dvs. få et 7-tal! – fylder rigtig meget!
  • Hvilke strategier anvender danske unge i forhold til at håndtere de mange krav? Hvad betyder det for de unges livskvalitet,  at de konstant skal præstere? Hvilke ”frikvarterer” er der i deres liv? Hvad kan ”voksne” gøre for at støtte unge så de håndterer det ydre pres på en sund måde? Det er nogle af de temaer, der sættes fokus på i dette oplæg, som baserer sig på en undersøgelse blandt 3000 elever i udskolingen og på landets ungdomsuddannelser.

  Søren Østergaard foredrag

  ”Det skal skabe værdi for såvel skolen som foreningen” – muligheder i den åbne skole for såvel skole som foreninger

  • Hvis vi skal ”nå” de 20% af eleverne, der pt. ikke  knækker ”uddannelseskoden” og de 40%, der hver eneste dag møder mere mindre demotiverede ind i udskolingen – er vi nødt til at arbejde med en anderledes og mere varieret skoledag bl.a. ”Åben Skole”. Skolereformen åbner op for en større grad af samarbejde med erhvervslivet, foreninger m.v. og en række udviklingsprojekter peger på dette samarbejde kan være med til dels at øge trivslen og fagligheden blandt eleverne, men også være med til at give foreningslivet flere medlemmer og gøre det nemmere for virksomheder at rekruttere fremtidens lærlinge.
  • I oplægget vil der blive introduceret til en række grundlæggende forudsætninger for at samarbejdet kan lykkedes, så det skaber værdi for alle de involverede parter og ikke mindst eleverne.

  Søren Østergaard foredrag

  ”De opfører sig pænt, men de har det ikke særlig godt” – Et oplæg med fokus på unges trivsel og robusthed

  • Danske unge spiser stadig sundere, de dyrker mere motion, de drikker mindre, de er mindre kriminelle m.m. Samtidig viser en række undersøgelser også, at unges trivsel er under massivt pres – de er stadig mere kropsutilfredse, går til psykolog, sover mindre, spiser mere, medicinerer mere, er mere stressede osv. Udtrykt i overskriftsform så opfører det store flertal af danske unge sig rigtig pænt, MEN de har det ikke særlig godt!
  • I oplægget vil der være fokus på at identificere de faktore,r der har betydning for, at danske unges trivsel er truet, og hvad der skal til for at udvikle robuste og livsduelige unge – herunder et specielt fokus på, hvad der kendetegner de voksne, som har en direkte betydning for at børn og unge udvikler en ”robusthed”, der gør, at de har mod på at give sig i kast med ungdomslivet.

  Søren Østergaard foredrag

  Generation ”fear of missing out” – børne og ungdomsliv i det virtuelle rum

  • I gamle dage legede man med dukker , i dag er man ”sammen” omkring en virtuel avatar, men legen er i udgangspunkt den samme!” – foredraget her bringer perspektiver på de ”digitale indfødte”.
  • Nutidens børne- og ungdomsliv adskiller sig i udgangspunkt ikke væsentligt fra tidligere tiders børne- og ungdomsliv. De leger stadigvæk ”røvere og soldater”, er sammen med deres venner, samler og bytter alt mellem himmel og jord. Derimod har rammen omkring disse aktiviteter ændret sig. ”Røvere og soldater” er blevet til Call of Duty, de bytter YouTube-klip i stedet for glansbilleder, og reelt er de mere sammen end tidligere – men ofte ikke ansigt til ansigt.
  • Det store flertal navigerer i en ung alder hjemmevant i det digitale rum, de behandler hinanden ordentligt og deres primære frygt er ikke, at de møder ”klamme typer”, men om de mister et ”level” i et spil! Udfordringerne i det virtuelle er især, at en lille gruppe ikke agerer kompetent, at børn og unge ikke altid overvejer de spor de sætter, og at det virtuelle ofte er en voksenfri arena.
  • I oplægget vil der være fokus på en introduktion til, hvordan børn og unge færdes på nettet – herunder: Hvilke udfordringer møder de? Hvilke fodspor sætter de? Hvilken rolle har vi som forældre i forhold til, at vores børn bliver klædt godt på til deres færden i det virtuelle rum?

  Søren Østergaard foredrag

  ”De er ordentligt zyge” – velkommen til generation Z & Y på arbejdsmarkedet

  • Hvorfor tager yngre medarbejdere ikke selvstændige initiativer – og hvad skal der til for at motivere dem til at tage ansvar i hverdagen? Hvad er baggrunden for, at de har højere sygefravær end ældre medarbejdere – er det fordi de er dovne, eller er der andre ting på spil? Hvilke arbejdspladser er det, de efterspørger? Hvilke former for ledelse efterspørger de? Hvordan får man dem til at arbejde sammen med medarbejdere, der har været i virksomheden i længere tid?
  • Med afsæt i en introduktion til de generelle kendetegn for ”Generation Y-Z” vil der i oplægget være fokus på, hvordan man som en virksomhed kan rumme såvel elever som nye yngre medarbejdere, der ofte har helt andre forventninger til arbejdslivet, end de medarbejdere der har arbejdet i virksomheden gennem længere tid – herunder hvordan man skaber en virksomhedskultur, hvor generationerne gensidigt udfordrer hinanden.

  Søren Østergaard foredrag

  Børneliv 2.0 – en aften med fokus på tweens, fritidsliv og trivsel

  • Hvad kendetegner aldersgruppen i 3.-5. klasse? Hvad optager disse børn? Hvordan ser deres fritidsliv ud? Hvilke voksne efterspørger de? I foredraget vil der blive introduceret til en aldersgruppe, der kan være svær at indfange og svær at kommunikere med som voksen. Der vil være fokus på betydningen af familie, venner, valg (og fravalg) af fritidsaktiviteter, livet i det virtuelle rum; hvad der opleves her er nemlig vigtigt. Samtidig fokuseres der på, hvad forældre og andre ”tror” der er vigtigt for børnene – og der er ikke nødvendigvis noget sammenfald!
  • Foredraget tager afsæt i to nationale undersøgelse blandt hhv. tweens og deres forældre foretaget i hhv. 2008 og 2012 – undersøgelser, der også er med til at illustrere de aktuelle udviklingstendenser blandt tweens – f.eks. det at man er mere i kontakt med hinanden men mindre sammen.

  Søren Østergaard foredrag

  “Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene”

  • Perspektiver på unge og hverdagsliv i en tid, hvor meget er til forhandling.
  • Når eleverne får fri fra skole går turen hjem foran skærmen, TV’et bliver tændt, iPod’en er i ørerne og mobilen er inden for rækkevidde – og måske runder de også lige køleskabet.
  • For fem år siden var dette primært ment som en karikatur af unges fritidsliv – i dag er det virkeligheden for det overvejende flertal. Man bruger mindre tid sammen ”F2F” – face to face – og når man går til fodbold eller spejder er det ikke primært for at være sammen med vennerne – dem kan man jo være sammen med på så mange andre måder.
  • Hvad betyder det faktum, at ungdomsliv i dag leves i tre rum – det offentlige, private og virtuelle rum – i forhold til syn på og forventninger i forhold til forældre, lærere, undervisning og fritidsaktiviteter – og hvilke konsekvenser har det i forhold til den gruppe af unge, der i forvejen hænger lidt? Det er nogle af de temaer, der vil blive taget under behandling i et oplæg, der har fokus på at stille skarpt på aktuelle udviklingstendenser blandt teenagere og unge, samt give nogle bud på konsekvenserne for de voksne, som de i hverdagen er sammen med – uanset om der er tale om forældre, lærere eller fodboldtræneren.

  Søren Østergaard foredrag

  Jeg har brug for et break! Om unge og gymnasieliv

  • Med afsæt i en undersøgelse foretaget i 2010 blandt 1100 gymnasieelever giver foredraget en introduktion til nogle af de udfordringer, man som gymnasieelev står over for i mødet med en uddannelsesinstitution, der pludselig stiller faglige krav.

  • Det handler om forældre, der trækker sig og primært overgår til afdelingen for logistik, lærere, der knap nok kender ens navn, gamle fællesskaber, der falder sammen og nye, der skal etableres og alle de andre skift, der er med i pakken når man vælger at gå på gymnasiet.
  • Foredraget giver også en række bud på, hvordan man kommer igennem gymnasiet uden at bukke under af stress, hvilke forventninger, der er til forældre og andre voksne, samt hvilke udfordringer foreningslivet står over for i mødet med en gruppe af gymnasieelever, der bare synes det er ”mega-hårdt” at gå på gymnasiet.

  Søren Østergaard foredrag

  Problemet med venner er, at de jo altid giver én ret

  • Et foredrag med perspektiver på den gode voksne!
  • Med afsæt i en række undersøgelser af unges voksenforventninger og forældreroller, vil der i oplægget blive sat fokus på, hvordan man som forældre, lærere, pædagoger m.v. kan fremstå som en signifikant voksen i børn og unges liv. Hvordan kan man påtage sig funktionen som såvel en relevant samtalepartner som normsætter for børn og unge – samtidig med, at man som voksen også selv oplever, at der er mange ting til forhandling – herunder det forhold at man i nogen udstrækning spiller på den samme kulturelle spilleplade som de unge, man forsøger at være noget for?

  Søren Østergaard foredrag

  Fritids- og ungdomsklubber i en version 2.0

  • Ungdomsklubben blev ”født” dengang de unge hang på gadehjørnet, men det gør de som bekendt ikke længere. Klubberne er nødt til at gentænke klubprojektet, samt sætte ord på hvad det egentlig er, man som klubmedarbejder kan i samværet med børn og unge – og helst i et sprog, som også giver mening uden for klubben.
  • I foredraget vil der blive sat fokus på, hvilke klubber børn og unge efterspørger, vigtigheden af at formulere et klubpædagogisk DNA, sammenhængen mellem struktur og pædagogik, samt vigtigheden af, at der i klubberne etableres såkaldte ”strukturerede frirum”.

  Søren Østergaard foredrag

  I gamle dage gik man til fodbold og spejder for at være sammen med sine venner – det gør man ikke mere! – nye generationers forventninger til foreningslivet

  • Med afsæt i en kort introduktion til aktuelle ungdomskulturelle strømninger og en række undersøgelser omkring det frivillige B&U-arbejde, sættes der i foredraget fokus på, hvad der gør, at børn og unge melder sig hhv. ind og ud af frivillige organisationer. Foredraget præsenterer de unges forventninger til ledere, aktiviteter m.v., og hvordan man kommer i gang med konkrete fornyelsesprocesser i det frivillige B&U-arbejde – og foredraget indeholder med garanti ingen lette svar.

  Søren Østergaard foredrag

  Det handler også om andet end at vinde – unge, idræt, frafald og fastholdelse

  • Når kampen eller konkurrencen er i gang, er der ingen tvivl om, hvad der er det vigtigste i livet – at vinde! Men hvis foreningsidrætten ikke skal ”sparkes til hjørne” i ungdomsårerne, må både foreninger og trænere være bevidste om, at ”idrætsarenaen” kun er én blandt mange ”arenaer” i unges liv.
  • Den organiserede foreningsidræt fylder meget i mange unges liv – faktisk så meget, at foreningsidrætten er den absolut største enkeltarena i unges liv. To ud af tre foreningsaktive unge peger på, at deltagelse i foreningsidræt udgør deres primære fritidsinteresse. Foreningsidrætten er dog hele tiden under pres i forhold til at rekruttere og fastholde unge. Der er konkurrence fra den selvorganiserede idræt, kommercielle udbydere, fritidsarbejde mv. Konkurrencen om de unges frie tid bliver således stadig hårdere, men opgaven med at fastholde unge i foreningsidrætten er på ingen måder håbløs.
  • Intentionen med oplægget er at klæde ledere- og ungdomstrænere endnu bedre på til opgaven med at skabe gode og udviklende idrætsmiljøer, der er præget af en solid faglighed såvel inden for som uden for banen. Det er nemlig i sådanne miljøer, at vi fastholder nutidens idrætsudøvere og former de fremtidige trænere, der i de kommende årtier skal træne de mange drenge og piger, der også i fremtiden vælger at dyrke idræt i en forening.

Referencer

Det var så spot on; Søren kontaktede mig samme formiddag, og det var tydeligt i oplægget, at han havde forstået, hvad vi var for en institution, og hvad vores opgave generelt er. Det passede virkelig godt ind i vores udfordringer/opgaver.

Heidi Møller

Esbjerg Ungdomsskole

Relevant, informativt

Lone Kamelarczyk

Nyborg Private Realskole

Et meget vedkommende og up-to-date foredrag.

Helle Kronborg Krogsgaard

University College Nordjylland

Et super foredrag tilrettet vores ønsker og meget relevant for alle deltagere.

Tina Torp Staffe

University College Nordjylland

Humoristisk og med gode eksempler.

Sysser Nielsen

Aalborg Kommune

Et spændende foredrag som satte livet som vejledere i perspektiv. Hvordan rummer vi bedre den nye generation - er vi andre blevet for gamle eller kan vi drage nytte af hinanden. Søren Østergaard er god til at sætte tingene i perspektiv.

Trine Hebsgaard

Ringkøbing-Skjern Kommune

Super skarp og god til at formidle.

Jesper Emil Sørensen

Gudenaadalens Efterskole

Lige spot on på nutidens unge!

Svend Erik Sørensen

Undervisningsministeriet

Søren Østergaards formidling var fantastisk, alle følte de var med og blev hørt. Professionel og godt forberedt.

Birgit Aaen

Sæby Kirke

Foredraget var utrolig godt - stor ros til Søren!

Tina Sørensen

Aalborg Katedralskole

Vi var glade for at det lykkes at skabe en rigtig god dialog. Mange forældre udtalte sig særdeles positivt om foredraget.

Allan Haahr Hansen

Skjern Kristne Friskole

Søren var skarp - forstod vores indgang og mål med oplægget i forhold til kursisterne. Søren var tilpas provokerende, så der blev masser at tænke over og drøfte efter oplægget.

Susanne Bremer

Fredensborg Skole

Han var meget god til at gøre foredraget personligt og derved få publikum til at relatere og få deres opmærksomhed, så de deltog aktivt under foredraget. Han var også god til at fange nogle af de vigtige punkter fra de andres oplæg og henvise til dem, så de også følte sig inddraget.

Maja Hansen

Team Tours

Inspirerende i forhold til arbejdet med de unge mennesker i forhold til fastholdelse, robusthed og trivsel i ungdomsuddannelserne

Lillian Holm

Campus Vejle

Søren var super dygtig, engageret og sjov. Jeg har fået mange positive tilbagemeldinger fra tilhørerne.

Ellen Christensen

Skive Kommune

Afstemt i forhold til organisationen. Relevant i forhold til kerneopgaver. Oplysende og udfordrende samt medinddragende.

Camilla Ledsgaard Jensen

Ung Sorø

I forbindelse med det interne arrangement (2 dage), som oplægget var en del af, er der udarbejdet en intern evaluering. Mht. oplægget er der målt på om oplægget gav/var: fagligt udbytte, inspirerende, afvekslende, relevant for funktion, øget forståelse for elevgruppen og om pointerne kunne bruges i arbejdet med elever/kursister. Resultat var at fra 90-98% af besvarelserne lå i kategorierne 'enig' eller 'meget enig' (de to bedste kategorier). Så stor tilfredshed.

Jette Embord Nielsen

SOPU

Østergaard er en blændende foredragsholder. Han er i den grad i stand til at fange de unge ind. Han er i øjenhøjde med dem og kan varmt anbefales!

Mette Born Djurhuus

Folkekirken

Utrolig vedkommende og aktuelt foredrag med en meget oplagt foredragsholder. God interaktion med publikum.

Lise Mejlholm

Folkekirken

FANTASTISK formidling og indhold

Sandra Rasmussen

SSP Odense

Mht tema så ramte Søren det, som forældre og fagpersoner gerne ville høre, og han fik sat gang i refleksion hos publikum.

Per Helding Madsen

Vissenbjerg Skole

Kan ikke blive bedre

Søren Bot

Pumpestationens Fritidscenter

Søren er en fantastisk formidler- Han er vidende og underholdende.

Bente Mousten

Ringe Fri- og Efterskole

Fantastisk levende og vedkommende.

Line Høst

Svendborg Kommune, Sport & Uddannelse

Vi havde høje forventninger og de blev indfriet.

Sara Mikkelsen

SOPU København og Nordsjælland

God dialog med Søren om indholdet og absolut relevant og nærværende for målgruppen.

Tommy Kristoffersen

DGI Badminton

Søren Østergaard har et knivskarpt billede af nutidens børn og unge baseret på relevante undersøgelser. Søren har kant og inddrager tilhørerne på en humoristisk måde. Søren har ikke noget imod at "pille ved" fordomme og ikke mindst bruger Søren sjove anekdoter fra hans eget liv. De bedste anbefalinger herfra.

Klaus Espersen

Roskilde Private Realskole

Super godt foredrag, der tog de pointer med, som vi syntes, var relevante. Det fungerede rigtig godt med kommunikationen med Søren inden foredraget, hvor vi kunne afstemme. Alle tilbagemeldinger vi har fået, har været meget positive.

Katrine Reumert

Ung i Rudersdal

Søren Østergaards foredrag levede fuldt op til aftalen og vores forventninger.

Dorit Kristensen

Tårnby Kommunebiblioteker

Vi lavede et dobbeltarrangement med Søren, hvor han holdt foredrag for hele vores udskoling og deres lærere om eftermiddagen og for deres forældre om aftenen. Søren, 680 elever, 40 lærere i en hal - noget af en opgave, og han løste den flot! Han er en dygtig formidler og har et superrelevant budskab til både elever og de voksne omkring dem, og han er god til at underbygge sine iagttagelser og anbefalinger med relevant forskning på en kompetent og troværdig måde.

Birgit Villebro

Nymarkskolen i Svendborg

Søren Østergaard var indlevende og energisk. Et oplæg man ikke kunne undgå at blive revet med af.

Kristine

Sekretariatet for Rammeaftaler

Han var god til at formulere forskning på en uformel måde. God til at gå i dialog med deltagerne, og udfordrede i høj grad tankerne om deres arbejde - på en spændende og sjov måde.

Ronja Hansen

Gentofte Kommune

Søren holdt sit foredrag for 133 forsamlede klubmedarbejdere i Høje-Taastrup Kommune og han gjorde det fremragende. Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger og bemærkninger såsom "han ramte lige ned, der hvor vi er" og "det var fedt med nogle nye og anderledes vinkler på præcis vores hverdag.” Jeg kan varmt anbefale Søren Østergaard, også i den svære 1-1,5 time lige efter frokost - alle var helt vågne. ;-)

Jette Bælum

Høje-Taastrup Kommune, Pædagogisk Udviklings Center

Foredraget er blevt evalueret af et udsnit af såvel elever som lærere, og alle var yderst tilfredse. Søren Østergaard formåede at fastholde publikum med relevante oplysninger og betragtninger trods nedbrud af skolens projektor. Godt gået!

Lars Krogsholm

Tornbjerg Gymnasium, Odense

Et meget veldokumenteret og inspirerende foredrag, formidlet med humor og engagement. Søren er et dejligt menneske, som udviser interesse for det sted, han kun skal opholde sig få timer - formår at skabe en god kontakt til tilhørerne. Flot.

Birgit Nielsen

Ferslev Skole

Søren satte rigtig mange gode spor den anden dag på Efterskoleforeningens årlige Vejlederkonference, som var en tirsdag morgen kl. 9.15 og en time frem. Sørens foredrag var sprudlende og nærværende. Det bandt faktisk indslagene fra 1. konferencedag sammen så flot at man skulle tro, at Søren havde været en flue på væggen. Som én tilhører sagde: vi jyder kan være lidt ”høhø” overfor en ”københavner”, og så oveni købet én der speedsnakker, MEN Søren tog os alle MED STORM. FLOT.

Lis Brok-Jørgensen

Efterskoleforeningen

En forrygende formidler med et vidensbaseret indhold.

Ole Vind

Flemming Efterskole

Inspirerende og provokerende på en underholdende og meget kompetent måde - lige hvad vi forventede.

Connie Winther Pedersen

Tarup Ungdomsskole

Suveræn og meget inspirerende.

Niels Thiesen

Lyngby Tennis Klub

Et meget seriøst og informativt oplæg!

Finn Kanstrup Hansen

Selandia CEU

Det var både underholdende og fyldt med væsentlige fakta - eleverne sugede til sig!

Svendborg Erhvervsskoles Handelsgymnasieafdeling

Relevant og nærværende.

Martin Hedegaard

Tirstrup Idrætsefterskole

Meget relevant og rart at foredragsholderen kunne omstille sig til at foredraget var rettet mod vores brugergruppe (familiearbejdet i Kirkens Korshær).

Annemarie Krogh

Kirkens Korshær i Aalborg, Familiearbejdet

Der var flere pointer vi kan arbejde videre med ift. kvalificeringen af vores sagsarbejde omkring nutidens unge.

Ditte Askerod

Faaborg-Midtfyn Kommune, Børne- og Ungerådgivningen

God til at ramme en forskelligartet målgruppe. Klart budskab. God til at formulere sig.

Kirsten Storgaard

Ågård Efterskole

Søren Østergaard var rigtig god til at indrage de lokale problematikker og målrette foredraget/debatten derhen hvor det gav rigtig god mening. Han udnyttede sin store baggrundsviden til at afdække rigtig mange problematikker og sætte gang i en givtig og fremadrettet debat. Deltagerne blev faktisk meget berigede og lidt glade i låget, selvom det var et fyraftensarrangement efter en lang arbejdsdag.

Niels Kristian Madsen

Faxe Ungdomsskole

Super inspirerende - som altid - vi fik meget ud af det - ung som gammel.

Barbara Taubert

De grønne pigespejdere, Region Øresund

Meget relevant emne, og fantastisk dygtig foredragsholder.

Hans Ulrik Munk

Agerskov Kristne Friskole

Super oplægsholder, der formåede at favne målgruppen.

Annemette Rosen

Skovgårdsskolen
Uforpligtende forespørgsel på Søren Østergaard

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31

4.75 ud af 5 stjerner

"Et meget veldokumenteret og inspirerende foredrag, formidlet med humor og engagement. Søren er et dejligt menneske, som udviser interesse for det sted, han kun skal opholde sig få timer - formår at skabe en god kontakt til tilhørerne. Flot."

Birgit Nielsen - Ferslev Skole Se alle referencer

Foredragsemner med Søren Østergaard