Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover2

Skarpe budskaber og vigtige pointer serveret med humor

Thomas Milsted

Thomas Milsted

Forfatter og foredragsholder indenfor emner og områder såsom stress, trivsel og arbejdsglæde.

Forespørg nemt på pris og dato

4.5 ud af 5 stjerner

"Vi fik alt det vi kunne ønske os - faktuel viden, samspil og humor"

Lilly Pedersen - Frederikshavns Kommune Se alle referencer

Et foredrag med Thomas Milsted giver jer:

  • Thomas Milsted har i mange år været en af landets førende stresseksperter med adskillige bøger bag sig
  • Med tusindvis af foredrag i bagagen formår han at målrette det til publikum og altid med nyeste viden på området
  • Erfaren foredragsholder som sikrer et godt arrangement med massere indsigt og viden
Uforpligtende forespørgsel på Thomas Milsted

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Thomas

Lecture icon

Foredrag

Video icon

Video

References icon

Referencer

Interviews icon

Artikler

Forespørg nemt på pris og dato

Thomas Milsted har i mere end et årti været en af landets mest benyttede foredragsholdere inden for områderne stress, trivsel og arbejdsglæde. Han er en stærk foredragsprofil hos både private firmaer og organisationer, såvel som hos offentlige virksomheder og arbejdspladser. Thomas har erfaring indenfor en bred vifte af deltagerne, hvad enten han står over for det store konference-publikum eller den mindre gruppe i det lukkede forum.

Et foredrag med Thomas Milsted giver jer:

  • Thomas Milsted har i mange år været en af landets førende stresseksperter med adskillige bøger bag sig
  • Med tusindvis af foredrag i bagagen formår han at målrette det til publikum og altid med nyeste viden på området
  • Erfaren foredragsholder som sikrer et godt arrangement med massere indsigt og viden

Opnå ekspertindsigt i stress, trivsel og forandringer

Thomas Milsted er skarp og præcis og efterlader tilhørerne med en fornemmelse af, at der er noget at gøre. At det nytter og at de redskaber de er blevet præsenteret for, er lige til at gå til. Med mellem 100-200 foredrag om året er Thomas en af de mest rutinerede foredragsholdere inden for stress, trivsel og forandringer.

Det er ikke uden grund, at Thomas er efterspurgt inden for alvorlige områder, der skal kommunikeres med omtanke. Thomas’ skarpe budskaber og vigtige pointer, bliver serveret med veltilpasset humor der sikrer, at det lærte sidder bedre fast. Thomas er desuden tidligere direktør i Center for stress og tidligere generalsekretær i Stressfonden.

Thomas er forfatter til bestsellere som: “Lykke, er der en vej til det gode liv?”,  “Trivsel. En guide til motivation og arbejdsglæde”, “Stress, sådan tackler du det”, “Stress. Grib chancen for et bedre (arbejds-) liv”, “Stressfri gennem krisen”,  “Ned og op med stress” og “God søvn”.

Book Thomas Milsted til jeres næste event, og oplev fordelene af den viden der leveres om stress, trivsel og forandringer.

Se foredrag med Thomas Milsted
Thomas Milsted foredrag

Opdag Søvnens Magi: Fra Einstein til Edison.

Lær om fordelene ved søvn, når Thomas præsenterer, hvordan personligheder som Albert Einstein, Leonardo Da Vinci, Nikola Tesla og Thomas Edison, bevidst udnyttede søvnstadierne til at forbedre deres kreativitet, opfindsomhed og problemløsningsevner. Søvn handler ikke kun om at tilbringe nogle timer væk, men også om, hvordan den styrker ens nærvær, fokus og produktivitet, når I er vågne. Hvis flere mennesker forstod de umiddelbare kæmpe fordele ved søvn og hvile, ville de sandsynligvis prioritere det højere i deres liv, i stedet for at forsøge at undslippe de negative konsekvenser af søvnunderskud.

Thomas Milsted foredrag

Sådan skaber man et bæredygtigt arbejdsliv

Verden er i gang med operation bæredygtighed, der skal gøre verden til et bedre sted – for alle. Det er FN, der står bag de 17 verdensmål, der skal sikre dette, og som gerne skulle nås inden 2030. Verdensmål nummer 8, handler om anstændige jobs og økonomisk vækst, altså̊ det bæredygtige arbejdsliv.

Dette foredrag handler om, hvordan organisationerne kan arbejde på at efterlade medarbejderne i en bedre tilstand, end da man modtog dem. Og dermed forebygge al for tidlig fysisk og mental nedslidning. Opgaven er i fælleskab at skabe økonomisk vækst og samtidig sikre anstændigheden i jobbet, så medarbejderne holder længere. Det betyder, at organisationerne i højere grad end tidligere skal sikre, at produktivitet og effektivitetskravene ikke udsætter medarbejderne for stress og nedslidning.

Formålet med foredraget er at give deltagerne en klar ide om, hvordan og med hvilke redskaber man kan udvikle et bæredygtigt arbejdsliv, hvor vi kan holde længe og trives.

Et bæredygtigt arbejdsliv skal give det enkelte individ mulighed for at udføre sit arbejde under arbejdsvilkår, der giver gode betingelser for konstruktiv og meningsfuld deltagelse, samtidig med at et godt helbred og et psykologisk velbefindende kan opretholdes.

Helt overordnet kommer Thomas Milsted ind på:
– Hvad er et bæredygtigt arbejdsliv?
– Moral i ledelse.
– Skab en fleksibel arbejdskultur.
– Match arbejdsforholdene med indvidets nervesystem.
– Sæt fokus på̊ det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø.

Thomas Milsted foredrag

Stress og personlighed - grænselandet mellem sårbarhed og robusthed

Alle kan få stress og mange gør det. Og når det kommer til stressresponsen har det intet med personlighed at gøre. Lad dette være slået helt fast. Alle der får stress, gør det på den samme måde. Forskellen kan ligge i længden og styrken, og hvad der kan aktivere det. Men det er de samme hormoner og transmitterstoffer man producerer. Det er de samme organer der aktiveres. Der er ingen, der producerer blå hormoner, når de er stresset og andre røde. Farven er ens.

Alle får stress, hvis de overbelastes, arbejder for meget eller sover for lidt. Alle. Det handler ikke om at placere skyld. Er man skyldig, har man gjort noget forkert. Har man fået stress, har man ikke gjort noget forkert og skal derfor heller ikke (for)dømmes.

MEN: For der er et MEN. Forskellen i personlighed har betydning for, hvor lille eller stor en belastning, der skal til, før der udløses en stressrespons. Forskellen handler også om, hvor længe man går med det, og hvad man gør for at komme af med det. Det er mængden af beskyttelsesfaktorer sat i forhold til mængden af risikofaktorer, der i første omgang og i langt de fleste tilfælde har betydning for, om man får stress.

Og det er i personligheden vi blandt andet finder beskyttelsesfaktorerne. Robustheden om I vil. Det er desværre ikke en myte at stress også handler om selvværd, perfektionisme eller det at være særlig sårbar. Dette foredrag vil hjælpe jer til at få skilt tingene ad, så I kommer til at forstå hvor det er vilkårene der bør ændres – og hvor det er jer, som må tilegne jer nye kompetencer, hvis I vil trives.

Foredraget tager emner op som:
Personlighed og stress – Hvordan hænger det sammen?
Følelserne og stress Kan vi lære at kontrollere vores følelser?
Selvværd og stress – Har folk med lavt selvværd større risiko for at få stress?
Perfektionisme og stress Er man i farezonen hvis man hele tiden vil være den bedste eller undgå fejl?
Robusthed og stress.

Thomas Milsted foredrag

Fra stress til trivsel

Et menneske må altid arbejde med sin personlighed, da det er her vi kan udvikle den robusthed, som er nødvendig, da omgivelserne er konstant skiftende. Det er også i vores personlighed vi finder de hindringer, der giver os mod til at kunne sige fra, når det bliver for meget. Og det bliver til tider for meget, så ledelseskvaliteten og organisationens rammer også må have udelt opmærksomhed.

Hovedvægten i dette foredrag er at lære kursisterne:
– At tage ansvaret for egen stress
– At give en indsigt i stressens opståen og at vise hvordan vi kan handle ud fra denne indsigt
– At forstå stress som en meget kompleks størrelse, hvor det ikke nødvendigvis handler om skyld og årsag, hvilket igen er nødvendigt for at forstå, hvornår man som medarbejder eller som leder bærer et ansvar. Stress kan ikke isoleret set forklares med arbejdspladsens forhold, men må også ses i sammenhæng med individets personlighed.

Thomas Milsted foredrag

Trivsel og arbejdsglæde

Trivsel er et relativt gennemarbejdet begreb. Den enkelte leder kan følge visse spilleregler, og hvis lederen oven i købet er beriget med et stort menneskekendskab og viden om basale psykologiske grundprincipper, er det ikke umuligt at kunne forstå og motivere sine medarbejdere. Med andre ord at skabe trivsel.

Dette foredrag kan tilpasses både til ledere og medarbejdere.

Hovedvægten i dette foredrag er at lære kursisterne:
– At trivsel er et spørgsmål om forventninger
– At forventninger kan nedtones så de matcher realiteterne
– At arbejdsmiljøforskningen anviser masser af veje til trivsel og arbejdstilfredshed

Thomas Milsted foredrag

Lykke, robusthed og positiv psykologi

Kan vi overhovedet, som et af verdens rigeste lande, tillade os at jage lykken, når mange millioner mennesker verden over lider og dør af sult, tørst og mangel på medicinsk behandling? Kan vi overhovedet tillade os at klage og være utilfredse, når alt for mange mennesker oplever krig og ødelæggelser, og når kvinder og børn hver dag bliver mishandlet og udsat for krænkelser og uretfærdigheder? Er vores higen efter lykke blot et udtryk for forkælelse af dimensioner? Måske.

Men det ændrer ikke på det faktum, at uanset hvordan vi har det, vil vi altid gerne have det bedre. Og forkælelse – ja, måske er vi forkælede. Men måske er vores jagt på lykken også et udtryk for, at vi i vores del af verden ikke er så lykkelige endda, når det kommer til stykket? Lykkelige mennesker har en række fællestræk som dels viser, at vi alle sammen har forudsætningen for at blive lykkelige og dels viser at det at blive lykkelig er noget, der kan læres.

Derudover vil foredragsholderen komme ind på lykkeforskning og ikke mindst dens overraskende resultater i forhold til hvad vi forbinder med lykke og hvad der rent faktisk gør os lykkelige.

Thomas Milsted foredrag

At leve med forandringer

Ingen nærer som udgangspunkt modstand mod forandringer, men forandringer skal skabes med respekt for, hvordan den menneskelige psyke virker. Alle vil helt naturligt være på vagt over for forandringer, men vi kan lære at tackle forandringerne mere konstruktivt og positivt.

Hovedvægten i dette foredrag er at lære kursisterne:
– Hvad forandringer gør ved mennesker og hvorfor.
– Om modstand mod forandringer og hvordan man fjerner denne modstand.

Thomas Milsted foredrag

Social kapital

Social kapital er kommet til at handle om og beskrive virksomheders såkaldte sociale kapital. Her vurderes graden af tillid og oplevelsen af retfærdighed i en organisation som udtryk for virksomhedens samarbejdsevne. Dette vurderes i 3 relationsforhold: Samlende inden for en afdeling eller enhed, brobyggende mellem afdelinger eller enheder og forbindende mellem ledelsen og medarbejderne. Virksomhedens sociale kapital er en kollektiv egenskab i virksomheden og skal anskues og opbygges på strategisk ledelsesplan. Social kapital vurderes ligeledes også som en forudsætning for trivsel.

Udbytte – social kapital skal ses som et godt redskab til at belyse faktorer som nemt kan overses i det daglige arbejde, men som kan have en stor betydning for trivsel. Ved hjælp af dialogværktøjer er social kapital med til at skabe en oplevelse af retfærdighed og tillid, hvilket i dag er væsentlige faktorer i oplevelsen af trivsel.

Thomas Milsted foredrag

Forandringer og hvordan vi trives med dem

At reagere på forandringer er naturligt. Og at reagere negativt er ikke bare naturligt, men må være helt forventeligt. Men med god forberedelse, planlægning og dialog kan I komme bedre igennem forandringsprocesser. Ingen har som udgangspunkt modstand på forandringer. Det afgørende handler om forandringens karakter. Når vi snakker om modstand mod forandringer skal det altså oftere forstås som en modstand mod organisatoriske forandringer, der truer en værdsat gruppenorm og kultur. Og ikke forandringer som sådan. Hvis man vil undgå de negative konsekvenser af forandringer skal man som organisation være særdeles opmærksom på to overordnede forhold. Dels mængden af det som skal forandres og hastigheden. Altså hvor hurtigt man vil have gennemført forandringen. Når man skal være opmærksom på netop disse to forhold er det fordi, de kan få betydning for forandringens succes og ikke mindst stressniveauet i forbindelse med forandringen.

Formål med foredraget:
– Formålet med foredraget er at give deltagerne en indsigt i og forståelse for de helt naturlige mekanismer, der træder i kraft under forandringer. Formålet er ligeledes at give deltagerne redskaber til at vende stress og frustrationer til klarhed og engagement.

Indhold:
– Hvad sker der med mennesker før, under og efter forandringer? Hvordan møder vi udfordringerne?
– Hvordan skaber vi de nødvendige forandringer, samtidig med at vi skal sikre trivsel gennem hele processen?
– Hvordan kan vi holde medarbejderne i hånden, så trygheden bevares?
– Gennemgang af ”Matrix of Changes”. Synlighedsliste, der skaber klarhed om realiteterne.
– Hvad siger forskningen om ”best practic”?

Det får deltagerne ud af foredraget:
– En fuld forståelse for og indsigt i de mekanismer, der går i gang i mennesker under forandringer.
– En ”toolbox” til at sikre hensigtsmæssige og konstruktive reaktioner, fremfor stress og frustrationer.
– En indsigt i de mekanismer, der skaber trivsel og motivation under hele forandringsprocessen.

Thomas Milsted foredrag

Robuste børn

Selvom om børn i dag er mere hårdføre og kan magte og overskue langt mere end tidligere, er der stadig områder hvor det kniber. Det er energien, det at holde fokus og især det med selvkontrollen der halter.

Hvis vi skal undgå stress eller andre psykiske problemer kan det være en hensigtsmæssig ide, at vi forstår og anerkender, at robusthed også er en kompentence. Livet igennem må vi tackle svære situationer og udfordringer, komme os over nedelag og tab, og det kan læres tidligt i opvæksten, hvis vi giver vores børn de rette betingelser og greb.

Thomas kommer i foredraget blandt andet ind på: Hvad er robusthed, hvorfor robusthed, og hvordan styrker vi børns robusthed.

Thomas Milsted foredrag

Foredrag om forebyggelse og eliminering af sexchikane

Vi finder os ikke i sexchikane. Uønsket seksuel opmærksomhed kan strække sig fra at være akavet, over ubehageligt til at være direkte skræmmende. Men fælles er det, at det for mange hurtigt bliver angstprovokerende i en grad, så man, afhængig af tidligere erfaringer og oplevelser, kan blive alt fra chokeret til handlingslammet.

Op mod 80 procent af danske kvinder har været udsat for sexchikane. Det viser Bias gennemgang af tilgængelig data på området. Bias gør ligeledes opmærksom på, at Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der hører under Beskæftigelsesministeriet, og som løbende laver analyser af arbejdsmiljø og helbred på det danske arbejdsmarked, påpeger, at seks procent af kvinderne på danske arbejdspladser har været udsat for seksuel chikane. Det er en stigning fra tidligere år og altså en stigende kurve, som ikke synes at være på vej til at knække. Så jo, vi har et problem.

Når det kommer til at forebygge seksuelle krænkelser på arbejdspladserne er utvetydige regler det vigtigste redskab. Det beskytter ikke bare medarbejderne, men gør det også klart for den grænseløse, hvor grænsen går. Vi kan altså formindske omfanget af den grå zone ved at lave nogle utvetydige regler og gøre det klart, hvornår der er tale om krænkelser. Krænkelser kan jo dække over meget, men uønsket seksuel opmærksomhed vil give mening for de fleste. Og det er altså modtagerne, der her har definitionsretten.

Arbejdsgiverens ansvar – det er vigtig at forebygge. Arbejdsgiverne har ifølge arbejdsmiljølovgivningen ansvaret for at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen og for at håndtere det så snart de får kendskab til konkrete sager, hvor det alligevel gik galt.

Arbejdstilsynet gør det klar hvad det er, at arbejdsgiver skal sikre: Ledelsen skal sende et klart signal om, at seksuel chikane på arbejdspladsen er uacceptabelt. De retningslinjer, som virksomheden har – som en del af sin forebyggelse af seksuel chikane skal følges. Medarbejdere og ledelse bør drøfte konkrete foranstaltninger til at håndtere problemet, hvis det opstår. Medarbejderne skal være opmærksomme på, hvordan man kan sige fra, hvis ens egne eller en kollegas grænser bliver overskredet. Seksuel chikane aldrig bliver den enkeltes ansvar, men tages hånd om i fællesskab.

Thomas vil i sit foredrag også komme ind på mekanismerne bag uønsket seksuel opmærksomhed og om, hvordan vi får skabt en kultur, hvor alle kan gå trygt på arbejde.

Thomas Milsted video

Foredrag med Thomas Milsted

Se videoen forneden, for at få et indblik i stemningen og energien i et foredrag med Thomas Milsted. Se, hvad andre har sagt om fordragene under “referencer”.

Se foredrag med Thomas Milsted

Referencer

Thomas Milsted bliver stærkere og stærkere indenfor sit emne. Har fulgt ham over 15-20 år og han er én af de oplægsholdere, der formår at være i takt med udviklingen af organisationer, og sætte konteksten omkring emnet på en perspektiverende og elegant facon.

Vibeke Holm

Gribskov Kommune

Thomas kan fungere som oplægsholder for 400 personer, workshop med mere end 100 deltagere og i en mindre workshop, med samme engagement og inddragelse af deltagerne.

Helle Kjærager Kanstrup

FTF, Region Nordjylland

Super oplæg, med den begrænsede tid, der var til rådighed. Kom godt rundt om de emner, vi ønskede.

Emil Gregersen

DONG Energy

Rigtig godt foredrag. Tilgangen med fakta/praktik virkede rigtig godt. Særligt de mandlige deltagere er vendt begejstrede tilbage.

Helle Conchas

PwC

Thomas gjorde materialet meget levende og kunne også bidrage med ny og spændende viden om emnet i hans foredrag om "Skab trivsel i lederskabet", suppleret med holdninger af relevans for emnet.

Bjarne Pedersen

HK Kommunal, Hovedstaden

Humor er en fantastisk evne som Thomas formår at bruge i et alvorligt emne.

Birgitte Frederiksen

HK Kommunal, Hovedstaden

Vi fik alt det vi kunne ønske os - faktuel viden, samspil og humor

Lilly Pedersen

Frederikshavns Kommune

Thomas har "fanget" alles interesse med hans foredrag om stress, hvilket er meget vigtigt, derfor har det været næsten fuldt hus.

Vicky Sørensen

HK / Privat

Thomas er god til at fortælle og fremhæve vigtigheden i de emner foredraget er berammet til, og dermed også god at fastholde deltagernes opmærksomhed og interesse.

Vicky Sørensen

HK / Privat

Det skulle gå meget hurtigt med afklaringen, da Thomas Milsted skulle erstatte en foredragsholder, som var blevet syg. Jeg oplevede en perfekt, hurtig og venlig service fra jer.

Lotte Holck Jensen

Ringkøbing-Skjern Kommune

Det var meget interessant og meget fint formidlet

Lene M

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Han var inspirerede, med gode eksempler og dejlig humor.

Pia Due

Vejen Kommune

Levende, engageret, kunne tryllebinde alle tilhørere i to timer uden pause. Humoristisk og selvironisk. Stor tilfredshed fra deltagerne.

Hanne Vase

Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling

Meget informativt og underholdende.

Janni Wester-Andersen

Søfartens Ledere

Super godt.

Louise Johnsen

Københavns Universitet

Thomas er en super formidler, yderst kompetent, humoristisk og troværdig. Han falder i alles "smag" og vi ville ønske, at vi havde meget længere tid sammen med ham. På trods af store forventninger, blev vi meget postivt overraskede.

Maria Ladegaard-Pedersen

Center for Sundhedsfremme, Varde Kommune

Thomas var god til at fange stemninger og kommunikation i personalegruppen og var befriende direkte i sin form og undervisning.

Pia Dalgaard

BFO Østerhøj, Ballerup Kommune

Thomas Milsted var meget engageret og levende at høre på. Han fik formidlet budskabet med en god portion humor og ironi.

Liselotte Bak Nielsen

Børnehuset Pelikanen

Thomas var god til at fortælle på en meget levende måde, og til at bruge dagligdagsemner som eksempler.

Linda Rasmussen

Danfoss

Relevant foredrag i forbindelse med vores trivselskampagne og godt med en stressekspert som kan give gode råd.

Nicole Adelborg

Danfoss

- gode muligheder for reflektioner i forhold til lærernes hverdag - super relevant i forhold til aktuelle emner i organisationen - god balance mellem overordnet og mere specifikt indhold i foredraget - skarpe holdninger, som vi kunne forholde os til - oplæg til debat - Thomas var god til at vurdere om spørgsmål skulle "behandles" nærmere, eller skydes til siden - fangede publikum godt - fik sat interessante drøftelser i gang

Carsten Juhler

Københavns Kommunes Ungdomsskole

Super godt og relevant foredrag, som gav rigtig meget mening i vores afdeling.

Karin Agnethe Buus

Københavns Kommunes Ungdomsskole

Imødekom i høj grad vores forventninger. Var veloplagt, vidende og perspektiverende. Udnyttede tiden fuldt ud - og videregav bonusviden via sine slides, som vi modtog efterfølgende.

Steen Rosted

Brøndby Lærerforening

Thomas er en meget levende, nærværende og underholdende oplægsholder med stor faglig viden. Det er simpelthen bare godt!

Susanne Nielsen

BUPL Midtsjælland

Godt hele vejen igennem.

Søs Bach

Thisted kommune dagtilbud

Vi var meget tilfredse, meget relevant og leveret på en sjov måde.

Michala Kristensen

Holstebro kommune

Godt, relevant og spændende.

Inga Holm Jensen

Dagtilbud Børneuniverset

Det var super godt. Både seriøst og med humor, så god kombi.

Anja Benfeldt

Novo Nordisk

Godt og nutidigt foredrag.

Louise Koch

Dragør Kommune

jeg synes det var super godt

Maria Larsen

HK Klubben ATP

Godt forberedt - vinklet til at passe til os, selv på baggrund af en kort snak lige før seminaret. Den kliniske vinkel på stress var god - nyt i forhold til, hvad vi før har hørt. Det hele leveret med god humor.

Eva Sunesen

Region Hovedstaden

Meget levende og nede-på-jorden

Allan Døcker

HK Hovedstaden

Super interessant og lærerigt foredrag! Thomas fangede sit publikum fra starten og fastholdt dem i alle 45 minutter. Han var underholdende, sympatisk og nærværende. Vi er meget glade! :)

Sladja Kostic

Zenith

Fantastisk godt foredrag, formidlede budskaberne på en god måde, krydret med tilpas humor. Vi fik noget for pengene.

Annie Schacht

FOA Århus

Emnet blev fortalt på en levende og informativ måde. Deltagerne har oplyst, at det var et yderst interessant foredrag.

Pensionistforening BikubenVeteranerne

Vores medlemmer var virkelig positive og følte sig både oplyst, inspireret og underholdt.

Lone Varming

Kalundborg Lærerkreds

Levede helt op til de forventninger vi havde ud fra hvad vi kunne læse os til.

Susan Thomsen

Orifarm A/S

Super brugbart foredrag, Thomas lovede at han ville sende hans PowerPoint show til os.

Pia Landorf Larsen

HK klubben i Center for HR

Let forståeligt og humoristisk.

Mette Jensen

Skodborg Aftenskole

Vi fik meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne - Thomas Milsted var god til at formidle og talte et sprog som 'alle kunne forstå'.

Heidi Colvig Møller

AOF Center Fyn

Faglig og sagligt højt niveau og med en "fræk" jargon lige i hjertet på Esbjerg havnmedarbejdere.

Thomas Løvgren Frandsen

Certex Peter Harbo A/S

Det var fedt, at han kunne gribe de behov vi havde for at tale om kollektive indsatser og struktur ift. det gode arbejdsliv og at undgå stress på arbejdspladsen.

Ditte Brondum

Socialrådgiverklubben

Super foredrag. Thomas kom i god tid og havde styr på min medbragte projektor. Selve foredraget var super aktuel, meget oplysende og vedkommende. Mange tilkendegivelser om et super foredrag.

Inge Andersen

Frit Oplysningsforbund Ringsted

Fint foredrag med god humør mellem de vigtige budskaber. De fleste følte de fik noget brugbart med hjem.

Merete Kousholt

Emerson

Thomas leverede et velorganiseret og humoristisk oplæg. Han formåede at få store emner kogt ned til brugbare værktøjer, som vi alle kan gøre brug af i hverdagen.

Rikke Bødker

Nykøbing F. Sygehus

Foredragsholderens erfaring og brede viden udmøntede sig i et fantastisk foredrag med en stor fleksibilitet guidet af tilhørendes spørgsmål og kommentarer.

Dorte Stig Christensen

Nykøbing F. Sygehus

Det var et rigtigt godt inspirerende foredrag, som samtidigt var meget underholdende.

Christina Guldberg

Københavns kommune, BBU

Thomas lavede et foredrag der var skræddersyet til situationen på arbejdspladsen, det var meget meningsfuldt.

Pia Juel

HF & VUC Fyn

Thomas gjorde et alvorligt emne både spændende, sjovt og nærværende.

Christian Thyssen

Sodexo

Thomas leverede nogle fantastiske foredrag om trivsel/stress. Han formåede at tilpasse indholdet til tilhørerne og tale på et niveau, som gik "rent ind" hos 99% af tilhørerne.

Hanne Rasmussen

Tetra Pak

Thomas var rigtig god til at " gribe" det der fylder for deltagerne. Så med baggrund i forskning og undersøgelser kunne der komme nogle gode snakke, og medlemmerne følte de fik noget brugbart med hjem.

Tina Hansen

Socialpædagogerne Kreds Storstrøm

Alle medarbejdere syntes, at det var godt, og at Thomas med humor kunne inddrage relationer fra hverdagen. Det gjorde det hele meget nemmere at gå til.

Poul-Erik Westrup

Bo & Aktivitet

Super fint og inspirerende foredrag tilpasset vores ønsker og forventninger.

Helle Thye

Discovery Networks Danmark Aps

Super spændende og humørfyldt indlæg.

Jesper Pedersen

Arbejdernes Landsbank

Thomas har været god til at formidle meget, i kort tid. Det samlede feedback fra alle 76 medarbejdere har været særdeles positiv. Indholdet kunne bruges både arbejdsrelateret men også til eget privatliv. Trivsel og arbejdsglæde er netop kopplet til både privatliv og arbejdsliv. Så det har givet et godt billede af, hvad en hver medarbejder kan gøre for egen trivsel, så frem rammebetingelserne er på plads.

Mark Andresen

Dansk Skoleforening

TM virkede engageret og veloplagt. Han trådte til på et afbud med 4 dages varsel. Meget relevant vinkel for vores medlemmer.

Anne Jensen

Lejre Lærerforening

Thomas Milsted var super god - man kan mærke, at han har stor erfaring på området.

Natasha Epstein

CSU-Slagelse

Thomas bidrog med stor viden og praktiske redskaber til at håndtere stress og fremme forpligtende fællesskaber. God veksling mellem oplæg og gruppearbejde; det gav deltagerne mulighed for at udveksle erfaringer og viden.

Lisbeth Waidtløw

LFS

Thomas formåede at ramme ca. 90 mennesker med sit spændende foredrag, der efterfølgende har sat tanker i gang hos rigtig mange (sikkert alle) af deltagerne. Det er dejligt at en foredragsholder kan ramme bredt - det giver social kapital og øger trivslen på arbejdspladsen. Også selv om foredraget handlede om forandringer, stress, glæde og trivsel - og om hvad vi selv kan gøre for at bevare arbejdsglæde og ikke blive stressede.

Elsebeth Johannsen

Dagtilbud Hasle

Det var supergodt. Vi har kun fået positiv respons fra deltagerne. Mange tak til Thomas for en god aften.

Henriette Pagh

Veterinærmedicinsk Industriforening (VIF)

Det var et rigtig godt og brugbart foredrag, leveret på en levende og humoristisk måde. Deltagerne var meget begejstrede, også selvom det var det sidste indlæg på en lang dag.

Helle Petersen

Herlev Hospital, Onkologisk Afdeling R117

Inspirerende og levende. Thomas gav gode eksempler, så vi kunne sætte billeder på det fortalte.

Bente Jensen

HK Post og Kommunikation, Region Sønderjylland og Fyn

Vedkommende, veloplagt og morsomt.

Ole Buskbjerg Thomasen

Åby Skole

Thomas ramte virkelig hovedet på sømmet med aktualitet, og havde målrettet foredraget til den gruppe han talte til.

Line Fruergaard-Roe

Den Danske Dyrlægeforening

Thomas Milsted og hans foredrag om trivsel og arbejdsglæde levede fuldt op til vores forventninger.

Lene Theede

Absalons Skole i Roskilde

Foredragsholderen leverede et foredrag med høj kvalitet, og som ramte det emne vi havde forespurgt.

Marianne Hald Larsen

Pharmadanmark Privat

Meget konkret og brugbart i forhold til egenreflektion.

Rikke Jakobsen

Center for Døve, Tolkebooking

Foredraget levede fuldt ud op til vores forventninger. Thomas Milsted er en dygtig formidler. Selvom det var sidst på dagen og vi var lidt "flade", formåede Thomas at få os alle med. Alle tog noget med sig fra foredraget.

Helle Simonsen

Hundested Skole

Meget underholdende - og samtidig med rigtig gode forklaringer og vejledninger.

Pia Otte - Toms

Toms Gruppen A/S

Vi har før haft glæde af Thomas Milsted, hvor han holdt et kort foredrag i forbindelse med vores trivselsår i KAB i 2012, så det var af stor betydning at foredraget blev differentieret i forhold til sidst, hvilket Thomas gjorde vældig godt - en "version 2.0".

ane Dalgaard

KAB s.m.b.a.

Et meget spændende foredrag om social kapital, der både gav folk det videnskabelige grundlag/evidens samt redskaberne til at gå videre med arbejdet hjemme på skolerne. Udelukkende positive tilbagemeldinger. Thomas formåede på fornem vis at fange folks spørgsmål og kommentarer så de blev inddraget som en naturlig del af oplægget.

Maria Fogh Jensen

Djurs Lærerforening

Vi har været fuldt ud tilfredse med Thomas Milsteds foredrag. Han er en meget dygtig foredragsholder, som forbereder sig godt og tilpasser foredraget til målgruppen og med det aftalte indhold. Deltagerne har i evalueringerne også kun ros til Thomas og 99% har vurderet foredraget som "meget godt", mens resten har svaret "godt".

Tea Hammershøj

LO Hovedstaden

Et godt foredrag med inddragelse af humor.

Torben Jensen

Esbjerg Havn
12. januar 2016

Interview med Thomas Milsted

Thomas Milsted har i mere end et årti været en af landets mest benyttede foredragsholdere indenfor områderne stress, trivsel og arbejdsglæde. Han er en stærk foredragsprofil hos både private firmaer og organisationer såvel som hos offentlige virksomheder og institutioner. Thomas får altid topkarakterer fra deltagerne, hvad enten han står over for det store konferencepublikum eller den mindre gruppe i det lukkede forum.

Tid og rum forsvinder helt når jeg holder foredrag

1) Hvad handler dit foredrag om? Og hvordan adskiller det sig fra andres foredrag om samme emne?

Først og fremmest erfaringen. Ingen har så mange års erfaring om emnerne stress og trivsel og samtid skrevet så mange bøger om det. Mine foredrag handler om hvordan man dels i fællesskab, som leder og som individ kan blive bedre til at passe på sig selv og hinanden. Mine foredrag tager udgangspunkt i forskningen og ikke modeluner og smarte snuptag. Der er dybde i mine foredrag og jeg siger det, der skal siges, hvis det skal have effekt. Og det er ikke altid lige populært, hverken for medarbejdere eller ledere. Der er bid i mine foredrag. Derudover vægtes humoren som en vigtig ingrediens for at kunne sluge til tider alvorlige budskaber.

2) Hvad er din baggrund for at holde foredrag om stress og trivsel?

Jeg er medlem af Dansk Journalist Forbund og har skrevet om stress, trivsel og psykisk arbejdsmiljø siden 1998. Har efterhånden ti bøger på samvittigheden og et utal af artikler. Jeg har tidligere været leder af Center for Stress og Trivsel i 15 år og er nu Generalsekretær i Stress-tænketanken, hvis medlemmer er forskere, eksperter, politikere og rådgivere, som alle har interesse i og forstand på stress og psykisk arbejdsmiljø.

3) Hvorfor får mange danskere stress?

Der er rigtig mange årsager til at danskerne får stress. Når det kommer til arbejdsforhold, er der overordnet set fire årsager. Tidspres, ledelsesstil, ubalance mellem arbejdsliv og andet liv, og utryghed. Uden for arbejdet er det vanskeligt at pege på noget konkret, da forskningen ikke rigtig er nået dertil endnu. Men, overordnet kan man sige at det er det samfund der omgiver os, måden vi lever på og vores personlighed. Noget andet kunne være vores alt for hurtige og ambitiøse liv.

4) Hvad kan vi selv gøre for at mindske chancen for at få stress?

Vi kan gøre rigtig meget for at undgå stress, men det kræver ofte også rammer at kunne gøre det i. Men, som udgangspunkt er der følgende muligheder: Du må ændre det, der gør dig stresset. Du kan vælge at ændre på de specifikke forhold, der giver stress ved dit arbejde. Det kunne være arbejdsmængden. Hvis den er for stor, må du have en mindre. Det kunne være en konflikt med en kollega. Den må du så få løst. Det kunne være, at du har for langt til arbejde. Så kunne du flytte tættere på eller få nogle hjemme-arbejdsdage. Hvis du ikke kan ændre på det, der gør dig stresset, må du væk fra stressen. Du kan altså vælge at fjerne dig fra stressfaktoren. Dvs. hvis du er stresset på grund af dit arbejde, så kan du vælge at sige op og finde dig noget mindre stressende arbejde. Hvis du kan! Hvis ikke det kan lade sig gøre, må du lære at leve med forholdene, som de er. Dette sidste valg betyder, at du må acceptere forholdene, som de er. Dvs. at du i princippet må fortsætte med at leve med stressen. Alt afhængig af, hvor voldsom denne stress er, kan du så klare det i en kortere eller længere periode. Det er ikke rart, men måske tåleligt. Her er jo egentlig ikke tale om et valg i den gængse forstand, men du må mærke efter, om du kan leve med forholdene. Hvis ikke, må du tilbage og træffe et af de andre valg. Men det at acceptere tingene, som de er, kan faktisk betyde, at din stress forsvinder.

5) Hvad får du personligt ud af at holde foredrag?

Mit arbejde består af mange og afvekslende opgaver. Jeg skriver bøger, artikler og undervisningsmateriale, underviser på kurser og uddannelser, og har en masse administrativt arbejde. Men jeg har gennem årene erfaret, at der hvor jeg befinder mig bedst, der hvor jeg er i flow, er når jeg holder foredrag. Der forsvinder tid og rum, og jeg føler stort set efter alle mine foredrag, at jeg har været en tur på Mars. Der må vel også være grunde til, at jeg har gjort det i snart 20 år.

6) Hvem henvender dine foredrag sig til?

Alle der vil undgå at få stress. Eller de der har det. Alle der vil hjælpe andre til ikke at få det. Alle der vil arbejde med trivsel, enten for sig selv eller sine medarbejdere.

7) Hvad får man ud af at gå til et foredrag med dig?

Hvad jeg hører folk sige er, at jeg formår at gøre et vanskeligt og alvorligt stof tilgængeligt og forståeligt. Folk sidder tilbage med en fornemmelse af at der er noget at gøre og at de har fået en masse konkrete redskaber med hjem. Jeg får altid at vide at mine foredrag er meget morsomme, og stand-up-agtige.

Se foredrag med Thomas Milsted
Uforpligtende forespørgsel på Thomas Milsted

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Thomas Milsted
Thomas Milsted

4.5 ud af 5 stjerner

"Vi fik alt det vi kunne ønske os - faktuel viden, samspil og humor"

Lilly Pedersen - Frederikshavns Kommune Se alle referencer

Foredragsemner med Thomas Milsted