Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover1

Bliv klogere på, hvordan skam og empowerment kan bruges positivt i det værdige møde

Katja Balslev Nielsen

Foto: Julie Montauk

Katja Balslev Nielsen

Debattør og forfatter.

Forespørg nemt på pris og dato
Uforpligtende forespørgsel på Katja Balslev Nielsen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Katja

Lecture icon

Foredrag

Books icon

Bøger

Forespørg nemt på pris og dato

Katja Balslev Nielsen har siden 2007 haft hænderne i maskinrummet som offentligt ansat og arbejder nu målrettet med medarbejder- og lederudvikling ud fra en empowerment-tilgang. Dét at forstå, hvorfor vi er, som vi er, og gør, som vi gør, har interesseret hende det meste af hendes voksenliv, og hun tror indædt på, at en indefra-og-ud-tilgang er vejen frem, hvis vi som samfund vil sikre det værdige møde og undgå forråelse og omsorgstræthed.

Et foredrag med Katja Balslev Nielsen giver jer:

  • Et praksisnært indblik i, hvordan skam kan påvirke den professionelle samtale og det relationelle møde på både godt og ondt
  • Anvendelige redskaber til at arbejde med empowerment, konflikter og modstand i samtaler
  • ​​​Viden og metoder til at skabe varige forandringer, mere værdighed, samarbejde og respekt i den empowerment-orienterede samtale

Brug empowerment og skam til at skabe forandring

Katja har en kandidatgrad i religionssociologi og oldtidskundskab, der har givet hende en pragmatisk, hvor især sociologien, filosofien og psykologien spiller en afgørende rolle i hendes måde at se verden på. Katja er forfatter til bøgerne “Skam i professionelle relationer” og “Sagsbehandler på rette kurs: kompasset til empowerment og integritet”, ligesom hun har skrevet adskillige debatindlæg og kronikker under parolen om, at vi skal gå fra tabu til samtale, når det kommer til psykiske lidelser, svære følelser, misbrug eller vores arbejdsvilkår.

Katja har arbejdet med mennesker i vanskelige situationer enten på grund af sygdom, hjemløshed, misbrug, ledighed eller andre komplekse problemstillinger, og det er herigennem, at hendes passion for empowerment-tilgangen er blevet vækket.

Book et foredrag med Katja, hvis I ønsker en bredere forståelse for og/eller mere viden om det værdige møde, emotionel empowerment, forråelse og/eller skam.

Se foredrag med Katja Balslev Nielsen
Katja Balslev Nielsen foredrag

Skam i professionelle relationer

Med afsæt i sin bog “Skam i professionelle relationer” gør Katja Balslev Nielsen jer klogere på, hvordan skam kan påvirke den professionelle samtale og det relationelle møde på både godt og ondt.

Hun dykker ned i skamfølelsens forskellige udtryk og giver konkrete redskaber til, hvordan I kan arbejde aktivt med refleksiv praksis, der kaster lys på skamfølelsen, så I undgår forråelse og uværdighed i praksis. Med afsæt i Katjas viden om skammens væsen får I derudover indblik i skammens positive kræfter, der kan fungere som et etisk kompas i praksis, hvis den kommer reflekteret i spil.

Foredraget skræddersyes efter den konkrete målgruppe, og kan også tilbydes som en workshop på enten en halv eller hel dags varighed.

Katja Balslev Nielsen foredrag

Skab styrkende borgersamtaler og inddragelse med empowerment-tilgangen

Med afsæt i sin bog “Sagsbehandler på rette kurs: kompasset til empowerment og integritet” giver Katja Balslev Nielsen jer viden, praksiseksempler og redskaber til at arbejde empowerment-orienteret i praksis. Hvis du arbejder som velfærdsprofessionel, hvor brugerinddragelse, den gode relation og tiltroen til borgeren er i centrum, er dette foredrag relevant for dig.

Katja argumenterer for, at hvis vi skal kunne tro på os selv og borgeren i det relationelle møde, må vi starte med at vende empowerment-tilgangen indad mod os selv. Det handler om, hvordan vi skaber det stærke og værdifulde relationelle møde, hvor begge parter står stærkt, for derved at skabe fundament for et værdigt møde i praksis.

Form og indhold af foredraget kan aftales i forhold til, hvad I har brug for. Foredraget kan også tilbydes som en workshop på enten en halv eller hel dags varighed.

Referencer

Skam i professionelle relationer

Skam i professionelle relationer giver en introduktion til skammens væsen og beskriver, hvorfor vi som praktikere skal forholde os reflekteret til ikke bare vores eget følelsesliv, men også til hvad der rører sig i de mennesker, vi skal hjælpe. Vores skam er nemlig en følelsesmæssig stopklods, der hjælper os til ikke at krænke andre. Samtidig giver bogen talrige eksempler på, hvor galt det kan gå, når vi ignorerer skammen, og den derfor bliver giftig og destruktiv i den professionelle relation.

Skam i professionelle relationer er bredt forankret i psykologi, filosofi og sociologi og sigter efter at skabe bro mellem teori og praksis gennem et righoldigt eksempelmateriale, cases og øvelser. Bogen henvender sig til mennesker, der arbejder professionelt med at hjælpe andre i svære situationer, hvad enten det er som socialrådgiver, pædagog, mentor, misbrugsbehandler, terapeut eller sygeplejerske.

Udgivelse: August 2022
Forlag: Samfundslitteratur

Sagsbehandler på rette kurs: kompasset til empowerment og integritet

Når sagsbehandleren arbejder empowerment-orienteret med sig selv, kan han eller hun benytte sin egen styrke og indsigt til at træffe fagligt og menneskeligt kvalificerede beslutninger, også når de daglige dilemmaer er vanskelige at navigere i.

Sagsbehandler på rette kurs viser, hvordan sagsbehandleren kan opbygge sin egen empowerment. Bogen præsenterer metoder og teknikker, som er lette at anvende i hverdagen, og alle kapitler indeholder øvelser, der lægger op til refleksion over egen praksis.

Bogen er skrevet med udgangspunkt i sagsbehandlerens vilkår, men den kan benyttes af alle inden for professionsområdet.

Udgivelse: September 2016
Forlag: L&R Business

Uforpligtende forespørgsel på Katja Balslev Nielsen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31

Foredragsemner med Katja Balslev Nielsen