Henter Indhold ...

Rushy Rashid

Journalist, forfatter og foredragsholder

Et foredrag med Rushy Rashid er baseret på de mange erfaringer hun har gjort sig de sidste 25 år. Som foredragsholder formår hun på en nøgtern og personlig måde at viderebringe et kompliceret budskab – hvilket gør hende til en af de mest kompetente foredragsholdere inden for sit område. Oplev et medrivende, indsigtsfuldt og spændende foredrag.

UFORPLIGTENDE FORESPØRGSEL

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpligtende

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Book nu på tlf: 35 11 21 31

Rushy Rashid taler af erfaring, når hun i sine indsigtsfulde og gribende foredrag fortæller om demokratiet, kvinders valgret, kultur- og sygdomsforståelse, etnisk pigeliv og ikke mindstst mangfoldighedsledelse. Rushy Rashid foredrag får tilhørerne til at reflektere over vores samfund, og den måde vi er sammen på. 

Rushy Rashid blev i sommeren 1998 den første tv-nyhedsvært i Danmark med indvandrerbaggrund. Dengang blev hun fremstillet som den store solstrålehistorie, men bag den enstrengede sandhed lå en lang og traumatisk kamp. Det medielandskab, der oftest tegner et billede af indvandrerkvinder som værende undertrykte, indhyllede væsener, spærret inde af fædre eller ægtemænd, har aldrig været virkeligheden for Rushy Rashid. Hun elsker sin familie og kunne ikke drømme om at vende dem ryggen. Men med to mislykkede ægteskaber bag sig, har hun på sin egen krop oplevet, at det i længden er umuligt at kombinere drømmen om en dansk levevis med det traditionelle pakistanske kønsrollemønster.

I knap 25 år har Rushy Rashid boet i Danmark – kun afbrudt af et længere ophold hos familien i Pakistan, hvor hun blev sendt ned for at få en ”ordentlig, pakistansk opdragelse” – og hun har til stadighed forsøgt at leve både som pakistaner og som dansker, men forgæves. Et valg var og blev uundgåeligt, men vejen til den erkendelse har ikke været nem. Nu har hun truffet valget og besluttet sig for, hvordan hun ønsker at leve sit liv. Det blev den danske model frem for den pakistanske. I dag er Rushy Rashid journalist på Politiken og en meget anvendt foredragsholder.

  Rushy Rashid foredrag

  Grundloven, demokratiet, kvinders valgret …og lillefingeren

  • I 2015 stod året i kvindernes tegn, for vi kunne fejre 100-året for danske kvinders ret til at stemme.
  • Hør hvilken betydning danske kvinders kamp for lighed har haft for journalist og forfatter Rushy Rashid. I dette foredrag fortæller hun, hvordan hendes brune øjne ser på vores “rød-hvide” Grundlov. Og hvorfor hun stadig kæmper for vores grundlovssikrede rettigheder hver eneste dag. Hun kommer ind på betydningen af at bestemme over ens eget liv og krop. Det handler også om ytringsfrihed og forsamlingsfrihed … og om en lillefinger!
  • Rushy Rashid arbejder  i dag som radiovært og journalist på “Rushys Roulette” på Radio24syv. Hun er desuden forfatter til trilogien: “Et løft af sløret”, “Bag sløret” og “Du lovede, vi skulle hjem…”. Hun er født i Pakistan og har boet i Danmark fra hun var 9 år gammel. De næste 20 år forsøgte hun at balancere mellem det pakistanske og det danske. Men et valg blev uundgåeligt, og i dag er det danske demokrati det solide fundament i hendes liv …tilsat pakistansk respekt og et pift af chili.

  Rushy Rashid foredrag

  Kultur- og sygdomsforståelse for sundhedspersonale – med særligt fokus på patienter med en anden etnisk baggrund

  • Korrekt og præcis kommunikation er afgørende, når man som patient henvender sig til sundhedssystemet. Men hvis ikke behandleren kender sin patient og det udgangspunkt og referenceramme patienter taler ud fra, kan det være svært at forstå de bagved liggende årsager til de symptomer, man kan få øje på som behandler. Dermed kan man som behandler ikke yde den maksimale hjælp til stor frustration for begge parter. Dette foredrag forsøger at give behandlere i sundhedssystemet en grundlæggende indsigt i de gængse problemstillinger, der gør sig gældende, når man har at gøre med patienter med anden etnisk baggrund end dansk – særligt patienter fra muslimske lande. Følgende emner tager Rushy Rashid under kærlig behandling: Den anderledes sundheds- og sygdomsopfattelse, religionen kontra tradition, kønsopfattelser, behandler-patient forhold, familiens betydning, blufærdighed og ”etniske” smerter.

  Rushy Rashid foredrag

  Etnisk pigeliv – kulturmødet kontra kultursammenstødet – Et foredrag, der går tæt på pigerne

  • Om at bevæge sig mellem dansk kultur kontra den kultur forældrene har medbragt fra hjemlandet, er ikke en diciplin, man nogensinde bliver mester i. Men når man kender minefelterne kan man navigere uden om de værste konflikter og samtidig komme helskindet igennem det. Dette foredrag giver en grundig baggrundsviden om det liv, mange etnisk piger lever. Om tørklæder, religion og de nye kønsroller. Om fester og fyre. Om forventningernes pres kontra den barske virkelighed. Om at prioritere sine kampe. Rushy Rashid sætter også fokus på, hvad vi som samfund skal forstå, acceptere og kritisere, når vi taler om kulturmødet kontra kultursammenstødet. Egnet til skoler, gymnasier og for mentorer i institutioner, der ønsker at blive klogere på pigerne med anden etnisk baggrund.

  Rushy Rashid foredrag

  Livet bag sløret

  • Hvilket liv lever indvandrerkvinder bag deres slør? Er de virkelig så undertrykte som det danske samfund forestiller sig? Har indvandrerkvinderne brug for en håndsrækning fra de danske kvinder til at frigøre sig? Hvordan ser det pakistanske familiemønster ud, og hvor bevæger det sig hen efter flytningen til Danmark? Hvad med den anden og den tredje generation af indvandrerkvinder; kopierer de blot deres mødres liv eller vælger de at gå egne veje?
  • Rushy Rashid går i sit foredrag om bag sløret og giver en række svar for at aflive myten om hvordan danskere ofte fejltolker.

  Rushy Rashid foredrag

  Mangfoldighedsledelse – hvor svært kan det være?

  • Etnisk ligestilling, handicappolitik, seniorpolitik, køns-ligestilling. Der er masser af redskaber og politikker, der har til formål at lede dansk erhvervsliv. Men hvorfor ikke nøjes med den moderne ”alt-i én”-ledelsesform, der rummer alle elementerne fra de gængse ledelsesmetoder?
  • Rushy Rashid har som dansk-pakistaner gennem mange år beskæftiget sig med etnisk ligestilling, og troede som de fleste, at mangfoldighedsledelse blot var et andet ord for det samme. Men i sit arbejde i IKEA som mangfoldighedskoordinator – med ansvar for at forfine og udbrede virksomhedens mangfoldighedsledelse internt og eksternt – opdagede hun hurtigt, at moderne ledelsesform overflødiggør behovet for politikker på enkeltstående områder – herunder etnisk ligestilling.
  • Kort fortalt kan mangfoldighedsledelse ruste en virksomhed til det multi-kulturelle og multi-etniske danske samfund, der i fremtiden får brug for arbejdskraften fra enlige forsørgere, det grå guld, småbørns-forældre, osv.
  • I foredraget (der alt efter ønske og behov kan indeholde øvelser, cases og en mere teoretisk tilgang til mangfoldighedsledelse) kommer Rushy Rashid ind på de basale principper i mangfoldighedsledelse – og demonstrerer hvorfor der er så stor forskel på ledelsespolitikker, der har til hensigt at give visse grupper en positiv særbehandling, og så mangfoldighedsledelse.

  Rushy Rashid foredrag

  Splittet mellem 2 kulturer

  • Hvad sker der med børnene, når far og mor ikke kommer fra Danmark? Hvor hører man til som barn – i forældrenes hjemland eller i Danmark? Hvordan er det at vokse op med forældre, der har brug for hjælp af deres børn, fordi de ikke kan tale dansk? Hvordan tackler man det at ens forældre ikke kan forstå det danske samfund eller de danske normer? Og hvornår er man egentlig integreret?
  • Rushy Rashid forsøger i sit foredrag at give en række svar på disse store spørgsmål og trækker på en række af de erfaringer hun selv har gjort sig.

  Rushy Rashid foredrag

  Den danske skole kontra den pakistanske

  • Hvorfor dukker indvandreforældre aldrig op til forældremøderne? Hvorfor er det så svært at få de unge – specielt pigerne – med til de sociale aktiviteter på skolen? Hvad kan læreren gøre for at hjælpe de to-sprogede elever? Hvad er de grundlæggende forskelle mellem den danske og pakistanske skole? Er der elementer fra det pakistanske, der kan bruges i Danmark?
  • Mange danskere undrer sig over den store forskel, der tit er disse kulturer imellem. Rushy Rasid præsenterer i sit foredrag en række åbninger, der gør dialogen disse to kulturer imellem lettere.

  Rushy Rashid foredrag

  Vi er begge fejlfarver!

  • Med ægteparret Rushy Rashid Højbjerg og Jens Harder Højbjerg.
  • De er begge ”kendt fra tv”, de er begge journalister og de er begge danskere. Og da de i sommeren 1998 mødte hinanden på TV3 troede de begge, at de vidste en hel del om hinandens etniske tilhørsforhold – selv om de er født i henholdsvis Sialkot og Skive (Pakistan og Jylland). Men siden er de begge blevet meget klogere på det at være fejlfarver i hinanden familier.
  • Hør om det var en god idé, da Jens som sit første træk inviterede Rushy på en pakistansk restaurant. Hør hvordan Rushy har måttet revidere sit halvracistiske syn på danskere efter hun er blevet integreret i en dansk familie. Og hør hvordan Jens tacklede for føste gang i sit liv at blive bedømt – og fordømt – på grund af sin blege hudfarve.
  • Foredraget ”Vi er begge fejlfarver” fokuserer på de mange forskelle, der skal opdages før vi indser, at vi har flest ligheder.

  Rushy Rashid ordstyrer

  Rushy Rashid er derudover en meget kompentent ordstyrer og konferencier

Det siger kunder, som har oplevet foredrag med Rushy Rashid

Indlæs flere...

Foredragsholdere der minder om Rushy Rashid

Foredragsemner med Rushy Rashid