Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover1

Dybe betragtninger om kreativitet, ledelse, kedsomhed, sorg og træthed

Jørn Henrik Olsen Foredrag

Jørn Henrik Olsen

Ildsjæl, teolog og forfatter.

Forespørg nemt på pris og dato

4.5 ud af 5 stjerner

Meget dygtig og kompetent formidler, der er engageret fra først til sidst. God til at fange tilhørernes behov og til at være i dialog efterfølgende. Smukke, overskuelige og informative PowerPoints.

Anne Jensen - Ø. Snede Menighedsråd Se alle referencer

Et foredrag med Jørn Henrik Olsen giver jer:

 • Et foredrag, der er levende og livsnær på overraskende måder
 • Dyb indsigt i vigtige emner og stærk formidling, der forenes på allerbedste måde
 • En humoristisk ekspert i  livets ofte tabubelagte udfordringer
Uforpligtende forespørgsel på Jørn Henrik Olsen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Jørn

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Interviews icon

Artikler

Books icon

Bøger

Forespørg nemt på pris og dato

Jørn Henrik Olsen deler ud af sine tanker om kreativitet, ledelse, kedsomhed, sorg, træthed og andre af livets smertepunkter. Han er teolog, ph.d., forsker og specialiseret i formidlingens kunst. Derudover er Jørn en meget efterspurgt, engagerende og nærværende foredragsholder.

Et foredrag med Jørn Henrik Olsen giver jer:

 • Et foredrag, der er levende og livsnær på overraskende måder
 • Dyb indsigt i vigtige emner og stærk formidling, der forenes på allerbedste måde
 • En humoristisk ekspert i  livets ofte tabubelagte udfordringer

At turde tale om alt det svære

Jørn Henrik Olsens mange års erfaring med eksistentielle, smertelige og i høj grad tvetydige problemer samles op i disse spørgsmål:

– Hvorfor har vi det så dårligt, når vi har det så godt?

– Hvad er det, der gør, at vi ikke bliver tilfredse, selv om vores drømme og længsler går i opfyldelse?

– Hvorfor er vi ikke lykkelige, når de fleste forudsætninger for at være lykkelige er til stede, men kun lykken mangler?

Jørn Henriks bog “Den blå ild: Ensomhedens længsel og skønhedens smerte”, skildrer hans indsigt og vid i 10 essays omhandlede temaerne længsel, ensomhed, kedsomhed, vemod og langsomhed. Bogen er det perfekte udgangspunkt for en række meget spændende og relevante foredrag.

Han tænker ud af boksen, og kunsten er hele tiden en aktiv medspiller. Og så flytter han rundt på tilhørernes erkendelser – og yder vigtig livshjælp. Hans præsentationer af de sværeste eksistentielle følelser og spørgsmål er elegant.

Book Jørn, hvis I ønsker en dyb, humoristisk og reflekteret foredragsholder, der berører nogle af de svære emner, vi møder på livets vej.

Se foredrag med Jørn Henrik Olsen
Jørn Henrik Olsen foredrag

Undgå at brænde ud - Om det grænseløse arbejdsliv

Foredraget er et dybt alvorligt og humoristisk ’wake up call’ med fokus på disse spørgsmålene:

 • Hvordan undgås menneskelig nedsmeltning under trykket af det grænseløse arbejdsliv?
 • Hvordan forhindres det, at opgaverne multiplicerer sig selv?
 • Hvordan kommer arbejde og mening til at køre et godt parløb i arbejdslivet og livet generelt?
 • Hvordan styrkes den gode arbejdslyst, fornyelse og kreativitet?

Tidens gåde og problem bliver ikke løst i hast. De centrifugale kræfter slynger os ud til kanten af vores egen personlighed, vores identitet. Fortravletheden gør det vanskeligt at få sat klare retninger i livet. Stilheden, skarpheden og tavsheden har ringe vækstvilkår. Uroen sætter hurtigt ind som en særlig sikkerhedsforanstaltning imod enhver form for eftertænksomhed. Netop eftertanken og refleksionen er en afgørende betingelse for, at vi kan gå berigede og klogere ind i fremtidens arbejdsliv og samfund sammen.

Foredraget går direkte i ’clinch’ med den grænseløse uro og kravenes mange kødannelser hos det enkelte menneske – og giver udfordrende modsvar til det grænseløse arbejdsliv. Accelerationen i livets hamsterhjul kan betyde menneskelig nedsmeltning. Men der findes modtræk til styrkelsen af den gode arbejdsglæde og lyst.

Målgrupper: Alt lige fra oplysningsforbund til fagforeninger, jobcentre, virksomheder (f.eks. deres ledere og mellemledere, men også alle medarbejdere), skoler og uddannelsesinstitutioner. Foredraget kan efter aftale tilpasses særlige arbejdsmæssige udfordringer.

Jørn Henrik Olsen foredrag

Den gode samarbejdslyst – eksistentielle perspektiver på at være båret eller kastet ind i et grænseløst arbejdsliv

Det grænseløse arbejdsliv udfordrer på flere måder arbejdsglæden og lysten. Både i forhold til fællesskabet og den enkelte medarbejder gør det en stor, grundlæggende forskel for vores arbejde, om vi er båret eller kastet ind i verden, sådan billedligt talt. Vi behøver andre – og vi behøves af andre. Denne indsigt kan forløse mange udfordringer i forhold til følelsen af ensomhed og forladthed og omvendt få stor betydning for arbejdsrelationer og samarbejdslyst.

Foredragsholderen inspirerer til at medtænke nogle bærende, eksistentielle indsigter, der kan være hjælpsomme eller ligefrem forløsende, når det gælder besvarelsen af spørgsmål som:

 • Hvordan undgår vi at brænde ud, når travlhed eller ræs ser ud til at overtage – og i stedet sikre trivslen?
 • Hvordan kan vi selv blive bedre til at rumme magtesløshed og sårbarhed, så det bliver en gevinst for fællesskabet og den enkelte medarbejder?
 • Hvordan skaber vi større resonans og øget arbejdsglæde i vores virksomheder?
Jørn Henrik Olsen foredrag

Ensomhedens sorg - hvordan findes fornyet livsglæde og livsmod i sorgens landskab?

Tab og adskillelse kan åbne vejen til et liv i ensomhedens sorg. Som mennesker kan vi blive ramt alvorligt og dybt, når vi mister én, vi måske netop ikke kan tåle at miste. Livet – herunder hele ens følelsesliv – ændres så meget af en sådan erfaring, at det kan være svært på ny at finde livsglæden, livskvaliteten og livsmodet. Det er ofte et tungt sorgarbejde at leve. Mange kender fra deres eget liv til, hvordan livsglæden svinder ind. Foredraget giver mange gode idéer og tankeredskaber til at få givet plads til både glæden og modet, så ensomhedens sorg bliver brudt og tavshedens mørke bliver reduceret.

Jørns bog “Den blå ild: Ensomhedens længsel og skønhedens smerte” rummer 10 essays med klar relevans for dette foredrag om ensomhedens sorg, og hvad der kan være nyttige svar på den tunge udfordring i oplevelsen af tab og sorg.

Målgrupper: Alt lige fra oplysningsforbund, kommuner (ældreområdet, sundhed, forebyggelse), virksomheder og kirker (sogneaftener og lignende). Foredraget kan tilpasses efter behov og målgrupper. Arrangørernes særlige ønsker kan også integreres og udfoldes.

Jørn Henrik Olsen foredrag

Sorg - når man mister langsomt

At være pårørende til et menneske med demens eller Alzheimers er ofte forbundet med en betydelig og langvarig psykosocial belastning. Når sygdommen udvikler alvorlige tab – af for eksempel hukommelse, sprog, tids- og rumfornemmelse og ikke mindst samliv – kan det være en barsk udfordring for de livsvidner, der befinder sig tættest på sygdomsramte. Uventede lyspunkter kan også dukke op undervejs, men tit kan reaktionen på disse sygdomme bedst beskrives som en dybt indgribende sorg og krise.

Pårørende ser deres elskede person forsvinde mere og mere. Svære følelser og angst for fremtiden slår sine langstrakte skygger ind i hverdagslivet og udvikler handlingslammelse. Den fysiske og mentale nedslidning berøver dem livsenergiens og livsmodets depoter. Det almindelige, gode helbred forringes, den sociale isolation øges, angst, depression, stress – og andre sorgreaktioner – rykker sig ind på den eller de nærmeste.

Det langsomme farvel får smerten og sorgen til at vokse. Foredraget afdækker, hvordan vi kan forstå sorgen og sorgens processer, og hvad vi kan gøre, når sorgen og smerten rammer os. Tværfaglige perspektiver på sorg som relation og følelse kan bibringe inspirerende hjælp til at leve og vandre i sorgens landskab.

Målgrupper: Alt lige fra oplysningsforbund til kommuner (ældreområdet, sundhed, forebyggelse, demensafsnit) og til foreninger og klubber (med et særligt fokus på for eksempel demens og Alzheimers). Foredraget kan tilpasses efter særlige behov, målgrupper og ønsker.

Jørn Henrik Olsen foredrag

Ensomhed er en god ting

Ensomhed er en god ting – hvis man ikke havde sig selv at trækkes med – siger humoristen Storm P. De fleste mennesker kender til ensomhedsfølelser. Ensomhed kan være et godt sted at besøge. Men sandt er det også, at ensomhed ofte opleves som et trist sted at slå sig ned.

Ensomhed er både åbning og smerte. Som et frivilligt, opsøgt sted kan ensomheden være livsbekræftende og bidrage til livsmening. Ensomhed skaber ofte vej for fornyelse og kreativitet. Den kan være god og generøs, når den skaber frihed og uafhængighed, giver arbejdsro og understøtter et menneskes karakter. Men ensomhed kan også være ganske hårdhændet og ond. Hos mange kan den opleves som en noget pinlig, social smerte. Som en tyngende følelse af at være mislykket. Tit med alvorlige konsekvenser for helbred og velvære. Vi behøver i den grad andre – og en del af dette behov er at behøves af andre.

At være alene og at være ensom er mindst to forskellige ting. Foredraget afslører ikke blot dybe indsigter i ensomhedens problem, men giver også masser af inspiration til at lære den svære kunst at være alene og få gavn af den gode ensomhed. Formidlingen er iklædt humor – og krydret med overraskende, skæve perspektiver.

Foredraget stikker dybt ind i tiden og kan tilpasses vidt forskellige målgrupper. Er oplagt at tænke ind i et temaarrangement om for eksempel sundhed og mental trivsel.

Jørn Henrik Olsen foredrag

Når telefonen ikke ringer – så er det til mig!

Mange efterlyser en langsommere livsrytme. Ro, stilhed og tid til eftertanke er blevet en luksusvare. Men hvad gør vi konkret, når livet bliver hæsblæsende, og vi ikke rigtig kan falde til ro midt imellem livets valgmuligheder? Hvordan slipper vi ud af livets hamsterhjul?

Jørn Henrik Olsen har selv været en af verdens hurtigste forskere i langsomhed. Men den høje hastighed har sin pris. Ved hjælp af sjove, skæve og stærkt udfordrende analyser og perspektiver dykker han ned i et tidens mest udfordrende emner. Han afholder sig ikke fra at komme med gode forslag til problemløsninger. Forslag, der vil give megen luft til fornyelse, hukommelse, kreativitet og livsmod både hos enkeltpersoner og i fællesskaber.

Foredraget kan tilpasses til vidt forskellige målgrupper. Dyb alvor kombineres med forløsende humor. Und jer selv et par stille timers afstand af livet – og bliv meget klogere på dét.

Jørn Henrik Olsen foredrag

Sorg som kærlighedens dyreste pris

Livet skal åbenbart være svært. Det byder tit på smerte og sorg. Særlig ved adskillelse og tab mærker vi, hvor hårdt vi kan blive ramt.

Med kærlighed, nærhed og tilstedeværelse kommer sorg. Sorg er blevet kaldt kærlighedens og tilknytningens dybeste pris. Som mennesker kan vi opleve at miste det, vi absolut ikke kan tåle at miste. I dette foredrag får I gennem tværfaglige indsigter inspirerende hjælp til at leve og vandre i sorgens landskab. Sorg er nemlig ikke et problem, der skal løses, men en del af livet, der er værd at tage med.

Foredraget er meget populært og er efterspurgt i vidt forskellige miljøer. Det kan fint udvides til hel- og halvdagskurser eller temadage.

Jørn Henrik Olsen foredrag

Om at være pårørende til en psykisk syg

Hver tredje af os er pårørende til én, der lider af psykisk sygdom. Det er stærkt mentalt belastende at være tæt på et menneske, der lider af sygdomme som skizofreni, depression og angst. De bekymrende og opslidende tanker står i kø, og rådvildheden bliver let den dominerende magt. Mange oplever også en smertefuld ensomhed, både når de som pårørende forsøger at gøre noget eller kæmper med afmagtens følelser.

Det kan virkelig være en barsk og sorgpræget udfordring at være livsvidner, der befinder sig tættest på personen med den psykiske lidelse og sygdom. Foredraget har til hensigt at give støttende inspiration og tankeredskaber til den krævende pårørende-opgave. Det belyser ikke kun den indgribende ensomhed og sorg, man kan opleve, når et andet menneske er vigtigt for én, det rummer også støttende indsigt til at gå vejen, når den truer med at blive mørklagt.

Målgrupper: Foredraget kan tilpasses efter særlige behov, målgrupper og ønsker.

Jørn Henrik Olsen foredrag

Kedsomhed som hindring eller springbræt?

Den moderne uro, rastløshed og tomhed er et kendt problem. Mange menneskers oplevelse af kedsomhed indgår i det brogede billede af det moderne liv. Men hvordan udholder vi oplevelsen af kedsomhed? Er kedsomhed blot roden til alt ondt? Kan kedsomhed måske endda blive stedet for fornyelse og kreativitet?

Foredraget går direkte i kødet på nogle af de mest bærende forudsætninger for livet i dag. Det giver interessante, overraskende og ikke mindst udfordrende bud på, hvor vigtig kunsten at kede sig egentlig er. Foredraget krydres med humor og livsvisdom.

Kedsomhed kan resultere i ondskab, erfarings- og oplevelseslammelse. Men den kan også virke stærkt frisættende og nyskabende.

Jørn Henrik Olsens mangeårige forskning i kedsomhed gør det muligt for ham at tilrettelægge et stærkt analytisk og nærgående foredrag eller diskussionsoplæg for alle. Indholdet kan derfor tilpasses efter behov og målgruppe.

Jørn Henrik Olsen foredrag

Kunst og ledelse i grænselandet

Ledelse er en meget dynamisk aktivitet, der i perioder møder et accelererende forandringsbehov. Villighed til at gå ud i grænseområder eller overskride grænser er afgørende. Praktisk klogskab og visdom i lederskab i dag er derfor alfa og omega. I foredraget udfoldes det, hvordan kunstneres kreativitet kan vise nye veje til et bedre og klogere lederskab.

For mange vil det overraske at høre, hvordan de processer, kunstnere går igennem i deres arbejdsprocesser, kan gøre lederskab meget bedre. Men det er egentlig en klokkegammel erkendelse, at kunsten kan inspirere og forny lederskab på kreative og spændende måder. Forestillingsevner udfordres på de mest fantastiske måder, når kunsten er en aktiv medspiller i de mange slags lederskaber.

Jørn tilrettelægger sit oplæg til målgruppen og måske specifikke behov for at lære nyt om det dynamiske samspil mellem kunst og ledelse.

Referencer

Det vakte stor genklang hos tilhørerne.

Line Gry Christensen

Region Midtjylland

Det var et yderst vellykket foredrag og jeg har sjældent oplevet en foredragsholder, der har været så velforberedt og har undersøgt feltet omkring emnet både i litteraturen, men også ved at opsøge fagpersoner, som står med praksiserfaringer ude i ”marken”. Jørn Henrik er et meget nærværende og nænsomt menneske, der formår at italesætte svære emner i en større forsamling, hvor han i sin retorik kommer helt ud til den enkelte med stor respekt for, at det personer, som står i nogle meget svære situationer som pårørende til et menneske med demens. Vi kan i demensteamet i Haderslev varmt anbefale Jørn Henrik, som foredragsholder i forhold til demens og sorg.

Lene Fog Andersen

Haderslev Kommune

Et yderst vellykket foredrag.

Lene Fogh Andersen

Haderslev Kommune

Meget dygtig og kompetent formidler, der er engageret fra først til sidst. God til at fange tilhørernes behov og til at være i dialog efterfølgende. Smukke, overskuelige og informative PowerPoints.

Anne Jensen

Ø. Snede Menighedsråd

Et meget dybdegående oplæg.

Sofie Binow Andersen

Randers Kommune

Meget dygtig og kompetent formidler.

Anne Jensen

Østre Snede Menighedsråd

Lystid i mørket - essays om sorg, ensomhed og livsmod

Bogens 20 essays er som et fordybelses- og refleksionsrum om tab, sorg og ensomhed – men også om livsmod. Teksterne kan bruges af den enkelte til at spejle dét, som læseren helt personligt udfordres af i sorgens og ensomhedens landskab. De kan også danne udgangspunkt for samtaler i en studiekreds eller lignende. Ensomhedens sorg præges ofte af gennemgribende og livsforandrende – og tunge – følelser. Et lille lys eller måske blot et omrids af lys kan betyde alverden i et mørke. Når det eksistentielle mørke breder sig på grund af sorg, ensomhed eller andre smertefulde følelser, er der måske endda mere brug for ”Lystid i mørket”. Den smukt designede udgivelse indeholder også 20 kunstfotos af Camilla Engrob. Bogen er den oplagte gave til for eksempel sørgende – og måske deres ligeså sårbare hjælpere.

Vita Nuova Publisher, 2019.

Uforpligtende forespørgsel på Jørn Henrik Olsen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Jørn Henrik Olsen
Jørn Henrik Olsen

4.5 ud af 5 stjerner

Meget dygtig og kompetent formidler, der er engageret fra først til sidst. God til at fange tilhørernes behov og til at være i dialog efterfølgende. Smukke, overskuelige og informative PowerPoints.

Anne Jensen - Ø. Snede Menighedsråd Se alle referencer

Foredragsemner med Jørn Henrik Olsen