Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover2

Hør nærmere om den moderne og nødvendige opdragelse

John Aasted Halse Foredrag

John Aasted Halse

Cand. pæd. og psych., forfatter, rådgiver, og debattør.

Forespørg nemt på pris og dato

4.75 ud af 5 stjerner

"John formidlede et godt og nærværende foredrag. Modtagerne (forældrene i børnehaven) oplevede at reflektere over egen forældrerolle og få redskaber med hjem."

Linette Grenaa Giessing - Børnehave i Tårnby Se alle referencer

Et foredrag med John Aasted Halse giver jer:

  • Ekspertviden om familiepsykologi og socialpsykologi leveret med stor præcision af John Aasted Halses
  • Mulighed for at tilpasse foredraget til jeres arrangement
  • Inspirerende foredrag, der tager udgangspunkt i hans mange bøger om børn, opdragelse og den moderne familie
Uforpligtende forespørgsel på John Aasted Halse

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om John

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Forespørg nemt på pris og dato

John Aasted Halse udbyder som rutineret foredragsholder en række inspirerende og utroligt underholdende foredrag om børn og unge. John har holdt hundredevis af foredrag for skoler, kommuner, dagsinstitutioner, biblioteker, foreninger og oplysningsforbund og scorer altid meget højt i sine evalueringer fra både arrangører og deltagere. Oplev en foredragsholder, der er dedikeret, og som giver stof til eftertanke.

Et foredrag med John Aasted Halse giver jer:

  • Ekspertviden om familiepsykologi og socialpsykologi leveret med stor præcision af John Aasted Halses
  • Mulighed for at tilpasse foredraget til jeres arrangement
  • Inspirerende foredrag, der tager udgangspunkt i hans mange bøger om børn, opdragelse og den moderne familie

Psykolog og ekspert indenfor blandt andet opdragelse, børneadfærd og familieproblematikker

John Aasted Halse er cand.pæd. med fokus på familiepsykologi og socialpsykologi. Derudover er han autoriseret psykolog med privat praksis og arbejder sideløbende på øvrige freelance-konsulentopgaver. John Aasted Halse har i mange år beskæftiget sig med børn og unge, blandt andet som telefonrådgiver på DR’s “Børnetimen”. Ligeledes har John skrevet en del bøger og artikler om emnet. Gennem 16 år, frem til april 2004, var han formand for Landsorganisationen Børns Vilkår samt tidligere medlem af Børnerådet og Børnesagens Fællesråd. Derudover er John Aasted Halse især kendt for sin gentagne optrædener som debattør i medierne. John Aasted Hasles bog “Den nødvendige opdragelse” har ligeledes været populær og skabt en stor interesse blandt forældre og pædagogisk personale for foredraget af samme navn. I efteråret 2016 udkommer John med en ny bog om børn i skilsmissefamilier.

Alle John Aasted Halse foredrag kan inddeles efter aldersgruppe (foredrag om børn på 0-6 år og foredrag om børn på 6-16 år). Målgrupperne for foredragene kan være forældre og andre interesserede voksne. Derudover kan de tilrettes forskellige professioner, f.eks.: pædagogiske medarbejdere i dagtilbud og skoler, socialarbejdere og sundhedspersonale. John Aasted Halse stiller sig også til rådighed som mødeleder og moderator ved kurser og konferencer, der som omdrejningspunkt har enten børn og unge eller familier.

Book et foredrag med Johan, og få en morsom og inspirerende oplevelse, og værktøjer til jeres videre arbejde med nogle af de mange emner, som John er ekspert indenfor.

Se foredrag med John Aasted Halse
John Aasted Halse foredrag

Klog på børn

Bogen “Klog på børn – 75 opfattelser og synspunkter om børn og opdragelse” er skrevet af børnepsykolog og tidligere formand for Børns Vilkår John Halse. Bogen har han skrevet i samarbejde med sin søn, journalist Kristian Halse.

I bogen laver de to et opgør med 75 myter om, hvad god opdragelse er: Skal man have faste sengetider? Må man bruge “timeout” i sin opdragelse? Må børn kede sig? Hvor tidligt må børnene komme i institution? Bliver børn mobilafhængige? Og mange flere.

De skiller skidt fra kanel, og forsøger dermed at hjælpe forældre med at finde vej i junglen af gode råd, som man støder på både i magasiner, på nettet og ikke mindst fra alle andre, man taler med. Men vigtigst af alt er bogens budskab, at man som forælder altid skal lytte til sin egen mavefornemmelse, for at finde frem til det, man selv synes, er det rigtige.

Et foredrag med John og Kristian vil forme sig som en dialog mellem John og Kristian om vores moderne forældreskab, hvorfor så mange forældre er nervøse for at begå fejl i deres opdragelse, og hvordan man lærer at tage den med ro og lytte til sin egen indre stemme for, hvad der er rigtigt og forkert.

John Aasted Halse foredrag

PÅ SPORET AF DEN TABTE AUTORITET – om den nødvendige opdragelse

Hvad er børneopdragelse i dag? Ikke kæft, trit og retning. Ikke smæk og lussinger, men hvad er det så, og hvordan griber vi opdragelsen an? Børn skal udvikle sig til selvstændige og socialt kompetente individer. Det forudsætter, at de møder omsorgsfulde voksne, der stiller krav, og som tydeligt viser børnene, hvor deres egen grænse går. Men måske har vi, mens børn har fået lov til at fylde mere og mere, tabt, ja helt opgivet autoriteten?

Men der er brug for nære voksne, som kan og vil være børnenes vejledere. Opdragelse handler om samvær og nærvær. Selvfølgelig især mellem børn og forældre, men også pædagoger og lærere spiller en rolle.

I dette foredrag, der er delvist baseret på John Aasted Halses bog ”Den nødvendige opdragelse – ér opdragelse nødvendig?”, gives et kvalificeret og kærligt bud på, hvad børneopdragelse er i dag, og hvordan vi kan gribe opdragelsen an i hverdagen, i hjemmet, dagtilbuddet og skolen.

John Aasted Halse foredrag

"FUCK DIG" - om børns sprog og respekt overfor hinanden… og de voksne

Man hører det fra mange sider: Børn og unge mangler respekt for de voksne og for de værdier, der omgiver dem. Samtidig hører vi om en stigende gruppe af børn, der kan være ganske grove overfor deres jævnaldrende – ikke mindst ved et voldsomt sprog. De mobber og udstøder andre uden at tænke på følgerne. Børnene kan ord, som børn ikke kunne tidligere, de taler groft til de voksne og mange taler grimt til hinanden. De børn, som taler grimt er tit de samme, der er grænseoverskridende i deres adfærd.

Er dette myter eller er der noget om ‘snakken’?

Foredraget, der tager udgangspunkt i John Aasted Halses bog ”Fuck dig – om børns og unges sprog overfor de voksne.. og hinanden”, søger at give svar på, om vi kan vende børns udtryksformer til noget positivt.

John Aasted Halse foredrag

ROBUSTHED – DANNELSE – SELVVÆRD

I dette foredrag understreges det tydeligt, at opdragelse ér nødvendig for, at børnene kan udvikle sig til selvstændige og robuste individer. Men det understreges ligeså tydeligt, at opdragelse ikke er det samme som for 20 – 30 år siden. Samt at ‘robusthed’ ikke kun handler om tilpasning, men også om evnen til at melde fra, når ’nok er nok’. Spørgsmålene er: Hvor robuste skal børn og unge være? Og Hvor komme robusthed egentlig fra?

En pointe fra foredraget er, at robusthed er en forudsætning for dannelse, hvor man kan tilsidesætte sig selv og stikke fingeren i jorden. Dybest set drejer det sig om at gøre børn selvstændige ved ikke at overbeskytte dem. Det drejer sig om: kontakt, krav, kærlighed, udfordringer og tilstedeværelse i børnenes liv.

Foredraget er delvist baseret på John Aasted Halses bog ”Den nødvendige opdragelse – ér opdragelse nødvendig?”.

John Aasted Halse

RELATIONER – RELATIONER – RELATIONER!

Børn indgår i relationer i hjemmet, i dagtilbuddet, i skolen og i deres fritidsliv. De bliver fra 10–12 måneders-alderen mere eller mindre tvunget ind i grupper, og der lever de en stor del af resten af deres barndom og ungdom.

”Gruppen betyder alt – uden er der ingenting”, kunne være mottoet for børn og unge. Og hvis de ikke har nogen at være sammen med efter skoletid og ingen at sms’e med, kan tanker som “jeg er ingenting” opstå. Hvad betyder denne adfærdstendens for børns udvikling?

Man kan sige, at gruppen af jævnaldrende ligefrem konkurrerer med forældrene om at være de vigtigste personer i børnenes liv. Og i mange tilfælde, taber de voksne den konkurrence. Ja, det lader til, at børn og unge har nemt ved at ’gå kolde’, når de ikke er sammen med hinanden. Nogle gange opfører børnene sig som om, de er på vej væk fra os, lokket af en sirenesang, som vi ikke selv kan høre.

Betyder det så, at børn ikke bør have jævnaldrende venner endsige kontakt med andre børn? Selvfølgelig ikke. Relationer mellem jævnaldrende er naturlige og har almindeligvis en vigtig funktion. Problemet er ikke kontakten til kammeraterne, men hvis børn bliver den vigtigste kilde til påvirkning.

Under alle omstændigheder må man være klar over, hvilken afgørende betydning, gruppen af jævnaldrende har for børn i dag.

Foredraget, der tager udgangspunkt i John Aasted Halses bog: ”Dit sociale Barn”, diskuterer om gruppen skal betyde alt for børn. Men sætter også fokus på, hvilken rolle, de voksne kan spille med hensyn til at danne modvægt til påvirkningen fra børnenes kammerater.

John Aasted Halse foredrag

INGEN FEJL – KUN ”12 – TALLER” - om stressede børn, der paces i en præstationskultur

Børn så at sige “trækkes” ind i voksenverden: Medierne påvirker dem, så de konfronteres tidligt med krig, social ulighed og seksualitet. Samtidig har forældres almene travlhed måske også en betydning for børnenes oplevelse af stress i dagligdagen? Hertil kommer, at man for tiden fokuserer meget på børns intellektuelle udvikling, tidligere undervisning, læring i børnehaverne med videre. Skal vi blot sætte børn og unge ind i ”hamsterhjulet”, fordi det er sådan konkurrencesamfundet er blevet?

For de små børn, hvor bliver legen så af? Hvor kan de koble fra i en ellers fortravlet hverdag? For de store børn er spørgsmålene, om deres liv primært skal bestå af skolegang med konstante krav om faglige præstationer, om at score høje karakterer og point i det utal af tests og prøver, de konfronteres med?

I dette foredrag, der som udgangspunkt har John Aasted Halses bog ”Børn og stress”, sættes fokus på, om vi er ved at skabe stressede børn og unge. Om deres fysik og hjerne kan klare den åbenbare overstimulering, de udsættes for.

John Aasted Halse foredrag

DE DIGITALE MEDIER – SMID DEM VÆK!

Hvor lang tid skal børn have lov at bruge foran computeren og TV? Det er et spørgsmål, som det ikke er muligt at give præcise anvisninger på. Undersøgelser viser, at nogle børn – især drenge – bruger mere end 20 timer ugentligt foran skærmen. Og vi ved, at mange store børn og unge reelt har udviklet en mobilafhængighed. En mani, der betyder, at de hele tiden må være ‘på’. Over 100 SMS’er om dagen, er det passende eller for meget?

Om de digitale medier er positive elementer i børns hverdag kan bestemt diskuteres. Man kan mene, at mobilen, computeren og iPadden er nye og positive elementer i børns legekultur og sociale liv. På den anden side stjæler de meget tid fra vores børn, skaber en direkte afhængighed, hvor de næsten får abstinenser, hvis de ikke har mobilen indenfor rækkevidde, hvor de bruger en stor del af natten på at spille på nettet, med blandt andet den konsekvens, at de ikke får nok motion. Måske skal vi indføre ‘digitalfri zoner’?

John understreger i foredraget, at det er centralt, at forældrene har indsigt i, hvad børnene foretager sig, når de er ‘på’. De digitale medier er ikke i sig selv skadelige for børn og unge, det er måden, vi bruger dem på til gengæld.

John Aasted Halse foredrag

DILEMMAFAMILIEN - DEN MODERNE FAMILIE – er forældre urimeligt kritiske?

Moderne forældre gør som oftest en stor indsats for at få arbejdslivet og forældreskabet til at hænge sammen. Men det er af og til svært: Arbejdslivet kommer tit til at definere, hvad man kan gøre i privatlivet. Samtidig kan det være svært at finde ud af, hvordan man som forældre skal handle i opdragelsen og omsorgen for børnene, når man kan ikke altid bruge sin egen barndom som model.

Hvad betyder det for børnene og for livet i børnefamilien, at vi i Danmark har verdensrekord når det gælder forældres udearbejde? Hvilke muligheder har familien nu og fremover? Kan det lade sig gøre at have en velfungerende familie samtidig med, at begge forældre arbejde på næsten fuld tid? Dagtilbud og skoler skal ikke længere blot give et mindre supplement til hjemmets omsorg og opdragelse. Disse institutioner har nu en central funktion i denne henseende. Det er et forhold, der forudsætter samarbejde, gensidig respekt og dialog.

Noget tyder dog på, at det kan være svært at få en konstruktiv dialog – i det mindste med alle forældrene. Nogle forældre står ikke ved deres ansvar, og andre er yderst kritiske og krævende overfor medarbejderne i dagtilbud og skole.

Foredraget, der blandt andet tager udgangspunkt i John Aasted Halses bog ”Dilemmaer i den moderne familie – familien som stifindere”, sætter fokus på et af tidens mest aktuelle emner set i relation til børns og børnefamiliens forhold.

John Aasted Halse foredrag

DET ER BØRNENE, DER BLIVER SKILT!

Familiemønstrene har i de sidste 20 år forandret sig med en hidtil uset hast. I samme takt, som vi har udviklet det åbne og dynamiske samfund, hvor begge forældre arbejder udenfor eget hjem, har familien fået en anden funktion end tidligere. Dette betyder, at flere og flere børn oplever, at forældrene bliver skilt – faktisk cirka 40% af alle børn og unge har oplevet, at deres forældre er gået fra hinanden. Det stiller forældrene og børnene overfor nye udfordringer.

Foredraget, der blandt andet tager udgangspunkt i John Aasted Halses bog ”Børn i Skilsmisse”, sætter fokus på et af tidens mest aktuelle emner set i relation til børns og børnefamiliens forhold. Her understreges vigtigheden af, at forældrene finder samværsordninger, som børnene kan ‘finde rundt i’, og at det er vigtigt, at børnene bevarer relationen til begge deres forældre efter skilsmissen. Men at der også er undtagelser, hvor barnet har bedst af ikke at pleje samvær med den ene forælder.  Vi skal ikke undgå skilsmisser, men vi skal sørge for at blive skilt på en måde, så børn ikke lider under skilsmissen.

Referencer

Emnet var betydningen af fællesskabet, både i forhold til inklusion og eksklusion. Halse kom rundt om de mest tungtvejende problematikker omkring emnet. Hans viden på området skinnede især igennem, når han tog fat i undersøgelser, diverse referencer, osv. Det var meget oplysende og viste hans kapacitet på området. Det var fornøjeligt og sindsoprivende! Fornøjeligt, fordi Halse jo har en humor, der fik os til at grine af os selv (forældre/lærere) og vores til tider snævre tilgang til ungerne - sindsoprivende, fordi Halses citater fra Niarn og diverse andre, var værre end dem vi (jeg) egentlig hører hjemme. Han fik os op af stolene gennem forskellige virkemidler! Mange var tilfredse. Få følte tonen var lovlig konfronterende. Sammenfattende: et velplaceret spark bagi! Hils Halse og sig tak!

Lene Brandt

Syddjurs Friskole, Debatudvalget

Foredragsholderen havde forholdt sig til hvem, der var modtagere af foredraget, hvilket gjorde formidlingen personlig. Fyldte fuldt ud tiden ud. Virkede engageret og levende. God formidling.

Vibeke Schøning

Gladsaxe Kommune

Rigtig godt oplæg og super tilgang til vores personalegruppe.

John Knudsen

Odense Kommune

Vi var fra start til slut fanget af Johns måde at berige os på. Underholdende på den fagligt humoristiske måde uden at blive useriøst. En god fælles oplevelse at tage videre på vores rejse på.

Anne

Helsinge Realskole

Et meget godt foredrag, fordi det både var jordnært og inspirerende. Jeg (og de andre deltagere, jeg har snakket med) fik meget ud af indholdet, da det blev formidlet med eksempler vi kunne genkende, og vi fik gode råd til at tackle disse anderledes - uden at John virkede moraliserende eller bedrevidende.

Birgitte Vangsgaard

Dagplejen Aalborg Sydøst/Øst

Det var rigtig godt at Halse gav plads til de diskussioner, som de studerende fandt relevante og interessante i forhold til foredraget.

Sisse Bak

LL-klubben Aalborg, UCN - Læreruddannelsen Aalborg

John Aasted Halse er en dygtig, professionel foredragsholder. Han er retorisk stærk, forstår at formidle med både humor og faglig dybde, og hele foredraget var spændende og relevant.

Thomas Mikkelsen

SFO/SFK ved Bistrupskolen, Rudersdal Kommune

Det var helt i toppen både hvad angår indholdet og måden det blev fremført på - med humor og engagement. :-)

Gitte Novrup

Børnehuset Nørremarken, Espergærde, forældrebestyrelsen

Det var et fantastisk foredrag af John Halse. Han var skarp, direkte, konkret og meget livlig i sin adfærd. Både forældre og personale var meget begejstrede og blev inspireret af foredraget. Vi vil helt klart anbefale John og hans foredrag "Anerkendelse, inklusion og selvværd".

Anita Kleischmann

Børnehuset Louisegården

Fagligt og underholdende på en og samme tid

Joan Petersen

Slagelse Dagpleje

Super godt. Dejlig pust i forhold til nutidens udfordringer.

Claus Schønberg

Tved Skole

God kontakt og dialog med forældrene

Henrik Kjeldstrøm

Garnisons Sogns Menigheds Børnehave

Godt foredrag med mange eksempler fra hans egen praksis. Meget relevante emner for vores forældregruppe.

Lene Christiansen

Børnehuset Frydendalsvej

Vi var alle meget begejstrede og fik en masse brugbart med hjem.

Charlotte Borup

Nørre Aaby Realskoles børnehave og vuggestue

Fremragende, letfordøjeligt og morsomt.

Johnny Sørensen

Børnehuset Stolpebo

John formidlede et godt og nærværende foredrag. Modtagerne ( forældrene i børnehaven ) oplevede at reflektere over egen forældrerolle og få redskaber med hjem.

Linette Grenaa Giessing

Børnehave i Tårnby

Det ramte fuldstændigt plet i forhold til hvad vi havde forventede. John Aasted Halse er skarp, vittig og ikke mindst lun, så alle i rummet føler sig underholdt, men også eftertænksomme i forhold til de pointer han har i forhold til relationen mellem børn og voksne.

Hanne Rygaard

Tre Ege Skolen

Det var et rigtig godt og lærerigt foredrag, mange gode eksempler. Meget behagelig foredragsholder.

Hanne Jenne

Vuggestuen Kaplegården

Han levede fint op til det vi havde forventet. Vi er tilfredse.

Mikkel Løvenhøj

Allerød Privatskole

Rigtig godt foredrag med gode referencer til hverdagslivet som forældre.

Mai-Britt Tønder

Den Selvejende daginstitution Platangården

Det var et godt og relevant foredrag/oplæg for forældre.

Bianca Jefsen

Ulkebøl Skole

John Aasted Halse leverede et både indlevende, humoristisk og fagligt meget kompetent og inspirerende foredrag, hvor der også var plads til at inddrage skolens lærere og pædagoger i emnet.

Bent Søholt Rasmussen

Faarevejle Friskole

Vi var meget tilfredse med foredraget. Det ramte fint ind i det øvrige program. Der var mange som talte om foredraget efterfølgende og som syntes, at det havde været interessant og vedkommende.

Hanne Skjærlund Andersen

Erhvervsakademi Aarhus

John Aasted Halse kom og havde lavet et oplæg som holdt sig præcis til de emner vi havde bedt om og til den målgruppe vi har interesse for at høre om som undervisere. ( 6-7 årige) Erfaren foredragsholder der forholdt sig til sit publikum.

Hanne Mortensen

FSL, Børnehaveklasseledernes Årskursus

Et godt foredrag med en god blanding af faktuel viden og humor.

Lone Kjærsgaard

Ølsted Børnehave og SFO

Medrivende, humoristisk, rammende, gav stof til eftertanke.

Jens Chr. Møller

Vilsted Friskole

Relevant og absolut et givende foredrag der havde nogle vigtige pointer.

WinnieSophia Nielsen

Børnehuset Bulderby

Meget oplagt foredragsholder, som fik formidlet emnet på en god måde. Der var mange gode eksempler som alle kunne genkende og forholde sig til. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger.

Anne-Lene Grønnegaard

Stenlille Skole

Super foredrag! John var meget professionel og underholdende. Vi fik lige præcis hvad vi ville.

Emil Toft

SexExpressen, Odense

Han var super vedkommende og levede op til forventningerne.

Cindy Martin

Den Nye Friskole

Han var rigtig god til at fortælle så forældrene forstod budskabet. Meget positiv feedback fra forældregruppen.

Anitta Andersson

Cathrine-asylets børnehave
Uforpligtende forespørgsel på John Aasted Halse

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
John Aasted Halse
John Aasted Halse

4.75 ud af 5 stjerner

"John formidlede et godt og nærværende foredrag. Modtagerne (forældrene i børnehaven) oplevede at reflektere over egen forældrerolle og få redskaber med hjem."

Linette Grenaa Giessing - Børnehave i Tårnby Se alle referencer

Foredragsemner med John Aasted Halse