Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
Dennis Nørmark Foredrag

Hvornår fik vi så travlt med at lave ingenting?

Dennis Nørmark Foredrag

Dennis Nørmark

Forfatter, antropolog og kendt fra radio og tv. Foredrag om pseudoarbejde og danskernes adfærd

Forespørg nemt på pris og dato

5 ud af 5 stjerner

Medarbejderne i vores department var rigtig begejstrede - Dennis Nørmark gjorde det blændende, underholdende og nærværende.

Sihz Lund-Hansen - Novo Nordisk Se alle referencer
Uforpligtende forespørgsel på Dennis Nørmark

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Dennis

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Interviews icon

Artikler

Forespørg nemt på pris og dato

Dennis Nørmark er en kendt antropolog, forfatter, facilitator og foredragsholder. Han er kendt som en dygtig videnskabsformidler, som er hyppigt medvirkende i både radio og tv. Han er en åbenmundet men præcis analytiker af samfundsmæssige, politiske og kulturelle spørgsmål. Dennis holder foredrag og workshops i både det private -og offentlige erhvervsliv.

Dennis er en kendt og populær foredragsholder, der er forfatter til den meget roste bestseller ”Pseudoarbejde – hvornår fik vi travlt med at lave ingenting?”. Bogen har for alvor sat indholdet i vores arbejde til debat.

Dennis har medvirket i talrige programmer i både radio og tv, blandt andet har han haft fast plads i flere forskellige radio- og tv-formater. Han er kendt som en analytisk skarp observatør af mange forskellige samfundsforhold. Dennis Nørmark har igennem en årrække arbejdet som konsulent og keynote-speaker i erhvervslivet med et skarpt blik på at rådgive topledere om særligt kulturforskelle i forretningslivet.

Derudover arbejder Dennis med ledelse i flere forskellige organisationer herunder Danmarks Radio, hvor han er næstformand for bestyrelsen i Danmarks største medievirksomhed. Desuden er han medlem af Tænketanken Fremtidens Arbejdsliv.

Se foredrag med Dennis Nørmark
Dennis Nørmark foredrag

Faglig stolthed og mening på fremtidens arbejdsmarked - om selvledelse, selvorganisering og styrkede arbejdsfællesskaber

Aktuelt foredrag ifm. udgivelsen af Dennis Nørmarks nye bog, Ufrihedens pris. Indholdet i foredraget tilpasse deltagergruppen – bl.a. ift. om I er en privat- eller offentlig aktør.

I dette foredrag argumenterer antropolog og forfatter, Dennis Nørmark, for, hvordan mange virksomheder og organisationer misser et enormt uudnyttet potentiale i den frihed og selvbestemmelse deres medarbejdere og ledere aktuelt ikke har. Alt for længe har vi i Danmark primært ledet ud fra en overbevisning om, at vi ved at give folk mere frihed og fjerne regler og systemer fra dem, risikerer vi at gøre verden mindre tryg, mindre effektiv, øge antallet af fejl og ultimativt mindre produktive. Vi leder ud fra en tro på, at friheden er noget vi må ofre i takt med at verden bliver mere kompliceret. Ud fra denne overbevisning har vi indrettet samfundet og vores organisationer således, at friheden og selvbestemmelsen er blevet gradvist mindre.

Men vi har fået vendt tingene på hovedet: Frihed er ikke dyrt. Til gengæld er den ufrihed vi pådutter hinanden en skjult omkostning vi sjældent medregner.

I foredraget giver Dennis Nørmark sine anvisninger på, hvordan vi overskueligt kan få raskmeldt de dysfunktionelle organisationer, så tidens mange ulykkelige og stressede ansatte, via distribueret ledelse og selvorganisering, igen kan opleve ægte arbejdsglæde og ledelse der nytter.

Foredraget har bl.a. fokus på følgende pointer:

Hvordan frihed i arbejdet kan skabe både mere produktivitet og mere motivation

  • Hvordan vi kan generobre forholdene fra vores nære fortid, hvor arbejdet var mere lystbetonet, frit og præget af dyb faglig stolthed, mestring og kollegialitet
  • Hvordan vi går fra skadelige hierarkier og til nyttig og naturlig autoritet
  • Hvordan vi nedbryder ubegrundet bekymring. Aktuelt gennemsyrer bekymring og krisestyring vores samfund. Men med ængstelsen går vi glip af innovation og fremskridt.
  • Hvordan vi undgår at drukne alle i risikoanalyser og i stedet gør folk stærkere af den modstand de møder.
  • Hvordan vi bliver bedre til, selvstændig og i teams, at håndtere problemer
  • Hvordan vi undgår den fortsatte erodering af fællesskabet
  • Ophøjelse af selvorganiseringen – mennesker i fællesskab, kan gøre utrolige ting
  • Hvordan ledelsen kan koncentrerr sig om det der faktisk efterspørges. Ikke mere stress over arbejdsopgaver, der slet ikke bør ligge på deres bord, men i stedet hos medarbejderne.

Nøgleord i foredraget er selvledelse, tjenende ledelse, visionsledelse, tillid, arbejdsglæde, faglighed, motivation, selv-organiserende teams, fællesskab, produktivitet, innovation, risikohåndtering, sikkerhedsmani, forventninger, anti-skrøbelighed, mesterlære og naturlig autoritet.

Bogen viser både nogle inspirerende cases fra den preussiske hær, primitive jæger-samler samfund og helt frem til moderne selvledende organisationer. Pointen er at over århundrederne er en nyttig lære omkring frihed og selvbestemmelse gået tabt i et alt for ensidigt fokus på ledelse der skader medarbejdernes performance og overbebyrder deres ledere.

Dennis Nørmark foredrag

Pseudoarbejde

Aldrig har vi haft flere effektiviseringer og digitale løsninger, der burde frisætte mere tid til kerneopgaven, og aldrig har vi brugt vores tid på flere overflødige ting end nu. I hvert fald ifølge Dennis Nørmark, der sammen med filosoffen Anders Fogh Jensen har udgivet debatbogen ”Pseudoarbejde – hvordan vi fik travlt med at lave ingenting”, der øjeblikkeligt strøg til tops på bestsellerlisten.

Igennem foredraget stiller Nørmark skarpt på alle de overflødige opgaver, vi fylder arbejdstiden med. Alle de møder, rapporteringer, e-mails, registreringer, PowerPoint præsentationer, målinger, policies og andre selvopfundne arbejdsopgaver, der forhindrer os i at skabe værdi, innovere og først og fremmest skabe en meningsfuld arbejdsdag. Et problem, der plager det private erhvervsliv mindst lige så meget som det offentlige.

I foredraget vil Dennis Nørmark fortælle om, hvad pseudoarbejde er, hvor udbredt det er og hvordan det kunne gå så galt.

Foredraget er en provokerende og øjenåbnende indsigt i de arbejdsopgaver, vi spilder hinandens tid med, og de simple ændringer medarbejdere og ledere kan implementere for at trække tæppet væk under administrative overflødigheder og vrangforestillinger om, hvad der faktisk er vigtigt.

Vi har alle travlt, men hvad har vi egentlig travlt med?

Dennis Nørmark foredrag

Fremtidens Arbejdsliv - Sådan vinder I konkurrencen om arbejdskraften

I disse år rykker de tektoniske plader under vores arbejdsliv for alvor rundt. Corona-pandemien var det største naturlige eksperiment med vores arbejdsmarked i nyere tid og det efterlod nye erfaringer og blivende forandringer. Men mere er på vej og fastholdelse og motivation af medarbejdere afhænger af, at nye ønsker om frihed, mening og fleksibilitet samt en anden form for ledelse bliver imødekommet.

Med udgangspunkt i danske og internationale undersøgelser kommer vi rundt i de overraskende forandringer der sker i øjeblikket og hvilke krav det det stiller til arbejdspladserne. Hvad er quiet quitting, skal vi helt lukke storrumskontoret og er der overhovedet brug for ledere i fremtiden?

Dennis Nørmark foredrag

Hvor mærkelige er danskerne?

Vi synes ikke selv, at vi er særligt specielle her i Danmark, men det er ikke, hvad andre mener om os. Faktisk har vi som danskere i høj grad brug for at blive bekendt med vores egne blinde vinkler, for hvad er det ved vores egen adfærd, som er anderledes, udfordrende og i hvert fald underligt for dem, der ser på os udefra? Noget kunne nemlig tyde på, at vi på mange områder er ret anderledes fra resten af verden.

I dette foredrag får I et underholdende og informativt indblik i, hvad det er, danskerne skal være opmærksomme på i kulturmødet med andre. Hvad er særligt for denne lille stamme, og hvordan påvirker det den måde, vi mødes på arbejdspladsen, privat og i den daglige kontakt med os. Det danske publikum vil få en øjenåbnende adgang til, hvordan andre ser os, og udlændinge vil endelig få bekræftet, hvad de har vidst hele tiden og ikke mindst få forklaret, hvorfor danskerne er så underlige.

Dennis Nørmark foredrag

Kulturforståelse for Stenalderhjerner

Det er krævende at møde folk fra andre kulturer. Ofte går det galt, og man står tilbage med misforståelser, frustrationer og spildte chancer efter sit ”kulturmøde”. I dette foredrag fortæller Dennis Nørmark om, hvad der sker, når vi møder andre kulturer, og hvad vi kan gøre for at forstå hinanden bedre og skabe de optimale rammer for samarbejde over kulturforskellen. Vores hjerner er bygget til en virkelighed med folk, der ligner os selv, men nutiden kræver af os, at vi forstår, hvor mennesker er forskellige her i verden, forbereder os på denne forskel og handler ”kulturelt intelligent” i forhold til den. Foredraget er en bred introduktion til disse forskelle, og hvordan vi bygger bro imellem dem.

For én ting er sikkert. Verden bliver ikke mindre global men mere, så det er på høje tid at optimere fortidens hjerner til nutidens virkelighed.

Dennis Nørmark foredrag

Workshop: Pseudoarbejde - Definér det, spot det og eliminer det

Begrebet ‘pseudoarbejde’ har ramt Danmark klokkerent. Både som privatpersoner og ansatte mærker vi, at der er noget om det, forfatterne bag bogen af samme navn pointerer. Deres udsagn, ”hvornår fik vi travlt med at lave ingenting”, er potentielt en overdrivelse, men få er i tvivl om, at dele af de rutiner og opgaver de selv eller kolleger har, formentligt ikke giver nogen direkte værdi og mening, hverken for dem, der udfører arbejdet eller den organisation, som de er en del af.

Men er der pseudoarbejde i jeres organisation? Hvordan vil I definere det? Hvordan vil I spotte det? Og hvordan vil I eliminere den del af pseudoarbejdet, som I ønsker at komme til livs?

I sine workshops om pseudoarbejde gør Dennis Nørmark rede for begrebet og introducerer en simpel oversigt til at spotte og definere pseudoarbejde i jeres organisation. Sammen med Dennis definerer I udfordringerne hos jer og finder ud af, hvor i jeres organisation pseudoarbejdet findes. Dernæst sættes der fokus på konkrete tilfælde, og I får inspiration og værktøjer til at komme pseudoarbejdet til livs. Dennis udfordrer jer, og I får mulighed for at udfordre ham.

Påstanden er klar. Stort set alle organisationer har pseudoarbejde, og de fleste medarbejdere og ledere kan finde pseudoarbejde i deres arbejde. Alle private virksomheder kan gøre noget ved det her og nu – mens en del offentlige instanser lider under politiske beslutninger, der delvist stiller lovkrav om indsatser, der må karakteriseres som pseudoarbejde. Her vil den enkelte medarbejder til tider skulle begå civil ulydighed, hvis de selv skal bidrage til at komme pseudoarbejdet til livs.

Målet med dagen er bl.a., at alle deltagere får defineret minimum én ting, de ikke længere gør efter workshoppen. Et projekt, en opgave eller en rutine, der skrinlægges, selvom den var vedtaget. Dagen byder på cases og konkrete indsigter og værktøjer – f.eks. at opsætte simplicity regler, der betyder, at vi aldrig implementerer en ny sop, uden at fjerne 2 andre. Dennis´ ambition med dagen er også, at alle forstår, hvad de konkret kan gøre for at frasige sig pseudoarbejde, når man godt ved, at den indsats, man bliver bedt om, er tåbelig.

Alle Dennis Nørmarks foredrag og workshops kan afholdes på dansk og engelsk.

Referencer

Det var spot on. Vi har kun modtaget positiv feedback på foredraget fra tilhørerne.

Anette Falk Bøgebjerg

Energinet.dk

Det var rigtig fint med godt perspektiv på os og vores organisation, og den måde vi arbejder på. Det har givet rigtig meget stof til eftertanke - og pseudoarbejde er blevet nævnt mere end én gang siden ifm. opgaveløsningen.

Mia Andersen

Erhvervsstyrelsen

Dennis gør det bragende godt, og vi har ham i tankerne i 2020.

Katharina Antonsen

HK Kommunal, Nordjylland

Medarbejderne i vores department var rigtig begejstrede - Dennis Nørmark gjorde det blændende, underholdende og nærværende.

Sihz Lund-Hansen

Novo Nordisk

Meget tilfreds med foredraget.

Martin Hybel Havelykke

Udenrigsministeriet

Dennis' foredrag var professionelt og underholdende/interessant. Præcis som forventet.

Anders Søgaard

7N A/S

Perfekt

Hans Lassen Christensen

Lederne Nordsjælland

Dennis ramte målgruppen perfekt, så det var et godt arrangement. Derudover taler han et perfekt engelsk, hvilket jo ikke var givet på forhånd.

Marianne Iversen

Aarhus Universitet, Institut for Datalogi

Fantastisk interessant emne leveret på inspirerende vis af en engageret oplægsholder.

Lasse Bonde-Jensen

Københavns Kommune

Dennis var yderst velforberedt og behagelig oplægsholder som også var god til at tage drøftelsen og spørgsmål fra deltagere:-) Alt i alt en god oplevelse, og tankevækkende oplæg!

Monica Terkelsen

Region Nordjylland

Dennis Nørmark var veloplagt, til stede og vedkommende. Han formåede til fulde at holde alle deltageres opmærksomhed og interesse og leverede et sammenhængende og tankevækkende oplæg.

Simon Hansen

Dansk Mode & Textil

Dennis Nørmark mødte veloplagt, velforberedt og præcis 'to the point' af det oplæg, han og jeg havde drøftet.

Lis Villum Sørensen

Roskilde Lærerforening

Det var rigtig fint og vores kolleger var glade for oplægget

Stina Brun

Per Aarsleff A/S, Statens Naturhistoriske Museum
Uforpligtende forespørgsel på Dennis Nørmark

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Dennis Nørmark
Dennis Nørmark

5 ud af 5 stjerner

Medarbejderne i vores department var rigtig begejstrede - Dennis Nørmark gjorde det blændende, underholdende og nærværende.

Sihz Lund-Hansen - Novo Nordisk Se alle referencer

Foredragsemner med Dennis Nørmark