Henter Indhold ...

Tlf. 35 11 21 31

Alle hverdage mellem kl. 8.00 – 16.00
profile-cover-generic-05

En unik mulighed for forbedret mental sundhed

Storm Stensgaard

Storm Stensgaard

Forfatter og rådgiver - Foredrag om blandt andet tillidskultur, social økonomi, mental sundhed og stressøkonomi.

Forespørg nemt på pris og dato

5 ud af 5 stjerner

"Storms foredrag var exceptionelt godt. Og jeg har hørt mange gennem tiden. Der var integritet, ægthed og oprigtighed. Ikke bare den købte vare, hvor en foredragsholder stod, og sagde det han troede ledelsen ville høre – men den ægte vare. En gave du kunne tage imod eller lade være. Og vi kunne virkelig bruge gaven, som var inspirerende og praktisk nyttig. Folk var i den grad med, og efterfølgende kunne jeg høre og mærke, at der havde været super god effekt."

Carsten Overgaard, seniorprivatrådgiver - Nykredit Se alle referencer
Uforpligtende forespørgsel på Storm Stensgaard

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Storm

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Forespørg nemt på pris og dato

Storm Stensgaard er en meget populær foredragsholder inden for mental sundhed og social kapital. Han har en dyb forståelse for tillidskultur, og en professionel viden om stressbehandling og de neurologiske spilleregler for sund præstation. Med humor og brugbare eksempler deler Storm ud af sit nære kendskab til stress fra både privatklienter og personlig erfaring.

Storm Stensgaard har en konstruktiv og løsningsorienteret tilgang til stress som livsvilkår, der har hjulpet mange mennesker, såvel foredragstilhørere som klienter. Hans eget koncept, Stressnavigation, er videnskabeligt funderet og erfaringsmæssigt afprøvet med succes. Et koncept, der kan anvendes i jeres organisation, på ledelsesmæssigt såvel som personligt niveau, og som altid opnår høje evalueringer fra tilfredse arrangører. 

Ligesom sundhedsmæssige livsvilkår som kost, søvn og motion, kan den rette tilgang til stress betyde forskellen mellem liv og død, mellem udbrændthed og langtidsholdbar præstationsevne. Storm har i sine foredrag fokus på de mange fordele ved en konstruktiv tilgang til stress, hvad end det er sund præstation, social kapital, eller bæredygtig ledelse. Storm er dynamisk og engageret, og hans foredrag er forholdsvis videnstunge, men den viden bliver formidlet så den er forståelig og frem for alt brugbar. Det er et foredrag du skal booke, hvis tilhørerne skal have noget med hjem, der virker.

Storm Stensgaard foredrag kan udvides miniworkshops eller hel- og tredageskurser for udvalgte ansatte, der får indarbejdet de effektive redskaber, og bliver klædt på til at styrke organisationens arbejdsmiljø. Foredragene kan tilpasses til den enkelte organisation, og fra topledere til medarbejdere. Alle har gavn af en bedre stressøkonomi.

Storm Stensgaard er forfatter, foredragsholder og familiefar. Han er uddannet stressrådgiver ved Majken Matzau og  ledelsesrådgiver ved Christian Ørsted og klassisk filolog. Han har skrevet bogen: Stressnavigation for Mænd, 2014. Derudover er han cand. mag. i klassisk filologi med speciale i heroisk ledelse og tillidskultur. Udover foredrag arbejder han til daglig med undervisning, kurser og personlig stressbehandling.

Se foredrag med Storm Stensgaard

  Storm Stensgaard foredrag

  Sund Præstation

  • Foredraget handler om de optimale betingelser for den sunde præstation. Hvordan yder vi vores bedste og bevarer et engageret arbejdsflow dag efter dag og år efter år? Der tages udgangspunkt i neurologi, stressvidenskab og professionel rådgivningserfaring.
  • Hvordan balancerer vi på det tveæggede sværd af sund stimulans og giftig overbelastning? Hvordan sparer vi på kræfterne, hvordan regulerer og restituerer vi klogt, og hvordan holder vi nervesystemet sundt og stærkt, så vi kan skabe de resultater, der er brug for?
  • Der vil foredraget igennem være fokus på konkrete eksempler og virksomme metoder som både kan anvendes med det samme og på den lange bane. Det handler om nærvær, fordybelse, arbejdsro, begejstring og mening. Alvorlig vidensformidling leveret med humor, fortællinger og optimisme.

  Storm Stensgaard foredrag

  Social Kapital og Stressøkonomisk tillidskultur

  • Hvordan styrker vi den organisatoriske sammenhængskraft og tillidskultur på den lange bane?
  • Forudsætningen for store resultater er samarbejde, og samarbejde kræver social kapital. Kernen i social kapital er tillid, men hvad skaber tillid?
  • Foredraget belyser betingelserne for at tillid kan opstå og vokse. Hvordan kan vi have tillid til os selv og hinanden, til ledelsen og organisationen?
  • Med fodfæste i neurologi og stressvidenskab ser vi på hvordan den enkelte, ledelsen og organisationen kan skabe de optimale rammer for tillid mellem mennesker. Det handler blandt andet om hvordan vi begrænser ødelæggende forstyrrelser, hvordan vi skaber tydelighed og overskuelighed, og hvordan vi finder den hårfine balance mellem ansvar og indflydelse. Men det handler også om det smidige tankesæt og det ligevægtige sind som bedst egner sig til at vække og vise tillid
  • Perspektiveret af oldtidens tillidskulturer berøres de idealer og egenskaber som traditionelt skaber tillid. Vi ser på hvordan gamle størrelser som frihed, sandhed og retfærdighed er højrelevante for moderne organisationers arbejdsmiljø. Det handler om den mellemmenneskelige kilde til arbejdsglæde, men også om hvordan det konkurrencedygtige værdifællesskab opbygges med samhørighedsfølelse og sammenhængskraft.
  • Storms særlige uddannelsesmæssige baggrund giver foredraget en spændende blanding af konkrete stressvidenskabelige metoder og inspirerende kulturhistorisk viden.
  • Er der en brugbar sammenhæng mellem gamle dages æresbegreber og vor tids stressoptimale arbejdsmiljø? Dette foredrag giver dig et underholdende og nyttigt udgangspunkt for at øge den sociale kapital i din organisation.

  Storm Stensgaard foredrag

  Den Robuste Medarbejder: Løsninger Under Pres 

  • Robusthed på arbejdspladsen: Løsninger under pres: Hvordan overlever og trives den enkelte, mens vi venter på den organisatoriske stressoptimering af arbejdsmiljøet?
  • Foredraget forholder sig konstruktivt og løsningsorienteret til den store udfordring, at mange arbejdspladser byder på forandringer, besparelser, arbejdspres, præstationskrav – helt generelt: store forstyrrelser. Hvad kan vi rent faktisk gøre ved mistrivsel og det sygefravær, som har så store menneskelige og økonomiske omkostninger? Hvordan sikrer vi bedst mulig arbejdsglæde og langtidsholdbar præstationsevne?
  • Hvordan kan vi gøre den enkelte medarbejder/mellemleder mere modstandsdygtig? – vel at mærke uden at overbebyrde med eneansvar for egen trivsel, og uden at fritage ledelsen og organisationen for ansvar. Hvad er de neurologiske spilleregler for robusthed såvel organisatorisk, som ledelsesmæssigt og individuelt?
  • Foredraget har fokus på virkelige eksempler og metoder som både er stressvidenskabeligt solide, effektive og forsvarlige. Deltageren får en afgørende, overordnet forståelse samt en række konkrete redskaber som erfaringsmæssigt virker; og som kan både kan bruges med det samme og til at opbygge fremtidens bæredygtige arbejdsmiljø.

  Storm Stensgaard foredrag

  Styr på stressøkonomien

  • Foredraget belyser sammenhængen mellem den sunde, langvarige præstationsevne og den usunde stressoverbelastning, og giver en række erfaringsbaserede metoder og løsningsforslag til at få styr på den personlige og organisatoriske stressøkonomi.
  • Med levende humor og praktiske eksempler gives der solide bud på hvordan vi kan begrænse de forstyrrende udgifter og få overskud på stressbalancen.  
  • Hvad er de overordnede stressvidenskabelige regler for et sundt arbejdsmiljø, og hvad kan lederne og den enkelte gøre for at håndtere udfordringer og belastninger klogest? Hvor er de hurtige gevinster, og hvordan foretager vi de nødvendige, langsigtede investeringer? Hvordan får vi prioriteret omsorgen for det mentale helbred som en del af en sund livsstil? Hvordan kan vi ændre fortællingen så det for alvor bliver attraktivt, spændende og indbringende at beskæftige sig med forudsætningerne for den sunde præstationsevne og trivsel?  
  • Vi ser nærmere på hvorfor og hvordan en sund stressøkonomi er en investering for livet.

  Storm Stensgaard foredrag

  Mere succes i hverdagen: Vindermentalitet og arbejdsglæde

  • Hvad kan vi gøre, tænke, føle og sige til os selv og hinanden for at få mere overskud i hverdagen, mere succes? Hvordan får vi øje på og dyrker sejrene, får det bedste ud af situationen, og støtter os selv og hinanden? Hvordan begrænser vi de unødvendige forstyrrelser såvel indre som ydre, og skaber et flow der lader os klare dagen med langt større effektivitet og arbejdsglæde?
  • Med et underholdende og tankevækkende foredrag har Storm Stensgaard en løsningsorienteret og konstruktiv tilgang, hvor målrettet effektivitet og øget trivsel går hånd i hånd. Det kan betale sig. Der er et helhedsfokus på det optimale arbejdsmiljø, både i forhold til ledelse, den enkelte og kollegerne, men også i forhold til work-life balancen.
  • Storm trækker på sin omfattende stressvidenskabelige viden og praktiske erfaring som behandler, rådgiver og underviser. Metoderne er praksisnære og erfaringsbaserede, og det er noget der virker. Hvis tilhørerne skal gå opløftede derfra og have konkrete redskaber med hjem, der kan styrke enhver arbejdskultur, så er dette foredrag sagen.

  Storm Stensgaard foredrag

  Kunsten at brokke sig

  • Et sjovt og tankevækkende foredrag, der stiller skarpt på en af danskernes yndlings beskæftigelser, nemlig brok. Vi brokker os meget, og det fylder meget i vores liv på godt og ondt, men kan vi blive endnu bedre til det? Kan vi brokke os mindre eller på en bedre måde?  Kan vi med fordel anskue brok som en kunstform og/eller gå videnskabeligt til værks?
  • Med en humoristisk tilgang tager Storm afsæt i sin stressvidenskabelige baggrund, og ser på hvad brok egentlig er, hvad det koster os i forstyrrelser i forhold til trivsel, arbejdsro og arbejdsglæde, og hvordan vi kan håndtere det og omdirigere vores trang til brok, så det bliver konstruktivt og nyttigt.
  • Foredraget udformes som en underholdende skattejagt, hvor vi kommer langt omkring bl.a. smil, spejlneuroner, social kapital og kønsforskelle. En anderledes, men brugbar tilgang til den sunde arbejdskultur.
  • Foredraget er velegnet som: et humoristisk indslag med viden, ahaoplevelser, der kan løsne op for et vanskeligt emne, en underholdende måde at få folk til at grine ad sig selv på en konstruktiv måde, noget samlende alle kan relatere til uanset baggrund og funktion i organisationen, et anderledes indslag på en ellers faglig tung dag, noget der kan ramme meget bredt sammensatte medarbejdergrupper, et opsigtsvækkende bidrag til et kundearrangement, et sjovt indspark til en generalforsamling eller årsmøde, en kickstarter til større konferencer eller som faglig underholdning til sociale arrangementer.

Referencer

Det var et supergodt foredrag om Stressnavigation. Medlevende, vi var med og vi var på, selvom det var om aftenen, efter en lang arbejdsdag. Det var gode eksempler, nyttige redskaber. Vinklen var ny og meget brugbar. Dette er et meget vigtigt emne, og jeg kan varmt anbefale Storms foredrag.

Keld Hemmingsen

Gladsaxe Kommune

Storm Stensgaards foredrag om Stressnavigation rammer bare plet. Hvis man tror men har hørt alt om stress - så tro om igen og book Storm – aha oplevelserne står i kø. Han er troværdig, kompetent og tog deltagerne og salen med …storm . Han har en helt ny og anderledes indgangsvinkel til stress, end man før har hørt. Vi holdt en 3 dages konference hvor Storm var en af mange oplægsholdere på de tre dage. Men det var Storm alle talte om -Alle var begejstrede og helt høje resten af dagen- Hans foredrag og bidrag var emnet under middagen og efterfølgende da konferencen var slut. Storm brænder igennem og vi fik geniale, enkle og brugbare værktøjer med hjem, som vi her tre måneder efter stadig taler om. Storm får mine varmeste anbefalinger, alle får noget med hjem.

Susanne Wessel, Sekretariatskonsulent, Den Grønne Gruppe

3F

Tusind tak for et super inspirerende foredrag om ’Social kapital og stressøkonomisk tillidskultur’. Der er ingen tvivl om, at det tændte en gnist i personalegruppen, som jeg sjældent har oplevet før. Efterfølgende blev der arbejdet intenst, alle var deltagende i gruppearbejdet (ingen var tavse). Vi endte med at formulere fire indsatser der skal højne den sociale kapital, og var enige om at vores arbejde for alt i verden ikke må slutte her. Derudover satte du gang i tankerne i forhold til selv at have et ansvar, både for hvordan man selv agerer, men også hvordan man holder sig orienteret i forhold til hele organisationen. Et mere end fantastisk indspark.

Merete Lund, Souschef

Rudersdal Kommune

Storms foredrag var exceptionelt godt. Og jeg har hørt mange gennem tiden. Der var integritet, ægthed og oprigtighed. Ikke bare den købte vare, hvor en foredragsholder stod, og sagde det han troede ledelsen ville høre – men den ægte vare. En gave du kunne tage imod eller lade være. Og vi kunne virkelig bruge gaven, som var inspirerende og praktisk nyttig. Folk var i den grad med, og efterfølgende kunne jeg høre og mærke, at der havde været super god effekt. Folk havde fået nogle spilleregler, - det er sådan her det er, og så kan man tage dem til sig eller lade være. Og det gjorde vi! Kan varmt anbefales, det bedste foredrag om stress og trivsel, jeg har hørt.

Carsten Overgaard, seniorprivatrådgiver

Nykredit

God energi og vedkommende for alle tilhørere.

Anders Krogh

Viborg Private Realskole

Det var levende, troværdigt og nyttigt. Storm Stensgaards foredrag om Stressnavigation var superfint og meget givende. Jeg er fuld af begejstring over det. Alle har flere dage efter været meget positive over både indholdet og måden det blev præsenteret på. Det er fedt at Storm brænder igennem med det og virkelig tror på det. Og den personlige erfaring på egen krop giver solid troværdighed. Især var det godt at de praktiske redskaber var vedkommende og enkle at forstå. Stresshjulet eller kompasset var rigtig brugbart. Indgangen og tankegangen til stress var faktisk ny og gav en del ahaoplevelser. Det er det bedste af alle de mange stress-foredrag jeg har hørt. Det rykker.

Lea Nydahl Lyberth

Fredericia Kommune

Fantastisk foredrag også selvom jeg havde hørt det før. Lærerigt og underholdende.

Birgitte Baun Pedersen

Næstved Kommune

Dit foredrag var fint, du kom langt omkring i forhold til hvad stress er og hvad det gør ved mennesket. Du kom også fint ind over gode løsningsforslag til hvordan man kan undgå den dårlige stress. Det kan anbefales til virksomheder og private personer i forhold til fod information om stress håndtering. Dit foredrag gav et godt billede af hvad der er den god og den dårlige stress og hvad vi kan gøre ved den.

Anita Mortensen, Adm medarbejder, Visitationen

Lolland Kommune

Vi havde brug for Storms oplæg med meget kort varsel. Der var stort set lavet en aftale næsten samme dag. Meget hurtig responstid. Super.

Lars Gemmer

Odense Kommune, Ældre og Handicapforvaltningen

Super godt.

Helle Holst Rasmussen

Vejen Kommune

Storm var meget levende og nærværende under hele foredraget og det var brugbart for alle uanset hvor vi er i vores liv (handlede en del om stress) og forståeligt. Jeg vil foreslå til resten af forvaltningen, at vi måske engang kan bruge et foredrag om brok, som han var kort inde på. Tænker det er rigtig fint, at der er en del humor indbygget i hans foredrag, det er som regel noget vi kan huske og dermed bruge bagefter!

Jytte Sigfredsen

Mariagerfjord Kommune

Din tilgang til at aftabuisere stress var særdeles gavnlig. En strategi omkring stress, hvor det handler om at gøre oplevelser med stress til noget, man snakker om og deler, gør det muligt at få øje på problemerne i tide. Dette fik du sat fokus på, på en god måde, som let kan føres videre ud i organisationen. Endvidere var den opmærksomhed som du havde på vedvarende ubalancer mellem krav og indflydelse/ressourcer væsentlig og brugbar i det videre arbejde med en stressstrategi. Alt i alt en god måde at tilgå stress som tema. Med dit oplæg fik du sat en god stemning og et godt gruppearbejde i gang, hvilket var meget værdifuldt.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Syddansk Universitet

Din tilgang til at aftabuisere stress var særdeles gavnlig. En strategi omkring stress, hvor det handler om at gøre oplevelser med stress til noget, man snakker om og deler, gør det muligt at få øje på problemerne i tide. Dette fik du sat fokus på, på en god måde, som let kan føres videre ud i organisationen. Endvidere var den opmærksomhed som du havde på vedvarende ubalancer mellem krav og indflydelse/ressourcer væsentlig og brugbar i det videre arbejde med en stressstrategi. Alt i alt en god måde at tilgå stress som tema. Med dit oplæg fik du sat en god stemning og et godt gruppearbejde i gang, hvilket var meget værdifuldt.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Syddansk Universitet

Simpelthen fantastisk foredrag,

Henri Bøje Amissah

Teknisk Landsforbund

Storms foredrag var fint målrettet til vores organisation. Vi er glade for den direkte måde som Storm formidlede budskabet på.

Brian Steffen

Air Control Wing, Flyvevåbnet, Forsvaret

Foredraget 'Styr på Stressøkonomien - en investering for livet' med stressrådgiver Storm Stensgaard er et interessant, spændende og lærerigt foredrag, der vedrører os alle. Storm Stensgaard formår på sin ligefremme og jordbundne måde at kommunikere sin store faglige viden ud til tilhørerne. Det er et foredrag, der sætter tankerne i gang, og som giver stof til eftertanke.

Inge Suensen, Formand, Vordingborg

Kræftens Bekæmpelse

Storms foredrag om stress var meget vedkommende og Storm kom under foredraget om "styr på stressøkonomien" med mange budskaber, som kan anvendes både i private situationer og i det frivillige arbejde, som alle tilstedeværende var en del af. Storm fokuserer på stress som en del af hverdagen, og gav gode input til at tænke den positive stress ind vores liv. På den måde berigede Storms foredrag alle tilstedeværende og jeg kan derfor varmt anbefale foredraget til andre, der ønsker at blive klogere på dette vigtigt emne.

Jytte Møller, Formand, Lolland lokalafdeling

Kræftens Bekæmpelse

Indholdsmæssigt et godt foredrag med mange gode pointer og anvendelige råd. Teorien fint krydret med egne erfaringer, som man tydeligt kan mærke, at Storm brænder for at videregive til sine tilhørere. Storm virker ægte i sin interesse for at formidle emnet og for give sine tilhørerne noget med hjem. Jeg kan anbefale foredraget.

Linda Larsen, Formand i Lejre

Kræftens Bekæmpelse

Storm er en foredragsholder, der brænder for sit emne. Han taler ud fra personlige oplevelser og har samtidig sin faglige viden om stress i orden. Det gør ham til en troværdig foredragsholder. Han har gode og interessante historier som gør foredraget levende. Vi havde gavn og glæde af foredraget. Det var tankevækkende, inspirerende og underholdende, og samtidig fyldt med nyttig viden og konkrete redskaber, som vi kan anvende. Jeg kan anbefale Storms foredrag, og er overbevist om at mange vil have glæde af at høre det. En time i hans selskab er godt givet ud!

Klaus Alsted, Afdelingsleder, Capital Markets

BEC

Storm Stensgaard holdt sit foredrag, 'Styr på stressøkonomien', for vores personaleklub. Det var sjovt, oplysende, virkeligt godt og satte gang i tankerne og snakken; og vi var mange der sad med en stor lyst til at lære mere, og blive rigtigt dygtige stressnavigatører. Emnet er højrelevant og det kan klart betale sig at vide mere om. Storm var levende, vidende og engageret. Han kan bestemt anbefales som foredragsholder. Vi var flere der ser frem til at læse hans bog for at dykke dybere ned i emnet.

Dennis Hambenberg IT-arkitekt og Tillidsrepræsentant

CIMT

Et inspirerende foredrag med et emne som er relevant for mange sekretærer.

Stine Ottosen, Skolesekretær

Stubbekøbing Efterskole

Storm Stensgaards foredrag ”Styr på Stressøkonomien” gav mig et meget nyttigt perspektiv på de problemstillinger jeg arbejder med til daglig omkring trivsel, arbejdspres og sygefravær. Allerede nu, få dage efter, bruger jeg tankerne og tager medicinen selv, om man så må sige. Og det virker. Foredraget giver en række konkrete redskaber til at italesætte de vigtige udfordringer som er afgørende for en operationel hverdag her. Som foredragsholder var Storm meget inspirerende og vidende, men formåede alligevel at holde det nede på jorden så vi kunne forholde os til det og bruge det til noget. Jeg kan varmt anbefale det foredrag, det kan betale sig.

Søren Vissing Nielsen, Trafikinspektør

DSB

Godt oplæg og god efterfølgende dialog

Søren Vissing Nielsen

DSB

Super foredrag af Storm. Meget relevante emner, og han formår at få alle tilhører med. Godt med humor.

Casper Garrelts

DSB

Storm kom, så, sejrede og tog os med storm. Inspirerende, nærværende og medlevende. Foredraget om den sunde præstation er absolut i øjenhøjde og yderst forståeligt. Vi fik masser af nyttige redskaber til at udforske det sunde liv. Klart anbefalelsesværdigt.

Jørn Simmenæs, Adm. Direktør

UPFRONT

Det var en fornøjelse at have besøg af “stress-ekspert” Storm Stengaard. Deltagerne fandt det yderst interessant at høre de stærke facts om stress og ikke mindst om hvordan det skal håndteres. Storm Stensgaard behandler det “farlige” emne enkelt og præcist, så alle kan være med.

Michael Fast, Adm Direktør

FAST ENTERTAINMENT

Deltagerne synes det var rigtig godt og inspirerende, og især var de glade for de værktøjer de fik til at passe på sig selv. De har efterfølgende talt en del om de konstruktive ting man kan gøre. Særligt kompasset og muligheden for at bevæge sig klogt gennem farverne. Hvis kommunerne brugte de metoder og redskaber, så ville de få pressede medarbejdere på benene, og også gavne de andre. Det var et nyttigt foredrag, det kan jeg varmt anbefale.

Jens Rohrberg, Fællestillidsrepræsentant og Kredsformand

Holbæk Lærerkreds

Jeg synes dit foredrag var meget lærerigt og brugbart. Ikke mindst for forståelsen af de mekanismer der trigges i løbet af en arbejdsdag. Det var i øvrigt rart med et foredrag om ”det gode liv” med mindre prædiken end sædvanligt.Jeg tror bedst jeg kan forklare det med, at jeg gik derfra med en følelse af at jeg havde lært noget, men ikke fået trukket en specifik løsning ned over hovedet. Det synes jeg godt der kan være en tendens til på det ’område’, ligesom præsentationen af stoffet godt kan blive lidt opstyltet. Det var overhovedet ikke tilfældet her.

Jesper Bach Jensen, Advokat

Advokatfirma

Storm ramte målgruppen meget fint og fik givet dem nogle gode værktøjer.

Henriette Haumann

Campus Vejle

På vores uddannelse af sundhedsambassadører i Rødovre Kommune, havde vi inviteret Storm for at tale om stressnavigation. Og det var rigtigt godt. Vi har evalueret og jeg har fået virkelig mange positive tilbagemeldinger på Storms foredrag. Der var bred enighed om, at det var et meget vigtigt emne og det faldt godt i spænd med den resterende undervisning på kursusdagene.Foredraget udmærkede sig ved at være håndgribeligt og praksisnært, og især var det opklarende og bidrog til en vigtig afmystificering af emnet. Storm gjorde det tydeligt, at stress er et vilkår, et kontinuum, hvor man kan have stress på forskellige niveauer, og at vi ikke kan slippe for stresshormonerne, som jo også bliver brugt til alle de gode ting i vores liv. Der var mange ahaoplevelser. Man kan sige, at han var med til at fjerne en berøringsangst, og måske allervigtigst, gjorde det muligt at tale om det på en god måde. Det er rart at få taget noget af læsset fra skuldrene, så man ikke tror, at man kan eller skal flygte og slippe fra stress, men i stedet gå ind i det og forholde sig konstruktivt.Der var desuden mange gode oneliners, der hænger ved og som vi kan huske hinanden på i hverdagen. Måden Storm får vendt tingene og fortalt historien på er ny og anderledes. Og jeg mener, at den er nødvendig.

Sabine Lundquist, Sundhedskoordinator

Rødovre Kommune

Tak for et godt og inspirerende oplæg om stressnavigation. Det har givet mig nogle brugbare redskaber både i forhold til have fokus på min egen ”stressøkonomi”, men i høj grad også en viden som gør det nemmere at coache medarbejderne ud fra det ”stresskompas” du konkretiserede.

Jens Åkerlund Kjærbye

Solrød Kommune

”Storm Stensgaards foredrag om Stressnavigation kan jeg i allerhøjeste grad anbefale. Der var en overskuelig tilgang, konsekvens og en sammenhæng mellem teori og selve foredragsstilen. Selvom jeg har været arbejdsmiljørepræsentant og arbejdet med stress i rigtig mange år, så var foredraget en øjenåbner, og jeg har aldrig fået præsenteret emnet på den måde. Storm kom med på et afbud fra et stort navn, og folk havde sat næsen op efter noget andet, så det var op ad bakke. Men han fik virkelig de mange tillidsrepræsentanter med, og det var fordi han kunne fange forsamlingen og give noget der var centralt og relevant på en kompetent og overbevisende måde. Der var en god balance mellem forskningsbaseret viden og praktisk erfaring. Og så var han, for at sige det på godt jysk, til at holde ud at høre på. Det var ikke det værste bytte. Reaktionerne var entydigt, at det var en værdig afløser, og at foredraget var både givtigt og meningsfuldt. Storm ramte noget personligt og konkret på en meget motiverende måde, og derfor kan tillidsrepræsentanterne bruge det. De kan nu gå ud og give denne viden om stressnavigation videre. Meget værdifuldt.”

Carsten Mortensen

Vejen Lærerkreds

Storm ramte virkelig godt. Han formidlede sit budskab med tilpas humor, så seriøsiteten hele tiden var til stede. - Han ved hvad han taler om, og det er gået rent ind hos os alle. Det kan jeg især måle på den respons jeg har fået fra mine kolleger de efterfølgende dage.

Poul Pedersen

Sparekassen Balling

Veloplagt og tro mod sit koncept!

Lone Warburg

Smålandshavet kursus og konferencecenter

De generelle tilbagemeldinger har været gode, folk synes det var sjovt og interessant foredrag, der har også været interesse i materialet der blev udleveret til foredraget, bøgerne og kollegaerne har sat sedler op i jobcenteret hvor der står - Kun én ting ad gangen :-)

Mara Larsen

Jobcenter Glostrup

Storms foredrag var rigtig godt. Det var god formidling og han var god til at få hele salen med. Folk var efterfølgende meget tilfredse, og nu her flere måneder efter kan jeg sige, at vi bruger det i dagligdagen. Det har haft en positiv virkning. Jeg vil især anbefale Storms foredrag fordi det lykkedes ham med en sjov og munter vinkel på et meget alvorligt og meget relevant emne. Det var meget brugbart, originalt og nytænkende. Det er lige den slags vi har brug for mere af!

Maria Larsen, Udviklingskonsulent

Jobcenter Glostrup

Han var spændende at høre, han kunne holde os alle "fanget", selvom det varede 3 timer. Sjovt og lærerigt foredrag.

Anette Sørensen

Morsø kommune

Et levende og nærværende foredrag holdt i en tone som alle kunne grine og relatere til. Flere blev så inspireret at de købte Storms bog.

Ulla Korch

Bavarian Nordic A/S

På Bavarian Nordic har vi haft Storm Stensgaard på besøg for at tale om Vejen til mere overskud i hverdagen. Det var super godt og vi var rigtig glade for det budskab Storm havde med til os. Det lykkedes virkelig Storm at få formidlet sin stressnavigation i et sprog uden for mange faggloser, så man kunne relatere til det. Tit er emnet stress tabu, men Storm gjorde det almindeligt og fik os til at indse nødvendigheden af aktion før det er for sent. Budskabet blev leveret på en spiselig facon og fik det ned på jorden så det kunne bruges i vores hverdag. Hans tilgang var original og absolut nyskabende. Det er jeg overbevist om at rigtig mange vil have stor glæde af at høre. Der var flere af os der købte hans bog så budskabet kunne spredes videre til vores relationer.

Ulla Jarnsø Korch, Adm. Assistant, QA

Bavarian Nordic A/S

Storm var på i 1½ time. Han var oplagt og emnet var meget relevant og blev leveret med høj energi. Giv Storm vores varmeste anbefalinger.

Rasmus Gundelach

Handelsfagskolen

Det var super underholdende på den gode måde. Og vi lærte "kun én ting af gangen" :-) ha ha

Susan Haagensen

Forbo Siegling Danmark A/S

Vi havde besøg af Storm i Scleroseforeningens lokalafdeling, København Vest, og det var super godt. Jeg har kun fået positiv feedback. Der var masser af brugbare ting. Folk var engagerede og meget tilfredse. Det kan jeg sagtens anbefale.

Caroline Brasch

Scleroseforeningen

Storm besøgte os på vores forårslandskursus med et spændende foredrag om Stressnavigation og vi var meget tilfredse. Det var klart anvendeligt. Han var udfordrende og fik vendt nogle ting på hovedet - og det er vist meget sundt. Jeg kunne personligt bruge ting fra det og jeg har fået mange gode tilbagemeldinger fra andre, der havde glæde af det. Jeg kan fint anbefale et foredrag med Storm Stensgaard.

Dorte Söderberg Formand for FSAIO

FSAIO

Storm besøgte os med et spændende foredrag om arbejdsglæde. Vi har efterfølgende evalueret det og har fået positive tilbagemeldinger fra alle. Det var virkelig godt fordi det var underholdende og lærerigt på en gang, meget brugbart og konkret. Især stresskompasset var en god måde at blive mindet om energiforbruget og stressøkonomien. Vi er meget tilfredse.

Fanny Villadsen, Administrationschef

Odsherred Forsyning

Vi havde besøg af Storm Stensgaard, det var virkelig en positiv oplevelse. Og det var holdningen hele vejen rundt. Han kom med konkrete redskaber og gode eksempler som var til at forstå, og til at føre videre ud i livet. Og så var der nogle meget interessante bulletpoints, og pointer der hænger ved. Det var et inspirerende foredrag som jeg helt sikkert kan anbefale.

Christian Mørup, Direktør

Marine Travel

Storm startede vores temadage med et fremragende oplæg om stressnavigation og stressøkonomi. Og vi var meget tilfredse. Det var virkelig inspirerende og nyttigt, og vi brugte det dagen efter til at tale ledelse, organisation og medarbejdere. Vi havde simpelthen savnet en fælles referenceramme, og det fik vi. Der blev skabt et rum så vi kunne tale om noget der ellers var næsten umuligt at tale om. Noget der også var godt var at der var så meget nyttigt til personlige kompetencer som folk kan bruge i alle mulige sammenhænge. Folk var meget glade, og efterfølgende har jeg hørt folk bruge vendinger derfra, mange, mange gange. Storms indspark var simpelthen en katalysator for vores videre proces.

Lars Juul Jensen, Leder

ConDidact A/S

Storm er en finurlig person, der tryllebinder sit publikum med anekdoter, kringlede spørgsmål og overraskende fakta. Ingen føler sig overset og alle får en hel del at tænke over. Storms tanker omkring stress og stress håndtering er vidunderligt simple og let implementerbare, uanset baggrund og uddannelsesniveau. Kan varmt anbefales!

Claus Mørkøre Andersen, Salgsdirektør

FoodService Danmark

Efter et vellykket foredrag om Stressøkonomi valgte vi at bruge Storm Stensgaard som kursusleder for et sammensat hold fra fakultetet, der skal fungere som en slags ’stresspatrulje’. Og vi er rigtig godt tilfredse.Vi fik en mere grundig forståelse i hvad stress er, hvordan man taler om det svære emne, og især hvad vi kan gøre ved det. Vi fik en gevaldig masse input og ideer som vi kan bruge fremover og allerede er i fuld gang med at bruge. Vi valgte at bruge to hele dage, måske umiddelbart den dyre løsning, men det betaler sig så rigeligt i det lange løb. Vi fik med to dages koncentration et sammenhængende og inspireret indblik og overblik, som jeg af erfaring ved man ikke kan på kun en dag.Storms tilgang med Stressnavigation er meget brugbar for os, fordi han fokuserer på konstruktive løsninger og konstruktiv håndtering. Hans forståelse for stress og sammenhængen mellem den negative og positive stress og hvad man kan gøre ved det er virkelig nyttig. Storm havde rigtigt godt greb om emnet, og kunne frem for alt fortælle historien så det både var inspirerende og praktisk anvendeligt i en konkret hverdag. Jeg tror der kommer meget godt ud af vores arbejde for fremtiden og kan klart anbefale sådan et kursus med Storm.

Professor Jørgen T Lauridsen, Instititut for Virksomhedsledelse og Økonomi, SDU

Syddansk Universitet, Samfundsvidenskabeligt fakultet

Vi havde på DR Sjælland besøg af Storm Stensgaard for at høre om Stressnavigation og Sund Præstation. Vi var absolut tilfredse og har talt meget om det siden. Man får rigtig meget med sig, på rigtig kort tid. Jeg kan først og fremmest anbefale det, fordi han tog fat på et kendt emne, men angreb det fra en ny og anderledes vinkel. Og det gav en masse ahaoplevelser. Foredraget startede højtflyvende og vidtløftigt, og jeg var først i tvivl om vi ’nåede hjem’, men det gjorde vi! Storm formåede at binde det sammen og bringe den rigtigt fint hjem. Han blev jordnær, konkretiseret og handlingsorienteret på en måde som vi kan bruge operationelt i dagligdagen. Så vil jeg også fremhæve hans behandling af den enkeltes ansvar og indflydelse. Storms tilgang til stress og stressnavigation er original og brugbar, og jeg tror helt sikkert, at den kan gøre stor gavn på enhver arbejdsplads!

Allan Lardell, Redaktionschef

DR Sjælland

Det gik rigtigt godt! Der var en virkelig god stemning, og folk kunne helt sikkert bruge det. Foredraget var meget inspirerende og givende, og det der især adskilte det fra måske andre, var at vi kunne bruge det med det samme. Alle har taget noget med, der passede lige på dem og som kan bruges med fordel i dagligdagen. Det var et superfint foredrag som jeg roligt kan anbefale.

Lars Lykke, Leder

Opholdsstedet Asgaard-Sødinge

Storm holdt et spændende foredrag for os om sund præstation og stressnavigation. Der har kun været positive tilbagemeldinger. Jeg kan især anbefale det fordi at det giver gode redskaber som er relativt enkle at gå til. Han får vendt tingene på en særlig måde, så man sidder og ikke kan forstå at man ikke har tænkt på det før. Nyt og originalt. Foredraget var en øjenåbner for mange. Det var samtidig underholdende og slet ikke tungt, selvom det var sen aften efter en lang arbejdsdag. Det er et foredrag mange helt sikkert kan have glæde af.

Jonas Normann, teamleder og formand for personaleforeningen

Salling Stormagasin

Jeg hørte Storm tale om social kapital og stressøkonomi for Socialpædagogernes Landsforbund, og det var så godt at jeg inviterede ham ud til vores egen afdeling i BV Vesthimmerland. Og det fortrød vi ikke. Storm fangede os hurtigt, skilte sig ud, og talte i et sprog vi kunne forstå. Der var en høj grad af troværdighed som man kun kan respektere. Her flere måneder efter bruger vi stadig hans metoder og talemåder, og det virker gavnligt på hele arbejdskulturen. Storm formåede at formidle det vanskelige og alvorlige emne på en ny og spændende måde, ja jeg vil kalde det både originalt og nyskabende. Han kunne forenkle den store akademiske viden til brugbare livsfilosofier man kan leve på. Det er klart det bedste foredrag om stress og trivsel jeg har hørt.

Knud Olav Christiansen, Forstander

BV Vesthimmerland

Topengageret Selvironisk God balance mellem fakta konkrete værktøjer

Steen W. Nielsen

Specialisterne i Nordea Jylland Nord & Øst

Super godt - meget konkret. Medarbejderne var meget tilfredse med indholdet.

Kirsten Jantzen

Svanevig Hospice

Inspirerende og relevant foredrag, meget engageret foredragsholder.

Susanne Nobel

PostNord

Godt og levende foredrag - og en dygtig foredragsholder med god humor.

Christina Nielsen

PostNord

Meget interessant og fin feedback fra tilhørerne.

Annette Bernth

VetFamily

Meget jordnært og anvendeligt.

Lone Kjær Poulsen

Dortheasminde Opformering

Et anderledes foredrag, hvor PowerPoints er afløst af sværd og kompas. Meget engageret foredragsholder, som fangede rigtig mange af tilhørerne. Budskabet gik fint ind, og alle var i godt humør efter de 100 minutters uafbrudt pep-talk. Storm har sin faglighed i orden og samtidig en meget jordnær måde at formidle på.

Anette Maarbjerg

Retten i Helsingør

Et relevant og vigtigt emne, Storm fik drejet i en retning (som jeg er sikker på ikke kun svarer for egne vegne) som gav en lun, ophøjet og berigende følelse både at gå hjem på, men absolut også som et redskab vi kan bruge i vores børnehus fremadrettet. Tusind tak for en indsprøjtning tanker til refleksion i min personalegruppe.

Judy Hartwell

Børnehuset Strandbo

Storm leverede et meget vedkommende og interessant foredrag. Han var nærværende og autentisk under hele seancen.

Mette Henriksen

Silkeborg Kommune

Det var et sagligt og fagligt foredrag præsenteret på en forståelig måde - og så med humor. Alle havde en god oplevelse.

Flemming Simested

Vejen Handelsstandsforening

Vi var meget glade for foredraget.

Annette Lundgaard

Grindsted Privatskole

Super spændende og brugbart foredrag. Storm formår at fange interessen hele vejen igennem, og det er yderst interessant for både medarbejdere og ledere. Han fortæller om stress på en simpel og underholdende måde, og giver værktøjer som kan bruges både på arbejde og på hjemmefronten.

Maria Mikkelsen

COWI A/S

Super godt. De to timer fløj afsted i hæsblæsende tempo.

Claus Holm

Aarhus Universitets Forskningsfond

Storm Stensgaard gav et meget energifyldt foredrag og formåede på den gode måde med både humor og relationer til livet at komme frem med sit budskab. Det gav virkelig stof til eftertanke for mine kollegaer. Vi brugte ham i forbindelse med arbejdsmiljø for vores administration.

Gitte Carlsson

Bovia

Jeg tror, at vi alle fik en fantastisk oplevelse. Storms billede af kompasset med de fire zoner - blå, grøn, gul og rød er let at huske. Det var en fornøjelse at opleve Storms professionelle, meget varme og givende oplæg. Storm gav lysten til, at vi arbejder videre, og jeg vil nu læse Storms bøger og tænke over hvordan.

Allan Ohms

Forum Advokater

Dejligt frisk og sprudlende.

Dorthe Pedersen

Forum Advokater

Altid et godt foredrag, når deltagerne reelt får "noget med hjem", enten at tænke over, eller decideret redskaber til brug i hverdagen. Det fik vi her, og flere har meldt meget positivt tilbage.

Sys Sørensen

BÄKO DANMARK

Storm er god til "at fange" emner ud af en kontekst og/eller ud fra spørgsmål fra deltagerne. Det gav en lidt anden, men rigtig god dagsorden.

Sys Sørensen

BÄKO DANMARK

Super spændende og god til at "læse" tilhørene.

Helle Pedersen

Bolig Data Administration

Vi fik et meget inspirerende og levende foredrag. Storm har givet personalet en fælles forståelse af hvordan vi fælles kan hjælpe hinanden med at navigere i vores stressøkonomi og i et foranderligt arbejdsliv.

Stine Skyum

Nybøl skole

Meget godt og levende og masser af gode pointer på hjertet. Storm var god til at fange deltagerne med hans gode indlevelse og kommunikationsform og vi glæder os til at arbejde videre i virksomheden med hans pointer.

Kristian

Glostrup Apotek

Vi oplevede en meget veloplagt og inspirerende Storm. Meget talende på den gode måde, og vi var meget imponeret over hans energi.

Thomas Olesen

Swedoor Jeldwen A/S

Vi havde en rigtig god og brugbar aften med mange spøjse indgangsvinkler, efter en lang arbejdsdag havde han personalet godt med.

Jens Evald Jørgensen

Børnhuset Nattergalen
Uforpligtende forespørgsel på Storm Stensgaard

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31

5 ud af 5 stjerner

"Storms foredrag var exceptionelt godt. Og jeg har hørt mange gennem tiden. Der var integritet, ægthed og oprigtighed. Ikke bare den købte vare, hvor en foredragsholder stod, og sagde det han troede ledelsen ville høre – men den ægte vare. En gave du kunne tage imod eller lade være. Og vi kunne virkelig bruge gaven, som var inspirerende og praktisk nyttig. Folk var i den grad med, og efterfølgende kunne jeg høre og mærke, at der havde været super god effekt."

Carsten Overgaard, seniorprivatrådgiver - Nykredit Se alle referencer

Foredragsemner med Storm Stensgaard