Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover1

Skab høj livskvalitet ved at styrke fællesskabet

Kasper Støvring

Foto: Morten Holtum

Kasper Støvring

Rådgiver, forfatter og ekspert i det gode liv og fællesskaber.

Forespørg nemt på pris og dato
Uforpligtende forespørgsel på Kasper Støvring

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Kasper

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Books icon

Bøger

Forespørg nemt på pris og dato

Kasper Støvring hjælper med at skabe høj livskvalitet ved at styrke fællesskabet mellem mennesker i lokalsamfund, foreninger og på arbejdspladser. Han er ph.d. og forfatter til en stribe bøger og hundredvis af bidrag til aviser, tv og radio om sammenhængskraft og det gode liv.

Et foredrag med Kasper Støvring giver jer:

  • Mulighed for at finde den usynlige styrke i lokalsamfundet, så man kan bruge den til skabe større virkelyst.
  • Forståelse for, hvordan man inspirerer gamle og nye borgere i byen til at samarbejde og deltage i foreninger.
  • Hjælp til at finde sit kald, så man bliver gladere for sit arbejde og bedre til at udføre det.

Det gode liv og fællesskaberne

Kasper Støvrings foredrag henvender sig til kommuner, der vil styrke sammenhængskraften og tiltrække nye borgere, og til ildsjæle, der gerne vil engagere endnu flere i foreningslivet. Foredragene henvender sig også til jer som ledere og ansatte, der gerne vil skabe større motivation og trivsel. Kasper peger på udfordringer og finder løsninger, så alle trives bedre. Ledetråden er: Man får det godt ved at gøre det gode. Det gode liv handler både om lykke og om moral. Kasper fortæller succeshistorier om lokalsamfund, der ved egen hjælp har rejst sig fra forfald, mistillid og fraflytning, og om arbejdspladser, hvor man har genfundet motivationen. Han gør brug af sine egne erfaringer med at engagere sig i lokalsamfundet og finde glæde på arbejdspladsen. Foredragene er baseret på omfattende forskning, der formidles med et smittende engagement, som også inddrager publikum.

Se foredrag med Kasper Støvring
Kasper Støvring foredrag

Opbyg en stærk sammenhængskraft i lokalsamfundet

Aktive lokalsamfund styrker borgernes livskvalitet og tiltrække ressourcestærke tilflyttere. Det sker ved at fremme det gode liv i familier, naboskaber og foreninger. Lokalsamfund har ofte udfordringer i form af distance mellem forvaltning og politikere. Tilsvarende kan der være problemer med samarbejde mellem dem, der bor i byen, og nye tilflyttere.

Foredraget hjælper med at løse de problemer. Det er vigtigt også af den grund, at der i fremtiden bliver mindre råd til velfærd. Så især de frivillige kræfter må i højere grad tage over. Ofte er den styrke i civilsamfundet skjult, fordi der ikke er et sprog for den. På den måde går mange ressourcer tabt. Foredraget fortæller succeshistorier om lokalsamfund, der har overvundet forskellige trusler, fordi de har genfundet deres egne kræfter. I kan nemlig meget mere, end I ofte ved. Foredraget giver jer et sprog for deres skjulte styrke og viser, hvordan I kan få ejerskab over jeres lokalsamfund, så selvtillid og selvværd kan vokse frem.

Kasper Støvring foredrag

Find kaldet i dit arbejde og styrk arbejdsglæden

Ser I jeres arbejde som et kald, bliver I langt mere glad for jeres arbejde og ofte også bedre til at udføre det. Og kollegerne og alle de mennesker, I arbejder for og med, bliver også smittet af glæden ved, at I gør en forskel. Foredraget henvender sig især til de klassiske kaldsfag som lærere, sygeplejersker, SOSU’er, pædagoger, politibetjente og præster.

Den indre motivation, som kaldet udspringer af, har vanskelige betingelser på et arbejdsmarked, der i høj grad betoner ydre incitamenter, belønning og straf, kontrol og evaluering. Hvordan skabes der plads til, at arbejdet kan blive et kald? Og hvad kan I selv gøre? Kasper Støvring giver nogle inspirerende bud på baggrund af sine egne erfaringer som lærer. Han vil desuden fortælle om en række øjenåbnende cases og succeshistorier samt forskning i området.

Referencer

Arrangementet, der fandt sted på Egedal Rådhus, var meget vellykket. Kasper Støvring talte klart og inspirerende om gevinsterne ved social kapital og gav gode råd til, hvordan man kan arbejde med social kapital i en organisation. Jeg giver hermed Kasper Støvring mine bedste anbefalinger.

Anders Frøkjær Mørk

Egedal Kommune

Kasper Støvring er en pokkers god formidler, ikke blot i kraft af sin indsigt, men også fordi – og måske navnlig derfor – at han brænder for sit stof og har en kongenial forståelse af det.

Adam Holm

Danmarks Radio

Kasper Støvring er skarp og går til kernen. Og så har han en enestående evne til at fastholde publikums opmærksomhed og gøre tilhørerne optaget af det, han taler om.

Sørine Gotfredsen

Jesuskirken i Valby

Som medlem af en lærergruppe, der arbejder med at få gymnasieeleverne til at læse mere, inviterede jeg Kasper Støvring til at holde et oplæg om det gode ved at læse trykte bøger. Støvring fortalte med stor viden og engagement om det underholdende ved at læse, og om hvordan man kan styrke sin indlæring og koncentrationsevne. Og om meget andet. Jeg giver de bedste anbefalinger!

Brian Saugberg

Mariagerfjord Gymnasium

Støvrings foredrag er indsigtsfulde og dybe, men samtidig motiverende for vores elever og kursister. Støvring magter således at forene et kompliceret stof med en let tilgængelighed. Det er der meget få, der evner på en så flot og indlevende måde som Kasper Støvring. Når man læser Støvring, så møder vi samme udtryksmåde, som kommer til syne ved hans foredrag, nemlig enkelthed, dybde og engagement.

Thue Kjærhus

Rønshoved Højskole

Sammenhængskraft

Sammenhængskraft er et af de seneste års mest brugte ord i debatten. Men hvad betyder sammenhængskraft? Hvorfor er den vigtig? I denne bog argumenterer jeg for, at sammenhængskraft hverken er politisk, retsligt eller økonomisk betinget, men derimod betinget af kultur – værdier, normer og adfærdsmønstre. Danmarks stærke sammenhængskraft er blevet til over flere århundreder, men den kan hurtigt gå tabt. Den bliver bygget op i civilsamfundet, af ildsjæle i foreningerne, i trygge familier, af gode naboskaber og af et lokalsamfund, der formår at tage hånd om sine medborgere.

Uforpligtende forespørgsel på Kasper Støvring

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31

Foredragsemner med Kasper Støvring