Henter Indhold ...

Kjeld Fredens

Hjerneforsker, læge, adj. professor, og foredragsholder

Kjeld Fredens er ikke uden grund en af landets mest anvendte foredragsholdere. Han har underholdt fulde sale i mere end  25 år omkring ledelse, læring, innovation og vores forunderlige hjerne og altid med en fantastisk blanding af indsigt, passion og humor.

UFORPLIGTENDE FORESPØRGSEL

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpligtende

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Book nu på tlf: 35 11 21 31

Kjeld Fredens er en yderst rutineret og kompetent foredragsholder. Hans foredrag er afslappende og med en uformel stemning, hvor indholdet serveres humoristisk – uden at det går ud over budskabets seriøsitet.

Kjeld Fredens er adj. professor ved reCreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Han er uddannet læge, og har været lektor (hjerneforsker) ved Århus Universitet. Derudover har han været rektor ved Skive Seminarium, samt udviklings- og forskningschef ved Vejlefjord Neurocenter og vismand i Kompetencerådet. Tidsskriftet Kognition & Pædagogik havde også Kjeld Fredens som redaktør, ligesom han har været censorformand ved Masteruddannelse i Læreprocesser ved Videnscenter for Læreprocesser, Aalborg Universitet – og er modtager af FTF´s kulturpris 97.

De sidste 35 år har Kjeld brugt på at skrive om og forstå hvilke handlinger og tankeprocesser, der ligger til grund for tænkning, undervisning, læring, kreativitet og samarbejde. Kjeld Fredens er forfatter til 187 artikler og 8 bøger blandt de seneste “Mennesket i hjernen” (2012) og “Sundhedsfremme i hverdagen” (2011).

Kjelds foredrag bliver især benyttet hos skoler, foreninger, virksomheder, kommuner og regioner der ønsker opdateret viden om lederskab, den proaktive hjerne, børns læring, mental sundhed, kulturel intelligens, idégenerering og nytænkning.

  Lederskab og den proaktive hjerne

  • Hjernen er klogere end os, når vi møder nye udfordringer. Hjernen går ikke så meget op i møder og planlægning, og den er ikke venligt stemt over for evalueringer ude i fremtiden. 
  • Forandringer kræver lederskab. Management har fokus på styring af detaljer og på driftsledelse. Lederskab handler om at opleve helheder, inspirere andre og udvikle hukommelse for fremtiden.
  • Den proaktive hjerne spørger ikke, hvad man står overfor, men hvad det minder én om. Den proaktive hjerne er adaptiv. Den skaber analogier og associationer, som fremmer et nuanceret syn på situationen; et syn man handler på og konstant justerer.


  Børns læring

  • Læring er koordinering. Naturen og kulturen har udstyret os med nogle basale færdigheder. Læring handler om at koordinere disse færdigheder.
  • Kjeld Fredens vil vise: 1) Hvorfor konteksten kommer først i al læring. 2) Hvilken rolle kroppen spiller i barnets sociale, kognitive og sproglige udvikling. 3) Hvorfor læring og leg sammen med andre har så stor betydning for individets udvikling.

   

  Neuropædagogik

  • Hjerneforskning har givet os en større forståelse for menneskets mentale landskab. Det har ændret vort syn på, hvordan man kan fremme læring.
  • Viden om hjernen er vigtig, men vi tænker ikke bare med hovedet, det er mennesket der tænker, og her drejer det sig om en dynamisk samspil mellem gener, kroppen, hjernen og individets omverden. Netop dette helhedssyn er centralt i den nyeste neuropædagogik, som er beskrevet i bogen ”Mennesket i Hjernen.”


  Natur og mental sundhed

  • Hvis man vil have det godt inde, skal man ud. Halvdelen af landets befolkning bor i byer, og her tilbringer de det meste af tiden indendørs. De er kort sagt i underskud af natur, og det påvirker vore hjernen i en uheldig retning.
  • Naturen gavner vores mentale udvikling. En ”udehjerne” er langt sundere, og derfor er naturen et gratis sundhedstilbud uden bivirkninger. Hvordan det virker, har forskningen flere bud på.


  Hvorfor gør vi ikke det, der skal gøres?

  • Vi har udfordringer nok både store og små, men vi mangler alt for ofte forudsætningerne for at gøre det, der skal gøres. New Public Management fylder i danskernes hverdag på trods af, at dets opfindere for længe siden sagde ”Tilgiv os – vi vidste ikke hvad vi gjorde”. Udgifterne til sundhedsvæsnet eksploderer på trods af, man godt ved, hvad der kan reducere dem, samtidig med at befolkningens sundhedstilstand øges.
  • Produktiviteten skal speedes op, og vi løber hurtigere og hurtigere direkte ind i stress og depression. Men hvad er forklaringen, hvordan slår man hjernen til, og hvad skal der læres, for at vi begynder at gøre det, der skal gøres?

   

  Turbo på læring

  • Hvordan kan vi lære mere på kortere tid?
  • Vi kan lære på tre måder, nemlig gennem oplevelse, handling og forståelse, og de kan kombineres. Nogle foretrækker dog den ene frem for den anden, og en sådan præference kaldes for en læringsstil. Når de spiller sammen taler vi om kreativitet, som er alle uddannelsers højeste mål idet faglighed kun er et middel til kreativitet.
  • Læring, forandring og nytænkning handler også om holdningsændringer, men går man efter at ændre andres holdninger, møder man let modstand, så hvordan kan vi ændre egne og andres holdninger?

   

  Kulturel Intelligens

  • Det kræver kulturel intelligens at koordinere en social gruppes tanker, følelser og handlinger. Hvordan skaber man et positivt klima, og hvorfor er det så afgørende for organisationens udvikling og forandring?
  • Udfordring er særlig stor, når man skal blive klogere på, hvordan man tænker og handler i andre kulturer, og hvordan andre kan se mening i at gøre tingene helt anderledes, end vi forventer, de skal gøres.
  • Men hvad er kulturel intelligens? Hvad består den af, og hvordan kan den udvikles, så man bliver klogere både på sig selv og på andre – og det til fælles bedste?

   

  Kreativitet og idégenerering – fra vanetænkning til nytænkning

  • Gode idéer er overalt, du skal bare lære at få øje på dem. Lær at forstå den kreative arbejdsproces, så den bliver lettere og sjovere.
  • Få konkrete strategier til at styrke din kreativitet og idérigdom – hør bl.a. teorien om haretid og skildpaddetid.
  • Hvordan organiserer du dit arbejde for at fremme den kreative proces? Hvordan fremmer du kreativitet og innovation i samarbejdet?

   

  Op lille Hans!

  • Er det glæden, der holder liv i lyset? For der er nogle, der bliver udbrændte. Hans havde heller ikke lyst til at stå op, før han skulle spille på tromme.
  • Når vi er glade, er det lettere at komme i gang. Men hvor stor en rolle spiller vores følelsesmæssige kompetence egentlig for vores måde at lære på og udvikle os personligt? Hvad er glæde? Og hvordan får vi smilet frem hos alle i det sociale rum, og dermed giver dem lysten til at være med?

   

   Læring i det 21. århundrede

  • Mens evnen til at løse opgaver i kendte situationer bygger på faglig viden og rutiner, så fordrer fremtiden andre fleksible færdigheder. Vi skal i stigende grad anvende teknologier, som ikke er opfundet og løse problemer, som vi ikke aner, rent faktsisk er problemer endnu. Fremtidens uddannelser skal derfor sigte mod, at eleven tilegner sig viden, færdigheder og strategier på en sådan måde, at de kan anvendes i nye situationer. Vores professionelle hukommelse mindsker denne målsætning, og derfor er det altafgørende, at vi kender til læringens mentale, sociale og biologiske arkitektur.
  • Kjeld Fredens fortæller om, hvordan man kan kompensere for arbejdshukommelsens begrænsninger. Hvorfor kollaborativ læring overgår den individuelle læring, når opgaven bliver kompleks. Hvorfor strategier er mere end færdigheder. Hvorfor selvinitieret, skabende læring er en vigtig målsætning, og hvordan man bevæger sig mod dette mål. Hvorfor vi er så dårlige til at opleve sammenhænge og hvad der skal til for at dette forhold bedres.
Det siger kunder, som har oplevet foredrag med Kjeld Fredens

Indlæs flere...

Foredragsholdere der minder om Kjeld Fredens

Foredragsemner med Kjeld Fredens