Henter Indhold ...

Tlf. 35 11 21 31

Alle hverdage mellem kl. 8.00 – 16.00

Kjeld Fredens

Hjerneforsker, læge, adj. professor, og foredragsholder

Kjeld Fredens er ikke uden grund en af landets mest anvendte foredragsholdere. Han har underholdt fulde sale i mere end  25 år omkring ledelse, læring, innovation og vores forunderlige hjerne og altid med en fantastisk blanding af indsigt, passion og humor.

UFORPLIGTENDE FORESPØRGSEL

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpligtende

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Book nu på tlf: 35 11 21 31

Kjeld Fredens er en yderst rutineret og kompetent foredragsholder. Hans foredrag er afslappende og med en uformel stemning, hvor indholdet serveres humoristisk – uden at det går ud over budskabets seriøsitet.

Kjeld Fredens er adj. professor ved reCreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Han er uddannet læge og har været lektor (hjerneforsker) ved Århus Universitet. Derudover har han været rektor ved Skive Seminarium, samt udviklings- og forskningschef ved Vejlefjord Neurocenter og vismand i Kompetencerådet. Tidsskriftet Kognition & Pædagogik havde også Kjeld Fredens som redaktør, ligesom han har været censorformand ved Masteruddannelse i Læreprocesser ved Videnscenter for Læreprocesser, Aalborg Universitet – og er modtager af FTF´s kulturpris 97.

De sidste 35 år har Kjeld brugt på at skrive om og forstå hvilke handlinger og tankeprocesser, der ligger til grund for tænkning, undervisning, læring, kreativitet og samarbejde. Kjeld Fredens er forfatter til 187 artikler og 8 bøger blandt de seneste “Mennesket i hjernen” (2012), “Sundhedsfremme i hverdagen” (2011) og den nyeste “Læring med kroppen forrest”, Hans Reitzels forlag (2018).

Kjeld Fredens foredrag bliver især benyttet hos skoler, foreninger, virksomheder, kommuner og regioner, der ønsker opdateret viden om lederskab, den proaktive hjerne, børns læring, mental sundhed, kulturel intelligens, idégenerering og nytænkning.

  Kjeld Fredens foredrag

  Læring med kroppen forrest

  • Læring med kroppen forrest er den naturlige måde, børn og unge lærer på, men også den foretrukne strategi i alle aldre, når der skal læres noget nyt. Vi er noget i kraft af, hvem vi er, hvad vi kan, og hvor vi befinder os. Vi tænker ikke alene med hjernen. Det er individet, der tænker og lærer noget, og kroppen er brobygger mellem hjerne og omverden.
  • Dette synspunkt er en enaktiv tilgang til læring. Hænderne sætter gang i hjernens pandelapper, som er afgørende for den mentale udvikling. Samtidig bliver hænderne mere øvede, og det lukker op for endnu flere muligheder i ens omverden. Kroppens konkrete handlinger sætter skub i den abstrakte tænkning.

  Kjeld Fredens foredrag

  Kunstens otte gode vaner

  • Kunst er ikke luksus, men velfærd. Når daginstitutioner, skoler og uddannelser skærer de såkaldte praktiske, skabende fag væk til fordel for kundskaber, der skal leve op til standardiserede test, indsnævres børns og unges intelligens. De kunstneriske aktiviteter tilføjer nemlig de særlige former for tænkning, som ikke bare fremmer børns og unges kreative udvikling, men samtidig har en stor virkning på de discipliner, der indgår i standardiserede test.
  • Elever fra kunstrige skoler klarer sig bedre på alle parametre sammenlignet med elever fra kunstfattige.

  Kjeld Fredens foredrag

  Lederskab og den proaktive hjerne

  • Hjernen er klogere end os, når vi møder nye udfordringer. Hjernen går ikke så meget op i møder og planlægning, og den er ikke venligt stemt over for evalueringer ude i fremtiden. 
  • Forandringer kræver lederskab. Management har fokus på styring af detaljer og på driftsledelse. Lederskab handler om at opleve helheder, inspirere andre og udvikle hukommelse for fremtiden.
  • Den proaktive hjerne spørger ikke, hvad man står overfor, men hvad det minder én om. Den proaktive hjerne er adaptiv. Den skaber analogier og associationer, som fremmer et nuanceret syn på situationen; et syn man handler på og konstant justerer.

  Kjeld Fredens foredrag

  Neuropædagogik

  • Hjerneforskning har givet os en større forståelse for menneskets mentale landskab. Det har ændret vort syn på, hvordan man kan fremme læring.
  • Viden om hjernen er vigtig, men vi tænker ikke bare med hovedet, det er mennesket der tænker, og her drejer det sig om en dynamisk samspil mellem gener, kroppen, hjernen og individets omverden. Netop dette helhedssyn er centralt i den nyeste neuropædagogik, som er beskrevet i bogen ”Mennesket i Hjernen.”

  Kjeld Fredens foredrag

  Natur og mental sundhed

  • Hvis man vil have det godt inde, skal man ud. Halvdelen af landets befolkning bor i byer, og her tilbringer de det meste af tiden indendørs. De er kort sagt i underskud af natur, og det påvirker vore hjernen i en uheldig retning.
  • Naturen gavner vores mentale udvikling. En ”udehjerne” er langt sundere, og derfor er naturen et gratis sundhedstilbud uden bivirkninger. Hvordan det virker, har forskningen flere bud på.

  Kjeld Fredens foredrag

  Kulturel Intelligens

  • Det kræver kulturel intelligens at koordinere en social gruppes tanker, følelser og handlinger. Hvordan skaber man et positivt klima, og hvorfor er det så afgørende for organisationens udvikling og forandring?
  • Udfordring er særlig stor, når man skal blive klogere på, hvordan man tænker og handler i andre kulturer, og hvordan andre kan se mening i at gøre tingene helt anderledes, end vi forventer, de skal gøres.
  • Men hvad er kulturel intelligens? Hvad består den af, og hvordan kan den udvikles, så man bliver klogere både på sig selv og på andre – og det til fælles bedste?

  Kjeld Fredens foredrag

  Kreativitet og idégenerering – fra vanetænkning til nytænkning

  • Gode idéer er overalt, du skal bare lære at få øje på dem. Lær at forstå den kreative arbejdsproces, så den bliver lettere og sjovere.
  • Få konkrete strategier til at styrke din kreativitet og idérigdom – hør bl.a. teorien om haretid og skildpaddetid.
  • Hvordan organiserer du dit arbejde for at fremme den kreative proces? Hvordan fremmer du kreativitet og innovation i samarbejdet?

  Kjeld Fredens foredrag

  Op lille Hans!

  • Er det glæden, der holder liv i lyset? For der er nogle, der bliver udbrændte. Hans havde heller ikke lyst til at stå op, før han skulle spille på tromme.
  • Når vi er glade, er det lettere at komme i gang. Men hvor stor en rolle spiller vores følelsesmæssige kompetence egentlig for vores måde at lære på og udvikle os personligt? Hvad er glæde? Og hvordan får vi smilet frem hos alle i det sociale rum, og dermed giver dem lysten til at være med?

   Kjeld Fredens foredrag

  Læring i det 21. århundrede

  • Mens evnen til at løse opgaver i kendte situationer bygger på faglig viden og rutiner, så fordrer fremtiden andre fleksible færdigheder. Vi skal i stigende grad anvende teknologier, som ikke er opfundet og løse problemer, som vi ikke aner, rent faktsisk er problemer endnu. Fremtidens uddannelser skal derfor sigte mod, at eleven tilegner sig viden, færdigheder og strategier på en sådan måde, at de kan anvendes i nye situationer. Vores professionelle hukommelse mindsker denne målsætning, og derfor er det altafgørende, at vi kender til læringens mentale, sociale og biologiske arkitektur.
  • Kjeld Fredens fortæller om, hvordan man kan kompensere for arbejdshukommelsens begrænsninger. Hvorfor kollaborativ læring overgår den individuelle læring, når opgaven bliver kompleks. Hvorfor strategier er mere end færdigheder. Hvorfor selvinitieret, skabende læring er en vigtig målsætning, og hvordan man bevæger sig mod dette mål. Hvorfor vi er så dårlige til at opleve sammenhænge og hvad der skal til for at dette forhold bedres.
Det siger kunder, som har oplevet foredrag med Kjeld Fredens

Indlæs flere...

Foredragsholdere der minder om Kjeld Fredens

Foredragsemner med Kjeld Fredens