Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover1

Bliv klogere på co-teaching og inklusion med ekspert indenfor udvikling af skoler og dagtilbud

Micki Sonne Kaa Sunesen

Micki Sonne Kaa Sunesen

Ph.D. i relationspædagogik, forsker, konsulent, forfatter og coach.

Forespørg nemt på pris og dato
Uforpligtende forespørgsel på Micki Sonne Kaa Sunesen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Micki

Lecture icon

Foredrag

Course icon

Kurser

Books icon

Bøger

Forespørg nemt på pris og dato

Micki Sonne Kaa Sunesen er en af landets førende forskere indenfor arbejdet med udvikling af skoler og dagtilbud. Han er optaget af, hvordan de professionelle lærer sammen, og dermed udvikler organisationen i fællesskab. De sidste fem år har Micki forsket, fokuseret og fordybet sig i co-teaching – set i forhold til arbejdet med inklusion. Det er denne forskning, Micki holder foredrag om.

Et foredrag med Micki Sonne Kaa Sunesen giver jer:

  • Indblik i den nyeste forskning omhandlende co-teaching
  • Konkrete greb til den pædagogiske praksis
  • Inspiration til udvikling af skoler med afsæt i co-teaching

Co-teaching og inklusion

Micki har en baggrund som lærer, konsulent, forsker og coach. Han er uddannet lærer, har en pædagogisk diplomuddannelse, er cand.pæd. og så har han også en ph.d. med fokus på professionelles læring i dagtilbud og skole. Organisationer på internationalt niveau trækker på Mickis viden og kompetencer, når de ønsker at igangsætte og vedligeholde udviklingsarbejdet, der skaber værdi for deres målgrupper.

Micki er forfatter til en lang række af bøger og artikler. Heriblandt bogen “Co-teaching og mestring. Professionelt samarbejde om inklusion og læring i skolen”. Med denne bog skriver Micki sig ind i en af tidens helt store emner, der handler om, hvordan professionelle kan samarbejde om at skabe lærings- og deltagelsesmuligheder for en bredt sammensat børnegruppe.

Micki er til daglig direktør i Nordic Learning – Research and Education. Her arbejder han med forskning og udviklingsarbejde på nationalt og internationalt niveau. Micki har specialiseret sig i forskningsformidling, hvilket betyder, at han formidler sin forskning i et sprog, der er nemt at forstå og anvender pædagogiske greb, der er engagerende og involverende uden, at han går på kompromis med fagligheden.

Micki kan tilpasse sine foredrag, workshops og temadage, så de matcher jeres specifikke ønsker og behov.

Book Micki til et lærerigt foredrag, og bliv klogere på, hvordan I aktivt kan arbejde med co-teaching og forbedre inklusionen.

Se foredrag med Micki Sonne Kaa Sunesen
Micki Sonne Kaa Sunesen foredrag

Co-teaching – hvordan kommer vi i gang?

Dette foredrag handler om, hvad co-teaching er, og hvordan man kan bruge co-teaching i den pædagogiske praksis. Fokus lægges på de grundlæggende tanker og idéer i co-teaching, herunder de seks organiseringsformer og det gode makkerskab.

Foredraget henvender sig til jer, som er interesserede i co-teaching, og som ønsker at høre mere om, hvad det går ud på, hvordan man kan gribe dette arbejde an i praksis, og hvad man kan være opmærksom på for at få en god opstart.

Micki Sonne Kaa Sunesen foredrag

Co-teaching, professionelles læring og skoleudvikling

Dette foredrag handler om, hvad co-teaching er, og hvordan co-teaching kan være et meningsfuldt afsæt for samarbejdet om at skabe inkluderende lærings- og deltagelsesmuligheder for alle børn.

Mickis forskning peger på, at der er klare forbindelseslinjer mellem de professionelles læring og skolens udvikling i en inkluderende retning. I foredraget fortæller Micki om disse sammenhænge, ligesom han kommer ind på, hvordan man helt konkret kan bruge co-teaching i arbejdet med en bredt sammensat elevgruppe. Han fortæller om, hvad der kendetegner det gode makkerskab, men også det gode pædagogiske team. Slutteligt kommer han ind på ledelsens opgave og roller med henblik på implementering af co-teaching på skolen.

Micki Sonne Kaa Sunesen kursus

Co-teaching og neuropædagogik

Når man på skolen har fået godt gang i deres arbejde med co-teaching i praksis, kan et relevant næste skridt være at lægge et fagligt lag oveni. På dette kursus præsenteres deltagerne for, hvordan de kan gøre brug af viden om hjernen i deres arbejde med co-teaching. På dagen kommer vi omkring emner som hjernens opbygning og funktioner og de eksekutive funktioner. Vi sætter denne viden i relation til co-teachernes samarbejde om fælles forberedelse, udførelse og evaluering. Desuden zoomer vi ind på, hvordan co-teacherne kan gøre brug af forskellige former for visuel stiladsering i det inkluderende klasselokale.

Kurset henvender sig til skoler, hvor man har arbejdet med co-teaching i et stykke tid, og nu er klar til at tage næste skridt.

Kurset kan også udvides til egentlige forløb, hvor I samarbejder med Micki Sunesen på en mere fordybet måde over tid. Disse forløb designes og udføres efter nærmere aftale. I en udvidet udgave kan vi komme omkring emner som hukommelse, opmærksomhed og indretning af fysiske læringsmiljøer i et neuropædagogisk perspektiv.

Micki Sonne Kaa Sunesen kursus

Co-teaching og psykologisk tryghed

Micki Sunesens forskning viser klart, at et af de afgjort vigtigste parametre i arbejdet med co-teaching omhandler de følelsesmæssige aspekter af de professionelle relationer. På dette kursus fordyber vi os i, hvad psykologisk tryghed er, hvorfor psykologisk tryghed er vigtigt og hvordan co-teacherne lærer og udvikler fælles praksis på en psykologisk tryg måde. Vi kigger på, hvordan co-teacherne kan gribe deres fælles forberedelse, udførelse og evaluering an ud fra viden om psykologisk tryghed. Slutteligt giver Micki bud på, hvordan man i de pædagogiske team kan agere psykologisk trygt – og dermed opnå en oplevelse af kollektiv mestring.

Micki Sonne Kaa Sunesen kursus

Co-teaching i et vejledningsperspektiv

Dette kursus henvender sig til jer, som arbejder på en skole i rolle som ressourceperson eller vejleder. I kan også arbejde i regi af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. På kurset kommer vi omkring, hvordan man kan bruge co-teaching som fælles faglig platform i arbejdet som vejleder på en skole. Vi kommer omkring meget konkrete greb til, hvordan vejledningsarbejdet kan gribes an – ligesom vi også på dette kursus knytter an til den forskning, som handler om kollektiv mestring. Der kan være god mening i at vejledere og skoleledere deltager i kurset sammen – i og med at vejledere og ledere i samarbejdet med hinanden skal bidrage til skolens udvikling.

Micki Sonne Kaa Sunesen kursus

Co-teaching og ledelse

Hvis I er ledere på en skole, hvor I enten skal til at starte et forløb op om co-teaching eller allerede er godt i gang, så er dette kursus noget for jer. Kurset giver jer indblik i de ledelsesmæssige aspekter af arbejdet med co-teaching. Vi kommer omkring hvilke potentialer og muligheder for skoleuidvikling co-teaching bidrager med. Vi kommer også omkring ledelsens og ledelsesteamets roller og opgaver, ledelse af professionelles læring og ledelse af implementeringsprocessen. Kurset er således en bred indføring i de konkrete greb, der kan gøre jeres arbejde med co-teaching til en succes. På dagen udvikler vi planer for implementeringen af co-teaching.

Kurset kan forlænges eller udvides med efterfølgende ledersparring.

Micki Sonne Kaa Sunesen kursus

Sampraksis (co-teaching i dagtilbud)

Kurset handler om, hvordan ideer fra co-teaching kan anvendes meningsfuldt på dagtilbudsområdet. På dagtilbudsområdet anvendes begrebet ”sampraksis” i stedet for co-teaching – fordi det ikke er ”teaching”, der foregår på dagtilbudsområdet. På kurset kommer vi omkring, hvad sampraksis er og hvad det indebærer, at samarbejde på denne måde. Deltagerne præsenteres for forskellige måder at orkestrere arbejdet med bredt sammensatte børnegrupper og børnefællesskaber, ligesom vi på kurset også kommer omkring, hvordan sampraksis kan danne fælles platform for de professionelles læring og fælles praksisudvikling.

Referencer

Co-teaching og mestring

Både undervisningen og det pædagogiske udviklingsarbejde bliver bedre, når man er sammen om det. Særligt, når man skal lykkes med inklusion. Co-teaching og mestring handler om gode veje til at lykkes med skolens inkluderende praksis. Det er ikke nogen nem opgave, men co-teaching er et godt værktøj i arbejdet frem mod den inkluderende skole.

Bogen handler om at mestre i fællesskab – både i og uden for undervisningen – og den viser, hvordan man metodisk og praktisk opbygger mestringsfællesskaber. Begreberne co-teaching og mestring hænger tæt sammen. De professionelle får nye redskaber til at skabe deltagelsesmuligheder for bredt sammensatte elevgrupper. Og det er en stor gevinst for inklusionsarbejdet.

Co-teaching og mestring indeholder eksempler fra forskning og praksis på, hvordan målrettet co-teaching kan forstås og udføres i skolen, så den både gør en positiv forskel for eleverne og bidrager til, at lærere, pædagoger og lederes ressourcer kommer i spil.

Udgivelse: September 2021
Forlag: Dansk Psykologisk Forlag A/S

Co-teaching og skoleudvikling

Praktiske råd og konkret vejledning i, hvordan man integrerer co-teaching i skolens liv. Hvor starter man? Hvordan vedligeholder man, og indtænker man co-teaching som en integreret måde at arbejde med skolens udvikling?

Bedre inklusion, skoleudvikling og samarbejde på tværs.

Co-teaching er en tilgang til at arbejde med inklusion i skolen, hvor de professionelle arbejder tæt sammen om alle undervisningens led. Co-teaching er samtidig en vej til skolens samlede udvikling – med afsæt i de professionelles egen læring og samarbejde.

CO-TEACHING OG SKOLEUDVIKLING giver praktiske råd og konkret vejledning i, hvordan man integrerer co-teaching i skolens liv. Hvor starter man? Hvordan indtænker og vedligeholder man co-teaching som en integreret måde at arbejde med skolens udvikling på?

Bogen giver eksempler fra forskningen og praksis på, hvordan lærere, ledere m.fl. kan bruge co-teaching til alles fordel. Det handler om at udvikle og skabe inkluderende undervisning, faglige kompetencer, dialogisk læring og en demokratisk samarbejdskultur.

Bogen henvender sig til alle, der arbejder med pædagogisk udvikling og praksis i grundskolen: ledere, lærere, pædagoger, pædagogiske konsulenter og psykologer. Den er også til undervisere og studerende på læreruddannelsen og videregående uddannelser.

Co-teaching og psykologisk tryghed

Hvad er psykologisk tryghed, og hvordan kan det være med til at understøtte og kvalificere indsatserne omkring co-teaching i praksis?

I denne bog bringes forskning om co-teaching i forbindelse med forskning om psykologisk tryghed. Co-teaching vurderes af de professionelle som en god tilgang til arbejdet med inklusion, men det er også en vigtig brik i forhold til at skabe skoleudvikling. Det er derfor vigtigt at skabe et psykologisk trygt miljø, som inspirerer de professionelle til chancetagning og kritisk refleksion. Psykologisk tryghed flyder som en følelsesmæssig understrøm i de professionelle relationer og er i vid udstrækning udpegende for, om og i hvilken udstrækning co-teaching opnår kollektiv kreativitet, som bidrager til nye tiltag og styrker skolens fundament.

Bogen introducerer begrebet psykologisk tryghed og præsenterer en række konkrete værktøjer, strategier og overvejelser, fx:

  • Hvilken betydning har psykologisk tryghed i den fælles forberedelse, udførelse og evaluering?
  • Hvordan bliver ideudviklingsprocesser psykologisk tryg?
  • Hvordan kan ideer fra kollegial supervision integreres i spilfaciliteret evaluering?
  • Hvordan kan man føre refleksive samtaler i pædagogiske teams, og hvordan gøres samtalerne psykologisk trygge?
  • Hvad er gode vilkår for at implementere co-teaching, og hvad kan gøre implementeringsprocessen psykologisk tryg?

Co-teaching og psykologisk tryghed er relevant for lærere, pædagoger, vejledere og ledere samt psykologer og ressourcepersoner med tilknytning til skoleverdenen.

Sampraksis (co-teaching på dagtilbudsområdet)

Sampraksis er en kollaborativ samarbejdsform, hvor de professionelle er fælles om at forberede, udføre og evaluere pædagogisk praksis. Gennem et struktureret samarbejde lærer de professionelle sammen og udvikler deres fælles praksis, så dagtilbuddet kan sætte en bedre ramme for børnenes læring, trivsel, udvikling og dannelse. Arbejdet med kvalitetsudvikling styrkes gennem sampraksis, der hjælper til at bringe medarbejdernes samlede kompetencer i spil og gør, at man som gruppe arbejder bedre sammen, løfter hinanden, kvalificerer hinandens arbejde og herigennem øger børnenes muligheder for at lære og deltage.

I bogen præsenteres du for seks organiseringsformer, som hjælper med at strukturere samarbejdet om udvikling af fælles praksis og aftaler om form, indhold og roller: stationsorganisering, parallelorganisering, fællesorganisering, mange/få-organisering, en leder – en observerer og en leder – en assisterer. Når de professionelle er bevidste om rollefordelingen og bliver i deres roller, giver det nærvær i aktiviteter, og det skaber større ro og tryghed for børn og voksne, når det er afklaret, hvem der har ansvaret for hvad. Samarbejdsmetoderne er også kendt fra co-teaching, men tilpasset en dagtilbudskontekst, og kan bruges i planlægningen af enkelte aktiviteter og som serier i dags- eller ugeplanlægning.

Sampraksis – kollaborativ udvikling af dagtilbud er relevant for pædagoger og ledere i dagtilbud, ressourcepersoner, som samarbejder med dagtilbud, samt for studerende og undervisere på pædagoguddannelsen.

Uforpligtende forespørgsel på Micki Sonne Kaa Sunesen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31

Foredragsemner med Micki Sonne Kaa Sunesen