Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
Lea Lund

Bliv klogere på lærertænkning og ledelsesudvikling i et didaktisk perspektiv

Lea Lund

Lea Lund

Ph.D. i uddannelsesforskning, undervisnings- og skoleudvikler.

Forespørg nemt på pris og dato

5 ud af 5 stjerner

Lærerne fik skabt et rigtig godt rum til samtale om pædagogik og didaktik, de fik delt deres erfaringer og snakken gik, fordi det viste sig, at mange af dem havde undersøgt det samme i hver deres klasse, men på forskellige måder. Som leder har jeg fået et værktøj, jeg kan bruge i forbindelse med implementering af skolens strategiske indsatsområder i lærernes undervisning – sammen med lærerne.

Hanne Greisen, Vicerektor Se alle referencer

Et foredrag med Lea Lund giver jer:

 • Indblik i didaktiske overvejelser for skoleledelse serveret med humor og praksisnære eksempler
 • Konkrete greb til udøvelse af didaktisk skoleledelse
 • Inspiration til skoleudvikling, hvor ledelsen kommer tæt kerneopgaven: den daglige undervisning
Uforpligtende forespørgsel på Lea Lund

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Lea

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Books icon

Bøger

Forespørg nemt på pris og dato

Lea Lund har gennem de sidste 20 år beskæftiget sig med undervisningsudvikling – både i rollen som udøvende forsker og som forsknings- og uddannelsesleder samt som bestyrelsesmedlem og medlem i advisory boards. Hendes foredrag omhandler faglig ledelse indenfor uddannelsesfeltet.

Et foredrag med Lea Lund giver jer:

 • Indblik i didaktiske overvejelser for skoleledelse serveret med humor og praksisnære eksempler
 • Konkrete greb til udøvelse af didaktisk skoleledelse
 • Inspiration til skoleudvikling, hvor ledelsen kommer tæt kerneopgaven: den daglige undervisning

Inspiration til et bedre arbejdsmiljø og trivsel

Leas omdrejningspunkt er uddannelsesforskningens treklang mellem pædagogik, didaktik og psykologi, hvor almen didaktikken står i centrum. Lea er nysgerrig på menneskets udvikling og læring, og hun interesserer sig for, hvordan samfundet tænker opdragelse af individet. Derudover er hun optaget af, hvordan man kan tilrettelægge den intentionalitet, vi som uddannelsesvæsen og ledere har på vegne af andre.

Lea har gennem de sidste 20 år løst mange forskellige udviklingsopgaver for uddannelsesinstitutioner, og hun har et særligt fokus på skole- og undervisningsudvikling, herunder faglig og pædagogisk ledelse, professionelle læringsfællesskaber og lærernes kompetenceudvikling.
Når Lea engagerer sig i faglig ledelse, omfatter det også lærernes praksis, som spænder over lærernes erfaringsdannelse gennem egen undervisningspraksis. Derudover handler det også om deres udvikling gennem eftervidereuddannelsesforløb, deres forhold til og anvendelse af evidensbaseret viden samt deres refleksioner af anvendelse af forskellige didaktiske tilgange.

Lea har, både som forfatter og som redaktør, udgivet en række fagbøger om lærertænkning, ledelsesudvikling med fokus på faglig ledelse og didaktisk refleksion, især kan nævnes hendes bog “Didaktisk skoleledelse”. Dertil deltager hun jævnligt i debatter i relation til fagfelterne pædagogik, didaktik og psykologi.

Lea Lund er i dag seniorforsker på Center for Fælles Beslutningstagning samt ekstern lektor på flere masteruddannelser på hhv. Aalborg Universitet og Danmarks Pædagogiske Institut. Hun har en baggrund som projektledende forsker på bl.a. Nationalt Center for Kompetenceudvikling, Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning samt Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Dertil har hun været afdelingsleder i eftervidereuddannelsen ‘Pædagogik & Læring’ samt uddannelses- og forskningsleder på Læreruddannelsen på Professionshøjskolen UCL.

Lea Lund er repræsentantskabsmedlem i Dansk Psykologisk Forlag, advisory board-medlem i Taksinto samt redaktionsmedlem på tidsskriftet Kognition & Pædagogik.

Book Lea lund til jeres næste arrangement og få konkrete værktøjer til at styrke arbejdsmiljøet, stress og trivsel. Hendes viden er jeres styrke, og jeres succes er hendes mål som gør hende til den ideelle foredragsholder til at inspirere jeres organisation til en bedre fremtid.

Se foredrag med Lea Lund
Lea Lund foredrag

Didaktisk skoleledelse

Der er en tiltagende interesse for den pædagogiske del af ledelsens rolle på grundskoleniveau og i ungdomsuddannelsesregi. Skoleledelsen knyttes tæt til kerneopgaven: undervisningen og elevens læring, og hermed er didaktikken i centrum. Og det er den, fordi skoleledelsen såvel som lederne skal lede lærernes læreprocesser, som igen leder læring for eleverne. Skolens kerneopgave er undervisningen og elevernes læring. Ledelsesopgaven for skolelederen og ledelsesteamet har dermed en særlig pædagogisk-didaktisk dimension. Den daglige ledelse skal både have direkte forbindelse til, hvad der konkret foregår i klasselokalet, og skal tage aktiv del i lærerens didaktiske refleksioner. De skal med andre ord udføre didaktisk skoleledelse.

Med afsæt i bogen Didaktisk skoleledelse (2022), som Lea Lund har skrevet sammen med Christel Aulkær Moll, tager Lea jer med bagom faglig pædagogisk ledelse, som tager afsæt i ledelsesteamets pædagogisk-didaktiske opgave. Foredraget kommer ind på baggrunden for brugen af didaktiske belæg. Lea belyser således, hvordan lederne kan være medreflekterende i lærernes didaktiske overvejelser. Hun skitserer, hvordan man på skolen kan arbejde med at inkorporere didaktiske overvejelser under didaktiske samtaler, der fokuserer på didaktiske belæg.

Formålet med oplægget og dialogen:

 • At ledelsen tilnærmer sig en samtale med kolleger og medarbejdere, der går ud over mavefornemmelser, og løfter samtalen ud af det rent erfaringsbåret og hen mod en viden om undervisning og læring på et fagligt båret grundlag.
 • At illustrere, hvordan den kollegiale refleksion understøttes via didaktisk belægsanalyse.
 • At give inspiration til, hvordan ledere kan understøtte lærerens faglige udvikling via opmærksomhed på deres nærmeste udviklingszone.
 • At give ideer og øvelser til, hvordan I kan arbejde med en didaktisk belægsanalytisk tilgang i jeres samtaler med lærerne fx ved MUS eller GRUS eller som en del af jeres arbejde med skolen som et professionelt læringsfællesskab.

Referencer

Set fra et ledelsesperspektiv har oplægget også internt i ledelsesgruppen givet anledning til en generel diskussion omkring, hvad vi forstår ved god undervisning og læring, og hvad vi kan/bør bidrage med for at sikre os, at vores skole leverer den bedst mulige undervisning/læring, også fremadrettet.

Majken Bach, Uddannelsesleder

Randers Statsskole

Lea Lund er en sand inspirator, der på engageret vis formår at få fuld opmærksomhed på et teammøde med 25 forskellige undervisere fra EUD og EUX. Hendes erfaringer fra projekter og forskning aktualiseres ind i vores praksis på en meningsfuld måde, der giver anledning til videreudvikling af vores praksis.

Trine Outzen Paulsen, Uddannelsesleder

Social- og Sundhedsskolen Fyn

Vi har oplevet, at det at lave en didaktisk belægsanalyse gør, at vi opnår at komme hurtigere ind til benet i en arbejdsproces. Dét at skulle argumentere for sine belæg, og især sin påstand, det skabte en form for hurtigere klarhed, hvor fordele og ulemper simpelthen blev spottet langt hurtigere.

Underviser

Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet

Jeg kan sagtens tilslutte mig idéen om, at vi som undervisere skal blive bedre til at sætte ord på vores didaktiske refleksioner, og det vil ikke kun komme mig selv til gode, men i høj grad også mine studerende. Og jeg oplever også, at de studerende i højere grad end tidligere stiller spørgsmålstegn ved undervisningsmetoden, især hvis den har karakter af en leg, og i sådan en situation vil det være meget nyttigt at kunne sætte ord på sådan nogle didaktiske begrundelser.

Underviser

Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet

Lærerne fik skabt et rigtig godt rum til samtale om pædagogik og didaktik, de fik delt deres erfaringer og snakken gik, fordi det viste sig, at mange af dem havde undersøgt det samme i hver deres klasse, men på forskellige måder. Som leder har jeg fået et værktøj, jeg kan bruge i forbindelse med implementering af skolens strategiske indsatsområder i lærernes undervisning – sammen med lærerne.

Hanne Greisen, Vicerektor

Skive College

Didaktisk skoleledelse

Lea Lund har sammen med Christel Aulkær Moll skrevet bogen Didaktisk skoleledelse, som giver konkrete bud på, hvordan man griber den pædagogisk-didaktiske del af ledelsesopgaven an, når man skal udføre didaktisk skoleledelse. Skolens kerneopgave er undervisningen og elevernes læring. Ledelsesopgaven for skolelederen og ledelsesteamet har dermed en særlig pædagogisk-didaktisk dimension. Ledelsens faglige ledelse skal både have direkte forbindelse til, hvad der konkret foregår i klasselokalet, og lederne skal tage aktiv del i lærerens didaktiske refleksioner.

Bogen består af to dele; en teoretisk og en praktisk. Første del består af teoretisk og empirisk baggrund samt en lang række cases, modeller, skabeloner og refleksionsspørgsmål til udvikling af en didaktisk skoleledelse. Anden del består af en redskabskasse, som indeholder modeller, dialogbaserede øvelser, skabeloner og taksonomier. Øvelserne kan både bruges i den didaktiske samtale mellem leder og lærer samt internt i ledelsesteamet.

Didaktisk skoleledelse er skrevet til den daglige og faglige pædagogiske ledelse, dvs. skolens ledelsesteam, afdelingsledere, souschefer, viceskoleledere og teamledere. Den dækker skoleledelse på flere niveauer; både i grundskolen, på FGU og EUD samt i hele gymnasiesektoren.

Udgivelse: Oktober 2022
Forlag: Dansk Psykologisk Forlag A/S

 

Lea Lund er forfatter til en lang række af bøger og artikler. Især kan nævnes hendes ovenstående bog ‘Didaktisk skoleledelse’ .

Uforpligtende forespørgsel på Lea Lund

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Lea Lund
Lea Lund

5 ud af 5 stjerner

Lærerne fik skabt et rigtig godt rum til samtale om pædagogik og didaktik, de fik delt deres erfaringer og snakken gik, fordi det viste sig, at mange af dem havde undersøgt det samme i hver deres klasse, men på forskellige måder. Som leder har jeg fået et værktøj, jeg kan bruge i forbindelse med implementering af skolens strategiske indsatsområder i lærernes undervisning – sammen med lærerne.

Hanne Greisen, Vicerektor Se alle referencer

Foredragsemner med Lea Lund