Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover1
Helle Alsted

Helle Alsted

Helle Alsted er kandidat i pædagogisk psykologi med speciale i stress og relationer, og er foredragsholder, underviser, rådgiver og forfatter inden for sit faglige felt.

Forespørg nemt på pris og dato

4.75 ud af 5 stjerner

Med sin rolige fremtoning og professionelle tilgang vandt hun hurtigt deltagernes tillid, hvilket medførte en åben og god dialog igennem hele oplægget. Vores medlemmer var meget begejstrede for arrangementet.

Tine Steendorph - Odense Lærerforening Se alle referencer

Et foredrag med Helle Alsted giver dig

  • Svært fagligt stof, der formidles i øjenhøjde, så det bliver tilgængeligt og brugbart for alle
  • Konkrete værktøjer og mere mod på en hverdag med mere trivsel
  • En kombination af teoretisk viden med solid erfaring fra arbejdsmarkedet og personlige samtaler med klienter
Uforpligtende forespørgsel på Helle Alsted

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Helle

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Forespørg nemt på pris og dato

Helle Alsted har specialiseret sig i stress, søvn og relationer både for folk i arbejde og for ledige. Hendes foredrag tager udgangspunkt i emnerne arbejdsrelateret stress og trivsel; søvn, stress og præstationer; stress ved kronisk sygdom; forebyggelse af stress og tilbagevenden til arbejde efter en stress-sygemelding; samt ledighedsstress. Hun har udgivet bøgerne: ”Ledig uden stress. Sådan skaber du trivsel som ledig” i 2011, ”Bliv mentalt stærk som ledig” i 2020, samt ”Sov dig til et bedre liv. Den lille bog, der gør den store forskel” i 2022.

Et foredrag med Helle Alsted giver dig

  • Svært fagligt stof, der formidles i øjenhøjde, så det bliver tilgængeligt og brugbart for alle
  • Konkrete værktøjer og mere mod på en hverdag med mere trivsel
  • En kombination af teoretisk viden med solid erfaring fra arbejdsmarkedet og personlige samtaler med klienter

Udover sin uddannelse som kandidat i pædagogisk psykologi er Helle Alsted også uddannet trivselsvejleder og søvnvejleder. Som formidler er Helle rolig og fokuseret på at gøre det svære stof let tilgængeligt og serveret i øjenhøjde. Man slapper ganske enkelt af i hendes selskab, og det åbner for sluserne. Hendes passion for at gøre en forskel i hverdagen er tydelig, og deltagerne går altid fra Helles foredrag og kurser med konkrete værktøjer og en tro på, at deres hverdag kan blive bedre.

Se foredrag med Helle Alsted
Helle Alsted foredrag

Arbejdsrelateret stress og vejen til mentalt overskud

Undersøgelser viser, at op mod 29 % af alle ansatte har en hverdag med mange stresssymptomer. Stresssymptomerne gør, at medarbejderne ikke er i stand til at koncentrere sig og opretholde høj kvalitet i deres arbejde, dette går i høj grad ud over trivslen på kontoret, samt produktiviteten på arbejdspladsen.

Forskningen viser, at mindre stress og gode præstationer kommer af søvn og trivsel. Derfor er det vigtig at medarbejderne og ledelsen får en viden og bevidsthed om, hvad de kan gøre for at skabe de bedst mulige betingelser for trivsel og mentalt overskud på arbejdspladsen, samt få viden om, hvordan de skal forebygge og håndtere lettere stress. Helle Alsted vil i dette oplæg give medarbejderne og lederne konkrete værktøjer til, hvordan de kan genkende stresssignalerne, samt hvordan de skal håndtere den stress, som de selv eller en kollega oplever og derigennem sikre den mentale sundhed, trivslen og de gode præstationer.

Helle Alsted har en kandidatgrad i pædagogisk psykologi og er specialiseret inden for stress, søvn, trivsel og relationer. Hun er stress- og trivselsrådgiver, underviser, samt forfatter til blandt andet bogen ”Sov dig til et bedre liv. Den lille bog, der gør en stor forskel”. Helle Alsteds oplæg er baseret på hendes erfaringer fra arbejdsmarkedet, hendes erfaringer med personlige samtaler, samt hendes store teoretiske viden.

Helle Alsted foredrag

Søvn: Hovedvejen til mindre stress og bedre præstationer

I alle organisationer gøres en lang række gode tiltag, der skal sikre trivsel. Men alle indsatser blegner i forhold til den vigtigste forudsætning for, at et menneske kan trives og håndtere belastninger: Søvn. Og den skal man bestemt ikke tage for givet. Tværtimod sover vi for lidt og for dårligt. Den gode nyhed er, at vi kan gøre noget ved det. Søvn kan selvfølgelig ikke stå alene som et indsatsområde, men uden god søvn er alle andre indsatser bagud fra starten.

I dette foredrag sætter stressrådgiver og søvnvejleder Helle Alsted fokus på, hvorfor vil skal prioritere vores søvn for at kunne præstere bedre på arbejdet og undgå at blive trætte, ukoncentrerede og temperamentsfulde udgaver af os selv, der laver flere fejl på grund af for høje stressniveauer.

Helle kommer med konkret viden om, hvordan man gennem god søvnhygiejne kan skabe bedre vilkår for den optimale søvnkvalitet, så det igen bliver muligt at vågne frisk og veludhvilet, være klar til dagens udfordringer og præstere på arbejdet. En god nattesøvn er medvirkende til at sænke stressniveauerne og skabe større trivsel i hverdagene for både personen selv, relationen til kollegerne, lederen og familien. Har i medarbejdere, der har nattevagter, kan hun også komme med gode råd til, hvordan de får mest mulig søvn og forebygger de udfordringer, der kan være forbundet med at skulle arbejde om natten.

Helle Alsted har en kandidatgrad i pædagogisk psykologi med fokus på stress og relationer. Derudover er Helle uddannet stress- og trivselsrådgiver, samt søvnvejleder. Hun er forfatter til bogen ”Sov dig til et bedre liv. Den lille bog, der gør den store forskel”.

Helle Alsted foredrag

Bliv mentalt stærk som ledig

Kender I til medlemmer, der bryder grædende sammen under jeres samtaler? Ledige, der ikke har gavn af de mange tilbud, som I giver dem? Og ledige, der bliver i ledighed i længere tid end forventet? Undersøgelser viser, at op mod 60% af alle ledige har en hverdag med mange stresssymptomer og at 20% føler sig ensomme. Stresssymptomerne gør, at de ledige ikke længere er i stand til at koncentrere sig og opretholde et selvværd, der gør dem i stand til at skrive jobansøgninger, hvor de sælger sig selv bedst muligt.

Ved at de ledige får en viden og bevidsthed om, at de selv kan gøre en indsats for at blive mentalt stærke, øge deres trivsel og derved undgå ledighedsstress, vil de blive bedre jobsøgende med kortere vej tilbage på arbejdsmarkedet. Al forskning viser, at trivsel fører til mindre stress og bedre præstationer. De ledige vil derfor komme forrest i køen til jobbet ved at præstere bedre end andre, der ikke sørger for at holde sig mentalt stærke og fri af ledighedsstress.

Helle Alsted er forfatter til bøgerne ”Bliv mentalt stærk som ledig” og “Ledig uden stress. Sådan skaber du trivsel som ledig”, derudover har hun en kandidatgrad i pædagogisk psykologi med speciale i stress og relationer. Hendes foredrag og workshops er baseret på hendes uddannelsesmæssige baggrund i kombination med hendes mange erfaringer fra personlige samtaler med ledige og stressramte, samt hendes egne erfaringer med at være ledig.

Foredraget kan også afholdes for medarbejdere på f.eks. jobcentre, i a-kasser og fagforeninger, der arbejder med ledige.

 

Helle Alsted foredrag

Klæd jeres fyrede medarbejdere mentalt på til ledighed

At fyre medarbejdere er en trist situation for både virksomheden og de tidligere ansatte. Hvis jeres virksomhed gerne vil give jeres fyrede medarbejdere en ekstra god start på deres jobsøgningsperiode, samt give dem evnerne til at undgå ensomhed, ledighedsstress og mistrivsel, kan stressrådgiver Helle Alsted hjælpe jer.

I dette foredrag kommer Helle Alsted med anbefalinger til, hvordan man kan håndtere det at blive fyret. Derudover kommer hun med konkrete redskaber til, hvordan ledige holder sig mentalt stærke ved blandt andet at fokusere på at deltage i fællesskaber, sørge for at få sin nattesøvn, skabe indflydelse på sin egen situation, skabe mening i sit liv, samt vigtigheden af at skabe struktur i sit liv.

Helle Alsted udgav i august 2020 bogen ”Bliv mentalt stærk som ledig”. Det er en arbejdsbog for ledige med konkrete forslag til, hvad de kan gøre for at trives i deres ledighed. Den er et godt supplement til hendes foredrag og workshops.

Helle Alsted foredrag

Børn og skærmliv – digitalt omsorgssvigt eller udvikling?

Rigtig mange børn vokser op med en naturlighed omkring dét at sidde med en skærm i hånden. De gør det selv, deres forældre gør det, deres venner gør det, og ofte gør de omsorgspersoner, der er i deres institutioner og skoler, det også.

I mange år er kritiske røster blevet dæmpet med udtalelser som ’det er en del af udviklingen’, men betyder det så, at vi bare skal følge med uden at se på, hvorvidt det udelukkende er en god udvikling? Mistrivsel blandt børn og unge er stigende, og måske kan noget af grunden til dette findes i deres online liv.

Helle Alsted sætter fokus på det, som nogle kalder for ’det digitale omsorgssvigt’, mens andre kalder det ’udvikling’ og ’sådan er det bare’. Nogle forældre tror, at alle andre forældre også tillader alt muligt, fordi børnene siger det, og ingen forældre vil lade deres børn være udenfor fællesskabet. Men kan det have en bagside at leve livet online? Og hvad sker der med fællesskaberne i den fysiske verden?

Referencer

Helle havde en spændende måde at fremlægge sine teorier på. Vi fik rigtig snakket til frokosten. Jeg fik nye ord på sådan et forløb, da jeg selv har været det hele igennem

Kursist på kursus gennem Hjerteforeningen

Hjerteforeningen

En inspirerende aften, med brugbare praktiske øvelser. Helle har en dyb forståelse for de lediges hverdag, og hun formår at give deltagerne håb og redskaber til at få en god tid som ledig.

Signe Marie Tolstrup Christensen,

Ergoterapeutforeningen Region Syd

Helle Alsted har holdt foredrag på et meget velbesøgt medlemsmøde for ledige ergoterapeuter. Helle har på stille og rolig måde formidlet vigtige pointer om ledighedsstress og metoder til at undgå det.

Anna-Marie Laustsen

Ergoterapeutforeningen Region Syd

Helles oplæg i HK var meget autentisk og tilhørerne følte sig set. Man fik noget med hjem i form af mange gode konkrete råd til, hvordan man takler stress i en ledighedssituation. Godt og brugbart, når man er i en ledighedssituation.

Gitte Ryom

HK Roskilde

Med sin rolige fremtoning og professionelle tilgang vandt hun hurtigt deltagernes tillid, hvilket medførte en åben og god dialog igennem hele oplægget. Vores medlemmer var meget begejstrede for arrangementet.

Tine Steendorph

Odense Lærerforening

Det var en fornøjelse at høre Helles oplæg, som passede meget fint ind i vores intentioner om et kursus med fokus på livsstil, livskvalitet og livsglæde.

Helle Neergaard

Hjerteforeningen, Allerød Lokalkomite

Vi har oplevet Helle som en engageret og spændende underviser, som vores kursister har fået meget relevant viden fra. Helle delte ud af denne viden, og gav kursisterne et vigtigt værktøj til fremover at undgå de værste faldgruber, man kan komme i som ledig. Hendes undervisning var en ”øjen-åbner” for mange af kursisterne, og i deres evaluering af hendes undervisning, kan læses mange positive tilkendegivelser. Kursisterne udtalte bl.a. følgende i deres evaluering: Helles undervisning i stress var fantastisk givende. Helle Alsted var god til at fortælle om stress. Helle Alsted var meget dygtig, men jeg kunne godt bruge mere tid. Jeg har lært meget, stor tak til Helle Alsted. Meget tilfreds med Helle Alsted. Stressemnet er rigtig interessant og særdeles relevant.

Kursusleder Karin Andersen

SOSU Nykøbing Falster

Som facilitator af det frivillige netværk Ledige med Drive på INSP i Roskilde kommer jeg i kontakt med mange ledige. Aktiviteterne i netværket bliver tilpasset deltagernes behov og ændrer sig over tid. Dog er der emner som dukker op igen og igen, og et af dem er det pres, man lever under som ledig. Et pres som kan føre til stress. For at forebygge at dette sker inviterer jeg mindst to gange om året Helle Alsted på besøg til at holde foredrag for netværket. Det er et populært og velbesøgt foredrag, som jeg hver gang får positiv feedback på efterfølgende. Der er tre primære grunde til, at Helles foredrag om forebyggelse af stress under ledighed er populære: Helle udviser stor menneskelig forståelse for folks situation som ledig, Helle har solidt fagligt fundament og sidst men ikke mindst er de input og redskaber Helle kommer med meget anvendeligt i de lediges dagligdag. Jeg glæder mig hver gang Helle skal komme, fordi jeg ved, at hun leverer kvalitet og relevans i øjenhøjde for folk som har god brug for hendes hands on værktøjer.

Sacha Faxe, Udviklingsmedarbejder

INSP
Uforpligtende forespørgsel på Helle Alsted

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Helle Alsted
Helle Alsted

4.75 ud af 5 stjerner

Med sin rolige fremtoning og professionelle tilgang vandt hun hurtigt deltagernes tillid, hvilket medførte en åben og god dialog igennem hele oplægget. Vores medlemmer var meget begejstrede for arrangementet.

Tine Steendorph - Odense Lærerforening Se alle referencer

Foredragsemner med Helle Alsted