Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover2

Et kritisk blik på bæredygtighed og verdenspolitik

Steen Gade Foredrag

Steen Gade

Formand for Rådet for samfundsansvar og verdensmål.

Forespørg nemt på pris og dato
Uforpligtende forespørgsel på Steen Gade

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

På baggrund af Steen Gades engagement i verdenspolitik og som tidligere folketingsmedlem i SF fortæller han i sine foredrag med kritisk blik om klima, bæredygtighed, ulandspolitik og europæisk politik. Bliv klogere på, hvad vi mennesker i samarbejde kan opnå på flere af verdens problematiske felter.

Et foredrag med Steen Gade giver jer:

  • Hvad der drev ham og om livet i politik
  • Indsigt i FN´s verdensmål og at tage bærdygtighed alvorligt
  • En erfaren foredragsholder som har deltaget i flere end 15 klimatopmøder

Klima, politik og bæredygtighed i fokus

Steen Gade var indtil 2015 folketingsmedlem for SF med fokus på miljø, klima, europæisk politik og ulandspolitik. Han har været formand for Folketingets klima – og energiudvalg, miljøudvalget og udenrigsudvalget i flere omgange i de i alt 27 år han var medlem. Han har været direktør for Miljøstyrelsen, og har været aktiv i tværpolitisk internationalt samarbejde mellem miljøengagerede parlamentarikere.

Steen har i 2017 skrevet “Clever Climate Legislation” samt arbejdet som klimarådgiver for Nordisk Råd på de sidste klimatopmøder. Han har deltaget i over 15 klimatopmøder som politiker samt embedsmand, og været en vigtig stemme i debatten om klima, miljø, natur og biodiversitet i flere årtier. I dag som klummeskriver og debattør.

Han har siddet i bestyrelsen for Mellemfolkeligt Samvirke, modtaget pris som årets politiker samt Bird Life prisen, og har arbejdet med folkeoplysning. Steen er derudover uddannet folkeskolelærer, og er formand for Rådet for samfundsansvar og verdensmål.

Han var en af arkitekterne bag Det nationale kompromis om dansk EU – politik efter Maastricht afstemningen, og er initiativtager til – og i dag formand for – foreningen Nyt Europa, der arbejder for et bæredygtigt Europa gennem forpligtende europæisk samarbejde blandt andet med udgangspunkt i FN’s verdensmål fra 2015.

Steen skrev i 2004 bogen “Gades Europa” om det europæiske samarbejdes nødvendighed i globaliseringens tid.

Book Steen Gade til jeres næste event og få en foredragsholder som vil dele hvordan livet som politiker er, og giver jer en indsigt i den grønne omstilling fra det politiske synspunkt.

Se foredrag med Steen Gade
Steen Gade foredrag

Klimaet har erklæret os krig – klarer vi det?

Klimaændringerne er nu synlige for alle. Det er samtidig ved at være sidste udkald, hvis vi her på kloden skal komme hæderligt igennem den store grønne omstilling til reel bæredygtighed. Med udblik fra besøg på klodens mest udsatte steder, gennemgang af den omfattende viden om klimaændringerne, med påvisning af at klima hænger uløseligt sammen med natur, miljø og biodiversitet, og med mere end 30 års indsats for bæredygtighed i bagagen, når vi frem til alt det, der kræves for at klare det. I verdenen, i EU, i Danmark og hos os selv. Vi har allerede modtaget det gule kort.

Steen Gade har været en kraftig stemme i den grønne kamp for klima og grøn omstilling hele vejen fra 1980’erne til nu. Som folketingsmedlem, som direktør for Miljøstyrelsen og som klimarådgiver for Nordisk Råd på klimatopmøder. Han har deltaget i flere end 15 klimatopmøder. Han deltog både i Kyoto i 1997, i København i 2009 og i Paris i 2015, og har skrevet ” Clever Climate Legislation” med rådgivning til nationale parlamentarikere om klimalovgivning.

Steen Gade foredrag

FN’s verdensmål – bæredygtighed for alvor

Historien bag verdensmålene der blev vedtaget i 2015, benyttes til at illustrere den lange indsats tilbage fra de første globale mål om u-lands bistand og klima samt miljø til årtusindmålene, og nu til bæredygtighedsmål. Fokus vil være på, hvordan de kan gennemføres, hvad det kræver af os. Både personligt, i kommunerne, i Danmark og i EU-samarbejdet. Udgangspunktet er den ubekvemme sandhed, at vi alle sammen lever u-bæredygtigt, og som om vi ejede mindst en ekstra klode. Det gør vi ikke!

Steen Gade har beskæftiget sig med udviklingspolitik og miljø – og ressourcepolitik i over 30 år. Han har været formand for både udenrigsudvalget og klima/miljøudvalget i to omgange hver. Han er formand for Nyt Europa, der de sidste to år har drevet en omfattende oplysningsvirksomhed om FN’s bæredygtighedsmål.

Steen Gade foredrag

Fra EU-modstander til glødende tilhænger af tættere samarbejde i Europa

Med udgangspunkt i sin rolle som en af drivkræfterne bag Det Nationale Kompromis om EU – politikken, fortæller Steen Gade om sin egen vej fra overbevist modstander af EU til i dag at være fortaler for stadig tættere samarbejde i Europa uden forbehold. Om klima og miljø og om behov for et mere socialt Europa, der satser på deltagerdemokrati på tværs af grænserne. Om at Trump i USA, Putin i øst og et alt for fattigt syd stiller helt nye krav til os om at forstå nødvendigheden af også at blive europæere. At tættere europæisk samarbejde er en afgørende forudsætning for at håndtere alle de udfordringer, vi står overfor i dag.

Steen Gade har et stærkt engagement i forhold til EU. Han var med til at starte den første afdeling af Folkebevægelsen mod EF, var SF’s EU-ordfører i 17 år indtil flertallet i hans parti stemte nej til Amsterdamtraktaten i 1998, hvorefter han startede foreningen Nyt Europa på et centrum- venstre grundlag, der arbejder for at skabe et bæredygtigt Europa gennem forpligtende samarbejde i EU. Under mottoet: ”Hellere kritisk indenfor”.

Steen Gade foredrag

Hvad der drev mig - Om et liv i politik

Steen Gade kigger både frem og tilbage – med 27 år i Folketinget i bagagen – når han fortæller, hvorfor han selv gerne vil betegnes som både en grøn og liberal socialist. Med bud på, hvad der formede ham og førte ham derhen, hvor han er i dag. Han sætter – med udgangspunkt i verdens mest vanskelige tilstand lige nu – fokus på, at vejen frem mod en god fremtid kræver netop det. Det bliver et forsvar for en mere social, grøn og stærk verdensorden, et opgør med identitetspolitikkens forbandelser og et forsvar for det enkelte menneskes rettigheder og værdighed. Klemte som vi er, mellem mægtige kapitalkoncentrationer og lysten til ”stærke mænd” med simple budskaber.

Steen Gade har været medlem af Folketinget i alt 27 år i to adskilte perioder. Han har i alle årene haft bæredygtighed, klima og miljø – sammen med globale spørgsmål og europæisk samarbejde – som hovedområder. Han har været direktør i miljøstyrelsen og arbejdet med folkeoplysning, og med en fortid som folkeskolelærer. Han kalder sig selv thybo og dansker, der også er blevet europæer og på vej til at blive verdensborger.

Referencer

Uforpligtende forespørgsel på Steen Gade

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31

Foredragsemner med Steen Gade