Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover2

Oplev stor ekspertviden baseret på mere end 10 års forskning om selvskade

Lotte Rubæk Foredrag

Lotte Rubæk

Psykolog, forfatter, foredragsholder med ekspertise i blandt andet unges selvskadende adfærd og digitale risikoadfærd.

Forespørg nemt på pris og dato
Uforpligtende forespørgsel på Lotte Rubæk

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Lotte Rubæk er en af landets førende eksperter inden for selvskade-området, og hun har igennem de seneste 10 år gjort sig gældende både som forsker og som forfatter til adskillige artikler samt bogen Selvskadens Psykologi. Derudover er hun aktiv debattør i medierne hvad angår unges selvskadende adfærd og digitale risikoadfærd, ligesom hun rådgiver medier, når de bringer historier om selvskade og spiseforstyrrelser.

Lotte Rubæk er en af de førende eksperter inden for selvskade. Lotte Rubæk har igennem de seneste år påvirket den politiske beslutningstagning omkring selvskade, og hun arbejder aktivt på at skabe opmærksomhed på og bedre behandlingsmuligheder for selvskadende unge i Danmark. I 2018 blev hun leder af et ”Team for selvskade” i Region Hovedstaden, der har til formål at øge viden om selvskade blandt fagpersoner samt tilbyde målrettet behandling til selvskadende unge.

Et foredrag med Lotte Rubæk giver dig:

  • Stor ekspertviden baseret på mere end 10 års forskning om selvskade og digital adfærd
  • Fagligt og vedkommende indhold om selvskade, 100 % tilrettelagt og skræddersyet ift. den enkelte kundens behov
  • Stort nærvær og et foredrag i øjenhøjde med publikum

Lotte Rubæk er psykolog og specialist i psykoterapi og har siden 2012 arbejdet i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden – først i et ambulatorium for spiseforstyrrelser og nu som leder af ”Team for selvskade”. Igennem de seneste 10 år har hun behandlet både direkte selvskadende unge (som skærer, bider, slår og brænder sig selv) og indirekte selvskadende unge (som lider af spiseforstyrrelser, misbrug eller anden selvdestruktiv adfærd). Lotte Rubæk har ligeledes rettet fokus mod, hvordan selvskade har fået en ny dimension på nettet med det nye fænomen, digital selvskade.

Ved et Lotte Rubæk foredrag får I en stor faglig tyngde og en foredragsholder med evne til at formidle komplekse psykologiske problemstillinger og en paradoksal adfærd som selvskade på en lettilgængelig måde.

Varigheden af Lotte Rubæks foredrag er som oftest mellem 1-2 timer, men kan udvides til 3 timer, afhængig af kundens behov og ønsker til vinklen og emne inden for selvskade. Lotte går derfor altid forud for oplægget i dialog med kunden for at høre mere om deres ønsker til indhold.

Se foredrag med Lotte Rubæk
Lotte Rubæk foredrag

Selvskadens psykologi

Antallet af unge, der skader sig selv ved fx at skære, brænde, slå eller bide sig selv er steget markant de seneste år. Selvskade bør altid forstås som et tydeligt tegn på mistrivsel, og som en persons forsøg på overlevelse med bedste forhåndenværende strategier. Selvskade er imidlertid en meget uhensigtsmæssig og destruktiv overlevelsesstrategi, som gradvist forringer personens livskvalitet og funktionsniveau, og som er den væsentligste forudsiger af senere selvmordsforsøg.

I foredraget fortæller Lotte om psykologien bag selvskade. Hun kortlægger selvskadens historie og pege på mulige årsager til, at antallet af selvskadende unge er steget epidemisk, og at selvskade nu kan betegnes som vor tids psykiske masselidelse.

Lotte Rubæk beskriver forskellene og sammenhængen mellem selvskadeadfærd og selvmordsadfærd, skelner mellem forskellige typer af selvskade og anskueliggører hvordan selvskade kan smitte fra person til person. Hun vil udfolde de psykologiske mekanismer bag selvskade ud fra et følelsesregulerings- og traumeperspektiv, og hun vil inddrage både egne og internationale forskningsresultater vedrørende selvskadens forskellige funktioner.

Lotte beskriver de blandede følelser, der kan opstå hos professionelle, der kommer i kontakt med selvskadende personer, og hvordan man kan komme til at indgå i dysfunktionelle dynamikker med disse personer. Endelig vil Lotte Rubæk komme med anbefalinger til, hvordan man bedst tager kontakt til og møder en selvskadende person, og hun vil komme med bud på konkrete procedurer og handlingsplaner til fx skolesystemet og behandlingssystemet, samt værktøjer til behandling af selvskade.

Lotte Rubæk foredrag

Med kroppen som medie

Når en person af den ene eller anden årsag har svært ved at håndtere og regulere sine følelser på et mentalt plan, så vil de have tendens til at bruge kroppen som medie for indre tilstande. Populært kan man sige, at man gør en psykisk smerte fysisk, eller at man bruger kroppen som lærred for indre mistrivsel. Selvskadende adfærd er som oftest et udtryk for et overvældende følelsespres, der ikke kan bearbejdes eller udtrykkes af personen på et mentalt plan.

Selvskade kan antage både en direkte og en indirekte form. Unge, der skader sig selv direkte, vil typisk skære, brænde, slå eller bide sig selv – mens unge, der skader sig selv indirekte, fx kan være ramt af spiseforstyrrelser eller stof/alkoholmisbrug. Når først kroppen er taget i brug som katalysator for indre tilstande, så kan det være svært at finde tilbage til et almindeligt liv igen, da forskellige mekanismer (som fx fysisk afhængighed) træder i kraft, og vedligeholder adfærden.

I foredraget vil Lotte Rubæk beskrive både direkte selvskadeformer som fx cutting og indirekte selvskadeformer som fx spiseforstyrrelser, og hun vil trække linjer mellem dem og beskrive de psykologiske mekanismer, der gør sig gældende, når en person udvikler selvskadende adfærd af den ene eller art.

Når indre mistrivsel kommer til syne på kroppen hos en stor andel af unge, er der ofte også et samfundsmæssigt budskab, vi ikke bør sidde overhørigt. Lotte Rubæk vil i forlængelse heraf beskrive selvskade som en ”social patologi” og dermed forstå adfærden som et udtryk for høj grad af mistrivsel blandt unge mennesker i de samfundsmæssige strukturer, vi har bygget op omkring dem lige nu.

Lotte Rubæk foredrag

Digital selvskade

Selvskade har haft mange ansigter igennem tiden. Et af de nyeste fænomener er den digitale selvskade, hvor unge “cyber-mobber” sig selv gennem falske profiler, og dermed udsætter sig selv for følelsesmæssig smerte. En amerikansk undersøgelse af collegestuderende viser, at 10 % har erfaring med i hemmelighed at mobbe sig selv på de sociale medier, og fænomenet har også gjort sit indtog i Danmark, om end omfanget herhjemme endnu er ukendt.

Lotte Rubæk vil i dette foredrag give et indblik i nogle af nettets mørke sider, og pege på hvordan sårbare unge kan blive forstærket i en destruktiv adfærd via de fællesskaber, de opsøger på nettet. Hun vil beskrive de nye digitale selvskadeformer, hvor hun vil udfolde begreber som autotrolling, selfbaiting og roasting. Lotte Rubæk vil desuden give et indblik i psykologien bag de unges digitale selvskade og den gevinst de unge kan opleve, når de udsætter sig selv for hetz eller mobning på nettet.

I foredraget vil Lotte Rubæk desuden beskrive, hvordan fysisk selvskade kan smitte fra person til person på nettet, fx gennem sociale medier og Youtube, samt udfolde de psykologiske mekanismer, der kan være på spil, når selvskade smitter socialt.

Slutteligt vil Lotte Rubæk sørge for, at du som fagprofessionel bliver klædt på til at skride til handling, hvis du får mistanke om, at en ung er digitalt selvskadende.

Lotte Rubæk foredrag

Sociale medier, selvskade og selvmord

Sociale medier er i stigende grad en del af unges hverdag. TV-udsendelser har for nyligt afdækket, hvorledes selvskadende og selvmordstruede unge finder sammen og interagerer på såkaldte “priv” (private) netværk på sociale medier.

I dette foredrag vil Lotte belyse, hvorfor selvskadende og selvmordstruede unge opsøger fællesskaber på internettet, samt hvad de oplever af fordele ved disse fællesskaber. Hun vil samtidig beskrive, hvilke risici der er ved disse online fællesskaber, og hvilke psykologiske mekanismer, der er på spil. Endelig vil Lotte komme ind på, hvordan vi kan møde de unge med konstruktive tiltag på de digitale platforme, de selv opsøger.

Referencer

Uforpligtende forespørgsel på Lotte Rubæk

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31

Foredragsemner med Lotte Rubæk