Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover1

Få vækket tanker og følelser, når Danmarkshistoriens grimmere sider tages op

Henning Frandsen

Henning Frandsen

Historiker, journalist og underviser.

Forespørg nemt på pris og dato

5 ud af 5 stjerner

Vi ville have et foredrag med saft og kraft. Det var interessant at blive ført ind på et område, hvor vi ikke befinder os til dagligt, et foredrag med mange spændende detaljer, og det var tydeligt, at det var en historiker, som holdt foredraget.

Eva Ladefoged, Sognepræst, Vester Hæsinge Se alle referencer

Et foredrag med Henning Frandsen giver jer:

  • En historisk forståelse for, hvordan anbringelser på Livø og Sprogø kunne finde sted for ikke så længe siden
  • Unik indsigt i privatpersoners fascinerende livsfortællinger
  • En interessant, fængende og humørfyldt stund, der sætter gang i både tanker og følelser
Uforpligtende forespørgsel på Henning Frandsen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Henning

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Forespørg nemt på pris og dato

Historiker, journalist og underviser, Henning Frandsen, leverer rørende, medrivende og humørfyldte foredrag, som vi alle kan relatere til. Med en blanding af stor historisk forståelse og unik indsigt i personers privatfortællinger, er Henning den perfekte foredragsholder til at sætte ord på nogle af de begivenheder, der har været med til at forme dagens Danmark.

Et foredrag med Henning Frandsen giver jer:

  • En historisk forståelse for, hvordan anbringelser på Livø og Sprogø kunne finde sted for ikke så længe siden
  • Unik indsigt i privatpersoners fascinerende livsfortællinger
  • En interessant, fængende og humørfyldt stund, der sætter gang i både tanker og følelser

Oplysende og humørfyldte nedslag i Danmarks historie

Hvor godt kender vi egentlig den historie, som har været med til at forme nutidens samfund? Henning Frandsen tager jer med tilbage til nogle af danmarkshistoriens mindre pæne sider, når han med stor entusiasme sætter gang i både tanker og følelser hos publikum. Historierne leveres med en god portion humor, trods de tunge emner.

Med sin baggrund som underviser i rygsækken, formidler Henning fortidens samfundskontekst og de personlige historier med stor indlevelse og begejstring. Han tager jer med til en anden tid, hvor andre regler og samfundsnormer gjaldt, og hvor undvigelser fra flertallets overbevisninger blev hårdt straffet.

Henning har læst historie ved Aarhus Universitet og har arbejdet som journalist for Fyens Stiftstidende i knap 20 år, hvor han har skrevet, fotograferet og layoutet til ugeavis, dagblad og web samt været både litteratur- og madanmelder. Nu leverer Henning artikler mv. til Folkebladet i Aarup. Han bringer sit solide fundament som historiker og journalist i spil, når han leverer skarpe indsigter i fortidens levemåde samt formidler de personlige historier fra mennesker, der var engang.

Hvis I søger en foredragsholder, der besidder en dyb forståelse for historiske begivenheder, der har formet vores verden samt formidler levende, inspirerende og med masser af godt humør, så book Henning Frandsen til jeres næste arrangement.

Læs mere på Henning Frandsens hjemmeside.

Se foredrag med Henning Frandsen
Henning Frandsen foredrag

Deporteret til Livø og Sprogø

Vi skal ikke ret langt tilbage i danmarkshistorien, blot til tiden lige efter 1. verdenskrig, før vi støder på opfattelsen af, at forskelle i individers, racers og klassers evner skyldtes nedarvede faktorer. Middelklasseforældrene var begyndt at føde færre børn, mens arbejder- og bondebefolkningen fortsat fik mange, og der herskede i landets indflydelsesrige lag en frygt for, at Danmark ville blive oversvømmet af ”undermålere”, ”minusindivider” og ”defekte”. Bekymringen gik også på en dalende kønsmoral og en stigning i antallet af kønssygdomme, hvor den seksuelt aktive kvinde blev anset som smittespreder. Derfor skulle man forhindre disse grupper i at få børn, bl.a. via kastration og sterilisation, i første omgang dog ved at sende dem på anstalt på Livø og Sprogø.

Livø husede fra 1911-1961 en anstalt for såkaldte ’antisociale og kriminelle, åndssvage mænd’, og fra 1923-1961 risikerede ’seksuelt løsagtige åndssvage, unge piger og kvinder’ at havne på Sprogø på en tilsvarende anstalt. Henning Frandsen dykker ned i udvalgte personers privatfortællinger og sætter dem i historisk perspektiv med fokus på darwinisme, degenerationsteori, arvehygiejne og medlidenhedsdrab. Han præsenterer ligeledes en række hidtil ikke-offentliggjorte billeder, stillet til rådighed af en kvinde, der voksede på Livø med forældre og bedsteforældre, som arbejdede på anstalten.

Trods det tunge emne, leveres foredraget med godt humør og pudsige anekdoter, der leder til både grin og gråd.

Henning Frandsen foredrag

Min farmor og de andre faldne kvinder – kvindesyn og samfundssanktioner

Henning Frandsen fortæller – med afsæt i historien om sin farmor – om synet på og samfundets sanktioner af kvinder, der fødte uægte børn. Han tager udgangspunkt i 1900-tallet, men trækker tråde helt tilbage til det førkristne Europa, dengang børneudsættelse hørte til dagens orden, dvs. at man(d) skilte sig af med de børn, som var uønskede.

Henning sætter fokus på de kvinder, der havnede på samfundets bund som foragtede enlige mødre – også kaldet faldne kvinder. Nogle af dem fødte deres børn i det skjulte og slog dem måske oveni købet ihjel. Senere blev det almindeligt at få fjernet fostret hos en kvaksalver – en handling, som kvinderne risikerede fængselsstraf for. Sammenlignet med forholdene i 16-1700-tallet var fængsel at foretrække; dengang risikerede enlige kvinder, der fødte for tidligt eller aborterede, nemlig at blive halshugget og få hovedet sat på en stage.

Forholdene for ”faldne kvinder” ændrede sig først for alvor et stykke inde i 1900-tallet takket være modige og indignerede kvinders kamp, et nyt syn på kvinder og kvinders seksualitet, seksualoplysning og fri abort samt, at kvinder fik økonomisk mulighed for at klare sig som eneforsørgere. Og nok så væsentligt, at foragten for den enlige mor blev afløst af accept. Foredraget krydres af bizarre eksempler på bl.a. seksualundervisning og alternative børnesangstekster.

Henning Frandsen foredrag

Den nye kristne familiejul – og lidt om den gamle hedenske

De gamle nordboere drak jul til Frej og Odins ære – og det gjorde de i januar ved midvintertid. Senere fik julen karakter af karneval, præget af druk og vold, og det fik kongemagten til at reagere. Skiftende konger – bakket op af fromme kristne – greb i 16-1700-tallet flere gange ind over for de populære julestuer, som havde det med at udarte sig til sviregilder med erotiske eskapader og fråseri.

I begyndelsen af 1800-tallet blev kimen lagt til den kristne danske familiejul med god mad, dans om juletræet og gavegiveri som de centrale elementer. Kunstnerne tog julen til sig og begyndte at tegne julenisser, skrive juleeventyr og digte julesalmer. Industrivirksomheder så julen som en chance til at masseproducere julegaver, julekalendere, julepynt, juleøl og julesnaps, og vi påtog os juleskikke fra Sverige, USA, Tyskland og England. Skikke, vi nu kalder danske.

Som med så mange andre højtider gælder for julefejringen, at mennesket både er et legende og et religiøst væsen. Hvad der fylder mest er bundet af tiden, traditioner og helt personlige forhold. Henning medtager en masse sjove finurligheder om julen, som det langt fra er alle, der kender til.

Henning Frandsen foredrag

Banditter i habitter – svindlere og platugler i Danmark i 1800- og 1900-tallet

Henning Frandsen tager jer med på en historisk fortælling om slyngler, der snød og bedrog sig til millioner og atter millioner kroner – ind i mellem til stor morskab for omverdenen.

I 1908 er det tidl. justitsminister, Peter Adler Alberti, som melder sig selv for at have begået bedrageri og ”falsk” for ni millioner kroner – i nutidskroner ville der være tale om milliarder. Det fik Danmark til at ryste i sin grundvold og udløste rigsretssager mod landets stats- og indenrigsministre. 14 år senere var den gal igen. Gullasch-baronen Harald Plum krakkede for anden gang med Transatlantisk Kompagni, og det var en medvirkende årsag til, at Landmandsbankens (senere Danske Bank) brød sammen, så staten måtte træde til med millioner.

I møder også de mindre fisk, som Champagne-skrædderen og hans falskmøntnervenner, de tre ærkeslyngler, smuglerkongerne Bent Ricardo, Lille Jørgen Danmark og Leon Owild, samt Jens Asger Bech, en charmerende ung mand, der i 1891 tog fusen på de københavnske ågerkarle og kom fem år i tugthus. Sidst men ikke mindst får de mange falske grever, der førte sig frem efter 1950, fyldig omtale, for om nogen har disse banditter snydt og bedraget sig til millioner.

Foredraget krydres med et indblik i politiets brogede historie og afstraffelsesmetoder gennem tiderne – herunder bl.a. rotting og ris, gabestokken og landsforvisning.

Henning Frandsen foredrag

Kristen næstekærlighed og tørre tæsk

Dansk børneforsorg fra Middelalderen og frem til nye, bedre tider slog igennem i løbet af 1900-tallet

Chr. 4 ville det godt med sit børnehus – børnene skulle have god og rigelig mad, opdrages til at blive gode kristne medborgere og lære et håndværk. Virkeligheden blev en ganske anden. Dødeligheden var på 50 pct og kun ganske få fik et job.

Samme sørgelige historie kan siges om mange børnehjem og opdragelsesanstalter, der i anden halvdel af 1800-tallet i stort tal blev opført af især filantropiske og missionske selskaber og foreninger. Ofte var der langt fra idealerne til dagligdagen, som kunne bestå tørre tærsk, hårdt arbejde, tarvelig kost og et udtalt fravær af kristen næstekærlighed.

Peter Sabroe og andre indignerede folk rejste allerede fra slutningen af 1800-tallet sager om overgreb mod børn.  Sager, som er blevet ved med at dukke op – på trods af utallige indgreb fra Folketing og myndigheder. Tænk bare på Godhavnsrapporten fra 2011, som omtalte overgreb foretaget på 19 institutioner i løbet af 1945-1976.

Foredraget vil dykke ned i ældre sager om Hebron og Flakkebjerg, og nyere som Hjortebjerg Skole og Skolehjemmet Himmelbjerggården.

Selv om overgrebene har været mange, er der også gode historier, der viser at indgreb, nye forstandere m.m. kunne ændre radikalt på forholdene, sådan at f.x. Flakkebjerg og Hjortebjerg Skole blev gode steder at bo på.

Foredraget handler også om fattig- og børneforsorg siden middelalderen, om synet på værdigt og uværdigt fattige, hvor førstnævnte fik hjælp, mens sidstnævnte kunne risikere at blive pisket ud af byerne. Om børneloven af 1905, socialreformen i 1933 og Bistandsloven fra 1976.

Henning Frandsen foredrag

Tvunget ophold og overgreb

Piger og kvinder anbragt på Gundslev Pigehjem, Hjortebjerg Skole og Sprogø-anstalten

Foredraget handler om oplevelser og erindringer, som kvinder har haft om deres påtvungne ophold på de falsterske opdragelsesanstalter Gundslev Pigehjem og Hjortebjerg Skole samt på øanstalten Sprogø for angiveligt lettere åndssvage, seksuelt løsagtige kvinder.

I vil for pigehjemmenes vedkommende høre om en hverdag med hårdt arbejde, tarvelig kost, slidt og gammelt tøj, psykiske overgreb som ekstrem lunefuldhed og ydmygelser samt fysiske overgreb som tæsk og indespærring, men også, at den onde verden kunne blive god takket være forstanderskifte og en ny kurs.

Sprogø-delen handler om kvinder, der opdragedes til at blive kønsløse arbejdsbier, selv når de – som alle andre kvinder – ønskede at gifte sig og få børn. Det måtte de ikke, fordi de ledende overlæger påstod, at kvindernes erotomani og hyperseksualitet overtrumfede deres moderfølelse, hvorfor det i øvrigt var godt og rigtigt at sterilisere disse kvinder.

Foredraget fortæller også om børneforsorg fra middelalderen og frem til ca. 1970-1985, herunder om Chr. 4.s Børnehus, Vajsenhuset, Opfostringshuset og den eksplosive vækst af børnehjem og opdragelsesanstalter i anden halvdel af 1800-tallet, om børneloven af 1905, hvor værgeråd kunne tvangsfjerne børn, etableringen af børneværn i 1933 og udviklingen op til gennemførelsen af Bistandsloven i 1976.

Referencer

Vi glæder os meget til dit besøg på tirsdag. Jeg skriver for at fortælle dig, at vi netop har fået udsolgt til dit foredrag. Vi kan ”kun” være 80 mennesker i vores lokale. Jeg er sikker på, at vi sagtens kunne have solgt mange flere billetter, men vi har desværre ikke et lokale til flere mennesker.

Rikke Beck Walther

Billund Bibliotekerne

Har du mulighed for et foredrag dom rovmordere og andre? Vi har haft dig før og er glade for dine foredrag.

Jørgen Mikkelsen

Ældre Sagen Helsingør

Kære Henning Frandsen. Jeg har hørt, at det gik godt i fredags.

Bente Dithmer, Kirke- og kulturmedarbejder

Valby Søndre Sogn

Vi ville have et foredrag med saft og kraft. Det var interessant at blive ført ind på et område, hvor vi ikke befinder os til dagligt, et foredrag med mange spændende detaljer, og det var tydeligt, at det var en historiker, som holdt foredraget.

Eva Ladefoged, Sognepræst

Vester Hæsinge

Det var et meget interessant foredrag. Henning Frandsen ved meget om det. Men jeg er sikker på, at vi kun fik en brøkdel af hans viden om emnet.

Lars Jacob Kring

Ældre Sagen Allerød

Vi havde dig ude til et foredrag for et par år siden. Det var foredraget ”Min farmor og de andre faldne kvinder”. Vi var meget begejstrede for det, og vil derfor høre om du endnu engang vil lægge turen forbi Hvirring/Hornborg sogn? Vi vil gerne høre foredraget om ”Deporteret til Livø og Sprogø”.

Karen Jensen, Næstformand

Hornborg Menighedsråd

Vi var alle meget begejstrede for dit foredrag, meget spændende.

Jytte Hansen

Barrit Vrigsted Seniorer

Det var et virkelig godt og tankevækkende foredrag, du holdt hos os. Skræmmende som synet på kvinderne udviklede sig.

Camilla Balslev Fage-Pedersen, Sognepræst

Vor Frue Kirke, Odense
Uforpligtende forespørgsel på Henning Frandsen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Henning Frandsen
Henning Frandsen

5 ud af 5 stjerner

Vi ville have et foredrag med saft og kraft. Det var interessant at blive ført ind på et område, hvor vi ikke befinder os til dagligt, et foredrag med mange spændende detaljer, og det var tydeligt, at det var en historiker, som holdt foredraget.

Eva Ladefoged, Sognepræst, Vester Hæsinge Se alle referencer

Foredragsemner med Henning Frandsen