Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover1
Frans Ørsted Andersen Foredrag

Frans Ørsted Andersen

Psykolog og Danmarks førende flowforsker

Forespørg nemt på pris og dato
Uforpligtende forespørgsel på Frans Ørsted Andersen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Frans

Lecture icon

Foredrag

Interviews icon

Artikler

Forespørg nemt på pris og dato

Frans Ørsted Andersen er ph.d., autoriseret psykolog og forsker (lektor) på Aarhus Universitet. Han er en kendt og entusiastisk foredragsholder, der i en årrække har leveret efterspurgte foredrag om emner inden for uddannelse, pædagogik, psykologi og personlig udvikling. Det er især 4 felter, der karakteriser Frans’ indsats: flowforskning, robusthed, den finske skole og marginaliserede drenge.

Inden for flowforskningen er Frans Ørsted Andersen tilknyttet ”European Flow Research Network” (EFRN), hvor han spiller en aktiv rolle i diverse europæiske forsknings- og udviklingsprojekter. Han har i den forbindelse bl.a. publiceret bogen “Flow i Hverdagen – Navigation mellem Stress, Kaos og Kedsomhed” (2013) på Dansk psykologisk forlag og “Flow og fordybelse – virkelystens og det gode livs psykologi” (2007) på Hans Reitzels Forlag samt flere internationale publikationer.

Frans Ørsted Andersen har i en årrække arbejdet tæt sammen med Hans Henrik Knoop om bl.a. internationale projekter som ”Good work project” med fokus på det gode arbejds- og institutionsliv og om projekter for kommuner (fx Vejle kommune) og fonde (fx Universefonden). Sammen med kollegerne Ib Ravn, Nina Tange, Mette Marie Ledertoug og Poul Nissen har de udviklet den meget succesfulde masteruddannelse i positiv psykologi på Århus Universitet. Frans har til det område publiceret bogen ”Positiv psykologi i skolen” (2011, Dafolo Forlag) og ”Den positive psykologis metoder (2012, Dansk Psykologisk Forlag). Som noget nyt har gruppen omkring nævnte masteruddannelse engageret sig i arbejdet med at udvikle børn, unge og voksnes mentale robusthed. Det afspejles bl.a. i bogen ”Robusthed i praksis. Individuelt og kollektivt” (Mindspace, 2017), som Frans er redaktør og medforfatter af.

Frans har lavet rekvirerede opgaver indenfor læringsområdet for private firmaer som Kompan og offentlige institutioner som Kommunernes Landsforening. Han har udført forskningsopgaver for Lego, bl.a. i Japan, og været involveret i tværinstitutionelle projekter som ”Fremtidens Undervisningsfacilitet”, der sætter fokus på at udvikle interessen for det såkaldte ”STEM-område” (naturfaglige, håndværksmæssige og teknisk-matematiske fag) i uddannelsessektoren (STEM = Science, Technology, Engineering and Math). Siden 2015 har Frans også på STEM-området forsket i de amerikanske P-tech-skoler, der har opnået bemærkelsesværdige resultater for unge fra ghettoområder, bl.a. på baggrund af inspiration fra Danmark. Det er bl.a. beskrevet i bogen ”Pædagogik på kanten” (Mindspace, 2015) samt artikler i internationale tidsskrifter.

På DPU, Aarhus Universitet har Frans også specialiseret sig i den finske skole, der fortsat på mange måder kan kaldes ”verdens bedste”. Det har han skrevet en bog om med netop titlen “Verdens bedste folkeskole” (Aarhus Universitetsforlag, 2010). Senest har han publiceret kapitlet ”Klasseledelse på finsk” i bogen “Klasseledelsens dilemmaer” (2014, Dafolo) samt artiklen ”Den finske model” i tidsskriftet ”Paideia”.
Den finske skole er bl.a. kendetegnet ved en god evne til at få alle med (”mønsterbrud”), bl.a drengene, der i dag ofte er tabere i uddannelsessystemet. Den finske skole er også kendt for sin evne til at sikre alle gode læsefærdigheder – og i Danmark har Frans bl.a. på den baggrund deltaget i Kulturstyrelsens projekt ”Ro(man)tid” (2017-2019), der har til formål at udvikle og sikre læselyst og –tid hos bl.a. mandlige bogdroppere af alle aldre. I den forbindelse skrev Frans bogen ”Et liv på kanten. En biografisk fortælling om Chris Madsens utrolige liv” (Mellemgaard, 2018).

Frans sidder i flere komiteer, følgegrupper og advisory boards, bl.a. for KRAFT (en temapark omkring vind- og vandkraft ved Ringkøbing Fjord) og for Historiecenter Dybbøl Banke.

Se foredrag med Frans Ørsted Andersen
Frans Ørsted Andersen foredrag

Flow

Flow-forskningen har udviklet sig meget de senere år – vi har fx fået ny spændende og meget brugbar viden om flow-tilstandens fysiologi (vi kan nu måle flow-tilstanden i kroppen) og om team-flow (kollektivt flow). Vi kan anvende denne viden til at inddæmme stressbølgen og øge trivsel, mental sundhed, personlig udvikling og kreativitet/ innovation. Foredraget vil redegøre for hvordan.

Frans Ørsted Andersen er den førende flow-forsker i Danmark, og han har udgivet en lang række bøger og artikler om emnet, fx ”Flow i hverdagen”(Dansk Psykologisk Forlag). Frans er aktiv i EFRN, European Flow Research Network, hvor der foregår EU-forskning.

Frans Ørsted Andersen foredrag

Frans Ørsted Andersen arbejder med og forsker i, hvorledes vi kan blive mere mentalt robuste. En lang rækker undersøgelser peger på, at flere og flere børn, unge og voksne oplever mistrivsel, stress, angst og andre negative psykiske tilstande. En stor del af sygefraværet fra skoler og arbejdspladser har psykiske årsager. Med udgangspunkt i bogen ”Robusthed i praksis. Individuelt og kollektivt” (Forlaget Mindspace) vil Frans redegøre for forskningen og pege på en række konkrete løsninger og indsatser, som man kan sætte i værk, individuelt og kollektivt.

Frans Ørsted Andersen arbejder med og forsker i, hvorledes vi kan blive mere mentalt robuste. En lang rækker undersøgelser peger på, at flere og flere børn, unge og voksne oplever mistrivsel, stress, angst og andre negative psykiske tilstande. En stor del af sygefraværet fra skoler og arbejdspladser har psykiske årsager. Med udgangspunkt i bogen ”Robusthed i praksis. Individuelt og kollektivt” (Forlaget Mindspace) vil Frans redegøre for forskningen og pege på en række konkrete løsninger og indsatser, som man kan sætte i værk, individuelt og kollektivt.

Frans Ørsted foredrag

Chris Madsen - den urolige fortælling om en dansk mønsterbryder

Med udgangspunkt i bogen ”Et liv på kanten. En biografisk fortælling om Chris Madsens utrolige liv” (forlaget Mellemgaard) vil Frans Ørsted Andersen berette om forskningen om Chris Madsen og om hans eventyrlige liv.

Chris Madsen blev født i meget fattige kår på Fyn i 1851. Han levede et langt (han blev 92 år) og utrolig dramatisk liv. Han voksede op i skyggen af 1864-krigen, som hans brødre deltog i – måske var han selv trommeslagerdreng. Det gik ham godt i skolen, men han var uheldig i København, hvor han som ung sank helt til bunds i sygdom, arbejdsløshed, kummer og kriminalitet. I fængslet mødte han Louis Pio og andre af de dengang fængslede socialdemokratiske ledere og fik nyt mod af dem. Senere udvandrede han til USA, hvor han kom med i indianerkrigene, klarede utrolige strabadser og endte som US Marshall, der var med til at indfange Dalton- og Doolin banderne. Chris Madsen blev gift og fik børn i en høj alder – men hans unge hustru døde, og han faldt ned i et nyt sort hul af depression og sygdom. Han kom dog op på hesten igen og gik ind i den nye blomstrende filmbranche, hvor han var aktiv til kort før sin død i 1944.

Chris Madsens liv afspejler en lang række aktuelle temaer om uddannelse, velfærd, kriminalitet, radikalisering, mønsterbrud, livslang læring, sociale kompetencer, robusthed, vedholdenhed og nysgerrighed. Vi kan lære meget af Chris Madsen her 75 år efter hans død.

Referencer

25. november 2015

Interview med Frans Ørsted Andersen

Frans Ørsted Andersen er en kendt og entusiastisk foredragsholder, der i en årrække har leveret efterspurgte foredrag om emner inden for uddannelse, pædagogik, psykologi og personlig udvikling. Det er især 5 felter, der karakteriser Frans Ørsted Andersens indsats: flowforskning, den finske skole, ”STEM-problemstillingen” og det pædagogiske arbejde med at få især drenge med i fællesskabet på skolen.

1) Hvad er dit håb, at folk tager med sig fra dine foredrag?

Tankevækkende inspiration, undren, nye ideer og ny viden.

2) Hvordan forbereder du dig, når du skal ud og holde foredrag?

Jeg starter med at lave en slide-serie som basis for foredraget. Derefter prøver jeg at få slideserien til at være en god blanding af billeder, modeller, illustrationer, gode overskrifter, links og oplæg til øvelser/diskussion. Til sidst sikrer jeg mig at den nyeste viden på feltet er med i slideserien.

3) Hvad oplever du af nye trends inden for flow?

Forskningen bliver mere og mere ”fysiologisk” orienteret – dvs flow-tilstanden kan måles/ dokumenteres vha målinger i kroppen. Samtidig bliver der udviklet flere og flere gadgets og anden teknologi, der kan fremme at man kommer i flow.

4) Har du 3 gode råd om flow?

Du skal sikre dig perioder, gerne lidt hver dag, hvor du har ro og utilgængelighed – altså er off-line. Så skal du skal lære dig en koncentrationsteknik (mindfulness, meditation, yoga, eller tilsvarende) og du skal arbejde for, at der er et match mellem de udfordringer, du møder i hverdagen, og så den kapacitet, du har i forhold til disse udfordringer.

Se foredrag med Frans Ørsted Andersen
Uforpligtende forespørgsel på Frans Ørsted Andersen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31

Foredragsemner med Frans Ørsted Andersen