Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover1

Uddannelse, pædagogik, psykologi og personlig udvikling

Frans Ørsted Andersen

Frans Ørsted Andersen

Psykolog og Danmarks førende flowforsker

Forespørg nemt på pris og dato
Uforpligtende forespørgsel på Frans Ørsted Andersen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Frans

Lecture icon

Foredrag

Video icon

Video

References icon

Referencer

Interviews icon

Artikler

Forespørg nemt på pris og dato

Frans Ørsted Andersen er ph.d., autoriseret psykolog og forsker (lektor) på Aarhus Universitet. Han er en kendt og entusiastisk foredragsholder, der i en årrække har leveret efterspurgte foredrag om emner inden for uddannelse, pædagogik, psykologi og personlig udvikling. Det er især 6 felter, der karakteriser Frans’ indsats og som også afspejles i de foredrag, han udbyder:

  1. Flow, fordybelse og engagement
  2. Mental robusthed
  3. Udsatte unge, problemer med kønsidentiteten og den nye polarisering mellem drenge og piger.
  4. Den finske skole
  5. Den farverige dansk-amerikaner, Chris Madsen (1851-1944).
  6. Talentudvikling – med udgangspunkt i FCM’s nye talentskole, ’Guldminen’

Frans Ørsted Andersen har i de sidste 20 år arbejdet tæt sammen med en række kolleger på Aarhus Universitet indenfor det pædagogisk-psykologisk-didaktiske område. Det handler både om forskning og om udvikling af uddannelser. Sammen med Hans Henrik Knoop har Frans fx været med i det internationale projekt ”Good work project”, der havde fokus på det gode arbejds- og institutionsliv. Og sammen med kolleger som Ib Ravn, Simon Nørby og Anne Maj Nielsen har Frans været med til at udvikle både master- og kandidatuddannelser på Århus Universitet. Frans har til det område publiceret bogen ”Positiv psykologi i skolen” (2011, Dafolo Forlag), ”Den positive psykologis metoder” (2012, Dansk Psykologisk Forlag), ”Motiverende undervisning” (2017, Århus Universitetsforlag) og ”Intensiv læring” (2019, Dafolo Forlag).

Frans har også gennem årene lavet følgeforskning og udviklingsarbejde for private firmaer som Kompan og offentlige institutioner som Kommunernes Landsforening. Han har udført forskningsopgaver for Lego, bl.a. i Japan, og været involveret i tværinstitutionelle projekter som ”Fremtidens Undervisningsfacilitet”, der sætter fokus på at udvikle interessen for det såkaldte ”STEM-område” (naturfaglige, håndværksmæssige og teknisk-matematiske fag) i uddannelsessektoren (STEM = Science, Technology, Engineering and Math).

Siden 2016 har Frans også på STEM-området forsket i de amerikanske P-tech-skoler, der har opnået bemærkelsesværdige resultater for unge fra ghettoområder, bl.a. på baggrund af inspiration fra Danmark. Det er bl.a. beskrevet i bogen ”Pædagogik på kanten” (Mindspace, 2015) samt artikler i internationale tidsskrifter. Både ’Fulton’- og P-tech’ projekterne omtales i øvrigt også i et særnummer af ’Kognition og Pædagogik’ nr 116, 2020 om erhvervsuddannelse.  Disse projekter bliver i forskelligt omfang omtalt i flere af foredragene

Frans sidder i flere komiteer, følgegrupper og advisory boards, bl.a. i Udviklingsrådet for Vorbasse (knyttet til Vorbasse Marked), Advisory Board for Historiecenter Dybbøl Banke og bestyrelsen for opholdsstedet, ’Frejas Have’, et initiativ målrettet udsatte unge.

Ovenstående erfaringer og det kollegiale samarbejde om forskning og uddannelse danner basis for de specifikke felter (og tilhørende foredrag) som Frans helt konkret arbejder med nu.

Se foredrag med Frans Ørsted Andersen
Frans Ørsted Andersen foredrag

Flow, fordybelse og engagement

Flow-forskningen har udviklet sig meget de senere år – vi har fx fået ny spændende og meget brugbar viden om flow-tilstandens positive og helsefremmende fysiologi (vi kan nu måle flow-tilstanden i kroppen) og om team-flow (kollektivt flow). Vi kan anvende denne viden til at inddæmme stressbølgen og øge trivsel, mental sundhed, personlig udvikling og kreativitet/ innovation. Men der er også begrænsninger og ulemper ved flow-tilstanden. Dem skal man være opmærksom på, så hvordan kan vi på den gode måde få mere flow i hverdagen? Og hvad er flow egentlig for en størrelse? Hvordan hænger de tre størrelser, flow, fordybelse og engagement egentlig sammen?  Foredraget vil levere svarene.

Frans Ørsted Andersen er den førende flow-forsker i Danmark, og han har udgivet en lang række bøger og artikler om emnet, fx ”Flow i hverdagen. Navigation mellem kaos, stress og kedsomhed” (Dansk Psykologisk Forlag, 2013). Frans er aktiv i EFRN, European Flow Research Network, hvor der foregår EU-forskning.

Frans Ørsted Andersen foredrag

Mental robusthed

Frans Ørsted Andersen arbejder med og forsker i, hvorledes vi kan blive mere mentalt robuste. En lang rækker undersøgelser peger på, at flere og flere børn, unge og voksne oplever mistrivsel, stress, angst og andre negative psykiske tilstande. En stor del af sygefraværet fra skoler og arbejdspladser har psykiske årsager. Statistikkerne på området bliver bare værre hele tiden. Men med udgangspunkt i bogen ”Robusthed i praksis. Individuelt og kollektivt” (Forlaget Mindspace) vil Frans redegøre for forskningen og pege på en række konkrete løsninger og indsatser, som man kan sætte i værk, individuelt og kollektivt.

Frans Ørsted Andersen

Udsatte unge: problemer med kønsidentiteten og den nye polarisering mellem drenge og piger i skole og uddannelse

Indenfor feltet ’mental robusthed’ ser vi nye problemer med kønsidentiteten. Flere og flere børn og unge finder sig ikke godt tilpas i det køn og den krop, de har. Resultatet er fx angst, selvskade og skolevægring. Hvor kommer det fra?

Samtidig ser vi nye kønsspecifikke polariseringer mellem en meget stor del af drengene, der så at sige ’står af’ og ’ikke længere orker skole og uddannelse’ og tilsvarende stor gruppe af piger, der ’stresser’ og prøver at leve op til alle kravene. Der findes ikke længere noget fag eller nogen uddannelse, hvor drengene er bedst. Pigerne får generelt højere karakterer og bedre gennemsnit end drengene ’overalt’. Pigerne er dermed blevet de nye vindere i skole og uddannelse, men de betaler en meget høj pris: bagsiden af succesen er en eksplosion af mentale problemer i pigegruppen. Hvad handler alt det her om? …og hvad skal vi stille op? Foredraget prøver at komme med nogle bud.

Frans Ørsted Andersen

Finsk skole – finsk uddannelse

Frans er specialist i den finske skole, der fortsat på mange måder kan kaldes ”verdens bedste”. Det har han skrevet en bog om med netop titlen “Verdens bedste folkeskole” (Aarhus Universitetsforlag, 2010). Han har også publiceret kapitlet ”Klasseledelse på finsk” i bogen “Klasseledelsens dilemmaer” (2014, Dafolo) samt artiklen ”Den finske model” i tidsskriftet ”Paideia” i 2015. En forskningsrapport, forfattet af Frans sammen med to kolleger, sammenligner finsk og dansk læreruddannelse (fra 2017) og er frit tilgængelig på nettet.

Den finske skole er bl.a. kendetegnet ved en god evne til at få alle med (”mønsterbrud”) og sikre alle elever gode læsefærdigheder. Men hvad kendetegner hverdagen i finsk skole? Og hvad er nøglen til den finske uddannelsessystem? Frans vil levere svarene til foredraget.

Frans Ørsted foredrag

Chris Madsen: en farverig dansk-amerikansk mønsterbryder og Westernhelt, 1851-1944

Med udgangspunkt i bogen ”Et liv på kanten. En biografisk fortælling om Chris Madsens utrolige liv” (forlaget Mellemgaard) og det nye tværfaglige forskningsprojekt om Chris Madsen på Aarhus Universitet (historie, psykologi, filosofi) vil Frans Ørsted Andersen berette om forskningen om Chris Madsen og om hans eventyrlige liv.

Chris Madsen blev født i meget fattige kår på Fyn i 1851. Han levede et langt (han blev 93 år) og utroligt dramatisk liv. Han voksede op i skyggen af 1864-krigen, som hans brødre deltog i. Det gik Chris Madsen godt i skolen, men han var uheldig i København, hvor han som ung sank helt til bunds i sygdom, arbejdsløshed og kummer. Måske var han i årene 1870-71 et smut i Frankrig, hvor han meldte sig til fremmedlegionen og kæmpede med i den fransk-tyske krig det år? Det hævder han selv, og det er faktisk muligt. Men i 1873-74 gik det tilsyneladende galt for Chris tilbage i Danmark. Meget tyder på at han fik en fængselsdom for svindel. Året efter (1875) udvandrede han til USA, hvor han kom med i indianerkrigene, klarede utrolige strabadser og endte som US Marshal. I den funktion var han bl.a. med til at indfange Dalton- og Doolin banderne. Chris Madsen blev gift og fik børn i en høj alder – men hans unge hustru døde af influenza (en tidlig version af covid?), og han faldt derefter ned i et nyt sort hul af depression og sygdom. Han kom dog op på hesten igen og gik ind i den nye blomstrende filmbranche, hvor han var aktiv til kort før sin død i 1944.

Chris Madsens liv afspejler en lang række aktuelle temaer om uddannelse, velfærd, kriminalitet, radikalisering, mønsterbrud, pandemier, internationale konflikter, livslang læring, sociale kompetencer, robusthed, vedholdenhed og nysgerrighed. Vi kan lære meget af Chris Madsen her 75 år efter hans død.

Frans Ørsted foredrag

Talentudvikling: med udgangspunkt i FCM’s nye talentskole, ’Guldminen’

Siden sommeren 2021 har Frans arbejdet med følgeforskning til talentskolen, ’Guldminen’, en ny grundskole (0.-9.kl.) knyttet til FCM fodbold og HIH håndbold i Ikast-Herning området. Et særligt fokus her er forsøgene på at sikre bredde, alsidig dannelse og trivsel i miljøer, der i øvrigt satser benhårdt på talentudvikling indenfor meget specifikke felter (fodbold og håndbold).

Men kan man virkelig skabe skolemiljøer, der kan rumme både ’den lille fumle-tumler’, der godt nok elsker bold men aldrig kommer til at dyrke idræt på topplan, og stjernen, der ender med en forgyldt professionel karriere i fx FCM? Giver det mening at de to yderpunkter går på samme skole, i samme klasse i 9 år? Hvordan – i det hele taget – udvikles talent, uden at give køb på bredde. alsidighed og trivsel – i vores komplekse tid? Er der tale om at ’Guldminen’ er ved at udvikle en helt ny skolemodel? Kan den model måske også være noget andre skoler kan lære af? Kan det være en måde at opbygge robusthed på? – ikke bare fysisk men også mentalt? Det er sådanne spørgsmål, følgeforskningen de kommende år skal prøve at svare på. Frans har også personlige erfaringer på feltet, da han er far til den kendte danske sanger, Karen Marie Ørsted, kendt under kunstnernavnet MØ.

Referencer

Meget spændende foredrag. Flow er virkelig brugbart. Men hvorfor har jeg aldrig hørt om det før

Studerende

Aarhus Universitet

Foredraget fik mig til at tænke på, at de bedste øjeblikke slet ikke er de store ting, ikke fester og sådan, mere det stille engagement’

Studerende

Aarhus Universitet

Supergodt - mega interessant - det vil jeg grave mere i

Studerende

Aarhus Universitet

Jeg vidste ikke, at det kaldes ‘flow’. Men jeg har ofte oplevet det. Rigtig godt at foredraget kunne sætte ord på det!”

Studerende

Aarhus Universitet
25. november 2015

Interview med Frans Ørsted Andersen

Frans Ørsted Andersen er en kendt og entusiastisk foredragsholder, der i en årrække har leveret efterspurgte foredrag om emner inden for uddannelse, pædagogik, psykologi og personlig udvikling. Det er især 5 felter, der karakteriser Frans Ørsted Andersens indsats: flowforskning, den finske skole, ”STEM-problemstillingen” og det pædagogiske arbejde med at få især drenge med i fællesskabet på skolen.

1) Hvad er dit håb, at folk tager med sig fra dine foredrag?

Tankevækkende inspiration, undren, nye ideer og ny viden.

2) Hvordan forbereder du dig, når du skal ud og holde foredrag?

Jeg starter med at lave en slide-serie som basis for foredraget. Derefter prøver jeg at få slideserien til at være en god blanding af billeder, modeller, illustrationer, gode overskrifter, links og oplæg til øvelser/diskussion. Til sidst sikrer jeg mig at den nyeste viden på feltet er med i slideserien.

3) Hvad oplever du af nye trends inden for flow?

Forskningen bliver mere og mere ”fysiologisk” orienteret – dvs flow-tilstanden kan måles/ dokumenteres vha målinger i kroppen. Samtidig bliver der udviklet flere og flere gadgets og anden teknologi, der kan fremme at man kommer i flow.

4) Har du 3 gode råd om flow?

Du skal sikre dig perioder, gerne lidt hver dag, hvor du har ro og utilgængelighed – altså er off-line. Så skal du skal lære dig en koncentrationsteknik (mindfulness, meditation, yoga, eller tilsvarende) og du skal arbejde for, at der er et match mellem de udfordringer, du møder i hverdagen, og så den kapacitet, du har i forhold til disse udfordringer.

Se foredrag med Frans Ørsted Andersen
Uforpligtende forespørgsel på Frans Ørsted Andersen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31

Foredragsemner med Frans Ørsted Andersen