Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover1

En erfaren foredragsholder med skarpe iagttagelser af samfundsændringer

Johannes Andersen Foredrag

Johannes Andersen

Samfundsforsker og forfatter.

Forespørg nemt på pris og dato

4.75 ud af 5 stjerner

"Veloplagt foredragsholder, som med stor humor og lettere provokationer formåede at engagere publikum. En klar fordel var, at han havde sat sig ind i publikums præferencer, hvilket betød, at han ramte plet. Klart anbefalelsesværdig."

Elisabeth Tosti - DM - Dansk Magisterforening Se alle referencer

Et foredrag med Johannes Andersen giver jer:

  • Omfangsrig viden inden for samfundstendenser og danskernes forhold til kristendommen
  • Et både underholdende og provokerende foredrag om at blive pensionist
  • Et bud på de grundlæggende udfordringer, som demokratiet står overfor i den digitale alder
Uforpligtende forespørgsel på Johannes Andersen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Johannes

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Interviews icon

Artikler

Forespørg nemt på pris og dato

Johannes Andersen har holdt utallige foredrag over hele landet om ungdomskulturer og tendenser i samfundet. Han er altid klar med skarpe iagttagelser i sine altid underholdende foredrag. Johannes er en dygtig formidler, der begejstrer, provokerer og engagerer sit publikum. 

Et foredrag med Johannes Andersen giver jer:

  • Omfangsrig viden inden for samfundstendenser og danskernes forhold til kristendommen
  • Et både underholdende og provokerende foredrag om at blive pensionist
  • Et bud på de grundlæggende udfordringer, som demokratiet står overfor i den digitale alder

Samfund, religion og demokrati i den digitale tid

Johannes Andersens foredrag baserer sig på sine mange års forskning inden for ungdomskulturer, og de tendenser hos de unge som vi ser i samfundet, såsom valgfrihed, iscenesat liv og selvstændighed. Derudover har Johannes også forsket i undervisningssystemet, arbejdsmarkedet, vælgeradfærd, demokrati og politik.

Johannes  er lektor i almen samfundsbeskrivelse/politologi ved Aalborg Universitet. Han var studienævnsformand ved Studienævnet for historie og samfundsfag, institutleder ved Institut for økonomi, politik og forvaltning i og prodekan ved Det samfundsvidenskabelige fakultet ved Aalborg Universitet. 

Johannes har siden 1980 været redaktør for tidsskriftet GRUS. I 1998 blev han formand for Jomfru Ane Teatret, og siden 2001 har han været bestyrelsesmedlem i Forlaget Hovedland. Johannes har derudover været bestyrelsesmedlem for Blender Magazine, Image Selskabet, Advice og Filstedvejens skole og formand for skolebestyrelsen på Filstedvejens skole.

Johannes har et imponerende forfatterskab i form af både artikler, bøger, arbejdstekster og konferencebidrag bag sig. Han har blandt andet skrevet  bogen “Hverdagens centrifuge – Det daglige liv og den moderne livsform”.

Foredragene om ungdomskultur, janteloven og hverdagens centrifuge er blandt Johannes’ mest populære, og de egner sig især til skoler, foreninger, universiteter, kommuner, efterskoler og oplysningsforbund.

Book Johannes Andersen til jeres næste event, og bliv klogere på samfundstendenser, religion og politik.

Se foredrag med Johannes Andersen
Johannes Andersen foredrag

Sammenhængskraft - en sutteklud?

Er forestillinger og snak om sammenhængskraft noget man læner sig op af, hver gang man møder noget, man ikke rigtigt kan overskue, og derfor heller ikke er helt tryg ved?

Hvis man ser på politiske initiativer og den demokratiske kultur, kan man meget nemt få det indtryk. Og når man ser på kulturen, dukker forestillingerne også hurtigt op, når noget bliver anderledes og farligt. Johannes Andersen giver et bud på et svar.

Johannes Andersen foredrag

Er Danmark et kristent land?

I løbet af de sidste 10 år, er faldet i antallet af danskere, der siger at de tror på Gud, faldet dramatisk.

Samtidig bliver det mere og mere tydeligt, at de finder, at de har deres egen vej til det religiøse, uafhængigt af Biblen og gudstjenester.

Faktisk er det kun godt 30 pct. af danskerne der er medlem af folkekirken og som samtidig siger, at de tror på Gud.

Sammenlignet med andre lande i Europa, er danskerne meget individuelle, og vil selv give deres tilværelse mening. Det har man ikke brug for religionen, for at finde.

Johannes Andersen giver et bud på en kortlægning af danskernes forhold til kristendommen.

Johannes Andersen foredrag

Nå, og hvad får du så tiden til at gå med? Om at blive gammel

Når man træder ind i pensionisternes rækker, mødes man ofte med spørgsmålet: Nå, og hvad får du så tiden til at gå med? Et spørgsmål der både rummer omsorg og interesse, samtidig med at det også indeholder elementer af en udbredt aldersdiskrimination.

Johannes Andersen ser nærmere på denne sammenhæng med kritiske briller. Endvidere åbnes der i foredraget for en diskussion af de faser, man gennemlever som gammel. I den forbindelse fremhæves betydningen af de gamles virke og samvirke, ikke mindst som frivillige i politik, kultur og sociale hjælpeorganisationer.

Foredraget rummer både sjove erfaringer, præcise indsigter og gode råd om det at blive gammel.

Johannes Andersen foredrag

Demokrati og digital dannelse

Johannes Andersen er i dette foredrag klar med et bud på de grundlæggende udfordringer, som demokratiet står overfor i den digitale alder. Foredraget er nutidigt, up-to-date og bygger på masser af viden. Samtidig er det inspirerende og medrivende.

Demokrati er procedurer til fredelig løsning af konflikter. De er ovenikøbet lavet sådan, at dem man holder med, risikerer at komme i mindretal. Hvor kultur giver mulighed for at dyrke en stor grad af forskellighed, udgør demokrati fundamentet for fællesskab, så længe de fleste accepterer, at de kan komme i mindretal.

Denne demokratiske kultur og dannelse udfordres nu af den digitale kultur, hvis grundlæggende kendetegn er, at alle kan og skal sende og modtage. Denne konflikt mellem demokratisk og digital dannelse spidser mere og mere til. Mængder af respektløse udsagn på de sociale medier vidner dagligt om denne kamp. Den kan først og fremmest løses ved at ændre digital adfærd.

Johannes Andersen foredrag

Det sociale & mobiltelefoni

Mobilen og internettets sociale medier har ændret måden at se virkeligheden på. I stedet for at sætte grænser åbner de lokkende op for endnu flere aktiviteter, der gør det muligt for den enkelte at håndtere flere og flere aktiviteter. Den digitale logik er på den måde med til at give individet større selvtillid – også i sammenhænge hvor der ikke er grund til det. Samtidig er de med til at indsnævre den enkeltes perspektiv.

I dette foredrag får I den nyeste viden om området samt et oplæg, der giver anledning både til debat og handling. Få et skarpt og spændende foredrag med masser af viden.

Johannes Andersen foredrag

Ungdomskulturer - før og nu

I 1950’erne var Kirsten og Jørgen unge en dag, på deres konfirmation. Dagen efter var de voksne. De vidste alt om familiens og samfundets forventninger til dem, og de kendte de traditioner, som de nu skulle gøre til deres. Linjerne i deres livsforløb var bestemt på forhånd.

I dag er det omvendt. De unge skal ikke kun tage vigtige beslutninger hver dag, de har heller ikke nogen fornemmelse af, hvad der er godt og vigtigt. Deres valg skal begrundes ud fra dem selv. Nogle vælger det sikre, mens andre vender ryggen til og siger, at nu gider de ikke vælge længere.

Det er denne udvikling og især nutidens unge, som Johannes Andersen vil komme nærmere ind på. Herunder også et blik på nogle af tidens nye kønsroller og den nye identitet, hvor bevægelsen fra ’overjeg’ til ’overvejende jeg’ er meget central.

Johannes Andersen foredrag

Demokrati og Samskabelse

Det offentlige, især kommunerne, arbejder i disse år med skabe nye relationer mellem myndigheder og borgere. Her er der særlig fokus på borgerinddragelse og det der ofte kaldes for ‘samskabelse’, hvor pointen er, at borgerne i stigende udstrækning selv skal bidrage til udviklingen af velfærd. Det åbner for flere muligheder. Dels kan man ofte gøre tingene billigere, og dels kan man optimere den offentlige service, så den passer til den enkelte borgers ønsker og behov.

Men det åbner samtidig for  nogle demokratiske udfordringer. Dels fører det til en tilstand, hvor borgerne vil selv, og ofte bliver kritiske, hvis ikke de kan få det, de gerne vil have. Og dels kan det føre til en tilstand, præget af det man kan kalde for mindretallenes politik.

Det gør afstanden mellem myndigheder og borgere både længere og kortere. Længere, fordi borgerne har en oplevelse af, at man ikke kan nå igennem til politikerne og deres løfter om lydhørhed. Og kortere, fordi man uden videre stiller flere og flere krav til myndighederne og politikerne, uden at vise dem den store respekt. Det åbner for en ny tilstand i politik præget af mange krav, turbulent kommunikation og et svagere og svagere demokrati.

Johannes Andersen foredrag

Fuck Janteloven - her kommer X-Factor-loven

Det er ikke kun på TV, at folk sendes hjem med beskeden om, at de er gode, samtidig med at andre sendes hjem med beskeden om, at de ikke er nær så gode.

Overalt i samfundet har man indført systemer og synlige symboler, der fortæller, at man skal tro på, at man er god. At man skal tro på, at alle andre synes man er dejlig og gerne vil have mere.

Ifølge Johannes afspejler det netop en grundlæggende mentalitet, der har bredt sig i samfundet. En mentalitet, som kort kan sammenfattes i X-Factor-loven, der starter sådan her: “Du skal virkelig tro på, at du er noget særligt”.

I foredraget ser Johannes Andersen nærmere på denne X-Factor-lov som udtryk for en grundlæggende mentalitet i samfundet.

Johannes Andersen foredrag

Hverdagens centrifuge

Service på moderne institutioner, spisning i forbifarten, fleksibelt arbejde og massive indkøb i de moderne indkøbskatedraler er ensbetydende med, at hverdagen udfoldes i et stadigt hurtigere tempo. Det er her man finder hverdagens centrifuge. Det hele kører så hurtigt, at der opstår et tomrum, der hvor fællesskaber egentlig udfoldes. Det er ensbetydende med, at hverdagen i praksis udfordrer det sociale, det religiøse og det demokratiske fællesskab.

Johannes Andersen foredrag

Tendenser i tiden - om institutioner, arbejde og hverdagen

Det moderne individ udfolder hverdagen mellem tidsbegrænsede funktionsbestemte fællesskaber, institutioner,  og et rastløst forbrug. Og det individ, der mere og mere træder frem er et, der ikke længere er reguleret af et ‘overjeg’, men af et ‘overvejende jeg’. Et der ikke længere går op i moral men i æstetik i et samfund, hvor kommunikation er blevet et udtryk for moderne dannelse.

Johannes Andersen guider rundt i denne hverdag, og forsøger også at give et bud på, hvordan man kan opbygge fællesskaber i disse sammenhænge.

Johannes Andersen foredrag

Rundt om bordet. Måltider til tiden.

Et foredrag om det at spise. Om måltidets egoistiske nødvendighed. Og om muligheden for at vise, at man er et civiliseret menneske ved at spise sammen med andre. At man vil fællesskab, hvad enten det er som indspiste eller ved at invitere. Et fællesskab omkring  bordet der i bedste fald styrker tilhørsforhold, selvtillid og selvværd. Og i det store perspektiv også er centralt for udviklingen af den demokratiske kultur. Men måltidet er under pres, af medier, af livsformer og af en madproduktion, der ikke aftvinger den store respekt. Johannes Andersen tager turen rundt om bordet, og åbner for måltidets mange muligheder for noget fælles.

Referencer

Veloplagt foredragsholder, som med stor humor og lettere provokationer formåede at engagere publikum. En klar fordel var, at han havde sat sig ind i publikums præferencer, hvilket betød, at han ramte plet. Klart anbefalelsesværdig.

Elisabeth Tosti

DM - Dansk Magisterforening

Johannes Andersen levede på alle måder op til vore forventninger. På en levende, engageret og overbevisende måde fik han lagt op til og afrundet emnet: "Fuck Jante - her kommer X-Faktorloven". Der var god og spændende, faktuel viden om tendenser i tiden, hvor ranglister og folk, der skal sendes hjem er en tendens, der dominerer mere og mere i offentlige anliggender. Det gav stof til eftertanke og selvransagelse for mødedeltagerne i den fyldte sal (115 deltagere). At Johannes Andersen samtidig formidler stoffet på en afslappet og underholdende måde, gjorde ikke oplevelsen mindre. En aften som Holstebro Højskoleforening var glad for - og som mange deltagere har takket for.

Tyge Dinsen

Holstebro Højskoleforening

Johannes Andersen levede op til mine forventninger. Jeg havde sendt noget materiale forinden, og det havde han brugt i sine forberedelser, så Johannes Andersen ramte os nogenlunde, der hvor vi er nu og gav os inspiration til, hvordan vi kan komme videre.

Frands Bruun

Esbjerg Ungdomsskole

Johannes Andersen holdt et højaktuelt foredrag som engagerede hele forsamlingen. Der var en god vekselvirkning ml. oplæg og dialog. Super! Han er en rigtig dygtig formidler!!

Karin Juul

Center Lyngå

En meget positviv overraskelse. JA var briefet på at tilhørerene skulle gå hjem med en god fornemmelse i maven (oven på alt det tunge stof), og det er der ingen tvivl om at de gjorde. Han blev endvidere briefet på at hægte det hele op på emnet pension, hvilket han gjorde på fornem vis. Der blev grinet igennem, uden at sammenhængen til de øvrige indlæg blev kompromiteret.

Louise Aabenhus Berthing

Advokatfirmaet HjulmandKaptain

Deltagerne var generelt meget begejstrede for foredraget af Johannes Andersen, både indhold og facon.

Gladsaxe Lærerforening

Gladsaxe Lærerforening

Fremragende, morsom, indholdsrigt og formidlet på en let forståelig måde.

Jørgen Ejlskov

Kunst & Kulturhøjskolen

Virkelig nærværende foredrag.

Leif Vinther Christensen

Uddannelsescenter Holstebro

Underholdende, nærværende, provokerende og eftertænksomt.

Flemming Nielsen

Dansk Friskoleforening, Region Nord

Johannes Andersen var meget engageret og det var ikke en envejs-kommunikation, men alle var med mens latteren rungede.

Anne Mengel-Jørgensen

Inner Wheel

Super veloplagt.

Peter Theilmann

Hørsholm Ungdomsskole

Alle mødedeltagere var meget positive og tilfredse. Både med det faglige indhold og så - selvfølgelig - med evnen til at formidle.

Jane Springborg

3F, Frederikshavn

Johannes Andersen var rigtig god til at "fange os" og gribe, hvad der var i rummet. Derved gav hans foredrag et godt udbytte til videre reflektion i forhold til det at være leder af i dag.

Lena Gaarde

Skolelederforeningen

Johannes holdt foredrag til vores Seniormesse og det var et humoristisk og aktuelt foredrag der blev taget rigtig godt imod af vores gæster. Jeg vil helt sikkert anbefale Johannes til andre.

Sisse Gramstrup Munk

Himmerland Boligforening

Johannes holdt foredrag til vores Seniormesse og det var et humoristisk og aktuelt foredrag der blev taget rigtig godt imod af vores gæster. Jeg vil helt sikkert anbefale Johannes til andre.

Sisse Gramstrup Munk

Himmerland Boligforening

Tankevækkende indhold og formidlet levende og underholdende. Fint med dias, som understøttede indhold uden at være manuskript

Lene Hansen

Børne- og Familiecentret Struer Kommune

Meget underholdende.

Vibeke Nilsson

Kulturinstitution Fredensborg

Foredraget var godt, fordi Johannes formåede at bringe oplægget helt tæt på Kystdirektoratets kontekst og medarbejdere.

Thomas Q. Møller

Kystdirektoratet, Naturstyrelsen

Johannes leverede et super fint foredrag med titlen "Hverdagens centrifuge". Han var sjov, sympatisk og underholdende med masse af fine spidsfindigheder, som gav stof til eftertanke.

Tanja Wraae

Frivilligcenter Middelfart

Johs. Andersen er god til at sætte ord på almindelige problemer, som folk støder på i hverdagen og forklare på en særdeles humoristisk måde. Vi var ca. 300 mennesker og alle var meget begejstret for den måde foredraget blev afviklet på.

Per Drejer

Seniorforening

Johannes er en hjertevarm foredragsholder, som har en rigtig god og fangende måde at kommunikere på. Han er god til at læse rummet og gribe de snakke som deltagerne er optaget af. Jeg kan kun give ham de bedste anbefalinger.

Lone Bay

BUPL- Odder kommune

Det var justeret til målgruppen - helt perfekt.

Morten Krebs

Den Danske Landinspektørforening
15. december 2015

Interview med Johannes Andersen

Johannes Andersen har holdt utallige foredrag over hele landet om ungdomskulturer og tendenser i samfundet. Han er altid klar med skarpe iagttagelser i sine altid underholdende foredrag. Johannes Andersen er en dygtig formidler, der begejstrer, provokerer og engagerer sit publikum.

1) Hvad er dit håb, at folk tager med sig fra dine foredrag?

Først og fremmest et blik på samfundsudviklingen, der gør tilhørerne klogere på aktuelle tendenser, og på deres egen rolle i denne udvikling. Herunder også gerne en forståelse for, hvorfor noget kan forekomme at være en vanskelig udfordring og hvorfor noget kan opleves som en åbning til nye handlemuligheder. Jeg vil samtidig gerne give tilhørerne en oplevelse af et fællesskab, formidlet gennem det fælles smil. Så selv om det er alvorlige sager jeg taler om, så vil jeg også gerne åbne for et smil og for en personlig fornemmelse af umiddelbart nærvær.

2) Hvad er din bedste foredragsoplevelse?

Jeg har haft mange virkelig gode oplevelser. Med tilhørere der har accepteret præmissen, og grinet højt frem til en af de helt centrale, alvorlige pointer. Og bagefter diskuteret dem med stort engagement. Eksempelvis hos Hasseris Boligselskab, der er i gang med en omfattende grøn omstilling. Jeg har også ageret som ‘toastmaster’ hos Jyske Bank i forbindelse med Århus Festuge. Det var anderledes, spændende og meget givende. Fordi jeg virkelig skulle arbejde for at deltagerne ville lytte. Også efter det andet glas vin.

3) Hvordan forbereder du dig, når du skal ud og holde foredrag?

Starter altid med overvejelser om publikum, deres forventninger og deres univers. Så laver jeg et forløb for mit foredrag, hvor jeg overvejer mine centrale pointer. Selv om det er den samme historie jeg fortæller – samfundet ændrer sig ikke sådan fra dag til dag – så er det altid med forskellige pointer. Det skal også være sådan, at der kan improviseres undervejs, afhængigt af publikums reaktioner. Uden at de nødvendigvis mærker det.

4) Hvad oplever du af nye trends inden for samfundsudviklingen?
Når jeg holder foredrag prøver jeg tit nye ideer af. For at høre, om de kan bære. Lige nu er jeg optaget af to forhold: Før det første en stigende polarisering i samfundet mellem projektkulturen og reality-kulturen. Den første vil videre, ved hjælp af viden og uddannelse. Den anden har affundet sig med at være en del af taberkulturen. Og her vil man helst bare være i fred. For det andet at flere og flere organisatoriske rammer opløses i disse år, ikke mindst som følge af teknologi. Eksempelvis grænsen mellem den offentlige sektor og det omgivende samfund. Hvor det måske kan blive vanskeligt fremover at finde faste holdepunkter. Ikke mindst for borgere der er mere traditionelt orienteret.   

Liberal sindelagskontrol: demokratisk dannelse kan ikke defineres eller ligestilles med en bestemt form for viden

Liberale politikere er i gang med at udøve sindelagskontrol. Noget der traditionelt ligger liberale fjernt. Men deres ambition om at fremstille fremmede som en fare for samfundet fører nu til, at man i forhold til de frie grundskoler jagter et spøgelse, man kalder for demokratisk dannelse.

Målet er paradoksalt at begrænse frie, legitime borgeres frihed, ved at insistere på, at man skal forberede elever på at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Man begrænser altså selv andres frihed, for at insistere på, at de skal acceptere frihed for andre.

Regeringen har fået vedtaget en lovgivning, hvis mål er at udvikle og styrke elevernes ’demokratiske dannelse’ på frie grundskoler. I iveren efter at fremstille fremmede som farlige og en trussel, er det faldet en del politikere for brystet, at man ikke i alle skoler hører de samme relativt banale og indholdstomme jubelord om et demokratisk politisk system, man selv plejer at omtale det med. Og loven går ud på, at man fremover vil kontrollere, om elever nu også får den rette ’demokratiske dannelse’.

Men der findes ikke en given substans man kan definere som ’demokratisk dannelse’. Man taler om, at man på de frie grundskoler skal udvikle og styrke kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.  Men hvad er kendskab? Hvad og hvor meget skal man vide? Skal man kende de abstrakte formuleringer, eller skal man vide, hvem der danner regering og hvor mange lande der er i EU? Rigtigt mange borgere klarer sig udmærket uden at vide ret meget om det og meget andet i politik. Det er netop kernen i det repræsentative demokrati: Man stemmer på dem, man har tillid til. Ud fra det niveau man befinder sig på, hvad enten det drejer sig om viden eller penge.

Og hvad er respekt? Nogen viser respekt gennem anerkendelse. De synes, det er et fedt demokrati, vi har og glæder sig til at stemme. Andre tolererer det, fordi de finder, at det er fyldt med begrænsninger og utroligt mange forsøg på at manipulere borgere. Man har måske også andre idealer for demokrati end det repræsentative. Men man tolererer det, og stemmer ved valgene for i det mindste at vise sig på banen.

Endelig er målet vel også aktiv deltagelse. Men hvordan skal man så agere, for at vise, at man har den rette demokratiske dannelse? Skal man melde sig ind i et parti? Det giver ikke rigtigt mening i et demokrati, hvor kun 3-4 pct. i dag er medlemmer. I et demokrati hvor politikere bevilliger flere penge til sig selv, mens de forsøger at formindske den offentlige sektor. Og hvor den mest almindelige form for politisk aktivitet er manifestationer på Facebook.

Min pointe er, at demokratisk dannelse ikke kan defineres eller ligestilles med en bestemt form for viden, en bestemt udgave af respekt og en nærmere afgrænset form for politisk deltagelse. Men man kan selvfølgelig godt opstille nogle bestemte ord, som skal gentages som ’bevis’ for, at man har forstået, hvad nogen mener er ’demokratisk dannelse’.

Strategien med fremhævelsen af bestemte ord og begreber der skal fremsiges ved passende lejligheder er reelt lig med slet skjult sindelagskontrol, hvor man som magthaver lige tjekker, at dem man vil kontrollere nu også kan sige de rigtige ord. Og når man forsøger sig med denne form for udemokratiske adfærd, overser man grundlæggende, hvad demokratisk dannelse er.

Demokrati er ikke bestemt ved hjælp af indhold i form af rette holdninger eller adfærdsformer. Demokrati er fælles procedurer for fredelig løsning af konflikter og uenigheder. Og det er noget, man erfarer og udfolder i praksis. Det er fælles spilleregler for uenighed og diskussioner. Og for anerkendelse af hinanden. Så hvis der alligevel kan identificeres en fundamental kærne af ’demokratisk dannelse’, så er det først og fremmest et spørgsmål om at acceptere og efterleve disse producerer for fredelig sameksistens – i hverdag og fest.

Det er underligt og mærkeligt at opleve, at liberale politikere kan glemme denne helt grundlæggende tilgang til demokrati. Men det skyldes helt åbenlyst, at man lige nu har travlt med at opruste i forhold til abstrakte, usynlige og farlige fremmede. Da det ikke er konkrete problemer man arbejder med, straffer man alle, der kommer i nærheden, og hylder egen dominans. I dette tilfælde går klapjagten ud over frie grundskoler. Man kan tale om liberal sindelagskontrol, oven i købet støttet af socialdemokratiske politikere. Sat på spidsen kan man sige, at denne brede gruppe af politikere, der forfølger denne strategi, selv udviser en begrænset forståelse for ’demokratisk dannelse’.   

Se foredrag med Johannes Andersen
Uforpligtende forespørgsel på Johannes Andersen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Johannes Andersen
Johannes Andersen

4.75 ud af 5 stjerner

"Veloplagt foredragsholder, som med stor humor og lettere provokationer formåede at engagere publikum. En klar fordel var, at han havde sat sig ind i publikums præferencer, hvilket betød, at han ramte plet. Klart anbefalelsesværdig."

Elisabeth Tosti - DM - Dansk Magisterforening Se alle referencer

Foredragsemner med Johannes Andersen