Henter Indhold ...

Johannes Andersen

Samfundsforsker, forfatter og foredragsholder

Johannes Andersen har holdt utallige foredrag over hele landet om ungdomskulturer og tendenser i samfundet. Han er altid klar med skarpe iagttagelser i sine altid underholdende foredrag. Johannes Andersen er en dygtig formidler, der begejstrer, provokerer og engagerer sit publikum. 

UFORPLIGTENDE FORESPØRGSEL

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpligtende

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Book nu på tlf: 35 11 21 31

Johannes Andersen er en efterspurgt foredragsholder, hvis foredrag baserer sig på sine mange års forskning inden for ungdomskulturer og de tendenser hos de unge, som vi ser i samfundet såsom valgfrihed, iscenesat liv og selvstændighed. Derudover har Johannes også forsket i undervisningssystemet, arbejdsmarkedet, vælgeradfærd, demokrati og politik.

Johannes Andersen er lektor i almen samfundsbeskrivelse/politologi ved Aalborg Universitet. Han var studienævnsformand ved Studienævnet for historie og samfundsfag i 1984-6, institutleder ved Institut for økonomi, politik og forvaltning i 1992-1996 og prodekan ved Det samfundsvidenskabelige fakultet ved Aalborg Universitet i 1998-2001. 

Johannes Andersen har siden 1980 været redaktør for tidsskriftet GRUS. I 1998 blev han formand for Jomfru Ane Teatret, og siden 2001 har han været bestyrelsesmedlem i Forlaget Hovedland. Johannes Andersen har derudover været bestyrelsesmedlem for Blender Magazine, Image Selskabet, Advice og Filstedvejens skole og formand for skolebestyrelsen på Filstedvejens skole.

Johannes Andersen har et imponerende forfatterskab i form af både artikler, bøger, arbejdstekster og konferencebidrag bag sig. Han har blandt andet skrevet  bogen “Hverdagens centrifuge – Det daglige liv og den moderne livsform”.

Foredragene om ungdomskultur, janteloven og hverdagens centrifuge er blandt Johannes’ mest populære, og de egner sig især til skoler, foreninger, universiteter, kommuner, efterskoler og oplysningsforbund.

  Johannes Andersen foredrag

  Unge mellem projekter og reality – om aktuelle ungdomskulturer

  • Johannes Andersen præsenterer et træk af aktuelle ungdomskulturer, og viser nogle af de paradokser, der møder unge i den mest betydningsfulde tid i deres liv.
  • Paradokser i form af krav om selvstændighed og stor valgfrihed på den ene side, og snærende bånd og skrappe krav på den anden. Alt sammen udfoldet i et univers, hvor det bliver mere og mere udtalt, at man ‘er sine valg’. At man har mulighed for selv at vælge sin egen biografi. Det sker enten ved hjælp af projekter, der er ‘formet liv’, eller ved hjælp af reality-kulturer, der er ‘iscenesat liv’. Hvilket alt sammen tvinger den unge til hele tiden at vurdere, om man nu også har valgt rigtigt.

   

  Johannes Andersen foredrag

  Ungdomskulturer – før og nu

  • I 1950’erne var Kirsten og Jørgen unge en dag, på deres konfirmation. Dagen efter var de voksne. De vidste alt om familiens og samfundets forventninger til dem, og de kendte de traditioner, som de nu skulle gøre til deres. Linjerne i deres livsforløb var bestemt på forhånd.
  • I dag er det omvendt. De unge skal ikke kun tage vigtige beslutninger hver dag, de har heller ikke nogen fornemmelse af, hvad der er godt og vigtigt. Deres valg skal begrundes ud fra dem selv. Nogle vælger det sikre, mens andre vender ryggen til og siger, at nu gider de ikke vælge længere.
  • Det er denne udvikling og især nutidens unge, som Johannes Andersen vil komme nærmere ind på. Herunder også et blik på nogle af tidens nye kønsroller og den nye identitet, hvor bevægelsen fra ’overjeg’ til ’overvejende jeg’ er meget central.

   

  Johannes Andersen foredrag

  Demokrati og Samskabelse

  • Det offentlige, især kommunerne, arbejder i disse år med skabe nye relationer mellem myndigheder og borgere. Her er der særlig fokus på borgerinddragelse og det der ofte kaldes for ‘samskabelse’, hvor pointen er, at borgerne i stigende udstrækning selv skal bidrage til udviklingen af velfærd. Det åbner for flere muligheder. Dels kan man ofte gøre tingene billigere, og dels kan man optimere den offentlige service, så den passer til den enkelte borgers ønsker og behov.
  • Men det åbner samtidig for  nogle demokratiske udfordringer. Dels fører det til en tilstand, hvor borgerne vil selv, og ofte bliver kritiske, hvis ikke de kan få det, de gerne vil have. Og dels kan det føre til en tilstand, præget af det man kan kalde for mindretallenes politik.
  • Det gør afstanden mellem myndigheder og borgere både længere og kortere. Længere, fordi borgerne har en oplevelse af, at man ikke kan nå igennem til politikerne og deres løfter om lydhørhed. Og kortere, fordi man uden videre stiller flere og flere krav til myndighederne og politikerne, uden at vise dem den store respekt. Det åbner for en ny tilstand i politik præget af mange krav, turbulent kommunikation og et svagere og svagere demokrati.

   

  Johannes Andersen foredrag

  Fuck Janteloven – her kommer X-Factor-loven

  • Det er ikke kun på TV, at folk sendes hjem med beskeden om, at de er gode, samtidig med at andre sendes hjem med beskeden om, at de ikke er nær så gode.
  • Overalt i samfundet har man indført systemer og synlige symboler, der fortæller, at man skal tro på, at man er god. At man skal tro på, at alle andre synes man er dejlig og gerne vil have mere.
  • Ifølge Johannes afspejler det netop en grundlæggende mentalitet, der har bredt sig i samfundet. En mentalitet, som kort kan sammenfattes i X-Factor-loven, der starter sådan her: Du skal virkelig tro på, at du er noget særligt.
  • I foredraget ser Johannes Andersen nærmere på denne X-Factor-lov som udtryk for en grundlæggende mentalitet i samfundet.

   

  Johannes Andersen foredrag

  Hverdagens centrifuge

  •  Service på moderne institutioner, spisning i forbifarten, fleksibelt arbejde og massive indkøb i de moderne indkøbskatedraler er ensbetydende med, at hverdagen udfoldes i et stadigt hurtigere tempo. Det er her man finder hverdagens centrifuge. Det hele kører så hurtigt, at der opstår et tomrum, der hvor fællesskaber egentlig udfoldes. Det er ensbetydende med, at hverdagen i praksis udfordrer det sociale, det religiøse og det demokratiske fællesskab.

   

  Johannes Andersen foredrag

  Tendenser i tiden – om institutioner, arbejde og hverdagen

  • Det moderne individ udfolder hverdagen mellem tidsbegrænsede funktionsbestemte fællesskaber, institutioner,  og et rastløst forbrug. Og det individ, der mere og mere træder frem er et, der ikke længere er reguleret af et ‘overjeg’, men af et ‘overvejende jeg’. Et der ikke længere går op i moral men i æstetik i et samfund, hvor kommunikation er blevet et udtryk for moderne dannelse.
  • Johannes Andersen guider rundt i denne hverdag, og forsøger også at give et bud på, hvordan man kan opbygge fællesskaber i disse sammenhænge.

   

  Johannes Andersen foredrag

  Rundt om bordet. Måltider til tiden.

  • Et foredrag om det at spise. Om måltidets egoistiske nødvendighed. Og om muligheden for at vise, at man er et civiliseret menneske ved at spise sammen med andre. At man vil fællesskab, hvad enten det er som indspiste eller ved at invitere. Et fællesskab omkring  bordet der i bedste fald styrker tilhørsforhold, selvtillid og selvværd. Og i det store perspektiv også er centralt for udviklingen af den demokratiske kultur. Men måltidet er under pres, af medier, af livsformer og af en madproduktion, der ikke aftvinger den store respekt. Johannes Andersen tager turen rundt om bordet, og åbner for måltidets mange muligheder for noget fælles.
Det siger kunder, som har oplevet foredrag med Johannes Andersen

Indlæs flere...

Foredragsholdere der minder om Johannes Andersen

Foredragsemner med Johannes Andersen