Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover2

Frem trivsel og læring på arbejdspladsen og minimér stress blandt medarbejderne og ledere

Malene Friis Andersen

Malene Friis Andersen

Erhvervspsykolog, ph.d., forsker og prisvindende forfatter. Foredrag med fokus på trivsel, forebyggelse af stress, det gode arbejdsmiljø og psykologisk tryghed hos både medarbejdere og ledelse.

Forespørg nemt på pris og dato
Uforpligtende forespørgsel på Malene Friis Andersen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Malene

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Forespørg nemt på pris og dato

Malene Friis Andersen er ph.d., autoriseret psykolog, forfatter og ekspert i ledelse, stress, trivsel, arbejdsfællesskaber og psykisk arbejdsmiljø. Hun har siden 2005 arbejdet med emnerne på forskellige måder: som klinisk psykolog, som erhvervspsykolog og som forsker. Malene har over 45 publikationer om arbejdslivet bag sig, og hun er forfatter til en lang række videnskabelige artikler samt prisvindende bøger.

Malene har fingeren på pulsen og har gennem årene siddet med i flere styregrupper, advisory boards og ekspertgrupper, og så er hun medlem af Tænketanken for Fremtidens Arbejdsliv. Hun bliver ofte anvendt som ekspert i medierne (Deadline, TV2 News, Politiken, Berlingske, morgen-TV, fagblade mv.), når emnerne er arbejdsliv, arbejdsmiljø, ledelse, stress og trivsel.

Som oplægsholder har Malene holdt oplæg for alt fra mindre direktionsgrupper på 10 personer til Danmarks største arbejdsmiljøkonference med små 3000 deltagere. Hun har omfattende erfaring i at holde præcise, tankevækkende og medrivende oplæg på store konferencer, ligesom hun har stor erfaring med at tage deltagere gennem fulde temadage med en vekselvirkning mellem oplæg, proces og facilitering.

Med afsæt i sine erfaringer som konsulent, facilitator og forsker, kan du være helt sikker på, at Malene ved, hvad hun taler om. Hun evner derudover at inspirere deltagerne med helt konkrete handlemuligheder på den korte bane og udfordre dem på den lange. Malene er kendt for at møde mere end velforberedt op og have sat sig ind i den konkrete organisation og deltagerne – fordi det er fuldstændig afgørende, at deltagerne føler sig mødt i netop deres udfordringer og får hjælp til at bevæge sig mod konkrete løsningsmuligheder.

Et foredrag med Malene Friis Andersen giver dig:

  • Konkrete redskaber til at forbedre trivsel og fokuseret opgaveløsning samt mindske stress og sygefravær på arbejdspladsen.
  • En foredragsholder, hvis pointer bygger på valid forskning og mange års praksiserfaring som erhvervspsykolog.
  • Nye vinkler på, hvordan ledelsen forbedrer relationen til og trivslen hos medarbejderne.

Malene Friis Andersen har skrevet flere videnskabelige artikler om stress og trivsel og er derudover medforfatter til flere bøger, bl.a. Kort & godt om stress (2017), Tæller vi det der tæller? (2016), Stop stress – håndbog for ledere (2016) og Nye perspektiver på stress (2013).

Se foredrag med Malene Friis Andersen
Malene Friis Andersen foredrag

Trivsel på tværs af generationer og livsfaser

Livet er langt, og arbejdslivet lige så. Men selvom livet består af forskellige faser, har vi traditionelt tænkt arbejdet på én og samme måde uanset de ansattes alder. Det er slut nu.

Malene Friis Andersen gør jer klogere på, hvordan arbejdslivet kan tilpasses forskellige livsfaser og episodiske begivenheder. Hun dykker ned i, hvad livsfasetænkningen kalder på hos medarbejdere og ledere for at understøtte arbejdsfællesskabet og produktivitet. Med afsæt i Malenes viden bliver deltagerne klogere på trivsel i forskellige aldersgrupper samt generationelle karakteristika, så arbejdspladsen kan skabe et godt ”fit” mellem arbejdskulturen og de forskellige generationer.

Foredraget skræddersyes efter konkret målgruppe og kan også tilbydes som en workshop på enten en halv eller hel dags varighed.

Malene Friis Andersen foredrag

Frem trivsel og håndtér stress hos dine medarbejdere

Trivsel og stress har signifikant betydning for medarbejderes opgaveløsning, engagement og sygefravær. Derfor er trivselsfremme og stresshåndtering en ledelsesopgave, der ikke er til at komme uden om – men som er mulig at komme succesfuldt igennem. Engagerede medarbejdere i trivsel er centrale for at skabe attraktive arbejdspladser og gode resultater.

Malene Friis Andersen klæder ledere på med viden og konkrete redskaber, så de kan arbejde strategisk med at fremme trivsel, håndtere stress samt skabe fokuseret opgaveløsning – både hos den enkelte medarbejder og i hele teamet.

Foredraget kan også tilbydes som en workshop på enten en halv eller hel dags varighed.

Malene Friis Andersen foredrag

Et lederliv i balance: Tag lederens trivsel alvorligt – også for medarbejdernes skyld

Lederjobbet er fyldt af spændende udfordringer, og forskning viser, at ledere ofte har en stor arbejdsglæde og oplever arbejdet som meningsfuldt. Men lederjobbet er også karakteriseret ved en række dilemmaer, grænseløsheder og uafsluttede opgaver, hvor det kan være vanskeligt at få enderne til at mødes.

Malene Friis Andersen sætter fokus på stress blandt ledere, og giver deltagerne en øget forståelse for, hvilke grænseløsheder i lederjobbet, som har særlig betydning for deres balance og ubalance i lederjobbet. Deltagerne præsenteres for de fem faser i processen fra trivsel til alvorlig stress, og de får konkrete greb til at fastholde balance og trivsel i deres lederliv. Dertil får de redskaber til bevidst selvledelse, til at skabe stærke(re) relationer og til at reagere på egne stresssymptomer i tide.

Foredraget kan også tilbydes som en workshop på enten en halv eller hel dags varighed.

Malene Friis Andersen foredrag

Skab trivsel og forebyg stress – en fælles opgave!

Alle har en opgave i at skabe trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Dermed ikke sagt, at ansvaret er lige stort – men vi kan alle gøre noget for at fremme trivsel og arbejdsglæde hos os selv og vores kolleger.

Malene Friis Andersen præsenterer deltagerne for dynamikken i stress og trivsel hos moderne medarbejdere. De får detaljeret indsigt i de fem faser i processen fra fuld trivsel og engagement til alvorlig stress, og de får helt konkrete handlemuligheder i forhold til, hvad de kan gøre sammen og hver især for at fastholde trivsel og fokuseret opgaveløsning hos sig selv og hinanden. Dertil synliggør Malene, hvilken kultur de har i teamet i forhold til at tale om stress, trivsel og belastning – og hun tager fat i, om de har brug for at udvikle kulturen.

Foredraget kan også tilbydes som en workshop på enten en halv eller hel dags varighed.

Malene Friis Andersen foredrag

Psykologisk tryghed – stærke relationer giver stærke resultater

Malene Friis Andersen var en af de første herhjemme til at sammenfatte forskningen om psykologisk tryghed i en forskningsrapport, og siden da har hun hjulpet en lang række arbejdspladser – både private og offentlige – med at forstå og styrke den psykologiske tryghed. En høj grad af psykologisk sikkerhed øger arbejdsglæden, kvalitet i opgaveløsningen, fastholdelse af medarbejdere og meget mere. Så det er bare med at komme i gang med at arbejde strategisk med emnet!

Malene tager jer med på en rejse ind i kernen af psykologisk tryghed, når hun med faglig skarphed beskriver, hvordan psykologisk tryghed føles og ser ud i vores adfærd, samt hvordan det hænger sammen med læring, opgaveløsning og trivsel. Dertil tager hun jeres temperatur i rummet: hvor er I stærke, og hvor kunne I med fordel skrue lidt op? I går derfra med konkrete greb til at kunne bidrage til et læringsorienteret kollegafællesskab i trivsel.

Foredraget skræddersyes efter konkret målgruppe og kan også tilbydes som en workshop på enten en halv eller hel dags varighed.

Malene Friis Andersen foredrag

Forandringer og usikre tider

Vi har kun lige forladt Corona-krisen, før en ny usikker situation præger virkeligheden for mange organisationer og ansatte. Det kan føre til bekymringer og usikkerhed blandt medarbejderne. I tider med usikkerhed er det helt centralt, at lederne leder sig selv og medarbejderne bedst muligt gennem usikkert farvand – både med fokus på performance, arbejdsfællesskab og trivsel.

Malene Friis Andersen lægger vægt på krise- og forandringsledelse og dykker ned i medarbejderes følelsesmæssige reaktioner på usikkerhed og forandringer. Hun fokuserer på, hvordan man kan komme frem til bedre trivsel og performance samt øge den psykologiske sikkerhed – og hvorfor det er særligt vigtigt i usikre tider.

Foredraget kan også tilbydes som en workshop på enten en halv eller hel dags varighed.

Malene Friis Andersen foredrag

Samarbejde og ledelse på distancen – hvordan vi skruer op for trivsel og opgaveløsning

Mange arbejder i dag på distancen som en naturlig del af hverdagen på den hybride arbejdsplads. Selvom vi efter Corona-krisen er blevet mere vant til at arbejde – og samarbejde – på tværs af afstand, viser erfaring og forskning, at distancearbejde indeholder både fordele og faldgruber. Så hvad er godt samarbejde og god ledelsespraksis, og hvordan bidrager vi hver især til at fastholde trivsel, opgaveløsning og arbejdsfællesskabet på den hybride arbejdsplads?

Med afsæt i ny forskning belyser Malene Friis Andersen nye vinkler på, hvordan ledere og medarbejdere kan forbedre relationer og samarbejde, samt hvordan de konkret kan arbejde med at fremme trivsel på arbejdspladsen midt i en hverdag med hybrid-teams, opgavekoordinering og forventningsafstemning på distancen.

Foredraget kan også tilbydes som en workshop på enten en halv eller hel dags varighed.

Malene Friis Andersen foredrag

Tillidsvalgte – hvad er deres opgave og mulighed for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø?

Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har en vigtig opgave i at understøtte det psykiske arbejdsmiljø og trivslen i organisationen. Dette gøres i høj grad i samarbejde med ledelsen og de øvrige medarbejdere.

Malene Friis Andersen deler ud af sin viden om psykisk arbejdsmiljø, og hvilken betydning dette har for medarbejderes trivsel såvel som et lavt sygefravær. Malene stiller skarpt på de mulige opgaver og roller hos tillidsvalgte, og hun belyser, hvordan de kan understøtte en åben og konstruktiv samtalekultur.

Foredraget kan også tilbydes som en workshop på enten en halv eller hel dags varighed.

Malene Friis Andersen foredrag

Konferencier, debatmoderator og debatdeltager

Malene Friis Andersen har været medarrangør og konferencier på Stresskonferencen i seks år, hvor hun har taget 500 deltagere gennem et stramt program med smil, godt humør, fagligt overskud, inddragelse af publikum og perspektivering mellem oplæggene. Hun har ligeledes været konferencier på forskellige arbejdsmiljøkonferencer samt modereret debatter inden for arbejdsmarkedspolitik, stress, ledelse og trivsel.

Malene har selv været deltager i små 100 debatter om arbejdslivet, ledelse, stress, trivsel, sygefravær og arbejdsfællesskaber, og hun er kendt for at møde mere end velforberedt op, så arrangøren og deltagerne altid får en god oplevelse.

Referencer

Malene er en god foredragsholder og inspirerende at høre på.

Irena Oresnik Madsen

Novo Nordisk A/S

Oplægget vakte meget stor begejstring.

Jeanette Sjøberg

Københavns Lærerforening

Malene er en rigtig god foredragsholder, som har en super god måde, at formidle budskaberne på. Malene formåede i oplægget, at få alle deltagere med, til trods for emnet og det at deltagerne var fra forskellige arbejdsmæssige områder. Vi har kun fået positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Vi kan varmt anbefale, at benytte Malene Friis Andersen som foredragsholder til dette emne

Henrik Koch-Nielsen

Hvidovre Kommune / Center for Kultur og Fritid
Uforpligtende forespørgsel på Malene Friis Andersen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31

Foredragsemner med Malene Friis Andersen