Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover2

Frem trivsel og læring på arbejdspladsen og minimér stress blandt medarbejderne og ledere

Malene Friis Andersen

Malene Friis Andersen

Erhvervspsykolog, Ph.D., forsker og prisvindende forfatter.

Forespørg nemt på pris og dato

5 ud af 5 stjerner

Malene er en god foredragsholder og inspirerende at høre på.

Irena Oresnik Madsen - Novo Nordisk A/S Se alle referencer

Et foredrag med Malene Friis Andersen giver jer:

  • Konkrete redskaber til at forbedre trivsel og fokuseret opgaveløsning samt mindske stress og sygefravær på arbejdspladsen
  • Information, der bygger på valid forskning og mange års praksiserfaring som erhvervspsykolog
  • Nye vinkler på, hvordan ledelsen forbedrer relationen til og trivslen hos medarbejderne
Uforpligtende forespørgsel på Malene Friis Andersen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Malene

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Books icon

Bøger

Forespørg nemt på pris og dato

Malene Friis Andersen er Ph.D., autoriseret psykolog, forfatter og ekspert i ledelse, stress, trivsel, arbejdsfællesskaber og psykisk arbejdsmiljø. Hun har siden 2005 arbejdet med emnerne på forskellige måder: som klinisk psykolog, som erhvervspsykolog og som forsker. Malene har over 45 publikationer om arbejdslivet bag sig, og hun er forfatter til en lang række videnskabelige artikler, samt prisvindende bøger.

Et foredrag med Malene Friis Andersen giver jer:

  • Konkrete redskaber til at forbedre trivsel og fokuseret opgaveløsning samt mindske stress og sygefravær på arbejdspladsen
  • Information, der bygger på valid forskning og mange års praksiserfaring som erhvervspsykolog
  • Nye vinkler på, hvordan ledelsen forbedrer relationen til og trivslen hos medarbejderne

Bliv tryg på arbejdspladsen med Malene Friis Andersen

Malene har fingeren på pulsen og har gennem årene siddet med i flere styregrupper, advisory boards og ekspertgrupper, og så er hun medlem af Tænketanken for Fremtidens Arbejdsliv. Hun bliver ofte anvendt som ekspert i medierne, når det gælder emnerne arbejdsliv, arbejdsmiljø, ledelse, stress og trivsel.

Som oplægsholder har Malene holdt oplæg for alt fra mindre direktionsgrupper på 10 personer til Danmarks største arbejdsmiljøkonference med 3000 deltagere. Hun har omfattende erfaring i at holde præcise, tankevækkende og medrivende oplæg på store konferencer, ligesom hun har stor erfaring med at tage de, der deltager gennem fulde temadage med en vekselvirkning mellem oplæg, proces og facilitering.

Med afsæt i sine erfaringer som konsulent, facilitator og forsker, kan I være helt sikre på, at Malene ved, hvad hun taler om. Hun evner derudover at inspirere med helt konkrete handlemuligheder på den korte bane og udfordre dem på den lange. Malene er kendt for at møde mere end velforberedt op og for at have sat sig ind i den konkrete organisation på forhånd. For Malene er det nemlig fuldstændig afgørende, at I føler jer mødt i netop jeres udfordringer og får hjælp til at bevæge jer mod konkrete løsningsmuligheder.

Book Malene til et foredrag, og bliv klædt godt på til at jeres næste store forandring på arbejdspladsen.

Se foredrag med Malene Friis Andersen
Malene Friis Andersen foredrag

Psykologisk tryghed – stærke relationer giver stærke resultater

Malene Friis Andersen var en af de første i Danmark til at beskæftige sig med psykologisk tryghed i sin forskning og har siden da hjulpet en lang række arbejdspladser – både private og offentlige – med at forstå og styrke den psykologiske tryghed. En høj grad af psykologisk sikkerhed øger arbejdsglæden, kvalitet i opgaveløsningen, fastholdelse af medarbejdere og meget mere. Så det er bare med at komme i gang med at arbejde strategisk med emnet.

Malene tager jer med på en rejse ind i kernen af psykologisk tryghed, når hun med faglig skarphed beskriver, hvordan psykologisk tryghed føles og ser ud i vores adfærd, samt hvordan det hænger sammen med læring, opgaveløsning og trivsel. Dertil tager hun jeres temperatur i rummet og stiller spørgsmål såsom: Hvor er I stærke, og hvor kunne I med fordel skrue lidt op?

I går derfra med konkrete greb til at kunne bidrage til et læringsorienteret kollegafællesskab i trivsel.

Foredraget skræddersyes efter konkret målgruppe og kan også tilbydes som en workshop på enten en halv eller hel dags varighed.

Malene Friis Andersen foredrag

Det kunne være så godt! - Hvordan skruer vi op for den positive indflydelse på arbejdet?

I en tid, hvor arbejdslivets tempo og krav konstant accelererer, er spørgsmålet om indflydelse på arbejdspladsen blevet mere relevant end nogensinde.

I dette humoristiske, anvendelsesorienteret og bevægende foredrag, vil psykolog Malene Friis Andersen give jer et blik ind i sin årelange forskning bag sin nye anmelderroste bog “Det kunne være så godt – på jagt efter indflydelse og det menneskelige i arbejdslivet”. Foredraget byder på lavpraktiske gode råd i øjenhøjde, om hvordan I kan arbejde med at fremme arbejdsmiljøet, og den indflydelse I skaber for hinanden på arbejdspladsen.

Forskningen viser nemlig, at indflydelse i arbejdet er den vigtigste arbejdsmiljøfaktor for trivslen. I vil blive klogere på tre forskellige former for indflydelse i arbejdet, og hvilken betydning de har for jer.

Få et blik ind jer selv og jeres kollegaer, når det kommer til hvilke strategier I bruger for at generobre en knap indflydelse – selvom prisen for dette kan resultere i arbejdspres, resignation og stress. Og hvad betyder det helt præcist for jer, og hvad kan I gøre ved det?

Med afsæt i Malenes ekspertise i ledelse, stress og psykisk arbejdsmiljø, vil hun gøre jer klogere på netop dette, så I kan skabe de nødvendige forandringer, hvor mening, faglighed og menneskelighed står forrest i opgaveløsningen.

Malene Friis Andersen foredrag

Trivsel på tværs af generationer og livsfaser

Livet er langt, og arbejdslivet lige så. Men selvom livet består af forskellige faser, har vi traditionelt tænkt arbejdet på én og samme måde uanset de ansattes alder. Det er slut nu.

Malene Friis Andersen gør jer klogere på, hvordan arbejdslivet kan tilpasses forskellige livsfaser og episodiske begivenheder. Hun dykker ned i, hvad livsfasetænkningen kalder på hos medarbejdere og ledere for at understøtte arbejdsfællesskabet og produktivitet. Med afsæt i Malenes viden bliver deltagerne klogere på trivsel i forskellige aldersgrupper samt generationelle karakteristika, så arbejdspladsen kan skabe et godt ”fit” mellem arbejdskulturen og de forskellige generationer.

Foredraget skræddersyes efter konkrete målgrupper og kan også tilbydes som en workshop på enten en halv eller hel dags varighed.

Malene Friis Andersen foredrag

Frem trivsel og håndtér stress hos dine medarbejdere

Trivsel og stress har signifikant betydning for medarbejderes opgaveløsning, engagement og sygefravær. Derfor er trivselsfremme og stresshåndtering en ledelsesopgave, der ikke er til at komme uden om – men som er mulig at komme succesfuldt igennem. Engagerede medarbejdere i trivsel er centrale for at skabe attraktive arbejdspladser og gode resultater.

Malene klæder ledere på med viden og konkrete redskaber, så de kan arbejde strategisk med at fremme trivsel, håndtere stress samt skabe fokuseret opgaveløsning – både hos den enkelte medarbejder og i hele teamet.

Foredraget kan også tilbydes som en workshop på enten en halv eller hel dags varighed.

Malene Friis Andersen foredrag

Et lederliv i balance: Tag lederens trivsel alvorligt – også for medarbejdernes skyld

Lederjobbet er fyldt af spændende udfordringer, og forskning viser, at ledere ofte har en stor arbejdsglæde og oplever arbejdet som meningsfuldt. Men lederjobbet er også karakteriseret ved en række dilemmaer, grænseløsheder og uafsluttede opgaver, hvor det kan være vanskeligt at få enderne til at mødes.

Malene sætter fokus på stress blandt ledere, og giver deltagerne en øget forståelse for, hvilke grænseløsheder i lederjobbet, som har særlig betydning for deres balance og ubalance i lederjobbet. Deltagerne præsenteres for de fem faser i processen fra trivsel til alvorlig stress, og de får konkrete greb til at fastholde balance og trivsel i deres lederliv. Dertil får de redskaber til bevidst selvledelse, til at skabe stærke(re) relationer og til at reagere på egne stresssymptomer i tide.

Foredraget kan også tilbydes som en workshop på enten en halv eller hel dags varighed.

Malene Friis Andersen foredrag

Skab trivsel og forebyg stress – en fælles opgave

Alle har en opgave i at skabe trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Dermed ikke sagt, at ansvaret er lige stort – men vi kan alle gøre noget for at fremme trivsel og arbejdsglæde hos os selv og vores kolleger.

Malene præsenterer jer for dynamikken i stress og trivsel hos moderne medarbejdere. De får detaljeret indsigt i de fem faser i processen fra fuld trivsel og engagement til alvorlig stress, og de får helt konkrete handlemuligheder i forhold til, hvad de kan gøre sammen og hver især for at fastholde trivsel og fokuseret opgaveløsning hos sig selv og hinanden. Dertil synliggør Malene, hvilken kultur de har i teamet i forhold til at tale om stress, trivsel og belastning – og hun tager fat i, om de har brug for at udvikle kulturen.

Foredraget kan også tilbydes som en workshop på enten en halv eller hel dags varighed.

Malene Friis Andersen foredrag

Forandringer og usikre tider

Vi har kun lige forladt Corona-krisen, før en ny usikker situation præger virkeligheden for mange organisationer og ansatte. Det kan føre til bekymringer og usikkerhed blandt medarbejderne. I tider med usikkerhed er det helt centralt, at lederne leder sig selv og medarbejderne bedst muligt gennem usikkert farvand – både med fokus på performance, arbejdsfællesskab og trivsel.

I dette foredrag lægger Malene vægt på krise- og forandringsledelse og dykker ned i medarbejderes følelsesmæssige reaktioner på usikkerhed og forandringer. Hun fokuserer på, hvordan man kan komme frem til bedre trivsel og performance samt øge den psykologiske sikkerhed – og hvorfor det er særligt vigtigt i usikre tider.

Foredraget kan også tilbydes som en workshop på enten en halv eller hel dags varighed.

Malene Friis Andersen foredrag

Samarbejde og ledelse på distancen – hvordan vi skruer op for trivsel og opgaveløsning

Mange arbejder i dag på distancen som en naturlig del af hverdagen på den hybride arbejdsplads. Selvom vi efter Corona-krisen er blevet mere vant til at arbejde – og samarbejde – på tværs af afstand, viser erfaring og forskning, at distancearbejde indeholder både fordele og faldgruber. Så hvad er godt samarbejde og god ledelsespraksis, og hvordan bidrager vi hver især til at fastholde trivsel, opgaveløsning og arbejdsfællesskabet på den hybride arbejdsplads?

Med afsæt i ny forskning belyser Malene Friis Andersen nye vinkler på, hvordan ledere og medarbejdere kan forbedre relationer og samarbejde, samt hvordan de konkret kan arbejde med at fremme trivsel på arbejdspladsen midt i en hverdag med hybrid-teams, opgavekoordinering og forventningsafstemning på distancen.

Foredraget kan også tilbydes som en workshop på enten en halv eller hel dags varighed.

Malene Friis Andersen foredrag

Tillidsvalgte – hvad er deres opgave og mulighed for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø?

Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har en vigtig opgave i at understøtte det psykiske arbejdsmiljø og trivslen i organisationen. Dette gøres i høj grad i samarbejde med ledelsen og de øvrige medarbejdere.

I dette foredrag deler Malene ud af sin viden om psykisk arbejdsmiljø, og hvilken betydning dette har for medarbejderes trivsel såvel som et lavt sygefravær. Malene stiller skarpt på de mulige opgaver og roller hos tillidsvalgte, og hun belyser, hvordan de kan understøtte en åben og konstruktiv samtalekultur.

Foredraget kan også tilbydes som en workshop på enten en halv eller hel dags varighed.

Malene Friis Andersen foredrag

Konferencier, debatmoderator og debatdeltager

Malene har været medarrangør og konferencier på Stresskonferencen i seks år, hvor hun har taget 500 deltagere gennem et stramt program med smil, godt humør, fagligt overskud, inddragelse af publikum og perspektivering mellem oplæggene. Hun har ligeledes været konferencier på forskellige arbejdsmiljøkonferencer, samt modereret debatter indenfor arbejdsmarkedspolitik, stress, ledelse og trivsel.

Malene har selv været deltager i små 100 debatter om arbejdslivet, ledelse, stress, trivsel, sygefravær og arbejdsfællesskaber, og hun er kendt for at møde mere end velforberedt op, så arrangøren og deltagerne altid får en god oplevelse.

Referencer

Malene er en god foredragsholder og inspirerende at høre på.

Irena Oresnik Madsen

Novo Nordisk A/S

Udelukkende positiv respons fra deltagere på Malenes foredrag - det var engageret, inspirerende og levende.

Lene Lebech

Danske Fysioterapeuter

Rigtig godt oplæg fra Malene, kun gode og positive tilbagemeldinger fra tilskuere. Også super godt samarbejde op til datoen, så indhold kunne afstemmes.

Hanne Nielsen

Guldborgsund Kommune

Oplægget vakte meget stor begejstring.

Jeanette Sjøberg

Københavns Lærerforening

Malene er en rigtig god foredragsholder, som har en super god måde, at formidle budskaberne på. Malene formåede i oplægget, at få alle deltagere med, til trods for emnet og det at deltagerne var fra forskellige arbejdsmæssige områder. Vi har kun fået positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Vi kan varmt anbefale, at benytte Malene Friis Andersen som foredragsholder til dette emne

Henrik Koch-Nielsen

Hvidovre Kommune / Center for Kultur og Fritid

Det kunne være så godt - På jagt efter indflydelse og det menneskelige i arbejdslivet

Tænk, hvis vi skabte arbejdspladser med rum til at være mennesker. Til at trække vejret, frem for at hive efter det. Hvor mening var noget, der var, frem for noget, vi fandt på. Hvor vi turde løsne grebet. Det kunne være så godt…

DET KUNNE VÆRE SÅ GODT er et opråb på vegne af alle de medarbejdere og ledere, der hver dag oplever, at indflydelsen og meningen i arbejdet forsvinder.

Forskningen taler ellers sit tydelige sprog: Når vi har indflydelse, trives vi bedre, vi løser opgaverne bedre, vi oplever at høre til, og vi får en positiv selvforståelse. What’s not to like?

Virkeligheden er bare en anden ude på arbejdspladserne: Indflydelsen og mennesket bliver udhulet stykke for stykke og erstattes af målstyring, standardisering, frygt og kontrol. Det nedslående resultat er stress, resignation og rekordstor personaleomsætning. Mange steder kæmper de ansatte en brav kamp for at generobre noget af den tabte indflydelse. Men hvor længe orker de at blive ved? Hvor længe orker du?

Den gode nyhed er, at det ikke behøver at være sådan. Og måske er det mere ligetil, end vi tror, at skabe de nødvendige forandringer, før det er for sent.

Udgivet 24-10-2023 af Dansk psykologisk Forlag

Uforpligtende forespørgsel på Malene Friis Andersen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Malene Friis Andersen
Malene Friis Andersen

5 ud af 5 stjerner

Malene er en god foredragsholder og inspirerende at høre på.

Irena Oresnik Madsen - Novo Nordisk A/S Se alle referencer

Foredragsemner med Malene Friis Andersen