Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover2

Psykologisk tryghed, mindre nulfejlskultur og et blik på fremtidens ledelse

Rebekka Bøgelund Foredrag

Rebekka Bøgelund

Rådgiver og forfatter.

Forespørg nemt på pris og dato

4.75 ud af 5 stjerner

Det har været et super godt foredrag og pludselig var tiden bare fløjet afsted.

Judith Friis - FOA Sønderjylland Se alle referencer

Et foredrag med Rebekka Bøgelund giver jer:

  • Et opgør med nulfejlstyranniet og den usunde præstationskultur
  • Modet til at fejle og være nysgerrig: Psykologisk tryghed, nulfejlskultur, trivsel og nysgerrighed
  • Et blik ind i fremtidens ledelse
Uforpligtende forespørgsel på Rebekka Bøgelund

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Rebekka

Lecture icon

Foredrag

Video icon

Video

References icon

Referencer

Books icon

Bøger

Forespørg nemt på pris og dato

Foredragsholder Rebekka Bøgelund arbejder med kulturforandringer, adfærd og ledelsesrådgivning. Hun har gennem flere år undersøgt, hvad der giver danskerne arbejdslyst i sit job, som seniorkonsulent i Videncenter for God Arbejdslyst. Ligeledes har hun mangeårig erfaring fra en lang række virksomheder og som selvstændig organisations- og ledelseskonsulent i Crop Organisation. I sit arbejde og i sine foredrag forsøger hun at gøre op med nulfejlskulturen, sikre at ledere er rustet til fremtidens bæredygtige arbejdsliv og at skabe et sundere arbejdsmiljø.

Et foredrag med Rebekka Bøgelund giver jer:

  • Et opgør med nulfejlstyranniet og den usunde præstationskultur
  • Modet til at fejle og være nysgerrig: Psykologisk tryghed, nulfejlskultur, trivsel og nysgerrighed
  • Et blik ind i fremtidens ledelse

Psykologisk tryghed, nulfejlskultur, trivsel og nysgerrighed i organisationer

Rebekka forsøger i sit arbejde og i sine foredrag at gøre op med nulfejlskulturen for at skabe et sundere arbejdsmiljø. Hun er en stærk foredragsholder både fysisk og i det virtuelle rum, og hun har afholdt online foredrag for flere hundrede mennesker ad gangen. Ligeledes har hun også stor erfaring i at facilitere paneldebatter, både fysisk og online.

Hun bruger sin mangeårige erfaring fra sit arbejde i Videncenter for God Arbejdslyst, som ledelseskonsulent og sin mastergrad i henholdsvis psykologi og kommunikation til at bringe den viden i spil, hun har fra forskningsbaserede artikler og forfatterskabet til bøgerne ”FEJL” og  ”Tør du fejle”. Hun er ejer af en konsulentvirksomhed, hvor hun gennem mange år har rådgivet, og undervist virksomheder i at skabe sunde organisationskulturer med psykologisk tryghed, ud fra en tillidsbaseret og anerkendende ledelsesfilosofi. Derfor henvender Rebekkas foredrag sig særligt til ledere og medarbejdere, der arbejder med organisationsudvikling.

Rebekka er desuden vært på podcasten ”Nulfejlskultur” og podcasten ”Arbejdslyst hele livet”. Her har hun sammen med ledere, forskere og praktikere spændende dialoger om, hvordan ledere og medarbejdere sammen sætter nulfejlskulturen fri og skaber organisationer med psykologisk tryghed og trivsel. Formålet er bl.a., at det skal være okay at fejle og eksperimentere for at blive mere innovativ. Inden sit selvstændige virke har Rebekka arbejdet med organisationsudvikling, ledelsesrådgivning og strategisk kommunikation i større organisationer som TDC og Danske Bank. Hun var derudover med i opbygningen af den store nationale cleantech klynge CLEAN.

Book Rebekka Bøgelund til et øjenåbenende foredrag om psykologisk tryghed, nulfejlskultur, trivsel og nysgerrighed i organisationer.

Se foredrag med Rebekka Bøgelund
Rebekka Bøgelund foredrag

Fremtidens ledelse kalder på nye kompetencer

Ønsker vi et mere bæredygtigt samfund, kræver det, at vi kigger indad og agerer mere bæredygtigt i vores organisationer og som ledere. Måden vi har drevet rovdrift på vores samfund på, har en klar sammenhæng til den måde, vi driver rovdrift på os selv på.

Flere eksperter er enige i, at alt for mange ledere er udbrændte og stressede. De sidste mange år har vi haft et massivt fokus på vækst, effektivisering og optimering, uden hensyn til naturens ressourcer – og det har en afsmittende effekt på den måde, vi bedriver ledelse på i vores organisationer. Men hvordan ser fremtidens leder ud? Er der behov for, at vi træner nye kompetencer som ledere? Og hvordan sikrer vi, at organisationer levner plads til det?

Der er brug for et opgør med nutidens måde at bedrive ledelse på. Noget skal ændre sig radikalt, hvis vi skal skabe bæredygtige organisationer med fokus på hele mennesker. Det kræver, at vi er undersøgende over for vores mødekultur, hvordan vi prioriterer vores energi, hvilket rum vi skaber for pauser og restitution. Og ikke mindst hvordan vi kan agere som mennesker i vores ledelsesrum.

Rebekka Bøgelund foredrag

FEJL – et opgør med nulfejlstyranniet og den usunde præstationskultur

Levende organismer er ikke perfekte. De lever af at fejle. Men efterhånden er vores samfund blevet indbegrebet af en perfekthedskultur, der er usund for os som mennesker.

Vi er ikke som nation konkurrencedygtige, hvis de kommende verdensborgere, der skal sikre teamsamarbejdet og de nye landvindinger, ligger derhjemme med angst, depressioner og frygten for at præstere og fejle.

Vi er ikke konkurrencedygtige, hvis vores studerende har et højt gennemsnit men ikke har de rigtige kompetencer til at varetage deres arbejde.

Vi er ikke konkurrencedygtige, hvis medarbejderne altid holder sig inden for stregerne. De vil være sikre på at kunne levere et succesfuldt resultat, og de er bange for repressalier. Og vi er ikke konkurrencedygtige, hvis lederne i organisationen ikke ved, hvordan de fremmer de sunde kulturer.

Kulturer hvor medarbejderne rent faktisk tør at fejle, at bevæge sig uden for stregerne og tale om deres fejl for at blive klogere og mere innovative. Det er ikke nok at sige, at nu skal vi turde at eksperimentere noget mere, nu skal vi turde at fejle og tale om vores fejl. Det kræver psykologisk tryghed og et kulturskifte, både i virksomheden og på uddannelsesinstitutionen, i samfundet og hos lederen. Det kræver et ændret mindset i måden, vi opfatter os selv på, og i måden, vi leder på. For vi får, hvad vi måler på. Hør, hvad førende danske erhvervsledere har gjort for at fremme en sund præstationskultur, hvor fejl er med til at gøre os klogere.

Rebekka Bøgelund foredrag

Fra Nulfejlskultur til CHANCEMOD

Det er alment anerkendt, at vi ikke får succes uden øvelse. Vi kan heller ikke udvikle os uden at fejle. Men i rigtig mange organisationer er der ikke det nødvendige fundament, så I trygt kan sige jeres mening, eksperimentere, fejle og tale om jeres fejl.

Der er ingen mennesker, der altid kan gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt. Vi begår alle sammen fejl. Men i organisationer med psykologisk tryghed er mennesker villige til at begå fejl og lære af dem. De er ikke bange for at stille spørgsmål, for de er oprigtigt interesserede i at gøre deres arbejde bedst muligt. De føler ikke, at deres egen identitet er på spil ved at være åbne og ærlige. Teamet bakker dem op, og de kan trygt tale uden at føle sig udstillet. Er det sådan i jeres organisation?

Hvordan skaber vi miljøer med psykologisk tryghed, hvor det er okay at fejle og eksperimentere for at blive mere innovative? Hør, hvad den nyeste internationale forskning på området viser. Få et indblik i, hvad en lang række danske ledere har gjort for at skabe organisationer, hvor det er vigtigt og værdifuldt at tale om fejl og lære af sine fejl for i sidste ende at blive mere innovative.

Rebekka Bøgelund foredrag

Modet til at fejle og være nysgerrig

Hvis I fjerner muligheden for fiasko, så fjerner I også muligheden for succes. Det er kloge ord på papiret, men i praksis kan de være svære at udleve. For hvis noget er nyt, så er det per definition truende. Hvis noget er uden for kontrol, så er det også truende. Vores hjerne tror stadig, at vi er i overhængende fare, hvis vi bevæger os ud på nyt territorium, selv om vi ikke fysisk er truet på vores liv. Det forklarer, hvorfor vi følelsesmæssigt reagerer hurtigere på negative begivenheder end positive – eksempelvis på begivenheder som fejl. Vi dvæler også længere ved, at vi fik 4 i matematik, end at vi fik 12 i biologi. Så fra naturens hånd har vi en tendens til at fokusere på fejl. Det er dér, det kan gå galt.

Men fejl er nødvendige for at skabe udvikling og innovation. Jo flere gange I med omtanke ’bevæger jer en lille smule uden for stregerne’, jo flere succesoplevelser har I også mulighed for at få.

Ifølge den nyeste hjerneforskning så udvikler du dig kun som menneske, hvis I tør at betræde nye stier i hjernen. Det kræver mod og en god portion nysgerrighed. Hør, hvordan forskellige ledere og organisationer har skabt fundamentet for, at medarbejderne kan være modige og bruge deres nysgerrighed aktivt. Bliv også klogere på, hvad der sker i jeres hjerne, når I er i organisationer med psykologisk tryghed, og hvordan I selv kan frigive mere ’lykkehormon’ i jeres dagligdag.

Rebekka Bøgelund video

Rebekka Bøgelund foredrag

Se foredrag med Rebekka Bøgelund

Referencer

Det har været et super godt foredrag og pludselig var tiden bare fløjet afsted.

Judith Friis

FOA Sønderjylland

Et fantastisk godt oplæg, der skabte mange refleksioner og dialog ved bordene.

Lene Mehlsen Thomsen

Norddjurs Kommune

Det var så godt, at du deltog i vores arrangement og vi har kun fået positive meldinger tilbage fra dit foredrag. Dine PowerPoints kan også fremadrettet hjælpe os med at bringe snakken i gang om psykologisk tryghed i vores afdeling, så 1000 tak for det.

Mette Kathrine Daugaard Hansen

Aalborg Universitetshospital

Super godt foredrag, som var meget relevant og Rebekka ramte "spot on" i den måde hun gjorde det på. Stor ros til Rebekka og vi håber at få mulighed for at invitere hende igen, med focus på vores leder teams.

Mette Daugaard Hansen

Aalborg Universitetshospital

Tør du fejle? – psykologisk tryghed på arbejdet

Vi skal turde at begå fejl, også på arbejdet. Men hvordan bærer man sig ad som leder, hvis man ønsker en kultur, hvor det bydes velkommen?

Tør du fejle? giver en række bud på dette. I samtaler med 19 toneangivende ledere og eksperter forsøger Rebekka Bøgelund at hjælpe ledere og arbejdspladser med at fremme denne kultur. For psykologisk tryghed er ikke kun ønskværdigt, men nødvendigt. Det resulterer i, at medarbejderne tør udtrykke sig med sine perspektiver og meninger, mens det giver plads til innovation, idéer og kreativitet.

Fejl?! Et opgør med nulfejlstyranniet og den usunde præstationskultur

I rigtig mange organisationer er det politisk korrekt at sige, at her har vi højt til loftet. Her kan du byde ind med dine ideer og eksperimentere, men er det reelt det, der sker? Det sker måske i et direktionslokale eller i en marketingafdeling, men sker det i hele virksomheden? Sker det hos hver enkelt medarbejder? Er det legalt at byde ind med ideer og tanker og bevæggrunde uden samtidig at kunne vise konkrete mål og resultater? Er der plads i uddannelsesinstitutionerne til at kunne fejle og eksperimentere og være nysgerrig på sin viden uden konstant at have murren i maven over, hvorvidt man rammer det rigtige gennemsnit – så man ikke afskærer sig fra præcis den karriere, man tror, man drømmer om?

Vi bliver nødt til at gøre op med nulfejlstyranniet, som vi alle er blevet en del af. Vi er ikke konkurrencedygtige, hvis de kommende verdensborgere – dem, der skal sikre teamsamarbejdet og de nye landvindinger – ligger derhjemme med angst, depressioner og frygten for at præstere og fejle.

Vi er ikke konkurrencedygtige, hvis vores studerende har et højt gennemsnit, men ikke har de rigtige kompetencer til at varetage deres arbejde. Vi er ikke konkurrencedygtige, hvis medarbejderne altid holder sig inden for stregerne, fordi de vil være sikre på at kunne levere et succesfuldt resultat, og fordi de er bange for repressalier. Og vi er ikke konkurrencedygtige, hvis lederne i organisationen ikke ved, hvordan de fremmer de sunde kulturer, hvor medarbejderne rent faktisk tør fejle, bevæge sig uden for stregerne og tale om deres fejl for at blive klogere og mere innovative.

Som det fremgår af bogen, er det ikke nok at sige, at nu skal vi turde at eksperimentere noget mere, nu skal vi turde at fejle og tale om vores fejl. Det kræver et kulturskifte, både i virksomheden og på uddannelsesinstitutionen, i samfundet og hos lederen. Det kræver et ændret mindset i måden, vi opfatter os selv på, og i måden, vi leder på. For vi får, hvad vi måler på. I får her nogle bud med rod i den evidensbaserede forskning, men I får også en række bud fra virkelighedens forandringsagenter. Fælles for dem alle er, at de har indset, at med udvikling og innovation følger også fejl og eksperimenter.

Uforpligtende forespørgsel på Rebekka Bøgelund

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Rebekka Bøgelund
Rebekka Bøgelund

4.75 ud af 5 stjerner

Det har været et super godt foredrag og pludselig var tiden bare fløjet afsted.

Judith Friis - FOA Sønderjylland Se alle referencer

Foredragsemner med Rebekka Bøgelund