Vores foredragsholdere kan også bookes til events der afholdes online. Kontakt os og hør mere om mulighederne.

generic-cover2

Har du også fået nok af nulfejlstyranniet?

Rebekka Bøgelund Foredrag

Rebekka Bøgelund

Forsker og underviser i, hvad der skaber trivsel og god arbejdslyst. Foredrag om psykologisk tryghed, trivsel og nulfejlskultur.

Forespørg nemt på pris og dato
Uforpligtende forespørgsel på Rebekka Bøgelund

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
 

Foredragsholder Rebekka Bøgelund er forsker i danskernes arbejdslyst ved Videncenter for God Arbejdslyst og tidligere selvstændig organisations- og ledelseskonsulent. I sit arbejde og foredrag forsøger hun at gøre op med nulfejlskulturen for at skabe et sundere arbejdsmiljø.

 

Som forsker ved Videncenter for God Arbejdslyst bruger hun sin mangeårige erfaring som ledelseskonsulent og sin mastergrad i henholdsvis psykologi og kommunikation til at bringe den viden i spil, hun har fra at skrive forskningsbaserede artikler og forfatte bogen Nulfejlskultur.

Hun er ejer af en konsulentvirksomhed, hvor hun gennem mange år har rådgivet og undervist virksomheder i at skabe sunde organisationskulturer med psykologisk tryghed ud fra en tillidsbaseret og anerkendende ledelsesfilosofi. Derfor henvender Rebekka Bøgelunds foredrag sig særligt til ledere og medarbejdere, der arbejder med organisationsudvikling.

Desuden er Rebekka Bøgelund vært på podcasten Nulfejlskultur. Her har hun sammen med ledere, forskere og praktikere spændende dialoger om, hvordan ledere og medarbejdere sammen sætter nulfejlskulturen fri og skaber organisationer med psykologisk tryghed. Formålet er, at det i organisationen skal være okay at fejle og eksperimentere for at blive mere innovativ. Rebekka Bøgelunds mangeårige rådgivningsarbejde og en lang række forskningsbaserede artikler om de sunde arbejdskulturer til forskellige medier har nu ført til hendes første bog FEJL – et opgør med nulfejlstyranniet og den usunde præstationskultur (2019, Muusmann Forlag).

Inden sit selvstændige virke har Rebekka Bøgelund arbejdet med organisationsudvikling, ledelsesrådgivning og strategisk kommunikation i større organisationer som TDC og Danske Bank. Hun var derudover med i opbygningen af den store nationale cleantech klynge CLEAN.

Rebekka Bøgelund har også en solid indsigt i de unges problematikker, og derfor kan hun også skrive mange jobs med unge på CV’et. Hun arbejdede i en årrække i uddannelsessektoren for at fastholde unge i uddannelsessystemet og for at skabe faglig stolthed blandt medarbejdere. Desuden har Rebekka Bøgelund arbejdet som specialkonsulent for unge, der har svært ved at gennemføre en uddannelse. Sidst, men ikke mindst, er hun også hyret til at være med til at bygge en ny statslig uddannelse op, der skal lære unge at mestre livet. På baggrund af sin erfaring og viden inden for dette felt kan Rebekka Bøgelund rette sine foredrag mod denne målgruppe, og hun kan for eksempel gå i dybden med den præstationskultur, som unge oplever i dag.

Efter at have brugt mange år som konsulent, bruger Rebekka Bøgelund nu sin tid på forskning og på at holde foredrag om fejl, trivsel og nysgerrighed i organisationer.

Se foredrag med Rebekka Bøgelund
Rebekka Bøgelund foredrag

FEJL – et opgør med nulfejlstyranniet og den usunde præstationskultur

 • Levende organismer er ikke perfekte. De lever af at fejle. Men efterhånden er vores samfund blevet
  indbegrebet af en perfekthedskultur, der er usund for os som mennesker.
 • Vi er ikke som nation konkurrencedygtige, hvis de kommende verdensborgere, der skal sikre teamsamarbejdet og de nye landvindinger, ligger derhjemme med angst, depressioner og frygten for at præstere og fejle.
 • Vi er ikke konkurrencedygtige, hvis vores studerende har et højt gennemsnit men ikke har de rigtige kompetencer til at varetage deres arbejde.
 • Vi er ikke konkurrencedygtige, hvis medarbejderne altid holder sig inden for stregerne. De vil være sikre på at kunne levere et succesfuldt resultat, og de er bange for repressalier. Og vi er ikke konkurrencedygtige, hvis lederne i organisationen ikke ved, hvordan de fremmer de sunde kulturer. Kulturer hvor medarbejderne rent faktisk tør at fejle, at bevæge sig uden for stregerne og tale om deres fejl for at blive klogere og mere innovative.
 • Det er ikke nok at sige, at nu skal vi turde at eksperimentere noget mere, nu skal vi turde at fejle og tale om vores fejl. Det kræver psykologisk tryghed og et kulturskifte, både i virksomheden og på uddannelsesinstitutionen, i samfundet og hos lederen. Det kræver et ændret mindset i måden, vi opfatter os selv på, og i måden, vi leder på. For vi får, hvad vi måler på. Hør, hvad førende danske erhvervsledere har gjort for at fremme en sund præstationskultur, hvor fejl er med til at gøre os klogere.
Rebekka Bøgelund foredrag

Fra Nulfejlskultur til CHANCEMOD

 • Det er alment anerkendt, at vi ikke får succes uden øvelse. Vi kan heller ikke udvikle os uden at fejle. Men i rigtig mange organisationer er der ikke det nødvendige fundament, så du trygt kan sige din mening, eksperimentere, fejle og tale om dine fejl.
 • Der er ingen mennesker, der altid kan gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt. Vi begår alle sammen fejl. Men i organisationer med psykologisk tryghed er mennesker villige til at begå fejl og lære af dem. De er ikke bange for at stille spørgsmål, for de er oprigtigt interesserede i at gøre deres arbejde bedst muligt. De føler ikke, at deres egen identitet er på spil ved at være åbne og ærlige. Teamet bakker dem op, og de kan trygt tale uden at føle sig udstillet. Er det sådan i din organisation?
 • Hvordan skaber vi miljøer med psykologisk tryghed, hvor det er okay at fejle og eksperimentere for at blive mere innovative? Hør, hvad den nyeste internationale forskning på området viser. Få et indblik i, hvad en lang række danske ledere har gjort for at skabe organisationer, hvor det er vigtigt og værdifuldt at tale om fejl og lære af sine fejl for i sidste ende at blive mere innovative.
Rebekka Bøgelund foredrag

Modet til at fejle og være nysgerrig

 • Hvis du fjerner muligheden for fiasko, så fjerner du også muligheden for succes. Det er kloge ord på papiret, men i praksis kan de være svære at udleve. For hvis noget er nyt, så er det per definition truende. Hvis noget er uden for kontrol, så er det også truende. Vores hjerne tror stadig, at vi er i overhængende fare, hvis vi bevæger os ud på nyt territorium, selv om vi ikke fysisk er truet på vores liv. Det forklarer, hvorfor vi følelsesmæssigt reagerer hurtigere på negative begivenheder end positive – eksempelvis på begivenheder som fejl. Vi dvæler også længere ved, at vi fik 4 i matematik, end at vi fik 12 i biologi. Så fra naturens hånd har vi en tendens til at fokusere på fejl. Det er dér, det kan gå galt.
 • Men fejl er nødvendige for at skabe udvikling og innovation. Jo flere gange du med omtanke ’bevæger dig en lille smule uden for stregerne’, jo flere succesoplevelser har du også mulighed for at få.
 • Ifølge den nyeste hjerneforskning så udvikler du dig kun som menneske, hvis du tør at betræde nye stier i hjernen. Det kræver mod og en god portion nysgerrighed. Hør, hvordan forskellige ledere og organisationer har skabt fundamentet for, at medarbejderne kan være modige og bruge deres nysgerrighed aktivt. Bliv også klogere på, hvad der sker i din hjerne, når du er i organisationer med psykologisk tryghed, og hvordan du selv kan frigive mere ’lykkehormon’ i din dagligdag.

  Referencer

  Uforpligtende forespørgsel på Rebekka Bøgelund

  Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

  Eller ring til os på

  Tlf: 35 11 21 31

  Foredragsemner med Rebekka Bøgelund