Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover1

Foredrag om dyrenes fængslende verden og vores rolle i naturen

Bengt Holst

Bengt Holst

Zoolog og naturdebattør.

Forespørg nemt på pris og dato
Uforpligtende forespørgsel på Bengt Holst

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Bengt Holst er uddannet zoolog og har været videnskabelig direktør ved Zoologisk Have i København siden 1994. Han har været ansat i Zoologisk Have siden 1983, og inden han tiltrådte som vicedirektør/videnskabelig direktør, var han de første fem år videnskabelig assistent og siden, i de efterfølgende 7 år, chef for dyreafdelingen.

Et foredrag med Bengt Holst giver jer:

 • En foredragsholder med enorme viden inden for natur- og dyreliv, som kan skræddersyes til jer
 • En tur gennem dyrenes verden med udgangspunkt i de fængslende historier, hver enkelt art ville kunne fortælle, hvis de kunne tale
 • Tankevækkende pointer om interessekonflikterne i nutidens naturforvaltning

Dyrenes verden i en zoologisk have

Bengt Holst har holdt utallige foredrag om dyrenes forunderlige verden, natursyn mm. og er en blændende foredragsholder, der såvel i sine foredrag som i naturdebatter, plæderer for et natursyn, der bygger på fakta og med en pragmatisk holdning til de konflikter, samfundet står over for i relation til naturen.

I kraft af sin post som formand for det dyreetiske råd, bliver Bengt ofte spurgt i diskussioner omhandlende forholdene for dyrene omkring os, og han er kendt som en person med sine meningers mod. Det kom særligt til udtryk under girafsagen fra 2014, hvor han stod op mod verdenspressen og forfægtede en forvaltningsstrategi for dyr i zoologiske haver, der bygger på videnskabelige data og ikke på mavefornemmelser.

Internationalt har Bengt også udmærket sig ved etableringen af naturbevarelsesprojektor i Sydøstasien, Sydafrika, Brasilien og Grønland, og i den forbindelse har han været udstationeret til Malaysia ifm. et miljø- og udviklingsprojekt under Miljøstyrelsen.

Bengt er udnævnt til Ridder af Dannebrog, og har også en lang række tillidsposter. Ligesom han er medlem af Eventyrernes Klub. Han optræder ofte i medierne og har deltaget i en lang række naturvidenskabelige programmer på DR. Endelig er Bengt forfatter til en lang række bøger om natur- og dyreliv, og han har skrevet en stor del af dyreopslagene i Den store Danske Encyklopædi.

Book Bengt Holst til jeres næste event, og bliv klogere på dyrenes perspektiver.

Se foredrag med Bengt Holst
Bengt Holst Foredrag

Når værdier lægges for had

I 2014 kom København ZOO i verdens søgelys, da man aflivede en ung hangiraf, fordi han var i overskud i det avlsprogram, han indgik i. I over en uge måtte videnskabelig direktør Bengt Holst stille op til interviews med verdenspressen for at forsvare handlingen og forklare rationalet bag. Det lykkedes at få vendt stemningen, og ZOO kom stærkere ud af shitstormen, end den gik ind i den.

Foredraget fortæller, hvad der var op og ned i historien, og hvad der fik Bengt til at stå så fast i sin overbevisning. Sagen bliver i dag brugt som et vellykket eksempel på krisehåndtering i sager, hvor procedurer eller værdier bliver lagt for had.

Bengt Holst Foredrag

Naturbevarelse – en kompleks affære

Hvad skal der til for at bevare naturen? Og er vi parat til at levere den ydelse? Der tales meget om naturbevarelse, og de fleste er enige om, at ikoniske arter som tigre, elefanter og gorillaer skal bevares. Men er vi også klar til at bevare dem, når de står i vores egen baghave? Ulven er her et godt eksempel. Og hvad med de mere anonyme arter som partulasneglen, eller arter, som vi er bange for som skorpioner og giftslanger? Skal de også bevares? Og hvordan prioriterer vi mellem menneskelige og naturinteresser, hvor de ikke går i samme retning?

I foredraget kommer Bengt Holst ind på, hvad der hører til effektiv naturbevarelse, samt de konflikter, som bevarelse af biodiversiteten medfører.

Bengt Holst Foredrag

Bengt Holsts rejse ind i naturens verden

Det startede med en ubændig nysgerrighed og en bog om regnormen. Fascinationen af dyr og dyrenes forunderlige verden startede tidligt i Bengt Holst teenageår og udviklede sig efterhånden til en passion, der skulle forme både hans liv og hans professionelle karriere. Fra kragers overnatningsadfærd til løveabernes overlevelse i den brasilianske regnskov, fra den sydafrikanske savanne til moskusokserne i Grønland.

Bengts passion for naturen har bragt ham vidt omkring og givet ham mulighed for at sætte Zoologisk Have og Danmark på verdenskortet, når det gælder naturbevarelse. Foredraget tager tilhørerne med på denne rejse og viser, hvad en en indædt nysgerrighed og dybtfølt passion kan føre til.

Bengt Holst Foredrag

Zoologiske havers rolle i fortid, nutid og fremtid

Zoologiske haver har ændret sig meget i tidens løb. Fra at være menagerier, hvor det bare gjaldt om at vise flest mulige mærkelige dyr har de ændret sig til at være centre for bevarelse af truede dyrearter. Det gælder dog kun for de zoologiske haver, der bygger deres drift på videnskabeligt grundlag og tager deres ansvar for bevarelse af den truede natur alvorligt.

Med det stigende pres på naturen bliver de zoologiske havers rolle endnu vigtigere, og internationalt trækker man nu i stigende grad på havernes ekspertise for at redde den truede natur.

Med udgangspunkt i 37 års virke i København ZOO fortæller Bengt Holst i dette foredrag om de zoologiske havers forandring, deres rolle i naturbevarelse og ikke mindst om de resultater, de har opnået indtil nu. Og så selvfølgelig også om, hvad deres rolle i fremtiden vil være.

Bengt Holst Foredrag

Hvad har regnormen og giraffen til fælles?

Naturen er mangfoldig, og hver eneste art, stor eller lille, har en fantastisk historie at fortælle. Jo mere, man dykker ned i dyrenes verden, desto mere forundret bliver man over, hvor kreativ, naturen har været siden det første liv på kloden startede for 3,6 milliarder år siden. Alt sammen med henblik på at kunne klare de samme udfordringer, nemlig at finde føde, finde læ for vind og vejr, finde mager, undgå at blive spist osv. Men løsningerne er forskellige, og det er dem, der har ført til de mange spændende livsformer, vi kan se i dag.

Bengt Holst tager os i dette foredrag med på en tur gennem dyrenes verden med udgangspunkt i hans egen fascination af de mange livsformer, der omgiver os. Som naturens stemme fortæller han nogle af de fængslende historier, hver enkelt art ville kunne fortælle, hvis de kunne tale.

Bengt Holst Foredrag

Hvad skal vi med naturen?

Naturen er overalt omkring os, og vi er selv en del af den. Men den er under forandring, ikke mindst på grund af vores grådige og uigennemtænkte udnyttelse af den. I diskussionen om naturens værdi for os mennesker, udregnes værdien ofte i kroner og ører. Men naturens værdi kan ikke gøres op i kroner og ører. Den har en værdi i sig selv, som man bliver nødt til at medregne, når man skal afgøre, om et område skal lægges ud til produktionsområde eller skal forblive natur. Samtidig skal vi huske, at vi påtager os et ansvar, når vi lægger et område under forvaltning, på den ene eller den anden måde (produktionsskov, rewildingprojekter osv.).

I foredraget diskuterer Bengt Holst, ud fra egne erfaringer, interessekonflikterne i nutidens naturforvaltning samt naturens værdi i sig selv.

Bengt Holst og Henrik Egede Lassen foredrag

Biodiversitetskrisen – en personlig fortælling

FN´s naturpanel vurderer at omkring 1 million arter er i fare for at forsvinde for evigt på grund af menneskelige aktiviteter. Arter, levesteder og hele økosystemer forsvinder med en hidtil uset hastighed.

Hvorfor sker det? – hvad kan vi gøre for at bremse udviklingen og hvordan foregår naturbevarelse i praksis?

Zoolog og tidligere videnskabelig direktør i Zoologisk Have, Bengt Holst og naturfotograf Henrik Egede-Lassen har begge oplevet biodiversitetskrisen helt tæt på. Fra barndommens danske vandhuller, som forsvandt til store regnskovsområder, som pludselig konverteres til oliepalmeplantager og soyamarker. Foredraget tager blandt andet udgangspunkt i nogle af de konkrete naturbevarelsesprojekter, som Bengt Holst har iværksat rundt omkring på kloden og som Henrik har dokumenteret med sit kamera. For uanset om det handler om at bevare danske frøer eller næsehorn på Afrikas savanne, så er problematikken og mange af løsningerne de samme. Succesfulde naturbevarelsesprojekter handler om at give naturen plads til at udfolde sig på egne præmisser – og vi kan alle gøre en forskel.

Foredraget er ledsaget af unikke billeder og filmklip fra de tropiske regnskove, Arktis, Afrikas savanne og vores egen baghave her i Dk.

Bengt Holst Foredrag

Andre emner

Bengt Holst holder foredrag med udgangspunkt i sin enorme viden inden for natur- og dyreliv, og kan tilrette indholdet inden for jeres felt og efter kunden ønsker. Eksempler på emner kunne være:

 • Dyrenes fængslende verden
 • Natursyn
 • Dyreetiske problemstillinger
 • Konflikthåndtering og girafsagen fra 2014
 • Sammenligning mellem dyr og mennesker
 • Naturprojekter ude i verden

Referencer

Uforpligtende forespørgsel på Bengt Holst

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31

Foredragsemner med Bengt Holst