Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover1

Brug naturen til at styrke jeres mentale sundhed og trivsel – både privat og i arbejdslivet

Simon Høegmark Foredrag

Simon Høegmark

Foredragsholder, forfatter, naturvejleder og ph.d. i naturpsykologi med ekspertise i naturens betydning for vores velvære, kropslige og fysiske sundhed, samt meningsfuldhed.

Forespørg nemt på pris og dato

5 ud af 5 stjerner

"Det var bare et virkelig godt foredrag, som bare tændte endnu mere op for de ting, jeg selv brænder så meget for og ønsker at skabe rum for. Han talte mit sprog... vores alles sprog."

Nadia Maria Luczynska - LOF Se alle referencer

Et foredrag med Simon Høegmark giver jer:

  • Viden og inspiration til at benytte naturen til at skabe trivsel, større livskvalitet samt større mentalt og fysisk overskud.
  • Konkrete værktøjer og øvelser til at forebygge og behandle stress, angst og generel mistrivsel.
  • Indsigt i, hvordan naturen kan inspirere til et mere bæredygtigt lederskab og bæredygtigt arbejdsliv med større arbejdsglæde, nærvær og mening.
Uforpligtende forespørgsel på Simon Høegmark

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Simon

Lecture icon

Foredrag

Video icon

Video

References icon

Referencer

Forespørg nemt på pris og dato

Undersøgelser viser, at naturen er dét sted, hvor vi mennesker slapper allermest af. At opholde os i naturen kan mindske og forebygge stress, angst, depression og hjertesygdomme, ligesom det har en positiv effekt på hukommelsen, skærper kreativiteten og booster immunforsvaret. Simon Høegmark har en ph.d. fra Institut for Psykologi med speciale indenfor natur og sundhed, og er derudover forfatter til bogen “Vi er natur – genopdag og mærk naturens helbredende kræfter med forord af Rane Willerslev.

 

Et foredrag med Simon Høegmark giver jer:

  • Viden og inspiration til at benytte naturen til at skabe trivsel, større livskvalitet samt større mentalt og fysisk overskud.
  • Konkrete værktøjer og øvelser til at forebygge og behandle stress, angst og generel mistrivsel.
  • Indsigt i, hvordan naturen kan inspirere til et mere bæredygtigt lederskab og bæredygtigt arbejdsliv med større arbejdsglæde, nærvær og mening.

Hel jeres indre og ydre sundhed med naturen

I sine underholdende og tankevækkende foredrag stiller Simon skarpt på, hvordan en tættere forbundenhed til naturen kan fremme både vores fysiske og mentale helbred samtidig med, at vi kan opleve et større nærvær og mere mening i livet, og i samværet med hinanden. For der er ingen tvivl om, at vores mentale sundhed lige nu er truet, og at det er en af nutidens største udfordringer. Naturen er et undervurderet redskab til at fremme vores mentale sundhed og velbefindende – både på jobbet og i privatlivet.

Simon Høegmark er optaget af, hvordan naturen i højere grad kan integreres i vores hverdagsliv, i private virksomheder og i offentlige institutioner, der arbejder med sundhed, velfærd, pædagogik, læring og trivsel, på en sådan måde, at den både kommer borgere og medarbejdere til gavn. Simon laver også koblinger til tidens store trends inden for virksomhedsudvikling – nemlig mere væredygtighed og større bæredygtighed, hvor forudsætningen for begge dele er bedre balance, mere overskud og et bredere perspektiv, som naturen kan hjælpe os med at opnå. Simon er direktør og stifter af virksomheden ViNatur, som har specialiseret sig i naturbaseret sundhedsfremme. Derudover har han i mange år arbejdet som leder og formidlingschef indenfor erhvervs- og oplevelsesøkonomien.

Simon har i sin ph.d. ved Syddansk Universitet forsket i betydningen af naturbaseret rehabilitering for mænd i livskrise, og har udviklet en metode til at arbejde med naturbaseret sundhedsfremme. Metoden kaldes NBMC-metoden, hvilket står for de fire søjler: natur, krop, psyke og fællesskab, og den har vist positive resultater på deltagernes fysiske og mentale sundhed og livskvalitet. NBMC-metoden er løbende blevet videreudviklet, så den kan bruges til fremme af mental sundhed og trivsel for mange forskellige målgrupper, og den er implementeret i flere af landets kommuner, samt i en række virksomheder til styrkelse af ledere og medarbejderes arbejdsglæde, kreativitet og fællesskab.

Simon er også uddannet lærer og natur-/friluftsvejleder samt har en master i naturvidenskab og en kandidatgrad i idræt og sundhed.

Alle Simons foredrag kan også tilbydes som kurser på en halv eller hel dag eller som et længere forløb.
Book Simon Høegmark til jeres næste event, og oplev fordelene af at genskabe kontakt til naturen.

Se foredrag med Simon Høegmark
Simon Høegmark foredrag

Brug naturen til at fremme unges mentale sundhed

Simon Høegmark tager i sit foredrag fat i et højaktuelt emne; at alt for mange unge mistrives og oplever stress, angst og depression. Simon fortæller om, hvorfor naturen er så vigtigt et anker i ungdomslivet i nutidens accelerations- og præstationssamfund. Unge kan – ved at være mere i naturen – opleve en tiltrængt mental pause i en hverdag, hvor de stort set altid er . De kan opleve tid til nærvær, glæde og stærkere fællesskab, hvilket kan smitte positivt af på både uddannelse og fritid.

Simon tager udgangspunkt i den nyeste forskning indenfor naturbaseret sundhedsfremme og naturterapi, samt i sit eget arbejde med at hjælpe unge og voksne til bedre mental sundhed i naturen. Simon samarbejder nemlig med både kommuner og skoler, og har forløb, hvor han tager unge elever med på udflugt i naturen. Her lærer de at lave bål, leger lege, klatrer i træer, smider skoene, lader skuldrene falde og griner sammen. De styrker fællesskabet og fokuserer på aktiviteter, hvor man ikke hele tiden bliver bedømt ift. en karakterskala.

Simon inddrager også TV2 Fyn-programmet ”Findes løsningen på stress i naturen?”, hvor fire stressramte gymnasieelever var med ham ude i naturen i fire dage. Simon fortæller om, hvordan de unge gik fra at have masser af modstand mod øvelserne i naturen, til at give slip og begynde at mærke en ny form for indre ro og glæde. De unges stresssymptomer blev målt både før og efter forløbet, ligesom eleverne blev interviewet et år efter forløbet, og resultaterne er yderst positive og øjenåbnende.

Simon giver konkrete forslag til, hvordan naturen kan tænkes mere ind i unges hverdagsliv, så flere får glæde af de positive gevinster ved en styrket forbundenhed til vores naturlige ophav.

Foredraget kan også tilbydes som et kursus på en halv eller hel dag eller som et længere forløb.

Simon Høegmark foredrag

Brug naturen til at få et stærkere helbred og mere livsglæde

Simon Høegmark præsenterer på en spændende og indlevende måde, hvor mange positive gevinster, der er ved at opholde sig mere i naturen. Naturen kan både fremme vores krop og trivsel, samt booste immunforsvaret og øge vores mentale sundhed. Simon tager udgangspunkt i den nyeste forskning og viden om naturens gavnlige virkninger på vores krop, hjerne, følelser, sanser og immunforsvar, og han fortæller inspirerende om, hvordan sansninger og stemninger i naturen ligefrem kan have en helbredende effekt på os.

Kom med på en tidsrejse og få et inspirerende indblik i vores unikke krop og sind, og de urinstinkter, vi har nedarvet fra vores tidlige forfædre, som levede i og af naturen. Der er nemlig meget, vi kan lære af jæger-/samlerkulturen ift. vores moderne, travle liv. Simon fortæller, hvordan denne forståelse af vores egen natur kan hjælpe os til at få en større balance, nærvær og glæde ind i vores liv.

Simon fortæller helt konkret, hvordan vi kan få mere natur ind i hverdagen, og hvordan vi selv kan være med til at forstærke naturens positive indvirkninger. Inspirationen til at tænke naturen mere ind i hverdagslivet kan både være til gavn for os selv i vores privatliv, til gavn for de mennesker vi hjælper gennem vores arbejde samt være med til at styrke arbejdsglæde og fællesskab i vores arbejdsliv.

Foredraget kan også tilbydes som et kursus på en halv eller hel dag eller som et længere forløb.

Simon Høegmark foredrag

Virksomhedsledelse med fokus på mental sundhed og bæredygtighed – regenerativ ledelse

Nogle af de største samfundsmæssige udfordringer lige nu er stress og dårlig mental sundhed i kombination med alvorlige klimaforandringer – og disse problemstillinger er tæt forbundet med hinanden. Simon Høegmark fortæller i sit foredrag om, hvordan vi historisk har bevæget os så langt væk fra naturen, at vi ikke længere kan mærke vores egen natur og ikke længere er i kontakt med den omkringliggende natur, hvilket er årsagen til nutidens klimaudfordringer og den generelle mentale mistrivsel.

Ifølge Simon kalder dette på en helt ny form for tænkning, samt at ledere og organisationer skaber mere være- og bæredygtige arbejdspladser. De skal udgøre et økosystem, der passer til menneskets natur, og som er mere ansvarsfulde og kærlige ift. deres omgivelser og det store økosystem, de indgår i. Kort sagt er der behov for organisationer, der skaber meningsfulde arbejdspladser med høj trivsel samt giver mere tilbage, end de tager. Dette er også kendt som regenerativ ledelsesfilosofi.

Foredraget tager udgangspunkt i den nyeste viden og forskning i regenerativ ledelse og naturbaseret sundhedsfremme. Simon inddrager eksempler fra egen forskning såvel som fra sin erfaring med at hjælpe forskellige målgrupper til bedre fysisk og mental sundhed, herunder fra hans vejledning af virksomheder til større trivsel, kreativitet, arbejdsglæde og samarbejde. Simon præsenterer på en underholdende og tankevækkende måde, hvordan vi kan hente inspiration i naturen til at løse flere af de store udfordringer i vores moderne liv – inspiration som også vil geare organisationer til fremtiden.

Foredraget kan også tilbydes som et kursus på en halv eller hel dag eller som et længere forløb.

Simon Høegmark foredrag

Hjernens netværk – lær nyt med og i naturen

Naturen kan øge vores mentale velvære. Simon Høegmark tager udgangspunkt i den nyeste forskning og viden om naturens gavnlige indvirkninger på vores hjerne, følelser og sanser, når han indlevende og inspirerende fortæller om, hvordan sansninger og stemninger i naturen kan have en helbredende effekt på os.

Kroppen er ét stort sanseapparat. Der er fine netværk af nerver i hele kroppen, og nerver som løber til og fra hjernen. Hjernen bearbejder millionvis af sanseindtryk hvert sekund, både fra vores indre og ydre sanser, og hver gang vi lærer noget nyt og udvikler os, skabes der nye forbindelser mellem områder i hjernen og nye nervebaner dannes.

Simon tager fat i, hvordan man kan bruge naturen til at tænke på en helt ny måde. Han forklarer, hvordan informationer i hjernen bearbejdes alt efter, om de er registreret i et by- eller naturmiljø – for kroppen har faktisk mere overskud til at lære nyt, når vi opholder os i naturmiljøer, hvor vi er trygge, og sanserne er vakt.

Foredraget kan også tilbydes som et kursus på en halv eller hel dag eller som et længere forløb.

Simon Høegmark foredrag

Hvordan naturen kan bruges til at få langtidssyge tilbage i arbejde

Simon Høegmark er optaget af, hvordan naturen i højere grad kan komme både borgere, medarbejdere og arbejdsgivere til gavn. Han fokuserer på, hvordan naturen kan integreres i vores hverdagsliv og dermed give en positiv effekt.

Helsingør Kommune har i samarbejde med Simon afholdt et forløb, som har fået langtidssyge borgere tilbage i arbejde: medarbejdere er blevet uddannet i at bruge den metode (NBMC – natur, krop, psyke og fællesskab), som Simon har udviklet i sin forskning, og så er den blevet benyttet i et toårigt forløb. Evaluering heraf viser en markant fremgang i borgernes mentale og fysiske sundhed, ligesom flere borgere end vanligt er kommet i fast arbejde – faktisk er resultaterne banebrydende på området. Simon præsenterer på en passioneret og medrivende måde resultaterne og erfaringerne fra forløbet, ligesom han inddrager de mange positive gevinster, der generelt er ved at opholde sig mere i naturen.

Foredraget kan også tilbydes som et kursus på en halv eller hel dag eller som et længere forløb.

Simon Høegmark foredrag

Åndedrættet og naturen

I dette spændende og afstressende foredrag, starter Simon med at tage jer gennem den naturvidenskabelige og biologiske forklaring på, hvordan åndedrættet fungerer. Han beskriver, hvordan åndedrættet regulerer vores autonome nervesystem, og hvordan det både kan påvirke det sympatiske og parresympatiske nervesystem. Dertil tager han jer med på en historisk fortælling om, hvordan man gennem tiden har arbejdet med åndedrætsteknikker, og hvilke teknikker, der kan benyttes til at fremme både mental og fysisk sundhed. Simon fortæller ligeledes om, hvordan åndedrættet fungerer i symbiose med naturen. Han kommer ind på, hvordan gasudvekslingen foregår mellem mennesker og planter i forhold til fotosyntesen og respiration, samt hvad forskellen er på at lave åndedrætsøvelser indenfor kontra udenfor.

Sidste halvdel af foredraget er en åndedrætssession, hvor alle deltagere ligger på medbragte liggeunderlag. Lyset vil være dæmpet, der vil være tændte stearinlys og en afslappende stemning vil langsomt sprede sig, når Simon guider jeres åndedræt. Med afsæt i naturvidenskaben, lader Simon jer opsluge af jeres eget åndedræt og virkelig fokusere på, hvordan åndedrættet kan bruges som et værktøj til bedre velvære.

OBS: Alle deltagere skal medbringe eget liggeunderlag. Foredraget kan også tilbydes som et kursus på en halv eller hel dag eller som et længere forløb.

Simon Høegmark video

Oplev naturoplevelser sammen

Fremtidens løsninger kræver kreativitet. Og det sted, hvor mennesket er allermest kreativt, er i naturen. For når vi mennesker kommer ud i naturen, så kommer vi over i et andet mindset og slapper mere af. Vi kan tænke mere innovativt og kreativt, og de signaler vi får via duften, hørelsen og synet gør, at vi tænker i andre og nye muligheder.

Fremtidens samarbejde kræver det gode møde. Og hvad er så det gode møde? Det rummer ærlighed og tillid og sker, når mennesker har en fælles naturoplevelse. Det gør nemlig, at man får mere tillid til hinanden, man bliver mere ærlig, og man er mere åben overfor hinanden. Hierarkierne forsvinder, positive sociale relationer skabes, og man indstilles på at finde den bedst mulige løsning. Og alt det kan man tage med hjem på kontoret.

Se foredrag med Simon Høegmark

Referencer

På vores chefkonference havde vi fornøjelsen af Simon. Han inspirerede os til at tænke naturens muligheder ind i ledelse, strategi og personalepleje. Der var stor begejstring for workshoppen, og det var blandt andet, fordi Simon gik meget op i naturens sammenhæng og dens indflydelse på vores psyke.

Mette Langenge, Chefkonsulent

HK Kommunal

Folkeuniversitetet i Odense og i Kolding har haft stor glæde af Simons forelæsninger. Med engagement og indlevelse kobler Simon teori med praksis. Han har en varm, humoristisk og inkluderende tilgang til sin lyttere. Vi giver Simon de varmeste anbefalinger!

Ditte Løndahl Farup

Folkeuniversitetet, Odense

Simon holdt oplæg til Svendborg Kommunes nytårskur. Han ramte hele rådhussalen lige i hjertet. Han fortalte om naturens helbredende kræfter og om regenerative tanker for en bæredygtig fremtid. Jeg har selv været med Simon ude i naturen og mærket på egen krop, hvad han og naturen kan. Simons forskning og praksis har i dag gjort, at naturbaserede forløb er en fast del af kommunens sundhedstilbud for voksne og unge.

Bo Hansen, Borgmester

Svendborg Kommune

I Faaborg- Midtfyn Kommune har vi brugt Simon Høegmark og hans firma, ViNatur, til foredrag, workshop og uddannelse af en række medarbejdere i kommunen, der arbejder med naturbaseret sundhedsfremme. Inspiration fra Simon og hans firma, ViNatur, har i høj grad været med til at fremme kommunens vision om at bruge naturen som indhold og ramme for at øge borgernes trivsel og oplevelse af det gode liv. Vi glæder os meget til vores fortsatte samarbejde.

Tina Kryger Mondrup

Faaborg-Midtfyn Kommune

Det var bare et virkelig godt foredrag, som bare tændte endnu mere op for de ting, jeg selv brænder så meget for og ønsker at skabe rum for. Han talte mit sprog... vores alles sprog.

Nadia Maria Luczynska

LOF

Tak for inspirerende foredrag hos LOF Køge, det var bekræftende og berigende at høre dig. Jeg er fys og sundhed coach og har træningshold i naturen. Vi mærker velværet i egen krop og sjæl, dit foredrag gav mig mere faglig begrundelse, HERLIGT. Mere af det i DK.

Bodil Sø

LOF

Simon har en helt eminent måde at fortælle på, og det er virkelig en stor oplevelse at være med på den sanselige rejse i naturens helbredende kræfter, som han tager sit publikum med på. Han er helt nede på jorden og virkelig rar og imødekommende - så alle føler sig velkomne og taget med på rejsen!

Joan Viderø Blomberg

FOF

Deloitte har brugt Simon som inspiratorer til en sammensætning af et nyt team med ledende medarbejdere fra Norge, Sverige, Finland, Holland og Danmark. ViNatur tog os med ud i naturen, hvor vi skulle arbejde med den spontane opmærksomhed med formålet at kunne tænke mere innovativt og kreativt. Det gjorde de fantastisk, og det var meget lærerigt. Det er bestemt ikke sidste gang, Simon laver dette med os!

Jonas Reinholdt Albjerg, Partner, National Head of Tax Management Consulting

Deloitte

Simon Høegmark har holdt en del foredrag og oplæg i Helsingør Kommune, hvor han har begejstret og inspireret kommunen til at arbejde med naturbaseret sundhedsfremme og hjælpe ledige i arbejde. Simons firma, ViNatur, har efteruddannet og certificeret en hel afdeling af medarbejdere, der arbejder med at få borgerne tilbage til arbejdslivet, borgenes trivsel og forebyggelse. Den naturbaserede indsats er over et toårigt forløb blevet evalueret og resultaterne er storslåede. De naturbaserede forløb har markant øget borgenes sundhed og velvære, og der er flere, som er kommet tilbage til arbejdslivet – i høj grad i forhold til andre indsatser.

Jacob Krog

Helsingør Kommune

Da vi havde Simon Høegmark til at holde et foredrag for os, fik vi også den videnskabelige vinkel på [vores daglige motion i arbejdstiden]. På en let forståelig og meget inspirerende måde fik Simon præsenteret gode videnskabelige undersøgelser, der viser, hvor effektiv naturen kan være til at give os et bedre liv. Simon præsenterede os også for, hvordan arbejdspladser og organisationer kan tænke naturen mere ind i arbejdslivet til styrkelse af trivsel og arbejdsglæde. Det er meget livsbekræftende at få bekræftet, at den motion, man dyrker i naturen også virker ifølge videnskaben.

Henrik Olsson, General Manager

ITW GSE

Vi har brugt Simon Høegmark til foredrag og workshop, og vi bruger ham nu i vores lederkursus i Vejle med fokus på bæredygtig/regenerativ ledelse. Vi glæder os meget til det forsatte, fremadrettede samarbejdet. Det er og bliver supergodt.

Flemming Madsen, Chefkonsulent, Koncern HR

Vejle Kommune

Vi har brugt Simon Høegmark til foredrag og workshop for kommunens politikere, medarbejdere og unge. En del medarbejdere er uddannet i Simons naturbaserede metode. Metoden kører som et forløb i kommunen, og er nu en fast del af kommunens sundhedstilbud, rehabilitering og trivselsforløb til borgere og unge – og med rigtig gode resultater. Vi ser frem til, at Simon forsat skal være med til at udvikle kommunens grønne omstilling, naturbaserede sundhedsfremme og grønne områder til rekreative miljøer for borgerne.

Anne Marie Søndergård

Ballerup Kommune

Simon Høegmark holdt foredrag til skolens store årlige forældremøde, hvor både forældre, kommende forældre og personale var indbudt. Simon fortalte med stor indlevelse, humor og nærvær til alle i salen. En god kombination af personlige oplevelser, egen og andres forskning samt empiriske eksempler gav både inspiration, ny viden og stof til eftertanke hos de fremmødte. Tak, Simon, for de gode fortællinger og inspirationen til vores videre færd på både skolen og i privaten!

Ane B. Rolsted, bestyrelsesmedlem

Grejs Friskole

Simon Høegmark sprængte rammerne for, hvad man normalt ville forvente af et sådant foredrag. Vi fik indsigt i menneskets iboende, hengemte længsel efter at blive (gen-)forenet med naturen. Det var ret genialt, meget gribende og i sandhed motiverende for at tænke og leve mere bæredygtigt. Simon Høegmark kastede sig med smittende begejstring ud i fortællingen om det livsnødvendige samspil mellem natur, krop og psyke, som gjorde stort indtryk på deltagerne.

Carl Aage Jensen, Bestyrelsesformand

C.C. Jensen A/S

Hej Simon Håber at mange flere får øjnene op for dit arbejde - det burde være en del af pensum i skolerne. Hvor er det vildt, hvor meget fire dage kan rykke og hjælpe de unge, der medvirker. Det er en gave alle skulle have, og når man et år efter hører, hvad de har fået med, så bliver man jo dybt rørt: "mit indre kompas er meget bedre" og "jeg elsker mig selv mere". Det er SÅ vigtigt, at mange flere får øjnene op for, hvad naturen kan give af ro og balance, så man kan mestre de op- og nedture livet byder på. Jeg håber, mange flere får glæde af din viden i fremtiden.

Mette Skov

Public Intelligence

Er på Dansk Selskab for Psykosocial Rehabiliterings årlige konference og vi havde besøg af Simon, der væltede salen med sit nærvær og begejstring 😀

Petrie Cora Raven Severin

Grib København

Endagsforløb ”Natur, krop, psyke og fællesskab – tilbage til naturen og ind i fremtiden” med skoleelever fra FGU, Østerbro: Eleverne var helt vilde. Mange havde aldrig været i en skov. Vi har brugt mange penge på alle mulige udflugter – det er det bedste, vi nogensinde har prøvet. … de [eleverne] kan normalt ikke slappe af, men de sad og lyttede, elskede at se på bålet, slappede af på en HELT anden måde, end vi nogensinde har prøvet før. Drengene klatrede i træer og pigerne smed skoene. … Det var godt for fællesskabet. De skøre lege på kryds og tværs var rigtig gode, de kunne godt lide at lave noget andet end at sidde hjemme og lave dansk og matematik. Det handlede ikke om, om man var god eller dårlig. Man blev ikke bedømt. De nævnte, at det var sjovt at lave de skøre lege (som jeg troede, at de ville synes var barnlige). Og de grinede sammen, det gav noget til sammenholdet.

Zahida, Lærer

FGU Østerbro

Simon har holdt nogle meget inspirerende oplæg for Københavns Kommunes afdeling for strategisk folkesundhed og har inspireret os til at indføre naturbaseret sundhedsfremme i kommunen. Han har bl.a. kørt et pilotprojekt for sårbare unge, hvor 12 skoler har været igennem. Forløbene er blevet evalueret og har vist rigtig gode resultater. Skolerne og eleverne har efterfølgende efterspurgt flere forløb, og det arbejder vi på sammen med Simon at få integreret i kommunens tilbud.

Caroline Kuhlmann

Københavns Kommune, Afdeling for Strategisk Folkesundhed

Virkelig et stærkt foredrag om regenerativ ledelse og fremtidens organisationer. Det kan varmt anbefales! Vi har brugt Simon og hans kolleger på et arrangement hos Hydac A/S Denmark med stor værdi!

Jens Haugaard, General Manager

Hydac A/S Denmark

Vi hørte Simons foredrag om naturens helbredende kræfter, og efterfølgende er vi otte fra center for kræft, som er blevet uddannet ved Simon og hans firma. Uddannelsen er teoretisk funderet i, hvordan naturen virker sundhedsfremmende, og har givet os konkrete og praktiske øvelser, vi kan bruge i vores egen praksis, når vi arbejder med rehabilitering af borgere med/efter kræft under åben himmel. Vi har på egen krop afprøvet en række forskellige øvelser, der spænder fra leg og fysisk bevægelse til sanse- og opmærksomhedsøvelser. Hertil også en masse gode fortællinger, som vi kan lade os inspirere af, når vi afholder forløb i naturen og skal ’åbne naturen op’ for vores deltagere.

Carina Wedell Andersen

Københavns Kommune, Center for Kræft og Sundhed

Vi hørte Simons meget stærke foredrag om naturens påvirkning af vores mentale sundhed og trivsel og blev meget inspirerede. Efter at vi har fået uddannet et par af vores medarbejdere hos Simon Høegmark og ViNatur, har vi mærket effekten på bedre trivsel og arbejdsglæde, samt borgernes meget positive reaktion på naturbaserede interventioner, både ude og inde. Vi har indgået et større samarbejde omkring kompetenceudvikling af alle Parkvængets 70 medarbejdere og fem ledere med udgangspunkt i Simons metode. Denne kompetenceudvikling er et skræddersyet uddannelsesforløb til medarbejderne. Uddannelsen er et stort skidt i den retning, Parkvænget ønsker at gå, når det handler om at støtte personlig recovery. Via NBMC-metoden, udviklet af Simon Høegmark, vil uddannelsen kvalificere medarbejderne til at planlægge naturterapeutiske aktiviteter med fokus på naturbaseret sundhedsfremme.

Lena Haaning, Forstander

Parkvænget – socialpsykiatrisk bosted i Glostrup

At komme ind i Simons univers – og lukke ham ind i vores – har været en fantastisk og lærerig oplevelse. I første sæt blev vi taget i hånden og ført tilbage gennem evolutionen til de første mennesker på jorden og fik indblik i deres adfærd og deres vandring over sletterne. Koblet med nyere hjerneforskning om vores samspil med fortiden og påvirkning af naturen, drog vi i silende regn i en lang række ud over marken, ud mod vandet, gennem skoven. Her lavede vi forskellige vejrtrækningsøvelser, indåndede omgivelserne og kom tættere og tættere på dem og hinanden – ikke mindst da vi med elementer fra skoven skulle fortælle vores virksomhedshistorie. Vejret til trods havde vi en stærk og nærværende oplevelse. Vi kan klart anbefale Simon til andre virksomheder, der ønsker at arbejde med forbundethed til naturen og dens indvirkning på vores kreativitet, energi og samspil. Og man behøver ikke at være en HR-afdeling for at få en særlig oplevelse – her er noget at hente for alle.

Fabiana Hartkorn Giraldi, HR-udviklingskonsulent

Andel
Uforpligtende forespørgsel på Simon Høegmark

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Simon Høegmark
Simon Høegmark

5 ud af 5 stjerner

"Det var bare et virkelig godt foredrag, som bare tændte endnu mere op for de ting, jeg selv brænder så meget for og ønsker at skabe rum for. Han talte mit sprog... vores alles sprog."

Nadia Maria Luczynska - LOF Se alle referencer

Foredragsemner med Simon Høegmark