Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
Sanne Østergaard Nissen

Spotlight på tidens perfekthedskultur og perfektionisme

Sanne Østergaard Nissen

Sanne Østergaard Nissen

Lektor, ledelseskonsulent og forfatter.

Forespørg nemt på pris og dato

5 ud af 5 stjerner

Super godt foredrag og øvelser! Interessant viden om hvad der får os til at følge alle kravene om at være perfekt til det hele. Gode metoder og redskaber til at leve et mere afslappet liv og viden om hvordan jeg kan anvende metoder og redskaber i praksis. Jeg har fået fokus på hvad relationer gør ved os, hvordan fokus kan skabe ro og hvordan vi kan støtte hinanden.

Eva Holberg (Kvalitets- og Projektmedarbejder, tilhører) - Folkeuniversitetet Se alle referencer

Et foredrag med Sanne Østergaard Nissen giver jer:

  • Værktøjer til refleksion, samtale og derigennem mere hensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, når jagten efter perfektion tager overhånd og leder til mistrivsel
  • Konkrete bud på sammen at finde veje til mere balance med fokus på: Trivsel. Kærlighed. Kreativitet. Opbyggelige relationer. Fællesskab. Flow. Glæde. Selvværd. Nærvær. Frihed. Mening. Mod. Styrker.
  • Opbyggelige, indsigtsfulde, nærværende og modige foredrag med poetisk nerve
Uforpligtende forespørgsel på Sanne Østergaard Nissen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Sanne

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Forespørg nemt på pris og dato

Sanne Østergaard Nissen sætter spotlight på tidens perfekthedskultur og perfektionisme, trivsel og det personlige lederskab. Med forskning, viden og poetisk charme, sætter hun tidsånden,  tendenser, vores sind, adfærd og relationer tankevækkende i relief og lærer os at omfavne skønheden i det uperfekte. Hendes motto er: ”Hvor der er hjerterum, er der skaberrum”

Et foredrag med Sanne Østergaard Nissen giver jer:

  • Værktøjer til refleksion, samtale og derigennem mere hensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, når jagten efter perfektion tager overhånd og leder til mistrivsel
  • Konkrete bud på sammen at finde veje til mere balance med fokus på: Trivsel. Kærlighed. Kreativitet. Opbyggelige relationer. Fællesskab. Flow. Glæde. Selvværd. Nærvær. Frihed. Mening. Mod. Styrker.
  • Opbyggelige, indsigtsfulde, nærværende og modige foredrag med poetisk nerve

Uperfekt perfekthedskultur

Sanne Østergaard Nissen er lektor og ledelseskonsulent ved UCL,  master i positiv psykologi, cand.merc., coach og TRÆN TRIVSLEN-podcastværtinde. Hun underviser, holder foredrag og workshops samt rådgiver om perfekthedskultur, perfektionisme, personligt lederskab og trivsel, som udløber af et forskningsprojekt og adskillige års akkumuleret viden om menneskets sind, adfærd og relationer. Hun har været rådgiver for regeringens stresspanel om unge, mistrivsel og perfekthedskultur. Desuden har Sanne en kunstnerisk åre, hvor hun skriver og udgiver digte og sange, tegner og maler. Hun er forfatter til “Skønheden i det uperfekte: Hvordan vi slipper fri af tidens perfekthedskultur” samt senest den livsfilosofiske og positivpsykologiske poesibog “Jeg er mig – Du er dig: 7 (u)perfekte lektioner i at være til”.

Siden 2013 har Sanne Østergaard Nissen undervist i psykologi, det personlige lederskab og forandring, kommunikation, konflikthåndtering, mental sundhed på arbejdspladsen, ledelse og coaching. Hun har desuden forsket i perfektionisme og udgivet videnskabelige artikler om perfektionisme, kreativitet og indre bæredygtighed i personligt lederskab.

Et foredrag med Sanne Østergaard Nissen henvender sig til unge fra folkeskolens sidste trin, efterskoler, gymnasier og de første år af videregående uddannelse. Hendes foredrag er ligeledes velegnet på arbejdspladser og for ledergrupper, da hun har mange års erfaring med blandt andet at undervise ledere i personligt lederskab på diplomuddannelsen i ledelse samt holde foredrag for virksomheder om “Stress under forandringer”. Hun står desuden bag værktøjet “Lederskabskraft-oktogonen” – om kræfterne i selvbevidst lederskab.

Sanne har en særlig evne til at skabe nærvær, stille tankevækkende spørgsmål samt facilitere dialog og opbyggelige samudviklingsprocesser. Et foredrag med Sanne giver med garanti
stof til eftertanke og refleksion, nærvær og hjerterum.

Hendes foredrag kan afholdes på dansk eller engelsk.

Se foredrag med Sanne Østergaard Nissen
Sanne Østergaard Nissen foredrag

Fri os for perfekthedskulturen – Find skønheden i det uperfekte

PERFEKTION ER EN ILLUSION, og det ved vi godt, men de seneste 20-30 år er der sket en stigning i presset for at være perfekt. Perfekt for at være lykkelig. Perfekt for at være en succes på studiet, jobbet, i privatlivet og i den personlige branding i diverse udstillingsvinduer i den digitale verden. Perfekt for at være værd at elske. Men hvor stammer dette perfekthedspres overhovedet fra? Foredraget tager os videre fra den individualistiske forbrugs- og selvudviklingskultur og foreslår håndgribelige refleksions- og dialogøvelser, som fordrer en bæredygtig og fællesskabsorienteret samudviklingskultur. Værktøjer som kan tages i brug med kollegaer, familie og venner, for at styrke relationer, fællesskab og samarbejde.

Der er ingen mirakelkur, når vi taler om perfektionisme, men vi ved at perfektionisme står i diametral modsætning til kreativitet og innovation, der ofte er ønskelige kvaliteter i en foranderlig verden. Foredraget opfordrer til refleksion, samtale og derigennem mere hensigtsmæssige handlemønstre, når jagten efter perfektion tager overhånd og leder til mistrivsel. Baseret på den japanske filosofi Wabi-sabi og håndværkstradition Kintsugi samt viden fra den positive psykologi, gives der i dette foredrag 12 bud på sammen at finde veje til at leve fuldt ud og med et balanceret fokus på: Trivsel. Kærlighed. Kreativitet. Opbyggelige relationer. Fællesskab. Flow. Glæde. Selvværd. Nærvær. Frihed. Mening. Mod. Styrker. Foredraget tager afsæt i bogen af samme navn: “Skønheden i det uperfekte: Hvordan vi slipper fri af tidens perfekthedskultur.”

Sanne Østergaard Nissen foredrag

”Jeg er perfektjonist” - Perfektionisme i job og/eller uddannelse

PERFEKTIONISME ER UDBREDT i vores forventningsfulde og foranderlige verden. Virksomheder og organisationer står konstant overfor mindre eller større omvæltninger. Der skal hyres og fyres. Systemer og procedurer laves om. Kunder kommer og går. »Forandring fryder«, siger vi. Men gør de nu også det? Helt grundlæggende bryder vi mennesker os ikke ret meget om forandringer. Vi er vanedyr, og kan i det store hele godt lide genkendelighed. Det giver tryghed og forudsigelighed. Når vi siger at forandring fryder, mener vi i virkeligheden at variation fryder. Adspredelse fryder. Når der sker store forandringer pirres vores perfektionisme og selvværdsfølelse. For med forandringer hører også manglende kontrol, ligeledes frygten for om man er god nok og har kompetencerne til at løse de(n) nye opgave(r). Det skaber stress.

Til dette foredrag får I viden om, hvad perfektionisme er, hvordan det påvirker jer, og hvad der sker når jeres verden ændres – enten fordi der sker ændringer på arbejdspladsen eller i privatlivet. Hvordan reagerer I på stress og usikkerhed, hvad tænker I, og hvordan skal man som leder møde dette? Hvad gør man før, under og efter krisen har lagt sig? Er der noget man skal være særligt opmærksom på, og hvordan kommer man videre på den bedst mulige måde og plejer sit mentale helbred?

Foredraget giver viden og konkrete redskaber til at trives, pleje det mentale helbred og styrke psykologisk tryghed i forbindelse med større og mindre forandringer. Vi trives og er motiverede, når vi føler os som piloter i eget liv, og når vi føler os kompetente og har gode mennesker omkring os: Autonomi, kompetence og tilhørsforhold. Det gælder i privatlivet, på arbejdspladsen og hvor vi ellers slår vores folder i livets arenaer. Vaner rimer på planer. Men når planerne ændres, så må også vanerne. Foredraget opfordrer til refleksion, samtale og derigennem mere hensigtsmæssige handlemønstre, når forandringens vinde blæser.

Sanne Østergaard Nissen foredrag

Jeg er mig – Du er dig: om uperfekte mennesker, mod og positive affirmationer

MON OGSÅ DU ER (U)PERFEKT? Vil I gerne mindes om, at det er ok? Så er dette hjertevarme og inspirerende foredrag noget for jer. Med udgangspunkt i Sannes debutdigtsamling ”Jeg er mig – Du er dig: 7 (u)perfekte lektioner i at være til”, udforskes der, hvordan I nemmere kan stå ved jer selv og nødvendigheden af at være et uperfekt menneske, for at være et kreativt menneske. Kreative processer er nemlig rodede og sårbare. Paradoksalt nok så er perfektionisme et voksende problem i en verden, hvor der forventes af jer, at I er omstillingsparate, nytænkende, kreative og innovative. Perfektionisme er hæmmende for kreative processer, da frygten for at fejle, ”dumme sig” og frygten for ’de andres’ dom kan overskygge modet til at skabe og handle på sine kreative indskydelser.

Til dette foredrag deler Sanne, hvad det vil sige at turde stå ved sig selv og sin kreative skaberkraft. At turde dele jeres sårbarhed. At turde formidle hvad I har på hjerte, selvom I frygter de andres dom. Jeres største og hårdeste dommer sidder nemlig mellem ørerne på jer selv. Sanne udforsker temaer som identitet, fællesskab, usikkerhed, mod, glæder og sorger gennem letlæste digte, der rammer lige i hjertet. Hun deler personlige oplevelser og følelser, samtidig med at hun rækker ud mod jer som publikum. Hun udfolder også forskningen bag positive affirmationer. Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad I tænker og fortæller jer selv. Dette foredrag er skabt med jer i tankerne, uanset hvor I står i livet. Om I jonglerer med arbejde, kærlighed, forældreskab eller blot forsøger at finde jeres egen vej, vil I finde inspiration og erkendelse i dette foredrag. Få en dybere forståelse af jer selv og et pusterum fra hverdagens travlhed. Foredraget giver jer et skub til at vove modet til at være uperfekt imens I taler pænere og mere omsorgsfuldt til jer selv.

Sanne Østergaard Nissen foredrag

Håbets vej -brug håbet som et værktøj

Håb er en gammel dyd, en følelse og grundlæggende menneskelig kvalitet: Når det kommer til at overkomme traumer og sætte mål for en lysere fremtid. Når det handler om at øge trivslen, er håbets veje, vejene at gå. At have håb føles ikke alene godt, men er også godt for os.

Håb skaber positive følelser, bedre præstation og større tilfredshed med livet. Håbefulde mennesker har en udpræget fornemmelse af, at livet er meningsfuldt og tager generelt bedre beslutninger vedrørende deres liv og helbred. Og de håbefulde har større tilbøjelighed til at række ud efter hjælp. Håb er en nødvendig ingrediens for at komme igennem hårde tider, men tilmed for at kunne nå hverdagens mål. Hvor ønsketænkning kan virke som en virkelighedsflugt, så er håbet at stå ansigt til ansigt med virkeligheden uden at miste modet.

Corona har for alvor lært os, at uforudsigelighed og foranderlighed er et grundvilkår i denne verden og i dette liv. At vi intet ved med sikkerhed. Øget søvnløshed, stress, angst, alkoholindtag, stofmisbrug, ensomhed, selvskade, depression og selvmordstanker er blandt de mange ødelæggende konsekvenser af covid-19 ifølge WHO med (mentale)helbredseffekter, vi endnu ikke kender. Men hvordan undgår I håbløshed, og hvordan bruger I håbet som værktøj til at skabe den fremtid I ønsker? For jer selv, jeres nærmeste, kollegaer, organisationer og kommende generationer?

Disse og mange andre spørgsmål relateret til håbet stilles og forsøges besvaret til dette foredrag. Her udforskes der sammen håbets gavnlige kvaliteter, og der anvises to veje og fire konkrete værktøjer til at øge håbet. Fra håb til handling til trivsel.

“Håb er lige der midt i alt det uperfekte, i frygten, angsten, i usikkerheden, at kunne række ud efter skønheden”

Referencer

Super godt foredrag og øvelser! Interessant viden om hvad der får os til at følge alle kravene om at være perfekt til det hele. Gode metoder og redskaber til at leve et mere afslappet liv og viden om hvordan jeg kan anvende metoder og redskaber i praksis. Jeg har fået fokus på hvad relationer gør ved os, hvordan fokus kan skabe ro og hvordan vi kan støtte hinanden.

Eva Holberg (Kvalitets- og Projektmedarbejder, tilhører)

Folkeuniversitetet

Sanne var meget nærværende i hendes foredrag, og havde inden også haft samtale med foredragsbooker, så hun kunne tilpasse hendes foredrag til deltagerne og så der kom en god rød tråd igennem hele vores temadag. Emnet omkring perfekthedskulturen passede rigtig godt ind i det med at huske at passe på sig selv når man var perfektionist samt det at det ikke var hverken rigtigt eller forkert at være perfektionist.

Line Eghave

Neurologisk afdeling SUH
Uforpligtende forespørgsel på Sanne Østergaard Nissen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Sanne Østergaard Nissen
Sanne Østergaard Nissen

5 ud af 5 stjerner

Super godt foredrag og øvelser! Interessant viden om hvad der får os til at følge alle kravene om at være perfekt til det hele. Gode metoder og redskaber til at leve et mere afslappet liv og viden om hvordan jeg kan anvende metoder og redskaber i praksis. Jeg har fået fokus på hvad relationer gør ved os, hvordan fokus kan skabe ro og hvordan vi kan støtte hinanden.

Eva Holberg (Kvalitets- og Projektmedarbejder, tilhører) - Folkeuniversitetet Se alle referencer

Foredragsemner med Sanne Østergaard Nissen