Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
Sanne Østergaard Nissen

Spotlight på tidens perfekthedskultur og perfektionisme

Sanne Østergaard Nissen

Sanne Østergaard Nissen

Lektor og ledelseskonsulent ved UCL, foredragsholder og forfatter. Sanne kan hjælpe dig/jer med at håndtere tidens perfektionisme og perfekthedspres og omfavne skønheden i det uperfekte.

Forespørg nemt på pris og dato

5 ud af 5 stjerner

Super godt foredrag og øvelser! Interessant viden om hvad der får os til at følge alle kravene om at være perfekt til det hele. Gode metoder og redskaber til at leve et mere afslappet liv og viden om hvordan jeg kan anvende metoder og redskaber i praksis. Jeg har fået fokus på hvad relationer gør ved os, hvordan fokus kan skabe ro og hvordan vi kan støtte hinanden.

Eva Holberg (Kvalitets- og Projektmedarbejder, tilhører) - Folkeuniversitetet Se alle referencer

Et foredrag med Sanne Østergaard Nissen giver jer:

  • Værktøjer til refleksion, samtale og derigennem mere hensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, når jagten efter perfektion tager overhånd og leder til mistrivsel.
  • Konkrete bud på sammen at finde veje til mere balance med fokus på: Trivsel. Kærlighed. Kreativitet. Opbyggelige relationer. Fællesskab. Flow. Glæde. Selvværd. Nærvær. Frihed. Mening. Mod. Styrker.
  • Samudviklende, indsigtsfulde, nærværende og modige foredrag med poetisk nerve
Uforpligtende forespørgsel på Sanne Østergaard Nissen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Sanne

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Forespørg nemt på pris og dato

Sanne Østergaard Nissen sætter spotlight på tidens perfekthedskultur og perfektionisme. Med forskning, viden og poetisk charme, sætter hun tidsånden, forbrugskultur og tendenser, vores sind, adfærd og relationer tankevækkende i relief og lærer os at omfavne skønheden i det uperfekte. Hendes motto er: ”Hvor der er hjerterum, er der skaberrum”

Et foredrag med Sanne Østergaard Nissen giver jer:

  • Værktøjer til refleksion, samtale og derigennem mere hensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, når jagten efter perfektion tager overhånd og leder til mistrivsel.
  • Konkrete bud på sammen at finde veje til mere balance med fokus på: Trivsel. Kærlighed. Kreativitet. Opbyggelige relationer. Fællesskab. Flow. Glæde. Selvværd. Nærvær. Frihed. Mening. Mod. Styrker.
  • Samudviklende, indsigtsfulde, nærværende og modige foredrag med poetisk nerve

Uperfekt perfekthedskultur

Sanne Østergaard Nissen er lektor og ledelseskonsulent ved UCL og ekstern lektor ved University of Applied Sciences i Kiel. Hun har en master i positiv psykologi, cand.merc., coach og ekspert inden for perfekthedskultur, perfektionisme og trivsel. Hun underviser, holder foredrag og workshops samt rådgiver baseret på omfattende forskning og viden om menneskelig adfærd og relationer.

Hun har undervist i psykologi, kommunikation, personligt lederskab, forandring, konflikthåndtering, forhandlingsteknik, ledelse og coaching siden 2013 og har også forsket i perfektionisme og publiceret videnskabelige artikler.

Sannes foredrag henvender sig til unge fra folkeskolens sidste trin, efterskoler, gymnasier og de første år af videregående uddannelse. De er også velegnede til arbejdspladser og ledergrupper. Hun har erfaring med at undervise ledere i personligt lederskab og holde foredrag om “Stress under forandringer” for virksomheder.

Sanne er også en kunstnerisk sjæl og udgiver digte og sange samt udforsker kreativitet, mod og fællesskab i samarbejde med musikeren Morten Rolskov Westergaard i musikalske foredrag. Hun har en unik evne til at skabe nærvær, stille tankevækkende spørgsmål og fremme konstruktive samtaler og udviklingsprocesser.

Book Sanne Østergaard Nissen til et spændende og lærerigt foredrag om perfekthedskultur og trivsel.

Hendes foredrag kan præsenteres på både dansk og engelsk.

Se foredrag med Sanne Østergaard Nissen
Sanne Østergaard Nissen foredrag

Skønheden i det uperfekte

Perfektion er en illusion, og det ved vi godt, men de seneste 20-30 år er der sket en stigning i presset for at være perfekt. Perfekt for at være lykkelig. Perfekt for at være en succes på studiet, jobbet, i privatlivet og i den personlige branding i diverse udstillingsvinduer i den digitale verden. Perfekt for at være værd at elske. Men hvor stammer dette perfekthedspres overhovedet fra?

Foredraget tager jer videre fra den individualistiske forbrugs- og selvudviklingskultur og foreslår håndgribelige refleksions- og dialogøvelser, som fordrer en bæredygtig og fællesskabsorienteret samudviklingskultur. Værktøjer som kan tages i brug med kollegaer, familie og venner, for at styrke relationer, fællesskab og samarbejde. Der er ingen mirakelkur, når vi taler om perfektionisme, men vi ved at perfektionisme står i diametral modsætning til kreativitet og innovation, der ofte er ønskelige kvaliteter i en foranderlig verden. Foredraget opfordrer til refleksion, samtale og derigennem mere hensigtsmæssige handlemønstre, når jagten efter perfektion tager overhånd og leder til mistrivsel.

Baseret på den japanske filosofi “Wabi-sabi” og håndværkstradition “Kintsugi” samt viden fra den positive psykologi, gives der i dette foredrag 12 bud på sammen at finde veje til at leve fuldt ud og med et balanceret fokus på: trivsel, kærlighed, kreativitet, opbyggelige relationer, fællesskab, flow, glæde, selvværd, nærvær, frihed, mening, mod, og styrker. Foredraget tager afsæt i bogen af samme navn: “Skønheden i det uperfekte: Hvordan vi slipper fri af tidens perfekthedskultur”

Sanne Østergaard Nissen foredrag

Fri os for perfekthedskulturen

Vi lever i en foranderlig verden. Virksomheder og organisationer står konstant overfor mindre eller større omvæltninger. Der skal hyres og fyres. Systemer og procedurer laves om. Kunder kommer og går. “Forandring fryder” siger vi. Men gør de nu også det? Helt grundlæggende bryder vi mennesker os ikke ret meget om forandringer. Vi er vanedyr, og kan i det store hele godt lide genkendelighed. Det giver tryghed og forudsigelighed. Når vi siger at forandring fryder, mener vi i virkeligheden at variation fryder. Adspredelse fryder. Når der sker store forandringer pirres vores perfektionisme og selvværdsfølelse. For med forandringer hører også manglende kontrol, ligeledes frygten for om man er god nok og har kompetencerne til at løse de(n) nye opgave(r). Det skaber stress.

Til dette foredrag får I viden om, hvad der sker med mennesker, når deres verden ændres – enten fordi der sker ændringer på arbejdspladsen eller i privatlivet. Hvordan reagerer mennesker på stress og usikkerhed, hvad tænker de, og hvordan skal man som leder møde dette? Hvad gør man før, under og efter krisen har lagt sig? Er der noget man skal være særligt opmærksom på, og hvordan kommer man videre på den bedst mulige måde og plejer sit mentale helbred?

Foredraget giver viden og konkrete redskaber til at trives og pleje det mentale helbred i forbindelse med større og mindre forandringer. Vi trives og er motiverede, når vi føler os som piloter i eget liv, og når vi føler os kompetente og har gode mennesker omkring os: Autonomi, kompetence og tilhørsforhold. Det gælder i privatlivet, på arbejdspladsen og hvor vi ellers slår vores folder i livets arenaer. Vaner rimer på planer. Men når planerne ændres, så må også vanerne. Foredraget opfordrer til refleksion, samtale og derigennem mere hensigtsmæssige handlemønstre, når forandringens vinde blæser.

Sanne Østergaard Nissen foredrag

Håbets vej -brug håbet som et værktøj

Håb er en gammel dyd, en følelse og grundlæggende menneskelig kvalitet: Når det kommer til at overkomme traumer og sætte mål for en lysere fremtid. Når det handler om at øge trivslen, er håbets veje, vejene at gå. At have håb ikke alene føles godt, men er også godt for os.

Håb skaber positive følelser, bedre præstation og større tilfredshed med livet. Håbefulde mennesker har en udpræget fornemmelse af, at livet er meningsfuldt og tager generelt bedre beslutninger vedrørende deres liv og helbred. Og de håbefulde har større tilbøjelighed til at række ud efter hjælp. Håb er en nødvendig ingrediens for at komme igennem hårde tider, men tilmed for at kunne nå hverdagens mål. Hvor ønsketænkning kan virke som en virkelighedsflugt, så er håbet at stå ansigt til ansigt med virkeligheden uden at miste modet.

Corona har for alvor lært os, at uforudsigelighed og foranderlighed er et grundvilkår i denne verden og i dette liv. At vi intet ved med sikkerhed. Øget søvnløshed, stress, angst, alkoholindtag, stofmisbrug, ensomhed, selvskade, depression og selvmordstanker er blandt de mange ødelæggende konsekvenser af covid-19 ifølge WHO med (mentale)helbredseffekter, vi endnu ikke kender. Men hvordan undgår vi håbløshed, og hvordan bruger vi håbet som værktøj til at skabe den fremtid vi ønsker? For os selv, vores nærmeste, kollegaer, organisationer og kommende generationer?

Disse og mange andre spørgsmål relateret til håbet stilles og forsøges besvaret til dette foredrag. Her udforsker vi sammen håbets gavnlige kvaliteter, og der anvises to veje og fire konkrete værktøjer til at øge håbet. Fra håb til handling til trivsel.

“Håb er lige der midt i alt det uperfekte, i frygten, angsten, i usikkerheden, at kunne række ud efter skønheden”

Sanne Østergaard Nissen foredrag

Hele mennesker og mod – et musikalsk foredrag

Kreative processer er rodede og sårbare. Paradoksalt nok så er perfektionisme et voksende problem i en verden, hvor der forventes af os, at vi er omstillingsparate, nytænkende, kreative og innovative. Perfektionisme er hæmmende for kreative processer, da frygten for at fejle, ”dumme sig” og frygten “de andres” dom kan overskygge modet til at skabe og handle på sine kreative indskydelser.

Til dette foredrag fortæller Sanne sammen med musikeren Morten Rolskov Westergaard, hvad det vil sige at turde stå ved sig selv og sin kreative skaberkraft. At turde dele sin sårbarhed i kreative værker. At turde formidle hvad man har på hjerte, selvom man frygter de andres dom. Vores største og hårdeste dommer sidder nemlig mellem ørerne på os selv.

Foredraget med den musikalske formidling sat på videnskabelig formel, giver dig et skub til at vove modet til at være uperfekt. Modet til at stå ved dig selv og din kreative skaberkraft. Det er kreativt mod og giver mod på livet. Foredraget er velegnet til mindre eller større arrangementer og kan også arrangeres med efterfølgende danseorkester.

Referencer

Super godt foredrag og øvelser! Interessant viden om hvad der får os til at følge alle kravene om at være perfekt til det hele. Gode metoder og redskaber til at leve et mere afslappet liv og viden om hvordan jeg kan anvende metoder og redskaber i praksis. Jeg har fået fokus på hvad relationer gør ved os, hvordan fokus kan skabe ro og hvordan vi kan støtte hinanden.

Eva Holberg (Kvalitets- og Projektmedarbejder, tilhører)

Folkeuniversitetet

Sanne var meget nærværende i hendes foredrag, og havde inden også haft samtale med foredragsbooker, så hun kunne tilpasse hendes foredrag til deltagerne og så der kom en god rød tråd igennem hele vores temadag. Emnet omkring perfekthedskulturen passede rigtig godt ind i det med at huske at passe på sig selv når man var perfektionist samt det at det ikke var hverken rigtigt eller forkert at være perfektionist.

Line Eghave

Neurologisk afdeling SUH
Uforpligtende forespørgsel på Sanne Østergaard Nissen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Sanne Østergaard Nissen
Sanne Østergaard Nissen

5 ud af 5 stjerner

Super godt foredrag og øvelser! Interessant viden om hvad der får os til at følge alle kravene om at være perfekt til det hele. Gode metoder og redskaber til at leve et mere afslappet liv og viden om hvordan jeg kan anvende metoder og redskaber i praksis. Jeg har fået fokus på hvad relationer gør ved os, hvordan fokus kan skabe ro og hvordan vi kan støtte hinanden.

Eva Holberg (Kvalitets- og Projektmedarbejder, tilhører) - Folkeuniversitetet Se alle referencer

Foredragsemner med Sanne Østergaard Nissen