Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover2

Konkrete redskaber til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø til jer, der passer på os

Rikke Høgsted

Foto: Rie Neuchs

Rikke Høgsted

Krise- og organisationspsykolog, autoriseret arbejdsmiljørådgiver og forfatter.

Forespørg nemt på pris og dato
Uforpligtende forespørgsel på Rikke Høgsted

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Rikke

Lecture icon

Foredrag

Video icon

Video

Forespørg nemt på pris og dato

Rikke Høgsted er stifter af Institut for Belastningspsykologi og har specialiseret sig inden for mentale risikoerhverv. Som både leder og medarbejder hos bl.a. Dansk Røde Kors, Kræftens Bekæmpelse, Det danske Forsvar, Falck Health Care og Region Hovedstadens Psykiatri har Rikke Høgsted opbygget en dybdegående erfaring med at arbejde med mennesker i job med høje følelsesmæssige krav med større risiko for mentale belastninger.  Det er de erfaringer samt råd Rikke videregiver i sine inspirerende og lærerige foredrag om psykologisk tryghed, forebyggelse af stress og udbrændthed og kollektiv krisehåndtering.

Et foredrag med Rikke Høgsted giver jer:

  • Inspiration og konkrete ideer til, hvordan I som arbejdsplads kan skabe et både trygt, sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø med højt til loftet og arbejdsglæde
  • Øget sammenhold, blik for hinanden og et fælles sprog, der gør holdet endnu bedre til at spille sammen – både i hverdagen og når uheldet er ude
  • Mulighed for også at grine og tanke ny energi på

Mellem berigelse og belastning – forebyggelse af udbrændthed, omsorgstræthed eller traumatisering

Rikke Høgsteds mangeårige og brede erfaring inden for sit felt har hun også omsat i en lang række fagbøger, herunder bestselleren ”Grundbog i Belastningspsykologi”. Derudover har Rikke stiftet ”Forebyggelseshuset”, der blandt andet rummer det succesfulde og prisvindende Digitale Grundkursus i Belastningspsykologi. Foruden sin erfaring fra ovennævnte række af organisationer, har Rikke løst krisepsykologiske opgaver i både Irak og Afghanistan samt ydet danske rederier akut bistand i forbindelse med ulykker, gidseltagning og andre kritiske hændelser rundt om i verden.

Rikke er en forrygende og levede formidler og har som foredragsholder holdt oplæg for alt fra mindre direktionsgrupper på 10 personer til konferencer med flere 1000 deltagere. Hun bliver ofte anvendt som ekspert i medierne, når det gælder emner som trivsel på arbejdspladsen, psykologisk tryghed, mentale belastninger og akutte kriser. Rikke har fingeren på pulsen og har gennem årene siddet med i flere styre- og ekspertgrupper lige som hun har bidraget til utallige podcast – blandt andet i Brinkmanns briks og i Morten Münsters serie Adfærd.

I sine foredrag binder Rikke elegant teori og praksis sammen gennem tankevækkende anekdoter fra blandt andet sit eget arbejdsliv. I mærker tydeligt, at Rikke selv har været der. I den rolige forudsigelige hverdag og midt i kaos, når uheld var ude. Hun har en sjælden bred profil og et solidt blik for den organisatoriske kontekst, idet hun både har været medarbejder og leder i forskellige NGO´er og på henholdsvis offentlige- som private arbejdspladser. Rikke kan jonglere mellem lethed og tyngde og behandle selv meget alvorlige emner på en fri og også humoristisk måde, der skaber engagement og liv i salen.

Book Rikke til et inspirerende foredrag om, hvordan I som arbejdsplads kan håndtere de mange høje følelsesmæssige krav i hverdagen og undgå handlingslammelse, når uheldet er ude.

Se foredrag med Rikke Høgsted
Rikke Høgsted foredrag

Pas på det meningsfulde arbejde med andre mennesker – det er farligt!

Arbejdet med andre mennesker er både berigende og meningsfuldt. Der er ofte tale om et vigtigt øjeblik, eller en vigtig periode, i det andet menneskes liv, som jer som fagpersoner skal bidrage til på en fagligt god og omsorgsfuld måde. For at forblive både professionel og omsorgsfuld er det imidlertid vigtigt at have blik for de høje følelsesmæssige krav og evt. traumeeksponering, så I undgår, at kravene fører til en mental slagside hos jeres kolleger og jer selv i form af f.eks. udbrændthed, omsorgstræthed eller traumatisering.

I skal som både ledere og medarbejdere igen og igen kunne skabe en nærværende, tillidsfuld og rolig kontakt til det andet menneske, og samtidig holde balancen og ikke blive overinvolveret, med risiko for at blive tyndhudet eller modsat underinvolveret og dermed tykhudet. Balancen er ikke altid let at finde. Den kræver den rigtige viden og stærke og trygge fællesskaber.

I sit foredrag hjælper Rikke Høgsted med konkrete råd og eksempler til at finde den balance, og til at have fokus på det berigende og meningsfulde som drivkraft til I sammen kan tackle hverdagens høje følelsesmæssige krav og traumeeksponering.

Rikke Høgsted foredrag

Tør vi? Tør vi lade være? Behovet for psykologisk tryghed mellem beslutningstagere af alle slags

Betydningen af psykologisk tryghed på arbejdspladsen er essentiel for at skabe et godt arbejdsmiljø. For psykologisk tryghed gør det nemlig lettere at sige, hvad man tænker og mener, at komme med ideer og forslag, og at spørge de andre til råds og ved behov bede om hjælp. Psykologisk tryghed udfordrer både den ensomme klar-dig-selv-kultur, den ubehagelige frygt-kultur og den glædesløse ’vi plejer’-kultur. Resultatet er læring, kreativitet og innovation og et godt, sundt og sikkert psykisk arbejdsmiljø for både medarbejdere og ledere.

Foredraget er særligt relevant for jer, der arbejder i psykisk krævende job, hvor mentalt velvære og samarbejde er afgørende. Det er også uundværligt for ledere og teams, der står over for vigtige beslutninger under pres eller i situationer med mange ukendte faktorer. I lærer værdifulde og brugbare teknikker til at skabe psykologisk tryghed gennem små øvelser og konkrete metoder til blandt andet at styrke fællesskabet, være konstruktivt uenige og tale om både de stolte sejre og lærerige maveplaskere.

Rikke Høgsted er i foråret 2024 aktuel med en bog om psykologisk tryghed: ”Tør vi? Tør vi lade være? – om psykologisk tryghed fra et belastningspsykologisk ståsted”(Forlaget Belastningspsykologi).

Rikke Høgsted foredrag

Når fællesskabet heler – psykisk førstehjælp og andre metoder til hjælp ved psykisk belastning

Alt for ofte bliver den enkelte sendt til krisepsykolog og dermed hviler ansvaret på den enkelte medarbejder eller leders krisehåndtering. For Rikke Høgsted er kollektiv krisehåndtering i stedet løsningen, når kriser rammer. Få i foredraget svar på, hvad I som kolleger og arbejdsplads kan gøre for at hjælpe de ramte og hinanden, og hvad I skal være særlig opmærksomme på i den forbindelse? Og hvad står der egentlig i arbejdsmiljøloven om emnet?

En kollektiv krisehåndtering vil både kunne sikre kvaliteten af arbejdet, fastholde patient/borgersikkerheden og forebygge, at hændelsen får negative konsekvenser for jeres ansattes mentale sundhed og helbred. Hertil kommer, at en velhåndteret krise vil forstærke sammenholdet i gruppen, øge den psykologiske tryghed og styrke både medarbejdernes og ledernes loyalitet og tilknytning til arbejdspladsen.

Et foredrag om menneskelige, kollegiale fællesskaber og værdien af – med eller uden ord – at være forbundet med andre mennesker/hinanden.

Rikke Høgsted er i foråret 2024 aktuel med bogen ”Når fællesskabet heler – psykisk førstehjælp og andre metoder til hjælp og støtte”. Bogen (Forlaget Belastningspsykologi).

Rikke Høgsted foredrag

Mental slitage – er I trætte af brandslukning og individuelle lappeløsninger?

Så er det på tide at få styr på, hvad en proaktiv og kollektiv psykosocial forebyggelse konkret vil sige.

Et gammelt mantra lyder, at det er bedre at forebygge end at helbrede. Det er sund fornuft og vigtigt, så I ikke går på arbejde med eget helbred som indsats. Alligevel sker det igen og igen, at alt for mange arbejdspladser ikke får forebygget tilstrækkeligt og proaktivt, og derfor står med et højt sygefravær og reaktivt må ty til behandling.

I dette foredrag redegør Rikke Høgsted om forskellen på en primær, sekundær og tertiær forebyggelse med konkrete bud på, hvad man som arbejdsplads kan gøre for at få vendt den negative spiral. Foredraget bygger på den helhedsorienterede grundpræmis, at forebyggelse af mental slagside er en holdsport, som kun lykkes, hvis alle i organisationen forstår deres rolle og ansvar. Tilgangen betoner den kollektive forebyggelse og er i tråd med de krav, der stilles til forebyggelse i Bekendtgørelsen om Psykisk Arbejdsmiljø.

Målgruppen for foredraget er særligt jer i organisationen, der har det overordnede ansvar for det psykiske arbejdsmiljø – det vil sige organisationens ledere og arbejdsmiljøorganisation, tillidsvalget og organisationens konsulenter.

Referencer

Uforpligtende forespørgsel på Rikke Høgsted

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31

Foredragsemner med Rikke Høgsted