Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover2

Ekspert i at formidle viden om aldring og ældre

Henning Kirk Foredrag

Henning Kirk

Aldringsforsker, læge dr.med. og forfatter.

Forespørg nemt på pris og dato

4.75 ud af 5 stjerner

"Foredraget med Henning Kirk gik rigtig godt. Han var utrolig veltalende og humoristisk i formidling af et ellers lidt tungt emne. Han var en stor succes, og vi har kun fået positiv respons på ham."

Mette Kitt Pedersen Ikast-Brande Kommune Se alle referencer

Et foredrag med Henning Kirk giver jer:

  • Spændende og levende oplæg, som blandt andet tager udgangspunkt i Hennings bog “7 sind”
  • Yderst populære foredrag med høj underholdningsværdi
  • Henning gør komplekse budskaber fra sit forfatterskab lettilgængelige og forståelige, der resulterer i et oplyst publikum
Uforpligtende forespørgsel på Henning Kirk

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Henning

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Forespørg nemt på pris og dato

Henning Kirk er en hyppigt anvendt foredragsholder i både erhvervslivet, kommunerne og i folkeoplysningen grundet hans enorme viden inden for områderne alderdom, hjernen, socialpolitik, seniorpolitik, sundhed og motion. Henning Kirk evner at formidle svære emner, så alle kan forstå det.

Et foredrag med Henning Kirk giver jer:

  • Spændende og levende oplæg, som blandt andet tager udgangspunkt i Hennings bog “7 sind”
  • Yderst populære foredrag med høj underholdningsværdi
  • Henning gør komplekse budskaber fra sit forfatterskab lettilgængelige og forståelige, der resulterer i et oplyst publikum

Få indsigt i aldersforskning, sundhed, sygdom og meget andet fra en af de førende i feltet

Sideløbende med sin karriere har Henning Kirk skrevet en lang række bøger, artikler og kronikker om aldring, sygdom og sundhed. Ud over disputatsen “Da alderen blev en diagnose” (1995) kan nævnes en række populære bøger, herunder: “Det grå guld”, “Huskebogen” og “Sådan holder du hjernen i gang”. Derudover er Henning Kirk medlem af en lang række udvalg og tænketanke indenfor sociale- og sundhedsmæssige indsatser, socialpolitik, motion, strategisk fremsyn om det aldrende samfund, fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet. Henning Kirk foredrag formidler med lethed og forståelighed budskaberne fra eget forfatterskab – og er altid krydret med den nyeste forskning.

Henning Kirk er tidligere leder af Gerontologisk Institut, nu selvstændigt virkende som forfatter, konsulent og ikke mindst en utrolig efterspurgt foredragsholder landet over. Han modtog i 2014 Danske Ældreråds hæderspris for sin indsats med at formidle viden om aldring og ældre.

Book Henning til et foredrag, hvis I er interesseret i at vide mere om aldersforskning, og alle de spændende aspekter, der følger med emnet.

Se foredrag med Henning Kirk
Henning Kirk foredrag

Godt nyt om gamle hjerner

I sin bog om aldring og hjerne, “Godt nyt om gamle hjerner” (2020), skriver Henning om nogle af de gode nyheder i hjernens livskarriere, der er kommet til udtryk efter den seneste forskning –  og det er netop nogle af disse, dette foredrag handler om.

Det er almindeligt at fokusere på det, som vi bliver dårligere til med alderen, for eksempel at huske navne. Men dette betyder ikke så meget, for vigtigere er det, at vi med årene kan udvikle kompetencer, der er forudsat af, at vi har nogle år på bagen. Henning omtaler dem som “seniorkompetencer”; altså evnen til at se detaljer i større sammenhænge, til at genkende mønstre i komplicerede problemstillinger og evnen til at se en sag fra flere sider, herunder at se en sag fra andres synsvinkel.

Samtidig bliver vi med alderen bedre til at kontrollere vores følelser, hvilket kan være vigtigt, når der skal træffes beslutninger i komplicerede sager, for eksempel i ledelse og indenfor politik. Det er dog vigtigt at pointere, at seniorkompetencer ikke kommer af sig selv, men forudsættes af læring og udvikling.

I foredraget kan du også blive klogere på, hvorfor der i de nye generationer vil være færre personer med demens. I det hele taget er der meget godt nyt om gamle hjerner!

Henning Kirk foredrag

Rejsen til barndommens billeder

Med baggrund i sin erindringsbog “7 sind” tager Henning i foredraget tilhørerne med på en rejse til barndommen. Han fortæller om, hvordan det er muligt at genopleve sammenhængende billeder fra 7-årsalderen og dermed skolestarten i 1954.

En helt anden verden – hvor tv ikke forstyrrede familiens samvær, og hvor opvarmede sten fra kaminen måtte sikre sengevarmen om vinteren.

Den 7-årige drengs verden er præget af en gradvis frigørelse fra moderens skørter og en ofte barsk konfrontation med voksenverdenen, skolens krav om disciplin og en voldelig drengeverden.

Begrebet erindring er noget med “indre”, og den indre rejse er også hjernearbejde. At arbejde med hukommelse i sprog og billeder styrker hjernens skarphed og tilfører kvalitet til de modne år. Erindringsarbejdet kan styrkes via samtaler og vigtige ting fra fortidens gemmer – breve,  fotos, kalendernotater eller dagbøger. Billederne og fortællingerne findes i hjernen, men ofte skal vi have hjælp til at genoplive dem.

Henning Kirk foredrag

Sådan holder du hjernen i gang

Du kan ikke vinde over børn eller børnebørn i memoryspil – men du kan noget, der er vigtigere. Din viden og erfaring hjælper dig til fortsat at lære nyt og til fortsat at styrke din viden og erfaring. For hjernen er et livslangt byggeprojekt. Den formes efter, hvordan du bruger den. Så det gælder om at blive stimuleret – gennem samtaler, diskussioner og læsning. Hjernen elsker sprog, musik og bevægelse – hele livet, og kun sygdom kan forringe mulighederne.

I sit foredrag forklarer Henning, hvordan hjernen på forskellig vis kan ”snyde” alderen, så vi stadig kan lære nyt – og huske det, vi har lært. Han fortæller, hvordan vi bedst holder hjernen skarp hele livet. Hjernen skal have et godt miljø at være i – derfor er det vigtigt at holde sig i god fysisk form. Og hvad angår hjernegymnastik, så er krydsord er ikke nok. Til gengæld er det vigtigt at bruge sproget aktivt. Yderligere kan det anbefales at genopfriske og bruge fremmedsprog – det styrker for eksempel hjernens evne til at filtrere uvedkommende støj fra hjernens netværk. Og så er der musikken. At lytte til forskellig musik, og endnu bedre: selv at spille musik, stimulerer hjernen på flere punkter.

Kom og hør mere om disse emner, og bliv endnu klogere på, hvordan du holder din hjerne skarp i endnu længere tid –  for eksempel ved at bruge tid med individer, som du ikke er helt enige med. Det kan både være børn og barnlige sjæle!

Henning Kirk foredrag

Opskriften på at blive 100 år

Flere og flere danskere opnår at leve i 100 år. For bare et par generationer siden var det kun ganske få, men i dag nærmer vi os de 1000. Og om 30-40 år vil vi nærme os 20.000 ifølge Danmarks Statistik. Hvad er årsagen til denne udvikling – og er der noget særligt, der kendetegner de mennesker, som opnår at blive 100 år?

I sit foredrag vil Henning ud fra den nyere forskning om befolkningens udvikling pejle sig ind på nogle faktorer, der har betydning for høj levealder. Gode gener giver omkring en fjerdedel af forklaringerne på et så langt liv, og resten er en kombination af levevis og livsbetingelser, herunder både fysiske, psykiske og sociale faktorer.

Det ser ud til, at mentale ressourcer er afgørende, og Henning vil også illustrere dette med nogle spændende fortællinger om danske 100-årige. Han vil ydermere komme ind på de samfundsmæssige perspektiver. Hvor længe skal vi for eksempel blive på arbejdsmarkedet, når flere og flere opnår at leve i disse 100 år?

Henning Kirk foredrag

Seniorer - eksperter med overblik

Der er bud efter seniorerne på arbejdsmarkedet. Og derfor er det så vigtigt at slå fast: modne medarbejdere skal ikke kun ”lukke huller”. For har de fået efteruddannelse, besidder de noget som yngre medarbejdere ikke har, nemlig “seniorkompetencer”.

Henning beskriver seniorkompetencer som værende egenskaber såsom ekspertise, erfaring, overblik, pålidelighed, stabilitet, menneskekundskab og empati. Og han forklarer også disse egenskaber ud fra ny viden fra hjerneforskning og psykologisk forskning. I den forbindelse kommer han ind på den overraskende nye erkendelse: at vores fysiske form er af stor betydning for hjernens funktion langt op i årene.

Referencer

Henning Kirk er en levende formidler, der på en underholdende og let tilgængelig måde fik fortalt om et svært stof. Publikum var meget glade for aftenen.

Sara Maria Cordtz

Ballerup Bibliotekerne

Tilhørerne fik nogle redskaber, som de kan anvende i deres dagligdag, hvilket var formålet med foredraget. Vi synes, at Henning Kirk er en god formidler af et stof/område, som ellers er meget kompliceret. Foredraget indgik i vores seniorkursus, hvor der mødte 210 tilhører op.

Signe Pedersen

Fredericia Kommune

Henning Kirk fortalte på en interessant og engageret måde om hjernens opbygning og hvad man skal gøre for at holde hjernen aktiv til langt op i årene. Deltagerne var en stor gruppe frivillige på ældreområdet, som syntes det var et spændende foredrag. Der var stor spørgelyst og Henning Kirk var god til at svare på en positiv og forståelig måde.

Mona Høgh

Ringkøbing-Skjern Kommune, Udviklingsafdelingen

Alle var glade for foredraget - Henning Kirk fik selv garvede ikke-motionister til at begynde at dyrke motion, når nu det var så godt for hjernen. Henning Kirk gik endda en halv time 'over' tiden.

Lisbeth Villumsen

Hårlev Menighedsråd

Levende, humoristisk og begavet. Alle de borgere jeg talte med var ovenud begejstrede og jeg selv synes, at det ar meget spændende. Dette er selvfølgelig min personlige evaluering.

Jan-Michael Senderovitz

Bibilioteks- og kulturhuset Trekanten

Henning gjorde emnet meget nærværende.

Tina Bøgild

Sønderborg Komune

Henning Kirk indgik, udover oplægget, i dialog på tværs med to andre oplægsholdere. Han bidrog i denne dialog på meget relevant vis med perspektiver ift. fremtidens hjemmepleje.

Sysser Bendtsen

Helsingør Kommune

Henning Kirk fortalte veloplagt om de udfordringer vi som ældre kommer ud for og hvad vi kan gøre for at mindske generne ved dem. Der var mange tilhørere, en god spørgelyst og en god stemning.

Anne-Grete Winding

Faglige Seniorer Midtsjælland

Henning var meget tilstedeværende. Det virkede godt at han ikke brugte projektor og lærred, men fortælling, det gav mere nærvær. Der var derfor god kontakt til tilhørerne, som følte sig trygge og turde stille spørgsmål. Hvilket de gjorde, meget. En god oplevelse for os alle.

Margit Kjellquist

Køge kommunes kulturhus Teaterbygningen

Vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne

Minna Vadskjær

Seniorråd

Henning Kirk er simpelthen så god til at videregive sit stof, at alle kan forstå det, og der er et meget stort indhold i det, så det var bare et rigtigt dygtigt og godt foredrag.

Henning Hansen

Fællesforum-Ældreråd
Uforpligtende forespørgsel på Henning Kirk

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Henning Kirk
Henning Kirk

4.75 ud af 5 stjerner

"Foredraget med Henning Kirk gik rigtig godt. Han var utrolig veltalende og humoristisk i formidling af et ellers lidt tungt emne. Han var en stor succes, og vi har kun fået positiv respons på ham."

Mette Kitt Pedersen Ikast-Brande Kommune Se alle referencer

Foredragsemner med Henning Kirk