Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover2

Hør om friske perspektiver indenfor sundhed, trivsel, neuropædagogik og læreprocesser

Peter Thybo Foredrag

Peter Thybo

Sundhedsinnovator og fysioterapeut - En skarp og energisk foredragsholder, der kan formidle kompliceret stof enkelt.

Forespørg nemt på pris og dato

4.75 ud af 5 stjerner

"Fagligt højt niveau. God disponering og rigtig gode slides God formidlingsevne - ikke kedeligt på trods af mange timer.Rigtig god humor og sjove bemærkninger gjorde dagen interessant. Stor hilsen til Peter."

Bente Juul - Hjerneskaderådgivningen Fyn Se alle referencer

Et foredrag med Peter Thybo giver dig:

  • Veldokumenteret viden om hjernen og sundhed, der blandt andet tager udgangspunkt i Peter Thybos bog ”Det Dobbelte KRAM”
  • Et arrangement med en ofte anvendt foredragsholder i mange typer af organisationer
  • Mulighed for at tilpasse foredraget til dit behov
Uforpligtende forespørgsel på Peter Thybo

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Peter

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Forespørg nemt på pris og dato

Peter Thybo er en internationalt anerkendt specialist i sundhedsfremme og forebyggelse og en blændende foredragsholder, også i internationale sammenhænge. Peter Thybo er en skarp og energisk foredragsholder, der kan formidle kompliceret stof enkelt og ofte med overraskende pointer. 

Peter Thybo er uddannet fysioterapeut og udviklingskonsulent inden for sundhedsområdet – og er i øvrigt Danmarks første fysioterapeut med en specialistgodkendelse inden for sundhedsfremme og forebyggelse.

Et foredrag med Peter Thybo giver dig:

  • Veldokumenteret viden om hjernen og sundhed, der blandt andet tager udgangspunkt i Peter Thybos bog ”Det Dobbelte KRAM”
  • Et arrangement med en ofte anvendt foredragsholder i mange typer af organisationer
  • Mulighed for at tilpasse foredraget til dit behov

Peter Thybo har en mastergrad i læreprocesser med speciale inden for kultur og læring samt diplomeksamen i almen pædagogik og har skrevet flere anmelderroste lærebøger såvel som en lang række artikler om bl.a. sundhed og trivsel, hjernens funktion, motorik, (neuro) pædagogik, læring og udvikling i et sundhedsfremmeperspektiv.

I dag er Peter Thybo ansat som landets foreløbigt eneste sundhedsinnovator i Ikast-Brande Kommune, hvor han under mottoet ‘Sundhed for alle – Alle for sundhed’ arbejder tæt sammen med f.eks. vidt forskellige faggrupper, borgergrupper, frivilliginstanser, kulturliv, foreningsliv, virksomheder og forskergrupper for at fremme sundhed, trivsel og livskvalitet. I dette samarbejde har han f.eks. udviklet ”Det Dobbelte KRAM”, som er en ny model for sundhed.

Peter Thybo sidder bl.a. også i formandskabet i temagruppen om Mental Sundhed i Sund By Netværket. Interesseområderne er bl.a. formidling omkring sundhed og trivsel, salutogenese (hvad der gør og holder mennesker mentalt sunde), stress, det sunde liv på trods af kronisk sygdom, sundhedspædagogik, empowerment, hjerneforskning, neuropædagogik, motorik, rehabilitering/genoptræning, læring og læreprocesser. Målgrupperne for Peter Thybos foredrag spænder vidt og vil fx kunne være diverse faggrupper, virksomheder, patientforeninger og elitesportsudøvere.

Nedenfor ses nogle eksempler på Peter Thybo foredrag, som han dog gerne vinkler eller målretter i henhold til jeres ønsker

Se foredrag med Peter Thybo
Peter Thybo foredrag

”Det Dobbelte KRAM” - et tværfagligt grundlag for sundhed og trivsel

I dag har man en væsentlig større og mere nuanceret forståelse for, hvilke faktorer der skaber sunde, raske og robuste mennesker. Ud fra nyeste forskning og viden på sundhedsområdet præsenterer Peter Thybo sin model ”Det Dobbelte KRAM”. Modellen, der anvendes som et tværfagligt arbejdsgrundlag for trivsel og det sunde liv i flere af landets kommuner blandt skoler, børnehaver, bosteder, ældrecentre, områder inden for sundhed, kultur, arbejdsmarked, arbejdsmiljø m.v.

Det ene sæt KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol, Motion) omhandler livsstilsområder, som har stor indflydelse på helbredet. Dette suppleres med det andet sæt KRAM-faktorer, der omhandler mental sundhed og robusthed i hverdagslivet og sætter sit fokus på at kunne tackle livets udfordringer gennem Kompetencer, Relationer, Accept og Mestring! 

Foredraget tager afsæt i Peter Thybos bog ”Det Dobbelte KRAM – et tværfagligt arbejdsgrundlag for mental sundhed, helbred og trivsel” (Hans Reitzels Forlag, 2016).

Peter Thybo foredrag

Helbred er, hvordan man har det – Sundhed er, hvordan man ta’r det

Hvad er det, sunde og robuste mennesker kan? Med afsæt i nyeste evidensbaserede sundhedsfremmeforskning taler Peter Thybo om sundhed i et eksistentielt perspektiv.

Peter Thybo foredrag

Sundhedsfremme og empowerment i hverdagen. Få mennesker du møder til at vokse

Præsentation af en nyfortolkning af begrebet sundhed og sundhedsfremme, som er ved at sprede sig i Danmark. Det er sundhed i et salutogent perspektiv. Sådan arbejder du med sundhed: om sundhedspædagogik og læreprocesser i praksis!

Peter Thybo foredrag

Sundhed skal læres! Om salutogene læreprocesser

Hør om friske perspektiver indenfor sundhedsfremmebegreber, læreprocesser, læringsstile og faglige roller under forandring set i forhold til sundhedsarbejdet.

Peter Thybo foredrag

Et kommunalt fundament for sundhedsfremmeindsatsen

Kommunalreformen i 2007 medførte, at kommunerne skal varetage væsentligt større dele af sundhedsarbejdet, herunder sundhedsfremme. Således blev ”Det nære sundhedsvæsen” styrket, og kommunerne har fået en endnu vigtigere position i forhold til folkesundheden. Hvordan kan opgaven løses? Hvad gør kommunerne? Hvilke strategier kan benyttes for at arbejde på tværs mellem de kommunale områder?

Peter Thybo foredrag

Neuropædagogik – den pædagogiske praksis på hjernens præmisser

Hvilken form for pædagogik skal man anvende til personer, der har funktionsnedsættelse i hjernen, når den “almindelige pædagogiks håndtag” ikke virker? Foredraget kommer dybt ned i hjernens funktioner, læreprocesser og pædagogik med et fokus på person, relation og situation, hvor der tages afsæt i Peter Thybos anmelderroste grundbog ”Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring” (Hans Reitzels Forlag, 2013).

Peter Thybo foredrag

Hjernens opbygning og funktion – fra sansning til motorisk handling

Hjernen er ikke alt, men uden hjernen er alt ingenting! Hjernens opbygning og funktion er det mest komplicerede, man kender i universet, og derfor fascinerende! I dette uhøjtidelige og humoristiske foredrag tages der en ordentlig rundtur i hjernen – lige fra det øjeblik hvor sanseimpulserne kommer ind i systemet, til der udløses motoriske handlinger; det man opfatter som adfærd. Det går ikke stille af! Det er utroligt, hvad en 1½ kilos fedtklump med svagstrøm kan klare!

Peter Thybo foredrag

Kunst og kulturelle aktiviteters betydning for trivsel og sundhed - er der en oplagt symbiose?

Der er stærke sammenhænge mellem kulturelle aktiviteter og sundhed. Mennesker, der er involveret i fx korsang, teater, musik, billedkunst, litteratur m.v. trives bedre, har et bedre helbred og lever længere. Men hvorfor? Hvad ligger der bag? Hvordan kan man fremme sundheden med kunst, uden at man piller luften ud af den æstetiske oplevelse?

Hør om den interessante symbiose mellem kulturelle aktiviteter og sundhed set i et salutogenetisk perspektiv. Om hvordan kunsten og deltagelse i de kulturelle aktiviteter både er identitetsskabende samt bidrager til, at selvet i os udvikles: at vi bliver bedre til at give vort liv en fortællestruktur og bedre til at tolke de stemte indtryk, vi modtager fra vor omverden.

Peter Thybo foredrag

Train your Brain! - barnets motoriske udvikling i et nyt lys

Barnets motoriske udvikling, læring og kontrol af bevægelser gennemgås i lyset af teorier fra Movement Science (bevægelsesvidenskab), og der gives eksempler på det tætte samspil mellem krop, motorik og hjernens udvikling: Train your Brain!

Peter Thybo foredrag

Musik på hjernen! Om musikkens påvirkning af hjerne og krop

“It don’t mean a thing if it ain’t got that swing!
Doo wah, doo wah, doo wah, doo wah, doo wah, doo wah, doo wah, doo wah”!
(Irving Mill / Duke Ellington)

Et foredrag for fuld musik! Musik er et stærkt pædagogisk værktøj og kan f.eks. bruges til at skabe bestemte stemninger, øge eller sænke arousal (reaktionsberedskabet) eller at fremme bevægelseskoordination. Musik virker på mennesker, derom hersker ingen tvivl – men hvordan og hvorfor? Og hvordan kan man bruge musikken i praksis?

Referencer

Peter Thybo var en meget veloplagt oplægsholder fra start til slut. God formidling af fagligt stof krydret med noget humor. Han var virkelig god til at give respons på indlæg fra deltagerne, også når det faldt lidt uden for dagens emne, og han fandt altid tilbage til sporet og oplægget forblev vel tilpasset til tidsrammen.

Lotte Kirk Hansen

Socialpædagogerne Lillebælt

Fagligt højt niveau. God disponering og rigtig gode slides God formidlingsevne - ikke kedeligt på trods af mange timer.Rigtig god humor og sjove bemærkninger gjorde dagen interessant. Stor hilsen til Peter.

Bente Juul

Hjerneskaderådgivningren Fyn

Peter er en meget dygtig foredragsholder, så stor ros til ham :)

Lone Jespersen

Udviklingsafsnittet for børn og unge i Aalborg Kommune

Peter er en eminent underviser/foredragsholder, der formår at formidle et svært stof på en yderst humoristisk måde, som alle kan forstå. Det var to FANTASTISKE dage, hvor vi blev beriget med en indsigt, der giver en langt bredere udsigt. Med andre ord, da sørgede Peter for, at seminariets indhold blev håndterbart og begribeligt på en meningsfuld måde, der førte til en god oplevelse af sammenhængen, som varmt kan anbefales Alle som én svæver på en sky af begejstring… Så vi vil hjertens gerne have mere, når der er sparet op på kompetencekontoen.

Sommer Nordbjærg

Bofællesskabet Sønderhaven, Ballerup Kommune

Foredraget ’Det Dobbelte KRAM’ med Peter Thybo kan varmt anbefales! Foredraget blev afviklet online pga. corona-virus, men vi følte på ingen måde, at det forringede kvaliteten af foredraget eller kontakten med Peter Thybo undervejs. Succesen kan tillægges to ting; 1) Peter Thybos grundige forberedelse af indholdet målrettet vores behov og test af Microsoft Teams, 2) men mest af alt fordi Peter Thybo er en fantastisk inspirerende og behagelig formidler, som er virkelig god til at få budskaberne frem via sine illustrationer og talegaver. Indholdet ramte plet i forhold til det vi søgte – et arbejdsgrundlag for mental sundhed, helbred og trivsel på tværs af fagområder. Vi glæder os til at arbejde videre med indholdet.

Heidi Mattle, Projektkoordinator, Sundhedscenter Haderslev

Sundhedscenter Haderslev

Vi har generelt været glade for Peters foredrag til vores seminar. Peter var god til at videreformidle det svære og komplicerede faglige stof, så vi alle efterfølgende følte, at vi var kommet meget tættere på en forståelse af det overordnede emne- som også var hensigten med foredraget. Peter var rar og imødekommende, og samtidig udviste forståelse og indblik i vores beboergruppe, hvortil der var nogle relevante koblinger mellem foredragets indhold og vores borgergruppe.

Jacob Lønberg Hansen

E-huset

Peter ringede i god tid og spurgte ind til hvem deltagerne var og hvilke forventninger vi havde. Han tilrettelagde sit foredrag derudfra. Peter er topprofesionel og tog salen med storm. Han forstyrrede nogle vanetænkere den dag - og det har allerede begyndende effekt i praksis.

Charlotte Jensen

Læringscenter Brejning
Uforpligtende forespørgsel på Peter Thybo

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Peter Thybo
Peter Thybo

4.75 ud af 5 stjerner

"Fagligt højt niveau. God disponering og rigtig gode slides God formidlingsevne - ikke kedeligt på trods af mange timer.Rigtig god humor og sjove bemærkninger gjorde dagen interessant. Stor hilsen til Peter."

Bente Juul - Hjerneskaderådgivningen Fyn Se alle referencer

Foredragsemner med Peter Thybo