Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover2

Friske indsigter i sundhed, trivsel og et godt arbejdsliv, der inspirerer til at tage aktiv del i jeres eget og andres velvære

Peter Thybo

Peter Thybo

Sundhedsinnovator, fysioterapeut og forfatter

Forespørg nemt på pris og dato

4.75 ud af 5 stjerner

"Fagligt højt niveau. God disponering og rigtig gode slides God formidlingsevne - ikke kedeligt på trods af mange timer.Rigtig god humor og sjove bemærkninger gjorde dagen interessant. Stor hilsen til Peter."

Bente Juul - Hjerneskaderådgivningen Fyn Se alle referencer

Et foredrag med Peter Thybo giver jer:

 • Ny og veldokumenteret viden om mental og fysisk sundhed, trivsel og hjernen, der blandt andet
  tager afsæt i Peter Thybos bøger, for eksempel ”Det Dobbelte KRAM”
 •  En erfaren og ofte anvendt foredragsholder, der tilpasser sit indhold til diverse organisationer,
  ledere og fagfolk
 • Skræddersyede foredrag, der imødekommer jeres specifikke behov og målgruppe
Uforpligtende forespørgsel på Peter Thybo

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Peter

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Books icon

Bøger

Forespørg nemt på pris og dato

Peter Thybo er en af landets førende eksperter i mental sundhed, sundhedspædagogik og neuropædagogik og formår at tage sit publikum med på en inspirerende tur gennem innovative perspektiver inden for mental og fysisk sundhed. Med 35 års undervisningserfaring leverer han skarpt, energisk og med humor kompliceret stof på en forståelig måde.

Et foredrag med Peter Thybo giver jer:

 • Ny og veldokumenteret viden om mental og fysisk sundhed, trivsel og hjernen, der blandt andet
  tager afsæt i Peter Thybos bøger, for eksempel ”Det Dobbelte KRAM”
 •  En erfaren og ofte anvendt foredragsholder, der tilpasser sit indhold til diverse organisationer,
  ledere og fagfolk
 • Skræddersyede foredrag, der imødekommer jeres specifikke behov og målgruppe

Visionær og international anerkendt ekspert i sundhed og trivsel

Peter Thybo er en visionær foredragsholder, der inspirerer til vækst og forandring hos alle, han møder. Han tror på potentialet i mennesker til at skabe sundhed, trivsel og et godt arbejdsliv gennem læring og forståelse. Med sin brede erfaring og ekspertise fra både teori, forskning og praksis er Peter Thybo relevant for alle, der ønsker at forbedre deres egen eller andre menneskers livskvalitet.

Med en imponerende baggrund inden for sundhed, pædagogik, neurovidenskab og innovation er Peter Thybo en af landets førende eksperter på området. Han har en mastergrad i læreprocesser med speciale i kultur og læring samt en diplomgrad i almen pædagogik. Han er uddannet fysioterapeut og Danmarks første sundhedsinnovator inden for mental sundhed og trivsel og er i øvrigt den første fysioterapeut i landet med en certificeret specialistgodkendelse i arbejdsliv.

Peter er indehaver af virksomheden SundhedsUniverset.com. Han arbejder i dag som selvstændig sundhedsinnovator, foredragsholder, konferencier, forfatter til flere anmelderroste bøger som ”Det Dobbelte KRAM” og mere end 60 publicerede artikler. Peter forsker, underviser og er udviklingskonsulent blandt andet inden for de sundheds- og socialfaglige områder samt et godt arbejdsliv. Er tilknyttet efter- og videreuddannelsen VIA University College samt undervisning for Social- og Boligstyrelsen i mental sundhed og recovery-orienteret rehabilitering. Hans foredrag tilbyder således både stor indsigt, praktiske værktøjer samt strategier til at implementere forbedringer i hverdagen.

Han tilpasser hvert foredrag til sit publikums behov og skaber en engagerende og relevant oplevelse.

Med Peter som foredragsholder får I ikke blot inspiration, men også værdifuld viden og værktøjer til at skabe positive forandringer i jeres eller andre menneskers liv og arbejde.

Book et foredrag med Peter Thybo og tag aktivt del i jeres eget og andres velvære.

Se foredrag med Peter Thybo
Peter Thybo foredrag

Lev et godt og sundt liv med Det Dobbelte KRAM

”Helbred er, som man har det. Modstandskraft er, som man ta’r det”

Med afsæt i nyeste sundhedsforskning stiller Peter Thybo, en af landets førende eksperter inden for mental sundhed, skarpt på den psykiske modstandskraft i hverdagslivet – især med fokus på de beskyttende faktorer: Dét der virker, og dét vi gerne vil have mere af.

– Hvad er sundhed – dybest set?
– Hvad er de vigtigste faktorer bag et godt og sundt liv i trivsel – og hvad kan man gøre?
– Ifølge ny sundhedsforståelse kan man være syg og sund på én gang. Hvordan hænger det sammen?

I et livligt, tankevækkende og handlingsanvisende foredrag udfolder Peter Thybo sin stærkt udbredte sundheds- og trivselsmodel ”Det Dobbelte KRAM” beskrevet i den anmelderroste bog af samme navn. Modellen supplerer KRAM-faktorer, der knytter sig til livsstil (Kost, Rygning, Alkohol og Motion), med et mentalt sundheds-KRAM: Kompetencer, Relationer, Accept og Mestring. Det er faktorer, som har afgørende betydning for vores psykiske immunsystem samt mestring af stress, problemer og eventuelt sygdom i arbejds- og hverdagsliv. Det Dobbelte KRAM-modellen viser desuden, hvordan det er muligt at være syg og sund på én og samme tid.

Det Dobbelte KRAM anbefales bl.a. af Sundhedsstyrelsen, Social- og Boligstyrelsen og Sund By Netværket. Modellen er udbredt mange steder i Danmark, hvor den anvendes som et solidt tværfagligt arbejdsgrundlag for sundhed og trivsel. Det Dobbelte KRAM er på flere uddannelsers pensumliste, præsenteret i 10 lande og udgør teorigrundlaget til et større EU-metodeudviklingsprojekt.

Peter Thybo foredrag

Få mennesker, du møder, til at vokse – om læring, mestring og sundhedspædagogik i praksis

Hvordan får vi mennesker, vi møder, til at vokse – også når livet byder på modstand og sygdom?
Peter Thybo har arbejdet med sundhedspædagogik, læreprocesser og samarbejde på tværs af fag i over tre årtier. Han har skrevet flere bøger om emnet, for eksempel ”Sundhedsfremme i hverdagen – få mennesker, du møder, til at vokse” samt ”Det hele menneske: Lup på sundhedspædagogik i praksis”. Med afsæt i bøgerne, forskning og sin brede praksiserfaring præsenterer Peter Thybo en ny tidssvarende model for ’det hele menneske’ samt nyudviklede pædagogiske værktøjer, som professionelle kan anvende, når man ønsker at fremme læreprocesser og mestring af arbejds- og hverdagslivet hos andre mennesker. Det kan for eksempel dreje sig om personer, der er ramt af alvorlige, måske kroniske sygdomme, hjerneskader eller psykiske lidelser – eller som på anden vis er ramt af livet.

– Hvad er ’det hele menneske’ – i en nødvendig nyfortolkning af begrebet?
– Salutogene læreprocesser er grundlaget for god trivsel. Hvad er det – og hvilken betydning har læreprocesserne for et velfungerende hverdagsliv i trivsel på trods af modstand, stress og belastning?
– Hvordan fremmer man lære- og udviklingsprocesser i praksis til mennesker, der har det svært?

Dette energifyldte og optimistiske foredrag giver dig friske innovative perspektiver i arbejdet med andre menneskers udvikling og mestring – og samarbejdet på tværs af fag og sektorer. Du får konkrete og nyudviklede ”tag-med-hjem-og-brug-i-praksis”- værktøjer, for eksempel den nyudviklede LUP-model og ReDi-model.
Peters Thybos bog ”Det hele menneske: Lup på sundhedspædagogik i praksis” er grundbog på en ny diplomuddannelse i sundhedspædagogik, og foredraget knytter desuden an til sundheds- og trivselsmodellen Det Dobbelte KRAM, som Peter har udviklet.

Peter Thybo foredrag

Neuropædagogik – introduktion til en pædagogisk praksis på hjernens præmisser

Hvilken form for pædagogik skal man anvende til personer, der har funktionsnedsættelse i hjernen, når den “almindelige pædagogiks håndtag” ikke virker? Neuropædagogikken har de bedste svar og muligheder.
Med afsæt i en letforståelig, positiv og uforglemmelig gennemgang af, hvordan hjernen er opbygget og fungerer, introducerer Peter Thybo neuropædagogikkens hvad, hvorfor og hvordan.

– Hvad er neuropædagogik – og hvorfor arbejde med en pædagogisk praksis på hjernens præmisser?
– Hjernens funktion og eksempler på dysfunktioner i et neuropædagogisk perspektiv.
– Hvordan arbejder man med neuropædagogik i praksis?

Formålet med neuropædagogik er at fremme lære- og udviklingsprocesser, der nedsætter konflikter og nederlag samt fremmer mestring af hverdagslivet, livsduelighed og øger forudsætninger for at indgå i fællesskaber. Med neuropædagogik anlægges en neurovidenskabelig tilgang til pædagogik, som medtænker hjernens funktion og betydning for eksempel læring, udvikling, hukommelse, selvkontrol, planlægning, adfærd m.v.
Peter Thybo kommer ind på, hvordan forskellige typer af funktionsnedsættelser påvirker hjernens arbejde (for eksempel ADHD, autismespektrumforstyrrelser, frontallapsskader, apopleksi, demenssygdomme), og hvordan man med neuropædagogik kan kompensere for vanskeligheder samt udnytte de ”åbne veje” i hjernen til succesoplevelser. Foredraget er krydret med spændende anekdoter fra hjernens verden, som Peter Thybo har oplevet gennem sine mange års arbejde med genoptræning og rehabilitering af mennesker som har medfødte eller erhvervede hjerneskader.

Peter Thybo har været med til at udvikle neuropædagogikken i Danmark gennem de sidste 30 år. Han har skrevet den anmelderroste grundbog ”Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring” som blandt andet Social- og Boligstyrelsen refererer til, og som er grundbog på flere uddannelser, blandt andet diplommoduler i neuropædagogik og rehabilitering, som Peter Thybo er med til at udvikle og underviser på.

Peter Thybo foredrag

Et godt arbejdsliv med salutogen ledelse – med et drys neuropædagogik

Hvad er fundamentet for langtidsfriske ledere og medarbejdere i trivsel og i tillidsfulde arbejdsfællesskaber? Salutogen ledelse kan være svaret og vise en vej for fremtidens ledere og medarbejdere i en kompleks og foranderlig verden.

I dette veloplagte, tankevækkende og handlingsanvisende foredrag introducerer Peter Thybo sit ledelsesbegreb salutogen ledelse. Peter har udviklet begrebet med baggrund i den nyeste forskning inden for mental sundhed og psykisk modstandskraft (kaldet salutogenese; saluto = sundhed; genese = årsag til, udvikling af). Der er tale om en værdibaseret, helheds- og læringsorienteret ledelse med fokus på beskyttende faktorer, som giver mening, sammenhæng, håndterbarhed og motivation hos medarbejdere på arbejdspladsen. Der stilles også skarpt på risikofaktorer for stress og belastninger i arbejdslivet (og livet generelt), og du får gode råd til, hvad du kan gøre nu og her, hvis det begynder at ”brænde på”.

– Hvordan kan man knække kurven med stress, udbrændthed og mistrivsel i arbejdslivet?
– Findes der et evidensbaseret, videnskabeligt grundlag for langtidsfriske ledere og medarbejdere?
– Hvordan kan ledere med fordel anvende salutogenese og neuropædagogik i en kompleks og foranderlig verden?
– Hvordan rammer man flow-tilstanden i arbejdslivet – hjernens og opgavens ”sweet spot”, hvor man er 100 procent motiveret og effektiv?

I foredraget kombinerer Peter Thybo sit ledelsesbegreb med blandt andet regenerativ ledelse og understøtter sine pointer med neurovidenskabelig forskning om, hvad der foregår i hjernen under beslutningsprocesser, kreative læreprocesser, stressfyldte omvæltninger og tværfagligt samarbejde. Hør blandt andet den hjernemæssige forklaring på, når ”klappen går ned”, eller hvorfor hjernen har en indbygget modstand mod forandringer.

Peter Thybo er en af de førende eksperter i Danmark indenfor salutogenese, mental sundhed og neuropædagogik og er den første fysioterapeut i landet, der har opnået en certificeret specialistgodkendelse inden for arbejdsliv. En af Peters styrker er, at han mikser forskellige videnskaber til brugbare metoder, som kan anvendes i praksis.

Peter Thybo foredrag

Kunsten at leve – når kunst og kultur lægger år til livet og liv til årene

Hvad er det kunst og kultur kan hos os mennesker, og hvilken betydning har det for vores sundhed, trivsel og livskvalitet?

Den nationale sundhedsprofil taler sit tydelig sprog: Den mentale sundhed i Danmark har udviklet sig i en nedadgående retning gennem de sidste 20 år. Således ser det ud til, at løsningen ikke er at gøre mere af det, vi gør i forvejen, men derimod at gøre noget andet. Der foreligger nu en klar videnskabelig dokumentation for, at dette ”andet” med god grund kan være at anvende kunst og kulturelle aktiviteter, som har en dokumenteret positiv effekt på stress og en række psykiske lidelser. Mennesker, der er involveret i for eksempel korsang, musik, litteratur, teater, billedkunst m.v. trives ganske enkelt bedre, har et bedre helbred og lever længere.

– Hvorfor virker kunst og kultur positivt på vores mentale og fysiske sundhed?
– Hvilken sundhedsforståelse ligger bag – og hvad kan man gøre for at opnå bedre trivsel?
– Hvordan kan man konkret arbejde med at udvikle området Kultur & Sundhed?

I dette veloplagte foredrag spænder Peter Thybo flere faglige heste foran vognen og trækker på forskellige videnskaber samt sin udbredte sundheds- og trivselsmodel Det Dobbelte KRAM. Gennem dette viser og forklarer Peter Thybo spændende virkningsmekanismer, så man forstår, hvorfor og hvordan kunst og kultur kan lægge år til livet og liv til årene. Hør om hvordan kunst og kultur kan lindre, men også ”kradse” – og hvordan den kan forstyrre ”de satte” og berolige de forstyrrede.

Peter Thybo omtales som en af pionererne inden for Kultur & Sundhed i Danmark. Han har deltaget i flere forskningsprojekter og styregrupper, siddet i Nordisk Ministerråds ekspertgruppe på området samt været med til at oprette den nationale Aktionsgruppe for Kultur, Natur og Sundhed.

 

Peter Thybo foredrag

Sundhedspolitik fra 0 til 100 år med slag i – på tværs af fag, sektorer og borgere

Hvad er det kommunalpolitiske grundlag for at udvikle effektive sundhedsindsatser for borgere mellem 0 og 100 år? Hør svarene fra Danmarks første kommunale sundhedsinnovator, som har hjulpet adskillige kommuner med udvikling af involverende og bæredygtig sundhedspolitik.

Peter Thybo tager i dette stærke erfaringsbaserede og dokumenterede foredrag afsæt i sit mangeårige job som sundhedsinnovator i Ikast-Bande Kommune. Her har han været dybt involveret i dannelse og implementering af involverende tværgående sundhedspolitikker. Peter fortæller om, hvordan man i en kommune kan starte en proces, som etablerer et effektivt, tværgående samarbejde mellem forskellige fag- og driftsområder om bedre sundhed til borgerne – fra de alleryngste til de allerældste.

Peter giver svar og idéer til, hvordan sundhedsindsatser kan gøres spændende og vedkommende for faggrupper, der ikke har ’sundhed’ som kernekompetence, samt hvordan man kan involvere borgere, foreninger, kulturliv og frivillige i processen frem mod en bæredygtig sundhedspolitik.

– ”Rigets tilstand”: Hvad er de største sundhedsmæssige udfordringer for kommunerne – nu og i fremtiden?
– Hvilke strategier kan benyttes for at styrke samarbejdet på tværs mellem de kommunale områder samt med   borgerne for bedre folkesundhed? Hvad kan kommunerne gøre? Hvad kan borgerne gøre?
– Hvordan skaber man ejerskab og lokal forankring i alle driftsområder, som ikke har ’sundhed’ som kerneydelse?
– Hvad er forskellen på forebyggelse og sundhedsfremme – og hvorfor er det vigtigt at kende forskellen?
– Hvilke indsatser bør man satse på for bedre folkesundhed? Hvordan går man fra ”mere til bedre”?

Peter Thybos vidt udbredte sundheds- og trivselsmodel Det Dobbelte KRAM udspringer fra processen med dannelse af sundhedspolitik i Ikast-Brande Kommune. Kommunernes Landsforening har ved flere lejligheder fremhævet det stærke tværgående samarbejde der ligger bag. Peter Thybo har hjulpet flere kommuner med at udvikle, formidle og implementere tværgående sundhedspolitik – også i samarbejde med foreningslivet, frivillige og private virksomheder. Dette er blandt andet beskrevet i den anmelderroste bog ”Sundhedsfremme i hverdagen – få mennesker du møder til at vokse”.

Referencer

Peter Thybo var en meget veloplagt oplægsholder fra start til slut. God formidling af fagligt stof krydret med noget humor. Han var virkelig god til at give respons på indlæg fra deltagerne, også når det faldt lidt uden for dagens emne, og han fandt altid tilbage til sporet og oplægget forblev vel tilpasset til tidsrammen.

Lotte Kirk Hansen

Socialpædagogerne Lillebælt

Fagligt højt niveau. God disponering og rigtig gode slides God formidlingsevne - ikke kedeligt på trods af mange timer.Rigtig god humor og sjove bemærkninger gjorde dagen interessant. Stor hilsen til Peter.

Bente Juul

Hjerneskaderådgivningren Fyn

Peter er en meget dygtig foredragsholder, så stor ros til ham :)

Lone Jespersen

Udviklingsafsnittet for børn og unge i Aalborg Kommune

Peter er en eminent underviser/foredragsholder, der formår at formidle et svært stof på en yderst humoristisk måde, som alle kan forstå. Det var to FANTASTISKE dage, hvor vi blev beriget med en indsigt, der giver en langt bredere udsigt. Med andre ord, da sørgede Peter for, at seminariets indhold blev håndterbart og begribeligt på en meningsfuld måde, der førte til en god oplevelse af sammenhængen, som varmt kan anbefales Alle som én svæver på en sky af begejstring… Så vi vil hjertens gerne have mere, når der er sparet op på kompetencekontoen.

Sommer Nordbjærg

Bofællesskabet Sønderhaven, Ballerup Kommune

Foredraget ’Det Dobbelte KRAM’ med Peter Thybo kan varmt anbefales! Foredraget blev afviklet online pga. corona-virus, men vi følte på ingen måde, at det forringede kvaliteten af foredraget eller kontakten med Peter Thybo undervejs. Succesen kan tillægges to ting; 1) Peter Thybos grundige forberedelse af indholdet målrettet vores behov og test af Microsoft Teams, 2) men mest af alt fordi Peter Thybo er en fantastisk inspirerende og behagelig formidler, som er virkelig god til at få budskaberne frem via sine illustrationer og talegaver. Indholdet ramte plet i forhold til det vi søgte – et arbejdsgrundlag for mental sundhed, helbred og trivsel på tværs af fagområder. Vi glæder os til at arbejde videre med indholdet.

Heidi Mattle, Projektkoordinator, Sundhedscenter Haderslev

Sundhedscenter Haderslev

Vi har generelt været glade for Peters foredrag til vores seminar. Peter var god til at videreformidle det svære og komplicerede faglige stof, så vi alle efterfølgende følte, at vi var kommet meget tættere på en forståelse af det overordnede emne- som også var hensigten med foredraget. Peter var rar og imødekommende, og samtidig udviste forståelse og indblik i vores beboergruppe, hvortil der var nogle relevante koblinger mellem foredragets indhold og vores borgergruppe.

Jacob Lønberg Hansen

E-huset

Peter ringede i god tid og spurgte ind til hvem deltagerne var og hvilke forventninger vi havde. Han tilrettelagde sit foredrag derudfra. Peter er topprofesionel og tog salen med storm. Han forstyrrede nogle vanetænkere den dag - og det har allerede begyndende effekt i praksis.

Charlotte Jensen

Læringscenter Brejning

Det Dobbelte KRAM - et tværfagligt arbejdsgrundlag for mental sundhed, helbred og trivsel

“Det Dobbelte KRAM” handler om de vigtigste faktorer for at vedligeholde mental sundhed, fysisk helbred og oplevelsen af trivsel i hverdags- og arbejdsliv.

Bogen præsenterer modellen ‘det Dobbelte KRAM’, der supplerer de velkendte KRAM-faktorer: kost, rygning, alkohol og motion, med dens mentale modstykke. Denne model har fokus på mental sundhed, hvor elementerne kompetence, relationer, accept og mestring, udgør et skridt mod at udvikle evnen til at tackle modstand og belastninger i livet. Bogen belyser dynamiske sammenhænge mellem mental sundhed, helbred og livsstil med et særligt fokus på de faktorer, der opretholder eller genskaber menneskets psykiske robusthed og modstandskraft.

“Det Dobbelte KRAM” udgør et bredt tværfagligt arbejdsgrundlag for mental sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i forhold til mennesker i alle aldre. Bogen henvender sig til en bred vifte af uddannelser og faggrupper, der arbejder med mennesker, samt til andre med interesse for den nyeste forskning inden for sundhed og trivsel.

Det hele menneske: Lup på sundhedspædagogik i praksis

Lær, hvordan du kan arbejde med “det hele menneske” i vores opdelte systemer inden for sundheds-, social-, beskæftigelses- og uddannelsesfaglige områder.

Bogen bygger på den salutogene tænkning, men strækker sig ud over teorierne og fokuserer aktivt på sundhedspædagogik i praksis. Ved hjælp af cases og nyudviklede modeller som LUP-modellen og ReDi-modellen får du konkrete værktøjer til, hvordan du kan skabe en effektiv og empatisk indsats, der styrker det enkelte menneskes sundhed og trivsel – gennem læring, handlekompetence og evner til at mestre eget liv.

Det hele menneske er mere end bare endnu en bog om sundhed og trivsel. Den udfordrer vores tilgang og har et kritisk blik på flosklerne – og viser konkret, hvordan du kan favne hele menneskers komplekse livssituationer, håb, drømme, mestring og potentialer i det sundhedspædagogiske arbejde. Bogen er en selvstændig opfølger til bogen Det Dobbelte KRAM og kan læses alene eller sammen med den.

Sundhedsfremme i hverdagen: Få mennesker du møder til at vokse

Sundhedsfremme i hverdagen” er en lære- og debatbog om sundhedsopfattelse, sundhedsadfærd og sundhedspædagogik.

I bogens første del diskuteres begreberne ‘sundhed’ og ‘sundhedsfremme’ udfra Aaron Antonovskys teori om salutonogese og WHOs definition af begreberne. Bogens anden del indeholder 10 kapitler, der omhandler sundhedsfremme i forskellige samfundsgrupper i praksis.

I tredje del af “Sundhedsfremme i hverdagen” drages der paralleller mellem bogens eksempler i et forsøg på at finde svar på, hvad de sunde kan, hvor de har det fra, og hvordan man kan arbejde med sundhedsfremme i praksis.

Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring

“Neuropædagogik – hjerne, liv og læring” er en grundbog omkring neuropædagogik. Neuropædagogik er pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder på baggrund af en eksisterende viden om hjernens funktion og funktionshæmninger, som kan opstå i forbindelse med dysfunktioner og skader.

I “Neuropædagogik – hjerne, liv og læring”  tages der udgangspunkt i det salutogene perspektiv, og det nødvendige teorigrundlag bliver i ”Neuropædagogik – hjerne, liv og læring” beskrevet, så den professionelle læser ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme kan arbejde med området.

Foruden teori vil der i ”Neuropædagogik – hjerne, liv og læring” forekomme flere eksempler fra forskellige praksisfelter, hvor den neuropædagogiske tilgang er blevet inddraget.

Uforpligtende forespørgsel på Peter Thybo

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Peter Thybo
Peter Thybo

4.75 ud af 5 stjerner

"Fagligt højt niveau. God disponering og rigtig gode slides God formidlingsevne - ikke kedeligt på trods af mange timer.Rigtig god humor og sjove bemærkninger gjorde dagen interessant. Stor hilsen til Peter."

Bente Juul - Hjerneskaderådgivningen Fyn Se alle referencer

Foredragsemner med Peter Thybo