Henter Indhold ...

Peter Thybo

Sundhedsinnovator og fysioterapeut

Peter Thybo er en internationalt anerkendt specialist i sundhedsfremme og forebyggelse, og en blændende foredragsholder, også i internationale sammenhænge. Peter Thybo er en skarp og energisk foredragsholder, der kan formidle kompliceret stof enkelt, og ofte med overraskende pointer. 

UFORPLIGTENDE FORESPØRGSEL

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpligtende

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Book nu på tlf: 35 11 21 31

Peter Thybo er uddannet fysioterapeut og udviklingskonsulent inden for sundhedsområdet – og er i øvrigt Danmarks første fysioterapeut med en specialistgodkendelse inden for sundhedsfremme og forebyggelse.

Peter Thybo har en mastergrad i læreprocesser med speciale inden  for kultur og læring samt diplomeksamen i almen pædagogik, og har skrevet flere anmelderroste lærebøger såvel som en lang række artikler om bl.a. sundhed og trivsel, hjernens funktion, motorik, (neuro) pædagogik, læring og udvikling i et sundhedsfremmeperspektiv.

I dag er Peter Thybo ansat som landets foreløbigt eneste sundhedsinnovator i Ikast-Brande Kommune, hvor han under mottoet ‘Sundhed for alle – Alle for sundhed’ arbejder tæt sammen med f.eks. vidt forskellige faggrupper, borgergrupper, frivilliginstanser, kulturliv, foreningsliv, virksomheder og forskergrupper for at fremme sundhed, trivsel og livskvalitet. I dette samarbejde har han f.eks. udviklet ”Det Dobbelte KRAM”, som er en ny model for sundhed.

Peter Thybo sidder bl.a. også i formandskabet i temagruppen om Mental Sundhed i Sund By Netværket. Interesseområderne er bl.a. formidling omkring sundhed og trivsel, salutogenese (hvad der gør og holder mennesker mentalt sunde), stress, det sunde liv på trods af kronisk sygdom, sundhedspædagogik, empowerment, hjerneforskning, neuropædagogik, motorik, rehabilitering/genoptræning, læring og læreprocesser. Målgrupperne for Peter Thybos foredrag spænder vidt og vil fx kunne være diverse faggrupper, virksomheder, patientforeninger og elitesportsudøvere.

Nedenfor ses nogle eksempler på Peter Thybo foredrag, som han dog gerne vinkler eller målretter i henhold til jeres ønsker

  Peter Thybo foredrag

  ”Det Dobbelte KRAM” – et tværfagligt grundlag for sundhed og trivsel

  • I dag har man en væsentlig større og mere nuanceret forståelse for, hvilke faktorer der skaber sunde, raske og robuste mennesker. Ud fra nyeste forskning og viden på sundhedsområdet præsenterer Peter Thybo sin model ”Det Dobbelte KRAM”. Modellen, der anvendes som et tværfagligt arbejdsgrundlag for trivsel og det sunde liv i flere af landets kommuner blandt skoler, børnehaver, bosteder, ældrecentre, områder inden for sundhed, kultur, arbejdsmarked, arbejdsmiljø m.v.
  • Det ene sæt KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol, Motion) omhandler livsstilsområder, som har stor indflydelse på helbredet. Dette suppleres med det andet sæt KRAM-faktorer, der omhandler mental sundhed og robusthed i hverdagslivet, og sætter sit fokus på at kunne tackle livets udfordringer gennem Kompetencer, Relationer, Accept og Mestring! 
  • Foredraget tager afsæt i Peter Thybos bog ”Det Dobbelte KRAM – et tværfagligt arbejdsgrundlag for mental sundhed, helbred og trivsel” (Hans Reitzels Forlag, 2016).

  Peter Thybo foredrag

  Helbred er, hvordan man har det – Sundhed er, hvordan man ta’r det

  • Hvad er det sunde og robuste mennesker kan? Med afsæt i nyeste evidensbaserede sundhedsfremmeforskning taler Peter Thybo om sundhed i et eksistentielt perspektiv.

  Peter Thybo foredrag

  Sundhedsfremme og empowerment i hverdagen. Få mennesker du møder til at vokse

  • Præsentation af en nyfortolkning af begrebet sundhed og sundhedsfremme, som er ved at sprede sig i Danmark. Det er sundhed i et salutogent perspektiv. Sådan arbejder du med sundhed: om sundhedspædagogik og læreprocesser i praksis!

  Peter Thybo foredrag

  Sundhed skal læres! Om salutogene læreprocesser

  • Hør om friske perspektiver indenfor sundhedsfremmebegrebet, læreprocesser, læringsstile og faglige roller under forandring set i forhold til sundhedsarbejdet.

  Peter Thybo foredrag

  Et kommunalt fundament for sundhedsfremmeindsatsen

  • Kommunalreformen i 2007 medførte, at kommunerne skal varetage væsentligt større dele af sundhedsarbejdet, herunder sundhedsfremme. Således blev ”Det nære sundhedsvæsen” styrket, og kommunerne har fået en endnu vigtigere position i forhold til folkesundheden. Hvordan kan opgaven løses? Hvad gør kommunerne? Hvilke strategier kan benyttes for at arbejde på tværs mellem de kommunale områder?

  Peter Thybo foredrag

  Neuropædagogik – den pædagogiske praksis på hjernens præmisser

  • Hvilken form for pædagogik skal man anvende til personer, der har funktionsnedsættelse i hjernen, når den “almindelige pædagogiks håndtag” ikke virker? Foredraget kommer dybt ned i hjernens funktioner, læreprocesser og pædagogik med et fokus på person, relation og situation, hvor der tages afsæt i Peter Thybos anmelderroste grundbog ”Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring” (Hans Reitzels Forlag, 2013).

  Peter Thybo foredrag

  Hjernens opbygning og funktion – fra sansning til motorisk handling

  • Hjernen er ikke alt, men uden hjernen er alt ingenting! Hjernens opbygning og funktion er det mest komplicerede man kender i universet, og derfor fascinerende! I dette uhøjtidelige og humoristiske foredrag tages der en ordentlig rundtur i hjernen – lige fra det øjeblik hvor sanseimpulserne kommer ind i systemet til der udløses motoriske handlinger; det man opfatter som adfærd. Det går ikke stille af! Det er utroligt, hvad en 1½ kilos fedtklump med svagstrøm kan klare!

  Peter Thybo foredrag

  Kunst og kulturelle aktiviteters betydning for trivsel og sundhed – er der en oplagt symbiose?

  • Der er stærke sammenhænge mellem kulturelle aktiviteter og sundhed. Mennesker, der er involveret i fx korsang, teater, musik, billedkunst, litteratur m.v. trives bedre, har et bedre helbred og lever længere. Men hvorfor? Hvad ligger der bag? Hvordan kan man fremme sundheden med kunst, uden at man piller luften ud af den æstetiske oplevelse?
  • Hør om den interessante symbiose mellem kulturelle aktiviteter og sundhed set i et salutogenetisk perspektiv. Om hvordan kunsten og deltagelse i de kulturelle aktiviteter både er identitetsskabende samt bidrager til, at selvet i os udvikles: at vi bliver bedre til at give vort liv en fortællestruktur og bedre til at tolke de stemte indtryk, vi modtager fra vor omverden.

  Peter Thybo foredrag

  Train your Brain! – barnets motoriske udvikling i et nyt lys

  • Barnets motoriske udvikling, læring og kontrol af bevægelser gennemgås i lyset af teorier fra Movement Science (bevægelsesvidenskab), og der gives eksempler på det tætte samspil mellem krop, motorik og hjernens udvikling: Train your Brain!

  Peter Thybo foredrag

  Musik på hjernen! Om musikkens påvirkning af hjerne og krop

  • “It don’t mean a thing if it ain’t got that swing!
   Doo wah, doo wah, doo wah, doo wah, doo wah, doo wah, doo wah, doo wah”!
   (Irving Mill / Duke Ellington)
  • Et foredrag for fuld musik! Musik er et stærkt pædagogisk værktøj og kan f.eks. bruges til at skabe bestemte stemninger, øge eller sænke arousal (reaktionsberedskabet) eller at fremme bevægelseskoordination. Musik virker på mennesker, derom hersker ingen tvivl – men hvordan og hvorfor? Og hvordan kan man bruge musikken i praksis?
Det siger kunder, som har oplevet foredrag med Peter Thybo

Indlæs flere...

Foredragsholdere der minder om Peter Thybo

Foredragsemner med Peter Thybo