Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
Svend Brinkmann

Garanti for et vellykket arrangement, om menneskelig psykologi og kultur

Svend Brinkmann Foredrag

Svend Brinkmann

Professor i psykologi og forfatter.

Forespørg nemt på pris og dato

5 ud af 5 stjerner

"Et nærværende og ærligt foredrag, der giver stof til eftertanke."

Casper Sand - Struer Kommune Se alle referencer

Et foredrag med Svend Brinkmann giver jer:

  • Et underholdende og tankevækkende oplæg om tidens tendenser
  • Masser af stof til eftertanke og videre debat
  • Et velargumenteret bidrag til debatten om vores (selv)udviklingskultur
Uforpligtende forespørgsel på Svend Brinkmann

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Svend

Lecture icon

Foredrag

Video icon

Video

References icon

Referencer

Books icon

Bøger

Forespørg nemt på pris og dato

Svend Brinkmann er en af de stærkeste stemmer i debatten om tidens tendenser, og hvordan vi kan gå både med og imod dem. Svends bøger er ligesom hans meninger populære og konstant på bestsellerlisterne over fagbøger. Oplev Svend Brinkmann i et både tankevækkende, højst aktuelt og underholdende foredrag om at gå glip og stå fast i vores grænseløse udviklingskultur. 

Et foredrag med Svend Brinkmann giver jer:

  • Et underholdende og tankevækkende oplæg om tidens tendenser
  • Masser af stof til eftertanke og videre debat
  • Et velargumenteret bidrag til debatten om vores (selv)udviklingskultur

Udforsk menneskelig psykologi og kultur

Svend Brinkmann er professor i psykologi på Aalborg Universitet. Hans forskning foregår i grænsefladen mellem psykologi, filosofi og kulturanalyse, og han er forfatter til en lang række bøger og artikler om disse områder. Et foredrag med Svend Brinkmann er en garanti for et vellykket arrangement. Han har modtaget flere priser for sin forskning og formidling, bl.a. DR’s Rosenkjærpris og Gyldendals formidlingspris.

Siden 2009 har Svend Brinkmann været professor i almenpsykologi og kvalitative metoder på Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet. Samtidig har han skrevet en række bøger og mere end 150 videnskabelige artikler som led i sin forskning. Han har bl.a. skrevet “Det sørgende dyr”, som går i dybden med sorg og beskriver, hvordan sorgen er et livsvilkår for os mennesker.

Svend Brinkmann blev for alvor kendt, da han i 2014 udgav bogen “Stå fast, hvori han gør op med, hvad han beskriver som tidens (selv)udviklingstyranni. Sidenhen kom opfølgeren “Ståsteder” og bestselleren “Gå glip”, der handler om begrænsningens kunst. Desuden er han forfatteren bag “Hvad er et menneske?” og “Vi er det liv, vi lever”. I sidstnævnte reflekterer Svend Brinkmann med udgangspunkt i en 93-årig kvindes spændende livshistorie over det nutidige syn på skæbnebegrebet. Senest har Svend skrevet boget “Tænk”, der handler om det tankefulde liv – om at give plads til tanker og til at dvæle. Svend Brinkmanns bøger er udgivet på flere sprog.

Også på DRs P1 kan man opleve Svend Brinkmann. Her laver han radioprogrammet “Brinkmanns Briks”, hvor han sammen med ugens gæster går i dybden med menneskets psykologiske aspekter.

Book Svend Brinkman til jeres næste event, og bliv inspireret, udfordret og beriget af en af Danmark mest anerkendte tænkere. Giv jeres arrangement substans og dybde med et foredrag, som med sikkerhed vil gøre en forskel.

Se foredrag med Svend Brinkmann
Svend Brinkmann foredrag

Oplevelsessamfundet

Var det en god oplevelse? Sådan bliver moderne mennesker spurgt, uanset om vi har besøgt et offentligt toilet, bestilt en vare på internettet eller været til en begravelse. Vi lever i et oplevelsessamfund, hvor enhver værdi gøres op i, om individet har fået en god oplevelse, og hvor oplevelsesøkonomien er vokset enormt ved at appellere til forbrugernes begær efter underholdning.

I oplevelsessamfundet er oplevelser blevet kampplads for mange af tidens debatter. Man er på den ene side krænket, hvis man oplever at være krænket, men på den anden side kan en kritik også altid affejes med henvisning til, at noget bare var en subjektiv oplevelse. Problemet for begge sider er, at tidens diskussioner har svært ved at bevæge sig ud over det subjektive. Oplevelsessamfundets debatter kortslutter, når de ikke længere handler om, hvordan verden er, men kun om hvordan den opleves.

I foredraget introducerer Svend Brinkmann ideen om oplevelsessamfundet, analyserer kritisk dets grundlæggende funktionsmåde og leverer et bud på en forståelse af mennesker, der ikke spærrer dem inde i psykologiserede oplevelsesrum, men genfinder en mere umiddelbar måde at være i verden på. Vi må insistere på en fælles virkelighed, hvis vi skal leve fornuftigt sammen og løse tidens store problemer.

Svend Brinkmann foredrag

Mistrivselskrisen: Hvad skyldes den, og hvad kan vi gøre ved den?

I disse år taler politikere, forskere og praktikere om en mistrivselskrise, især blandt børn og unge. Undersøgelser viser, at et stort antal børn og unge har dårligt mental helbred, og endnu flere lider af alvorlig stress. Det er nu mere end hver syvende, der har en psykiatrisk diagnose som 17-årig, og denne andel ser kun ud til at vokse fremover.

I foredraget giver Svend Brinkmann sit bud på årsagerne til mistrivselskrisen, der bl.a. handler om tempo, præstationskrav og individualisering, og med udgangspunkt i viden om menneskelig dannelse og udvikling, fremlægger han også sine tanker om en løsning.

Det gælder både om at undgå en sygeliggørelse af reaktioner, der er helt forventelige; at understøtte børns og unges alment menneskelige udvikling; og at skabe gode rammer for børn med anderledes forudsætninger.

Svend Brinmann foredrag

Det meningsfulde arbejdsliv

Det moderne arbejdsliv er præget af omskiftelighed, optimeringskrav og social acceleration. Derfor efterspørges mennesker, som er fleksible, omstillingsparate og innovative. Men langt fra alle kan leve op til disse krav, og flere og flere lider af arbejdsrelateret stress.

I foredraget spørger Svend Brinkmann, hvordan vi kan indrette et arbejdsliv, der i højere grad tager højde for menneskelig mangfoldighed, og som derfor er mere meningsfyldt for flere. Der skal være plads til kreative individer, der tænker ud af boksen og forandrer verden, men også til folk med kompetencer til at vedligeholde den verden, vi lever i.

Svend Brinkmann foredrag

Vi er det liv, vi lever

En sommerdag i 2018 modtog Svend Brinkmann et håndskrevet brev fra en læser, Lili på 90 år. De to blev pennevenner og begyndte siden at mødes regelmæssigt i Lilis lejlighed. Her fortalte Lili sin livshistorie: Om forelskelser i tyske soldater under krigen, om angst, sorg, lykke og en stræben efter værdighed gennem hele 33 år i psykoanalyse. Møderne og de indsigtsfulde samtaler blev til den anmelderroste bog “Vi er det liv, vi lever”(marts 2021), som dette foredrag også tager udgangspunkt i.

Hør i foredraget Svend Brinkmann fortælle om Lillis liv, og om hvad hendes skæbnefortælling rummer af indsigt for os alle. Lilis liv minder os om skæbnens betydning, og i foredraget knytter Svend Brinkmann Lilis historie sammen med psykologiske perspektiver på lykke, dannelse og menneskelig værdighed.

Der er stadig noget at lære af mennesker, der som Lili har levet et langt liv!

Svend Brinkmann foredrag

Hvad er lykken?

Mennesker har formentlig altid reflekteret over, hvad lykken er: Er lykken at leve op til normer for et ærefuldt liv? At opleve mest muligt, inden det er for sent? Eller at udleve sit fulde potentiale?

Mange har historisk kæmpet for retten til at være lykkelig, men i de senere år er ideen om lykken imidlertid ved at skifte fra at være en ret og til at blive en pligt. For det lykkelige menneske er et produktivt menneske, og der ansættes derfor Chief Happiness Officers i virksomheder, og nationer brander sig på internationale lykke-indexer. Lykken er blevet en pligt, som den enkelte selv har ansvar for at skabe. Det lyder næsten helt ulykkeligt!

Med udgangspunkt i den anmelderroste bog “Vi er det liv, vi lever(marts 2021), der handler om en 93-årig kvindes liv med glæder og sorger, undersøger Svend Brinkmann også, om skæbnen stadig spiller en rolle i menneskers liv? Er det lykkelige liv et, hvor man er sin egen lykkes smed, eller måske snarere et, hvor man forsoner sig med sin skæbne?

Svend Brinkmann foredrag

Hvad er et menneske?

”Kend dig selv!” stod der over Apollontemplet i Delfi i det gamle Grækenland. I nyere tid er udsagnet fortolket som en opfordring til at gå på opdagelse i ens eget indre. Man skal kende sig selv for at kunne udvikle sig personligt, realisere sine indre potentialer eller blive den bedste udgave af sig selv. Ofte er selvudviklingen anset som en nødvendighed, ikke bare i privatlivet, men også på arbejdet.

Grækerne mente dog formentlig noget andet med udsagnet: Nemlig at man først og fremmest skal kende sig selv som et menneske. Altså som et væsen med visse almene karakteristika, der lever sit liv sammen med andre. At kende sig selv som et menneske er derfor et dannelsesprojekt, som er noget andet end individuel selvudvikling. Men hvad er egentlig et menneske? Hvor kan et moderne menneske hente ressourcer til at forstå, hvad et menneske er? Og hvordan realiserer man overhovedet sin menneskelighed?

Disse spørgsmål søger Svend Brinkmann at besvare i foredraget, der baserer sig på bogen af samme titel. Gennem foredraget introduceres forskellige menneskebilleder – herunder det biologiske, rationelle, følende, sociale og religiøse menneske – og det diskuteres, om nutidens samfund overhovedet giver plads til at være menneske. Svend Brinkmann kommer også ind på, hvordan det menneskelige er under pres af en teknologisk udvikling, hvor mennesket konstant søges optimeret både psykologisk, medicinsk, neurologisk og digitalt.

Svend Brinkmann foredrag

Gå glip!

Svend Brinkmann blev kendt i offentligheden, da han i 2014 udgav bogen Stå fast, som blev en bestseller ved at opfordre til modstand mod tidens udviklingstvang. Siden fulgte “Ståsteder, der mere opbyggeligt søgte at indkredse nogle etiske og eksistentielle grundværdier, som er værd at stå fast på. I sin bog “Gå glip” – om begrænsningens kunst i en grænseløs tid fuldendes trilogien med en undersøgelse af, hvordan vi skal indrette os for at kunne stå fast på det, der er væsentligt og meningsfuldt.

Når man står fast på noget, må man nemlig gå glip af noget andet, men det er blevet svært, fordi der findes en udbredt frygt for at gå glip af noget, kaldet Fear of Missing Out (eller FOMO). Svend Brinkmann fortæller i foredraget om, hvordan mådehold og det at gå glip af noget ikke bare er en nødvendighed i en grænseløs udviklingskultur, men også er en indre del af et godt liv – både etisk, eksistentielt og psykologisk. Der er faktisk grund til at glæde sig over at ”gå glip” (Joy of Missing Out eller JOMO).

Svend Brinkmann foredrag

Ståsteder

Svend Brinkmanns bog “Stå fast blev en bestseller ved at opfordre til modstand mod tidens omsiggribende udviklingstvang og positivitet. Men bogen efterlod nogle grundlæggende spørgsmål: Hvad er værd at stå fast på i tilværelsen? Hvad har et menneske pligt til at gøre? Hvad er overhovedet et meningsfuldt liv?

Med “Ståsteder forsøger Svend Brinkmann, at præsentere nogle svar på disse eksistentielle spørgsmål, der samtidig kan ses som en kritik af samtidens instrumentalisering, dvs. tendensen til at gøre alting til et middel til noget andet frem for at være et mål i sig selv. Med et strejftog gennem idéhistorien peger Svend Brinkmann på ti eksistentielle ståsteder, herunder værdighed, frihed, kærlighed, tilgivelse og sandhed, som er værd at stå fast på, og som bør opfattes som værdifulde i sig selv – også i vores forandringsfokuserede tid.

Svend Brinkmann foredrag

Stå fast: Et opgør med tidens udviklingstvang

Konstant udvikling af kompetencer, selvet og personligheden er blevet et krav i vores accelererende kultur. Evig forandring ser efterhånden ud til at være det eneste permanente i vores liv. Det er både inden for uddannelse, familie- og arbejdsliv, hvor fx medarbejderudviklingssamtaler og coaching hører til dagens orden. I dette foredrag spørger Svend Brinkmann, om vi nu har nået grænserne for, hvor megen fleksibilitet og omstillingsparathed, mennesker kan kapere.

Hvad er konsekvenserne for menneskelig integritet, loyalitet og pligtfølelse, når man konstant skal være i udvikling? Kan vi virkelig finde retning i tilværelsen ved konstant at kigge ind i os selv og ”mærke efter”? Og hvilke alternativer findes for mennesker, der ikke hele tiden vil stræbe mod at ”finde sig selv”, men hellere vil stå fast i deres liv og affinde sig med sig selv? Svend Brinkmann introducerer en tænkning, der betoner sindsro, værdighed og pligt som modgift mod nutidens udviklingstvang.

Svend Brinkmann foredrag

Det diagnosticerede liv

Vi bevidner tilsyneladende en epidemisk eksplosion i de psykiatriske diagnosers udbredelse for både børn og voksne. I løbet af et år vil cirka 25 procent af os kunne få mindst én psykiatrisk diagnose. Omtrent 10 procent af befolkningen er på antidepressiv medicin, og udskrivningen af psykofarmaka til børn er også steget meget.

Hvordan forklarer vi eksplosionen i de psykiatriske diagnosers udbredelse? Er mennesker sygere og mere afvigende end før? Eller har vores begreber om sygdom og sundhed ændret sig, så vi er blevet mere tilbøjelige til at diagnosticere og forstå vores problemer i lyset af det psykiatrisk-diagnostiske sprog?

Hvad sker der med et samfund, der i stigende grad anskuer dets problemer gennem diagnosernes optik? Og hvordan skal professionelle forholde sig til udviklingen? Med udgangspunkt i disse spørgsmål vil Svend Brinkmann stille skarpt på diagnosekulturen og de udfordringer, vi her møder.

Svend Brinkmann foredrag

Tænk! - Et forsvar for det tankefulde liv i en tankeløs tid

Mere end noget andet mangler det moderne menneske eftertænksomhed! Det er udgangspunktet for Svend Brinkmanns nye foredrag, der forsvarer en tankefuld livsform i en tankeløs tid.

Som mennesker har vi et potentiale til at tænke både dybt og kritisk, men det er sjældent, at der gives tid og rum til det. I det moderne accelerationssamfund skal der nemlig konstant produceres, konsumeres og optimeres, og vi bombarderes løbende med indtryk fra medierne, reklamer og sociale medier – så hvornår kan vi egentlig tænke?

Mange søger i dag mod østens tradition for meditation og mindfulness, hvor det handler om at være til stede og tænke mindre, men Svend Brinkmann udfolder i stedet mulighederne i den vestlige filosofis tradition for at tænke bedre som afgørende for et godt liv.

Foredraget baserer sig på Svend Brinkmanns nyeste bog “Tænk (2022)!

Svend Brinkmann video

Foredrag med Svend Brinkmann

Få en forsmag på et foredrag med Svend Brinkmann i videoen.

Se foredrag med Svend Brinkmann

Referencer

Godt at Svend kunne indarbejde viden om unge i foredraget, da målgruppen var ansatte på ungdomsuddannelser.

Dorthe Brinck Lillelund

Vordingborg Kommune

Alt var super godt - vi er fuldt ud tilfredse.

Anne Korbo Christensen

Næstved Kommune

Svend Brinkmann er en oplægsholder, som både kan provokere, levere viden på højt niveau, sætte ting i perspektiv og ikke mindst få tilhørerne til at lytte og reflektere. Også til dem på bagerste række i en sal med over 400 deltagere. Helt klart en stor anbefaling herfra til Svend Brinkmann, som startede Efterskoleforeningens Vejlederkonference i år.

Lis Brok-Jørgensen

Efterskoleforeningen

Ikke kun jeg men også de øvrige tilhørere var meget tilfredse med Svend Brinkmanns foredrag. Han er en blændende formidler, og indholdet var præcis det, jeg havde bestilt.

Kristine Visby

IBC

Det var super fint - relevant, skarpt, vedkommende - og Svend var god til at inddrage det vi havde talt om til vores formøde

Hanne lise rasmussen

Børn og Unge Aarhus kommune

Fantastisk!

Annette Bernth

VetFamily

Et nærværende og ærligt foredrag, der giver stof til eftertanke.

Casper Sand

Struer Kommune

Selv en blandet faggruppe havde stort udbytte og fornøjelse af foredraget. Det har givet os rigtig meget at tale om.

Lene Nørgaard Hansen

Tønder Kommune

Virkelig godt og vedrørende. Fornemmelsen af at vores breef var blevet taget i betragtning. Kæmpe begejstring fra en meget differentieret medarbejdergruppe

Camilla Saebel

NEXT Uddannelse København

Svend Brinkmann leverede et supergodt og for os relevant oplæg. Det var rart at opleve, at Svend Brinkmann var meget lydhør ift. vores ønsker til oplægget, så han sikrede sig, at han kom omkring de ønskede temaer.

Lene Bækgaard

Miljø- og Fødevareministeriet

Svend var og er meget inspirerende og vidende foredragsholder. Dialogen med spørgsmål efter oplæg oplevede deltagerne som meget givende. Der var stor tilfredshed med foredraget. Der var flere deltagere der oplevede, at der blev talt lidt for meget om de bøger han har skrevet. Der kom til at virke som en salgstale.

Christina Arnfred Nissen

SOSU Syd

Tusinde tak for et virkelig inspirerende, fængslende og givende indlæg ved vores kickoff - det skabte både energi og eftertænksomhed!

Anne Thorvardarson

Schultz

Rigtig godt foredrag. Spændende og velkonstrueret. Tilbagemeldingen fra deltagerne til foredraget var meget positivt

Charlotte Bundgaard

VIA Skive

God til at holde tiden samt at det ikke blev "kedeligt" i forhold til ikke at holde pause undervejs. Kunne fast holde publikums interesse under hele seancen.

Tina kofoed Menzel

Socialpædagogerne Kreds Bornholm

Oplevelsessamfundet

“Oplevelsessamfundet” er Svend Brinkmanns tankevækkende analyse og kritik af nutidens overfokus på oplevelser og dens negative påvirkning af samfundets fællesskab.

Ifølge Sven Brinkmann lever vi i et oplevelsessamfund, hvor alt værdi opgøres efter den gode oplevelse. Oplevelsesøkonomien buldrer frem og følger vores begær efter mere underholdning, og samtidig bliver den offentlige debat hindret af det store fokus på den subjektive oplevelse, der altid kan anfægtes og udfordres. Det handler ikke længere om, hvordan verden er, men hvordan vi oplever den.

Svend Brinkmann udfolder en essentiel kritik i “Oplevelsessamfundet”, der understreger vigtigheden af at insistere på en fælles, objektiv virkelighed, hvori vi sammen kan løse nutidens udfordringer.

Kilde: Saxo

Om nej

„Du må lære at tage nej-hatten på.” NEJ, nej, nej! Vi har i snart et årti hørt om ja-hatten, om anerkendelse, værdsættelse og positivitet, men Svend Brinkmann har en anden idé: Lad os støve nej-hatten af. Der er nemlig meget, vi bør sige nej til i vores accelererende kultur – og her er det essentielt at kunne sige nej. Særligt, hvis man vil være et modent menneske med karakter, integritet og værdier. Kun programmerede robotter siger altid ja. SVEND BRINKMANN skriver om begrænsningens kunst i en grænseløs tid. Med uddrag fra ”Stå fast” og ”Gå glip” – Udkommer i Gyldendals Kolibri-serie.

Kilde: Forlagsbeskrivelse

Stå fast

Svend Brinkmann er uddannet cand.psych fra Aarhus Universitet og arbejder som professor i almenpsykologi og kvalitative metoder på Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet. Med “Stå fast” skriver han om den udviklingstvang, som han føler, præger vores kultur i en negativ retning. I “Stå fast” forklarer Svend Brinkmann, hvordan udviklingstvangen i samfundet gør os blinde for de væsenligste ting i livet.

Med sin guide bestående af 7 trin giver han dig råd og redskaber til, hvordan du kan affinde dig med dig selv og hertil, hvordan du kommer udenom en alt for uhæmmet positiv tænkning samtidig med, at du opnår en mere realistisk livsindstilling.

Kilde: Saxo

Ståsteder

“Ståsteder” peger på ti eksistentielle holdepunkter, der kan give vores liv mening, så snart vi er holdt op med at fokusere så meget på os selv og vores indre udvikling.

I vor tid mangler vi sans for indhold, mål og formål i vores aktiviter. Selvom vi er blevet rigtig gode til at måle og veje verden omkring os, er vi blevet værre til at vurdere værdien af det, vi ser. “Ståsteder” præsenterer ti idéer og veje til at identificere de steder, vi skal stå fast i tilværelsen.

Kilde: Saxo

Gå glip

“Gå glip” handler om begrænsningens kunst og værdien af at gå glip af noget. Denne livskunst er vigtig både for os som samfund og som mennesker. Det er i sig selv værdifuldt at lære “at nøjes” frem for at ville det hele. Der er grund til at gøre noget, hævder Svend Brinkmann i “Gå glip”, og det at gå glip af noget bør ifølge ham ses som en aktiv handlen og ikke som noget passivt, der bare sker. For det kræver en indsats at gå glip af noget. Det er ikke desto mindre en eksistentiel, etisk og psykologisk nødvendighed.

Kilde: Saxo

Hvad er et menneske?

Svend Brinkmann stiller det helt store spørgsmål: Hvad er et menneske?

På bedste Brinkmann-manér spørger han til det, du ikke skal have som mål, hvis du skal læse hans bog:

”Vil du blive den bedste udgave af dig selv, realisere dit fulde potentiale og optimere dine unikke kompetencer?” Er dette tilfældet, er Svend Brinkmanns nye bog måske ikke rigtig noget for dig.

Bogen handler ikke om, hvordan du bliver den bedste udgave af dig selv, men om det alment menneskelige og om selve den menneskelige natur. Bogen danner ramme for en slags dannelsesfortælling med seks menneskebilleder. Disse menneskebilleder har haft betydning for vores selvforståelse fra bl.a. filosofien, biologien, religionen og kunsten.

Det er første gang, at Svend Brinkmann kaster sig ud i den skønlitterære genre.

Hvad er et menneske? har en faglitterær tekst inde i den skønlitterær ramme. Vi kommer som læsere med på en ung mands dannelsesrejse. Det foregår i tog rundt i Europa under vejledning af den unge mands bedstemor, hvor han undervejs møder mennesker, kulturskatte og filosofi.

Kilde: Saxo

Vi er det liv vi lever

“Vi er det liv vi lever” er Svend Brinkmanns tankevækkende bog om den 90-årige Lillis spændende livshistorie og hans reflekterede perspektiv på skæbnebegrebets relevans i dag.

I 2018 får Svend Brinkmann tilsendt et brev fra den 90-årige kvinde Lili. Det bliver begyndelsen på et unikt venskab og på Lilis fortælling om sit liv. De to udveksler deres personlige livshistorie og taler bla. om Lilis farefulde forelskelse i tyske solder under besættelsen og om hendes livs store sorger og glæder. Hendes livshistorie får Svend Brinkmann til at reflektere over vores nutidige syn på skæbnen og vores måske fejlagtige tro på det autonome og frigjorte menneske.

I “Vi er det liv vi lever” tager Svend Brinkmanns afsæt i Lillis livshistorie, og hvordan den blev formet af historiens begivenheder, vilkår og de mennesker hun mødte på sin vej for at diskutere hvorvidt skæbnebegrebet stadig har en relevans for det moderne menneskes liv.

Kilde: Saxo

Kampen om lykken

I “Kampen om lykken” udforsker Svend Brinkmann og Alfred Bordado Sköld begrebet lykke fra en række forskellige perspektiver.

Er lykke et utopisk ideal? Hvad består lykke egentlig af? Og skal vi stræbe efter den, og skal den udgøre samfundets fundament? Begrebet lykke udgør en essentiel del  af vores liv, vores forestillinger og håb og den måde vi har opbygget vore samfund på. I denne bog udforsker Svend Brinkmann og Alfred Bordado Sköld med udgangspunkt i videnskabelige discipliner som psykologi, filosofi, teologi og flere begrebet, og forsøger at forstå dets bestanddele og betydning.

“Kampen om lykken” er tankevækkende læsning om vores opfattelse af  lykke og alle dets perspektiver, potentialer og problemer.

Kilde: Saxo

Mit år med Gud

I “Mit år med Gud” udforsker Svend Brinkmanns religion og tro i en moderne verden.

Inden 2020 begyndte, havde psykolog Svend Brinkmann sat sig for at undersøge tro og religion i en moderne kontekst. Målet var at blive klogere på religionens potentiale, og han satte sig derfor for at undersøge, om religion kan være givende og relevant for et menneske som ham selv, der har er videnskabeligt uddannet og er opdraget i et sekulært samfund.

“Mit år med Gud” er resultatet af denne undersøgelse, hvor han stiller et nyt spørgsmål til tro og religion hver måned, som han sætter sig for at komme til bunds i. Svend Brinkmann er overbevist om, at der findes en vej mellem religiøs fundamentalisme og en komplet afvisning af religion, og den agter han at finde. En sådan mellemvej vil bl.a. kunne nuancere de offentlige debatter, der ofte ender med mudderkastning og afvisning af den anden part. Men 2020 udvikler sig helt anderledes, end nogen kunne have forudset, og størstedelen af udforskningen foregår hjemme fra skrivebordet. Det begrænser dog ikke Brinkmann specielt meget, og han får stadig rig mulighed for at læse alt fra Bibelen til moderne tekster om filosofi, religion, videnskab og psykologi.

Svend Brinkmann står bag adskillige anmelderroste bøger, bl.a. “Hvad er et menneske” og “Gå glip”. “Mit år med Gud” er hans nyeste bog.

Kilde: Saxo

Uforpligtende forespørgsel på Svend Brinkmann

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Svend Brinkmann
Svend Brinkmann

5 ud af 5 stjerner

"Et nærværende og ærligt foredrag, der giver stof til eftertanke."

Casper Sand - Struer Kommune Se alle referencer

Foredragsemner med Svend Brinkmann