Henter Indhold ...

Tlf. 35 11 21 31

Alle hverdage mellem kl. 8.00 – 16.00

Frede Bräuner

Tidl. lærer, forfatter og foredragsholder

Frede Bräuner er ikke uden grund en af de mest efterspurgte foredragsholdere i landet, når snakken falder på kost og ernæring for børn og unge. Oplev et foredrag, der er både fantastisk underholdende og lærerigt. Med masser af aha-oplevelser og ny viden.

UFORPLIGTENDE FORESPØRGSEL

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpligtende

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Book nu på tlf: 35 11 21 31

Frede Bräuner er i kraft af sine mange års erfaring som folkeskolelærer blevet en ofte anvendt foredragsholder, når der arbejdes med sammenhængen mellem kost, indlæringsevne og adfærd i skolerne. Hans foredrag er levende, og han formidler tydeligt sine budskaber, uanset om det er til voksne eller børn. 

Frede Bräuner er udover at være foredragsholder også formand for Landsforeningen Mad&Læring, som er en nystartet forening, der aktivt arbejder for at udbrede viden om mad og motions betydning for børn, unge og udsatte gruppers livsvilkår; eksempelvis adfærd og indlæringsevne og psykiske lidelser som ADHD, autisme, angst og depressioner. Frede samarbejder med skoler og institutioner, herunder bostedet DSI Hedehuset og Den Sikrede institution Grenen, hvor han rådgiver personalet i ernæringsmæssige og pædagogiske sammenhænge og laver individuel kost – og motionsvejledning vejledning til de unge og personalet.

I 2002 udgav Frede Bräuner bogen “Kost – adfærd – indlæringsevne”, der er udkommet i mange udgaver og oplag. Den er i 2010 udkommet i 5. udgave. Han er også medforfatter til bogen “Hvad fylder vi i børnene?”, og han fungerer som konsulent og en uhyre efterspurgt foredragsholder både for skoler, virksomheder og institutioner.

Frede Bräuner er fortaler for den holdning, at ernæring, opdragelse, undervisning og omsorg hænger sammen, og han søger i sin skribent- og foredragsvirksomhed at formidle dette gennem udtryksmåder som humor og fortællinger.

  Frede Bräuner foredrag

  Hvordan motiverer vi udsatte børn og unge til nye vaner og en sundere livsstil – og hvilke resultater kan vi opnå?

  • Frede Bräuner har udviklet nye redskaber og arbejdsmetoder, der målretter sig udsatte børn og unge – herunder unge med diagnoser, som ADHD, angst og autisme. I foredraget gennemgår han, hvordan man med baggrund i fysiske test, blodprøver, interviews og vejledning når ind til unge, der er fanget i meget dårlige vaner, store fysiske og psykiske problemer. Udgangspunktet er Fredes erfaringer og banebrydende resultater fra sit arbejde med unge på bl.a. opholdsstedet DSI Hedehuset og Den sikrede døgninstitution Grenen.
  • Frede Bräuner vil i foredraget beskrive, hvordan udsatte børn og unge ofte fejltolkes og fejlbehandles af et system, der ofte forsømmer at fokusere på de unges egentlige problemer, herunder vitamin- og mineralmangel, overfølsomhed og livsstilsproblemer.
  • Målgruppen er forældre, personale og behandlere, der arbejder med børn, unge og udsatte grupper. Foredraget kan afvikles på 1-4 timer. Derudover kan der arrangeres en temadag med en varighed på 5-7 timer, hvor workshop og praktiske øvelser indgår.

  Frede Bräuner foredrag

  Kost og idræt

  • Børn og unge, der dyrker meget idræt, har brug for masser af sund mad. Kroppen har brug for ordentligt brændstof og sund næring til vækst. Kroppen har brug for sund mad til opbygning og reparation af muskler og knogler. Hjernen har brug for sund næring til koncentration og læring. Mange unge spiser forkert og har et stort forbrug af slik, sodavand, energidrikke og alkohol. Denne forkerte kost skader børn og unges idrætspræstationer, koncentrationsevne og er skyld i idrætsskader og mindsker glæden ved at dyrke idræt. Mange unge kan ikke lave mad og får derfor kostmæssige problemer, når de flytter hjemmefra.
  • Formen i foredraget er “showpræget,” og der bliver anvendt et sprog og fortalt historier, som børn og unge kender fra hverdagen. Målet er – på en underholdende måde – at bevidstgøre børn, unge og voksne om fysiske og psykiske konsekvenser af ringe kostvaner og om nødvendigheden af at spise sundt og varieret. I foredraget får deltagerne enkelte og gode råd til simpel madlavning, og hvordan man skaber gode vaner i hverdagen, og Frede inddrager aktivt deltagerne i foredraget.
  • Foredraget henvender sig til børn, unge, forældre, skoler, efterskoler og idrætsklubber.

  Frede Bräuner foredrag

  Skolereformen og lange dage kræver store madpakker og gode kostordninger

  • Med skolereformen er dagene uden for hjemmet blevet langt mere krævende for børn og unge. Mange af dem når end ikke hjem fra skole og institutioner, inden de skal videre til fritidsaktiviteter. De længere dage med både leg, læring og motion, kræver større og mere nærende madpakker samt velfungerende kostordninger i skoler og institutioner. Skoler og institutioner har brug for mætte og friske børn, når mål om læring og trivsel skal opfyldes. Forældre i en travl hverdag står derfor overfor nye udfordringer, når dagligdagens logistik med indkøb, madlavning og madpakker skal gå op i en højere enhed.
  • I foredraget bliver der lagt vægt på symptomer på forkert ernæring, der opleves blandt børn og unge i hverdagen og de pædagogiske principper og metoder, der kan anvendes i skoler, institutioner og i dagligdagen som forældre, når problemerne skal løses.
  • I oplægget bliver der givet konkrete bud på, hvordan man kan anvende visuelle effekter, humor, historiefortællinger og konstruktiv dialog, når budskabet skal formidles.
  • Foredraget henvender sig til personale i skoler og institutioner, forældre og de ældste elever.
  • Varighed: fra 1½ time til 3 timer. Efter aftale.

  Frede Bräuner foredrag

  Om sammenhænge mellem kost, adfærd og indlæringsevne

  • Danske børn og unge er blandt de mest usunde i Europa, og et stigende antal får brug for psykologhjælp og andre specialtilbud. Dette skyldes især de ringe kostvaner. Flere undersøgelser viser, at både børn og unge, der spiser dårligt, også fungerer dårligt – det gælder både fysisk, psykisk og socialt. Samtidig kan en forbedret kost og vitamintilskud løse en lang række af disse problemer.
  • Frede Bräuner tager afsæt i ovennævnte erfaringer, når han i foredraget fokuserer på sammenhængen mellem børn og unges kostvaner, såsom ustabilt blodsukker, vitamin – og mineralmangel, allergier, misbrugsproblemer og deres adfærd og indlæringsevne. Målet med Frede Bräuners foredrag er, at deltagerne får indsigt i kostens indflydelse på børn og unges fysiske og psykiske udvikling og får redskaber til at tolke dagligdagens symptomer på dårlig ernæring hos børn og unge. Samtidig giver foredraget også indsigt i pædagogiske og praktiske metoder i bestræbelserne på at ændre børn og unges kostvaner og derigennem at forbedre børns indlæringsevne og adfærd.
  • Foredraget er bl.a. velegnet til forældrearrangementer, fyraftensarrangementer, konferencer og pædagogiske dage.

  Frede Bräuner foredrag

  Kost og sundhed på erhvervsuddannelsen (foredrag og workshop)

  • En temadag med foredrag og workshop, der er oplagt i forbindelse med faget Samfund og Sundhed på erhvervsskolernes Grundforløb 1. Temadagen er udviklet på baggrund af det store frafald, som erhvervsskoler og ungdomsuddannelser oplever, hvor op mod 48 % ikke gennemfører uddannelsen. Mange unge har en usund livsstil, dårlig kondition og manglende overskud til læring, hvilket denne temadag overordnet har til formål at dæmme op for.
  • Målene med temadagen er derfor:

  1) At ændre elevernes kost- og motionsvaner samt øge deres motivation for læring over et helt skoleår

  2) At modvirke fravær og frafald på ungdomsuddannelsen

  3) At kunne dokumentere elevernes positive udvikling over et helt nyt skoleår

  4) At mindske elevernes indtage af usunde fødevarer

  4) At øge elevernes generelle sundhedstilstand og indlæringsevne

  5) At bekæmpe kræsenhed og øge kendskabet til sunde fødevarer

  6) Øge bevidstheden om de negative konsekvenser ved hash, alkohol og rusmidler generelt

  7) At skabe positiv omtale af skolens virke.

  • Temadagen indeholder 2-3 timers foredrag for elever og personale samlet med efterfølgende workshop og test af eleverne, der vil vare 1-2 timer.
  • Foredraget ”En sukkernarkomans livshistorie og lidelser, hvorfor dropper Dennis og Anita ud fra uddannelsen, og hvad kan de gøre for at undgå det?” er showpræget og leveres i et underholdende sprog og med historier, som de unge kan nikke genkendende til fra deres hverdage. Målet er at bevidstgøre unge om fysiske og psykiske konsekvenser af ringe kostvaner og om nødvendigheden af at spise sundt og varieret. Foredraget handler også om motion, alkohol, tobak og misbrug.
  • Workshoppen vil bestå af spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel, måling af hvilepuls, blodsukkerniveau, muskelstyrke, kondital mv. (Frede medbringer udstyr hertil, men der tages udgangspunkt i det udstyr, som skolen råder over). Eleverne udarbejder helt enkelte individuelle kost- og motionsplaner, som skal følge dem resten af året, og som også kan anvendes af elever og lærere gennem et længere undervisningsforløb.
  • Temadagen kan afvikles med hjælp fra 2-6 lærere. Temadagens form og indhold kan aftales på indledende møde.

  Frede Bräuner foredrag

  Foredrag til børn og unge

  • Frede Bräuner kan også holde sit foredrag direkte til børn og unge.
  • Formen på foredraget er ”showpræget,” og der bliver anvendt et sprog og fortalt historier børn og unge kender fra hverdagen. Målet er – på en underholdende måde – at bevidstgøre børn og unge om fysiske og psykiske konsekvenser af ringe kostvaner og om nødvendigheden af at spise sundt og varieret.

  Frede Bräuner foredrag

  Kost, livsstil og trivsel – et foredrag for medarbejdere og ledere

  • Stadig flere bliver ramt af stress, depressioner og udbrændthed. Flere og flere bliver ramt af livsstilsygdomme, og mange må forlade arbejdsmarkedet før tid. Sygefravær og fravær i forbindelse med børns sygdom koster årligt danske virksomheder et tocifret milliardbeløb. Mange familier mangler overskud i hverdagen, og stadig flere oplever at trætte og ukoncentrerede børn fylder alt i hverdagen
  • Målet med foredraget/kurset er derfor, at deltagerne får indsigt i kostens indflydelse på den fysiske og psykiske formåen. Får redskaber til at tolke dagligdagens symptomer på dårlig ernæring. Får indsigt i praktiske metoder til at ændre kostvaner og livsstil og derigennem at forbedre trivsel og overskud i hverdagen på arbejdsmarkedet og i privatlivet.
  • Målet er – på en underholdende måde – at bevidstgøre om fysiske og psykiske konsekvenser af ringe kostvaner og om nødvendigheden af at leve sundt. Formen på foredraget er underholdende og inspirerende, og Frede Bräuner anvender et sprog og fortæller historier fra hverdagen, som alle kan nikke genkendende til.
  • Der kan laves et arrangement, hvor børn, bedsteforældre og andre familiemedlemmer deltager.

  Frede Bräuner foredrag

  Der tilbydes et foredrag, der henvender sig til børn, søskende, forældre, bedsteforældre og personale i samlet flok

  • Formen er “showpræget”, og der bliver anvendt et sprog og fortalt historier børn, unge og forældre kender fra hverdagen. Målet er – på en underholdende måde – at bevidstgøre børn, unge og forældre om fysiske og psykiske konsekvenser af ringe kostvaner og om nødvendigheden af at spise sundt og varieret. Foredraget handler også om motion, alkohol, rygning og misbrug. Dette fællesarrangement lægger op til, at forældre, bedsteforældre, børn og personale efterfølgende får et fælles udgangspunkt at handle ud fra.
  • Børn, forældre og bedsteforældre får redskaber til at forbedre sundheden i hjemmet, og personalegruppen bliver klædt på til at kunne udarbejde kostpolitikker og løbende at diskutere emnet med forældre og børn.
  • Foredraget kan afrundes alene med personalegruppen eller forældregruppen, og fællesspisning kan med fordel være en del af arrangementet. Desuden tilbydes der efterfølgende konsulentbistand til udarbejdelse af kostpolitikker, kostvejledning mv.
  • En sidegevinst ved disse arrangementer er ofte, at sundhedsstilstanden blandt personalegruppen bliver forbedret, hvilket resulterer i færre sygedage og bedre trivsel i hverdagen.
  • Varighed: 1-3 timer eller efter aftale.
  • Målgrupper: Børn og unge fra 6-25 år sammen med forældre, bedsteforældre og en personalegruppe. Børn og unge med særlige behov sammen med forældre og en personalegruppe. Arrangementet kan afvikles i skoler, institutioner og på arbejdspladser.
Det siger kunder, som har oplevet foredrag med Frede Bräuner

Indlæs flere...

Foredragsholdere der minder om Frede Bräuner

Foredragsemner med Frede Bräuner