Henter Indhold ...

John Aasted Halse

Cand. pæd. og psych., forfatter, rådgiver, debattør og foredragsholder

John Aasted Halse udbyder som rutineret foredragsholder en række inspirerende og utroligt underholdende foredrag om børn og unge. John har holdt hundredevis af foredrag for skoler, kommuner, dagsinstitutioner, biblioteker, foreninger og oplysningsforbund og scorer altid meget højt i sine evalueringer fra både arrangører og deltagere. Oplev en foredragsholder, der er dedikeret og som giver stof til eftertanke.

UFORPLIGTENDE FORESPØRGSEL

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpligtende

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Book nu på tlf: 35 11 21 31

John Aasted Halses foredrag er morsomme og inspirerende. De handler om opdragelse, respekt mellem børn og voksne, det moderne barns adfærd, stressede børn, dilemmafamilien, læringsstile, den digitale verden som tidsrøver, børns forhold til seksualitet, børn med sygdomme, skilsmissefamilier, drenge og piger i en feminiseret verden, inklusion, anerkendelse, mobning og selvværd. Listen er lang, og John er ekspert på områderne. 

John Aasted Halse er cand.pæd. med fokus på familiepsykologi og socialpsykologi. Derudover er han autoriseret psykolog med privat praksis, og arbejder sideløbende på øvrige “freelance”-konsulentopgaver. John Aasted Halse har i mange år beskæftiget sig med børn og unge, blandt andet som telefonrådgiver på DRs “Børnetimen”. Ligeledes har Joh skrevet en del bøger og artikler om emnet. Gennem 16 år – frem til april 2004 – var han formand for Landsorganisationen Børns Vilkår, samt tidligere medlem af Børnerådet og Børnesagens Fællesråd. Derudover er John Aasted Halse især kendt for sin gentagne optrædener som debattør i medierne. John Aasted Hasles bog “Den nødvendige opdragelse” har ligeledes været populær og skabt en stor interesse blandt forældre og pædagogisk personale for foredraget af samme navn. I efteråret 2016 udkommer John med en ny bog om børn i skilsmissefamilier.

Alle John Aasted Halse foredrag kan inddeles efter aldersgruppe (foredrag om børn på 0-6 år og foredrag om børn på 6-16 år).

  John Aasted Halse foredrag

   DEN NØDVENDIGE OPDRAGELSE – ér opdragelse nødvendig?

  • Autoritet, indlevelse og dialog. Hvad er børneopdragelse i dag? Ikke kæft, trit og retning. Ikke smæk og lussinger, men hvad er det så og hvordan griber vi opdragelsen an? Børn skal udvikle sig til selvstændige og socialt kompetente individer. Det forudsætter, at de møder omsorgsfulde voksne, der stiller krav, og som tydeligt viser børnene, hvor deres egen grænse går. Opdragelse handler først og fremmest om samvær og nærvær primært mellem børn og voksne: først og fremmest forældrene, men også pædagogerne i dagtilbud og lærerne i skolen spiller her en stor rolle. Og hvis børnene på længere sigt skal udvikle sig til at blive myndige og socialt kompetente individer er forudsætningen, at de møder omsorgsfulde voksne, som stiller krav og som tydeligt viser børn, hvor deres egen grænse går. Vi skal opdrage for børnene for deres egen skyld, men også for fælleskabets bedste.
  • En ny form for opdragelse kræver, at de voksne har indlevelsesevne og er i stand til at se, hvad barnet er modent til at forstå og modtage. Det centrale i børneopdragelse er nemlig
  • ikke kun, hvad man som voksen gør i forhold til børn, men i høj grad også, hvad man er i forhold til børn. Mange er rådvilde og mangler brugbare handlemønstre over for børn. Med foredraget søger John Aasted Halse at udfylde det hul, der opstod i kølvandet på det nye børnesyn, hvor man holdt op med at slå børn, samtidig med at børn fik en ret. Og han argumenterer for, at de nære voksne må være børnenes vejledere, opdragere og rollemodeller og, at vi må holde fast, indtil børnene når en alder, hvor vi med rette kan sige, at nu er opgaven løst. Vi må opdrage dem, ikke for at begrænse dem, men for at de skal udvikle sig. Holde fast, indtil børnene som unge mennesker kan holde fast i sig selv.
  • I dette foredrag, der er delvist baseret på John Aasted Halses bog: ”Den nødvendige opdragelse – ér opdragelse nødvendig?”, gives et kvalificeret og kærligt bud på, hvad børneopdragelse er i dag, og hvordan vi kan gribe opdragelsen an i hverdagen, i hjemmet, dagtilbud og skole.

  John Aasted Halse foredrag

  Det sensitive barn – det robuste barn – en sammenhæng… en modsætning?

  • Vor tid myldrer med nye såkaldte diagnoser på børn. Senest er begrebet ”det sensitive barn” kommet på banen. Det drejer sig om børn, der er meget forsigtige og tilbageholdende, som tåler modgang dårligt og som kan have svært ved indgå i sociale sammenhænge. Men hvad er grunden til, at vi har fået denne ”diagnose”. Er det realiteter bagved, ér der en børnegruppe, der på grund af indere biologiske årsager har denne sensitive personlighed? Eller skal årsagen nærmere findes i disse børns opvækstforhold? Det kort svar er, at det ved man ikke helt i dag.
  • Overfor dette står begrebet robusthed. Kun hvis børn i besiddelse af et vist mål af robusthed eller modstandskraft kan de nemlig trives nu… og fremover. Er der så en sammenhæng mellem at være sensitiv og mangle et vist mål af robusthed? Mit svar er ja. Hvis forældre overbeskytter deres børn, hvis de ikke udfordrer børnene med opgaver i hjemmet, ikke ansporer børnene til selv at prøve at løse forskellige opgaver, men løser opgaverne for børnene, lades de i stikken og kommer ikke til at opleve modgang og dermed får de heller ikke de nødvendige redskaber til at løse vanskeligheder i hverdagen. De er kort sagt blevet afhængige og uselvstændige
  • John Aasted Halse sætter i dette foredrag fokus på den megen debat om, de mange børnediagnoser! Der vil blive lagt vægt på, at man er nødt til se tendensen til det stigende antal børn, der bliver karakteriseret som sensitive og så et for ringe fokus på børns robusthed.
  • John Aasted Halse er kendt som en vidende og skarp debattør og levende, samt humoristisk foredragsholder og underviser, når talen er om børns og unges forhold i familien, skole og dagpasningen. Han har i en årrække været formand for Landsorganisationen Børns Vilkår og medlem af regeringens børneråd. Har skrevet en lang række bøger bl.a.: ’Dilemmaer i den moderne børnefamilie’, ’Den nødvendige opdragelse og ’Børn i skilsmisse’.

  John Aasted Halse foredrag

  GRÆNSELØSE I SPROG OG HANDLING – ”Fuck dig – din smatso!”

  • Vi har gennem nogle år diskuteret det moderne barns adfærd. Pædagoger og lærere siger ofte: ”Børn bliver mere og mere umulige – vi kan ikke klare dem – forældre er løbet fra deres ansvar. Børnene kan ord som børn ikke kunne tidligere – de taler groft til de voksne – mange taler grimt til hinanden – de børn som taler grimt er tit de samme som er grænseoverskridende i deres adfærd.”  
  • Andre siger hertil: ” Børn har blot et andet udtryk end vi havde da vi var børn – de leger jo bare – børn viser, positivt, at de ikke er autoritetstro overfor de voksne. Når vi skælder ud, ja så gør børnene det også!” Synspunkterne på børns adfærd og sprog er således mange. Men, at flere og flere forældre og pædagogiske medarbejdere oplever problemer i forhold til børns sprog, er der næppe tvivl om.
  • John Aasted Halse søger i dette fordrag at give svar på, hvad der er er myte og hvad der er virkelighed. Kan vi vende børns udtryksformer til noget positivt? Kan vi vælge at opfatte børnene mere positivt? Hvad skal man gøre? Lade stå til eller gribe ind? Og hvis man skal gribe ind, hvordan da?
  • John Aasted Halse er kendt som en vidende og skarp debattør og levende, samt humoristisk foredragsholder og underviser, når talen er om børns og unges forhold i familien, skole og dagpasningen.  Han har i en årrække været formand for Landsorganisationen Børns Vilkår og medlem af regeringens børneråd. Har skrevet en lang række bøger bl.a.: ’Dilemmaer i den moderne børnefamilie’, ’Kan Barndommen Vente?’, ’Der er også børn i skilsmisser’, ’Pædagogen som opdrager’, ’Nu er det sidste gang’ … om forældre der opdrager’, ’FUCK dig – om børn og unges sprog…’ og ’Koks i Børnefamilien’..
  • John Aasted Halse vil også være kendt fra sin hyppige optræden som debattør i aviser såvel som på TV og i radio. Er endvidere studievært i Danmarks Radios spørgeprogram: ’Børnetimen’.

  John Aasted Halse foredrag

  MODERNE OPDRAGELSE – kæft, trit og retning, eller hvad  – mangler børn grænser eller mangler de voksne??

  • Har vi glemt at opdrage vore børn? Er eftergivenhed blevet den nye opdragelsesform? Har børnene overtaget ’magten’? Og hvad ér opdragelse, når det ikke længere er kæft-trit-og retning? Mange voksne er blevet forvirrede af den megen debat om børneopdragelse, ikke mindst fordi signalerne er så tvetydige: nogle siger, at opdragelse ér nødvendig, andre siger nej til dette.
  • I dette foredrag understreger John Aasted Halse tydeligt, at opdragelse ér nødvendig. Men det understreges lige så tydeligt, at det ikke handler om kæft-trit-og retning eller udelukkende om, at de voksne ’sætter grænser’. Hvad det til gengæld handler om er: nærvær, nærhed og samvær. Samtidig understreges det, at ansvaret for opdragelsen i dag er delt mellem de pædagogiske medarbejdere på den ene side og forældrene på den anden. Det beskrives også, at børnenes gruppe har en endog meget stor betydning for børnenes sociale adfærd.

  John Aasted Halse foredrag

  ”MOR JEG VI HA´… når børn bliver forbrugere” Om børn i en stærkt forburgerorienteret verden

  • Børn er blevet en fuldgyldig del af vort forbrugerorienterede samfund. De får mange materielle ting – og kigger man ind i børneværelserne er der ofte fyldt med moderne teknologi, legetøj osv. Men også på andre områder er vore børn blevet forbrugere: de er med til at bestemme hvad vi voksne skal spise, hvilke farve bilen skal have, hvor ferien skal gå hen. Og ikke mindst pigerne er meget bevidste om, hvilket tøj de vil have på. De ’plager’ om at få det de vil have – meget inspireret af de mange påvirkninger fra mediernes mange reklamer.
  • Så hvad skal forældrene gøre? Give efter – eller sige nej?
  • I foredraget sætter John Aasted Halse fokus på én af de nye tendenser i børnekulturen. Det er vigtigt at vi voksne finder frem til, hvad VI vil være med til og hvad vi ikke vil være med til. At vi giver børn spilleregler og lærer dem at forstå, at de ikke altid kan FÅ. Et foredrag hvor der stille spørgsmål, men også gives nogle ideer til hvad man kan gøre som alternativ til blot at give efter – at give børnene alt hvad de ønsker sig.

  John Aasted Halse foredrag

  “Børn i skilsmisse” – må lærere og pædagoger blande sig i forældres skilsmisse?

  • Under en skilsmisse og i de efterfølgende konflikter kommer nogle forældre til at svigte deres børn. Det kan være, når vreden tager overhånd.
  • Eller det kan være, når forældrene forsøger at samarbejde om alt og derved lægger låg på egne følelser i et ønske om at skåne barnet. De populære 7-7-ordninger et godt eksempel. For nogle børn kan manglen på ét fast hjem med én primær omsorgsgiver give problemer. Barnet skal i stedet navigere mellem to hjem med forskellige regler. Det kan skabe usikkerhed hos barnet uanset, hvor meget forældrene selv mener, at de kan samarbejde og være enige.
  • Så hvad gør man som lærer eller pædagog, når man kan se at en skilsmisse eller et bestemt samvær kan skade barnet? Her er det den pædagogens eller lærerens pligt at tale med forældrene«. Det kan dog være svært at bevæge sig ind på et så penibelt emne som forældres privatliv og hvordan, de vælger at opbygge deres familieliv efter skilsmissen. Hvordan forældrene indretter sig, er som udgangspunkt deres eget anliggende. Men lige så oplagt er det, at lærere og pædagoger har en pligt til at gå i dialog med forældrene, når de ser, at barnet mistrives.
  • Temaforedraget bidrager med gode råd og anvisninger. Gennem en lang række cases belyses forskellige dilemmaer. Oplæg til p – dag , pædagogisk møde, varighed 2½ time.
  • Foredraget baserer sig på John Aasted Halses nye bog: ”Børn i skilsmisse – en guide til pædagoger og lærere”.
Det siger kunder, som har oplevet foredrag med John Aasted Halse

Indlæs flere...

Foredragsholdere der minder om John Aasted Halse

Foredragsemner med John Aasted Halse