Henter Indhold ...

Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
profile-cover-generic-02-blue

Lær at øge trivslen gennem bedre spisevaner og derved spise sig psykisk sund

Tina Espander foredrag

Tina Espander

Psykolog, lærer og foredragsholder - Foredrag om at øge sin trivsel gennem bedre vaner og at spise sig psykisk sund.

Forespørg nemt på pris og dato
Uforpligtende forespørgsel på Tina Espander

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Tina Espander er den oplagte foredragsholder og underviser, når det kommer til at øge sin trivsel gennem bedre vaner og at spise sig psykisk sund. Et Tina Espander foredrag tager afsæt i teoretisk viden og kommer med værktøjer til konkret praksis, der kan afprøves med det samme. 

Tina Espander er i sit arbejde særligt optaget af, hvordan de professionelles ansvar for relation og kommunikation er indbyrdes på arbejdspladsen, men også hvordan det fungerer i forhold til forældre og børn. Vores måde at relatere til og kommunikere med hinanden på har stor betydning for, om vi bidrager til kontakt, tillid og samarbejde og til at få kolleger, forældre og børn til at udfolde sig til at blive den bedste udgave af sig selv.

Tina Espander er uddannet psykolog og lærer og har egen praksis, hvor hun arbejder med undervisning, behandling og erhvervspsykologiske opgaver, som fx konfliktløsning, udviklingsdage, det gode møde, supervision og stressforebyggelse.

Med et Tina Espander foredrag eller kursus, får I en engageret underviser og foredragsholder, der med humor og inddragelse både lærer fra sig men også knytter teorien til praksis. Tina Espander er en rutineret foredragsholder, og er altid velforberedt til sine foredrag og kurser, ligesom hun taler ind i den virkelighed, som I oplever lige nu i jeres virksomhed, forening eller organisation. Som både lærer og psykolog kombinerer Tina Espander sine uddannelser til at formidle psykologisk viden på en lettilgængelig og ofte også underholdende måde.

Tina Espanders ambition er, at hendes input skal være med til at gøre en forskel i praksis efterfølgende.

Se foredrag med Tina Espander

  Tina Espander foredrag

  Forstå dig selv, hvordan barndommens relationer former dig

  • Tine Espander fortæller i dette foredrag, hvordan barndommens relationer, erfaringer og også mere traumatiske oplevelser kan påvirke vores følelser og den måde, vi indgår i relationer på i voksenlivet, fx i forhold til arbejdsliv, kærlighedsforhold, venner og børn.
  • Ud fra den Neuro Affektive Relations Model (NARM) forklarer psykolog Tina Espander, hvordan nuværende følelser, tanker og kropslige reaktioner går tilbage til en tidlig forankring i en eller flere psykiske tilpasningsstrategier, som alle mennesker udvikler gennem deres opvækst.
  • Tine Espander tager i foredraget afsæt i den grundlæggende forståelse af nervesystemet, de 5 grundlæggende behov som børn har brug for, de 5 overlevelsesstrategier og personlighedstyper, og hvordan man terapeutisk kan arbejde med at afmontere disse grundlæggende mønstre.

  Tina Espander foredrag

  Sådan styrker du dit barns selvværd – anerkendende opdragelse

  • Forældre vil deres børn det bedste, men nogle gange kommer forældrene til at ville for meget, og insisterer på, hvordan barnet skal se ud, hvad det skal have af fritidsinteresser, hvad det skal have på af tøj, hvem det skal lege med, hvad det skal føle og mene.
  • Det kan I bedste fald føre til et barn og en ung, som uden spørgsmål tilpasser sig sine forældres dagsorden, men mister sig selv undervejs. I værste fald kan det føre til et barn og en ung, som insisterer på at være sig selv med konflikter men som også tager afstand til sine forældre som et direkte resultat.
  • Tina Esapnder svarer i dette tankevækkende foredrag på, hvordan forældre kan hjælpe deres barn til at udfolde sig som det unikke menneske, han eller hun kan blive til, samtidig med, at forældrene kan give deres livserfaring videre, så børnene bedste muligt kan begå sig i vores samfund.
  • Foredraget giver indsigt i anerkendelsens svære kunst, anerkendelsens kvaliteter i forhold til at dit barn udvikler et højt selvværd og ideer til, hvordan du kan påtage dig dit forældreansvar uden at kompromittere dit barns indre kerne. Tina Espanders pointe er, at det aldrig er for sent at gøre det rigtige for sit barn.
  • Foredraget kan både rettes mod småbørnsforældre og forældre med teenagebørn samt professionelle, der arbejder med børn og unge.

  Tina Espander foredrag

  Kursus – anerkendende kommunikation og relation (3-7 timer)

  • For de professionelle, der arbejder med mennesker, er det vigtigt at skabe de bedste rammer for det enkelte barns udviklingspotentiale. Kommunikation og relation har afgørerende betyudning, og går længere end til enkelte barn. Det er også relationer og kommunikation med kollegaer, studerende, og forældre, der spiller ind, når det kommer til at støtte barnet og samarbejde bedst muligt omkring det.
  • I kurset præsenterer Tina Espander jer for anerkendelsens grundpræmis: at se de bedste intentioner hos den anden og få den anden til at vokse i stedet for at krympe. I vil blandt andet lære, hvad anerkendelse er, hvordan I ser forskellen på anerkendelse og ros, hvad opbyggende og nedbrydende kommunikation kan betyde, og hvordan I ændrer underkendelsestanker til anerkendelses-kontakt. Samtidig vil I blive bedre til at stille flere spørgsmål og give færre svar.
  • Vær opmærksom på, at dette kursus kommer også til at gøre en forskel for jeres forhold til jeres relationer derhjemme!

  Tina Espander foredrag

  Kursus – håndtering af konfliktsituationer med forældre

  • Når mødet med forældrene bliver svært for medarbejderen og for institutionen. Som medarbejder i en institution er kontakten med børnenes forældre en særlig – og til tider særlig udfordrende – opgave. Forældrene har ofte klare holdninger til, hvordan institutionen skal forholde sig til deres barn, og fortæller også gerne medarbejderne om det. Men hvordan skal den enkelte medarbejder og institutionen forholde sig til det, og hvordan undgår man unødvendige konflikter? I værste fald kan en medarbejder opleve ikke at kunne håndtere situationen, hvilket kan påvirke ens professionelle selvværd.
  • Formålet med dette foredrag er at ruste det pædagogiske personale til samtaler med forældre om institutionens værdier, pædagogiske principper og daglige rammer. Tina Espander giver jer indsigt i den nye forældretype, hvordan man kan præsentere og argumentere for sine pædagogiske principper, hvordan man sætter konteksten for børns og forældres tilstedeværelse i institutionen og ikke mindst skaber en balance mellem at gøre det rigtige og stå fast og være lydhør over for spørgsmål, påpegninger og kritik. Der er også konkrete råd til, hvordan du håndterer uenighed og konfliktfyldte samtaler i din egen personlige stil, hvordan du ved hjælp af konfliktopløsende kommunikation kan se problemet fra den andens perspektiv og stille flere spørgsmål, og hvad du kan gøre, når forældrene udfordrer dit pædagogiske arbejde.

  Tina Espander foredrag

  Kursus – kollegial feedback (3-7 timer)

  • Institutions-, skole- og medarbejderudvikling handler om nysgerrighed, ærgerrighed og ambitiøsitet både i forhold til, hvordan man laver godt pædagogisk arbejde og i forhold til at have lyst til at forfine sit arbejde og sit virke. Når vi arbejder med børn er der aldrig én sandhed i forhold til, hvordan det bedst lykkes. Det er både det spændende og det frustrerende ved at være menneske-arbejder. Vi må løbende forholde os til, hvordan vi aktuelt går til opgaverne og det kan både kræve egen-refleksion og feedback fra omgivelserne.
  • Vi kan alle have svært ved at gennemskue, hvordan vi hver især oplever børnene, opgaven og os selv som lærere og pædagoger. Med feedback som kommunikationsmetode bliver vi opmærksom på vores stærke og svagere sider, og på hvornår vi lykkes særlig godt, og hvornår vi lykkes mindre godt ud fra hvordan andre oplever det.
  • Feedback bliver for sårbart uden specifikke rammer og aftaler om form, tidspunkt, metode mm. Samtidig kan en systematiseret feedback kultur skabe et endnu bedre afsæt for medarbejdertrivsel, samarbejde i forhold til at løse arbejdspladsens opgaver og ikke mindst kommunikativ og fagpersonlig udvikling
  • I foredraget kommer Tina Espander ind på følgende: Hvad er feedback? Hvorfor feedback? Anerkendelse betydning af positiv feedback i en arbejdsgruppe, feedback og domæneteori, kommunikation som grundlaget for samarbejde og feedback, forudsætninger for en negativ konstruktiv feedback, og hvordan vi kan give og modtage negativ konstruktiv feedback.

  Tina Espander foredrag

  Kursus – kollegial supervision (3-7 timer)

  • I arbejdet med børn findes der ikke kun én måde at lykkes på. Det er både frustrerende og spændende at være menneske-arbejder, og netop derfor skal vi hele tiden forholde os til, hvordan vi tager os af vores opgaver i det daglige. Det kan med fordel kræve systematiserede refleksionsrum som fx kollegial supervision.
  • I dette foredrag introducerer Tina Espander en metode til kollegial supervision, som gør det let for medarbejderne at indtage de forskellige roller i supervisionen på en kvalificeret vis uden den vanlige usikkerhed i forhold til om jeg gør det rigtigt.
  • Kollegial supervision er en god metode, da den tager afsæt i at deltagerne skal ressources og anerkendes før det er muligt at kigge nysgerrigt og udviklende på problematikken. Den hjælper det reflekterende team ved at sætte simple og klare rammer op for deres arbejde, og den hjælper intervieweren ved at lade det reflekterende team få en større rolle end i andre supervisionsmetoder. Teoretisk er metoden funderet på systemisk og narrative teorier samt på anerkendelsens psykologiske betydning i forhold til at skabe et lærings- og udviklingsmiljø.
  • Tidligere deltagere på kurset udtaler, at metoden gav dem klarhed og anerkendelse, og skabte en tryghed, der gav lyst til videre udvikling. Samtidig har de oplevet, at metoden gav dem mod til at åbne munden og tale om komplekse borgere og de problemstillinger, som de møder i deres arbejde med borgerne, hvilket tilføjede flere synsvinkler til de givne konflikter.

  Tina Espander foredrag

  Kursus – ledelse af forældremøder (3 timer)

  • Forældremøder kræver sit af den institution, der skal afholde det. Særligt hvis det er følsomme emner, der skal behandles, og hvor flere forskellige holdninger kommer frem. Et sådan møde skal helst ende med fred og fordragelighed fremfor at blive til en konfliktoptrapning, da samarbejdet mellem institution/skole og forældre helst skal fortsætte med respekt og en god kontakt.
  • Tina Espander præsenterer i dette kursus en række konkrete værktøjer til at forberede, afholde og lede forældremøder, så den gode tone og den gode måde at drøfte emnerne på fastholdes og risikoen for at mødet løber af sporet mindskes.
  • I lærer blandt andet at sætte konteksten for forældremødet; formål, spilleregler, en del om møde (proces) ledelse, konflikthåndtering, mødeledernes gennemslagskraft, at tyde forældregruppens dynamik og at være mødeleder for en forældregruppe

  Tina Espander foredrag

  Kursus – stressforebyggelse (3-7 timer + opfølgning med ledelsen)

  • WHO har vurderet, at 50 % af alle dødsfald allerede om 10 år vil skyldes stress. Stress er et alvorligt voksende fænomen, og det er nødvendigt at tage sine forholdsregler, hvis ikke WHOs profeti skal blive til virkelighed.
  • På dette kursus forklarer Tina Espander arbejdspladsen og medarbejderne, hvad stress egentlig er, hvordan man kan forholde sig til stress i fællesskab, og hvordan man kan forebygge det på arbejdspladsen på både ledelses-, team- og individuelt niveau.
  • Målet er at skabe en stressrobust organisation, hvor medarbejdere og ledelse kan holde sig raske i deres job. Tina Espander anbefaler, at dette kursus suppleres med et opfølgende møde mellem underviser og ledelsen for at samle op på, om der er noget ledelsen med fordel kan agere på.
  • Kurset kan desuden også afholdes som foredrag.

  Tina Espander foredrag

  Kursus – kommunikation, samarbejder og opgaveløsning ud fra systemisk teori og metode. For mennesker der arbejder med mennesker (6-8 dages uddannelse)

  • I arbejdet med børn og voksne i forhold til at få børn til at udvikle sig, er det vigtigt at have en forståelse for og redskaber  til at skabe optimal kommunikation og relation til gavn for opgaveløsningen og samarbejdet herom. På denne uddannelse trækker Tina Espander på systemisk og socialkonstruktionistisk teori, som ser mennesker som forbundne systemer og at sproget skaber vores verden. Det vi gør og ikke gør har betydning for børns trivsel og udvikling og vores samarbejde herom.
  • Tina Espander skræddersyer indholdet til den enkelte institution, men uddannelsen kan blandt andet indeholde: Systemisk forandrings- og læringsteori, systemisk problem-forståelse, cirkularitet, punktuering, multivers, kortet er ikke landskabet, vishedens fristelse, autopoiese, at koble sig til systemet, ærbødig uærbødighed, kontekst, domæneteori, kontekstafklaring, kontekstforhandling og kontekstgenforhandling, at indtage og tildele positioner, et nysgerrigt, refleksivt og forandringsskabende sprog / rum / relation, anerkendende og værdsættende kommunikation, herunder indhold og forhold, sprogets betydning, koordinationens kunst, relationelle handlinger, viden som en fælles konstruktion, intentioner og reaktioner, systemiske møder og mødeledelse, Den svære opgave, Den svære samtale, Det svære møde og refleksion i løbet af arbejdsdagen – at holde læringsgryden i kog.

  Tina Espander foredrag

  Fra dårlige vaner til gode vaner – Øg din fysiske og psykiske trivsel

  • Vil du ændre dine dårlige vaner? Vil du sikre dig et godt liv uden smerter og medicin? Ryger du stadigvæk – selv om du egentlig godt kunne tænke dig at holde op? Er du overvægtig uden helt at have overskuddet til at gøre noget radikalt ved det, der efterhånden er blevet et faktum?
  • Har du adskillige gange aftalt med dig selv, at du skulle være mere fysisk aktiv – og så er de gode intentioner røget fuldstændig i vasken efter to gange i fitnesscenteret – men du betaler fortsat medlemskontingent på 8 måned? Spilder du din tid og muligheder i livet med spil på ipad’en og alt for meget TV-kiggeri?
  • Vores psykiske og fysiske trivsel afhænger af de dårlige vaner, vi,  oftest ubevidst, tillægger os gennem livet.
  • Vi er godt klar over, at vores måde at leve på spiller en væsentlig rolle for vores sundhed og livskvalitet, men for de fleste af os, er det ikke helt lykkedes os at ændre adfærd i retning af en livsstil med vaner og valg, som holder os raske og glade på længere sigt. Hvorfor er det så svært, at gøre det bedste for os selv? Det er ikke let, og  der er mange grunde til, at man ikke bare kan gennemføre en radikal ændring uden videre, og her spiller vores vaner og trang til behag en stor rolle. Den gode nyhed er, at jo mere vi ved om de processer og udfordringer som vaneændringer indebærer, jo bedre kan vi gå igennem processen og fastholde målet.
  • I dette foredrag tager Tina Espander afsæt i, hvad vaner er, og hvorfor vi har dem, hvad der kan anspore os til at forandre os (i det små), hvad der spænder ben for, at vi ændrer dårlige vaner til gode og trivselsfremmende vaner, forandringsprocessens faser, viljestyrke som færdighed og hjælpemidler og faldgruber.
  • Foredraget giver en indsigt, der vil hjælpe dig til at stå stærkere næste gang, du forsøger at ændre en dårlig vane til en god og vedblivende vane, som vil sikre dig bedre trivsel både fysisk og psykisk.

  Tine Espander foredrag

  Spis dig psykisk sund

  • Det vi spiser hænger uløseligt sammen med udviklingen af blandt andet depression, angst og demens. Folke”videnskaben” har længe vidst, at mave og hjerne hænger sammen. Fx kan forelskelse give sommerfugle i maven og nervøsitet kan give mavesmerter og tynd mave. Ligeså vel som vores følelser kan påvirke vores mave og tarm kan vores tarm også overføre sin ro og balance – eller mangel på samme – til din hjerne. Det betyder, at vores tarmflora har stor betydning for vores psykiske og fysiske trivsel.
  • Ifølge WHO er depression i dag den største årsag til invaliditet på verdensplan, og despression har sågar overhalet hjertesygdomme, hvad behandlingsomkostninger angår i 2020.
  • Forestil dig, at depression, angst og generel psykisk mistrivsel er afhængig af din tarmfloras velbefindende – og dermed af hvilken føde du indtager? Der er forskningsmæssig dokumentation for, at øget betændelsestilstande i kroppen og en for gennemtrængelig tarm kan medføre depression og senere demens. Betændelsestilstande i kroppen og en for gennemtrængelig tarm opstår i forlængelse af ubalancer i tarmfloraen og i sidste pga. fejlagtig ernæring til tarmfloraen.
  • I dette foredrag forklarer Tina Espander vigtigheden af en god balanceret tarmflora i forhold til at opnå fysisk og psykisk trivsel og velvære.
  • Du får indsigt i, hvad tarmflora er, hvordan tarmfloraen medvirker i et bredt spektrum af fysiologiske processer, hvordan mave og hjerne gensidigt påvirker hinanden hvordan tarmflora, livsstilssygdomme, angst og depression hænger sammen, hvordan en sund tarm holder hjernen sund, og hvilken kost der bidrager til at holde tarmfloraen sund og velfungerende
  • Vores tarmbakteriers sundhed afspejles direkte i den mad vi spiser, og derfor kan alle ændre deres tarmfloras tilstand – og deres helbreds videre forløb – ved at vælge den rette kost.
   Det er muligt at spise sig psykisk sundere.

Referencer

Uforpligtende forespørgsel på Tina Espander

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31

Foredragsemner med Tina Espander