Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
Svend Brinkmann

Et Svend Brinkmann foredrag er en garanti for et vellykket arrangement

Svend Brinkmann Foredrag

Svend Brinkmann

Professor i psykologi, forfatter og foredragsholder. Svend Brinkmann kan lære dig at navigere i den grænseløse udviklingskultur.

Forespørg nemt på pris og dato

5 ud af 5 stjerner

"Et nærværende og ærligt foredrag, der giver stof til eftertanke."

Casper Sand - Struer Kommune Se alle referencer

Et foredrag med Svend Brinkmann giver dig:

  • Svend Brinkmann er en af landets mest efterspurgte foredragsholdere
  • Hør foredraget der trækker fulde huse i hele landet
  • Mød manden bag nogle af de bedstsælgende bøger i Danmark
Uforpligtende forespørgsel på Svend Brinkmann

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Svend

Lecture icon

Foredrag

Video icon

Video

References icon

Referencer

Books icon

Bøger

Forespørg nemt på pris og dato

Svend Brinkmann er en af de stærkeste stemmer i debatten om tidens tendenser, og hvordan vi kan gå både med og imod dem. Hans bøger er ligesom hans meninger populære og konstant på bestsellerlisterne over fagbøger. Nu har du endelig mulighed for at opleve Svend Brinkmann live til et både tankevækkende, højst aktuelt og underholdende foredrag om at gå glip og stå fast i vores grænseløse udviklingskultur. 

Svend Brinkmann er professor i psykologi på Aalborg Universitet. Hans forskning foregår i grænsefladen mellem psykologi, filosofi og kulturanalyse, og han er forfatter til en lang række bøger og artikler om disse områder. Et Svend Brinkmann foredrag er en garanti for et vellykket arrangement. Han har modtaget flere priser for sin forskning og formidling, bl.a. DR’s Rosenkjærpris og Gyldendals formidlingspris.

Et foredrag med Svend Brinkmann giver dig:

  • Svend Brinkmann er en af landets mest efterspurgte foredragsholdere
  • Hør foredraget der trækker fulde huse i hele landet
  • Mød manden bag nogle af de bedstsælgende bøger i Danmark

Siden 2009 har Svend Brinkmann været professor i almenpsykologi og kvalitative metoder på Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet. Samtidig har han skrevet en række bøger og mere end 150 videnskabelige artikler som led i sin forskning. Han har bl.a. skrevet ”Det sørgende dyr” (2018), som går i dybden med sorg og beskriver, hvordan sorgen er et livsvilkår for os mennesker.

Svend Brinkmann blev for alvor kendt, da han i 2014 udgav bogen “Stå fast”, hvori han gør op med, hvad han beskriver som tidens (selv)udviklingstyranni. Sidenhen kom opfølgeren “Ståsteder” (2016) og bestselleren “Gå glip” (2017), der handler om begrænsningens kunst. Desuden er han forfatteren bag “Hvad er et menneske?” (2019) og senest ”Vi er det liv, vi lever”(2021), hvor han med udgangspunkt i en 93-årig kvindes spændende livshistorie reflekterer over det nutidige syn på skæbnebegrebet. Svend Brinkmanns bøger er udgivet på flere sprog.

Svend Brinkmann har desuden medvirket i radioprogrammet “Netværket” på P1 fra 2009-2016 og var i 2014 vært på DRK programmet “Lev Stærkt”. Derudover bidrager han med en podcast på P1 kaldet “Brinkmanns Briks”, hvor han går i dybden med menneskets psykologiske aspekter.

Se foredrag med Svend Brinkmann
Svend Brinkmann foredrag

Vi er det liv, vi lever

En sommerdag i 2018 modtog Svend Brinkmann et håndskrevet brev fra en læser, Lili på 90 år. De to blev pennevenner og begyndte siden at mødes regelmæssigt i Lilis lejlighed. Her fortalte Lili sin livshistorie: Om forelskelser i tyske soldater under krigen, om angst, sorg, lykke og en stræben efter værdighed gennem hele 33 år i psykoanalyse. Møderne og de indsigtsfulde samtaler blev til den anmelderroste bog Vi er det liv, vi lever (marts 2021), som dette foredrag også tager udgangspunkt i.

Hør i foredraget Svend Brinkmann fortælle om Lillis liv og om hvad hendes skæbnefortælling rummer af indsigt for os alle. Lilis liv minder os om skæbnens betydning, og i foredraget knytter Svend Brinkmann Lilis historie sammen med psykologiske perspektiver på lykke, dannelse og menneskelig værdighed.

Der er stadig noget at lære af mennesker, der som Lili har levet et langt liv!

Svend Brinkmann foredrag

Mit år med gud

Hvis man mener, at der er mindre mellem himmel og jord, end mange ellers går og tror, kan man da alligevel være religiøs? Kan ideen om Gud give mening for mennesker, der mangler forestillingen om en almægtig kraft i universet? Hvad er forholdet mellem etik og religion? Er det overhovedet muligt for et moderne menneske at forene et videnskabeligt verdensbillede med tro? Er troende mennesker lykkeligere?

I foredraget der tager udgangspunkt i Svend Brinkmanns bog af samme titel undersøger Brinkmann fra et personligt udgangspunkt svarene på disse og mange andre spørgsmål om tro. Svend Brinkmann har hele sit liv haft et uafklaret forhold til det religiøse, og i et forsøg på at nærme sig en afklaring har han hver måned gennem et helt år reflekteret over et nyt spørgsmål til det religiøse liv. Tilhørerne bliver på den måde inviteret med til et år med Gud. Det er et år med filosofiske, eksistentielle, videnskabelige og personlige perspektiver på tro og religiøs erfaring, hvor Svend Brinkmann har opdaget, at tro og religion er meget andet, end han troede.

Svend Brinkmann foredrag

Hvad er lykken?

Mennesker har formentlig altid reflekteret over, hvad lykken er: Er lykken at leve op til normer for et ærefuldt liv? At opleve mest muligt inden det er for sent? Eller at udleve sit fulde potentiale?

Mange har historisk kæmpet for retten til at være lykkelig, men i de senere år er ideen om lykken imidlertid ved at skifte fra at være en ret og til at blive en pligt. For det lykkelige menneske er et produktivt menneske, og der ansættes derfor Chief Happiness Officers i virksomheder, og nationer brander sig på internationale lykke-indexer. Lykken er blevet en pligt, som den enkelte selv har ansvar for at skabe. Det lyder næsten helt ulykkeligt!

Med udgangspunkt i den anmelderroste bog Vi er det liv, vi lever (marts 2021), der handler om en 93-årig kvindes liv med glæder os sorger, undersøger Svend Brinkmann også, om skæbnen stadig spiller en rolle i menneskers liv? Er det lykkelige liv et, hvor man er sin egen lykkes smed, eller måske snarere et, hvor man forsoner sig med sin skæbne?

Svend Brinkmann foredrag

Hvad er et menneske?

”Kend dig selv!” stod der over Apollontemplet i Delfi i det gamle Grækenland. I nyere tid er udsagnet fortolket som en opfordring til at gå på opdagelse i ens eget indre. Man skal kende sig selv for at kunne udvikle sig personligt, realisere sine indre potentialer eller blive den bedste udgave af sig selv. Ofte er selvudviklingen anset som en nødvendighed, ikke bare i privatlivet, men også på arbejdet.

Grækerne mente dog formentlig noget andet med udsagnet: Nemlig at man først og fremmest skal kende sig selv som et menneske. Altså som et væsen med visse almene karakteristika, der lever sit liv sammen med andre. At kende sig selv som et menneske er derfor et dannelsesprojekt, som er noget andet end individuel selvudvikling. Men hvad er egentlig et menneske? Hvor kan et moderne menneske hente ressourcer til at forstå, hvad et menneske er? Og hvordan realiserer man overhovedet sin menneskelighed?

Disse spørgsmål søger Svend Brinkmann at besvare i foredraget, der baserer sig på en kommende bog med samme titel. Gennem foredraget introduceres forskellige menneskebilleder – herunder det biologiske, rationelle, følende, sociale og religiøse menneske – og det diskuteres, om nutidens samfund overhovedet giver plads til at være menneske. Svend Brinkmann kommer også ind på, hvordan det menneskelige er under pres af en teknologisk udvikling, hvor mennesket konstant søges optimeret både psykologisk, medicinsk, neurologisk og digitalt.

Svend Brinkmann foredrag

Gå glip!

Svend Brinkmann blev kendt i offentligheden, da han i 2014 udgav bogen ”Stå fast”, som blev en bestseller ved at opfordre til modstand mod tidens udviklingstvang. Siden fulgte ”Ståsteder”, der mere opbyggeligt søgte at indkredse nogle etiske og eksistentielle grundværdier, som er værd at stå fast på. I sin bog ”Gå glip – om begrænsningens kunst i en grænseløs tid” fuldendes trilogien med en undersøgelse af, hvordan vi skal indrette os for at kunne stå fast på det, der er væsentligt og meningsfuldt.

Når man står fast på noget, må man nemlig gå glip af noget andet, men det er blevet svært, fordi der findes en udbredt frygt for at gå glip af noget, kaldet Fear of Missing Out (eller FOMO). Svend Brinkmann fortæller i foredraget om, hvordan mådehold og det at gå glip af noget ikke bare er en nødvendighed i en grænseløs udviklingskultur, men også er en indre del af et godt liv – både etisk, eksistentielt og psykologisk. Der er faktisk grund til at glæde sig over at ”gå glip” (Joy of Missing Out eller JOMO).

Svend Brinkmann foredrag

Ståsteder

Svend Brinkmann udgav for et par år siden bogen ”Stå fast”. Den blev en bestseller ved at opfordre til modstand mod tidens omsiggribende udviklingstvang og positivitet. Men bogen efterlod nogle grundlæggende spørgsmål: Hvad er værd at stå fast på i tilværelsen? Hvad har et menneske pligt til at gøre? Hvad er overhovedet et meningsfuldt liv?

Med ”Ståsteder” forsøger Svend Brinkmann at præsentere nogle svar på disse eksistentielle spørgsmål, der samtidig kan ses som en kritik af samtidens instrumentalisering, dvs. tendensen til at gøre alting til et middel til noget andet frem for at være et mål i sig selv. Med et strejftog gennem idéhistorien peger Svend Brinkmann på ti eksistentielle ståsteder, herunder værdighed, frihed, kærlighed, tilgivelse og sandhed, som er værd at stå fast på, og som bør opfattes som værdifulde i sig selv – også i vores forandringsfokuserede tid.

Svend Brinkmann foredrag

Stå fast: Et opgør med tidens udviklingstvang

Konstant udvikling af kompetencer, selvet og personligheden er blevet et krav i vores accelererende kultur. Evig forandring ser efterhånden ud til at være det eneste permanente i vores liv. Det er både inden for uddannelse, familie- og arbejdsliv, hvor fx medarbejderudviklingssamtaler og coaching hører til dagens orden. I dette Svend Brinkmann foredrag spørger han, om vi nu har nået grænserne for, hvor megen fleksibilitet og omstillingsparathed, mennesker kan kapere.

Hvad er konsekvenserne for menneskelig integritet, loyalitet og pligtfølelse, når man konstant skal være i udvikling? Kan vi virkelig finde retning i tilværelsen ved konstant at kigge ind i os selv og ”mærke efter”? Og hvilke alternativer findes for mennesker, der ikke hele tiden vil stræbe mod at ”finde sig selv”, men hellere vil stå fast i deres liv og affinde sig med sig selv? I dette Svend Brinkmann foredrag introduceres en tænkning, der betoner sindsro, værdighed og pligt, som modgift mod nutidens udviklingstvang.

Svend Brinkmann foredrag

Mennesket – det sørgende dyr

Sorgen er med rette kommet i centrum for det moderne menneskes refleksioner over tilværelsen. I disse år kommer løbende bøger, tv-programmer, film og musik om sorg. Endvidere er ny psykiatrisk diagnose for ”kompliceret sorg” på vej. Men sorg er ikke en sygdom, som kan overkommes, men et livsvilkår for mennesker, der evner at knytte sig til andre i kærlighed.

I dette foredrag udfolder Svend Brinkmann sorgens væsen og det vilkår det er at leve med sorgen – og diskuterer hvad sorgen fortæller om os som mennesker i den moderne verden, der kræver effektivitet, lykke og positivitet, hvilket på mange måder står i modsætning til sorgen som grundvilkår.

Svend Brinkmann foredrag

Det diagnosticerede liv

Vi bevidner tilsyneladende en epidemisk eksplosion i de psykiatriske diagnosers udbredelse for både børn og voksne. I løbet af et år vil cirka 25 procent af os kunne få mindst én psykiatrisk diagnose. Omtrent 10 procent af befolkningen er på antidepressiv medicin, og udskrivningen af psykofarmaka til børn er også steget meget.

Hvordan forklarer vi eksplosionen i de psykiatriske diagnosers udbredelse? Er mennesker sygere og mere afvigende end før? Eller har vores begreber om sygdom og sundhed ændret sig, så vi er blevet mere tilbøjelige til at diagnosticere og forstå vores problemer i lyset af det psykiatrisk-diagnostiske sprog?

Hvad sker der med et samfund, der i stigende grad anskuer dets problemer gennem diagnosernes optik? Og hvordan skal professionelle forholde sig til udviklingen? Med udgangspunkt i disse spørgsmål vil Svend Brinkmann stille skarpt på diagnosekulturen og de udfordringer, vi her møder.

Svend Brinkmann foredrag

Tænk! - Et forsvar for det tankefulde liv i en tankeløs tid

Mere end noget andet mangler det moderne menneske eftertænksomhed! Det er udgangspunktet for Svend Brinkmanns nye foredrag, der forsvarer en tankefuld livsform i en tankeløs tid.

Som mennesker har vi et potentiale til at tænke både dybt og kritisk, men det er sjældent, at der gives tid og rum til det. I det moderne accelerationssamfund skal der nemlig konstant produceres, konsumeres og optimeres, og vi bombarderes løbende med indtryk fra medierne, reklamer og sociale medier – så hvornår kan vi egentlig tænke?

Mange søger i dag mod østens tradition for meditation og mindfulness, hvor det handler om at være til stede og tænke mindre, men Svend Brinkmann udfolder i stedet mulighederne i den vestlige filosofis tradition for at tænke bedre som afgørende for et godt liv.

Foredraget baserer sig på Svend Brinkmanns kommende bog (august 2022) med titlen Tænk!

Svend Brinkmann video

Foredrag med Svend Brinkmann

Få en forsmag på et foredrag med Svend Brinkmann i videoen.

Se foredrag med Svend Brinkmann

Referencer

Godt at Svend kunne indarbejde viden om unge i foredraget, da målgruppen var ansatte på ungdomsuddannelser.

Dorthe Brinck Lillelund

Vordingborg Kommune

Et nærværende og ærligt foredrag, der giver stof til eftertanke.

Casper Sand

Struer Kommune

Svend Brinkmann leverede et supergodt og for os relevant oplæg. Det var rart at opleve, at Svend Brinkmann var meget lydhør ift. vores ønsker til oplægget, så han sikrede sig, at han kom omkring de ønskede temaer.

Lene Bækgaard

Miljø- og Fødevareministeriet

Svend var og er meget inspirerende og vidende foredragsholder. Dialogen med spørgsmål efter oplæg oplevede deltagerne som meget givende. Der var stor tilfredshed med foredraget. Der var flere deltagere der oplevede, at der blev talt lidt for meget om de bøger han har skrevet. Der kom til at virke som en salgstale.

Christina Arnfred Nissen

SOSU Syd

Om nej

„Du må lære at tage nej-hatten på.” NEJ, nej, nej! Vi har i snart et årti hørt om ja-hatten, om anerkendelse, værdsættelse og positivitet, men Svend Brinkmann har en anden idé: Lad os støve nej-hatten af. Der er nemlig meget, vi bør sige nej til i vores accelererende kultur – og her er det essentielt at kunne sige nej. Særligt, hvis man vil være et modent menneske med karakter, integritet og værdier. Kun programmerede robotter siger altid ja. SVEND BRINKMANN skriver om begrænsningens kunst i en grænseløs tid. Med uddrag fra ”Stå fast” og ”Gå glip” – Udkommer i Gyldendals Kolibri-serie.

Kilde: Forlagsbeskrivelse

Stå fast

Svend Brinkmann er uddannet cand.psych fra Aarhus Universitet og arbejder som professor i almenpsykologi og kvalitative metoder på Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet. Med “Stå fast” skriver han om den udviklingstvang, som han føler, præger vores kultur i en negativ retning. I “Stå fast” forklarer Svend Brinkmann, hvordan udviklingstvangen i samfundet gør os blinde for de væsenligste ting i livet.

Med sin guide bestående af 7 trin giver han dig råd og redskaber til, hvordan du kan affinde dig med dig selv og hertil, hvordan du kommer udenom en alt for uhæmmet positiv tænkning samtidig med, at du opnår en mere realistisk livsindstilling.

Kilde: Saxo

Ståsteder

“Ståsteder” peger på ti eksistentielle holdepunkter, der kan give vores liv mening, så snart vi er holdt op med at fokusere så meget på os selv og vores indre udvikling.

I vor tid mangler vi sans for indhold, mål og formål i vores aktiviter. Selvom vi er blevet rigtig gode til at måle og veje verden omkring os, er vi blevet værre til at vurdere værdien af det, vi ser. “Ståsteder” præsenterer ti idéer og veje til at identificere de steder, vi skal stå fast i tilværelsen.

Kilde: Saxo

Gå glip

“Gå glip” handler om begrænsningens kunst og værdien af at gå glip af noget. Denne livskunst er vigtig både for os som samfund og som mennesker. Det er i sig selv værdifuldt at lære “at nøjes” frem for at ville det hele. Der er grund til at gøre noget, hævder Svend Brinkmann i “Gå glip”, og det at gå glip af noget bør ifølge ham ses som en aktiv handlen og ikke som noget passivt, der bare sker. For det kræver en indsats at gå glip af noget. Det er ikke desto mindre en eksistentiel, etisk og psykologisk nødvendighed.

Kilde: Saxo

Hvad er et menneske?

Svend Brinkmann stiller det helt store spørgsmål: Hvad er et menneske?

På bedste Brinkmann-manér spørger han til det, du ikke skal have som mål, hvis du skal læse hans bog:

”Vil du blive den bedste udgave af dig selv, realisere dit fulde potentiale og optimere dine unikke kompetencer?” Er dette tilfældet, er Svend Brinkmanns nye bog måske ikke rigtig noget for dig.

Bogen handler ikke om, hvordan du bliver den bedste udgave af dig selv, men om det alment menneskelige og om selve den menneskelige natur. Bogen danner ramme for en slags dannelsesfortælling med seks menneskebilleder. Disse menneskebilleder har haft betydning for vores selvforståelse fra bl.a. filosofien, biologien, religionen og kunsten.

Det er første gang, at Svend Brinkmann kaster sig ud i den skønlitterære genre.

Hvad er et menneske? har en faglitterær tekst inde i den skønlitterær ramme. Vi kommer som læsere med på en ung mands dannelsesrejse. Det foregår i tog rundt i Europa under vejledning af den unge mands bedstemor, hvor han undervejs møder mennesker, kulturskatte og filosofi.

Kilde: Saxo

Vi er det liv vi lever

“Vi er det liv vi lever” er Svend Brinkmanns tankevækkende bog om den 90-årige Lillis spændende livshistorie og hans reflekterede perspektiv på skæbnebegrebets relevans i dag.

I 2018 får Svend Brinkmann tilsendt et brev fra den 90-årige kvinde Lili. Det bliver begyndelsen på et unikt venskab og på Lilis fortælling om sit liv. De to udveksler deres personlige livshistorie og taler bla. om Lilis farefulde forelskelse i tyske solder under besættelsen og om hendes livs store sorger og glæder. Hendes livshistorie får Svend Brinkmann til at reflektere over vores nutidige syn på skæbnen og vores måske fejlagtige tro på det autonome og frigjorte menneske.

I “Vi er det liv vi lever” tager Svend Brinkmanns afsæt i Lillis livshistorie, og hvordan den blev formet af historiens begivenheder, vilkår og de mennesker hun mødte på sin vej for at diskutere hvorvidt skæbnebegrebet stadig har en relevans for det moderne menneskes liv.

Kilde: Saxo

Kampen om lykken

I “Kampen om lykken” udforsker Svend Brinkmann og Alfred Bordado Sköld begrebet lykke fra en række forskellige perspektiver.

Er lykke et utopisk ideal? Hvad består lykke egentlig af? Og skal vi stræbe efter den, og skal den udgøre samfundets fundament? Begrebet lykke udgør en essentiel del  af vores liv, vores forestillinger og håb og den måde vi har opbygget vore samfund på. I denne bog udforsker Svend Brinkmann og Alfred Bordado Sköld med udgangspunkt i videnskabelige discipliner som psykologi, filosofi, teologi og flere begrebet, og forsøger at forstå dets bestanddele og betydning.

“Kampen om lykken” er tankevækkende læsning om vores opfattelse af  lykke og alle dets perspektiver, potentialer og problemer.

Kilde: Saxo

Uforpligtende forespørgsel på Svend Brinkmann

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Svend Brinkmann
Svend Brinkmann

5 ud af 5 stjerner

"Et nærværende og ærligt foredrag, der giver stof til eftertanke."

Casper Sand - Struer Kommune Se alle referencer

Foredragsemner med Svend Brinkmann