Henter Indhold ...

Hans Henrik Knoop

Lektor på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet, leder af forskningsenhed for positiv psykologi

Hans Henrik Knoop er Danmarks førende autoritet inden for emner som flow, positiv psykologi, leg og læringsstile. Det er ekspertiser, som han blandt andet har brugt i forskningsprojekter for LEGO og Science Parken Universe samt i de populære TV programmer “Plan B” og “Skolen – verdensklasse på 100 dage”. Samtidig er han en fremragende formidler, hvilket gør ham til en meget efterspurgt foredragsholder. 

UFORPLIGTENDE FORESPØRGSEL

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpligtende

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Book nu på tlf: 35 11 21 31

Mød en foredragsholder, der i den grad evner at kombinere det faglige med underholdning og tilmed konkrete redskaber. 

Hans Henrik Knoop har deltaget som forsker i udviklingsprojekter for bl.a. LEGO (1998-2004), Science Parken Universe (2005-2009) og Royal Greenland Academy (2006), og han var i 2006-2007 faglig leder af TV2’s programserie ”Plan B” om effektiv undervisning, har bidraget til DR2’s programmer om talentudvikling i skolen, og var involveret i projektet ”Skolen – verdensklasse på 100 dage”, der arbejdede med anvendt positiv psykologi og læringsstile på en hel skole.

Han har udført forskningsbaserede konsulentopgaver for en lang række institutioner og kommuner i Danmark, og har internationalt været involveret i store EU-finansierede udviklingsprojekter i Letland og Litauen, ligesom han har bidraget til evaluering af udviklingsprojekter for EU. Hans Henrik Knoop er ikke kun i Danmark men også internationalt en af de største autoriteter på sine områder.

Hans Henrik Knoop er forfatter/redaktør på bøgerne Leg, læring og kreativitet – hvorfor glade børn lærer mere (Ashehoug, 2002), Børns liv og læreprocesser i det moderne samfund (Billesø & Baltzer, 2002), Pædagogisk brug af IT i folkeskolen (DPU, 2003), Children, Time and Play – Essays on the Art of Transforming Stress to Joyful Challenges (DPU, 2004), Et nyt læringslandskab – Flow, intelligens og gode læringsmiljøer (Dansk Psykologisk Forlag, 2005), Læring og Læringsstile – om unikke og fælles veje i pædagogikken (Dans Psykologisk Forlag, 2007) samt Positiv Psykologi – Positiv pædagogik (Dansk Psykologisk Forlag, 2008) og har derudover publiceret en lang række videnskabelige og populærvidenskabelige artikler.

Derudover har Hans Henrik Knoop været medlem af redaktionsgruppen på 15. udg. af Psykologisk pædagogisk ordbog (Hans Reitzels Forlag, 2006) og har siden 2003 været medredaktør af Dansk Psykologisk Forlags tidsskrift Kognition & pædagogik.

  Hans Henrik Knoop foredrag

  Positiv Psykologi: Om rammer for et godt arbejdsliv

  • På mange måder, er moderne arbejdspladser både mere privilegerede og under større pres end de nogensinde har været, og det er af stor vigtighed at kombinere disse to forhold rigtigt, så pres udløser positive oplevelser og effektive arbejdsgange. Dette kan umiddelbart lyde eksotisk, men det er først fremmest rationelt, fordi mennesker yder mere og bedre, hvis de har det godt. Det videnskabelige grundlag for dette træder stadigt tydeligere frem og er i vid udstrækning samlet i det nye videnskabelige initiativ ”Positiv Psykologi”.
  • Universitetslektor Hans Henrik Knoop, som også er formand for European Network of Positive Psychology, fortæller om, hvordan nogle af de vigtigste indsigter fra forskningen i positiv psykologi kan udnyttes i ledelse og organisation.

  Hans Henrik Knoop foredrag

  Flow – hvordan psykologiens (måske) smukkeste teori kan bruges i arbejdet

  • Hverdagen er tilsyneladende fyldt med paradokser. Vi motiveres af meningsfulde mål, men føler os samtidig ofte belastede af at skulle leve op til dem. Vi vil gerne slappe af, samtidig med at vi oplever, hvor kedeligt det er ikke at lave noget. Vi ønsker at være tilfredse, men mærker i særlig grad at leve, nå vi ikke helt er det. Vi stresses over krav om at være effektive, til trods for, at det åbenlyst er mere afslappende at være effektiv end ineffektiv. Vi planlægger vore dage i detaljer, selvom stort set alt det fedeste i livet er improviseret.
  • Det lyder alt sammen lettere paradoksalt, men er det ikke ved nærmere betragtning. Det er bare udtryk for den måde, mennesker er biologisk og psykologisk designede. Og vi forstår i dag langt mere af dette design end for blot 10 år siden. I dette foredrag stiller Hans Henrik Knoop skarpt på flow-teorien og viser, hvordan den kan bruges effektivt til at øge såvel livskvalitet som kreativitet og effektivitet i hverdagen.

  Hans Henrik Knoop foredrag

  Leg, læring og kreativitet i den pædagogiske verden

  • Psykologien og hjerneforskningen fortæller os i dag meget om, hvordan pædagogik kan blive en spændende, fagligt effektiv og kreativ oplevelse. Det handler bl.a. andet om at kombinere det personlige og det faglige, at kombinere hensyn til trivsel og læring, kombinere hensyn til lyst og krav, og kombinere hensyn til læring og kreativitet. Hvis det lykkes, opdager man tilmed at god leg, god læsning, god undervisning og god fritid helt grundlæggende er struktureret på samme måde: som en tryg, udfordrende, nydelsesfuld og meningsfuld aktivitet – med rigt varieret indhold og metodik.
  • Men alt for ofte er det ikke lykkedes, fordi vi kollektivt har fungeret for dårligt. Børn og voksne mistrives til ingen verdens nytte, og folk er brændt ud i stress til ingen verdens nytte. Det er afgørende vigtigt, at vi får en bedre forståelse af, hvad der foregår, hvordan vi selv fungerer, og hvordan vi kan lykkes pædagogisk, så vi undgår blindt at gentage fiaskoerne. Oplægget sammenfatter videnskabelige indsigter fra hjerneforskning, psykologi og organisationsteori, der bidrager til en sådan forståelse.

  Hans Henrik Knoop foredrag

  Inklusion i skolen

  • Alle børn vil gerne lære, fordi livet ellers bliver for kedeligt. Alle børn vil gerne være dygtige, fordi de ellers får mindreværdskomplekser. Alle børn vil gerne være socialt kompetente, fordi de hader ensomhed. Alle børn vil gerne være kreative, fordi en helt forudsigelig hverdag er lodret ulidelig. Alle børn vil gerne vide alt om IT, fordi computerspil er fedt, og Internettet er vildt. Kort sagt: Inden børn kommer i skole, vil de gerne dét, de skal i skolen. Og det siger sig selv, at også fremtidens skole vil være helt afhængig af, at eleverne vil dét, de skal, fordi eleverne ellers ingen vegne når – i forhold til hvad de kunne nå med deres talenter.
  • Universitetslektor Hans Henrik Knoop, som også er formand for European Network of Positive Psychology, fortæller i dette foredrag om, hvordan psykologiske indsigter, ikke mindst inden for positiv psykologi, kan bruges pædagogisk og ledelsesmæssigt, så alle oplever, hvordan elevernes glæde ved at blive dygtigere er ligefrem proportional med kvaliteten af, og letheden ved, social inklusion.
Det siger kunder, som har oplevet foredrag med Hans Henrik Knoop

Indlæs flere...

Foredragsholdere der minder om Hans Henrik Knoop

Foredragsemner med Hans Henrik Knoop