Henter Indhold ...

Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
profile-cover-generic-01-blue

Den ukronede verdensmester i arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen

Jon Kjær Nielsen

Jon Kjær Nielsen

Foredragsholder og inspirator - Foredragene er både særdeles underholdende, konkrete og værktøjsorienterede.

Forespørg nemt på pris og dato

4.75 ud af 5 stjerner

"Dejligt med en foredragsholder, som gjorde det meget konkret, så det er nemt at tage med videre i hverdagen trods travlhed."

Lisbeth Rud - Faxe Kommune Se alle referencer
Uforpligtende forespørgsel på Jon Kjær Nielsen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Jon

Lecture icon

Foredrag

Video icon

Video

References icon

Referencer

Interviews icon

Artikler

Forespørg nemt på pris og dato

Jon Kjær Nielsen er et særdeles stærkt kort, når det gælder foredrag og peptalks, der har til hensigt at udvikle arbejdskulturen, arbejdsglæden og engagementet blandt medarbejdere. Jon Kjær Nielsen foredrag er utrolig underholdende, konkrete og værktøjsorienterede. Deltagerne præsenteres for en række idéer til ændringer, der nemt kan implementeres i deres hverdag.

Jon Kjær Nielsen, der er uddannet civilingeniør fra DTU, vidste godt, at han ikke var på jagt efter et klassisk ingeniørjob. Specialet var da også i ledelses- og organisationsudvikling, og siden da har han brændt for at skabe forbedringer i virksomhedskulturen og arbejdsforholdene ude på arbejdspladserne. Det har han gjort i bl.a. IT-branchen, medieverden, finanssektoren, sundhedssektoren og hos flere produktionsvirksomheder. Som Jon siger: ”Jeg vil skabe arbejdspladser, som medarbejderne vitterligt holder af – ikke bare holder ud.”

Sammen med Alexander Kjerulf er Jon Kjær Nielsen medforfatter til bestselleren ”Arbejdsglæde på 6 uger”. Han har holdt foredrag i både Danmark og udlandet for små og store deltagergrupper herunder i Sverige, Finland, Island, Litauen, Rusland, Tyskland, Holland, Belgien, Østrig og ikke mindst på Bahamas.

Det er især kommuner, regioner, styrelser, ministerier og instituioner, der hyppigt anvender Jon Kjær Nielsens brede viden om arbejdsglæde og motivation. Men også en lang række store og mindre virksomheder anvender Jon såsom 3F, Accenture, Alm. Brand, Berlingske, Bilka, DAKO, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bank, Deloitte, Diverse Erhvervsråd, Djøf, Energinet, Finanssektorens Uddannelsescenter, FOA, GorrisenFederspiel Advokater, HK, IKEA, KMD, KPMG, Krak, Københavns Energi, Københavns Universitet, LO Skolen, Movia, Niras, Nordea, Novo Nordisk, Nozozymes, Post Danmark Erhverv, Radiometer, Rambøl, SKAT, Spar Nord, Syddansk Universitet, TDC, Teknologisk Institut, Terma, Tryg, VL-grupper, Aalborg Universitet.

Se foredrag med Jon Kjær Nielsen

  Jon Kjær Nielsen foredrag

  Personlig effektivtet

  • Et energifyldt foredrag, der øger din personlige effektivitet – uden at miste pusten og arbejdsglæden – gennem enkle og konkrete redskaber. Mange mennesker oplever i dag, at der aldrig er tid nok til at færdiggøre arbejdet. Vi bliver konstant trukket i fra mange sider. Vi har omgivet os med smart teknologi. Teknologien lover at gøre tingene nemmere for os, men det har ikke givet os øget overblik, eller en følelse af at nå det vi skal. Måske snarere tværtimod. For mange skaber det imidlertid stress og ødelægger overblikket.
  • I foredraget Personlig Effektivitet – Med Glæde forklares de mekanismer, der gør, at vi godt kan glemme alt om nogensinde at “nå det hele”. Vi bør i stedet fokusere på at nå de rigtige ting, springe det overflødige over samt bevare energien og vores positive humør. Foredraget klæder derefter deltagerne på til at tage kontrollen over deres egen hverdag tilbage. Det gøres ved brug af enkle og effektive redskaber.
  • Deltagerne præsenteres for de principper, der modarbejder effektiviteten og forhindrer, at vi er hurtigt færdige: Myten om multitasking, Parkinsons lov, menneskelig forskellighed m.fl. Alle deltagere udstyres med et referenceark, der opsummerer værktøjerne til at øge den personlige effektivitet. Så  er hjælpen altid ved hånden i hverdagen. Målsætningen er helt klar: En mærkbar reduktion i arbejdspresset allerede i ugen efter foredraget!

  Jon Kjær Nielsen foredrag

  Arbejdsglæde – helt enkelt!

  • I dette foredrag viser Jon Kjær Nielsen den helt konkrete vej til større arbejdsglæde og engagement.
  • Foredraget er først og fremmest engagerende og vedkommende, dernæst er det særdeles underholdende. Jon bevarer foredraget igennem aktiviteten og energien i top, og det kan roligt bookes umiddelbart efter frokosten eller som afsluttende peptalk. Foredraget er kendetegnet ved at have et markant fokus på praktiske fifs og værktøjer, som deltagerne kan bruge med det samme. Jon sigter efter, at deltagerne skal få det endnu bedre på jobbet – både alene og sammen med kollegerne.
  • Jons motto lyder: ”Jeg vil skabe arbejdspladser, som medarbejderne vitterligt holder af – ikke bare holder ud”. Foredraget er således struktureret omkring en række praktiske eksempler på arbejdspladser. Her er de gået foran med at skabe en kultur, hvor man har lyst til at komme på arbejde hver eneste morgen. Udgangspunktet i foredraget er et solidt teoretisk grundlag med viden fra den nyeste forskning. Alt sammen leveret i et nede-på-jorden sprog, uden konsulentsnak og TBF’er (TreBogstavsForkortelser). Der trækkes på psykologi, sociologi, gruppedynamik, hjerneforskning og rent faktiske forsøg med og erfaring fra mennesker.
  • Deltagerne hører desuden om:

  – Hvad er det, der skaber arbejdsglæden i jobbet?

  – Hvorfor det ikke er underordnet med den der arbejdsglæde. Hvad får du ud af det, når du holder af dit job?

  – Hvorfor arbejdsglæde og højt engagement er en rigtig god idé på arbejdspladsen.

  – Inspirerende historier fra dem, der gik foran.

  – Redskaber, tips, fifs og flere redskaber.

  • Jon Kjær Nielsen har holdt foredraget for særdeles blandede deltagergrupper. Fra 10 til 600 deltagere. Typisk har det været booket til afdelingsmøder, personaledage, gå-hjem-arrangementer, strategiseminarer, kick-offs og konferencer i ind- og udland.

  Jon Kjær Nielsen foredrag

  Find glæden i forandringen

  • Forandringer har det med at blive stemplet som noget negativt, frem for at blive forbundet med noget naturligt, spændende og meningsfyldt. Om forandringer og forandringsprocesser møder medvind eller modvind, afhænger af måden, vi anskuer forandringerne på, måden hvorpå vi omtaler forandringer og reagerer på forandringer. Uanset om vi er ledere eller medarbejdere, er vores indstillinger til forandringer meget forskellige. Det er hér, vi finder forklaringen på, om en forandringsproces bliver en dundrende succes eller en total fiasko. Vælger vi at møde forandringerne som en naturlig del af vores eksistens og udvikling, eller vælger vi at italesætte forandringer som en negativ udfordring, vi skal overkomme?
  • I dette foredrag sætter Jon Kjær Nielsen fokus på de veldokumenterede mekanismer, der kan gøre forandringer nemmere at gennemføre. Han viser vejen til at skabe accept og vilje. Ængsteligheden for det nye bliver mindre, og lysten til det nye og uvisse bliver større.
  • Foredraget byder på en række konkrete værktøjer, der styrker den enkelte deltagers lyst og forudsætning for at kunne tage ansvar og bidrage positivt. Værktøjerne bakkes op af cases og tankevækkende indsigter fra psykologiens verden, hvor der er masser af inspiration at hente. Foredraget har til hensigt at motivere alle medarbejdere og ledere, der er berørte af forandringer. Jon sætter sine deltagere i stand til at tage konkret handling, der dramatisk øger chancerne for, at forandringerne gennemføres med succes.
  • Indholdet kan vinkles alt efter om målgruppen er ledere, medarbejdere eller begge dele.

  Jon Kjær Nielsen foredrag

  Når kerneopgaven viser vejen

  • Hvad har succesfulde arbejdspladser til fælles? De er gode til at gøre det, de er sat i verden for, hvilket kan siges at være selve definitionen på succes. Særligt i tider med store forandringer er det kritisk at vi evner at holde for øje, hvad det er, vi prøver at opnå.
  • Der er nok af forhold, der kan bringe os ud af kurs. Regler, kontrol, love, politisk detaljestyring, nye konkurrenter, økonomisk pres og ny teknologi. Alt sammen noget, der distraherer fra det væsentlige: At vi formår at løse vores kerneopgave, bedst muligt. I enhver organisation er der en sådan kerneopgave, det der engang var eksistensgrundlaget. Og stadigt er det, inde bagved.
  • Foredraget illustrerer, hvordan vi frigiver skaberkraft og naturlig motivation. Det kan lykkes, når vi holder fokus på, hvad det egentligt er, vi prøver at udrette. Det er slut med at optimere driften for optimerings skyld. Med inspirerende cases og indsigt fra psykologien viser Jon Kjær Nielsen, hvor vi kan skærpe vores fokus og tage livtag med selve kulturen i organisationen.
  • Jon er uddannet civilingeniør og skrev sit speciale om, hvorfor organisationer ofte fejler med opgaven at lære og udvikle sig. Han har siden brugt de sidste 15 år på at arbejde på løsninger og hjælpe virksomheder og medarbejdere videre. Foredraget vinkles efter, om målgruppen er ledere eller medarbejdere, ligesom en god briefing af jeres konkrete arbejdsområde gør, at Jon kan vælge de mest rammende eksempler og pointer. Foredraget kan også udvides til en workshop, hvor I arbejder konkret med at formulere jeres egen vej frem.

  Jon Kjær Nielsen foredrag

  Fra stress til trivsel

  • Danskernes arbejdstid har været støt faldende igennem hundrede år. Det kan vi desværre ikke sige om vores stress, der nu tager livet af fem gange så mange mennesker som trafikken. Der mangler ikke opmærksomhed på denne store udfordring. Alligevel fortsætter mange danskere i den forkerte retning, uagtet at både medarbejdere og arbejdsgivere har indsigt og værktøjer på området. Trivsel på jobbet er ikke en selvfølgelighed. Den gode nyhed er heldigvis, at vi med enkelte ændringer i vores tilgang til arbejdsdagen faktisk kan ruste vores medarbejdere til at fremelske trivsel og arbejdsglæde,. Steder, hvor der før var stress og frustration.
  • I foredraget fortæller Jon Kjær Nielsen på en enkel og letforståelig facon om mekanismerne bag stress. Derefter giver han en række konkrete værktøjer og overlevelsesstrategier til en travl hverdag, inden han stiller skarpt på trivsel, og hvordan man bygger bro – fra stress til trivsel.
  • Jon søger at skabe et bedre overblik for den enkelte deltager og den samlede gruppe. Han viser, hvordan deltagerne individuelt kan mindske deres oplevede stress, og hvordan de – sammen – kan skabe en arbejdskultur, hvor trivsel er toneangivende.

  Jon Kjær Nielsen foredrag

  Vaner

  • Vaner er en naturlig del af tilværelsen. Uden vaner og rutiner skulle vi dagligt genopfinde os selv. Men ligeså gavnlige vanerne er, ligeså frustrerende kan det være, når de holder os tilbage. I en omskiftelig virkelighed holder vanerne os nemlig fast i “plejer” og forhindrer os i at gøre tingene smartere.
  • I sit foredrag om vaner og vanebrud peger Jon på de mekanismer i både natur og kultur, som gør os til vanedyr, hjemme og på jobbet. Lær af inspirerende og sjove eksempler fra arbejdspladser såvel som forskning. Hør Jons egne erfaringer med at udfordre vaner, herunder knap to år uden fast bopæl. Få også svaret på, hvorfor det er meget nemmere at lære at spise mere chokolade end mindre, og hvordan dette kan hjælpe dig til succes med vanebrud.
  • I foredraget om vaner vil Jon indføre jer i de principper, der gør vanebrud lettere. Deltagerne får konkrete fifs til at bryde gamle vaner og skabe nye, så I får mere succes med jeres opgaver. Foredraget kan tilpasses, så det taler ind i jeres konkrete situation og hjælper jer med at lykkes at skabe succes med forandringer og omstillinger. Med jer får i Jons enkle værktøj til sammen at sætte mål og måle på vaneændringer.
  • Jon Kjær Nielsen er uddannet civilingeniør og skrev sin hovedopgave om, hvorfor udvikling i organisationer er så svært, og hvad man gør ved det. I de sidste 15 år har han arbejdet med at hjælpe arbejdspladser i ind- og udland med at komme af med uhensigtsmæssige vaner og skabe en kultur præget af arbejdsglæde og forandringslyst. Hans foredrag er kendetegnet ved at være tankevækkende, humoristiske og ikke mindst brugbare i hverdagen.
Jon Kjær Nielsen video

Foredrag med Jon Kjær Nielsen

Her ses en smagsprøve på et foredrag med Jon Kjær Nielsen.

Se foredrag med Jon Kjær Nielsen

Referencer

Der findes mange folk i Danmark der kan lave peptalks…no doubt about that, men det JON kan er at fange en og holde en fanget i det han præsenterer, så man bliver efterladt med en følelse af, at man gerne vil høre endnu mere.

Danny Nielsen

DP Clean Tech Europe A/S

Foredraget ramte meget fint niveauet hos modtagerne. Jon kunne både teoretisk og i praksis vise vejen til mere arbejdsglæde. Meget fint med de konkrete værktøjer.

Lise Gregersen

TDC

Jon tror ikke det virker - han ved det virker!

Dorte T. Soltic

Glostrup Kommune

Dejligt med en foredragsholder, som gjorde det meget konkret, så det er nemt at tage med videre i hverdagen trods travlhed.

Lisbeth Rud

Faxe Kommune

Jon skulle først have været på 13.30, men vores første "taler" var forsinket, så han kastede sig over at gå på 13.00 - super fleksibelt og dejligt.

Pia Nielsen

ATP

Godt og brugbart - meget praktiskorienteret.

Marie-Louise Freiberg

Handelsbanken

God til at tilpasse sig situationen - fik medarbejderne med.

Gwen Tremmel

Lolland Kommune

Samarbejdet med Jon har fungeret rigtig fint. Foredraget var godt, Jon var god til at sammensætte det efter vores behov, herunder blandt andet at lave fire videoopgaver til en kort workshop. Han sørgede for ekstramaterialer, folk kunne tilgå efter oplægget.

Sofie

Vejdirektoratet

Jon var yderst inspirerende og satte lige den stemning for dagen, som vi ønskede, hvilket gjorde, at vi kun fra dagen med et kæmpe udbytte, som vi kan arbejde videre med.

Tine Søbjerg

Odense Universitetshospital

Tak for sidst – må sige du er ualmindelig inspirerende og dygtig.

Tanja Hedegaard Sørensen

Eniro Danmark

Jon var meget inspirerende, og vi har kun fået positive tilbagemeldinger fra vores kolleger. Stor tak for skubbet imod den rigtige 'arbejdsglæde-retning.'

Jeanette Willum

Sparekassen Himmerland

Godt gået! Mine klassekammerater og jeg grinte rigtig meget og sad helt fremme på stolen med lutter øre. Vi var enige om at Jon er meget inspirerende og opmuntrende at høre på.

Nikoline Andersen, 1.w

Borupgaard Amtsgymnasium

Rigtig god på engelsk

Jane Nagbøl

Københavns Universitet

Jeg vil gerne sige tak for en rigtig god eftermiddag i sidste uge. Jeg har fået mange positiv tilbagemeldinger, og flere gik tilbage til deres grupper med lyst til at arbejde på, hvordan deres arbejdsdag kunne blive bedre.

Lene Mølholm

Hillerød Kommune

Kontant, effektivt inspirerende og brugbart i en dagligdags kontekst.

Thomas Houe

Region Sjælland

Virkelig inspirerende og underholdende foredragsholder.

Pia Meldal

MSD Danmark ApS

Jon var rigtig god til at kombinere vidensformidling med personlige eksempler og fine øvelser, der gav deltagerne mulighed for selv at gå i dybden med emnet.

Maria

Castberggård

i vores egen evaluering skorede Jon 4,44 hvor 5 er højeste skore

Susanne Elida Jensen

APVU

Alt forløb som det skulle. Jon er god til at formidle ud til alle typer.

Bodil Bundgaard

Frederikssund Forsyning A/S

Jon fik hurtigt alle 19 mødedeltagere til at engagere sig i emnet, og vi har alle fået noget med, som vi kan bruge i dagligdagen. GODT GÅET, JON (thumbs up)

Trine Andreassen

Koppers Denmark

Overall rating: High (38%), relevance: high (40%), morning session: above average/high (33%), group work morning: above average (44%), afternoon session: medium (36%), group work afternoon: medium/above average (33%). Good presenter, good points, good impact. Not clear how morning session was related to afternoon session, instructions for solving small easy actions were lacking.

Maj-Britt Persson

Novo Nordisk

Kommentarer fra kollegaerne: Rigtig godt, spændende, relevant og inspirerende

Birgit Laursen

DONG Energy Thermal Power

Jon er meget inspirerende og ikke mindst underholdende. Han evner at holde folk interesseret og lyttende og 90 minutter virker ikke af lang tid, når han først ruller sig ud. Han har helt klart givet os nogle redskaber til at forbedre vores arbejdsmiljø.

Katja Vind

Tårnby Hjemmepleje

Selv om vi ikke havde snakket ret meget om foredraget, havde Jon alligevel forstået at inddrage den specielle kundegruppe, godt ind i sit foredrag. Jon kom i god tid, dejligt!

Anders Kristensen

Hornsyld Købmandsgaard A/S

Meget levende og for os som IT organisation, var det helt super at JON anlagde en lidt ingeniør/nørd tilgang/attitude

Keld Bruun

Bankdata

Foredraget var suverænt godt og har givet mange gode eftervirkninger hos deltagerne. Helt sikkert noget, vi vil bygge videre på.

Eva Mastrup

DuPont Nutrition Biosciences

Levede op til forventningerne.

Mia Ravn

HK Østjylland

Levende og let omsættelig i dagligdagen. Inspirerende

Trine Thomsen

Jobcenter Aarhus

Synes bare han ramte os rigtig flot, også i forhold til hvad vi havde arbejdet med, inden han kom.

Lotte Frandsen

Regionshospitalet Viborg

meget interessant, gode klare pointer, god vægtning af humor, meget seriøst, inspirerende

Bente Gaul

Sprogcenter Randers

Det var godt og underholdende.

Anne Therese Schultz

Jobcenter Hillerød

Jon var meget nærværende og var rigtig god til at inddrage publikum. Vi var ikke så mange, så det var muligt at der var dialog, hvilket fungerede godt. JOn ramte mange ting "lige på kornet" og kunne sætte tingene i et andet perspektiv.

Lene Mølholm

Uddannelsessektionen i Hillerød

Det var et livgivende og inspirerende foredrag.

Ellen Nygaard Schwarz

Jobigen

Vores dag var sammen med butikscheferne i lufthavnen og Jon fik rigtig god feedback i vores undersøgelses skema efter mødet. Flere meldte tilbage at de følte sig klar til at gå ud og motivere deres medarbejdere endnu mere end de havde gjort før mødet. De følte at der lige blev sat fokus på arbejdsglæden og hvor vigtigt det er, så de var helt pjattet med foredraget.

Katja Lauritsen

Københavns Lufthavn

Rigtig godt med tid til gruppearbejde og refleksion imellem oplæg fra Jon. Super godt formidlet.

Lene Ditte Nielsen

Kost & Ernæringsforbundet

Skønt at møde Jon. Jon formår at få folk indraget i workshoppen. Mange af mine medarbejdere har givet god feedback. Rigtigt fint at se at flipover's stadig virker.

Gert

Novo Nordisk AS/DMS QA

Engagerende foredragsholder, der når helt ud til de bagerste rækker. De generelle arbejdsmæssige udfordringer runder han på en sjov og inspirerende måde.

Lone Caspersen

SOSU-ZBC

Dejligt indspark til forandringer i hverdagen. Vi har alle reflekteret efter fordraget, og indsparkene er blevet drøftet og kommenteret i frokostpauserne. Vi var flere som købte bogen. Den bliver også læst og går på tur.

Anette Sørensen

Nordvest administration amab

Sjovt og spændende foredrag med gode pointer.

Gitte Sejersen

Mediplast Kendan A/S

Meget kompetent og spændende nye vinkler af arbejdsglæde. Meget varieret program og forsskellig lærringsmetoder,

Malene

Sundhedstjenesten, Middelfart Kommune

Meget engageret og nærværende. Kommer helt klar ud over rampen og har sit publikum med sig. Har forberedt sig på, hvem vi var.

Pernille Leth

Vejle Sygehus

Endnu en gang tak for foredraget, det blev helt overvældende godt modtaget!

Frederikke Søvsø Stannov

Danske Bank Securities Execution

Vi havde Jon ude og holde oplæg om frivillighed og motivation for foreningens unge frivillige. Jon var rigtig god til at fange og inddrage publikum med et spændende oplæg, som var perfekt tilpasset til vores organisation.

Thomas Hansen

Bloddonorerne i Danmark

Jon motiverede og gav stof til eftertanke hos vores knap 200 frivillige, som var samlet til landsmøde. Oplægget var fint målrettet og relevant, friskt og engagerende - rigtig mange roser herfra.

Malou Rode

Bloddonorerne i Danmark

Jon var rigtig god og energisk og fik formidlet sit budskab om arbejdsglæde, så det både var sjovt og brugbart.

Kristina Andersen

Helsingør Kommune

Det var et meget inspirerende foredrag, som passede fint i forhold til vores daglige arbejde, hvor mange opgaver af meget forskelligartet karakter let kan føre til en stresset adfærd.

Tom Andersen

Lyngens Børnehave

Rigtig god præsentation. Højt niveau. God Energi. Lige den vitaminindsprøjtning vi havde brug. Fed personlighed. Gode eksempler, der var nemme at forstå og som nemt kan implementeres hos os.

David Neergaard

Hultafors Group Danmark A/S

Jon var meget inspirerende og engageret. Og det var virkelig spændende at høre ham tale.

Maibrit Osther Køng

Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S

Jon var utrolig inspirerende, og hans begejstring over det godt kollegaskab og glæde på arbejdspladsen var smittende. Vi fik en masse forslag til praktiske værktøjer, som vi kan gøre brug af i hverdagen.

Eva Hindberg Larsen

Løje, Arnesen & Meedom

Med sin lune humor, glimt i øjet og energiske fremtoning, får han folk med sig meget hurtigt. Han er medindragende, motiverende og hans engagement smitter af på alle omkring ham. Jon leverer et sublimt foredrag om glæden ved forandring og giver folk lyst til at reflektere, gå fra skepsis, til handling og giver dem fagligt kompetente værktøjer til brug fremadrettet. Det bliver absolut ikke sidste gang vi benytter os af Jon.

Sussi Holland Jensen

Beredskabsforbundet

Rigtigt fint foredrag, der var relevant for os, og som efterfølgende gav mulighed for en god dialog ud fra nogle inputs Jon havde sendt forud.

Anders Jul Pedersen

Berederskab Fyn

Jon gav et helt super foredrag på vores Team Day. Super god energi og mange gode take aways.

Mads Bjerre-Edberg

Falck

Jon holdt et supergodt foredrag om arbejdsglæde. Og glæde må man sige, at han kan skabe i et rum. Deltagerne har helt klart reflekteret over foredraget, og budskabet om arbejdsglæde blev brugt flittigt den efterfølgende Temadag, og selvfølgelig også efter at vi kommet tilbage på kontoret. Det var ligeledes hyggeligt, at Jon tog sig tid til at være lidt sammen med os både før og efter foredraget.

Lisa Belkvist

Serviceforbundet

ACI Forex Danmark meget tilfredse med indlægget og har udelukkende haft positiv feedback.

Jørn Sodborg

ACI Forex Danmark

Jon leverede et super godt og spot on foredrag. Alle var begejstrede og har rost ham efterfølgende. Ros og den bedste anbefaling herfra.

Henry Hansen

Inox

Meget fint og relevant foredrag som vi efterfølgende brugte i forbindelse med vores egne interne drøftelser af hvordan vi skaber endnu bedre arbejdsglæde og motivation for arbejdet.

Per M. Nikolajsen

Hærhjemmeværnsdistrikt

Virkelig dejlig uhøjtideligt og inspirerende med gode input til at øge både effektivitet og trivsel.

Marianne Stark

CELF

Vedkommende, øjenåbnende, dagligdags eksempler med videnskabelig dokumentation, humor hele vejen igennem.

Steen Bak Henriksen

Danmarks Lærerforening, Kreds 80

Et foredrag i den ekstremt seriøse kategori, som udover saglige og nøgterne facts også formidler bløde værdier samt træner publikum i kunsten at tage humor alvorligt og dermed lade sig inspirere i en sjældent set grad.

Pia Elisabeth Olesen

Mærsk Olie og Gas

Helt vildt tankevækkende og godt at blive opmærksom på arbejdsglæde! Og huske det på en sur dag.

Bente

Ishøj Bibliotek

Super godt seminar, var rigtig glad for at jeg var med. bare super ærgerligt at jeg var den eneste fra min arbejdsplads. Vil prøve at få sat noget i stand for resten af flokken her, evt med flere tandplejer rundt om os. Håber vi ses . godt gået også ros dig dig kære Jon :-)

Lene Thysgaard

Furesø kommunale tandpleje

Et foredrag, der både er inspirerende, positiv og "smitter" med livsglæde.

Margit Jacewicz

Nybolig, Landbrug Tønder

Fantastisk befriende og knaldhamrende rigtigt !!! Har allerede refereret denne kanonoplevelse til andre.

Torben Lyngs

Thy Bolig A/S

Har netop været til kursus, hvor Jon var dagens sidste indslag. En super dejlig afslutning på dagens - ellers lidt tunge program. Gik derfra med en god og postiv - og ikke mindst glad fornemmelse i kroppen. Helt klart et indslag/foredrag mange ville have godt af - både arbejdesmæssigt og privat :-)

Camilla Frølund

Westring Estate

Et fantastisk foredrag, som fik alle op af stolene, og som synligt har forandret stemningen og humøret i virksomheden. Budskabet er enkelt og indlysende rigtigt, og frem for alt brugbart af alle, uden at man skal bruge oceaner af tid og kræfter.....det må være formlen på succes. :-)

Alex Ludvigsen

Ammeraal Beltech Modular A/S

Jon er konkret, relevant og fremsætter budskaberne med selvironi og humor. Det er super godt!

Irene Aggedam

FFV Energi & Miljø A/S

Meget inspirerende og underholdende. Tak for en god dag.

Per Bindesbøl

Lindab Profil A/S

Det var sprudlende samtidig med at det var dybt seriøst. Jon fik virkelig fat i de emner, vi havde bedt ham om at sætte fokus på.

Ayo Turri

Contra A/S

Jon leverede en fremragende præsentation på engelsk, yderst professionel og samtidig meget empatisk og morsom. Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger fra de ansatte.

Charlotte Cassandra Leth

Sanofi-Aventis Denmark A/S

Det var et super godt og relevant foredrag - pakket ind i rigtig god humor.

Tine Engsbye

Basware A/S

Det var en rigtig god oplevelse – folk tog det virkelig ind og har tænkt over det.

Gyda Bay

Agro Business Park

Spændende, relevant og vel-kommunikeret.

Mads Bjerre-Edberg

A. P. Møller Mærsk, Corporate Service Center

Super foredrag, enormt engagement i emnet.

Dennis Hansen

Stiftelsen Hofmansgave
22.09.2016

Interview med Jon Kjær Nielsen

Jon Kjær Nielsen er et særdeles stærkt kort, når det gælder foredrag og peptalks, der har til hensigt at udvikle arbejdskulturen, arbejdsglæden og engagementet blandt medarbejdere. Hans foredrag er særdeles underholdende, konkrete og værktøjsorienterede. Deltagerne præsenteres for en række idéer til ændringer, der nemt kan implementeres i deres hverdag.

1) Hvad er dit håb, at folk tager med sig fra dine foredrag?
Mit største håb er, at deltagerne efter et foredrag har fået en forståelse for, hvor meget vi selv kan påvirke i vores liv og vores hverdag. Det meste kan laves om eller forbedres, og det er ikke store, forkromede planer, der skal til. Det kræver derimod, at vi laver nogle små ændringer i dagligdagen, som vi holder fast i. Det forsøger jeg at inspirere til, både i foredrag og i mine bøger.

2) Hvad er din bedste oplevelse som foredragsholder?
Uha, svært at vælge. Jeg har engang holdt et simultantolket foredrag i Rusland, det var en fantastisk oplevelse. At være hovedtaler foran 1500 europæiske forskere og speciallæger i Bella Center var også en af de fede dage, men det kan også være de små ting. Når en deltager “ser lyset” eller bliver rørt af noget, jeg har sat fokus på, så har jeg en fabelagtig dag.

3) Hvordan forbereder du dig, når du skal ud at holde foredrag?
Der skal to ting til for mig. Dels så sørger jeg for at forstå deltagerne bedst muligt. Så jeg beder om en god briefing fra arrangøren på, hvem der kommer, og hvad der fylder meget hos dem. For at kunne ramme dem helt rigtigt. De skal virkelig føle at “det der, det passer på os”. Det andet, der er vigtigt for mig, er, at jeg er mentalt klar og skarp. Så det er noget med at være udhvilet og ikke have for meget andet om ørene den dag, så jeg er parat til at reagere på, hvad der måtte ske til foredraget.

4) Hvad oplever du af nye trends inden for arbejdsglæde og trivsel?
Tidligere har det handlet mest om at skabe en god arbejdsplads, hvor der både er høj trivsel og gode resultater. I dag fylder det mere at forandringerne går hurtigt, der kommer mange reformer, og vi har meget at se til. Flere og flere foredrag handler derfor om, hvordan man skaber en rigtig god arbejdsdag nærmest på trods af de mange forandringer. Hvad angår effektivitet, så kommer min næste bog faktisk til at handle om, hvordan man når mere uden at miste arbejdsglæden og uden at arbejde flere timer. For tre år siden var det ret få foredrag, der handlede om dette, men nu er det mindst ét af hver fire-fem stykker.

5) Har du så 3 gode råd om at bevare glæden, også når der er travlt?
Først og fremmest så handler det om at forstå, at man kan have en god dag, også selvom der er meget at se til. Glem idéen om, at det kun kan have været en god dag, hvis du har nået det hele og er blevet færdig.
Dernæst så vil jeg pege på kollegarelationerne, der for langt de fleste mennesker er den største kilde til arbejdsglæde – og den største dræner, når det ikke fungerer. Gør noget aktivt hver dag for at komme tættere på din kolleger. Det tredje er meget lavpraktisk, og det er, at man lader være med at læse emails som det første på jobbet. Lav i stedet dagens to-do og gå straks i gang med noget, der rykker noget. Det er en af hovedpointerne i bogen, som jeg er ved at skrive nu, og jeg glæder mig til, at jeg kan dele flere tips.

6) Hvor får du inspirationen til dine foredrag fra?
Som et personligt eksperiment har jeg rejst rundt i Europa uden fast bopæl i halvandet år nu. Det har vist mig mange andre måder, man kan leve på. Jeg har også kunne se, hvor mange vaner vi ikke nødvendigvis har valgt selv, men blot arvet fra familie og samfundet omkring os. Nu er jeg ved at flytte tilbage til Danmark, til et lille hus på landet, og jeg glæder mig meget til selv at vælge, hvordan mine nye daglige vaner skal være. Den store oplevelse er jeg begyndt at tage med i foredrag når vi taler om vaner, og det er fedt, at mine egne valg kan inspirere andre til at gøre op med “plejer” i deres liv.

5. januar 2016

Interview med Jon Kjær Nielsen

Jon er et særdeles stærkt kort, når det gælder foredrag og peptalks, der har til hensigt at udvikle arbejdskulturen, arbejdsglæden og engagementet blandt medarbejdere. Hans foredrag er særdeles underholdende, konkrete og værktøjsorienterede.

Livet er for kort til et job, man ikke synes er fedt…

Hvad handler dit foredrag om?

Mit mest efterspurgte foredrag handler kort og godt om arbejdsglæde, og hvordan du skaber mere af det. Både for dig selv og for dine kolleger. Jeg belyser emnet med teori, samtidigt med at jeg gør det underholdende. For at gøre det relevant og levende, så er foredraget krydret med en konkrete eksempler på arbejdspladser og personer der har gjort noget særligt, og fået gode resultater af det. Dem udvælger jeg, så deltagerne kan se sig selv i det.

Hvorfor er arbejdsglæde vigtig?

Engang var indstillingen, at man skulle være taknemmelig, hvis man havde et arbejde. Sådan er det ikke mere, og gode medarbejdere søger derhen hvor man trives. Det giver rigtig god mening. Talrige undersøgelser har nemlig vist, at arbejdspladser med høj arbejdsglæde, de klarer sig langt bedre end gennemsnittet. Der er ganske enkelt penge i at sikre en god arbejdsplads, og det vil jeg gerne hjælpe med. Derudover, så tror jeg rent personligt på, at livet er for kort til et job man ikke synes er fedt. Derfor bør vi hver især gøre noget for det.

Hvad får man ud af at gå til et foredrag med dig?

Man får for det første en tro på, at det nytter noget at arbejde for en god, fælles arbejdsplads. Dernæst, så får man en lang række meget konkrete redskaber, så man kan tage fat med det samme. Jeg har selv modtaget for meget undervisning som ikke skulle eller kunne bruges til noget, så jeg er meget insisterende på, at deltagerne skal kunne anvende tingene straks. Nå ja, og så er det også rigtigt sjovt og en god oplevelse, hvilket kun fremmer deltagernes læring.

Hvordan adskiller det sig fra andres foredrag om samme emne?

Arbejdsglæde er et populært emne, og jeg har set mange konsulenter, coaches, skuespillere og sågar politikere forsøge sig med foredrag. Jeg synes jeg skiller mig ud ved mit knivskarpe fokus på konkret anvendelse. Det er da sjovt at høre en kendis fortælle gode minder fra et langt arbejdsliv der ikke ligner vore andres, men det er svært at bruge til noget. Jeg vil selv gerne have fakta, brugbare modeller og effektive værktøjer, så det er hvad jeg selv leverer. Jeg undrer mig ofte over hvorfor andre er så ukonkrete, når nu deltagerne efterspørger det.

Hvem henvender dine foredrag sig til?

Næsten uanset hvilket job man har, så har det mange flere ting til fælles med andre, end de fleste lige tror. Jeg ser de samme problem-stillinger gå igen i vidt forskellige brancher, og jeg har efterhånden prøvet dem alle. Jeg har stor respekt for offent-ligt ansatte og den indsats de leverer, og samtidigt er det også fedt at besøge private arbejdspladser, hvor der kan være en fed dynamik og et mere internationalt fokus. Jeg har også lavet særlige arrangementer for grupper af selv-stændige, for arbejdsløse og for studerende, og det har også været givende. Jeg har en særlig kærlighed for ledelse, og når jeg har chefgrupper alene i lokalet med mig, så kan jeg virkeligt give den gas.

Hvad får du personligt ud af at holde foredrag?

Jeg tror at jeg inderst inde brænder efter at forbedre ting. Det var nok baggrunden for at jeg valgte ingeniørstudiet, men allerede dengang faldt interessen på forbedringer af arbejdspladser og menneskers vilkår. Jeg provokeres, når jeg hører at noget ikke kan lade sig gøre, for det passer stort set aldrig. Regler, strukturer, procedurer og organisationsformer er alle sammen konstruktioner vi selv har fundet på, og hvis vi har viljen og ved hvor vi vil hen, så kan alt lade sig gøre.

Det er min overbevisning, at du kan tage hvilken som helt arbejdsplads, uanset hvor skidt det går, og fuldstændig vende den rundt på 12 måneder. Derfor fylder det mig med glæde når jeg møder mennesker som aktivt vil arbejde med at forbedre deres egen hverdag. Efter at have arbejdet med det i 10 år føler jeg mig stadigt meget privilegeret når de lukker mig indenfor i deres hverdag.

Se foredrag med Jon Kjær Nielsen
Uforpligtende forespørgsel på Jon Kjær Nielsen

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Jon Kjær Nielsen

4.75 ud af 5 stjerner

"Dejligt med en foredragsholder, som gjorde det meget konkret, så det er nemt at tage med videre i hverdagen trods travlhed."

Lisbeth Rud - Faxe Kommune Se alle referencer

Foredragsemner med Jon Kjær Nielsen