Henter Indhold ...

Tlf. 35 11 21 31

Alle hverdage mellem kl. 8.00 – 16.00

Jon Kjær Nielsen

Foredragsholder og inspirator

Jon Kjær Nielsen er et særdeles stærkt kort, når det gælder foredrag og peptalks, der har til hensigt at udvikle arbejdskulturen, arbejdsglæden og engagementet blandt medarbejdere. Jon Kjær Nielsen foredrag er særdeles underholdende, konkrete og værktøjsorienterede. Deltagerne præsenteres for en række idéer til ændringer, der nemt kan implementeres i deres hverdag.

UFORPLIGTENDE FORESPØRGSEL

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpligtende

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Book nu på tlf: 35 11 21 31

Jon Kjær Nielsen, der er uddannet civilingeniør fra DTU, vidste godt at han ikke var på jagt efter et klassisk ingeniør-job. Specialet var da også i ledelses- og organisationsudvikling, og siden da har han brændt for at skabe forbedringer i virksomhedskulturen og arbejdsforholdene ude på arbejdspladserne. Det har han gjort i bl.a. IT-branchen, medieverdenen, finanssektoren, sundhedssektoren og hos flere produktionsvirksomheder. Som Jon siger, ”jeg vil skabe arbejdspladser, som medarbejderne vitterligt holder af – ikke bare holder ud.”

Sammen med Alexander Kjerulf er Jon Kjær Nielsen medforfatter til bestselleren, ”Arbejdsglæde på 6 uger” og har i både Danmark og udlandet holdt foredrag for små og store deltagergrupper herunder i Sverige, Finland, Island, Litauen, Rusland, Tyskland, Holland, Belgien, Østrig og ikke mindst på Bahamas.

Det er især kommuner, regioner, styrelser, ministerier og instituioner, der hyppigt anvender Jon Kjær Nielsens brede viden om arbejdsglæde og motivation, men også en lang række store og mindre virksomheder såsom 3F, Accenture, Alm. Brand, Berlingske, Bilka, DAKO, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bank, Deloitte, Diverse Erhvervsråd, Djøf, Energinet, Finanssektorens Uddannelsescenter, FOA, GorrisenFederspiel Advokater, HK, IKEA, KMD, KPMG, Krak, Københavns Energi, Københavns Universitet, LO Skolen, Movia, Niras, Nordea, Novo Nordisk, Nozozymes, Post Danmark Erhverv, Radiometer, Rambøl, SKAT, Spar Nord, Syddansk Universitet, TDC, Teknologisk Institut, Terma, Tryg, VL-grupper, Aalborg Universitet.

Få en smagsprøve på et foredrag med Jon Kjær Nielsen i nedenstående video:

  Jon Kjær Nielsen foredrag

  Personlig effektivtet

  • Et energifyldt foredrag, der øger din personlige effektivitet – uden at miste pusten og arbejdsglæden – gennem enkle og konkrete redskaber. Mange mennesker oplever i dag, at der aldrig er tid nok til at færdiggøre arbejdet, og vi bliver konstant trukket i fra mange sider. Vi har omgivet os med smart teknologi, der lover at gøre tingene nemmere for os, men det har ikke givet os øget overblik, eller en følelse af at nå det vi skal. Måske snarere tværtimod. For mange skaber det imidlertid stress og ødelægger overblikket.
  • I foredraget Personlig Effektivitet – Med Glæde forklares de mekanismer der gør, at vi godt kan glemme alt om nogensinde at “nå det hele”, og i stedet bør fokusere på at nå de rigtige ting, springe det overflødige over samt bevare energien og vores positive humør. Foredraget klæder derefter deltagerne på til at tage kontrollen over deres egen hverdag tilbage ved brug af enkle og effektive redskaber.
  • Deltagerne præsenteres for de principper, der modarbejder effektiviteten og forhindrer at vi er hurtigt færdige: Myten om multitasking, Parkinsons lov, menneskelig forskellighed m.fl. Alle deltagere udstyres med et reference-ark der opsummerer værktøjerne til at øge den personlige effektivitet, så hjælpen er ved hånden i hverdagen. Målsætningen er helt klar: En mærkbar reduktion i arbejdspresset allerede i ugen efter foredraget!

  Jon Kjær Nielsen foredrag

  Arbejdsglæde – helt enkelt!

  • I dette foredrag viser Jon Kjær Nielsen den helt konkrete vej til større arbejdsglæde og engagement.
  • Foredraget er først og fremmest engagerende og vedkommende, dernæst er det særdeles underholdende. Jon bevarer foredraget igennem aktiviteten og energien i top, og det kan roligt bookes umiddelbart efter frokosten eller som afsluttende peptalk. Foredraget er kendetegnet ved at have et markant fokus på praktiske fifs og værktøjer, som deltagerne kan bruge med det samme. Jon sigter efter at deltagerne skal få det endnu bedre på jobbet – både alene og sammen med kollegerne.
  • Jons motto lyder: ”Jeg vil skabe arbejdspladser, som medarbejderne vitterligt holder af – ikke bare holder ud”. Foredraget er således struktureret omkring en række praktiske eksempler på arbejdspladser, der er gået foran med at skabe en kultur, hvor man har lyst til at komme på arbejde hver eneste morgen. Udgangspunktet i foredraget er et solidt teoretisk grundlag, med viden fra den nyeste forskning. Alt sammen leveret i et nede-på-jorden sprog, uden konsulentsnak og TBF’er (TreBogstavsForkortelser). Der trækkes på psykologi, sociologi, gruppedynamik, hjerneforskning og rent faktiske forsøg med og erfaring fra mennesker.
  • Deltagerne hører desuden om:

  – Hvad er det der skaber arbejdsglæden i jobbet?

  – Hvorfor det ikke er underordnet med den der arbejdsglæde. Hvad får du ud af det, når du holder af dit job?

  – Hvorfor arbejdsglæde og højt engagement er en rigtig god idé på arbejdspladsen.

  – Inspirerende historier fra dem, der gik foran.

  – Redskaber, tips, fifs og flere redskaber.

  • Jon Kjær Nielsen har holdt foredraget for særdeles blandede deltagergrupper. Fra 10 til 600 deltagere. Typisk har det været booket til afdelingsmøder, personaledage, gå-hjem arrangementer, strategiseminarer, kick-offs og konferencer i ind- og udland.

  Jon Kjær Nielsen foredrag

  Find glæden i forandringen

  • Forandringer har det med at blive stemplet som noget negativt, frem for at blive forbundet med noget naturligt, spændende og meningsfyldt. Om forandringer og forandringsprocesser møder medvind eller modvind, afhænger af måden vi anskuer forandringerne på, måden hvorpå vi omtaler forandringer og reagerer på forandringer. Uanset om vi er ledere eller medarbejdere, er vores indstillinger til forandringer meget forskellige. Det er hér vi finder forklaringen på, om en forandringsproces bliver en dundrende succes eller en total fiasko. Vælger vi at møde forandringerne som en naturlig del af vores eksistens og udvikling, eller vælger vi at italesætte forandringer som en negativ udfordring vi skal overkomme?
  • I dette foredrag sætter Jon Kjær Nielsen fokus på de veldokumenterede mekanismer, der kan gøre forandringer nemmere at gennemføre. Han viser vejen til at skabe accept og vilje, så ængsteligheden for det nye bliver mindre, og lysten til det nye og uvisse bliver større.
  • Foredraget byder på en række konkrete værktøjer, der styrker den enkelte deltagers lyst og forudsætning for at kunne tage ansvar og bidrage positivt. Værktøjerne bakkes op af cases og tankevækkende indsigter fra psykologiens verden, hvor der er masser af inspiration at hente. Foredraget har til hensigt at motivere alle medarbejdere og ledere, der er berørte af forandringer. Jon sætter sine deltagere i stand til at tage konkret handling, der dramatisk øger chancerne for, at forandringerne gennemføres med succes.
  • Indholdet kan vinkles alt efter om målgruppen er ledere, medarbejdere eller begge dele.

  Jon Kjær Nielsen foredrag

  Når kerneopgaven viser vejen

  • Hvad har succesfulde arbejdspladser til fælles? De er gode til at gøre det, de er sat i verden for, hvilket kan siges at være selve definitionen på succes. Særligt i tider med store forandringer er det kritisk at vi evner at holde for øje, hvad det er vi prøver at opnå.
  • Der er nok af forhold, der kan bringe os ud af kurs. Regler, kontrol, love, politisk detaljestyring, nye konkurrenter, økonomisk pres og ny teknologi – alt sammen noget, der distraherer fra det væsentlige: At vi formår at løse vores kerneopgave, bedst muligt. I enhver organisation er der en sådan kerneopgave, det der engang var eksistensgrundlaget. Og stadigt er det, inde bagved.
  • Foredraget illustrerer, hvordan vi frigiver skaberkraft og naturlig motivation. Det kan lykkes, når vi holder fokus på, hvad det egentligt er, vi prøver at udrette, i stedet for blot at optimere driften for optimerings skyld. Med inspirerende cases og indsigt fra psykologien viser Jon Kjær Nielsen, hvor vi kan skærpe vores fokus og tage livtag med selve kulturen i organisationen.
  • Jon er uddannet civilingeniør og skrev sit speciale om hvorfor organisationer ofte fejler med opgaven at lære og udvikle sig. Han har siden brugt de sidste 15 år på at arbejde på løsninger og hjælpe virksomheder og medarbejdere videre. Foredraget vinkles efter, om målgruppen er ledere eller medarbejdere, ligesom en god briefing af jeres konkrete arbejdsområde gør, at Jon kan vælge de mest rammende eksempler og pointer. Foredraget kan også udvides til en workshop, hvor I arbejder konkret med at formulere jeres egen vej frem.

  Jon Kjær Nielsen foredrag

  Fra stress til trivsel

  • Danskernes arbejdstid har været støt faldende igennem hundrede år. Det kan vi desværre ikke sige om vores stress, der nu tager livet af fem gange så mange mennesker som trafikken. Der mangler ikke opmærksomhed på denne store udfordring, men alligevel fortsætter mange danskere i den forkerte retning, uagtet at både medarbejdere og arbejdsgivere har indsigt og værktøjer på området. Trivsel på jobbet er ikke en selvfølgelighed. Den gode nyhed er heldigvis, at vi med enkelte ændringer i vores tilgang til arbejdsdagen faktisk kan ruste vores medarbejdere til at fremelske trivsel og arbejdsglæde, hvor der før var stress og frustration.
  • I foredraget fortæller Jon Kjær Nielsen på en enkel og letforståelig facon om mekanismerne bag stress. Derefter giver han en række konkrete værktøjer og overlevelsesstrategier til en travl hverdag, inden han stiller skarpt på trivsel, og hvordan man bygger bro – fra stress til trivsel.
  • Jon søger at skabe et bedre overblik for den enkelte deltager og den samlede gruppe. Han viser hvordan deltagerne individuelt kan mindske deres oplevede stress, og hvordan de – sammen – kan skabe en arbejdskultur, hvor trivsel er toneangivende.

  Jon Kjær Nielsen foredrag

  Vaner

  • Vaner er en naturlig del af tilværelsen – uden vaner og rutiner skulle vi dagligt genopfinde os selv. Men ligeså gavnligt vanerne er, ligeså frustrerende kan det være når de holder os tilbage. I en omskiftelig virkelighed holder vanerne os nemlig fast i “plejer” og forhindrer os i at gøre tingene smartere.
  • I sit foredrag om vaner og vanebrud peger Jon på de mekanismer i både natur og kultur, som gør os til vanedyr, hjemme og på jobbet. Lær af inspirerende og sjove eksempler fra arbejdspladser såvel som forskning, og hør Jons egne erfaringer med at udfordre vaner, herunder knap to år uden fast bopæl. Få også svaret på, hvorfor det er meget nemmere at lære at spise mere chokolade end mindre, og hvordan dette kan hjælpe dig til succes med vanebrud.
  • I foredraget om vaner vil Jon indføre jer i de principper, der gør vanebrud lettere. Deltagerne får konkrete fifs til at bryde gamle vaner og skabe nye, så I får mere succes med jeres opgaver. Foredraget kan tilpasses, så det taler ind i jeres konkrete situation og hjælper jer med at lykkes at skabe succes med forandringer og omstillinger. Med jer får i Jons enkle værktøj til sammen at sætte mål og måle på vaneændringer.
  • Jon Kjær Nielsen er uddannet civilingeniør og skrev sin hovedopgave om, hvorfor udvikling i organisationer er så svært, og hvad man gør ved det. I de sidste 15 år har han arbejdet med at hjælpe arbejdspladser i ind- og udland med at komme af med uhensigtsmæssige vaner og skabe en kultur præget af arbejdsglæde og forandringslyst. Hans foredrag er kendetegnet ved at være tankevækkende, humoristiske og ikke mindst brugbare i hverdagen.
Det siger kunder, som har oplevet foredrag med Jon Kjær Nielsen

Indlæs flere...

Foredragsholdere der minder om Jon Kjær Nielsen

Foredragsemner med Jon Kjær Nielsen