Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover1

Foredrag med skarpe og kærlige holdninger til forældre og professionelle

Jens Andersen Foredrag

Jens Andersen (pæd.)

Psykolog, forfatter og foredragsholder med skarpe og kærlige holdninger til forældre og professionelle.

Forespørg nemt på pris og dato

5 ud af 5 stjerner

Et personligt, engageret foredrag, der helt levede op til vores høje forventninger.

Tove Granild - Gilleleje bibliotek Se alle referencer

Et foredrag med Jens Andersen giver jer:

  • Et foredrag af en optimal kombination af praktik, inspiration og teori
  • En foredragsholder som har holdt utal af foredrag og kan målrette det til alle kundegrupper – både forældre og fagfolk
  • Et foredrag tager udgangspunkt i nyeste forskning og er derfor altid opdateret
Uforpligtende forespørgsel på Jens Andersen (pæd.)

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Jens

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Forespørg nemt på pris og dato

Jens Andersen er en populær og fremragende foredragsholder, der i sine foredrag underholder, inspirerer og holder jer opdateret på den seneste viden inden for børneopdragelse og familieliv. Foredragene er fyldt med humor, skarpe pointer og konkrete eksempler, hvilket gør dem både levende og vedkommende.

Et foredrag med Jens Andersen giver jer:

  • Et foredrag af en optimal kombination af praktik, inspiration og teori
  • En foredragsholder som har holdt utal af foredrag og kan målrette det til alle kundegrupper – både forældre og fagfolk
  • Et foredrag tager udgangspunkt i nyeste forskning og er derfor altid opdateret

Viden mellem tækning og organisation

Jens Andersen formidler teori rodfæstet i en grundlæggende erfaring og viden om praksis. Igennem alle årene har hans arbejde som underviser, medarbejder og leder været inspireret af systemisk teori og anerkendende tilgange. Gennem sit arbejde hos pædagogisk psykologisk rådgivning, har han erhvervet sig et meget stort kendskab til skole- og institutionsverdenen.

Jens Andersen har i alle årene været særlig optaget af sammenhængen mellem tænkning og organisation, helt specifikt hvordan en arbejdsplads organiseres på en måde så den bedst håndterer sin særlige udfordring.

Foruden sin ansættelse på pædagogisk psykologisk rådgivning har Jens Andersen sideløbende i en årrække undervist på DLH/DPU på diplom- og kandidatniveau. Jens er pt. tilknyttet University College Nordjylland.

De seneste 10 år har Jens Andersen kombineret sin offentlige ansættelse med foredragsvirksomhed og konsulentopgaver i en række organisationer såsom undervisningsministeriet, lederforeninger, PPR-enheder, fagforeninger, kommuner, institutioner og skoler. Jens Andersen har derudover udgivet en række publikationer om skolen, undervisning, opdragelse og ledelse.

Jens Andersen foredrag bygger på historier fra hverdagen krydret med den nyeste teori og egner sig især til skoler, dagsinstitutioner, kommuner og foreninger.

Book Jens Andersen og styrk jeres fagfolk samt organisation til at håndtere særlige udfordringer.

Se foredrag med Jens Andersen (pæd.)
Jens Andersen foredrag

Det robuste barn - et foredrag om opdragelse

Foredraget handler om børns udvikling og trivsel, om det nødvendige samarbejde, om individualisme, om egen vilje og lyst, om servicering af børnene, om de voksne som rollemodeller, om måden at være til stede i børnenes liv på, om anerkendelse som forudsætning for trivsel og ikke mindst om de voksnes ansvar for, at børnene udvikler fællesskaber og meget mere.

Et foredrag med historier fra hverdagen.

Jens Andersen foredrag

Butlerforældre og små herskaber

I foredraget tager Jens Andersen udgangspunkt i følgende påstand:

“Børn der møder forældre og voksne, der uden dårlig samvittighed påtager sig voksen- og forældrerollen, skal nok klare sig”.

Så hvis børn møder faste rammer, bliver udfordret, ved hvad de har at rette sig efter, og møder varme i deres dagligdag, så har børnene et stærkt psykologisk grundlag for at klare sig her i verden.

På trods af at de fleste børn bruger mange timer om dagen i institutioner, så har forældrene fortsat hovedrollen i børns liv. Dog har mange af nutidens forældre et spekulativt forhold til deres måde at opdrage på. Nogle forældre bliver usikre og kommer i defensiven, blandt andet når konflikter med små børn søges løst gennem forhandling. Udviklingspsykologisk er små børn imidlertid ikke modne til at være jævnbyrdige forhandlingspartnere med voksne, og forhandlingsklimaet i disse familier kan derfor udvikle sig til regulære magtkampe. En sådan udvikling følges ofte op af endnu mere dårlig samvittighed, og dermed begynder de gode forældre at bekymre sig om barnets trivsel.

Foredraget sigter efter at bryde dette mønster, og samtidig gives der konkrete eksempler på, hvordan begyndende usikkerhed og magtkampe brydes.

Jens Andersen foredrag

Forældrenes betydning for børns fællesskaber, trivsel og læring i skolen

Moderne forældre vil blive overrasket over hvor stor betydning de har for børns adfærd og trivsel i skolen – uden selv at være der.

I dette muntre foredrag med Jens Andersen, vil han forsøge at svare på følgende: Hvordan fremmer voksne bedst børns udvikling? Hvad fremmer trivsel i skolen? Hvad er forældrenes ansvar? Hvad er skolens ansvar? Er demokratiseringen mellem børn og voksne gået for vidt, når børn udelukker hinanden? O når børn mobber?

Derudover vil foredraget også komme ind på det nødvendige skole/hjem samarbejde.

Jens Andersen foredrag

Inklusion og rummelighed i institution og skoler

Ofte er vi i den pædagogiske kultur tilbøjelige til at mene, at muligheden for at inkludere børn i vores institutioner primært handler om flere ressourcer i form af mere personale og bedre fysiske rammer. Gode normeringer og stabile fysiske rammer har selvfølgelig betydning. Men rummelighed og inklusion handler i høj grad også om de voksnes faglige viden, evne til at skabe kontakt, faglige holdninger, personlighed, autenticitet, samarbejdsevne, menneskesyn, evne til refleksion og ikke mindst evne til selvrefleksion

Kort sagt: Inklusion og rummelighed handler mere om de voksne end om børnene. Hvilke holdninger og kompetencer er til stede? Hvordan anvendes støttepersoner? Hvordan tales der om problemer? Hvilke løsninger anvendes når børn er i vanskeligheder? Hvordan samarbejdes der med vigtige voksne omkring børnene?

I foredraget forsøger Jens Andersen at besvare disse spørgsmål og giver konkrete eksempler på, hvordan man skaber bedre inklusion og rummelighed.

Referencer

Yderst faglig kompetent, men især formidlingen gør indtryk. Med humor, skarpe og korte pointer, som er fulgt op af mange konkrete eksempler, hvilket gør foredraget meget levende og vedkommende. Det lykkedes Jens at fange både det faglige personale, forældre og ikke mindst dagplejere, som ikke kender fagsproget. Jens' hjertevarme og respekten for andre mennesker brændte igennem, så selv skeptikerne blev taget med storm. Begejstringen var meget stor hos alle, så det er ikke sidste gang Jens bliver inviteret til Brønderslev kommune.

Lene Bering

Brønderslev Kommune, Børn og kultur, Dagtilbudsområdet

Jens formåede på en fin afdæmpet måde at servere nogle tydelige pointer, som tilhørerne nemt kunne tage med sig. Hele foredraget skabte en god positiv stemning og Jens skitserede gode ligefremme muligheder for holdbare løsninger istedet for triste problembeskrivelser.

Kim Øverup, skolebestyrelsesmedlem

Tårnbygårdskolen

Foredraget var rigtig godt. Jens havde sat sig ind i den sammenhæng foredraget skulle foregå i og de emner han tog op var meget vedkommende. Jens er meget levende i sin måde at formidle på og han kan fange publikum i al den tid han er på.

Anja Kjær Sørensen

Frederikssund Kommune

Personale og forældre har efterfølgende udtrykt begejstring for Jens' måde at formidle sine budskaber på. Han formidler alvorlige udsagn på en lun og humoristisk måde.

Hafsteinn Sigurdsson

Børnehuset Elverhøjen

"Jens Andersen"-foredrag er kunst på et højt plan - blev der sat musik til, er han fuldt på højde med Niels Hausgaard.

Anders Lund Hansen

Idrætsbørnehaven Lærkereden

Jens er opdateret på den sidste viden, har gode skæve vinkler på problematikker og er meget inspirerende.

Steven Basnov

Ringkøbing-Skjern Kommune, PPR

Vedkommende, genialt, humoristisk og særdeles givende. Mange sentencer hænger ved. Mange identifikationsmuligheder.

Marianna Lund

Fjerritslev Skole

Det var meget inspirerende. Jens' fremtræden er meget behagelig og hans foredrag var godt krydret med eksempler og ikke mindst Vendelbo-humor. Målgruppen var først og fremmest forældre og flere af dem har efterfølgende givet udtryk for at de syntes rigtig godt om Jens og indholdet i hans foredrag. De syntes de fik meget med sig derfra som de kunne bruge i hverdagen sammen med deres børn. Så tak for det.

Inge Hove

Børnehaven Smørhullet

Det ramte lige præcis plet.

Poul Skaarup Jensen

Silkeborg Kommune, PPR

Jens opfyldte med lune og autoritet vores forventninger om et relevant og tankevækkende oplæg til vores forældregruppe.

Kirsten Krag

Dagtilbud Nygårdsvej

Det var et meget relevant og medrivende foredrag. Et meget vigtigt budskab, givet til alle på en forståelig og humoristisk måde. Jens kan med sin lune jyske facon komme meget direkte ud med sit budskab. Det var et foredrag, der gav stof til eftertanke og nyt syn på egen praksis.

Marianne Schytte

Opvækst og Velfærd, Dagtilbud

Forældrene oplevede foredraget som relevant, at det ramte lige i plet. Der kom mange brugbare idéer. Personalet siger ligeledes at det gav gode samtaleemner med forældre, de har haft en fælles oplevelse gennem foredraget som de kan tale videre om.

Annemarie Steffensen

Hjørring Kommune

Jens Andersen leverede igen et fantastisk og inspirerende foredrag for både vores ansatte og forældre til vores elever. De sjove hverdagsfortællinger understøtter de klare budskaber til de voksne om deres betydning for børnenes mulighed for at udvikle sig til livsduelige og robuste individer.

Jesper Stoumann

Gudumholm Skole

Et godt og veltilrettelagt foredrag, der fører de voksne igennem mange af dagligdagens situationer. Det bedste er så, at der er sammenhæng fra først til sidst.

Niels Jørgen Hansen

Rødding Skole

Jens Andersen var velforberedt og gik godt i spænd med de ca. 45 fremmødte AKT-medarbejdere. Oplægsholderen havde vældig meget at byde ind med i forhold til målgruppen. Han var særdeles god til at fange input fra salen og efterfølgende vende tilbage til og knytte en relevant ende til sin egen planlægning. Der har været mange henvendelser og ros fra mødedeltagerne med ønsker om at benytte Jens Andersen som inspirator i andre sammenhænge.

Jess-Ole Jensen

AKT-netværket i Viborg

Godt og nede på jorden foredrag. Et foredrag, hvor forældrene får aha-oplevelser, griner af sig selv og med hinanden. Flere forældre gav, efter foredraget, udtryk for at foredraget havde været meget anvendeligt, gav stof til eftertanke og at de nød Jens' lune humor.

Jytte Borghus

Daginstitutionen Gødvad

Vores foredrag handlede om inklusion i daginstitutioner og folkeskolen. Jens Andersen gav os nogle gode eksempler på, hvordan det kan gøres. Virkelig godt og jordnært. Vi var meget tilfredse med foredraget.

Hanne Westergaard

Sinds Pårørenderådgivning i Odder og PsykInfo Midt

Passende niveau i forhold til målgruppen. Gode pointer serveret med humor.

Frede Kjems

Gredstedbro Skole

Et foredrag som får en til at tænke mere over: (1) Hvad de voksnes roller er og skal være over for børn, (2) hvor vigtig fællesskabets betydning er for børn.

Susanne Olsen

Haderslev Kommune

Et rigtigt fantastisk oplæg til vores forældremøde, som ramte lige ind i den virkelighed som både forældre og personale står i hver dag. Jens er god til at få tilpas humor ind i det der kan eller er et fokusområde.

Dorthe Karlsen

Norddjurs Kommune

Et meget spændende og indlevende foredrag.

Charlotte Hierwagen

PFA

Meget spændende grundantagelser.

Charlotte Petersen

Dagplejen, Hedensted Kommune

Godt med en systemisk tilgang til emnet inklusion og eksklusion.

Dorte Berit Bonnichsen

BUPL Sydjylland

Tusind tak for en inspirerende, lærerig - og morsom aften på Ringe Friskole. Det var ligesom, jeg havde håbet og forventet. Jeg har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger fra både skolekreds, ansatte og forældre - og ingen negative. ;-) En masse fine guldkorn fik vi. - Og sikken en masse, du slipper af sted med at sige uden at nogen føler sig angrebet eller hængt ud. Dejligt med din underspillede nordjyske humor og for ikke at være bange for at sætte dig selv i spil - også.

Elsebet Suurballe, skoleleder

Ringe Fri- og Efterskole

Jens gjorde det virkelig godt, og vi vil gerne samarbejde med han om et arrangement efter sommerferien for hele vores indskoling.

Kim Sørensen

Herskind Skole & Børnehus

Jens Andersen var meget lydhør overfor vores behov til indhold og levede fint op til vores forventninger.

Gitte Baggesen

Sindal Privatskole

Et personligt, engageret foredrag, der helt levede op til vores høje forventninger.

Tove Granild

Gilleleje bibliotek

Inspirerende og humoristisk, godt krydret med oplevelser fra levet liv.

Thom B. Thomsen

Skt. Klemens Private Børnehave & Vuggestue

Det var rigtig godt, at det var så praksisnært og brugbart i dagligdagen.

Dorthe Rolighed

Farsø skole

Jens har været her flere år, og hver gang formår han at tale spot on til forældrene

Dorthe Rolighed

Farsø skole

Jens Andersen var meget indlevende og fortalte om sit personlige møde med Kim Larsen. Det var en god blanding af fortælling, oplæsning og sang. JA kom ind på Kim Larsens liv og var god til at komme i dybden. Fx kom han ind på Kim Larsens forhold til religion og til døden. Han sluttede med at synge “Natten er blid”, hvilket medførte, at mange blev meget berørte af foredraget. Der var også flere steder, hvor Kim Larsens humor kom frem. Jeg har fået mange positive tilbagemeldinger.

Mette Bower

Thy-Mors Lærerkreds

Et virkelig spændende foredrag som jeg varmt kan anbefale. Det er der også mange forældre der har givet udtryk for.

Pia Bang Jensen

Skalmejegården

Vi havde besøg af Jens Andersen, hvor skolebestyrelsen havde inviteret hele forældrekredsen til foredrag. Jens Andersen serverede vigtige pointer i et let og humoristisk leje. Vi både grinte og undrede os sammen. Kan kun anbefale andre i skole -og dagtilbudsverdenen at booke Jens.

Bettina Greve

Carl Nielsen-skolen
Uforpligtende forespørgsel på Jens Andersen (pæd.)

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Jens Andersen (pæd.)
Jens Andersen (pæd.)

5 ud af 5 stjerner

Et personligt, engageret foredrag, der helt levede op til vores høje forventninger.

Tove Granild - Gilleleje bibliotek Se alle referencer

Foredragsemner med Jens Andersen (pæd.)