Henter Indhold ...

Tlf. 35 11 21 31

Alle hverdage mellem kl. 8.00 – 16.00

Jens Andersen

Psykolog, forfatter, organisations- og ledelseskonsulent

Jens Andersen er en populær og fremragende foredragsholder, der i sine foredrag underholder, inspirerer og holder jer opdateret på den seneste viden inden for børneopdragelse og familieliv. Foredragene er fyldt med humor, skarpe pointer og konkrete eksempler, hvilket gør dem både levende og vedkommende.

UFORPLIGTENDE FORESPØRGSEL

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpligtende

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Book nu på tlf: 35 11 21 31

Jens Andersen formidler teori rodfæstet i en grundlæggende erfaring og viden om praksis. Igennem alle årene har hans arbejde som underviser, medarbejder og leder været inspireret af systemisk teori og anerkendende tilgange. Gennem sit arbejde hos pædagogisk psykologisk rådgivning, har han erhvervet sig et meget stort kendskab til skole- og institutionsverdenen.

Jens Andersen har i alle årene været særlig optaget af sammenhængen mellem tænkning og organisation, helt specifikt hvordan en arbejdsplads organiseres på en måde så den bedst håndterer sin særlige udfordring.

Foruden sin ansættelse på pædagogisk psykologisk rådgivning har Jens Andersen sideløbende i en årrække undervist på DLH/DPU på diplom- og kandidatniveau. Jens er pt. tilknyttet University College Nordjylland.

De seneste 10 år har Jens Andersen kombineret sin offentlige ansættelse med foredragsvirksomhed og konsulentopgaver i en række organisationer såsom undervisningsministeriet, lederforeninger, PPR-enheder, fagforeninger, kommuner, institutioner og skoler. Jens Andersen har derudover udgivet en række publikationer om skolen, undervisning, opdragelse og ledelse.

Jens Andersen foredrag bygger på historier fra hverdagen krydret med den nyeste teori og egner sig især til skoler, dagsinstitutioner, kommuner og foreninger.

  Jens Andersen foredrag

  Det robuste barn – et foredrag om opdragelse

  • Foredraget handler om børns udvikling og trivsel, om det nødvendige samarbejde, om individualisme, om egen vilje og lyst, om servicering af børnene, om de voksne som rollemodeller, om måden at være til stede i børnenes liv på, om anerkendelse som forudsætning for trivsel og ikke mindst om de voksnes ansvar for, at børnene udvikler fællesskaber og meget mere.
  • Et foredrag med historier fra hverdagen.

  Jens Andersen foredrag

  Butlerforældre og små herskaber

  • I foredraget tager Jens Andersen udgangspunkt i følgende påstand:
  • “Børn der møder forældre og voksne, der uden dårlig samvittighed påtager sig voksen- og forældrerollen, skal nok klare sig”.
  • Så hvis børn møder faste rammer, bliver udfordret, ved hvad de har at rette sig efter, og møder varme i deres dagligdag, så har børnene et stærkt psykologisk grundlag for at klare sig her i verden.
  • På trods af at de fleste børn bruger mange timer om dagen i institutioner, så har forældrene fortsat hovedrollen i børns liv. Dog har mange af nutidens forældre et spekulativt forhold til deres måde at opdrage på. Nogle forældre bliver usikre og kommer i defensiven, blandt andet når konflikter med små børn søges løst gennem forhandling. Udviklingspsykologisk er små børn imidlertid ikke modne til at være jævnbyrdige forhandlingspartnere med voksne, og forhandlingsklimaet i disse familier kan derfor udvikle sig til regulære magtkampe. En sådan udvikling følges ofte op af endnu mere dårlig samvittighed, og dermed begynder de gode forældre at bekymre sig om barnets trivsel.
  • Foredraget sigter efter at bryde dette mønster, og samtidig gives der konkrete eksempler på, hvordan begyndende usikkerhed og magtkampe brydes.

  Jens Andersen foredrag

  Forældrenes betydning for børns fællesskaber, trivsel og læring i skolen

  • Moderne forældre vil blive overrasket over hvor stor betydning de har for børns adfærd og trivsel i skolen – uden selv at være der.
  • I dette muntre foredrag med Jens Andersen, vil han forsøge at svare på følgende: Hvordan fremmer voksne bedst børns udvikling? Hvad fremmer trivsel i skolen? Hvad er forældrenes ansvar? Hvad er skolens ansvar? Er demokratiseringen mellem børn og voksne gået for vidt, når børn udelukker hinanden? O når børn mobber?
  • Derudover vil foredraget også komme ind på det nødvendige skole/hjem samarbejde.

  Jens Andersen foredrag

  Inklusion og rummelighed i institution og skoler

  • Ofte er vi i den pædagogiske kultur tilbøjelige til at mene, at muligheden for at inkludere børn i vores institutioner primært handler om flere ressourcer i form af mere personale og bedre fysiske rammer. Gode normeringer og stabile fysiske rammer har selvfølgelig betydning. Men rummelighed og inklusion handler i høj grad også om de voksnes faglige viden, evne til at skabe kontakt, faglige holdninger, personlighed, autenticitet, samarbejdsevne, menneskesyn, evne til refleksion og ikke mindst evne til selvrefleksion
  • Kort sagt: Inklusion og rummelighed handler mere om de voksne end om børnene. Hvilke holdninger og kompetencer er til stede? Hvordan anvendes støttepersoner? Hvordan tales der om problemer? Hvilke løsninger anvendes når børn er i vanskeligheder? Hvordan samarbejdes der med vigtige voksne omkring børnene?
  • I foredraget forsøger Jens Andersen at besvare disse spørgsmål og giver konkrete eksempler på, hvordan man skaber bedre inklusion og rummelighed.
Det siger kunder, som har oplevet foredrag med Jens Andersen

Indlæs flere...

Foredragsholdere der minder om Jens Andersen

Foredragsemner med Jens Andersen