Henter Indhold ...

Henning Kirk

Aldringsforsker, læge dr.med., forfatter og foredragsholder

Henning Kirk er en hyppigt anvendt foredragsholder i både erhvervslivet, kommunerne og i folkeoplysningen grundet hans enorme viden inden for områderne alderdom, hjernen, socialpolitik, seniorpolitik, sundhed og motion. Henning Kirk evner at formidle svære emner, så alle kan forstå det. 

UFORPLIGTENDE FORESPØRGSEL

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpligtende

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Book nu på tlf: 35 11 21 31

Henning Kirk er tidligere leder af Gerontologisk Institut, nu selvstændigt virkende som forfatter, konsulent og ikke mindst en utrolig efterspurgt foredragsholder landet over. Han modtog i 2014 Danske Ældreråds hæderspris for sin indsats med at formidle viden om aldring og ældre. 

Sideløbende med sin karriere har Henning Kirk skrevet en lang række bøger, artikler og kronikker om aldring, sygdom og sundhed. Ud over disputatsen “Da alderen blev en diagnose” (1995) kan nævnes en række populære bøger, bl.a. “Det grå guld” (1999), “Huskebogen” (2005) og “Sådan holder du hjernen i gang” (2009).  “Afskaf alderdommen – bliv i de voksnes rækker” (sammen med Lone Kühlmann, 2012) og “En kort guide til et langt liv” (2014). Derudover er Henning Kirk medlem af en lang række udvalg og tænketanke inden for sociale- og sundhedsmæssige indsatser, socialpolitik, motion, strategisk fremsyn om det aldrende samfund, fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet mv.

Henning Kirk foredrag formidler med lethed og forståelighed budskaberne fra eget forfatterskab, altid krydret med den nyeste forskning.

  Henning Kirk foredrag

  Rejsen til barndommens billeder

  • Med baggrund i sin erindringsbog “7 sind” tager Henning Kirk i foredraget tilhørerne med på en rejse til barndommen. Han fortæller om, hvordan det er muligt at genopleve sammenhængende billeder fra 7-årsalderen og dermed skolestarten i 1954.
  • En helt anden verden – hvor tv ikke forstyrrede familiens samvær, og hvor opvarmede sten fra kaminen måtte sikre sengevarmen om vinteren.
  • Den 7-årige drengs verden er præget af en gradvis frigørelse fra moders skørt og en ofte barsk konfrontation med voksenverdenen, skolens krav om disciplin og en voldelig drengeverden.
  • Begrebet erindring er noget med “indre”, og den indre rejse er også hjernearbejde. At arbejde med hukommelse i sprog og billeder styrker hjernens skarphed og tilfører kvalitet til de modne år. Erindringsarbejdet kan styrkes via samtaler og vigtige ting fra fortidens gemmer – breve,  fotos, kalendernotater eller dagbøger. Billederne og fortællingerne findes i hjernen, men ofte skal vi have hjælp til at genoplive dem.

  Henning Kirk foredrag

  Sådan holder du hjernen i gang

  • Du kan ikke vinde over børn eller børnebørn i memoryspil – men du kan noget der er vigtigere. Din viden og erfaring hjælper dig til fortsat at lære nyt og til fortsat at styrke din viden og erfaring. For hjernen er et livslang byggeprojekt. Den formes efter hvordan du bruger den. Så det gælder om at blive stimuleret – gennem samtaler, diskussioner og læsning. Hjernen elsker sprog, musik og bevægelse – hele livet, og kun sygdom kan forringe mulighederne.
  • I sit foredrag forklarer Henning Kirk, hvordan hjernen på forskellig vis kan ”snyde” alderen, så vi stadig kan lære nyt – og huske det vi har lært. Han fortæller, hvordan vi bedst holder hjernen skarp hele livet. Hjernen skal have et godt miljø at være i – derfor er det vigtigt at holde sig i god fysisk form.
  • Og hvad angår hjernegymnastik: krydsord er ikke nok – til gengæld er det vigtigt at bruge sproget aktivt. Yderligere kan det anbefales at genopfriske og bruge fremmedsprog – det styrker f.eks. hjernens evne til at filtrere uvedkommende støj fra hjernens netværk. Og så er der musikken. At lytte til forskellig musik, og endnu bedre: selv at spille musik, stimulerer hjernen på flere punkter.
  • Og så bliver vores hjerne også mere skarp, hvis vi sørger for også at møde mennesker, som vi ikke er enige med. Det kunne f.eks. være børn og barnlige sjæle!

  Henning Kirk foredrag

  Opskriften på at blive 100 år

  • Flere og flere danskere opnår at leve i 100 år. For bare et par generationer siden var det kun ganske få, men i dag nærmer vi os de 1000. Og om 30-40 år vil vi nærme os 20.000 ifølge Danmarks Statistik. Hvad er årsagen til denne udvikling – og er der noget særligt, der kendetegner de mennesker, som opnår at blive 100 år?
  • I sit foredrag vil Henning Kirk ud fra den nyere forskning om befolkningens udvikling pejle sig ind på nogle faktorer, der har betydning for høj levealder. Gode gener giver omkring en fjerdedel af forklaringerne på et så langt liv, og resten er en kombination af levevis og livsbetingelser, herunder både fysiske, psykiske og sociale faktorer.
  • Det ser ud til at mentale ressourcer er afgørende, og Henning Kirk vil også illustrere dette med nogle spændende fortællinger om danske 100-årige. Han vil ydermere komme ind på de samfundsmæssige perspektiver. Hvor længe skal vi f.eks. blive på arbejdsmarkedet, når flere og flere opnår at leve i disse 100 år?

  Henning Kirk foredrag

  Seniorer – eksperter med overblik

  • Der er bud efter seniorerne på arbejdsmarkedet. Og derfor er det så vigtigt at slå fast: modne medarbejdere skal ikke kun ”lukke huller”. For har de fået efteruddannelse, besidder de noget som yngre medarbejdere ikke har: SENIORKOMPETENCER.
  • Henning Kirk beskriver seniorkompetencer bl.a. ved egenskaber som ekspertise, erfaring, overblik, pålidelighed, stabilitet, menneskekundskab og empati. Og han forklarer også disse egenskaber ud fra ny viden fra hjerneforskning og psykologisk forskning.
  • I den forbindelse kommer han ind på den overraskende nye erkendelse: at vores fysiske form er af stor betydning for hjernens funktion op i årene.
Det siger kunder, som har oplevet foredrag med Henning Kirk

Indlæs flere...

Foredragsholdere der minder om Henning Kirk

Foredragsemner med Henning Kirk