Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
generic-cover2

Fremtidsforskning inden for strategi, innovation og risikostyring

Lasse Jonasson

Lasse Jonasson

Direktør, seniorforsker, forfatter og futurist

Forespørg nemt på pris og dato
Uforpligtende forespørgsel på Lasse Jonasson

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Lasse brænder for fremtidsforskning og hvordan man anvender disciplinen indenfor strategi, innovation og risikostyring. Lasse har en baggrund fra den finansielle sektor, og har nu ansvaret for Instituttet for Fremtidsforsknings rådgivningsafdeling. En erfaren foredragsholder, med mere end 15 års erfaring med rådgivning af C-suite management.

Lasse Jonasson er direktør med ansvar for Institut for Fremtidsforsknings rådgivningsarbejde. Lasse beskæftiger sig primært med rådgivning af organisationer om langsigtet strategisk planlægning f.eks. via scenarieprocesser, trendanalyse og udvikling af organisatorisk resiliens.

Et foredrag med Lasse Jonasson giver dig

  • En energisk foredragsholder, der brænder for emnet og formår at kommunikere klart og direkte
  • En faglig stærk profil, der har arbejdet på tværs af så mange virksomheder og brancher, at han kan perspektivere ift. best practice og inddrage relevante eksempler fra andre brancher med lignende udfordringer.
  • Et højt strategisk niveau og indsigt i de langsigtede forandringskræfter

Lasse er med til at kvalitetssikre det meste af det arbejde der udvikles på Instituttet for Fremtidsforskning, og har derfor en bred indsigt i de overordnede drivkræfter på samfundsniveau, samt en dyb forståelse for hvordan man arbejder med at inddrage fremtidsforskning som en disciplin til at træffe mere fremtidssikrede beslutninger.

Se foredrag med Lasse Jonasson
Lasse Jonasson Foredrag

Fremtidssikret ledelse

Anticipatory Leadership handler om at inddrage en langsigtet vision og en forståelse for kontinuerlig forandring i ledelsen. Det handler om at fundere organisationens kultur, processer, ledelsesstil og sågar strategi på nye analogier som f.eks. økosystem-tankegangen frem for den industrielle logik. Dvs. en grundlæggende antagelse om at fremtiden skal skabes gennem synergier og fællesskaber og med en større ydmyghed over for vores evne til at konstruere fremtiden.

Det bliver sværere og sværere at tage strategiske beslutninger i en verden præget af store usikkerheder, hastig udvikling og høj kompleksitet. Paradoksalt, bliver det samtidig mere og mere nødvendigt.

De traditionelle ledelsesteorier, der blev udviklet i den industrielle virkeligheds æra, bygger i mange tilfælde på en grundlæggende idé om at vi kan planlægge og forudsige vores fremtid. Det er en virkelighed som nutidens ledere har svært ved at genkende, og som gør at de fleste klassiske ledelsesværtøjer svigter, og i mange tilfælde kan være med til at skabe handlingslammede ledere og organisationer.

Organisationer der over tid bevarer deres konkurrencemæssige fordel, har en række fælles karakteristika: De scanner omgivelserne for at identificere relevante forandringer, sikrer løbende dialog og læring, og formår at mobilisere ressourcer til at skabe forandringer. Anticipatory Leaders er ledere der formår at fremdyrke disse egenskaber i en organisation.

Karakteristisk for anticipatory leaders er

  1. At de holder sig informeret om samfundsforandringer og nye tendenser
  2. Kontinuerligt udvikler deres strategiske forståelse for hvilke muligheder og trusler, disse potentielle forandringer kan skabe
  3. Engagerer sig med deres organisation, for at udvikle, finpudse og integrere de idéer, overbevisninger og teser som de oparbejder.
  4.  Skaber engagement og frigør ressourcer mhp. at udvikle organisationen hen imod en fremtidig position.
Lasse Jonasson foredrag

Foredrag med et kig ind i fremtiden

Strategy and Foresight – how to prepare for an uncertain future?

Urban Futures – how cities will transform in the coming decades

Referencer

Uforpligtende forespørgsel på Lasse Jonasson

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31

Foredragsemner med Lasse Jonasson