Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter

Vores foredragsholdere kan også bookes til events der afholdes online. Kontakt os og hør mere om mulighederne.

Anders Drejer Foredrag

Bliv klogere på emner som ledelse, strategi, innovation og organisatorisk forandring

Anders Drejer Foredrag

Anders Drejer

En af landets mest efterspurgte foredragsholder inden for ledelse, strategi og innovation.

Forespørg nemt på pris og dato

5 ud af 5 stjerner

"Godt oplæg og i en levende stil og med humor."

Maria Kofoed Nielsen - Roskilde Kommune Se alle referencer
Uforpligtende forespørgsel på Anders Drejer

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Anders

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Forespørg nemt på pris og dato

Mød en foredragsholder, der formår at kombinere teori og praksis, så indholdet både giver masser af ny viden og samtidig leveres underholdende og forståeligt. Anders Drejer er en af landets mest efterspurgte foredragsholder inden for ledelse og innovation - og med god grund!

Anders Drejer er en af landets bedste foredragsholdere, når det kommer til emner som ledelse, strategi, innovation og organisatorisk forandring. Ligeledes holder Anders sig aldrig tilbage for vidensdeling og har derfor over 300 publikationer, hvor bogen “Strategi på kanten” (2019) indgår. Et Anders Drejer foredrag formidler den nyeste viden på en jordbunden og engageret måde, tilsat eksempler, konkrete værktøjer og budskaber, som er til at forstå. 

Anders Drejer er, i modsætning til mange andre foredragsholdere, ikke bange for at provokere for at få sit budskab frem. Først og fremmest fordi, at han mener det, han siger. Danske organisationer, offentlige som private, er i vores nuværende samfundsmæssige situation under pres grundet skiftet fra industrisamfund til videnssamfund, digitaliseringen, globaliseringen, og af endnu uset konkurrence er det vigtigt at bekende kulør og sige sin mening.  Ikke bare for at slå alarm, men også for at komme med løsninger, nye måder at lede og organisere sig på og nye måder at skabe fremtidens forretninger på. Og det er netop, hvad Anders Drejer brænder for. Så vær forberedt på en ildsjæl, der brænder igennem.

Han har skrevet en lang række bestsellere på dansk inden for aktuelle emner for ledere i det offentlige og private. Bøgerne suppleres løbende af artikler, klummer, kommentarer og meget andet, som er rettet mod det samfund, der er under forandring i disse år.

Anders Drejer optræder ofte i medierne som ekspert, hvorfor mange erhvervsledere også søger hans sparring og råd. Derudover er hans inspirerende og tankevækkende foredrag især populære hos kommuner og andre organisationer.

Se foredrag med Anders Drejer

  Anders Drejer foredrag

  Det næste niveau af strategisk tænkning

  • Vores nuværende problemer kan ikke løses med tænkning på samme niveau, som den tænkning, der skabte dem, skal Albert Einstein have sagt. Og sandt er det da også, at vi dagligt konfronteres med eksempler på problemkomplekser, hvor gammelkendte løsninger helt klart ikke virker længere. Og hvad gør man så?
  • Det korte svar er ”noget andet”, for som Einstein også har observeret, så er det at gentage den samme proces igen og igen, men forvente et andet resultat end sidst, at sidestille med sindssyge. Så hellere gentænke og hæve din strategiske tænkning til helt nyt niveau.
  • Samfundet og medarbejderne af i dag kræver meningsskabende og autentisk lederskab. Med det som udgangspunkt udfolder Anders Drejer niveau 1, 2 og 3 af strategisk tænkning og ledelse, inden han giver sit bud på det næste niveau, niveau 4: værdiskabende, bæredygtig og innovativ strategisk tænkning.
  • Foredraget er baseret på bogen ”Fast Forward strategi” samt på Anders Drejers 30 års erfaring med aktionsforskning i tæt samspil med førende praktikere.

  Anders Drejer foredrag

  Strategi – sejler du mod kanten?

  • I modsætning til hvad Donald Trump plejer at beskylde andre ledere for, så er langt de fleste ledere meget langt fra at være dumme og dovne. Og du bruger helt sikkert megen energi og hjernekraft på dit strategiske ledelsesarbejde. Men bruger du ”kalorierne” rigtigt?
  • Erfaringer og nyere teorier viser, at topledelser, der efterfølgende viser sig at have sejlet direkte mod kanten, har haft endog meget travlt med de forkerte ting – sparerunde har afløst sparerunde, reorganiseringer er flydt ud i et og så videre. Alt i mens forretningsmodellen langsomt er blevet mindre og mindre relevant i markedet.
  • I foredraget vil Anders Drejer gennemgå en række faresignaler, som kan hjælpe dig med at afsløre, om du og din ledergruppe er på samme kurs. Endvidere vil Anders naturligvis fortælle dig, hvordan du skal undgå at sejle mod kanten i fremtiden.
  • Foredraget er baseret på bogen ”Strategi på Kanten” samt på Anders Drejers 30 års erfaring med aktionsforskning i tæt samspil med førende praktikere.

  Anders Drejer foredrag

  Nu? Hvorfor?

  • Hvorfor er det netop nu, vi skal tage os sammen og redde planeten? Holder det ikke min tid ud? Det er en fristende reaktion, når vores skolebørn strejker og påpeger, at vi har fucket med deres grundvand. Og er det nu så slemt?
  • Ja, det er det faktisk. Uanset hvor meget du gerne vil ignorere det, så er der en række uomgængelige faktorer, som i de kommende år vil tvinge dig til at ændre din praksis som leder og som menneske. I foredraget vil Anders Drejer diskutere en række af disse trends og faktorer, især:
   Behovet for rationel bæredygtighed som parameter i alle beslutninger.
   Behovet for at tage stilling til de massive mængder af teknologi, som vil skylle ind over os, og hvad vi vil gøre ved det menneskelige liv, som er tilbage.
   Behovet og ønsket om socialt iværksætteri som løsning på samfundets problemer.
   Behovet for et arbejdsliv med mening, autonomi og mestring.
  • Foredraget er baseret på bogen ”Strategi på Kanten” samt på Anders Drejers 30 års erfaring med aktionsforskning i tæt samspil med førende praktikere.

  Anders Drejer foredrag

  Hvad skal fremtidens leder kunne?

  • Der er sket en markant forandring i det, vi mener, en topleder skal kunne. Således markerede forløbet omkring udskiftningen af ledelserne i flere finansielle organisationer i efteråret 2018 en markant brudflade mellem fortid og fremtid og den endelige bortgang af den stærke og rationelle topchef, der, som en anden Gordon Gekko fra filmen Wall Street, iskoldt og med perfekt overblik altid tager de rigtige beslutninger.
  • Vi har i en årrække været på jagt efter en ny ledelsesteori til erstatning for den gammeldags, mekanistiske, ledelsesopfattelse, som indtil for nyligt gennemsyrede store dele af diskursen omkring ledelse i Danmark. En naturlig teori, om man vil.
  • Ved at samle klassiske og nyere bidrag til en ny teori om ledelse, som er rettet mod den fremtid, som nogle af os allerede lever i, og sammenholde det med udvalgte cases om ledere, har Anders Drejer i dette foredrag et bud på et svar på spørgsmålet: Hvad skal fremtidens leder kunne? I svaret indgår elementer som meningsskabende og autentisk, værdiskabende, empatisk og kommunikerende, men ikke ord som kærlighed og kildevand.
  • Foredraget er baseret på bogen ”Strategi på Kanten” samt på Anders Drejers 30 års erfaring med aktionsforskning i tæt samspil med førende praktikere.

  Anders Drejer foredrag

  Fra strategi til handling

  • Det handler først og fremmest om at skabe handling. Alt strategi er først sjovt, når nogen har ændret adfærd, og nogen har skabt værdi. Derfor er vi nødt til at tænke handling ind i vores strategiske ledelsesarbejde fremover.
  • Baseret på et indgående kendskab til den righoldige litteratur om forandringsledelse, herunder hvad, der virker og ikke virker i praksis, har Anders Drejer i de senere år arbejdet intenst med at skabe nye modeller for forandring og handling. Arbejdet er baseret på medarbejderinddragelse og kommunikation, da medarbejderne er det vigtigste i strategisk ledelse.
  • Ud over den klassiske og underholdende diskussion af hvor svært forandringsledelse kan være, så vil foredraget indeholde en række konkrete modeller og værktøjer illustreret via cases fra praksis.
  • Foredraget er baseret på bogen ”Strategi på Kanten” samt på Anders Drejers 30 års erfaring med aktionsforskning i tæt samspil med førende praktikere.

  Anders Drejer foredrag

  Disruption

  • Begrebet disruption har vi kendt i snart 15 år og er årsagerne til, at vi i de kommende år kommer til at opleve opståen af helt nye brancher og industrier i kølvandet på den voldsomme teknologiske udvikling, digitalisering, globalisering og nye sociale mønstre, som opstår i skiftet fra industrisamfund til fremtidens vidensamfund.
  • Årsagerne til disruption er således velkendte, det samme er mange af effekterne og ledelsesmæssige måder at håndtere disruption på. Grunden til begrebets tilsyneladende aktualitet er dels, at politikerne endelig har opdaget disruption og dels, at effekterne af eksponentiel udvikling af IT teknologi for alvor slår igennem i disse år.
  • Anders Drejer har beskæftiget sig med teknologisk udvikling, innovation og nye forretningsmodeller i en menneskealder og er derfor i en unik position til oversætte, hvad disruption kommer til at betyde for mennesker, organisationer, forretningssystemer og samfund i de kommende år.

  Anders Drejer foredrag

  Innovativ ledelse

  • Den måde, vi leder vore organisationer på, er på mange måder ved at blive afskaffet. Industrisamfundet er blevet erstattet af et videnssamfund, et drømme- og oplevelsessamfund. Dette skifte har ikke kun positive effekter, for der sker også en anden udvikling i det danske erhvervsliv, hvor outsourcing, omskoling, udflagning, virksomhedsdød og sourcing er nye tiltag. Fremfor at presse den måde, vi tænker strategi og ledelse på, bør vi i stedet se på de muligheder, der opstår for at lave forretninger på nye markeder og inden for nye områder. Foredraget fortæller om den forretningsudvikling, der i fremtiden bør være en del af den strategiske ledelse i danske virksomheder.
  • En innovativ udvikling af nye forretningsområder til fornyelse af virksomhedens forretningsgrundlag kan skabe nye spændende resultater hos den enkelte virksomhed, og Anders Drejer fortæller i foredraget hvordan.

  Anders Drejer foredrag

  Offentlig ledelse i fremtiden – fakta, myter og løsninger

  • De sidste fem år har offentlig ledelse været diskuteret mange steder. Hvor nogle få er uenige i at opgaven er blevet en anden, og fokus på den offentlige leder er blevet langt større, oplever andre, at man er nødt til at indse behovet for at gøre noget nyt. En af mulighederne er en ledelsesform, der modsvarer de reelle behov, som de offentlige institutioner oplever. Ydermere står vi på bagkanten af en kompetenceudviklingsbølge i det offentlige, hvor mange offentlige ledere har fået et sprog for ledelse og mange endda også en titel – diplom i ledelse, HD, MBA, mv.
  • Udfordringen er dog at finde en arbejdsform, som omsætter ambition til handling og samtidig gør ledelsesidealer og -værktøjer håndgribelige i hverdagen. Anders Drejer skiller i sit foredrag fakta fra myter og giver konkrete bud på løsninger af ledelsesdilemmaer inden for den offentlige ledelse.

  Anders Drejer foredrag

  Forandringsledelse – så svært kan det være

  • I foredraget giver Anders Drejer svar på, hvorfor op mod 70% af alle forandringsprojekter i organisationer fejler. Fænomenet forandringsledelse diskuteres ud fra en human resource-synsvinkel og former sig som et opgør med de normativt-rationelle forandringsledelsesmodeller, som egentlig svarer temmelig dårligt til den organisatoriske virkelighed, de fleste af os befinder os i.
  • Anders gennemgår i foredraget en række alternativer til de normative modeller, blandt andet en række relevante bidrag til forandringsledelsesfænmenet set i et historisk perspektiv til gavn for både organisationer og individer. Foredraget sluttes af med en række anbefalinger om god forandringsledelse.

Referencer

Godt oplæg og i en levende stil og med humor.

Maria Kofoed Nielsen

Roskilde Kommune

Anders er en meget inspirerende foredragsholder - med en masse energi. Han fremstår med en stor mængde viden - formidlet så alle får noget med.

Bent Gejl

Business Region Esbjerg
Uforpligtende forespørgsel på Anders Drejer

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 11 21 31
Anders Drejer
Anders Drejer

5 ud af 5 stjerner

"Godt oplæg og i en levende stil og med humor."

Maria Kofoed Nielsen - Roskilde Kommune Se alle referencer

Foredragsemner med Anders Drejer