Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter

Blog

Opråb! Forebyg dobbelttriste stresssygemeldinger

Tilbage til blog

3. februar 2023

Det er trist, når en kollega bliver langtidssyg af stress, og det er dobbelttrist, hvis det er en med få sygedage i årevis og et ekstra gear. Det er svært på alle arbejdspladser at undvære dem, der møder på jobbet stort set hver gang, og som tager en ekstra vagt eller to for at sikre den daglige drift, eller for at nå de vigtige deadlines. Hvor svært det er, opdages for alvor, når de går ned med stress, går på pension eller søger væk, men her er det for sent. Så hvad skal der til for at passe godt på dem, der jævnligt er oppe i et ekstra højt gear?

Angrib forebyggelse af stress fra en ny vinkel

Jeg har 34 års professionel erfaring med stress, og for 15 år siden blev jeg inspireret af en svensk læge til at sætte fokus på dem med 0 – 5 sygedage om året i mindst 2 år i træk. Han kaldte dem for langtidsfriske, og det gjorde jeg også i flere år. Det var et godt udtryk og en god ide, men i årenes løb så jeg tegn på, at mange af dem ikke længere var friske. De havde stadig få sygedage på jobbet hvert år, men glimtet de plejede at have i øjnene og gløden i stemmen var væk. De virkede kamptrætte i mild, moderat eller svær grad. Den tendens har jeg oplevet igennem de seneste 10 år i forskellige brancher men i særlig høj grad, når jeg har passet på læger, jordemødre, sygeplejersker og SOSU medarbejdere. Bliver en af dem syg af stress, er der en mindre til at hjælpe os alle, når vi er syge og sårbare, og måske er der en mere på ventelisterne.

Kender du typen og genkender du mønstret?

Da pandemien ramte, så jeg især hos sundhedspersonerne, men også mange andre steder, hvordan tegnene på kamptræthed kan forsvinde på et øjeblik. Det er et smukt, rørende og skræmmende mønster, der viser hvordan, hvornår og hvorfor, det kan ende galt: De langtidsfriske med få sygedage har i en ekstra krævende tid et ekstra gear eller to, når der er særligt brug for dem. Det kan der være så tit at perioden, hvor de jævnligt er oppe i et ekstra højt gear kan gå fra ugevis og månedsvis til halve eller hele år. Gradvis bliver deres bæger så fyldt, at en dråbe en dag får det til at flyde over. De går ned med stress, og nogle går direkte fra langtidsfrisk til langtidssyg.

En af årsagerne er: de går rundt i ledernes blinde vinkel, for der er ingen bøvl med dem. De møder på arbejde stort set hver eneste gang, siger ja til en ekstra vagt, når andre er syge. Vigtigst af alt de præsterer godt, og virker til at trives. Det gør de i lang tid, men kun så længe de præsterer. Så tegn på kamptræthed kan være: syg i ferien, hovedpine, dårligt humør og lav energi, når de har fri.

Vi har alle i en ekstra krævende tid ekstra gear til de situationer, der kræver noget ekstraordinært. I de gear giver kombinationen af stærke stresshormoner og kraftige trivselsstoffer os midlertidige superkræfter. Kombinationen kan gøre dig høj, kreativ og euforisk, men også intolerant, aggressiv og egoistisk. I den tilstand kan det være svært at opdage, det ikke er travlhed og pres, men faktisk er stress, før dråben får bægeret til at flyde over. Det er altid trist og dobbelttrist for den daglige drift og de vigtige deadlines, hvis du er en af dem, der jævnligt er oppe i et ekstra højt gear. Forebyg ved at du, din leder og dit bagland har fokus på langvarigt fravær af dine trivselstegn. For glimtet i øjet, gløden i din stemme, et godt helbred i ferien og god energi, når du har fri, forsvinder lang tid før, du er så kamptræt, at en dråbe kan give langvarigt sygefravær.

LÆS, LYT OG DEL HVIS DU VIL PASSE GODT PÅ ANDRE I EN EKSTRA KRÆVENDE TID

Book et foredrag med Henrik Krogh, og få hjælp til at forebygge stress-relaterede sygemeldinger i din virksomhed. Kontakt os i dag for mere information.

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter og gør dit arrangement til en succes.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.