Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter

Artikel

Gode vaner for hybride huleboere og deres ledere

Tilbage til blog

30. september 2021

Gode vaner for hybride huleboere og deres ledere
Vi har for længst lært, at det ikke er nødvendigt at møde fysisk på arbejde hver eneste morgen. Men hvordan påvirker det arbejdspladsens sammenhængskraft og hvorledes påvirkes vores velvære, trivsel, arbejdsglæde og mentale sundhed?

Hvad binder os sammen i en hybrid arbejdstid?
Der er mange elementer der afgør, om vi søger ind på en arbejdsplads – og bliver der. Bl.a. muligheder for personlig udvikling, avancementsmuligheder, uddannelse, geografi, inspirerende kolleger, motivation, godt arbejdsmiljø samt forventninger om arbejdsglæde og trivsel, at jeg bliver ”set” – og så lønpakken naturligvis. En del af disse punkter er dog vanskeligere at leve op til i det hybride arbejdsliv – også for medarbejderen.

Ledelsens rolle
Sammenhængskraften er den sociale kapital der udover lønnen binder os sammen som arbejdsplads, og ledelsen skal være opmærksom på, hvordan det hybride arbejdsliv påvirker denne ”lim”. Som leder kan det være et dilemma, fordi vi på den ene side godt kan se mulighederne set fra medarbejdernes side, og naturligvis vil tilbyde en fleksibilitet, og at der arbejdes hybridt og hjemmefra. Omvendt ved vi også, at det nemt påvirker kulturen, når vi sjældent samles, den mentale afstand øges nemt, vidensdelingen reduceres og afdelingens særkende udvandes.

Som ledere bør vi overveje, hvad der skal til for at medarbejderne ”gider” at besøge os fremfor at blive hjemme i det, der for mange er risiko for, ender som et kulturløst hybridt hulekontor.

Medarbejdernes rolle
Det er oplagt, at vi som medarbejdere kan spare både transporttid og penge, vi får mere fleksibilitet, reduceret stress og mange nævner også at de er mere effektive, når de arbejder hjemmefra.

Gode vaner er afgørende
Men der er også faldgruber, og vi skal passe på, at vi ikke ender som hybride eneboere, der med askegrå ansigter arbejder effektivt fra morgen til aften, risikerer at miste den ægte kontakt til mennesker og måske reducerer vores markedsværdi, fordi ingen efterhånden ”kender” os rigtigt mere. Oven i dette er det alment kendt, at færre sociale relationer kan gøre os ensomme som fører til sygelighed og overdødelighed. Et reduceret socialt liv kan sammenlignes med den indflydelse alkoholisme eller 15 cigaretter har på vores helbred.

Spørgsmålet er om det er det liv, vi ønsker i effektivitetens tegn, og hvordan det påvirker vores arbejds- og livsglæde.

Der er ikke ét rigtigt svar der passer til alle, men vi bør hver især overveje hvilke vaner der er de rigtige for dig, mig og os?

Sæt hybride vaner på dagsordenen
I kan med fordel sammen og individuelt besvare følgende 3 spørgsmål:

  1. Vi/jeg har allerede i dag følgende værdifulde vaner?
  2. Vi/jeg ønsker at indføre følgende værdifulde vaner?
  3. Vi/jeg ønsker at reducere/helt fjerne følgende begrænsende vaner?

– og igennem disse og dette vil vi opnå endnu bedre arbejdskultur, der både tilgodeser det fleksible samarbejdsliv, og medvirker til, at vi ikke ender som hybride huleboer samt sikrer en god sammenhængskraft.

Rigtig god fornøjelse,
Torben Wiese

Torben Wiese er foredragsholder, workshopkonsulent, forfatter og ledelsesrådgiver og holder foredrag med fokus på forandringer og gode vaner. Torben Wiese er Skandinaviens vanebryder nr. 1 og er flere gange valgt til at være blandt de tre mest motiverende talere i Danmark. Læs mere om Torben Wiese lige her: https://www.athenas.dk/torben-wiese-foredrag.htm

Skal vi hjælpe dig med at finde den perfekte foredragsholder til dit arrangement?

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter og gør dit arrangement til en succes.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.