Henter Indhold ...

Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter

Blog

Sig STOP! når dårlig adfærd smadrer arbejdspladsen

Sig STOP! når dårlig adfærd smadrer arbejdspladsen

Skrevet af Jon Kjær Nielsen

Hvis du nu skulle vælge, hvor ville du så helst få et ildebefindende? På en bænk i Hovedbanegårdens travle ankomsthal, eller på en stille villavej, hvor eneste person i syne er en hundelufter på tur? Skal dit hjerte med andre ord komme i problemer, imens du er i blandt flokken, eller under fire øje?

Vælger du det sidste, har du bedst chance for at overleve (alt andet lige. Det betyder også noget hvor lange ambulancen skal køre). Der er nemlig langt større chance for at en enkeltperson der er vidne til en ulykke eller en forbrydelse vælger at reagerer, end der er for at en vilkårlig ”nogen” i en flok griber ind.

Det velkendte, psykologiske fænomen tilskuereffekten beskriver, hvad der foregår her. Effekten kan udtrykkes ret enkelt: Når vi observerer, at andre har observeret en hændelse, så tænker vi, at netop andre nok gør hvad der skal til. Jeg behøver derfor ikke.

Hvis nogen er sunket sammen på en bænk, tænker vi altså ”nogen har allerede ringet efter hjælp, jeg behøver ikke gøre noget”. Alternativt bliver de andres passivitet opfattet som bevis på, at personen bare sover: ”De andre gør tydeligvis ikke noget, så det må være fordi der ikke skal gøres noget”. Fænomenet ses også, hvis nogen råber på hjælp midt i om natten i en tæt bebyggelse. Dem der hører råbene er tilbøjelige til at tænke, at det kan mange høre, så nogen har selvfølgeligt allerede ringet til politiet. Jeg behøver ikke gøre noget.

Farlig passivitet på jobbet
Når danskerne bliver spurgt, hvad der er vigtigst for deres arbejdsglæde på jobbet, så svarer langt de fleste gode kolleger. Når jeg så spørger dem (senest i en undersøgelse med omkring 1000 svar) hvad der ødelægger deres arbejdsglæde, så er svaret en variation af det samme: Brok fra kollegerne.

Brok er én af de måder kronisk utilfredshed kommer til udtryk på en arbejdsplads som uheldig adfærd. Andre ubehageligheder inkluderer: Tydelig irritation over kunder eller borgere, et ukonstruktivt os-mod-dem syn på relationen mellem medarbejdere og ledelsen, et pessimistisk syn på markedet eller fremtiden, vrede mod strukturer eller regler, modvilje mod at hjælpe kolleger, bagtaleri, mobning, laden-stå-til samt amoralsk adfærd som tyveri og pjækkedage.

Fordi gode relationer er så vigtige for både vores samarbejde og vores personlige arbejdsglæde, så har den negative adfærd forbandet store omkostninger. Få, destruktive kolleger kan således smadre en afdeling eller en hel arbejdsplads. Samarbejdet kan ødelægges, innovationen udebliver, kunderne skræmmes væk, borgerne bliver sure. Samtidigt tvinger den dårlige adfærd alle andre ind i en rolle som at passive brokkerøve, da tavshed som bekendt er en form for støtte. Dalende arbejdsglæde er en næsten uundgåelig følgevirkning.

Sådan behøver det ikke være, men er det alt for ofte. Mere håndfaste problemer kan vi godt løse, det har vi systemer til. Hvis nogen er fysisk voldelige på en arbejdsplads, så er det ud med det samme, og måske politiet bliver involveret. Tyveri, druk, sexchikane, løgn og bedrag – alt kan vi håndtere. Men oplever vi uheldig adfærd som destruktiv brok, dårlig omtale af kunderne, modvilje mod ledelsen eller dårligt samarbejde, så tøver vi.

Det er her tilskuereffekten har sin relevans. For hvad sker der når vi observerer at Preben nu igen sidder og kværulerer over en kunde, eller en deadline, eller et urimeligt krav, eller chefen? Vi ser, at ingen gør noget, og så gør vi selv det samme. Og hvorfor gør ingen noget? Fordi ingen andre gør noget, fordi vi ikke gjorde noget i går, fordi vi aldrig gør noget. Snart bliver den en del af kulturen: Man kan da ikke tillade sig at gøre noget. For så havde vi jo gjort det for længst.

Det sidste er også velbeskrevet i den psykologiske litteratur: Vi handler på en sådan måde, at det bekræfter tidligere handlinger. ”Jeg siger ikke fra overfor Preben, fordi det gør andre nok” bliver til ”jeg siger ikke fra overfor Preben, for de plejer vi ikke”. Preben har nu frit løb i hans ubevidste indsat for at splitte arbejdspladsen ad.

Vejen ud af moradset er at den enkelte indser, at det er mig der skal gøre noget her. Ja, dig, kære læser. Du kan faktisk forvente med ret stor sikkerhed, at ingen andre gør det. Vælger du derimod at være den der siger Stop! Når adfærden er i gang med at ødelægge både din dag og arbejdspladsens resultater, så kan du opnå store ting.

Tænk sig hvad der ville ske, hvis du (ja, dig) konfronterede Preben næste gang han igen startede gyllesprederen op. Hvis du gjorde ham opmærksom på hvilken effekt det har for dig når han taler dårligt om nogen eller noget. Forklarede, at det ikke er i orden at andre skal behandles årligt i en professionel sammenhæng.

Følgende principper kan være gode at følge: Vær ærlig, og sig det som du oplever det. Overdriv ikke, men træk heller ikke fra, og pak ikke ind. Vær ikke sur eller personlig, men saglig og objektiv, så du går efter bolden (adfærden der kan ændres) i stedet for manden (Preben, som du nok ikke slipper af med). Vis gode hensigter, og tilbyd gerne din hjælp.

Mennesker er flokdyr, og det gælder også i positiv forstand. Siger du fra, og viser du en aktiv interesse i at skabe en god arbejdsplads med plads til konstruktiv dialog og en kultur præget af arbejdsglæde, så smitter det også af på de andre. Du kan med andre ord være positiv rollemodel, ligesom Preben er den negative udgave. Men så længe ingen gør noget, så vinder brokkerøvene.

Jon Kjær Nielsen er forfatter og foredragsholder, og har bag sig en uddannelse som civilingeniør med speciale i organisationsteori. Hans foredrag om arbejdsglæde, forandringsparathed, vaneændringer og effektivitet i hverdagen sigter på at klæde medarbejdere på til selv at forme deres dagligdag i positiv retning. Jon trækker på både faglig viden og inspirerende cases og hans foredrag er kendetegnede ved gnist og nærvær. Læs mere om Jons foredrag her på hjemmesiden og tag kontakt til Athenas hvis du vil høre mere om mulighederne for at få Jon på besøg.

Én kommentar til “Sig STOP! når dårlig adfærd smadrer arbejdspladsen”

  1. Hej Jon

    Tak for et godt indlæg om brokkeri og arbejdsglæde.. Det er bestemt noget at jeg kender til på min nye arbejdsplads. Jeg bruger faktisk de 2 bøger til at skabe en positiv forandringer i hverdagen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Tilmeld dig vores nyhedsbrev