Henter Indhold ...

reference

Stat, ministerier og øvrige styrelser

Du finder på denne side referencer og udtalelser fra en lang række af de kunder, som Athenas har samarbejdet med igennem tiden.

Du kan herfra klikke dig videre ind under den enkelte kunde og læse eventuelle udtalelser både om samarbejdet med Athenas og vores foredragsholdere. Gå på opdagelse i referencerne og brug det eventuelt til at finde inspiration til netop dit næste arrangement.


Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail, eller ved blot at udfylde forespørgslen her på siden, og så vender vi lynhurtigt tilbage til dig. Vi glæder os til at høre fra dig.

Air Control Wing, Flyvevåbnet, Forsvaret

Ankestyrelsen (Socialafdelingen)

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdstilsynet, AC-organisationerne

Banedanmark

Beskæftigelsesregion Nordjylland

Børne- og Skoleforvaltning

Bureauet for Inatsisartut

Danmarks Domstole

Dansk Politi

Energistyrelsen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Energitilsynets sekretariat

Erhvervsstyrelsen

Finansforbundet

Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen, FødevareKøbenhavn

Folketinget

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Forsvarets Ejendomsstyrelse

Hjemmeværnskommandoen

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Justitsministeriet

Københavns Politi

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Slots- og kulturstyrelsen

Kystdirektoratet, Naturstyrelsen

Lærdansk Herning

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestjyllands Politi

NaturErhvervstyrelsen

Patent- og Varemærkestyrelsen

Politiet

Politiets arbejdsmiljøorganisation

Radikale Venstres Internationale Udvalg

Region Hovedstaden, Center for Økonomi

Region Midt/Vest

Retten i Roskilde

Retten i Svendborg

Rigspolitiet

Rigspolitiets Koncernservice

Sikkerhedsstyrelsen

SKAT

SKAT, Betalingscentret Ringkøbing

SKAT, Frederikssund

SKAT, Nordjylland

SKAT, Ringkøbing

SKAT, Skattecenter Ribe

Søværnet

Søværnets Operative Logistiske Støttecenter

Statens IT

Statens- og Kommunernes Indkøbsservice

Statsforvaltningen Midtjylland

Thule Air Base

Tinglysningsretten

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Udenrigsministeriet

Undervisningsministeriet

Væksthus Hovedstadsregionen

Vejdirektoratet

Vejdirektoratet, Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg