Tlf. 35 11 21 31

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
reference

Stat, ministerier og øvrige styrelser

Du finder på denne side referencer og udtalelser fra en lang række af de kunder, som Athenas har samarbejdet med igennem tiden.

Du kan herfra klikke dig videre ind under den enkelte kunde og læse eventuelle udtalelser både om samarbejdet med Athenas og vores foredragsholdere. Gå på opdagelse i referencerne og brug det eventuelt til at finde inspiration til netop dit næste arrangement.


Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail, eller ved blot at udfylde forespørgslen her på siden, og så vender vi lynhurtigt tilbage til dig. Vi glæder os til at høre fra dig.

Air Control Wing, Flyvevåbnet, Forsvaret

Ankestyrelsen (Socialafdelingen)

Anklagemyndigheden

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet, AC-organisationerne

Banedanmark

Beskæftigelsesregion Nordjylland

Børne- og Skoleforvaltning

Bureauet for Inatsisartut

Danmarks Domstole

Dansk Politi

Denmark Capital Region and Region Zealand

Erhvervsstyrelsen

Færdselsstyrelsen

Finansforbundet

Finansministeriet på Færøerne

Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen, FødevareKøbenhavn

Folketinget

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Forsyningstilsynet

Hjemmeværnskommandoen

Indenrigs- og boligministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Justitsministeriet

Københavns Byret

Københavns Politi

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Slots- og kulturstyrelsen

Kystdirektoratet, Naturstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen

Lærdansk Herning

Midt- og Vestsjællands Politi

Midt- og Vestjyllands Politi

Miljø- og Fødevareministeriet

Miljøstyrelsen

Naturstyrelsen

Nordjyllands Politi

Nordsjællands Politiforening

Patent- og Varemærkestyrelsen

Politiet

Politiets arbejdsmiljøorganisation

Radikale Venstres Internationale Udvalg

Region Hovedstaden, Center for Økonomi

Region Midt/Vest

Region Nordjylland

Retten i Roskilde

Retten i Svendborg

Rigspolitiet

Rigspolitiets Koncernservice

Sikkerhedsstyrelsen

SKAT

SKAT, Frederikssund

SKAT, Nordjylland

SKAT, Ringkøbing

Skattestyrelsen

Socialstyrelsen

Socialtilsyn Midt

Søværnet

Søværnets Operative Logistiske Støttecenter

Statens IT

Statens- og Kommunernes Indkøbsservice

Statsadvokaten i Viborg

Statsforvaltningen Midtjylland

Sundhedsdatastyrelsen

Thule Air Base

Tinglysningsretten

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Uddannelsels- og Forskningsministeriet

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Udenrigsministeriet

Udlændingestyrelsen

Væksthus Hovedstadsregionen

Vejdirektoratet

Vejdirektoratet, Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg

Vurderingsstyrelsen