Henter Indhold ...

Özlem Cekic

Foredragsholder, forfatter og debattør. Uddannet sygeplejerske og tidl. folketingsmedlem.

Özlem Cekic er en eftertragtet foredragsholder i hele Danmark. Med et glimt i øjet og med afsæt i sine personlige og professionelle erfaringer som brobygger, debattør, tidligere politiker, sygeplejerske og mønsterbryder leverer Özlem Cekic skarpe budskaber, der får deltagerne til at reflektere og handle.

UFORPLIGTENDE FORESPØRGSEL

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpligtende

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Book nu på tlf: 35 11 21 31

Özlem Cekic har i dag lagt politik på hylden, men hun er stadig et politisk menneske, som brænder for at skabe vellykket integration, flere mønsterbrydere og brobygning mellem befolkningsgrupper. Özlem er en aktiv debattør, der med sine synspunkter om brobygning mellem mennesker på tværs af kulturelle forskelle er med til at sætte dagsordenen i den offentlige debat. Flere år i træk er Özlem blevet kåret som en af debattens top-meningsdannere i Politiken, og hun har mere end 85.000 følgere på de sociale medier.

Özlem har i mange år været med til at sætte mange store dagsordener. Først i arbejdet som sygeplejerske i psykiatrien, hvor hun som den første med minoritetsbaggrund blev valgt ind  i Dansk Sygeplejeråds bestyrelse, og siden i rollen som folkevalgt politiker på Christiansborg, hvor hun især er kendt for at stå fast ved grundlæggende principper og værdier – også i modvind. Hendes stemme kan ingen tage fra hende, og Özlem er af den overbevisning, at hun uden for Christiansborgs vægge, nu hvor hun har sagt farvel til partipolitik, kan gøre endnu større forskel for et mere samlet Danmark, hvor alle bliver en del af det demokratiske fællesskab.

Foruden sine populære opslag på de sociale medier, hvor hun aktivt kommunikerer med sine følgere, er hun fast klummeskribent på Politiken og Ekstrabladet. Og så bruger hun ikke mindst sin stemme til at forstå, lytte, mødes og tage dialogen medfolk ”derude” i offentligheden – på private såvel som offentlige arbejdspladser, foreninger, skoler m.v., hvor hun er en populær og afholdt foredragsholder. Hendes foredrag får altid flotte evalueringer af både arrangerer og tilhørerne, og hun modtager særlig ros for sit nærvær og sin evne til at møde tilhørerne i øjenhøjde, hvad enten hun taler til studerende, medarbejdere eller ledere.

Özlem Cekic er forfatter til flere bøger, og udkommer til august 2017 med en bog om brobygning. Derudover har hun skrevet selvbiografien ”Fra Føtex til Folketinget” – en historie om at komme fra en arbejderfamilie og ende i magtens centrum. Endelig er hun børnebogsforfatter til en serie af bøger om pigen Ayse for at sætte fokus på de udfordringer en pige med minoritetsrødder oplever i en dansk hverdag. Derudover har hun været bidragsyder til en række antologier.

  Hvorfor hader han dig mor?

  • I dette ærlige og oplysende foredrag, der er baseret på Özlem Cekics nyeste bog af samme titel, får du indsigt i de grupper af mennesker som hun har opsøgt i forbindelse med udgivelsen af sin bog.
  • Özlem fortæller om mødet med højreekstremisten, drengene fra Nørrebro, salafisten i Hizb uTahrir Moskeen, præsten fra Indre Mission og mange flere. Fælles for disse er, at de færreste vil snakke med dem, og hvis argumenter mange vælger at overhøre, fordi de er svære at rumme og i nogle tilfælde ligefrem gør ondt at kende til.
  • Tidligere var Özlem lammet af frygt, når hun f.eks. dagligt modtog hadefulde mails eller da hun systematisk blev chikaneret af en nynazist igennem en længere periode, men så valgte hun en anden strategi, nemlig dialogkaffe. For ifølge Özlem er der ikke noget alternativ til samtale.
  • Hør i dette foredrag meget mere om møderne, hvor fordommene, frustrationerne og hadet mod jøder, muslimer, danskere og homoseksuelle kommer fra. og hvordan man helt konkret kan bygge bro til mennesker man ikke har et værdipolitisk fælleskab med.

   

  Hvordan kan vi bygge bro mellem befolkningsgrupper?

  • Danmark og verden omkring os oplever en massiv flygtningestrøm, og antallet af nydanskere i Danmark stiger. Der er derfor som aldrig før brug for en fælles referenceramme og skabe forståelse på tværs af forskelligheder.
  • Özlems velkendte brobygger-motto lyder, er der trods forskelligheder er mere, der binder os sammen, end der skiller os ad.
  • Med dét udgangspunkt har Özlem Cekic inviteret sig selv hjem til en lang række forskellige danskere – både folk hun var enige med, og folk hun var rygende uenig med. Hun kalder det ”dialogkaffe”, hvor formålet ikke er at overbevise, men at lytte, forstå, skabe dialog og finde frem til fælles løsninger og en fælles forståelse for hinanden.
  • Med sin ”dialogkaffe” har Özlem besøgt forskellige grupper af troende – kristne, jøder, muslimer, ateister m.fl. – i håb om, at de i fællesskab kan bygge broer frem for at grave grøfter. Med udgangspunkt i sine erfaringer kommer hun med oplæg til debat. Og så kommer Özlem Cekic også med et bud på hvad man selv kan gøre for at række hånden ud til de mennesker, man måske tror man intet har til fælles med.
  • Özlem ser muligheder i den direkte dialog, og med sit brobygger-motto kommer hun med masser af ideer til, hvordan skoler, kommuner og virksomheder, kan bygge bro mellem befolkningsgrupper og skabe flere mønsterbrydere.
  • Mulige vinkler på dette foredrag: 1) Kan drenge med minoritetsbaggrund få en lys fremtid? 2) Tørklæde – frigørelse eller undertrykkelse? 3) Hvordan kan vi få indvandrere til stemmeboksen? 

   

  Integration på arbejdspladsen – hvordan kan vi bygge bro mellem medarbejdergrupper?

  • Pga. det stigende antal nydanskere oplever virksomheder og offentlige arbejdspladser som aldrig før medarbejdere med forskellige etnisk og kulturel baggrund, hvilket derfor stiller krav til arbejdspladsernes medansvar for den vellykkede integration.
  • Det er essentielt for både medarbejdere og ledernes at skabe en fælles forståelse på tværs af kulturelle forskelle og vende den kulturelle mangfoldighed til noget positivt fremfor at gøre det til en hæmsko.
  • Vi mennesker er forskellige og har et forskelligt udgangspunkt for kommunikation og samarbejde, men fælles for de fleste, er at vi frygter det ukendte. Men som Özlems brobygger-motto lyder, er der trods forskelligheder mere, der binder os sammen, end der skiller os ad.
  • Özlems erfaring er, at fordomme og konflikter ofte opstår i fraværet af den demokratiske samtale mellem mennesker. Dialog er Özlems svar på at skabe fælles forståelse på tværs af kulturer. Formålet er ikke at overbevise, men at lytte, forstå, skabe dialog og finde frem til fælles løsninger og en fælles forståelse for hinanden.
  • Med sine budskaber indenfor brobygning samt hendes opfordring til dialog kommer Özlem med masser af konkrete ideer til, hvordan kommuner og virksomheder kan bygge bro mellem deres medarbejdere og skabe flere mønsterbrydere. I forlængelse heraf giver Özlem gode råd til, hvordan man på arbejdspladsen skaber fælles forståelse blandt medarbejdere med forskellig kulturel baggrund, og ikke mindst, hvordan man kan nedbryde de kulturelle barrierer, hvis alle tager et personligt ansvar.
  • Foredraget er oplagt til arbejdspladser, både personale og ledergrupper, der ønsker at sætte fokus på vellykket integration og brobygning mellem forskellige kulturer. Özlem kommer med masser af råd til, hvordan arbejdspladserne kan bruge den kulturelle mangfoldighed blandt medarbejderne positivt. Og hvordan man kan håndtere konflikter og bygge broer. 

   

  Fra Føtex til Folketinget – Om at være mønsterbryder

  • Özlem Cekic er forfatter til bogen ”Fra Føtex til Folketinget”. I bogen fortæller hun om sin tidlige barndom i Tyrkiet, og om hvor svært det har været at vokse op i Danmark, og den fighterånd det har vakt.
  • Hun fortæller om, hvordan det er som helt ung at blive gift i et arrangeret ægteskab, og hvad det kræver at bryde ud af ægteskabet og begynde en tilværelse som enlig mor. Det er en historie om, hvordan Özlem Cekic gik ind i fagbevægelsen med et ønske om at hjælpe andre – et projekt som blev begyndelsen på hendes vej til Folketinget. Samtidig er det historien om et underklassedanmark, der er skjult for de fleste.
  • Özlem er vokset op i Enghave i 90’erne – en bydel der havde massive sociale problemer, og hun kom selv fra en ufaglært familie, som ikke havde kundskaberne til at læse lektier med hende. Få troede på, at Özlem Cekics generation blev til noget. Det gjorde mange af dem heller ikke. De kaldte hinanden for ”taber-børnene”. Alligevel formåede Özlem Cekic at gennemføre folkeskolen, gymnasiet, sygeplejeuddannelsen og komme i Folketinget takket være de ildsjæle, hun mødte på sin vej.
  • I foredraget vil Özlem Cekic fortælle om både smerten og glæden ved at være mønsterbryder, samt om de forventninger begge kulturer stiller til én. Men hun vil også åbne op for en debat om, hvordan vi kan skabe flere mønsterbrydere.
  • Özlem Cekic kommer gerne ud og fortæller historier fra bogen eller debatterer nogle af de problemstillinger den tager op.

   

  Børnebøgerne om Ayse og alle de andre

  • Ayse er en 10-årig pige med kurdisk baggrund. Hun er hovedpersonen i de indtil videre fire børnebøger Özlem Cekic  har skrevet.
  • ”Ayses Pyjamasfest” handler om, at Ayse ikke må komme med til sine veninders pyjamasfest. ”Ayses Røde Tørklæde” handler om, hvad der sker den dag Ayse pludselig tager tørklæde på fordi hendes mor har klippet hende forkert. Og ”Ayses Ramadan” handler om hvad der sker da Ayse vil faste under Ramadanen – uden sine forældres tilladelse. ”Ayses Forelskelse” handler om Ayses nye kæreste, som er jøde.
  • Özlem Cekic kommer gerne ud på skoler, institutioner og biblioteker for at læse højt og snakke med børn og evt. med forældre og lærere om de kulturelle og ligestillingsmæssige dilemmaer bøgerne rejser. Vi skal kunne forstå hinanden før vi kan række hånden ud og løse problemerne.

   

  Hvordan forebygger man stress?

  • Özlem Cekic oplevede for nogle år siden, hvordan det er at gå ned med stress. Pludselig mistede hun synet på det ene øje og blev indlagt med mistanke om blodprop og cyster der sprang i hendes æggestok.
  • Det var først da kroppen sagde helt fra, at hun forstod, at det var tid til at standse op. Med udgangspunkt i sin personlige oplevelse lægger hun op til en debat om selvbilleder, arbejdspladsens tempo og hvad man selv kan gøre for at passe på sig selv – samt om det ansvar arbejdsmarkedet skal påtage sig for at bekæmpe og forebygge stress.

   

  Det mangfoldige sundhedsvæsen – på godt og ondt

  • Hvordan er det at have kollegaer med anden etnisk baggrund? Hvilke hensyn skal man tage som kollega?
  • Og hvilke skal man ikke tage? Hvordan oplever de brune livet i hvide kitler? Hvordan kan mangfoldigheden bruges til gavn for patienter og pårørende? Og er det godt med et mangfoldigt sundhedsvæsen?
  • Foredraget tager udgangspunkt Özlem Cekics erfaringer som sygeplejerske, herunder som formand for et landsdækkende netværk af sundhedspersonale med anden etnisk baggrund, og der vil være mulighed for at stille alle slags spørgsmål om kulturmødet i sundhedsvæsenet.
  • Mulige vinkler på dette foredrag: 1) Hvordan behandler vi minoritetspatienter? 2) tager vi os godt af den voksende etniske ældregruppe? 3) hvordan håndteres kulturmødet 4) Mig ikke forstå?! – Hvordan bruger man en tolk?

   

  Livet som pårørende til en sindslidende

  • Özlem Cekic er selv pårørende til en sindslidende. Hendes bror prøvede at tage livet af sig, men først 10 år efter selvmordsforsøget fik han hjælp.
  • Det var 10 år med smerte, sorg, svigt og tabu. Og det var 10 år hvor ingen spurgte hverken Özlem Cekic eller hendes familie, hvordan de havde det som pårørende.
  • Özlem Cekic kan udfra sine egne erfaringer fortælle, om hvordan det er at være pårørende, både i forhold til det psykiatriske system og i forhold til den smerte og de udfordringer man skal håndtere i mødet med omverden. Og så har hun en række konkrete bud på, hvordan man kan forbedre psykiatriens tilgang til pårørende, så de ses som en ressource og ikke som en belastning.

   

  Ordstyrer

  • Özlem Cekic ved, hvordan det er at have meget på hjerte, og derfor ved hun også, at det er vigtigt at få ordet. I rollen som ordstyrer sørger Özlem Cekic på humoristisk og skarp vis for, at alle bliver hørt, at de nødvendige spørgsmål bliver stillet, og ikke mindst at debatten kommer sikkert i havn.
  • Özlem Cekic er god til at bevare overblikket, inddrage tilhørerne og samtidighed sørge for, at der er en god stemning til arrangementet.
  • Özlems kompetencer som ordstyrer er særlig velegnede i debatter indenfor velfærdsområdet (f.eks. sundhedsvæsenet, ligestillingsområdet, socialpolitiske emner) og integrationsrelaterede emner.
Det siger kunder, som har oplevet foredrag med Özlem Cekic

Indlæs flere...

Foredragsholdere der minder om Özlem Cekic

Foredragsemner med Özlem Cekic