Nyheder

Ny foredragsholder: Annemette Digmann

Annemette Digmann

Annemette Digmann er følge- og aktionsforsker, og studerer og interagerer med dét der foregår i organisationer og mellem mennesker. Hun betegner sig selv som hverdagslivsforsker, idet hun tager fat i nogle af de forhold, som offentlige ledere og medarbejdere oplever er vanskelige.

Et eksempel kunne være, at mange ledere lader de daglige driftsopgaver få forrang over den strategiske ledelse. Når Annemette Digmann fortæller dem hvad der sker i deres organisation, når de håndterer opgaverne frem for at organisere arbejdet, så fortæller lederne, at de belastes af de mange daglige akutopgaver, der kommer forbi. Det er problemstillinger som disse, som Annemette Digmann undersøger og kommer med svar på.

Læs mere om Annemette Digmanns foredrag her

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev