Henter Indhold ...

Jens-Christian Holm

Børnelæge, leder, phd, og lektor ved Københavns Universitet

Jens-Christian Holm er en kompetent foredragsholder, som ikke er bange for at udtrykke sin mening når det handler om overvægt, trivsel og sundhed. Har man interesse i nogle af disse emner, så er det en rigtig god idé at booke et Jens-Christian Holm foredrag.

UFORPLIGTENDE FORESPØRGSEL

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpligtende

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Book nu på tlf: 35 11 21 31

Jens-Christian Holm er en international anerkendt behandler af og forsker i svær overvægt i barnealderen. Han har således etableret en banebrydende behandlingsklinik med ca. 20 sundhedsprofessionelle, som har sat en høj international standard for behandling af svært overvægtige børn og unge, dels i form af vægttab, dels i form af reduktion af medicinske og psykosociale komplikationer til svær overvægt.

Behandlingen er baseret på empati og forståelse, men også på en til tider direkte og konfronterende pædagogik som på mange måder går imod den ellers gængse metode med “små skridt”. Jens-Christian Holm er aktiv i den offentlige debat med indlæg, som søger at bidrage til at etablere et nationalt behandlingsnetværk for svært overvægtige børn og unge.

Jens-Christian Holm er en flittigt benyttet og inspirerende foredragsholder, medlem af den europæiske ekspertgruppe for svært overvægtige børn og unge, bedømmer ved internationale tidsskrifter og modtager af flere priser for sin indsats. Hans foredrag centrerer sig om svær overvægt blandt børn og unge, men pointerne kan som oftest ekstrapoleres til voksne og andre kroniske sygdomme. I øvrigt skriver Jens-Christian Holm også børnebøger; som “Det lille Egern” og “Det Store Vand”.

  Jens-Christian Holm foredrag

  Hvorfor er små skridt en inkompetent metode?

  • Små skridt er generelt accepteret af det danske behandlersystem som en foretrukken metode til behandling af overvægt. Men hvorfor det, når metoden oprindeligt er designet til at forebygge overvægt?! Når det internationale samfund ikke på samme måde har taget metoden til sig! Og når det videnskabelige fundament generelt er meget usikkert!
  • Metoden er angiveligt opstået som et udtryk for en grad af behandlerresignation. Hvad er behandlerresignation? Husk Hippocrates! I stedet skal de massive medicinske og psykosociale problemer som svært overvægtige står i behandles med en betydelig mere kompetent (dvs. at man imødegår alle uheldige adfærdsmønstre og ekspositioner) og en ansvarstagende adgang, således at et tillidsfuldt og behandlingseffektivt behandler-patient forhold etableres.
  • Alternativt risikerer man frustration og en opgivende holdning hos patienten som angiveligt er medvirkende til de kendte høje drop-out rater. Foredraget gennemgår en god metode til behandling af svær overvægt.

  Jens-Christian Holm foredrag

  Børn og unges trivsel; fokus på medicinske komplikationer til svær overvægt.

  • Svært overvægtige børn lider i væsentlig grad af fedtlever (ca 40 %) og forhøjet blodtryk (op til 50 %) samt 18 andre kendte medicinske komplikationer samt mange kræftformer i voksenalderen, som på sigt truer overvægtige menneskers levelængde og sundhed.
  • Disse komplikationer identificieres generelt ikke i dagens Danmark og ca 60.000 børn og unge går således uden en faglig adækvat stillingstagen til deres helbredsproblemer.

  Jens-Christian Holm foredrag

  Børn og unges trivsel; fokus på psykosociale problemer hos svært overvægtige børn og unge.

  • Op til halvdelen af ekstremt overvægtige unge er klinisk depressive og svært overvægtige børn og unge er kendt for at have en væsentligt reduceret livskvalitet; faktisk sammenlignelig med livskvaliteten hos kræftsyge børn, dvs. børn som er truet på livet, har kvalme, mister håret og kaster op.
  • Svær overvægt truer den normale psykosociale udvikling og dermed udviklingen af integritet og personlighedsstruktur. Er det rimeligt, at der i dagens Danmark er så mange børn og unge, som har det så dårligt?

  Jens-Christian Holm foredrag

  Kontakt, krav og kærlighed; fokus på opdragelse og grænsesætning.

  • Manglende grænsesætning er et generelt fænomen i tidens Danmark. Manglende grænser kan være en del af en avanceret holdning hos forældre, som kan hjælpe ressourcestærke børn til at udvikle en stærk egenstruktur, men i mange tilfælde er den svage grænsesætning desværre i stedet et udtryk for en ringere omsorg og dermed ringere indlæring af gængse normer, værdier og grænser til det udviklende barn.
  • Både forkælelse og omsorgssvigt kan på hver sin måde afstedkomme en svag grænsesætning som efterlader barnet med en uoverskuelig horisont og som kan udløse problemer som overvægt, adfærdsproblemer, eksistentielle problemer, selvmutilation, kriminalitet m.m.

  Jens-Christian Holm foredrag

  Vægtregulation; hvorfor tager man selvfølgelig på igen? Kend din modstander!

  • Et biologisk perspektiv om kroppens evne til at regulere ernæringstilstanden og ikke mindst evnen til at opretholde en høj fedtmasse; angiveligt fordi det evolutionshistorisk har været en fordel, og om hvorfor der ikke har været behov for at udvikle et system, som kan reducere graden af en for høj fedtmasse i den biologiske udvikling.
  • Fra forhistoriske uhyrer til nutidens ekstreme grad af overvægt og biologisk deroute.
Det siger kunder, som har oplevet foredrag med Jens-Christian Holm

Indlæs flere...

Foredragsholdere der minder om Jens-Christian Holm

Foredragsemner med Jens-Christian Holm