Henter Indhold ...

Tlf. 35 11 21 31

Alle hverdage mellem kl. 8.00 – 16.00

Imran Rashid

Speciallæge, IT-iværksætter, forfatter og foredragsholder

Imran Rashid bruger i sine tankevækkende foredrag sin baggrund som speciallæge i almen medicin til at kaste lys over konsekvenserne af den rivende digitale udvikling, som vi alle sammen er en del af. Imran er en erfaren og nærværende foredragsholder, som inspirerer til, hvordan vi som mennesker, som samfund og som virksomheder kan omfavne digitaliseringen og dens muligheder samt hvilke faresignaler vi skal være opmærksomme på.  

UFORPLIGTENDE FORESPØRGSEL

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.
Det er naturligvis helt uforpligtende

 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Book nu på tlf: 35 11 21 31

Imran Rashid er en entusiastisk foredragsholder, der med stor dygtighed kombinerer sin lægefaglige viden og den menneskelige indsigt med sin brede erfaring inden for digitalisering og innovation.

Iværksætterlægen’ Imran Rashid er uddannet speciallæge i almen medicin og er tidligere innovationschef i Danmarks største kæde af privathospitaler, Aleris-Hamlet. Et Imran Rashid foredrag kendetegnes af høj faglighed, og Imrans store interesse og forståelse for mulighederne ved den digitale udvikling kan derfor ikke undgå at smitte af på deltagerne. Særligt interesserer Imran Rashid sig for, hvordan den moderne teknologi påvirker vores fysiske og mentale sundhed.

Imran Rashid er tidligere praktiserende læge, men forlod det offentlige sundhedsvæsen, da han blev træt af, at lægeverdenen ikke fulgte med i den digitale udvikling samt bureaukratiet, der sjældent ansporede til nytænkning. Gennem sin ansættelse som innovationschef har Imran Rashid blandt andet været med til at lancere flere nationale og internationale digitale sundhedsløsninger. Sideløbende hermed har han som læge forestået over 2000 forebyggende helbredssamtaler med top- og mellemledere fra det danske erhvervsliv og dermed fået en unik indsigt i sammenhængene mellem ledelse og lidelse.

Senest har Imran Rashid skrevet den tankevækkende bog ‘SLUK – kunsten at overleve en digital verden’ (april 2017), som fokuserer på hvordan digitaliseringen konkret påvirker mennesker og hvad det egentlig betyder for vores fysiske og mentale sundhed, når vi tjekker vores telefoner op imod 150 gange dagligt og konstant skal bearbejde enorme mængder digital information.

På baggrund af den enorme opmærksomhed som Imrans Rashids bestsellerbog har fået har han pr. 31/12-2017 sagt sit job op og istedet stiftet Center for Sund Digitalisering, som er en konsulentvirksomhed, der rådgiver virksomheder og ministerier ift. bæredygtige og menneskevenlige digitale transformationsprocesser. Imran Rashid har desuden startet ‘Kreakassen’ op sammen med sin kone Naomi. En kreativ kasse på abonnement, med pap, papir og tuscher og akvarelfarver, hvis formål er at gøre op med den måde, hvorpå du leger med dit barn. Ambitionen er at gøre ’Kreakassen’ til et internationalt brand.

Imran Rashids mangeartede erfaringer gør, at han taler flydende forretningsudvikling, innovation og lægefaglighed. Dette skinner igennem i hans foredrag, der både inspirerer til, hvordan vi kan udnytte teknologiens store muligheder og samtidig advarer mod de negative konsekvenser, der også kan følge med.

  Foredrag om det digitaliserede menneske

  Imran Rashid foredrag

  SLUK – kunsten at overleve i en digitaliseret verden

  • Her gennemgår jeg de forudsætninger, der er vigtige at kende til, hvis man vil forstå, hvordan digitaliseringen konkret påvirker mennesker, samt hvad der skal til for, at vi kan genvinde en større del af kontrollen over vores liv.

  Imran Rashid foredrag

  Børn og den sunde digitalisering

  • I dette foredrag behandler jeg en af de største bekymringer for forældre i nutidens digitale liv. Er skærme farlige for børns hjerner? Hvordan undgår vi en samfundsudvikling som i Sydkorea, hvor det anslås, at 14% af teenagere er afhængige af spil og digitale medier? Hvad er de vigtigste egenskaber, børn bør lære i hjemmet, hvis de skal kunne styre deres hjernes trang til dopamin? Og hvordan gør man det bedst?

  Imran Rashid foredrag

  De 6 trin til et familieliv i flow

  • Her gennemgår Imran Rashid de 6 trin, som er vigtige for at kunne genetablere et familieliv, der tager hensyn til alle medlemmernes væsentligste behov. FLOW-modellen er Imran Rashids egen model for, hvordan man griber det moderne digitaliserede liv an på en måde, der sikrer, at man får prioriteret det, der betyder noget, og lærer at forpligte sig mere til det.

  Imran Rashid foredrag

  Derfor er du blind passager i dit eget liv

  • De seneste bevidsthedsteorier peger på, at mennesker er langt mindre bevidste om deres handlinger i hverdagen, end vi tror. Hvad betyder det for vores hverdag? Dette foredrag forklarer dig om, hvordan bevidstheden virker, og hvorfor viden betyder så forsvindende lidt i styringen af vores adfærd. Du lærer desuden om den vigtigste menneskelige egenskab, du bør kende til, for at lære at navigere bedre i dit eget liv.

  Foredrag om den digitaliserede virksomhed

  Imran Rashid foredrag

  Det menneskelige lederskab

  • Her gennemgår Imran Rashid alle de faktorer, der spiller ind på menneskers evne til at præstere deres bedste. Denne viden er essentiel for dig som leder, da du herved bedre kan understøtte det menneske, du skal lede. Du får værktøjerne til at kunne italesætte de ting, der betyder noget for menneskers produktivitet, uden at kompromittere dine medarbejderes privatliv.
  • Foredraget egner sig især til ledere og VL-grupper.

  Imran Rashid foredrag

  Undgå disruption af virksomhedens medarbejdere

  • I en tid, hvor alle virksomheder skal forholde sig til den teknologiske disruption, overses den største fare. Nemlig at medarbejderne i virksomheden tabes af syne og ender med at blive disruptet i stedet. I dette foredrag gennemgås principperne for sund digitalisering, hvor det menneskelige perspektiv er bevaret midt i det teknologiske kaos.
  • Foredraget egner sig til medarbejdere, ledere og gå-hjem-møder.

  Imran Rashid foredrag

  At overleve i det grænseløse arbejdsliv

  • Her beskriver Imran Rashid på baggrund af tusindvis af helbredssamtaler med danske top- og mellemledere de principper, man bør have fokus på, hvis man ønsker at bevare sundhed i krop og sind. Hans egenudviklede FLOW-model gennemgås sammen med værktøjer, der kan sikre, at man gør sundhed til et dagligt grundvilkår.
  • Foredraget egner sig til medarbejdere, ledere og gå-hjem-møder.

  Imran Rashid foredrag

  Sundere mennesker i sunde virksomheder

  • Sundhedsindsatsen i mange virksomheder er for upræcis i forhold til at understøtte medarbejdernes muligheder for at passe bedre på sig selv. I dette foredrag gennemgår Imran Rashid de principper og konkrete sundhedspolitikker, som enhver virksomhed nemt kan have fokus på, hvis den vil hjælpe medarbejderne til at hjælpe sig selv bedre.
  • Foredraget egner sig til HR-chefer, samt alle der er interesserede i et sundere arbejdsmiljø, som virker sundhedsfremmende.

  Foredrag om det digitaliserede samfund

  Imran Rashid foredrag

  Det vedholdende menneske

  • Her punkterer Imran Rashid myten om, at viden er vejen til succes. Gennem en række konkrete eksempler demonstrerer han, hvorfor vi er nødt til som samfund at redefinere os fra at være et videnssamfund til i stedet at fokusere på vedholdenhed, hvis vi skal overleve digitaliseringens skyggesider. I foredraget forklarer han også, hvor i samfundet denne transformation skal finde sted.

  Imran Rashid foredrag

  Digitalisering af sundhedsvæsenet

  • Vi ser i stigende grad, at teknologi også finder vej ind i sundhedsvæsnet. Hvordan sikrer vi os, at vi ikke blot ender med at implementere teknologiske løsninger, men rent faktisk sikrer, at vi får et forbedret sundhedstilbud? Gennem konkrete eksempler på innovation og IT-understøttede redskaber sættes der ord på fremtidens patienter og det sundhedsvæsen, der vil kunne hjælpe dem bedst.

  Imran Rashid foredrag

  Det digitale fix

  • Er begrebet ‘den digitale junkie’ blot en myte? Eller hvad er de konkrete risici, som samfundet er nødt til at forholde sig til, hvis vi står overfor en generation af digitalt afhængige individer, der ikke længere selv er herre over deres liv? Hvordan undgår vi som samfund, at en hel generation ender med at blive ramt af de digitale følgesygdomme, der nemt kan blive en risikofaktor, som vil slå flere mennesker ihjel end rygning, alkohol og overvægt tilsammen. Det er et af de store spørgsmål, som fremtidens samfund kommer til at tage stilling til, og som Imran Rashid i dette foredrag giver sit bud på.

  Imran Rashid foredrag

  Når teknologien misbruger mennesket

  • Her forklarer Imran Rashid hvilke psykologiske faktorer, der spiller ind på designet af sociale medier, fænomener som nudging, og ikke mindst hvorfor menneskehjernen er sårbar overfor disse metoder. Du lærer konkret, hvordan teknologi i dag både kan anvendes og bliver anvendt til at hacke din hjerne, og ikke mindst hvordan du kan lære at beskytte dig.

  Imran Rashid foredrag

  Find flowet i en digitaliseret hverdag (workshop)

  •  På denne halve workshopdag kombinerer Speciallæge Imran Rashid  den seneste bevidsthedsforskning, hjerneforskning og teknologiforståelse med sin lægefaglighed for at kunne præsentere dig for de mulige konsekvenser af de sidste 10 års ukritiske tilgang til digitaliseringen i samfundet.
  • Med basis i hans erfaringer fra 2500+ forebyggende helbredskonsultationer af top- og mellemledere fra de største danske virksomheder har  Imran Rashid udviklet en FLOW-model, der kan gøre det nemmere for dig at få mere bevidsthed ind i dine daglige prioriteteringer – og samtidig lære at forpligte sig til dem i højere grad.
  • På workshoppen tydeliggøres det moderne livs biologiske, psykologiske, sociale og teknologiske konsekvenser for det enkelte individ, familien, virksomhederne og ikke mindst samfundet. Du lærer forudsætninger for de typiske drivkræfter og motiver, der styrer størstedelen af vores adfærd i hverdagen samt en effektiv model for hvordan man kan ændre dem.
  • Når du går hjem fra workshoppen vil du have fået et tydeligt indblik i, hvor meget teknologien fylder i din hverdag samt de nødvendige værktøjer til at kunne gøre noget ved det.
Det siger kunder, som har oplevet foredrag med Imran Rashid

Indlæs flere...

Foredragsholdere der minder om Imran Rashid

Foredragsemner med Imran Rashid